ÍBV

From Heimaslóð
Jump to: navigation, search

Contents

Undanfari og upphaf

Eins og nafn Íþróttabandalags Vestmannaeyja gefur til kynna er þetta bandalag margra mismunandi hópa. Mörg félög höfðu verið í Eyjum bæði fyrir stofnun bandalagsins og einnig hafa mörg félög starfað í gegnum árin samhliða ÍBV. Félögin Þór og Týr höfðu verið starfandi frá öðrum og þriðja áratug 20. aldarinnar og hvatt hvort annað áfram með stöðugri samkeppni. Þessi félög, ásamt öðrum sértækari, höfðu haft með sér félög sem kepptu á landsmótum. Hétu félögin Íþróttaráð Vestmannaeyja, ÍRV, og undir stjórn Einars ríka var keppt fyrir hönd KV á landsmótum. Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar varð hnignun í íþróttamálum í Eyjum vegna þess að ungt fólk fékk vinnu hjá hernum og við síldveiðar á Norðurlandi. Með nýjum íþróttalögum var óskað eftir því að samband íþróttafélaga í Vestmannaeyjum væri stofnað. Hinn 6. maí 1945 var stofnað bandalag íþróttafélaga í Vestmannaeyjum, Íþróttabandalag Vestmannaeyja. Félögin höfðu eitthvað keppt í eigin nafni upp á meginlandinu fyrir stofnun bandalagsins en nú skyldi keppa í nafni ÍBV utan héraðs.

Fyrsta sumarið (árið 1945), sem héraðssamband ÍBV var við stjórnvölinn, var vel skipulögð starfsemi og vissu félögin strax um vorið hvenær þau ættu að sjá um mót, hvort sem var í knattspyrnu, handknattleik eða frjálsum íþróttum. Ekki var keppt í sundi þetta sumar því viðgerðir stóðu yfir á lauginni en strax um haustið hófst sundkennsla hjá Friðriki Jessyni.

Knattspyrnan þurfti að heyja baráttu við fiskinn sem laðaði menn á vertíðir. Það var þó á hásumrin sem menn gáfu sér tíma til að sparka í nokkra bolta. Handknattleikurinn var hins vegar mjög vinsæll og þetta tiltekna sumar hafði uppgangur aldrei verið meiri. Mörg mót voru haldin og voru margir áhorfendur og þá aðallega eldri konur. Frjálsar íþróttir höfðu vaxið í vinsældum frá 1930 og á fjórða og fimmta áratugnum voru Vestmannaeyingar stórveldi í frjálsum íþróttum og unnu til fjölda verðlauna.

Eftir að íþróttafélögin Þór og Týr sameinuðust um áramótin 1996-1997 í eitt félag, ÍBV íþróttafélag, hætti Íþróttabandalagið öllum rekstri á eiginlegri íþróttastarfsemi, en knattspyrnudeild hafði verið haldið úti innan bandalagsins um árabil og séð um rekstur á meistarflokki í knattspyrnu. Fluttist öll íþróttastarfsemi til aðildarfélaga bandalagsins. Starfsemi bandalagsins varð þá eins og til hennar var stofnað í upphafi að vera einskonar regnhlífarsamtök allra íþróttafélaganna í Eyjum og er með aðild að Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands fyrir hönd aðildarfélaganna.

Knattspyrnan hefur verið ein aðalíþróttagreinin sem iðkuð hefur verið í Vestmannaeyjum, en hin síðari ár hefur handboltanum vax mjög ásmegin.

Annáll ÍBV íþróttafélags í 20 ár - Þar sem hjartað slær

Gísli Valtýsson tók saman.

Í 20 ára sögu ÍBV íþróttafélags er margs að minnast. Í annál félagsins má sjá að félagið er í sjálfu sér stórveldi á íþróttasviðinu, ekki síst í ljósi þess að íbúar Vestmannaeyja eru aðeins 4300 talsins. Í meistaraflokkunum hefur félagið landað 33 titlum, Íslands-, bikar-, Lengju-, Fótbolta.net-, Futsal- og meistarar meistaranna. Þar af 7 Íslandsmeistaratitlum í efstu deildum handbolta og fótbolta.
Í yngri flokkunum hefur félagið eignast 24 Íslandsmeistaratitla í hinum ýmsu keppnum í handbolta og fótbolta og  6 bikarmeistaratitla auk annarra titla í hinum ýmsu mótum. Samtals hefur ÍBV íþróttafélag hlotið 87 meistaratitla af ýmsum toga.
Þá hefur félagið eignast landsliðsfólk í öllum landsliðum Íslands í handbolta og fótbolta, frá yngstu flokkunum og uppúr, - fleiri en tölu verður á komið og verið Vestmannaeyjum og félagi sínum til mikils sóma.
Fimm sinnum hefur karlalið ÍBV íþróttafélags tekið þátt í Evrópukeppnum  í knattspyrnu og tvö skipti komist áfram í 2. umferð.
Karlalið ÍBV í handbolta hefur fjórum sinnum tekið þátt í Evópukeppnum og konurnar einnig fjórum sinnum. Árið 2004 komst kvennaliðið alla leið í undanúrslit.
En titlar eru ekki allt, félagið hefur rekið gríðarlega umfangsmikið barna- og unglingastarf í handbolta og fótbolta, þar sem allir eru velkomnir. Tvö af stærstu knattspyrnumótum hvers árs á Íslandi eru haldin í Vestmannaeyjum á vegum félagsins, Orkumótið fyrir drengi og TM mótið fyrir stúlkur. Þá er á hverju hausti haldið í Eyjum eitt stærsta handboltamót yngri flokkanna, Eyjablikksmótið.
Um hver áramót er gamla árið kvatt með brennu og flugeldasýningu í  Hásteinsgryfjunni og glæsilegasta þrettándahátíð landsins er í Eyjum á vegum ÍBV. Ekki má svo gleyma stærstu útihátíð landsins, Þjóðhátíðinni, sem enga á sína líka. ÍBV íþróttafélag er því gríðarlega stór hluti af mannlífinu í Eyjum og dregur mörg þúsund manns til Eyja á hina ýmsu viðburði sína og bætir efnahag Vestmannaeyja um stórar fjárhæðir.
Sennilega er ÍBV það „vörumerki“  í Eyjum, sem flestir landsmenn þekkja.

Aðdragandinn að stofnun ÍBV íþróttafélags

Stofnun ÍBV íþróttafélags hafði nokkurra ára aðdraganda. Eftir talsverðar byggingaframkvæmdir íþróttafélaganna, Þórs og Týs á árunum eftir 1986, var fjárhagsstaða félaganna orðinn nokkuð þung. Árið 1991 tók  Knattspyrnufélagið  Týr í notkun nýbyggðan íþróttasal við félagsheimili sitt. Sú framkvæmd reyndist félaginu ofviða og var félagið komið í greiðsluþrot á árinu 1996. Sú staða varð til þess að mikill þungi fór í sameiningaviðræður Þórs og  Týs, sem að lokum leiddi  til sameiningar þeirra. Nokkur ár þar á undan  höfðu þau  kastað á milli sín hugmyndum um skiptingu handbolta og knattspyrnu milli félaganna; og/eða að stofna tvö félög, handbolta- og knattspyrnufélag og einnig var rætt um sameiningu Þórs og Týs.  Sýndist  þar sitt hverjum.

Tillögur um framtíðarstarf félaganna

Haustið 1993 varð að samkomulagi milli stjórna félaganna Þórs og Týs og stjórnar Íþróttabandalagsins að fara þess á leit við Stefán Konráðsson, aðstoðarframkvæmdastjóra ÍSÍ, að hann gerði úttekt á starfi félaganna  Þórs og Týs vegna mikillar umræðu sem verið hafði í Vestmannaeyjum um skipulagsmál íþróttahreyfingarinnar.

Á fundi Stefáns með forvígismönnum íþróttahreyfingarinnar í Eyjum, þann 8. nóvember 1993, kom fram að aðaláherslan yrði lögð á að hann mæti hvort til greina kæmi að sameina eða samtengja starfsemi Þórs og Týs,  og ÍBV í flokkaíþróttum þannig að aukinn árangur yrði samhliða hagræðingu í starfi.

Í desember skilaði Stefán síðan af sér úttektinni þar sem nokkrum möguleikum var velt upp, m.a. að félögin sæju áfram um yngri flokkana, þau skiptu á milli sín íþróttagreinum, eða eins og lagt var til í róttækustu tillögunni að félögin yrðu lögð niður í núverandi mynd og stofnuð sérgreinafélög innan Íþróttabandalagsins. Stefán lagði til að reynt yrði til þrautar að halda sig við hinar leiðirnar á tveimur næstu árum, og lagði fram hugmyndir að uppbyggingu. Ef starfsemin léttist ekki og árangur batnaði ekki á þessu tímabili, teldi hann eðlilegt að fara leið B, sem hann nefndi svo, að leggja félögin niður.

78% vildu sameina undir merki ÍBV

Í nóvember 1993, áður en tillögur Stefáns Konráðssonar höfðu verið birtar, efndi blaðið Fréttir til skoðanakönnunar í Vestmannaeyjum um viðhorf bæjarbúa til íþróttahreyfingarinnar, en spurt var hvort fólk vildi breytingar á skipulagi hennar. Af 250 aðilum, sem spurðir voru, svaraði 171 og svörin voru nokkuð afdráttarlaus. 78% vildu sameina íþróttahreyfinguna undir nafni ÍBV, 12% vildu halda óbreyttu fyrirkomulagi og 10% vildu að annað félagið tæki að sér handboltann og hitt fótboltann.

Sameining í sjálfu sér einföld

Viðræður stjórna Týs og Þórs strönduðu þegar á leið árið 1994. Þar mun mestu hafa um ráðið að stjórn Týs hafði þau skilaboð frá félagsmönnum að Týr yrði að fá fótboltann, yrði greinunum skipt milli félaganna, ekki kæmi til greina að draga um íþróttagreinarnar eins og rætt hafði verið um. Þetta tóku forsvarsmenn Þórs ekki í mál og því var viðræðum hætt.

Einn af forkólfum íþróttahreyfingarinnar í Eyjum og stjórnarmaður í Íþróttabandalaginu,

Stefán Jónsson, tjáði sig um málið í heilsíðugrein Fréttum 1. desember 1994, þegar ljóst var orðið að frekari sameiningaviðræður voru út úr myndinni. Hann mælir með því að bæði félögin verði lögð niður eða sameinuð í einu félagi.  „ÍBV er andlit okkar út á við og að því þurfum við að hyggja og sameina krafta okkar innanbæjar. Þá sameinuðust kraftar þeirra fjölmörgu sem vinna að framgangi íþrótta í einn farveg sem skilaði sér í öflugum íþróttabæ og við ættum möguleika á að tefla fram íþróttafólki í fremstu röð.“

Síðar í sömu grein segir svo:

 „Sameining er í sjálfu sér einföld. Félögin Þór og Týr yrðu lögð niður og eignir þeirra rynnu til ÍBV. Um er að ræða tvö félagsheimili, tvo grasvelli og fleira. Bæjarsjóður yfirtæki skuldir félaganna en á móti yrði íþróttahreyfingin að sætta sig við að rammasamningi yrði seinkað um tvö ár.“

Bæjarstjórnin vildi leggja Þór og Týr niður

Bæjarstjórn Vestmannaeyja óskaði í nóvember árið 1995 eftir viðræðum við íþróttafélögin tvö um væntanlega lausn á fjárhagsvanda íþróttahreyfingarinnar. Þau skilyrði sem bærinn setti félögunum, voru nokkuð afdráttarlaus, ef af þeim stuðningi yrði, skyldu bæði félögin lögð niður.  Þessi tillaga var felld á félagsfundi hjá Þór.

  „Eftir félagsfund hjá okkur sáum við að ekki var hægt að uppfylla það skilyrði og greindum við fulltrúum bæjarins frá því,“ sagði Stefán Agnarsson, formaður Þórs í Fréttum 16. nóvember 1995.  „Við erum opnir fyrir öllu nema að leggja félagið niður. Við sjáum ekki að af því verði sparnaður og svo erum við hræddir við að missa fólk sem borið hefur hitann og þungann af starfinu hjá okkur. Það er hætt við að grasrótin noti tækifærið og hætti, verði félagið lagt niður,“ sagði Stefán ennfremur.

En í herbúðum Týs kvað við annan tón. Helgi Sigurlásson, formaður Týs, sagði ljóst að Þórarar hefðu slúttað þessum viðræðum, hefðu ekki einu sinni viljað sjá hvað væri í pakkanum sem bærinn bauð. Hann bætti einnig við að ljóst væri að dæmið gengi ekki upp hjá hvorugu félaginu.

  „Það er út úr kortinu að sýna reikninga frá síðasta aðalfundi og segjast skulda 1,8 milljónir eins og Þórarar gera. En skuldastaða félaganna er aukaatriði, það þarf að efla íþróttirnar í bænum og það verður ekki gert með öðrum hætti en að bærinn komi til liðs við okkur eins og hann hefur boðist til. Hefðu menn verið tilbúnir til að skoða alla möguleika, eins og t.d. þá að leggja félögin niður, hefðum við fengið að sjá hvað það í raun og veru var sem bærinn bauð upp á. En það vildu Þórararnir ekki einu sinni líta á,“ sagði Helgi.

Guðmundur Þ.B. Ólafsson, sem ásamt Guðjóni Hjörleifssyni bæjarstjóra, tók þátt í þessum viðræðum af bæjarins hálfu, sagðist líta svo á að þeim væri lokið. Vegna afstöðu Þórs væri þetta endapunktur þess sem þeim hefði verið ætlað að gera.

Bæjarstjórn gerir félögunum tilboð

Í byrjun júlí árið 1996 gerði Vestmannaeyjabær, félagi sem stofnað yrði á grunni Þórs og Týs, kauptilboð í félagsheimili félaganna Þórs og Týs, ásamt og íþróttavöllum,  að upphæð krónur 52 milljónir. Í tillögu bæjarstjórnar segir að þetta sé gert til að greiða fyrir og auðvelda sameiningu félaganna og megi skoðast sem aðkoma bæjarsjóðs að fjármálum hins nýja félags. Og tilgangurinn sé að stuðla að öflugri uppbyggingu á íþrótta- og æskulýðsstarfsemi. Í tilboðinu segir að rammasamningur sem í gildi sé,  um uppbyggingu íþróttamannvirkja milli bæjarstjórnar og Íþróttabandalagsins  falli úr gildi og sé það skilyrði fyrir tilboði bæjarins. Kauptilboðið er tvíþætt, annars vegar býðst bærinn til að kaupa félagsheimilin á 37 milljónir króna á þessu ári og íþróttavellina á næsta ári fyrir 15 milljónir gegn kvaðalausu afsali þeirra annað en áhvílandi veðskuldum. Tilboðið gilti til 18. júlí sama ár.

Samþykkt með tárum

Fundur í Knattspyrnufélaginu Tý nokkrum dögum síðar, samþykkti að ganga að þessi tilboði Vestmannaeyjabæjar. Meira hik var á fundi hjá Íþróttafélaginu Þór sem haldin var 5. september. Fannst fundarmönnum að félaginu væri stillt upp við vegg. Á aðalfundum félaganna sem haldnir voru 10.  nóvember samþykktu  bæði félögin formlega að sameinast um stofnun nýs  íþróttafélags. Ekkert hik var á félagsfundi  Týs, tilboðið var samþykkt með samhljóða 38 atkvæðum. Hjá Þór var tillagan samþykkt með 20 atkvæðum gegn 10 og fjórir sátu hjá. Í  fundargerð Þórs  frá aðalfundinum segir  að tár hafi blikað á hvörmum margra félagsmanna, þegar samþykkt var að ganga að tilboði Vestmannaeyjabæjar.

Samþykktin á aðalfundum félaganna

Tillagan sem samþykkt var á fundunum er svohljóðandi: Aðalfundur Knattspyrnufélagsins Týs/Íþróttafélagsins Þórs haldnir sunnudaginn 10. nóvember 1996 samþykkja

samkomulag sem fulltrúar félaganna og bæjarstjórnar Vestmannaeyja undirrituðu þann 22. október 1996 með fyrirvara um samþykki félagsfunda. Efnisatriði samkomulagsins eru eftirfarandi:

Tillaga bæjarstjórnar Vestmannaeyja um aðkomu bæjarins og kaup á íþróttamannvirkjum, þ.e. fasteignum og íþróttavöllum í eigu félaganna.

Að sameina félögin í nýju félagi undir merkjum Íþróttabandalags Vestmannaeyja. Aðrar eignir er tilgreindar eru í tillögu bæjarstjórnar og skuldir sem kunna að standa eftir, verði yfirtekið af hinu nýja félagi. Týr og Þór eru því lögð niður en sameinast við stofnun nýs félags.

Niðurfelling á rammasamningi bæjarins við íþróttahreyfinguna í Vestmannaeyjum.

Samkomulag um rekstur og afnotarétt íþróttamannvirkja við Hamarsveg fyrir hið nýja félag.

Samkomulag um rekstur íþróttavalla bæjarins auk þeirra valla sem nú eru í eigu félaganna.

Samstarfssamningur milli Vestmannaeyjabæjar og íþróttabandalags Vestmannaeyja og aðildarfélaga þess.

Samþykkt ofangreindrar tillögu er bundin því að félagsfundir beggja félaganna samþykki öll ofangreind efnisatriði, þ.m.t. sameiningu félaganna.

Fundirnir fela viðræðunefndum félaganna sem unnið hafa að ofangreindum málum að starfa áfram og samþykkir fullt og ótakmarkað umboð til þeirra að undirrita öll nauðsynleg skjöl til að fylgja eftir samþykkt þessari, þ.m.t. að undirrita afsöl fyrir fasteignum og öðrum íþróttamannvirkjum í eigu félagsins. Undir þetta rituðu stjórnir félaganna.

Samstarfssamningur milli  Vestmannaeyjabæjar og Íþróttabandalags Vestmannaeyja og aðildarfélaga þess

Hér með gera Vestmannaeyjabær annarsvegar og Íþróttabandalag Vestmannaeyja og aðildarfélög þess hins vegar, með sér eftirfarandi samstarfssamning:

1. grein. Með samningi þessum er leitast við að efla samstarf á milli bæjaryfirvalda og íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum enn frekar, þannig að boðleiðir og samskipti verði einfaldar og árangursríkar. Samningur þessi gildir frá undirskriftardegi og þar til að annar hvor aðili samningsins segir honum upp og skal það þá gert skriflega með 6 mánaða fyrirvara.

2. grein. Vestmannaeyjabær greiðir árlega rekstrarstyrk til aðildarfélaga ÍBV að tillögu íþrótta - og æskulýðsráðs Vestmannaeyja og skal upphæð styrksins ákvarðast af bæjaryfirvöldum við gerð fjárhagsáætlunar ár hvert. Á árinu 1997 verður gert ráð fyrir (þessi tala er ekki verið ákveðin) ??? krónum.

3. grein. Við úthlutun á rekstrarstyrk ár hvert skal íþrótta- og æskulýðsráð skal leggja til grundvallar tillögur frá Íþróttabandalaginu  um úthlutun og skal meta sérstaklega barna - unglinga- og æskulýðstarf sem fram fer hjá aðildarfélögum bandalagsins. Úthlutanir skulu taka mið af því starfi svo og ber einnig að meta möguleika félaganna á tekjuöflun í reglubundinni starfsemi félaganna og umfang starfseminnar.

4. grein. Aðildarfélög Íþróttabandalags Vestmannaeyja skuldbinda sig til að skila rekstraruppgjöri til íþrótta- og æskulýðsráðs á 6 mánaða fresti, auk ársskýrslu, reikningum og fjárhagsáætlun næsta rekstrarárs, strax að afloknum aðalfundum félaganna. Þar skulu m.a. koma fram launa- og vertakagreiðslur viðkomandi félags. Þetta ákvæði er skilyrði fyrir því að viðkomandi félag eigi möguleika á úthlutun sbr. 3. grein samningsins.

5. grein. Þau aðildarfélög sem hafa með höndum rekstur á íþróttamannvirkjum bæjarins, skulu einnig uppfylla ákvæði 4. greinar, burtséð frá því hvort þau hljóti árlegan rekstrarstyrk eða ekki. Ef rekstur íþróttamannvirkja er ekki tengdur venjubundnum rekstri félagsins skal ákvæði 4. greinar einnig eiga við um þann hluta starfseminnar.

6. grein. Aðilar samnings þessa eru sammála um að móta skuli heildar framtíðarstefnu í íþróttamálum í Vestmannaeyjum, sem taki m.a. mið af því mikla æskulýðs- og forvarnarstarfi sem íþróttahreyfingunni er ætlað að standa fyrir í framtíðinni. Vinna þarf markvisst að verkefninu, m.a. með þátttöku sérfróðra aðila.

7. grein. Íþróttahreyfingin í Vestmannaeyjum mun við ráðningar á leiðbeinendum og þjálfurum gera kröfur um góða hæfileika viðkomandi til starfsins, sem og að viðkomandi sé góð fyrirmynd. Samkvæmt mörgum könnunum sem gerðar hafa verið, þá líta börnin og unglingarnir mikið upp til þjálfara sinna og leita gjarnan tíl þeirra með persónuleg mál. Af þeirri ástæðu er rík áhersla lögð á að umræddar kröfur verði hafðar að meginreglu við ráðningu þjálfara.

8. grein. Aðildarfélög ÍBV skuldbinda sig til við ráðningu þjálfara (þar sem það á við) að hafa ákvæði í þjálfarasamningum sínum að þjálfari eða staðgengill hans skuli vera mættur 10 mínútum áður en æfing hefst, fylgja flokknum til búningsklefa og vera viðstaddur á meðan iðkendur hafa fataskipti. Að æfingastund lokinni skal þjálfari ekki yfirgefa búningsklefa fyrr en allir iðkendur eru farnir úr búningsklefanum. Þetta er gert til að bæta umgengni, hafa betri aga og koma í veg fyrir einelti. Þjálfari skal sjá um að umgengnisreglum mannvirkjanna sé framfylgt í hvívetna á meðan flokkur hans er í íþróttamannvirkjunum. Mæti þjálfari eða staðgengill hans ekki, fellur æfingin niður. 

Nýja félagið sér um rekstur íþróttamannvirkjanna

Tveir samningar voru gerðir um rekstur íþróttamannavirkjanna milli KH ÍBV og Vestmannaeyjabæjar. Annars vegar um íþróttavellina og hins vegar um Týs og Þórsheimilið. Eru þeir að mörgu leyti samhljóða samningi milli Knattspyrnuráðs ÍBV og bæjarins um rekstur á íþróttavöllunum undanfarin ár. Hafði Vestmannaeyjabær greitt  knattspyrnuráði ákveðna upphæð, um 3 milljónir  króna á ári fyrir að sjá um allan rekstur og viðhald vallanna. Nú verða Týs- og Þórsheimilið í eigu bæjarins og verður gerður sams konar samningur við íþróttahreyfinguna um rekstur þeirra.

Helstu atriðin í samningi um félagsheimilin:

„KH ÍBV tekur að sér rekstur á íþróttamannvirkjum Vestmannaeyjabæjar, við Hamarsveg, það er húsnæði sem áður var í eigu Týs og Þórs. Samningur þessi tekur einungis til umræddra fasteigna, en gerður verður sérstakur samningur á milli þessara aðila, um rekstur allra íþróttavalla Vestmannaeyjabæjar, það er Löngulágar- Hásteins- Helgafellsvalla sem og fyrrum Þórs- og Týsvalla," segir í samningnum en enn hefur ekki verið ákveðin upphæð sem hreyfingin fær fyrir að reka mannvirkin. Önnur helstu atriði samningsins eru m.a: „Taka má greiðslur til uppgjörs á sorphirðu - sorpeyðingar- og orkureikningum frá Bæjarveitum, sem til falla vegna mannvirkjanna sem og skuldajöfnunar vegna viðskiptareiknings félagsins við Vestmannaeyjabæ, ef til skuldar hefur verið stofnað, áður en greiðsla til félagsins fer fram og dregst umrædd upphæð frá greiðslum, sem um getur í þessari grein, til félagsins. KH ÍBV annast allar skuldbindingar sem félagið gerir vegna mannvirkjanna og skal greiðsla frá Vestmannaeyjabæ til KH ÍBV, sem samningur þessi getur um, vera endanleg og fela í sér alla rekstrarliði umræddra mannvirkja, þar með talin starfsmannalaun, launatengd gjöld svo og öll opinber gjöld, sem af starfseminni hljótast, nema þess sé sérstaklega getið í samningi þessum, sbr. 6. grein samningsins.

Veðsetning óheimil

KH ÍBV er óheimilt að veðsetja mannvirkin eða hluta þeirra, enda um eign Vestmannaeyjabæjar að ræða. KH. ÍBV eru heimil afnot af mannvirkjunum til tekjuöflunar, í svipuðum mæli og verið hefur, svo sem skemmtanir, sýningar og þess háttar. Öllum mannvirkjum skal vel við haldið og þess kappkostað að mannvirkin séu ætíð vel þrifin og tilbúin til notkunar fyrir þá starfsemi sem um getur í 8. grein. vegna afnota er íþrótta - og æskulýðsráð Vestmannaeyjabæjar ákveður, í samræmi við ákvæði þessa samnings. Vísað er sérstaklega í þær kröfur sem gerðar eru til skólahúsnæðis. Samningur þessi gerir ráð fyrir að í greiðslum Vestmannaeyjabæjar sé kostnaður vegna venjubundins viðhalds á mannvirkjunum innifalinn. Ef framkvæma þarf umfangsmikla viðhaldsþætti á mannvirkjunum, skal Vestmannaeyjabær sjá um þær framkvæmdir sem og að greiða kostnað sem af verkinu hlýst. Breytingar á mannvirkjunum eru óheimilar nema með samþykki bæjaryfirvalda. KH IBV skal sjá um alla vinnu við mannvirkin, hvort heldur um er að ræða daglegan rekstur, eða að gera mannvirkin notkunarhæf vegna þeirra uppákoma sem fram fara í mannvirkjunum.  

Hlutverk félagsheimilanna

Sérstakur kafli er um hvaða hlutverki félagsheimilin eiga að gegna. Helsta atriðið er að Þórsheimilið verður stjórnstöð nýja félagsins.

Þórsheimili: a) Stjórnsýsla KH ÍBV verður í Þórsheimilinu. Þá verður einnig gert ráð fyrir aðstöðu fyrir Íþróttabandalag Vestmannaeyja, sem verður til húsa í Þórsheimilinu til frambúðar. Aðilar eru sammála um að ekki verði farið út í breytingar í Þórsheimili, vegna breyttrar starfsemi, fyrr en samkomulag liggur fyrir um í hverju breytingarnar felast og hvaða kostnaður fylgi þeim breytingum.

b) Núverandi aðstaða Þórsheimili svo sem búningsklefar, böð og íþróttasalur taka ekki breytingum hvað notkun snertir, enda gert ráð fyrir þeim hlutum hússins, meðal annars í tengslum við æfingar, og ekki síst við keppnir á íþróttavelli.

Týsheimili: a) Aðstaða fyrir KH ÍBV verður einnig í Týsheimilinu, þar sem gera má ráð fyrir að starfsemi félagsins, það er innra klúbbsstarf, fari fram. Vestmannaeyjabær getur óskað eftir afnotum af Týsheimilinu, umfram það sem getið er um í 8. grein, við sérstök tækifæri og án endurgjalds, enda stangist það ekki á við starfsemi félagsins og afnotanna óskað með eðlilegum fyrirvara. Endurgjaldslaus afnot miðast við að mannvirkin séu tilbúin til eðlilegrar notkunar í samræmi við samning þennan. Leiði afnotin, vegna sérstakra tækifæra, til kostnaðar fyrir félagið, skal semja sérstaklega um greiðslu til félagsins, fyrir framlag þess við að gera mannvirkin notkunarhæf. Samningur þessi breytir engu um hlutverk mannvirkjanna í neyðaráætlun vegna þjóðhátíðar, né annarra neyðaráætlana á vegum Almannavarna. Í nóvember 1997 skulu fulltrúar aðila samnings þessa, meta sameiginlega, framkvæmd og áhrif samningsins á starfsemi mannvirkjanna og leggja fram tillögur um framhald þess samstarfs sem samningurinn felur í sér. Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skulu rekin fyrir Héraðsdómi Suðurlands í Vestmannaeyjum.

Starfsfólk starfi hjá nýja félaginu

Allt starfsfólk sem til þarf vegna notkunar og reksturs mannvirkjanna, skal alfarið starfa á vegum KH IBV og á kostnað þess. KH ÍBV er ábyrgt fyrir skemmdum eða tjóni sem gestir þess eða starfslið kunna að valda á búnaði eða mannvirkjum og skuldbindur sig til að bæta slíkar skemmdir eða tjón að fullu. Vestmannaeyjabær ber ekki ábyrgð á tjóni eða meiðslum sem gestir eða starfslið KH ÍBV kunna að valda  sjálfum sér eða öðrum. Íþrótta- og æskulýðsráð Vestmannaeyjabæjar ráðstafar tímum í íþróttasal bæjarins við Hásteinsvöll, fyrir kennslu annars vegar og hins vegar til íþróttaæfinga til Íþróttabandalags Vestmannaeyja.  Sú úthlutun verður með sama hætti og við úthlutun á tímum í Íþróttamiðstöð vegna íþróttaæfinga félaganna. Utan þeirra tíma sem Íþrótta - og æskulýðsráð úthlutar, er KH ÍBV heimilt að ráðstafa tímum í umræddu mannvirki sbr. grein þessa, svo fremi sem afnotin séu innan þeirra marka sem KH ÍBV eru sett í samningi þessum. Tekjur sem skapast af ráðstöfun Íþrótta - og æskulýðsráðs samkvæmt þessari grein, til skóla í  Vestmannaeyjum og aðildarfélaga Íþróttabandalagsins, skulu vera eign bæjarins. Tekjur sem skapast af ráðstöfun KH. ÍBV samkvæmt þessari grein skulu vera eign félagsins og hið sama gildir um auglýsingatekjur í umræddum íþróttasal, sem og öðrum mannvirkjum sem samningur þessi tekur til. Allar auglýsingar skulu vera í samræmi við lög og reglur þar að lútandi, hverju sinni. KH ÍBV skal hafa fullt samráð við tómstunda- og íþróttafulltrúa við úthlutun og ákvörðun um afnot félaga og annarra aðila af mannvirkjunum.

Lausn á tilvistarkreppu

Í blaðinu Fréttum eftir að niðurstaða aðalfundanna lá fyrir sagði Magnús Bragason, formaður handknattleiksráðs Íþróttabandalagsins að hjá þessu hafi ekki verið komist vegna þróunar síðustu ára. „Vestmannaeyjabær hefði mátt koma inn í dæmið með meiri peninga því einhverjar milljónir standa út af," sagði  Magnús í viðtali við Fréttir og segist óttast að það geti bitnað á hreyfingunni meðan verið er að hreinsa upp skuldir sem eftir eru. „Enn eru nokkrir hnútar óleystir með fyrirkomulag nýja félagsins en ef allir vinna heilshugar að því að leysa þá verður sameiningin til mikils góðs," bætti Magnús við.

Jóhannes Ólafsson, formaður knattspyrnuráðs ÍBV, segir sameiningu hafa verið draum þeirra sem starfa fyrir ÍBV í mörg ár. „Nú er það orðið að veruleika og ekkert eftir nema að bretta upp ermarnar og fara að vinna. Hvet ég alla sem vilja styðja ÍBV til að koma til starfa með okkur," sagði Jóhannes.

Þór Vilhjálmsson, sem situr í samninganefndinni fyrir hönd Þórs, sagði að sú staða sem íþróttahreyfingin var komin í hafi ekki getað gengið lengur. „Það varð að finna lausn á þeirri tilvistarkreppu sem hreyfingin var komin í. Ég ber þá von í brjósti að bæjarbúar séu tilbúnir að leggja okkur lið. Það skiptir ekki bara íþróttahreyfinguna miklu að hún verði virkilega öflug, heldur bæjarfélagið allt,"sagði Þór.

„Ég er ánægður með að þetta skuli vera gengið í gegn," sagði Guðjón Rögnvaldsson sem var fulltrúi Týs í samninganefndinni. „Sameiningin á eftir að verða til heilla fyrir íþróttahreyfinguna og bæinn í heild. Næst er að finna menn í stjórn til að stýra þeirri miklu vinnu sem er framundan. Ég hef fundið mikinn stuðning við sameininguna og heyri ekki annað en að menn ætli að koma heilsteyptir inn í nýja félagið," sagði Guðjón.

Þar með er lokið kafla í íþróttasögu Vestmannaeyja sem hófst með stofnun Íþróttafélagsins Þórs þann 9. september árið 1913.

Samvinna hafin        

Í blaðinu Fréttum þann 27. desember 1996 er greint frá því að þótt ekki væri formlega búið að stofna nýja félagið, þá væru menn þegar byrjaðir að vinna saman. Fyrsta sameiginlega verkefnið væri brennan við Hástein, sem Þór hefði séð um til þessa og hið sama væri að segja um þrettándaskemmtunina sem Týr hefði haft á sinni könnu frá upphafi.

Stofnfundur hins nýja félags, sem varð til við sameiningu Þórs og Týs, var haldinn mánudaginn 30. desember 1996. Félagið fékk nafnið Knattspyrnu- og handknattleiksfélag ÍBV – skammstafað KH ÍBV,  en sú nafngift átti síðar eftir að breytast.

Stofnfundur KH ÍBV

„Eins og ykkur er öllum kunnugt hafa staðið yfir nokkur undanfarin ár töluverðar umræður um að þörf væri á því að endurskipuleggja starfsemi íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum. Margt hefur breyst í þjóðfélaginu og ekki síst í því umhverfi sem hreyfingin hefur starfað í. Okkur verður að sjálfsögðu að bera gæfa til að staðna ekki og gera það sem við teljum íþróttunum fyrir bestu með það að takmarki að Eyjamenn verði ávallt í fremstu röð, íþróttafólki og bæjarbúum til heilla," sagði Þór Vilhjálmsson á stofnfundi Knattspyrnu- og handboltafélags ÍBV, skammstafað KH ÍBV sem var vinnuheiti félagsins, -  sem haldinn var í Bæjarleikhúsinu 30. desember 1996.

Um 130 manns sóttu fundinn og var stofnun félagsins samþykkt með lófataki. Sjö manna stjórn var kosin á fundinum og  Þór formaður hennar. Með honum í stjórn voru kosin: Ingibjörg Sigurjónsdóttir, Óskar Freyr Brynjarsson, Eyþór Harðarson, Jóhannes Ólafsson, Birgir Guðjónsson og Arndís Sigurðardóttir.

Í  ræðu sinni á aðalfundinum rakti Þór aðdragandann að stofnun félagsins. „Það var í mars sl. vetur sem aðilar sem tekið höfðu að sér að stokka upp fjármál knattspyrnufélagsins Týs, þeir Guðjón Rögnvaldsson og Viktor Helgason áttu fund með stjórn Íþróttafélagsins Þórs að frumkvæði formanns Íþróttabandalagsins.  Í framhaldi af þeim fundi skipaði stjórn Þórs þá Björn Þorgrímsson og Þór I. Vilhjálmsson í viðræðunefnd með áðurnefndum fulltrúum Týs. Nefndin hófst þegar handa og hélt nokkra tugi funda bæði formlega og óformlega. Okkur var ljóst þegar við komum að þessu starfi að peningastaða hreyfingarinnar var orðin mjög erfið og nánast útilokað að reka hana í óbreyttri mynd, það er að segja að ef ekki yrði tekið á málunum yrði nánast ekkert fé til að reka íþróttastarfsemi. Þeir peningar, sem hreyfingin aflaði næstu ár, færu til að greiða skuldir. Því boðuðum við tvo bæjarfulltrúa til óformlegs fundar. Í framhaldi af þeim fundi var bæjarráði sent bréf þar sem óskað var eftir viðræðum við þau og skipuðu bæjaryfirvöld þrjá menn af sinni hálfu til viðræðna við okkur, þá Arnar Sigurmundsson, Guðjón Hjörleifsson og Guðmund Þ.B. Ólafsson. Einnig sat flesta fundina Ólafur Elísson bæjarendurskoðandi. Okkur til fulltingis fengum við Jóhann Pétursson lögfræðing og vil ég þakka honum hans störf. Eftir nokkra viðræðufundi gerði viðræðunefnd bæjarins, Þór og Tý, eftirfarandi tilboð:

Tillaga

Vestmannaeyjabær gerir Íþróttafélaginu Þór og Knattspyrnufélaginu Tý Vestmannaeyjum f.h. sameinaðs félags sem stofnað yrði á grunni Þórs og Týs, eftirfarandi kauptilboð í núverandi félagsheimili íþróttafélaganna með tilheyrandi leigulóðarréttindum ásamt íþróttasvæðum beggja félaganna. Kauptilboð þetta er gert til þess að greiða fyrir og auðvelda sameiningu félaganna og má skoðast sem aðkoma bæjarsjóðs að fjármálum hins sameinaða félags. Einn megintilgangurinn með þessari aðkomu Vestmannaeyjabæjar er að stuðla að öflugri uppbyggingu íþrótta- og æskulýðsstarfsemi f Vestmannaeyjum. Tilboðið er háð því skilyrði að starfsemi félaganna verði sameinuð áður en gengið verður frá formlegum kaupsamningi/afsali vegna hinna seldu húseigna. Þá er tilboðið bundið því skilyrði að íþróttasamningur Vestmannaeyjabæjar og íþróttafélaga innan ÍBV frá 13. mars 1990 sem endunýjaður var 2. október 1991 og 28. júlí 1993 verði felldur formlega og endanlega úr gildi áður en til þessara viðskipta kemur. Fyrir hinar seldu eignir greiðir Vestmannaeyjabær samtals kr: 52.000.000,- krónur fimmtíu og tvær milljónir. Eignirnar verða keyptar í tvennu lagi: Félagsheimili Þórs og Týs verða keypt á kr: 37.000.000 - krónur þrjátíu og sjö milljónir - á árinu 1996 og miðast tilboðið við að kaupverðið verði greitt með yfirtöku áhvílandi veðskulda og skuldajöfnun Týs og Þórs við Vestmannaeyjabæ. Reynist kaupverð umfram uppgreiðsluverð veðskulda á hinum seldu eignum og skuldajöfnun félaganna við Vestmannaeyjabæ greiðist mismunurinn við afhendingu eignanna, sem fram fari 1. september 1996, gegn kvaðalausu afsali þeirra, annað en yfirteknum áhvílandi veðskuldum. Íþróttasvæði félaganna verði keypt og afhent Vestmannaeyjabæ þann 1. mars 1997 og miðast kauptilboðið við að heildargreiðsla Vestmannaeyjabæjar verði kr. 15.000.000 - fimmtán milljónir -. Og greiðist kaupverð íþróttasvæðanna í tvennu lagi á árinu 1997. Nýstofnað Íþrótta- og æskulýðsráð Vestmannaeyjabæjar mun ráðstafa og hafa umsjón með eignunum af hálfu Vestmannaeyjabæjar þ.m.t. afnot íþróttafélaga á eignunum og annast útleigu á íþróttasal.

Kauptilboðið er bundið þeim fyrirvara að Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykki tilboðið og gerðar verði nauðsynlegar breytingar á fjárhagsáætlun Bæjarsjóðs Vestmannaeyja fyrir 1996 og gert verði ráð fyrir kaupum á íþróttasvæðum félaganna í Fjárhagsáætlun Bæjarsjóðs Vestmannaeyja 1997.

Tilboð þetta gildir til hádegis þann 18. júlí 1996.

Vestmannaeyjum 2. júlí 1996. F.h. viðræðunefndar Vestmannaeyjabæjar, með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar:

Guðjón Hjörleifsson, Guðmundur Þ.B.Ólafsson, Arnar Sigurmundsson.

Þá sagði Þór að á meðan á þessum viðræðum stóð hefðu  samninganefndir félaganna verið í nánu sambandi við stjórnir þeirra  og voru þessar hugmyndir unnar í samráði við þær. Þórarar óskuðu eftir því að fá frest fram yfir þjóðhátíð til að svara tilboðinu og var fundinn flötur á því. Týrarar héldu almennan félagsfund 11. júlí þar sem gengið var að tilboði bæjarins með fyrirvara um samþykkt aðalfundar. Þórarar héldu svo fund 5. sept. þar sem tilboðið var samþykkt með sama fyrirvara. Var síðan samkomulagið við bæjaryfirvöld undirritað 22. okt. með fyrirvara um samþykkt bæjarstjórnar og aðalfundar Týs og Þórs. Var samkomulagið samþykkt á haustdögum á aðalfundum félaganna og í Bæjarstjórn.

„Ég hef stiklað hér á stóru í starfi þessarar nefndar sem hefur lagt sig alla fram til þess að málin kæmust í höfn. Ég vil þakka samnefndarmönnum mínum fyrir gott samstarf sem aldrei bar skugga á, þó að sjálfsögðu værum við ekki alltaf sammála náðum við ætíð sameiginlegri niðurstöðu. Eins vil ég þakka nefndarmönnum bæjarins fyrir þeirra hlut. Ég vil láta það koma fram að á síðustu dögum náðum við samkomulagi við bæjaryfirvöld um að Guðmundur Þ. B. Ólafsson yrði lánaður til starfa hjá hinu nýja félagi næstu mánuði og væntum við mikils af hans störfum.“

„ Nú í kvöld stöndum við á miklum tímamótum í sögu og starfi íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum, þeim stærstu frá því að Þór og Týr voru stofnuð fyrir 83 og 75 árum, og við skulum vera minnug þess að Þór og Týr  hafa átt mikið og farsælt starf í gegnum árin, íþróttum, æskulýð og bæjarfélaginu til heilla og á allt það fólk sem þar hefur komið við sögu miklar þakkir fyrir mikið og óeigingjarnt starf. Hafa oft lyft Grettistaki, það sýna t.d. félagsheimili og svæði þeirra glöggt. Ég er viss um að ef þau hefðu ekki ráðist í þessar framkvæmdir væri aðstaða til íþróttaiðkana hér í Eyjum ekki sú sem hún er í dag. Það sem við ætlum nú að gera er að byggja eitt stórt og voldugt félag á þeim grunni sem þau byggðu og í þeim farvegi sem þau sáðu í," sagði Þór að lokum.

Guðjón Hjörleifsson tók einnig til máls og lýsti hann yfir ánægju sinni og bæjarstjórnar með að þessum áfanga skuli hafa verið náð í íþrótta- og æskulýðsmálum í Vestmannaeyjum. Að lokum var skrifað undir samning um kaup bæjarsjóðs á eignum Þórs og Týs. Fundi var síðan frestað og verður framhaldsstofnfundur haldinn á næstunni.

1997 - Fyrsta starfsárið

Týsmerkið breyttist í ÍBV merkið

Þrettándinn var haldinn með pomp og prakt. Mikið var um dýrðir á Þrettándagleðinni að venju. Jólasveinarnir, Grýla og Leppalúði og ótrúleg kynjaveröld kvöddu jólin með eftirminnilegum hætti í mikilli veðurblíðu og hefur aldrei annar eins mannfjöldi verið viðstaddur þrettándagleði. Týrarar, sem hingað til höfðu séð um þrettándann, tendruðu blys á Molda í síðasta sinn og það var tímanna tákn um breytta tíma að sjá Týsmerkið breytast í ÍBVmerkið.

Völva Frétta segir stráka fara í atvinnumennsku á árinu

Á íþróttasviðinu sá Völva Frétta fram á viðburðaríkt ár. Í handboltanum munu þau óvæntu stórtíðindi gerast að ÍBV mun ná mjög langt í Íslandsmótinu og slá í gegn. Kvennahandboltanum mun hins vegar ganga illa. Í knattspyrnunni sjáum við fram á sumar sem býður upp á mikla dramatík innan leikvallar sem utan og mikið mun ganga á, án þess að Völvan vildi fara nánar út í þá sálma. Völvan segist sjá ÍBV á svipuðum slóðum og í fyrra áður en yfir lýkur. Ekkert bikarævintýri verður í sumar eins og í fyrra en hins vegar mun framganga ÍBV í Evrópukeppninni vekja mikla athygli og verða til þess að við missum stráka í atvinnumennsku í haust.

Leikmenn löglegir með KH ÍBV

Með tilkomu nýja félagsins vöknuðu spurningar hvernig yrði með þá leikmenn sem áður léku með Þór og Tý. Yrðu þeir löglegir með nýja félaginu. Blaðið Fréttir leitaði upplýsinga hjá KSÍ og HSÍ: Leikmenn ÍBV í knattspyrnu og handbolta í meistaraflokki og yngri flokkunum, sem hingað til hafa verið skráðir í Tý eða Þór, eru löglegir með Knattspyrnu- og handknattleiksfélagi ÍBV, samkvæmt upplýsingum frá KSÍ, HSÍ og ÍSÍ. Forráðamenn íþróttahreyfingarinnar í Eyjum hafa óttast að þar sem leikmenn ÍBV hafa hingað til verið skráðir í Tý og Þór, séu þeir ólöglegir eftir að Týr og Þór heyra sögunni til. Sá ótti reyndist ástæðulaus þar sem ráðstafanir hafa verið gerðar af stóru sérsamböndunum, KSÍ og HSÍ, þess efnis að þessar breytingar hafi engin áhrif á stöðu leikmanna ÍBV. Á ársþingi KSÍ í haust var samþykkt að KH ÍBV tæki sæti núverandi sameiginlegra liða Týs og Þórs í mótum á vegum KSÍ frá og með árinu 1997. Að sögn Einars Friðþjófssonar sem á sæti í stjórn KSÍ, tryggir þetta að leikmenn ÍBV, sem voru skráðir í Tý og Þór, séu löglegir með KH ÍBV. Atli Hilmarsson á skrifstofu HSÍ ÍBV segir að erindi hafi borist frá KH ÍBV um þetta mál. Gengið hafi verið frá því hjá HSÍ til bráðabirgða að þeir sem eru skráðir í Þór og Týr séu löglegir með KH ÍBV. „Við gengum þannig frá málinu að ekki sé hægt að kæra ÍBV fyrir ólöglega leikmenn. Formlega verður gengið frá þessu á ársþingi HSÍ í maí nk.," sagði Atli. Stefán Konráðsson, framkvæmdastjóri ÍSÍ, segir kjarna málsins vera að um leið og stóru sérsamböndin, HSÍ og KSÍ, hafí lagt blessun sína yfir málið, þurfi Eyjamenn ekki að hafa áhyggjur. „Allir samgleðjast Eyjamönnum. Ég hef ekki nokkra trú á því að menn kæri Eyjamenn á sama tíma og þeir stíga þetta farsæla skref að sameina íþróttahreyfinguna. Ef KSÍ og HSÍ hafa gengið frá sínum málum gagnvart þessu nýja félagi ættu allir leikmenn þess að vera löglegir, sagði Stefán.

Fyrsti leikur KH ÍBV

- Grátlegur endir á góðum leik Fyrsti leikur KH ÍBV í Íslandsmóti, var gegn KR í meistaraflokki kvenna í handbolta. Leiknum lauk með KR sigri, 17-18, í hörku spennandi leik þar sem úrslitin réðust á síðustu sekúndunum. Eyjastelpur léku einn sinn besta leik í langan tíma og höfðu yfir í hálfleik, 10-9. Jafnræði var á öllum tölum í seinni hálfleik. KR skoraði sigurmark leiksins úr vítakasti á lokasekúndu leiksins, naumara gat það ekki verið. Eyjastelpur voru að vonum sársvekktar að hafa tapað enda voru þær að keppast við að lenda meðal átta efstu liða og komast í úrslitakeppnina. Sem stendur er liðið í 9. sæti. Í Fréttum sagði að endurkoma Söru Guðjónsdóttur í liðið hafi haft mjög jákvæð áhrif og mikill styrkur í henni. Hún var markahæst hjá ÍBV með 5 mörk. Ingibjörg Jónsdóttir skoraði 3, Stefanía Guðjónsdóttir 3, María Rós Friðriksdóttir 3, Guðbjörg Guðmannsdóttir 2 og Elísa Sigurðardóttir 1. ÍBV stelpur eru komnar í 8 liða úrslit bikarkeppninnar og mæta þar KR á útivelli. Þá fær ÍBV tækifæri til þess að hefna fyrir tapið.

Sigur á Selfyssingum

Það hafði loðað við meistaraflokk karla í handbolta að tapa frestuðum leikjum. Það var því góð tilbreyting að vinna Selfyssinga í tvífrestuðum leik, 28-24. Í Fréttum sagði að leikurinn hefði reyndar ekki verið upp á marga fiska „en stigin telja, það er mikilvægast," sagði Arnar Pétursson, leikmaður ÍBV. Selfyssingar byrjuðu betur og skoruðu þrjú fyrstu mörk leiksins. En þá tóku Eyjamenn við sér og höfðu eins marks forystu í hálfleik, 12-11. Eftir að staðan var jöfn 13-13 tók Gunnar Berg til sinna ráða og ÍBV náði fjögurra marka forystu, 14-18, og tókst að halda henni út leikinn. Varnarleikur ÍBV var hreinasta hörmung en sóknarleikurinn betri. Það var ÍBV til happs að Selfyssingar voru arfaslakir. Mörk ÍBV: Gunnar Berg 9, Belanyi 7/3, Svavar 3, Erlingur 2, Daði 2, Guðfinnur 2, Sigurður 2 og Arnar 1. ÍBV er nú í 5. sæti með 16 stig eftir 14 leiki.

Stjórnsýslan verður í Þórsheimilinu

Guðmundur Þ.B. Ólafsson var fyrsti framkvæmdastjóri nýja félagsins. Hann var í viðtali í blaðinu Fréttum í lok janúar, þar sem hann fór yfir starfið og stöðu félagsins. „Fyrstu verkefnin hafa aðallega falist í að að móta starfið sem snýr að knattspyrnudeildinni og handknattleiksdeildinni. Forsendur hafa breyst því þessar tvær deildir taka nú inn á sig alla yngri flokkana sem voru áður í umsjá Týs og Þórs. Það sem snýr að aðalskrifstofunni þá er öll stjórnsýsla nýja félagsins í Þórsheimilinu en við sjáum um reksturinn á báðum heimilunum. Búið er að ráða starfsmenn í Týsheimilið og góð nýting er á íþróttasalnum. Verið er að hafa samband við helstu styrktaraðila og kennitalan er klár," sagði Guðmundur.

Nýja félagið byrjar með tóma sjóði.

Nýja félagið byrjaði sína starfsemi með tóman sjóð. Aðspurður sagði Guðmundur að vissulega væri það ekki sú staða sem menn höfðu vonast eftir í upphafi. Þegar farið var af stað með nýtt félag var það á þeim forsendum að það hefði úr einhverjum fjármunum að spila í byrjun. Svo er ekki og því séu nokkrir mánuðir í að félagið fái inn tekjur af starfseminni. „Fram að því verðum við að treysta á skilning bæjarbúa og þreyja þorrann. Við höfum víðast hvar fengið góð viðbrögð enda hafa flestir skilning á því að við erum að reyna að búa til farveg fyrir nýja og betri tíma. En það er alveg ljóst að miðað við hvernig rekstrarumhverfið var orðið var kominn tími til að stokka upp spilin í íþróttahreyfingunni," sagði Guðmundur. Sökum þess að nýja félagið byrjar með budduna tóma má búast við því að lengri tíma taki að ýta félaginu úr vör.

Undirbúningur gengur vel.

Að sögn Guðmundar gekk vel að fá fólk til starfa í Pæjumótsnefnd, Shellmótsnefnd, þjóðhátíðarnefnd og stuðningskvennadeild. Flestir þeir sem talað hefur verið við hafa tekið vel í að starfa áfram en einnig er vonast til að ný andlit bætist við. „Þeir sem hafa unnið mikið fyrir Tý og Þór í gegnum tíðina verða margir áfram. En sumir ætla að taka sér frí og höfðu reyndar ákveðið það fyrir löngu. Það er ljóst að við þurfum á öllu góðu fólki að halda og það mætti endilega hafa samband við okkur. Vonandi gera allir sér grein fyrir því að hlutirnir gerast ekki sjálfkrafa, það er mikil vinna framundan," sagði Guðmundur.

20 milljón kr. gat?

Eins og kemur fram í viðtali Frétta við framkvæmdastjóra KH ÍBV, byrjaði nýja félagið á núlli. Vonast hafði verið eftir því að nýja félagið hefði eitthvað á milli handanna í byrjun en svo er ekki. Hins vegar er ljóst, samkvæmt heimildum blaðsins, að töluvert af skuldum standa enn út af borðinu þegar búið verður að gera dæmið upp að fullu með sameininguna. Það mun vera í verkahring skilanefndarinnar að klára þau mál og er verið að vinna í því að finna flöt á því máli. Líklega er vel á annan tug milljóna um að ræða sem verður að klára með einum eða öðrum hætti, samkvæmt heimildum blaðsins.

ÍBV íþróttafélag

Þegar nýja félagið var stofnað, var notast við vinnuheitið Knattspyrnu- og handknattleiksfélag ÍBV. Leitað var eftir tillögum frá bæjarbúum að nafni á félaginu. Yfirgnæfandi meirihluti bæjarbúa valdi nafnið ÍBV íþróttafélag. Á framhaldsaðalfundi félagsins 4. febrúar var það nafn á félaginu samþykkt. Reyndar segir í bókun fundarins að bæjarbúar hafi valið nafnið Íþróttafélagið ÍBV, en þv verðí var síðar breytt í ÍBV íþróttafélag.

Hvernig væri að prófa aða Íslandsmeistarar?

Karlalið KH ÍBV í handbolta var fullt bjartsýni í upphafi árs, eftir sannfærandi sigur á Gróttu í Íslandsmótinu. – „Ég er búinn að segja við strákana, af hverju ekki að prófa að verða Íslandsmeistarar? Strákarnir eru í rosalega góðu formi, þeir eru ekki að glíma í leikjunum heldur spila góðan handbolta, hafa gaman af því sem þeir eru að gera, eiga fullt af trixum og geta gert ýmislegt. Ég lofa náttúrulega engu en við sýndum það á Opna-Reykjavíkurmótinu í haust að ÍBV getur náð langt," sagði Zoltan Belanyi, hornamaðurinn knái í viðtali við blaðið Fréttir. KH ÍBV vann stórsigur á Gróttu á útivelli, 28-19. Þá segir í blaðinu að með sigrinum hafi ÍBV komist í 4. sæti með 18 stig, jafnmörg og Fram en ÍBV á leik til góða. ÍBV breytti stöðunni úr 3-3 í 7-3 og lagði grunninn að góðum sigri. Á þessum kafla var lok lok og læs í vörninni og svo vart keyrt á hraðaupphlaupum þar sem Belanýi var drjúgur. Langt er síðan vörn ÍBV hefur verið jafn öflug og í þessum leik sem lofar góðu um framhaldið. Staðan í hálfleik var 12-8 fyrir ÍBV og enn dró í sundur með liðunum í seinni hálfleik. Mestur varð munurinn tíu mörk. Á lokakaflanum fengu ungu varamennirnir að spreyta sig og stóðu sig vel. Allir leikmenn ÍBV spiluðu vel í leiknum, liðið lék sem ein heild og enginn sem skar sig úr. Markaskorunin dreifðist mikið sem er jákvætt. Meira að segja Sigmar Þröstur, sem átti góðan leik í markinu, komst á blað. ÍBV liðinu hefur vaxið ásmegin í síðustu leikjum og greinilegt að strákarnir eru að komast í toppform á hárréttum tíma. Metnaðurinn er svo mikill að flestir þeirra eru að æfa aukalega til að komast í enn betra form. Það segir ýmislegt. Kæmi ekki á óvart að ÍBV færi a.m.k. í undanúrslit. Og ef þeir taka Belanýi á orðinu væri virkilega gaman að prófa að verða Íslandsmeistari! Ekki satt? Mörk ÍBV: Zoltan Belanyi 8/4, Gunnar Berg 3, Arnar P. 3, Svavar 3, Haraldur 2, Ingólfur 2, Guðfinnur 2, Sigurður 2, Erlingur 2, Daði 1, Sigmar Þröstur 1. Varin skot: Sigmar Þröstur 13/1. Birkir Ívar 1.

Knattspyrnuliðið í mótun

Strax í upphafi árs var knattspyrnudeild KH ÍBV komin á fullt með að móta liðið fyrir sumarið. Ljóst var að Friðrik Sæbjörnsson yrði ekki með liðinu næsta sumar en hann hafði ráðið sig til sjós. Nökkvi Sveinsson segist vera hættur og Jón Bragi Arnarsson hefur lagt skóna á hilluna. Eftir er að ganga frá samningum við markmennina Gunnar Sigurðsson og Friðrik Friðriksson og einnig Sumarliða Árnason. Óvíst er með markmennina en Sumarliði verður áfram í herbúðum KH ÍBV. Þá er Kristinn Hafliðason að spila í Þýskalandi í vetur en verður tilbúinn í slaginn með KH ÍBV í sumar. Búið er að ganga frá samningum við Leif Geir Hafsteinsson og Ívar Bjarklind. Þá hafa þeir Sverrir Sverrisson og Guðni Rúnar Helgason gengið til liðs við ÍBV.

Kvennaliðið til Portúgals

Kvennalið ÍBV í knattspyrnu ætlar sér stóra hluti næsta sumar. Stelpurnar hófu æfingar fyrir áramót undir stjórn Sigurlásar Þorleifssonar og hafa aldrei byrjað svo snemma. Reynt verður að fá liðsstyrk frá útlöndum fyrir sumarið og jafnvel innanlands. Stelpurnar munu halda til Portúgals yfir páskana í æfingabúðir og er þetta í fyrsta skipti sem 1. deildarlið ÍBV kvenna í knattspyrnu mun fara út fyrir landsteinana í æfingabúðir, sem sýnir að metnaðurinn er mikill.

Fjölliðamót yngri flokka

Í Fréttum er sagt frá því að 2. fl. ÍBV hafi leikið tvo útileiki í fjölliðamóti um síðustu helgi. ÍBV tapaði fyrst fyrir FH 30-22 og svo fyrir Víkingi 23- 22. Sigurður Bragason skoraði samtals 18 mörk í leikjunum og Jón Þór Klemensson 7. 3. fl. ÍBV lék einnig tvo útileiki um helgina. ÍBV tapaði fyrir Gróttu 23-21 en sigraði Hauka 19-18. Jóhann Halldórsson skoraði samtals 10 mörk en Ríkharð Guðmundsson var markahæstur í fyrri leiknum með 8 mörk og Gottskálk Ágústsson í þeim seinni með 7 mörk.

Morgunkaffi ÍBV á miðvikudögum á kr. 300

Í byrjun janúar birtist auglýsing í Fréttum þar sem auglýst er morgunkaffi alla miðvikudaga kl. 9.30 í Þórsheimilinu. Á boðstólum er kaffi, kakó og te. „Allir eru velkomnir og það er gott fyrir okkur sem erum að koma nýja félaginu af stað að hitta sem flesta sem vilja leggja nýja félaginu lið. Veitingarnar kosta einungis 300 kr. Seinasta miðvikudag var rjómaterta, vöfflur með rjóma og sultu og grillaðar samlokur með skinku og osti. Sjáumst hress í Þórsheimilinu. ÍBV“

Töpuðu á hörmulegri dómgæslu

Þannig hljóðaði fyrirsögn í blaðinu Fréttum eftir leiki KH ÍBV í meistaraflokki kvenna í handbolta, en þær vermdu botnsætið í 1. deild kvenna eftir tvo tapleiki á þremur dögum, fyrst gegn Víkingi á útivelli og svo gegn FH heima. Eyjastúlkur voru í eltingaleik allan tímann. Víkingur náði góðri forystu en ÍBV jafnaði 6-6. Víkingstúlkur breyttu stöðunni í 12-7 og lögðu grunninn að 5 marka sigri, 21-16. Ingibjörg Jónsdóttir var langbest hjá ÍBV og skoraði 9 mörk. Sara Guðjónsdóttir skoraði 4, Stefanía Guðjónsdóttir 2 og María Rós Friðriksdóttir 1 mark. Liðið fékk svo FH í heimsókn. Sá leikur var í járnum í fyrri hálfleik og hafði FH yfir í hálfleik, 12-11.1 seinni hálfleik tókst ÍBV að minnka muninn í eitt mark í lokin en umdeildir brottrekstrar Eyjastúlkna eyðilögðu leikinn fyrir ÍBV. Svo fór að FH vann leikinn 25- 23. Jón Bragi Arnarsson, þjálfari IBV, var ánægður með leikinn, sérstaklega varnarleikinn og þá var sóknin ágæt. „Stelpurnar voru óheppnar með skotin og við brenndum af fjórum vítaköstum, sem kann ekki góðri lukku að stýra. En við töpuðum leiknum á hörmulegri dómgæslu. Það er verið að senda hingað tvítuga óreynda stráka sem valda ekki sínu hlutverki og þeir klúðruðu okkar möguleikum með óskiljanlegum brottrekstrum. En mórallinn er góður í liðinu og þetta er allt upp á við hjá okkur núna. Þá var ég mjög ánægður með stuðning áhorfenda," sagði Jón Bragi. Ingibjörg fyrirliði fór fyrir sínu liði og var langbest. Hún skoraði 7 mörk, Guðbjörg Guðmannsdóttir átti einnig góðan leik og skoraði 6 og þær Sara og María Rós 4 mörk hvor.

ÍBV íþróttafélag með íþrótta- og handboltaskóla í fyrsta sinn

Skólinn var ætlaður fyrir 5 til 8 ára börn. Aldrei hafa svo ungir iðkendur fengið tækifæri til að kynnast handboltaíþróttinni, segir í frétt í Fréttum. Ekki er bara handbolti í skólanum heldur fá börnin, stelpur og strákar, að kynnast fjölbreyttum æfingum. Að sögn Stefaníu Guðjónsdóttur kennara, sem sér um íþrótta- og handboltaskólann ásamt Arnari Péturssyni, er um alhliða æfingar að ræða til að örva hreyfiþroska krakkanna. Bæði er um einstaklings- og hópæfingar að ræða. „Um 60 krakkar eru í skólanum og erum við mjög ánægð með þátttökuna. Það hefur háð handboltanum að geta ekki tekið krakkana nógu ung inn. Þetta er í fyrsta skipti sem við prófum svona ungan aldur og hefur gengið mjög vel. Sérstaklega er gaman hversu margir fimm ára krakkar eru í skólanum. Um einn tíma er að ræða í viku, á föstudögum klukkan fjögur. Við vitum að sá tími hentar ekki öllum foreldrum. Ekki er of seint að láta skrá sig. Aðeins kostar 1500 kr. í skólann fram að páskum og eru öll börn á aldrinum 5 til 8 ára velkomin. Við erum með einvala leiðbeinendur með okkur og faglega staðið að málum," sagði Stefanía.

Hundóánægður þjálfari þrátt fyrir sigur

Þrátt fyrir öruggan sigur ÍBV íþróttafélags á handboltaliði ÍR í 1. deild karla í Eyjum þann 15. febrúar, 27-22, var það brúnaþungur þjálfari ÍBV sem gekk af velli að leik loknum. Þorbergur Aðalsteinsson, þjálfari ÍBV, sagði í samtali við Fréttir að hann ætlaði að messa yfir mannskapnum fyrir að hafa unnið leikinn með aðeins 5 marka mun. Strákarnir hefðu gert sig seka um að slaka á í lokin og í stað þess að vinna með 7 til 8 marka mun varð munurinn aðeins 5 mörk. Slíkt getur skipt máli í lokin. „Ég ákvað að skipta inn á og leyfa sem flestum að vera með. Ég var ekki sáttur við leik okkar og í stað þess að liggja undir því að gera ekki breytingar þegar illa gekk, ákvað ég að gefa ungu strákunum tækifæri. Það er slæmt að fá á sig 13 mörk í fyrri hálfleik gegn svona liði. Það gengur ekki að treysta alltaf á að hlutirnir gangi í seinni hálfleik," sagði Þorbergur. Á lokakaflanum leystist leikurinn upp í vitleysu og ÍBV hefði átt að vinna leikinn með stærri mun en raunin varð, eða 27-22.

Reksturinn í samræmi við fjárhagslega getu

Í endaðan febrúar birtist fréttatilkynning í bæjarblöðunum frá ÍBV íþróttafélagi, svohljóðandi: Eins og kunnug er þá hefur verið stofnað nýtt íþróttafélag hér í Vestmannaeyjum, „ÍBV-íþróttafélag", en nýja félagið er félag sem Týrarar og Þórarar hafa sameinast í. Vonandi á nýja félagið eftir að njóta stuðnings bæjarbúa og fyrirtækja í ríkum mæli, en slíkur stuðningur er nauðsynlegur bakhjarl svo félagið geti staðið myndarlega að því uppbyggingarstarfi sem því er ætlað, bæjarfélaginu til hagsbóta. Við sem störfum fyrir félagið, viljum leggja metnað okkar í að reka félagið með sem skynsamlegustum hætti. Liður í þeirri ætlan okkar er meðal annars sú að rekstrinum verði hagað í samræmi við fjárhagslega getu á hverjum tíma. Ljóst má vera að róðurinn verður þungur í upphafi en með hjálp bæjarbúa og fyrirtækja má gera ráð fyrir að strax á þessu ári verði byrjunarerfiðleikarnir yfirstignir. Þá er rétt að geta þess að félagið hefur látið prenta sérstakar úttektarbeiðnir og er fyrirtækjum bent á að einungis þeir sem slíkar beiðnir hafa undir höndum hafa heimild til að skuldbinda félagið vegna úttekta og verða reikningar ekki greiddir nema þeim fylgi útfyllt beiðni. Að endingu viljum við geta þess að það er von okkar að fá að njóta velvildar og stuðnings sem flestra í mikilvægu starfi félagsins, því án slíks stuðnings gerum við ekki mikið. Með bestu kveðjum og þakkir fyrir stuðninginn við íþróttirnar í gegnum tíðina.

Reikningur fyrir pizzur

Það er ekki öll vitleysan eins. Í marsbyrjun barst handknattleiksráði ÍBV karla, reikningur frá handknattleiksdeild HK upp á 61.680 kr. vegna leiks HK og ÍBV í janúar, sem „ÍBV mætti ekki til" eins og stendur á sundurliðuðum reikningnum. Þar af er reikningur fyrir 10 pizzur upp á 15.800 kr. Nokkur blaðaskrif urðu um þennan leik. Vél sem ÍBV átti að fara með, áætlunarvél frá Flugleiðum, fór í loftið frá Reykjavíkurflugvelli en lenti aldrei í Eyjum vegna ófærðar. Að sögn formanns handboltaráðs ÍBV reyndu þeir að halda því opnu eins lengi og kostur var að komast til Reykjavíkur en flugvélin hafi að lokum ekki getað lent. HK menn voru ósáttir við hve tilkynningin um þetta barst þeim seint og segjast hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna þessa. Handknattleiksdeild ÍBV bendir hins vegar á að hún fái aldrei formlega tilkynningu um að leikjum sem fram eiga að fara í Eyjum sé frestað heldur vita þeir að það ræðst einfaldlega af flugi. Leikur HK og ÍBV fór fram daginn eftir og þá vann HK ansi óvænt. Þess má geta að ÍBV og HK eiga að leika í Eyjum á miðvikudaginn í síðustu umferð Íslandsmótsins. ÍBV er í toppbaráttunni en HK í botnslagnum. Í bréfi HK til ÍBV segir: „Hér með sendi ég ykkur þann kostnað sem HK varð fyrir vegna leiks HK og ÍBV sem ekki var leikinn þrátt fyrir að fært væri frá Vestmannaeyjum um daginn. Hafa verður hugfast að ÍBV lét HK ekki vita að þeir kæmu ekki, þrátt fyrir að Eyjamönnum hafi verið það ljóst kl. 17.00 þann dag. Því hagaði HK undirbúningi sínum eins og á venjulegum leikdegi. Engu að síður erum við hjá HK tilbúnir að láta þennan kostnað jafnast út við þann kostnað sem ÍBV varð fyrir þegar þeir mættu HK í bikarkeppni HSÍ." Sundurliðun á reikningi HK er þessi: 10 pizzur (m/3 áleggsteg.) sem selja átti áhorfendum kr. 15.800,- 5 menn sem hengja upp auglýsingar og koma upp aðstöðu fyrir blaðamenn: kr. 3.000,- Léttar veitingar fyrir leikmenn m.fl. á veitingastað fyrir leik, 900 kr. pr. mann kr. 12.600,- Aukastarfsmaður í Digranesi vegna leiksins kr. 3.880,- Útleiga á sal í 2 klst. kr. 10.000,- Greiðsla til dómara, akstur og dómgæsla kr. 16.400,- Samtals kostnaður við leik HK-ÍBVsem ÍBVmætti ekki til kr. 62.680,- Eyþór Harðarson, gjaldkeri handknattleiksdeildar ÍBV, segist hafa skellihlegið þegar hann las bréf HK. Krafa HK sé glórulaus og algjörlega út í hött. ÍBV hafi á sínum tíma, þegar ljóst var að flugvélin, sem var að ná í ÍBV liðið gat ekki lent í Eyjum, látið HK vita um leið og útséð var að leiknum yrði að fresta. Eyþór sagði auðvelt að lesa á milli línanna í þessu máli. HK og ÍBV hefðu leikið í bikarkeppninni í haust í Kópavogi. Þær reglur gilda í bikarkeppni að innkomu á leikina er skipt jafnt á milli liðanna en heimaliðið fær ekki allan ágóðann eins og tíðkast í deildarkeppni. ÍBV hefur hins vegar enn ekki fengið greiddan sinn hluta af bikarleiknum frá því í haust og HK vilji nota það sem skiptimynt í þessum skrípaleik.

Gott tak á KA

Karlalið ÍBV í handbolta gerði góða ferð norður í byrjun febrúar. Liðið burstaði KA 26-17, og er þetta versta afhroð KA á heimavelli í 1. deild frá upphafi, hvorki meira né minna. Og enginn leikur sér að því að fara norður og hirða tvö stig en ÍBV hefur ekki tapað fyrir KA tvö ár í röð. Síðasta keppnistímabil gerðu ÍBV og KA jafntefli fyrir norðan og ÍBV vann í Eyjum og hélt þar með sæti sínu í deildinni. Síðastliðið haust burstaði ÍBV svo KA á heimavelli og svo aftur fyrir norðan um helgina. Blaðið Fréttir hefur eftir Þorbergi þjálfara, að þeir hefðu lagt mikla áherslu á fyrir leikinn að liðið spilaði meira sem liðsheild, að fækka mistökunum í sókninni til að losna við að fá á sig hraðaupphlaup og að berja meira frá sér í vörninni. Þetta gekk eftir. Sóknir ÍBV voru langar og agaðar þar sem Arnar Pétursson sýndi hvers hann er megnugur og stjórnaði sókninni eins og herforingi. ÍBV hafði undirtökin allan tímann. Staðan í hálfleik var 13- 10. KA tókst að minnka muninn í eitt mark í byrjun seinni hálfleiks en þá fór aftur að draga í sundur með liðunum. Íþróttafréttamaður Frétta, Þorsteinn Gunnarsson skrifaði í blaðið að á lokasprettinum hafi Eyjamenn farið hamförum og sýnt allar sínar bestu hliðar. „Við spiluðum sem liðsheild og það gekk eftir. Nú tökum við stefnuna á 3. sætið," sagði Sigurður Friðriksson hjá ÍBV eftir leikinn. Arnar, Belanyi og Sigmar Þröstur áttu allir stórleik en allir leikmenn liðsins léku skínandi vel. Sérstaklega var varnarleikurinn sterkur og sóknin er öll að koma til. Eftir slakt gengi í undanförnum leikjum tóku strákarnir sig verulega á og sýndu og sönnuðu að á góðum degi er ÍBV eitt besta lið landsins. Eftir sigurinn á KA var ÍBV með 24 stig í 4. sæti, aðeins 3 stigum á eftir KA sem er í 3. sæti og einn leik til góða, gegn Haukum. Mörk ÍBV: Zoltan Belanyi 9/3, Arnar Pétursson 6, Gunnar Berg Viktorsson 3, Daði Pálsson 2, Erlingur Richardsson 2, Svavar Vignisson 2, Guðfinnur Kristmannsson 1, Sigurður Friðriksson l. Sigmar Þröstur varði 15 skot.

Heimspeki- og sálfræðineminn og knattspyrnumaðurinn Ívar Bjarklind

Blaðið Fréttir birti viðtal við Ívar Bjarklind í febrúarmánuði, eftir að hann ákvað að leika áfram með knattspyrnuliði ÍBV. Hann verður að teljast óvenjulegur knattspyrnumaður að því leyti að hann leggur stund á nám í heimspeki og sálarfræði við Háskóla Íslands, en slíkt telst til undantekninga hjá 1. deildarleikmönnum. Blaðamaður Frétta tók hús á Ívari þar sem hann var við nám sitt í Háskólanum, nánar tiltekið í Odda, og spurðu hann fyrst um æskuslóðirnar. „Ég er fæddur og uppalinn á Akureyri og lít á mig sem Akureyring. Ég var í KA og lék með þeim í gegnum alla yngri flokka upp í meistaraflokk. Tvö undanfarin sumur hef ég svo verið búsettur í Vestmannaeyjum og leikið með liði ÍBV. Samskiptin við Eyjamenn hafa verið mjög góð og þetta er afbragðsfólk sem hefur verið mjög gaman að kynnast." Aðspurður um muninn á samfélögunum á Akureyri og í Vestmannaeyjum segir Ívar: „Hvað snertir aðkomumenn þá eru samfélögin ekki ósvipuð. Þau eru ámóta gestrisin og vinsamleg aðkomufólki en þó á ólíkan hátt. Samfélag Eyjamanna litast auðvitað mjög af því að fólkið býr á lítilli eyju í nálægð fiskimiða þar sem mest allt atvinnulíf snýst um fiskveiðar og fiskvinnslu, og að sjálfsögðu knattspyrnu á sumrin. Því má segja að samfélagið kunni að virðast svolítið lokað án þess að vera óvinsamlegt. Akureyringar virðast á hinn bóginn svolítið góðir með sig og kannski framhleypnari, en eru samt vinsamlegir." Þegar talið best að knattspyrnunni og þeim persónuleikum sem hana iðka, segir Ívar. „í knattspyrnunni er fullt af skemmtilegum einstaklingum sem gaman er að umgangast en málið er að þeir hafa kannski ekki alveg sömu áhugamál og ég. Þess vegna koma stundir þegar maður bara hreinlega finnur sig ekki í andrúmslofti knattspyrnunnar. og þá reynir á að sýna ákveðið æðruleysi því að mennirnir eru auðvitað eins misjafnir og þeir eru margir. Ég hugsa því æ oftar um það hvort maður þurfi ekki að fara að taka sér frí frá knattspyrnuamstri og sinna öðrum hugðarefnum sem setið hafa á hakanum." Oft hefur sá orðrómur heyrst meðal svokallaðra „antísportísta" að knattspyrna og andlegir burðir geti ekki farið saman. Ívar vill síður ræða þau mál af einhverri alvöru en segir að það megi þó alveg viðurkennast að það gæti leynst sannleikskorn í þeim orðrómi. „Knattspyrnumenn er samt ekki hægt að setja alla undir sama hatt og það er hæpið að kalla þá á einu bretti óvitræna. Og þó að lítið fari fyrir knattspyrnumönnum í þessu námi þá segir það lítið um gáfnafar þeirra en kannski meira um áhugasvið."

Ívar er á fyrsta ári í Háskólanum og telur að hann hafi fundið sig vel í sálarfræði og heimspeki en hefur enn ekki gert upp við sig hvora greinina hann muni leggja aðaláherslu á. En hvað er það sem heillar hann mest í fræðunum? „Það er mjög spennandi að „stúdera" manneskjuna og í því sambandi hefur siðfræðin heillað mig." En koma fræðin eitthvað að gagni í knattspyrnunni? „Það er helst að maður leggi sitt af mörkum til betri siðmenningar knattspyrnumanna sem stundum er ekki ýkja rishá. En það má einnig velta því fyrir sér hvort það yrði knattspyrnunni til góðs ef fleiri knattspyrnumenn myndu leggja stund á siðfræði eða hvort knattspyrnan myndi ekki bara missa eitthvað mikilvægt í staðinn."

Lá við að þakið færi af Höllinni

Karlalið ÍBV í handbolta fór mikinn þessa fyrstu daga marsmánaðar. Eftir að hafa rasskellt KA endurtóku þeir leikinn gegn Haukum nokkrum dögum síðar, burstuðu þá 28-19. „Nú er hið unga og efnilega Eyjalið loksins tekið alvarlega“ sögðu Fréttir eftir leikinn. Haukar létu dómgæsluna fara mjög í taugarnar á sér og fengu þrír þeirra rauð spjöld, Baumruk fyrir brot í lok fyrri hálfleiks og svo Aron eftir 45 mín. fyrir tuð og Einar í lokin. Það lá við að þakið færi af höllinni af hrifningu þegar Baumruk var vísað af velli en það virtist hafa verið eitt af markmiðum ÍBV að koma honum útaf í leiknum. Og þegar Aron fauk einnig af velli hrundi leikur Hauka eins og spilaborg. Mörk ÍBV: Zoltan Belanyi 12/7, Svavar Vignisson 5, Gunnar Berg Viktorsson 3, Erlingur Richardsson 3, Arnar Pétursson 2, Guðfinnur Kristmannsson 1, Daði Pálsson 1, Emil Andersen 1. Varin skot: Sigmar Þröstur Óskarsson 17/1. Birkir Ívar Guðmundsson 1.

Alvarlegt umferðarslys - mildi að ekki fór verr

Átta handboltastúlkur úr ÍBV og tvær konur, þjálfari þeirra og fararstjóri lentu í alvarlegu umferðarslysi í byrjun mars, þegar bíll sem þær voru í lenti í hörðum árekstri. Allar voru fluttar á slysadeild. Engin þeirra slasaðist alvarlega en tvær sködduðust í andliti og aðrar hlutu mar og minniháttar skrámur. Í hinum bílnum voru Bandaríkjamenn af Keflavíkurflugvelli og slösuðust þeir mun meira. Hvorugur bíllinn valt en báðir bílarnir eru mikið skemmdir og brotnuðu allar rúður í bíl Bandaríkjamannanna. Stúlkurnar, sem voru í 3. flokki ÍBV í handboltanum og á aldrinum 15 til 17 ára, voru að koma úr Herjólfi í keppnisferðalag þegar slysið varð. Það átti sér stað á Suðurlandsvegi við afleggjarann að Bláfjöllum. Í forsíðufrétt Frétta þann 20. mars segir: „Það er ekki ljóst hver aðdragandinn var því enn á eftir að taka skýrslur af fólki en báðir bílarnir lentu utan vegar. Samtals voru 15 manns í bílunum og voru allir fluttir á slysadeild," sagði lögreglumaður í Kópavogi en slysið varð í umdæmi Kópavogslögreglunnar. Fjórir sjúkrabílar komu á vettvang og fluttu þá slösuðu af slysstað en þeir sem minnst voru slasaðir fóru með lögreglubíl. „Aðstæður voru slæmar og einhver hálka á veginum. Báðir bílarnir eru illa farnir. Ég veit ekki hversu alvarleg meiðsli fólksins eru en tel að það hafi sloppið vel miðað við aðstæður," sagði lögreglumaðurinn. Unnur Sigmarsdóttir, þjálfari stelpnanna ók bílnum sem var 14 manna Econoliner sendibifreið. Hún segir engu líkara en að einhver hafi haldið verndarhendi yfir þeim. „Ég var búin að keyra austur þannig að ég vissi hvernig aðstæður voru. Það voru hryggir á veginum en autt í hjólförunum. Ég var nýbúin að hægja á bílnum. Hvers vegna veit ég ekki og var ég ekki á meira en 50 km hraða þegar ég sá hinn bílinn hendast yfir á okkar vegarhelming. Mér tókst að bremsa en hafði um fátt að velja. Fannst mér skárra að lenda í árekstri en að keyra út af," sagði Unnur um aðdraganda slyssins. Hún segist þakka Guði að ekki fór ver. „Það var eins og einhver héldi verndarhendi sinni yfir okkur. Það sem bjargaði okkur var að flestar vorum við í beltum og við vorum á sterkum og góðum bíl. Ég fór strax að huga að stelpunum sem allar voru með eymsli í hálsi og marðar en enginn þeirra var alvarlega slösuð. Fólkið í hinum bílnum fór miklu ver út úr slysinu. Kona var brotin á þremur hryggjarliðum en hún hentist út um afturgluggann, aðrir voru illa skornir og í einum brotnuðu sjö tennur." Unnur segir þetta hrikalega lífsreynslu og fann hún til mikillar ábyrgðartilfinningar gagnvart stelpunum. „Þegar maður er að þjálfa stelpur á þessum aldri verður maður líka að vera einskonar mamma. Þær voru allar í losti og þurfti ég og Arnheiður Pálsdóttir fararstjóri að hugga þær. Fljótlega komu Gunnar Sigurðsson og Ingi Sigurðsson úr ÍBV á staðinn og var mikill styrkur af þeim. Þegar við komum á Sjúkrahús Reykjavíkur fengum við áfallahjálp sem var mikils virði." Strax voru gerðar ráðstafanir til að koma stelpunum heim til Eyja og flaug Valur Andersen eftir þeim strax á laugardaginn. „Það var nauðsynlegt að koma þeim heim til mömmu því þær þurftu svo sannarlega á móðurumhyggju að halda eftir þessa lífsreynslu. Það var ekki fyrr en um kvöldið að maður áttaði sig á hve umfangsmikið slysið var. Þó maður keyri varlega sjálfur er það ekki nóg. Það sýndi sig þarna en ég tel að ég hafi gert allt rétt miðað við aðstæður," sagði Unnur að lokum.

Grátlegur endir á stórskemmtilegum vetri

„Ég er hundsvekktur. Við áttum að klára þetta þegar við náðum tveggja marka forystu, við fengum tækifæri til þess," sagði Þorbergur Aðalsteinsson, þjálfari ÍBV í viðtali við Fréttir, eftir tap ÍBV fyrir Fram í oddaleik liðanna í fjórðungsúrslitum í Eyjum, 23-25 í framlengdum leik. Íþróttafréttamaður Frétta lýsti leiknum þannig: Óhætt er að segja að þetta hafi verið grátlegur endir á skemmtilegum vetri. ÍBV hefur leikið ljómandi vel á köflum í vetur og Þorbergur, sem hefur byggt upp alveg nýtt lið á tveimur árum, hefur gert góða hluti með liðið. Að ná 4. sæti í deildarkeppninni er frábær árangur með svona ungt og óreynt lið. En því er ekki að neita að vonbrigðin eru mikil að ná ekki að klára oddaleikinn gegn Fram hér í Eyjum og komast í undanúrslit. Frábær varnarleikur og markvarsla einkenndi oddaleik liðanna. Sigmar Þröstur varði 10 skot í fyrri hálfleik en 8 í seinni hálfleik og framlengingu. Reynir Þór hjá Fram varði 5 skot í fyrri hálfleik en 14 skot í seinni hálfleik og framlengingu, og flest úr dauðafærum. Lagði hann öðrum fremur grunninn að sigri Fram. Framarar náðu mest 2ja marka forystu í fyrri hálfleik en staðan í hálfleik var 10-11. ÍBV jafnaði metin 13-13 og náði 2ja marka forystu, 18- 16 og 19-17. Á þessum kafla fékk ÍBV gullin tækifæri til að gera út um leikinn en tókst ekki að nýta það. ÍBV átti svo síðustu sókn leiksins en Reynir varði skot Gunnars Berg. Staðan jöfn 20-20 og því þurfti að grípa til framlengingar. Framarar höfðu þar frumkvæðið, höfðu yfir í hálfleik framlengingarinnar 21-22 og komust svo í 21-23 og þar með var björninn unninn því Fram vann leikinn 23-25. Eyjamaðurinn í Fram, Magnús A. Arngrímsson, sem hafði verið slakur, tók af skarið í framlengingunni og gerði út um leikinn með tveimur góðum mörkum. Markverðirnir voru bestu menn liðanna. Vörn ÍBV var mjög góð en sóknin brást að þessu sinni eins og reyndar í undanförnum leikjum. Lykilmenn ÍBV eru ungir og óreyndir, það kom í ljós í þessum leik. Leikstjórnandinn Arnar Pétursson náði sér aldrei á strik í sókninni og var ragur við að taka af skarið. Gunnar Berg átti ágæta spretti en hafði ekki leikreynsluna til að klára dæmið. Þeir treystu báðir mikið á Belánýi sem átti góðan leik en hann gat auðvitað ekki klárað sóknirnar upp á eigin spýtur fyrir ÍBV. Guðfinnur átti góða spretti en gerði á milli slæm mistök, sendi t.d. boltann tvær sóknir í röð í hendur Framara sem brunuðu upp og skoruðu. Svavar fékk sig hvergi hrært og Sigurður hafði úr litlu að moða í horninu en nýtti færin sín mjög vel þegar þau gáfust. „Ég er rosalega stoltur af strákunum. Þeir eru hetjur í mínum augum. Að koma hingað til Eyja og klára dæmið er frábær árangur. Ég vil þakka Eyjamönnum fyrir drengilega keppni í þessum þremur leikjum. Þetta er tvö svipuð lið en við lékum meira sem lið í kvöld og uppskárum samkvæmt því," sagði Guðmundur Guðmundsson, þjálfari Fram.

Mörk ÍBV; Zoltan Belánýi 10/4, Gunnar Berg Viktorsson 5, Guðfinnur Kristmannsson 4, Sigurður Friðriksson 2, Svavar Vignisson 1, Erlingur Richardsson 1. Varin skot: Sigmar Þröstur Óskarsson 18/2.

Árangur karlaliðs ÍBV kom Þorbirni Jenssyni landsliðsþjálfara ekki á óvart

Þorbjörn Jensson landsliðsþjálfari handbolta, sagðist hafa í sjálfu sér búist við ÍBV í 4. til 5. sæti deildarinnar. Þess vegna hafi hinn góði árangur liðsins ekki komið á óvart. „ÍBV sýndi með því að sigra á Reykjavík Open í haust að liðið væri til alls líklegt. Þeir hefa verið með þessa ungu leikmenn á uppleið. Hvað úrslitakeppnina varðar hefði ÍBV hæglega getað komist í undanúrslit. Fram og ÍBV eru tvö mjög svipuð lið. Oft er það heppni sem ræður úrslitum í úrslitakeppninni. En framtíðin er ÍBV. Þarna er nægur efniviður sem Eyjamenn verða að hlúa vel að til að gera þeim kleift að halda hópinn," sagði Þorbjörn í samtali við Fréttir. Aðspurður hvort Gunnar Berg Viktorsson, stórskytta ÍBV, væri enn inni í myndinni fyrir heimsmeistarakeppnina í Japan, sagði Þorbjörn svo vera.

Þorbergur endurráðinn

Að lokinni handboltavertíðinni hjá karlaliðinu var skrifað undir samning við Þorberg Aðalsteinsson um þjálfa liðið aftur næsta vetur, þriðja árið í röð. Þorbergur segir í viðtali í Fréttum að það hafi ekki síst vegið þungt á metunum við ákvörðunina að hann er í mjög spennandi starfi í Eyjum sem markaðsfulltrúi Vinnslustöðvarinnar. Að sögn Þorbergs er vonast til þess að ÍBV liðið verði lítið óbreytt næsta vetur. Reyndar hefur Gunnar Berg Viktorsson landsliðsmaður ákveðið að fara í nám til Reykjavíkur og mun væntanlega ganga til liðs við annað lið. „Reynt verður að styrkja liðið enn frekar með nýjum leikmönnum. Það er allt opið í þessu, þetta má ekki verða lakara en í vetur. Annars væri verkefnið ekki áhugavert. Ég vil sjá svipað og helst sterkara lið," segir Þorbergur sem ætlar að leggja alla áherslu á að fá öfluga útiskyttu ef Gunnars Bergs nýtur ekki við.

Fyrsta þjóðhátíðarnefndin

Á stjórnarfundi ÍBV íþróttafélags 3. apríl, var fyrsta þjóðhátíðarnefnd félagsins skipuð. Í henni voru: Birgir Guðjónsson, formaður og með honum; Stefán Agnarsson, Björn Þorgrímsson og Sigurður Þórarinsson.

Frábær æfingaferð mfl. kvenna í knattspyrnu

Meistaraflokkur kvenna fór í viku æfingaferð rétt fyrir páskana til Albufeira í Portúgal. Í hópnum voru 20 stúlkur og svo tveir þjálfarar. Að sögn Sigurlásar Þorleifssonar, þjálfara, var þetta frábær ferð og allur aðbúnaður eins og best varð á kosið. „Ég er nú búinn að fara margar æfingaferðir til útlanda," sagði Sigurlás. „En þetta er það flottasta sem ég hef séð. 1. flokks hótel, vellimir afburðagóðir og svo sól og blíða allan tímann. Að vísu kom leiðindaatvik upp á fyrsta daginn þegar nokkrar stelpumar voru rændar en hópurinn var fljótur að jafna sig á því. Auk æfinga keppti liðið tvo leiki ytra, gegn rússnesku liði sem heitir því skemmtilega nafni Energy. „Og þær stóðu svo sannarlega undir nafni," sagði Sigurlás. „Við áttum lítið í þær að gera enda eru þær rússneskir meistarar og í liðinu eru einar sex eða sjö landsliðsstúlkur. Þetta lið var búið að vera þarna í mánuð í æfingabúðum, enda eru þarna atvinnumenn á ferð. Fyrri leiknum töpuðum við 9-0 og þeim seinni 8-0. Þrátt fyrir þessar tölur voru margir ljósir punktar í því sem okkar stelpur voru að gera og þær gáfust ekki upp.“ Ein stúlkan í ÍBV liðinu, Guðbjörg Guðmannsdóttir, vakti mikla athygli Rússanna og sýndu þeir mikinn áhuga á að fá hana í sínar herbúðir," sagði Sigurlás. Að sögn Sigurlásar var þessi ferð liður í undirbúningi fyrir sumarið, svona til að þjappa hópnum saman. „Það hefur ósköp lítið verið gert fyrir kvennafótboltann í Eyjum fram til þessa," sagði Sigurlás. „Þessi ferð er vonandi upphafið að einhverju meira og betra. Fái þær einhverja slíka umbun erfiðis síns þá eru meiri líkur á því að þær haldi lengur áfram." Sigurlás sagði erfitt að segja nokkuð um komandi sumar og keppni fyrr en æfingaleikirnir hæfust. „En stelpurnar eru bæði sterkari og betur undirbúnar en í fyrra svo að ég held að okkur hljóti að ganga betur. Hópurinn mætti aftur á móti vera sterkari. En við setjum stefnuna upp á við í sumar," sagði Sigurlás að lokum. Þessi frétt birtist í blaðinu Fréttum.

Þrír ungir leikmenn valdir í U-21 í knattspyrnu

Þrír leikmenn ÍBV eru í íslenska landsliðinu skipað leikmönnum U- 21 árs sem mætti Lúxemborg í vináttulandsleik 16. apríl. Þeir eru Gunnar Sigurðsson, Guðni Rúnar Helgason og Bjarnólfur Lárusson. Auk þess er Vestmannaeyingurinn Sigurvin Ólafsson í landsliðinu en hann hefur verið fyrirliði liðsins. Þjálfari er Atli Eðvaldsson, fyrrum þjálfari ÍBV.

Hermann eftirsóttur

Fyrr í vetur hafnaði Hermann Hreiðarsson tilboði frá enska félaginu Crystal Palace um að gerast leikmaður þess en samdi þess í stað við ÍBV um að leika með því út árið 1998. En nú hefur enska stórfélagið Arsenal bæst í flóru fjölmargra félaga í Skotlandi, Sviss, Þýskalandi, Englandi, Noregi og Svíþjóð sem er á höttunum eftir varnarmanninum sterka. Fulltrúi Arsenal hafði samband við Jóhannes Ólafsson, formann knattspyrnuráðs IBV, og spurðist fyrir um samningsstöðu Hermanns og vildi helst fá hann strax út til þess að skoða hann nánar. Af því getur ekki orðið þar sem Hermann á við smávægileg meiðsli að stríða auk þess sem stutt er í Íslandsmótið. Hermann er orðinn mjög eftirsóttur og liggur ljóst fyrir að hann fer í atvinnumennsku næsta haust ef rétt verð fæst fyrir hann, að sögn Jóhannesar. Er því um sannkallaðan gullkálf að ræða fyrir ÍBV. Í viðtali Frétta við Jóhannes segir hann: „Ég hef grun um að njósnari hafi verið frá Arsenal á Kýpurmótinu og fylgst með Hermanni. Ég skýrði fulltrúa Arsenal frá því að Hermann væri eftirsóttur en væri samningsbundinn ÍBV til haustsins 1998. Hins vegar væri Hermann til sölu næsta haust ef rétt verð fengist fyrir hann. Hann bað okkur að leyfa þeim að fylgjast með Hermanni og ætla þeir að senda njósnara hingað til lands til að fylgjast með honum, jafnvel fyrir Íslandsmótið, og ef hann spilar með landsliðinu"

Þjálfarar ráðnir fyrir yngra flokkanna í knattspyrnu

Á vordögum var gengið frá ráðningu þjálfara fyrir yngri flokkana. Mun Elías Friðriksson þjálfa 2. flokk ÍBV sem leikur í B-riðli. Kári Þorleifsson þjálfar 3. flokk. Sigurlás Þorleifsson þjálfar 4. og 5. flokk. Björn Elíasson og Jón Ólafur Daníelsson þjálfa 6. og 7. flokk. Eftir er að ganga frá ráðningu þjálfara hjá stelpunum.

Dyggur stuðningsmaður

Í Fréttum í apríl er auglýst til sölu sumarbústaðarlóð í Grímsnesinu sem í sjálfu sér er ekki í frásögur færandi nema vegna þess að ÍBVfélagar geta fengið lóðina á sérstökum kjörum. Seljandinn, Þorsteinn Berent Sigurðsson, er gamall Eyjamaður og er hann giftur Ingu frá Kirkjubæ, sem segir að hann sé veikur í viku þegar ÍBV tapar. Þetta eitt ætti að sýna góðan hug til ÍBV en hann vill gera betur. Hann auglýsir lóðina á 700 þúsund gegn staðgreiðslu, en á 650 þúsund til ÍBV félaga og renna 50 þúsund af þeirri upphæð til ÍBV.

Skrautfjaðrir týnast úr handboltaliðinu

Töluverðar hræringar eiga sér stað hjá handboltaliði ÍBV. Arnar Pétursson mun ekki spila með ÍBV næsta vetur en áður hefur komið fram að Gunnar Berg Viktorsson er einnig á leiðinni í annað lið. Jafnvel er von á því að fleiri leikmenn hugsi sér til brottfarar. Handknattleiksráð er svo í viðræðum við nokkra leikmenn í öðrum liðum, þ.á.m. tvo Eyjamenn. Gunnar Berg Viktorsson ætlar í nám í Reykjavík og mun spila með öðru liði. Arnar Pétursson staðfesti í samtali við Fréttir að hann ætlar í nám næsta vetur í Reykjavík. „Ég mun ekki spila með ÍBV næsta vetur. Því miður er ekkert háskólanám í boði í Eyjum og þyí mun ég spila með öðru liði. Ég treysti mér ekki til að vera í ströngu námi og spila einnig með ÍBV. Það gengur einfaldlega ekki upp," sagði Arnar og bætti því við að nokkur 1. deildarlið hefðu haft samband við sig. Hinir ungu og efnilegu strákar, Birkir Ívar Guðmundsson, Ingólfur Jóhannesson og Daði Pálsson, stefna einnig að námi í Reykjavík.

Vilja gera Belánýi að Íslendingi

Handknattleiksráð vinnur að því öllum árum að fá íslenskan ríkisborgararétt fyrir Zoltan Belánýi. Eru taldar meiri líkur á því en áður að það muni takast. Umsóknir um slíkt eru teknar fyrir tvisvar á ári og lagt fyrir Alþingi. Skilyrði til þess að fá íslenskan ríkisborgarétt er að hafa búið hér á landi í sjö ár og er Belánýi alveg á mörkunum að ná því. Ástæðan fyrir því að handknattleiksráð ÍBV leggur svona mikið upp úr þessu er til þess að fá liðsauka frá útlöndum næsta vetur en þrátt fyrir Bosmandóminn er eingöngu leyfilegt að vera með einn útlending í hverju handboltaliði á Íslandi.

ÍBV-liðið gert út frá Reykjavík?

Ásmundur Friðriksson, formaður Íþróttabandalagsins, kom fram með þá nýstárlegu hugmynd á lokahófi handknattleiksliðs ÍBV, að gera handboltalið ÍBV út frá Reykjavík næsta vetur. Er þetta sett fram í ljósi þess að hluti ÍBV liðsins hyggur á nám í Reykjavík næsta vetur og gengur því til liðs við önnur lið að öllu óbreyttu. Nú þegar hafa Arnar Pétursson og Gunnar Berg Viktorsson ákveðið að fara í nám til Reykjavikur og margt bendir til þess að Ingólfur Jóhannesson, Birkir Ívar Guðmundsson, Daði Pálsson og jafnvel fleiri séu einnig á leiðinni suður. Ásmundur sagði að ekkert væri við því að gera að ungir menn færu í nám til Reykjavíkur. Því miður væri ekki háskólanám í Eyjum og þetta skapaði stór vandamál fyrir handboltalið ÍBV, sem þyrfti að sjá á eftir sínum bestu leikmönnum í nokkur ár. Ásmundur velti upp þeirri hugmynd hvort ekki væri hægt að gera ÍBV liðið út frá Reykjavík næsta vetur. Kjarninn yrði í Reykjavík en hluti hópsins í Eyjum. „Þetta er kannski út í hött en af hverju ekki," sagði Ásmundur og vitnaði til þess að tveir leikmenn ÍBV, Svavar Vignisson og Erlingur Richardsson, voru við nám á Laugarvatni í vetur en lögðu það á sig að spila með ÍBV.

Guðfinnur leikmaður ársins

Guðfinnur Kristmannsson var valinn leikmaður ársins hjá handboltaliði ÍBV íþróttafélags á lokahófi sem haldið var á Höfðanum í lok apríl. Ingólfur Jóhannesson fékk FRÉTTA-bikarinn sem efnilegasti leikmaðurinn, Arnar Pétursson fékk framfarabikarinn og Zoltan Belánýi var markahæsti leikmaður liðsins. Að venju var mikið um dýrðir á lokahófi ÍBV. Magnús Bragason, formaður handknattleiksráðs ÍBV, lýsti yfir mikilli ánægju með árangurinn í vetur og fagnaði endurráðningu Þorbergs Aðalsteinssonar. Magnús sagði að handboltinn væri ekki lengur svarti sauðurinn í íþróttahreyfingunni hvað varðaði reksturinn. Handboltaráð ÍBV skilaði deildinni réttu megin við núllið í ár og þakkaði hann það áræðni gjaldkerans, Eyþórs Harðarsonar. Hann sagði að veturinn sem leið væri besti árangur ÍBV í deildarkeppninni frá upphafi og þakkaði það þjálfara liðsins. Hins vegar vegar bæri skugga á að leikmenn sem ÍBV hefði alið upp, væru að yfirgefa liðið sökum náms en við því væri ekkert hægt að segja. Guðjón Hjörleifsson flutti lokahófsgestum kveðju bæjarstjórnar og Ásmundur Friðriksson aðalstjórnar Íþróttabandalagsins. Jóhann Pétursson veislustjóri flutti minni leikmanna og fór mikinn. Nokkur dansatriði voru með nemendum úr dansskóla Önnu Svölu. Ung pör sýndu Cha cha cha og nokkrar konur á besta aldri ásamt Jóa Ragg sýndu kántrýdansa við góðar undirtektir og nutu fulltingis nokkurra góðra manna, þ.á.m. þjálfara ÍBV. Þá flutti ungt fólk dansatriði úr Stone Free. Helstu styrktaraðilar ÍBV voru heiðraðir og tveir ungir leikmenn, Sigurður Bragason og Jóhann Freyr Friðsteinsson, sýndu vídeómynd sem sló í gegn. Þar tóku þeir fyrir eldri félaga sína í ÍBV, aðallega þá sem kenndir eru við Fagurlyst. (Fréttir greindu frá)

ÍBV deildarmeistari

ÍBV vann verðskuldaðan sigur á Valsmönnum í úrslitaleik deildarbikarkeppninnar í knattspyrnu á Valbjarnarvellinum, 3-2 í framlengdum leik þar sem Tryggvi Guðmundsson skoraði sigurmarkið á síðustu mínútu leiksins með glæsilegu skoti. Leikurinn var hinn fjörugasti en þegar upp var staðið voru Eyjamenn sterkara liðið.

Þvílík byrjun

Íslands- og bikarmeistarar ÍA voru rasskelltir í 1. umferð Íslandsmóts karla í knattspyrnu, 3-1. „En nota bene, það er langt í frá að ÍBV sé orðið Íslandsmeistari eins og sumir bæjarbúar virðast halda“, skrifaði íþróttafréttamaður Frétta í blaðið sitt. „Ekki verður af drengjunum okkar skafið, þeir léku mjög vel og koma mjög vel undirbúnir til leiks. Líklega er þetta besta lið ÍBV í áraraðir. Nýir leikmenn fylla vel upp í skörðin og liðið leikur sem ein heild. Á toppinn í sumar. Liðið er sterkara en undanfarin ár og andstæðingarnir slakari ef marka má fyrstu umferðina. Nú reynir á þjálfara liðsins að halda drengjunum niðri á jörðinni“.

Tryggvi biðst afsökunar

Tryggvi Guðmundsson, framherji ÍBV, sendi fjölmiðlum fréttatilkynningu eftir leikinn við ÍA, þar sem hann baðst afsökunar á óíþróttamannslegri framkomu sinni þegar hann fiskaði vítaspyrnu gegn ÍA í 1. umferð. Á sjónvarpsmyndum sést greinilega að Tryggvi lét sig detta og fór hann því á svartan lista hjá dómurum. Enda kom það í ljós gegn Fram að einhvern tímann hefði verið flautuð vítaspyrna, þegar Tryggvi var felldur innan vítateigs í síðari hálfleik. En dómarinn lét leikinn halda áfram, minnugur leikarahæfileika Tryggva. vítaspyrnudóminum

Stjörnuhrap í Eyjum

Miklar væntingar voru bundnar liði Eyjamanna fyrir sumarið. Sannfærandi sigur á Skagamönnum í fyrsta leik, jafntefli við Fram í 2. umferð og 5 – 0 sigur á Stjörnunni á Hásteinsvelli í 3. umferð. Menn spurðu hvern annan. Verða Eyjamenn stjörnur sumarsins? Fréttir sögðu frá því að líklega hefði 8-0 sigur ÍBV gefið réttari mynd af gangi leiksins. Hópurinn væri greinlega vel samstillur og breiddin eins og þarf til að vera í toppslag.

Engin offside í 5. flokki

Í síðasta heimaleik ÍBV hafði Sigmar nokkur Pálmason, einn Hólsara, uppi stór orð um dómara leiksins. Hafði dómarinn í tvígang dæmt leikmann ÍBV rangstæðan. Kallaði Sigmar þá til dómarans að þetta hefði ekki verið „offside" (rangstæða) fyrir fimm aura. Það hefði ekki einu sinni verið dæmt „offside" á þetta í 5. flokki. Fyrir framan hólinn stóð þá ungur piltur, leikmaður í 5. flokki. Hann snéri sér við, leit með fyrirlitningarsvip á Sigmar og sagði: „Heyrðu manni, það er engin „offside" i 5. flokki." Ekki heyrðist í Sigmari lengi á eftir.

2. flokkur byrjar vel

2. flokkur ÍBV byrjaði keppnistímabilið með glans. ÍBV leikur í B-riðli (2. deild) og hefur sett stefnuna upp í A-riðil. ÍBV burstaði Grindavík í Eyjum um helgina 5-0. Ólafur Guðmundsson skoraði 2 mörk og Bjarni Geir Viðarsson (víti), Bjöm Jakobsson og Þorsteinn Þorsteinsson sitt markið hver.

KÁ helsti styrktaraðili kvennaknattspyrnunnar

Í síðustu viku undirrituðu Jóhannes Ólafsson formaður knattspyrnudeildar ÍBV og Þorsteinn Pálsson framkvæmdastjóri KA undir samning um að Kaupfélagið verði aðalstyrktaraðili kvennaknattspyrnunnar í Vestmannaeyjum í ár og næsta ár. Samningurinn kveður á um ákveðinn fjárstyrk og nær til allra leikmanna meistaraflokks og allra yngri flokkanna. Munu stúlkumar spila í búningum merktum KÁ á brjósti.

Eyjamenn í landsliðum

Hermann Hreiðarsson var valinn í íslenska A-landsliðshópinn gegn Makedóníu í Evrópukeppninni. Hermann missti af síðasta landsleik vegna meiðsla en er nú til í slaginn. Þá eru fjórir Eyjaleikmenn í U-21 árs landsliðinu sem einnig mætir Makedóníu í Evrópukeppninni í þeim aldursflokki. Það eru Gunnar Sigurðsson, Sigurvin Ólafsson, Bjarnólfur Lárusson og Guðni Rúnar Helgason.

Ágætt gengi yngri flokkanna

2. flokkur ÍBV karla, tapaði fyrir Víkingi í Íslandsmótinu í miklum baráttuleik, 1-2. Víkingur náði forystu í fyrri hálfleik en Ólafur Guðmundsson jafnaði metin fyrir ÍBV í upphafi seinni hálfleiks. Víkingar tóku miðju og skoruðu strax annað markið. Eyjamenn sóttu stíft eftir það án þess að skapa sér góð færi. Næsti leikur 2. flokks ÍBV var gegn Þrótti í Reykjavík sem endaði með jafntefli, 0-0. 2. fl. ÍBV, sem er í B-riðli (2. deild), er nú rneð 4 stig eftir 3 leiki 4. flokkur ÍBV drengja lék gegn Val og vann 4-2. Valsarar komust í 2-0 eftir tíu mín- útur en þá var gerð breyting á liðsuppstillingu IBV. Þá tóku Eyjastrákar öll völd á vellinum og unnu öruggan sigur. Hörður Orri skoraði 2 og Sæþór Jóhannesson og Bjarni R. Einarsson eitt mark hvor. 4. flokkur ÍBV lék svo gegn Víkingi. Leiknum lyktaði með jafntefli, 1-1. Ívar Leifsson skoraði mark ÍBV. 3. flokkur ÍBV drengja lék gegn Fjölni og fór leikurinn 1-1. Olgeir Sigurgeirsson skoraði mark ÍBV. 3. flokkur kv. ÍBV lék í Kópavogi gegn Breiðabliki og tapaði 1-2. Aldís Grímsdóttir skoraði mark ÍBV. 6. flokkur ÍBV tók þátt í Legómótinu í Hafnarfirði og stóð sig ágætlega. A-lið ÍBV vann 1 leik, gerði 1 jafntefli og tapaði 2. B-lið ÍBV tapaði 2 og gerði 2 jafntefli. C-liðið vann 3 leiki og gerði 1 jafntefli og D-liðið gerði 4 jafntefli.

Erfið samskipti

Það var flestum ljóst á upphafsárum ÍBV íþróttafélags, að samskipti milli handknattleiksdeildar og knattspyrnudeildar voru stirð. Það var á stjórnarfundi félagsins 6. maí sem þessi samskiptavandi kom til umræðu. Í bókun segir að kominn sé tími til að fólk átti sig á því, að það væri í einu og sama félagi. Gat formaðurinn þess að innan tíðar yrði boðað til fundar með öllum þessum aðilum og breyttra vinnubragða óskað.

Kvennadeildin og knattspyrnumótin

Stjórn kvennadeildarinnar mætti á stjórnarfund 27. maí og lagði fram hugmyndir sínar um framlag deildarinnar til Pepsí-mótsins og Shell-mótsins. Mun deildin sjá um allan morgunmat á mótunum, rekstur sjoppu og sjá um fararstjóragleðskapinn á Pepsí-mótinu. Greiðsla til deildarinnar fái 750 þúsund krónur fyrir hvort mót, deildin fái allan ágóða af sjoppunni og gleðskapnum, jafnframt mun deildin greiða allan hráefniskostnað sem til fellur vegna þeirra þátta sem deildin sér um. Síðar mun kvennadeildin nota það fjármagn sem inn kemur til styrktar og stuðnings félaginu.

Fyrsta Pepsímót ÍBV íþróttafélags

Pepsímót ÍBV í knattspyrnu (hét áður Pepsí-Pæjumót Þórs), fyrir stúlkur frá 8 til 16 ára aldurs, hófst fimmtudaginn 12. júní. Sól og blíða var alla mótsdagana. Alls mættu 18 félög til leiks með 80 lið, samtals vel á níunda hundrað þátttakendur. Var giskað á að um 1300 manns hefðu komið til Eyja vegna mótsins. Keppni hófst kl. 9 og um kvöldið var formleg setningarathöfn á Þórsvellinum. Keppt var á Þórs-, Týs- og Hásteinsvelli. Eins og undanfarin ár var keppt í öllum yngri flokkum kvennaknattspyrnunnar, frá 6. flokki og upp í 2. flokk. Á laugardagskvöldið var kvöldvaka í íþróttamiðstöðinni þar sem töframaðurinn Pétur pókus fór á kostum. Hljómsveitin Skítamórall hélt svo uppi stuðinu langt frameftir kvöldi. Uppskera ÍBV var þrjú gull, tvö silfur og eitt brons. 6. flokkur lenti í 2. sæti; 5. flokkur A og B urðu í 1. sæti; 4. flokkur A í 1. sæti og 4. flokkur B í 2. sæti. Þá lenti 3. flokkur í 3. sæti. Framkvæmdastjóri mótsins var Magnús Sigurðsson, sem hafði stýrt mótinu meðan Íþróttafélagið Þór sá um það.

Tap fyrir Stjörnunni

Meistaraflokkur kvenna ÍBV í knattspyrnu tapaði fyrir Stjörnunni, 1-2, þegar liðin áttust við í Eyjum í endaðan júní. Í Fréttum er sagt að leikurinn hafi ekki verið upp á marga fiska, mest barningur á miðjunni og Eyjastelpur náðu aldrei upp spili. Stjarnan skoraði strax á 3. mínútu og kom markið eins og köld vatnsgusa framan í Eyjastelpur. En eftir að þær höfðu jafnað sig skoraði Fanný Yngvadóttir laglegt mark fyrir ÍBV, fékk boltann inni í teignum og lagði hann fyrir sig og þrumaði í netið. En Stjarnan náði aftur forystunni eftir klaufagang í vörn ÍBV. Stefanía Guðjónsdóttir átti hörkuskot sem markvörður Stjörnunnar varði í slána en staðan í hálfleik var 2-1. Í seinni hálfleik sóttu Eyjastúlkur grimmt án þess að skapa sér afgerandi færi.

......en sigur á ÍBA ÍBV stelpur unnu sinn fyrsta sigur í Stofndeildinni á þriðjudaginn með því að vinna ÍBA á Akureyri, 4-1. Fréttir segja á íþróttasíðu sinni að sigurinn hefði verið mjög mikilvægur því með honum losuðu stúlkurnar sig úr svaðinu þarna neðst niðri. „Eyjastúlkur byrjuðu vel en misstu taktinn um miðjan seinni hálfleik. ÍBA fékk tvö góð færi sem ekki nýttust og það var svo gegn gangi leiksins að Elena Einisdóttir skoraði fyrir ÍBV á 40. mínútu eftir glæsilegt einstaklingsframtak. Í hálfleik kom Dögg Lára Sigurgeirsdóttir inn á og kom heldur betur við sögu. Hún skoraði fljótlega tvö mörk. Íris Sæmundsdóttir átti skot á markið sem Dögg Lára fylgdi vel á eftir og skoraði. Þriðja markið var einstaklingsframtak. Dögg Lára skaut í boga í hornið fjær úr vítateignum, glæsilegt mark. Og Dögg Lára átti heiðurinn af fjórða markinu sem Elena skoraði. Dögg Lára og Elena skoruðu því tvö mörk hvor. Þær tvær áttu frábæran leik. Erna Þorleifsdóttir og Eva Sveinsdóttir léku einnig skínandi vel og Petra Bragadóttir var öryggið uppmálað í markinu.“

Jón Bragi þjálfar meistaraflokkinn

Um mitt sumar var gengið frá ráðningu Jóns Braga Arnarssonar sem þjálfari handboltaliðs ÍBV í kvennaflokki.

Ef við drekkum Jameson

Íþróttafréttaritari Frétta á þessum árum, Þorsteinn Gunnarsson skrifar oft fjörlega um íþróttakappleiki. Eftir tapleik ÍBV gegn KR skrifar hann um leikinn: „Öll munum við eftir ævintýrinu um smalann sem leiddist þófið og kallaði ÚLFUR, ÚLFUR. Allir ruku upp til handa og fóta en svo kom á daginn að enginn úlfur hafði ráðist á hjörðina. En svo þegar alvaran skall á tók enginn mark á drengnum og úlfurinn stráfelldi hjörðina. Þessi saga kom upp í hugann þegar úlfarnir í KR slátruðu Eyjahjörðinni í Eyjum á sunnudaginn og unnu sanngjarnan sigur, 1-2. Fyrir þennan leik hafði Eyjaliðið eitthvað verið að kvarta yfir andstæðingunum, að þeir spiluðu gróft, ÚLFUR ÚLFUR. Enginn tók eftir því. Svo þegar (KR)úlfurinn mætti í eigin búningi á svæðið og Eyjamenn sáu grófan og fólskulegan leik KR-inga var allt um seinan því Eyjaliðið var stráfellt. Svona væll hjá Eyjamönnum um grófan leik andstæðinganna er nýmæli hér um slóðir, yfirleitt hefur þessu verið öfugt farið. Þetta er áhyggjuefni. Ef Eyjaliðið bregst ekki við þessu og berst á móti sjáum við ekki fram á bjarta tíma í boltanum. Svo virðist sem lagið „Við drekkum Jameson" með Pöpunum sem spilað var fyrir leikinn til þess að gera grín að KR-ingum, þar sem þrír leikmenn liðsins voru í agabanni eftir að fengið sér neðan í því, hafi æst upp baráttuandann í þeim röndóttu. Bæði lið léku 4-3-3 aðferðina og kom harka KR í byrjun Eyjamönnum í opna skjöldu. Vörn ÍBV var ótrúlega taugatrekkt og eftir 29. mín. leik skoraði Hilmar Björnsson eftir klaufagang í vörninni. Sverrir, eini alvörujaxlinn í Eyjaliðinu, fór útaf meiddur eftir markið. Í byrjun seinni hálfleiks bætti Andri Sigþórsson öðru marki við fyrir KR og það var rothöggið. Skömmu síðar var einn KR-ingur rekinn útaf og þá þyngdist sókn ÍBV. Sigurvin Ólafsson tók þá öll völd á vellinum og fór á kostum. Hann var allt í öllu og mataði samherjana með fallegum sendingum. KR-ingar björguðu á línu frá Steingrími áður en Tryggvi minnkaði muninn fyrir ÍBV eftir skot Sigurvins í stöng frá vítateigslínunni. Eyjamenn fengu fleiri góð færi en markvörður KR var vandanum vaxinn.“

14. Shellmótið

Fjórtánda Shellmótið og það fyrsta í umsjá ÍBV íþróttafélags hófst 27. júní í sól og blíðu. Framarar báru sigur úr býtum hjá B-liðum, Stjarnan hjá C-liðum og Keflavík hjá D. Eyjaliðunum gekk ekki sem skildi. A-lið ÍBV lenti í 15.-16. sæti, B-lið ÍBV í 16. sæti og C-lið ÍBV í 10.-11. sæti. ÍBV átti einn fulltrúa í pressuliði mótsins, Finnboga Friðfinnsson (Finnbogasonar) en hann var markvörður liðsins. Á Shellmótum er venjan að velja besta leikmann Shellmótsins. Að þessu sinn i kom það í hlut Theódórs Elmars Bjarnasonar í KR.

Kærar þakkir

Að mótinu loknu þakkaði stjórn ÍBV íþróttafélags þeim fjölda fólks sem lagði sitt að mörkum við undirbúning og framkvæmd mótsins. „Það hefur ekki farið framhjá nokkrum manni að nýverið voru haldin árviss knattspyrnumót hér í Eyjum, Pepsímótið og Shellmótið. Vel á þriðja þúsund manns heimsóttu okkur vegna þessara viðburða og gekk allt eins og í sögu. Við öðru var vart að búast þar sem hundruð sjálfboðaliða lögðu sitt af mörkum til að framkvæmdin yrði sem best og okkur til sóma. Án þessa mikla og fórnfúsa starfs væri borin von að halda mót sem þessi. Sérstaklega var ánægjulegt, þar sem nýtt félag stóð fyrir mótunum, að sjá allt það fólk sem starfað hafði áður að mótunum í sitt hvoru lagi, renna saman í eina heild og starfa hlið við hlið, við bæði mótin eins og það hafi aldrei gert annað. Öllu þessu fólki og öðrum þeim sem á einn eða annan hátt lögðu okkur lið við að gera framkvæmd mótanna mögulega, þökkum við af alhug. Það er erfitt að taka einhverja út úr, hvort heldur þá sem komu beint að framkvæmdinni eða þá sem komu að flutningum eða annarri þjónustu við mótsgesti. Öllu þessu góða fólki ber að þakka. Ákveðið hefur verið að slá upp smá slútti vegna mótanna og munum við grilla inni við Þórsheimili föstudagskvöldið 11. júlí kl. 20.“

Skeljungur aðalstyrktaraðili Shellmótsins

Í upphafi Shellmótsins í knattspyrnu, undirrituðu Kristinn Björnsson forstjóri Skeljungs og Þór Í Vilhjálmsson formaður ÍBV, nýjan samstarfssamning, þess efnis að Skeljungur verði aðalstyrktaraðili Shellmótsins fram að næstu aldamótum.

Stelpurnar töpuðu en strákarnir gerðu jafntefli

ÍBV stelpur sóttu ekki gull í greipar Haukastúlkna þegar þær áttust við í Stofndeildinni í knattspyrnu, efstu deild. Haukar, sem voru án stiga fyrir leikinn sigruðu 3-1. ÍBV stúlkurnar sóttu án afláts í leiknum en nýttu færin sín herfilega illa. Þessa sömu helgi lék karlalið ÍBV við Keflvíkinga í Keflavík og uppskáru jafntefli 1-1. „Þetta var grátlegt helvíti að vinna ekki leikinn. Það var klassamunur á liðunum í þessum leik. Við vorum miklu betra. Með því að gera jafntefli tókst okkur ekki að saxa á forskot Keflavíkur þannig að þetta verður sami eltingaleikurinn áfram," sagði Bjarni Jóhannsson, þjálfari ÍBV í viðtali við Fréttir. Hálfgerð meistaraheppni fylgdi Keflavíkurliðinu sem mátti svo sannarlega þakka fyrir að ná einu stigi á heimavelli gegn sprækum Eyjamönnum sem seldu sig dýrt, fengu fullt af góðum dauðafærum sem þeir nýttu ekki. „Ekki bætti úr skák að dómari leiksins var hörmulegur og hafði eitt mark og vítaspyrnu af ÍBV í leiknum,“ bætti Bjarni við.

Hemmi til Crystal Palace

ÍBV og enska úrvalsdeildarliðið Crystal Palace komst að samkomulagi um að enska félagið kaupi hinn stórefnilega varnarmann ÍBV, Hermann Hreiðarsson. Hermann fer til Crystal Palace 20. júlí en mun spila með ÍBV fram að þeim tíma. Kaupverð Hermanns fékkst ekki uppgefið en samkvæmt heimildum blaðamanna í London sem Fréttir höfðu samband við, er talið líklegt að það sé um 70 milljónir króna. Er því væntanlega um einn hagstæðasta samning að ræða sem íslenskt félagslið hefur nokkurn tíma gert fyrir leikmann. Í Fréttum segir að ÍBV hafi nú slátrað gullgæsinni sinni og spurningin er hvort þetta verði ekki til þess að ÍBV missi af Íslandsmeistaratitlinum í haust.

Stelpurnar ósáttar

ÍBV stelpur segjast mjög ósáttar við að fá ekki að æfa á Hásteinsvellinum eins og meistaraflokkur karla. Stefanía Guðjónsdóttir, fyrirliði, segir að það sé tilgangslaust að spila heimaleikina á Hásteinsvelli nema að liðið fái að æfa þar líka, a.m.k. síðustu æfingu fyrir leik. „Þetta virkar ekki sem heimavöllur ef við fáum ekki að æfa og fá tilfinningu fyrir vellinum og aðstæðum. Það eru vitrir menn sem stjórna orðið í sameiginlegu félagi og ég trúi ekki öðru en við fáum úr þessu bætt," sagði Stefanía í viðtali við Fréttir.

Ekki sátt og samlyndi

Forráðamenn Sparisjóðs Vestmannaeyja og ÍBV-íþróttafélags skrifuðu 12. júlí undir samstarfssamning til 10 ára en í honum eru jafnframt ákyæði um árlega endurskoðun hans. Í samningnum er kveðið á um stuðning Sparisjóðs Vestmannaeyja við ÍBV-íþróttafélag og gagnkvæm viðskipti og kemur þessi samningur í stað eldri samninga um stuðning sjóðsins við knattspyrnu- og handknattleiksdeildir karla og kvenna innan ÍBV, Knattspyrnufélagið Tý og Íþróttafélagið Þór. Auk stjórnar ÍBV íþróttafélags áttu formenn handknattleiks- og knattspyrnudeildar að mæta og skrifa undir styrktarsamninginn. Á stjórnarfundi 14. júlí segir í bókun stjórnar ÍBV íþróttafélags að formaður knattspyrnudeildarinnar hafi forsmáð félagið með því að mæta ekki í mótmælaskyni vegna þessa samnings. Gerði hann þar með lítið úr félaginu að áliti formanns félagsins. Taldi Jóhannes formaður knattspyrnudeildar sig vera að mótmæla því að styrkur Sparisjóðsins átti að renna til greiðslu skulda Þórs og Týs, „en samt afhenti Sparisjóðurinn 600 þúsund krónur til styrktar handknattleiks- og knattspyrnudeildar“ segir í bókuninni. „Taldi Jóhannes Ólafsson, formaður knattspyrnudeildar sig ekki hafa vitað af því, en það er enginn afsökun að haga sér svona gagnvart félaginu. Það sem verra er, að formaður knattspyrnudeildar lét ekki vita af þessu fyrr en 5 mínútum fyrir fund.“ Jóhannes taldi að sér vegið vegna málsins. „Stjórnin er hinsvegar sammála um að það gangi ekki að haga sér svona.“ Á þessum sama stjórnarfundi var Jóhannes beðinn um skýringu á söluna á Hermanni Hreiðarssyni til Crystal Palace. Hann sagðist bundinn trúnaði vegna þess og ekkert geta sagt. Í bókun fundarins segir: „Fannst formanni félagsins þetta með eindæmum að fá svona vantraust frá undirmanni sínum. Ritari getur ekki skýrt frá öllu sem á þessum fundi gerðist, en telur þó að það mikilvægasta hafi hér komið fram“.

Skallagrímur skyndibiti

Það er eins og ekki hafi verið skipt um smurolíu í gangverki ÍBV fyrir leikinn gegn Skallagrími í Sjóvá-Almennra deildinni. Vélin var lengi af stað, hikstaði í byrjun en hrökk sæmilega í gang eftir því sem leið á. Alla vega dugði olían að þessu sinni enda var langlélegasta lið deildarinnar í heimsókn. ÍBV vann 3-1 og þrjú mikilvæg stig söfnuðust í sarpinn í toppbaráttu Sjóvá-Almennra deildarinnar. Ekki svo sem að það hafi skipt nokkru máli að ÍBV sýndi engan glansleik þar sem sigur vannst. Hins vegar vilja áhorfendur fá meira fyrir sinn snúð. Út á það gengur þetta allt saman, að skemmta áhorfendum. Og Fréttir spurðu: HVAR ERU FÖGNIN? Við söknum þeirra.

4 úr úr leik

Skjótt skipast veður í lofti í fótboltanum. ÍBV, sem hafði breiðasta hópinn í Sjóvá-Almennra deildinni í síðustu viku, hefur heldur betur orðið fyrir skakkaföllum. „Nýjasta áfallið er að Rútur Snorrason verður ekki meira með í sumar“. Meiðslin sem hann varð fyrir gegn Skallagrími voru mun alvarlegri en reiknað var með í fyrstu. Krossband í hné er slitið auk fleiri áverka. Hermann Hreiðarsson fer sem kunnugt er til Crystal Palace. Magnús Sigurðsson er farinn í Val og Fréttir segja að það séu stór mistök að leyfa honum að fara þangað þar sem Hermann er að fara. „Magnús hefði komið að góðum notum í vörninni. Þá fór Sumarliði Ámason til Stjörnunnar og það voru einnig m istök í ljósi þess að Rútur er úr leik. í Íslandsmótinu þarf breiðan hóp en það var nokkuð ljóst að ekkert annað lið en ÍBV hefði eins og aðstæður eru í dag mátt við því að missa jafn öfluga stráka og raun ber vitni“.

9 ÍBV-arar í landslið

Í fyrsta skipti í sögu ÍBV á félagið nú tvo leikmenn í kvennalandsliði Íslands skipuð stúlkum 20 ára og yngri. Það eru þær Sigríður Ása Friðriksdóttir og Elena Einisdóttir. Sjö leikmenn meistaraflokks karla ÍBV voru valdir í íslensk landslið í knattspyrnu. Hermann Hreiðarsson og Sverrir Sverrisson voru valdir í A-landsliðið. Gunnar Sigurðsson, Sigurvin Ólafsson, Bjarnólfur Lárusson og Guðni Rúnar Helgason voru valdir í U-21 árs landsliðið og Björn Jakobsson var valinn í 18 ára landsliðið.

Íslandsmeistaraefni? Að verða eða verða ekki Íslandsmeistarar. Það er spurningin. Í fyrsta skipti síðan eftir 1. umferðina 1995 sat ÍBV í efsta sæti efstu deildar eftir glæsilegan sigur á Íslandsmeisturum Skagamanna 3-1, þegar stutt er í þjóðhátíð. Í leiklýsingu íþróttafréttaritara Frétta segir að:

„Sementsblanda Skagamanna virðist um þessar mundir vera afar viðkvæm. Steypuherðirinn Arnar Gunnlaugsson hvarf á braut. Svo virðist sem sementsblanda ÍA hafi orðið fyrir frostskemmdum í vetur, hún er ekki eins sannfærandi og undanfarin ár. Eyjamenn hafa ekki átt eins gott lið í áraraðir og ekkert því til fyrirstöðu að innbyrða Íslandsmeistaratitil. Það er nú eða aldrei.“

ÍBV stelpur lögðu Val að velli

ÍBV-stelpur gerðu góða ferð til Reykjavíkur síðla júlímánaðar. Þá kepptu þær við Val og höfðu sigur 2-1 í jöfnum, opnum og tvísýnum leik. Valsstúlkur byrjuðu betur og höfðu talsverða yfirburði fram yfir miðjan fyrri hálfleik. Þær náðu líka forystunni á 27. mínútu. En þar með hrökk ÍBV í gang svo að um munaði og var sterkari aðilinn allt til leiksloka.

Flottur árangur á Gull og silfurmótinu

Fréttir gerðu Gull og silfurmótinu í Kópavogi góð skil. Í grein í blaðinu segir: Eyjastelpur náðu aldeilis frábærum árangri á Gull- og silfurmóti Breiðabliks sem haldið var í Kópavogi um síðustu helgi. ÍBV undirstrikaði þar enn eina ferðina að liðið er orðið stórveldi í kvennafótboltanum. ÍBV gerði sér lítið fyrir og keppti til úrslita í öllum flokkum (nema 2. flokki en ÍBV sendi ekki lið í þeim flokki). Uppskeran urðu tveir Gull- og silfurmótstitlar, í 5. flokki A og B, og fimm silfur. 3. flokkur A ÍBV lenti í 2. sæti. Stelpurnar stóðu sig frábærlega og sýndu miklar framfarar frá því í Pepsímótinu enda komnar með þjálfara. Þær unnu alla sína leiki og gerðu eitt jafntefli. Þær töpuðu úrslitaleik mótsins fyrir Val, 1 -5. 4. flokkur A ÍBV varð í 2. sæti. Liðið vann alla sína leiki en tapaði úrslitaleiknum við Val, 3-0. 5. flokkur BB (þ.e. B-lið nr. 2) kom skemmtilega á óvart í Gull- og silfurmótinu, komst í undanúrslit en tapaði fyrir ÍBV(!) og tapaði svo í hlutkesti í undanúrslitaleiknum. 4. flokkur B ÍBV varð einnig í 2. sæti. Stelpurnar unnu flesta sína leiki, gerðu tvö jafntefli en töpuðu úrslitaleiknum fyrir Breiðabliki, 0-1. ÍBV sendi einnig lið nr. 2 í B-liðskeppni 4. flokks. Þær stelpur stóðu sig prýðilega og unnu KR 1-0 í úrslitaleik um 5. sæti. 5. flokkur A ÍBV hélt áfram sigurgöngu sinni. Stelpumar unnu alla sína leiki örugglega og burstuðu Breiðablik í úrslitaleiknum, 4-0. 5. flokkur B ÍBV gaf A liðinu ekkert eftir og vann alla sína leiki í mótinu og urðu meistarar. B-liðið vann Breiðablik í úrslitaleik 1-0. ÍBV sendi einnig lið nr. 2 í B-liðskeppni 5. flokks. Þetta aukalið gerði sér lítið fyrir og spilaði við B-lið ÍBV í undanúrslitum og tapaði 1-2! Aukaliðið spilaði við Val um 3. sætið, var í sókn allan tímann en leiknum lyktaði með jafntefli. ÍBV tapaði svo á hlutkesti. 6. flokkur A ÍBV varð í 2. sæti, vann alla sína leiki auðveldlega en tapaði úrslitaleiknum um 1. sætið fyrir Breiðabliki, 1-5.

6. flokkur B IBV var spútnik lið mótsins, tapaði aðeins einum leik fyrir Haukum sem unnu mótið.

Að sögn þjálfaranna Stefaníu Guðjónsdóttur og Ernu Þorleifsdóttur stóðu allir flokkarnir sig frábærlega vel og voru til fyrirmyndar. Þær bentu einnig á að svo „einkennilega" vildi til á þessu móti að Breiðablik lenti aldrei með ÍBV í riðli, ekki einu sinni í milliriðlum, sama hvaða flokkur það var. Er þetta hræðsla eða hvað? spyrja þjálfararnir. (Fréttir 24. Júlí)

Zoran til ÍBV

Eftir að landsliðsmaðurinn Hermann Hreiðarsson, varnarjaxlinn í ÍBV-liðinu hélt á vit atvinnuknattspyrnunnar í Englandi var Júgóslavinn Zoran Miljkovic fenginn til liðs við félagið. Hann lék með Akurnesinum í fyrra við mjög góðan orðstír.

Tap og sigur

Kvennalið ÍBV tapaði fyrir Breiðablik 4-1 í undanúrslitum bikarkeppninnar í síðasta leik liðsins fyrir Þjóðhátíð. Karlalið ÍBV skellti hinsvegar Leiftri frá Ólafsfirði, 3-2, í hörkuleik á Hásteinsvelli. Með þessum sigri tyllti ÍBV sér á topp deildarinnar.

Haftið skal vera áfram

Það hefur um árabil verið nokkur höfuðverkur þeirra sem sjá um brennuna á þjóðhátíð að koma efni í hana upp á Fjósaklett vegna grjóthafts vestan til í klettinum og hefur oft verið rætt um að fjarlægja haftið. Á fundi umhverfis- og heilbrigðisnefndar, sem haldinn var þriðjudaginn fyrir þjóðhátíð, lá fyrir bréf frá þjóðhátíðarnefnd, dagsett 7. júlí. Þar var farið fram á að leyfðar yrðu lagfæringar á aðgengi að brennustæðinu á Fjósakletti. Lagt var til að flísuð yrði úr vesturþili klettsins sneið, sem væri einn metri á þykkt og fjórir metrar á lengd. Efnið úr þessari flís yrði síðan notað í óreglulega hleðslu sunnan til í fláanum. Nefndin taldi að með þessu yrði um mjög litla breytingu að ræða á umhverfinu en þetta gerði kleift að bakka vörubíl inn á klettinn og yrði slíkt til að auðvelda störf brennumanna til muna. Bréf þjóðhátíðarnefndar var langt og ítarlegt og fylgdu því myndir og uppdrættir. Nefndin bað um skjóta afgreiðslu á málinu þar sem skammt væri til þjóðhátíðar. Umhverfis- og heilbrigðisnefnd fundaði síðan um málið þegar tveir dagar voru til þjóðhátíðar og þar kemur fram að nefndin hafði farið á staðinn og skoðað aðstæður en erindinu var síðan hafnað. Það er því ljóst að enn um sinn mega brennumenn á þjóðhátíð bera efniviðinn í brennuna nokkurra metra leið yfir grjóthaftið.

Fyrsta Þjóðhátíð ÍBV íþróttafélags fór vel fram

Gestafjöldi á þessari fyrstu Þjóðhátíð ÍBV íþróttafélags var í kringum 6 þúsund. Að sögn lögreglu fór hátíðin vel fram og gott skipulag á gæslumálum. Formaður Þjóðhátíðarnefndar, Birgir Guðjónsson var líka ánægður og sagði gesti Þjóðhátíðar hafa verið til fyrirmyndar. Á að giska 300-400 manns voru við setningu Þjóðhátíðarinnar, flestir prúðbúnir. Þór Vilhjálmsson formaður ÍBV íþróttafélags setti hátíðina, Kirkjukór Landakirkju söng nokkur lög og prestarnir sr. Jóna Hrönn Bolladóttir og sr. Bjarni Karlsson fluttu stutta hugvekju í leikrænu formi. Þar gerðu þau innihald þjóðhátíðarinnar að umtalsefni. Hátíðarræðuna flutti Stefán Runólfsson. Þoka var fram eftir föstudeginum en létti til síðdegis. Á laugardeginum var blautt annars ágætt veður. Á sunnudeginum vara þoka og regn. Miðaverð á þjóðhátíðina var kr. 7.000,- en 6.500,- krónur í forsölu. Hagnaður af þjóðhátíðinni var um 5.5 milljónir króna. Þjóðhátíðarlagið 1997 heitir, Ég veit hvað þú meinar mær. Lagið er eftir Sigurjón Ingólfsson og textinn eftir Guðjón Weihe og var flutt af Skítamóral.

KR steinlá

Leikur ÍBV og KR á Hásteinsvelli í undanúrslitum bikarkeppninnar, mun seint líða knattspyrnuunnendum í Vestmannaeyjum úr minni. Veðrið var eins og það getur best orðið og hátt í 1300 manns mættu á völlinn þar af mikill fjöldi sem fylgdi KR liðinu. Öll umgjörð leiksins var til fyrirmyndar og þetta skilaði sér í einum besta leik liðsins í sumar. Allir sem einn lögðu þeir sig fram og og áttu KRingar ekkert svar við leik þeirra og urðu að sætta sig við 3 - 0 tap. Þar með voru Eyjamenn komnir í bikarúrslitin. Í Fréttum var sagt að Zoran Miljkovic hafi fallið inn í liðið eins og flís við rass. Hann væri mjög öflugur varnarmaður með mikla reynslu og lesi leikinn einstaklega vel. Og að Hlynur fyrirliði hefði farið á kostum og Ívar og Guðni Rúnar haldið niðri vængmönnum KR, Hilmari og Einari Þór. Miðjan var góð. Sigurvin líklega besti knattspyrnumaður landsins í dag, Sverrir sannað að hann á heima á landsliðinu og það hefði verið virkilega gaman að sjá Kristin Hafliðason vera að ná sér á strik. Tryggvi og Steingrímur voru skeinuhættir og Leifur Geir komið sterkur inn.

Stemmning og stuð

Félagar í Leikfélagi Vestmannaeyja stóðu fyrir skemmtilegum uppákomum vegna undanúrslitaleiksins í bikarnum gegn KR. Fyrir leik fóru þeir um bæinn á litlum pallbíl, íklæddir ÍBV-búningum, veifandi ÍBV-fánum og málaðir í framan. Þeir voru einnig mættir uppi á flugvelli þegar flugvél KR-inga lenti. Stóðu þeir heiðursvörð við landganginn með fánana þegar KR-ingar stigu út úr vélinni. Fyrir leik hlupu þeir hring á Hásteinsvelli og á leiknum sjálfum höfðu þeir sig mikið í frammi. Höfðu þeir sigur á fjölmennum hópi KR-inga meðal áhorfenda.

5. flokkur Íslandsmeistarar

Rétt eftir Þjóðhátíð varð A-lið ÍBV í 5. flokki kvenna Íslandsmeistari í knattspyrnu.. Tapaði liðið ekki leik í Íslandsmótinu. Úrslit í lokakeppninni urðu þessi: ÍBV - Breiðablik 3-0, ÍBV - KA 3-0; ÍBV UMFA 5-0; ÍBV-FH 7-1. Margrét Lára og Thelma skoruðu flest rnörkin. Í B-flokki 5. flokks urðu úrslit þessi: ÍBV - Breiðablik 1-3; ÍBV - Reynir 3-2; ÍBV - UMFA 2-0; ÍBV-Stjarnan 0-1. Þetta nægði stúlkunum til þriðja sætis á mótinu. Fram að þessari keppni hafði liðið ekki tapað leik en nú vantaði nokkra burðarása í liðið og því komu tveir tapleikir. „Við erum mjög stoltar af stelpunum og það má vænta mikils af þeim í framtíðinni, sögðu Erna Þorleifsdóttir og Stefanía Guðjónsdóttir, þjálfarar, í viðtali við Fréttir.

4. flokkur kvenna hreppti 3ja sætið

Úrslitakeppni í 4. flokki kvenna á Íslandsmótinu í knattspyrnu fór fram í Vestmannaeyjum um miðjan ágúst. Leikið var bæði í flokkum a og b liða og átti ÍBV lið í báðum flokkum. Keppti ÍBV við FH um þriðja sætið og sigraði 2-0. Í keppni b-liða keppti ÍBV einnig um þriðja sætið, við Val og sigraði sömuleiðis 2-0.

Íslandsmeistaratitill í augsýn? ÍBV sigraði Grindvíkinga í fyrsta leiknum eftir Þjóðhátíð, 2-1. Þótt aðeins eitt mark skildi liðin að, var sigurinn mjög verðskuldaður. Tryggvi Guðmundsson skoraði bæði mörk ÍBV. Að loknum 13 umferðum í Sjóvá Almennra deildinni er ÍBV í efsta sæti með 28 stig, þremur stigum meira en næsta lið.

2. flokkur kvenna á sigurbraut

2. fl. kvenna ÍBV gerði góða ferð upp á Skaga í lok ágúst. Þær báru sigurorð af ÍA, 2-3 eftir að hafa verið undir um tíma. Og þær bættu síðan um betur þegar KR-stúlkur komu í heimsókn, sigruðu Vesturbæjargellurnar 2-0. Og það voru þær Bryndís og Hjördís sem sáu um að skora mörkin. Sigur ÍBV hefði getað orðið mun stærri miðað við gang leiksins en ÍBV réð lögum og lofum lengst af í honum. Þar með er ljóst að 2. flokkur kvenna er kominn í úrslitakeppni Íslandsmótsins þó svo að einn leikur sé enn eftir í undankeppninni.

Flott frammistaða í Evrópukeppni bikarhafa

Karlalið ÍBV tók þátt í Evrópukeppni bikarhafa. Liðið sigraði Hibernians frá Möltu samanlagt 4-0, en þessir leikir voru forkeppninni. Í aðalkeppninni eru hinsvegar 32 lið. Þegar dregið var í þá keppni fékk ÍBV draumamótherja, Stuttgart frá Þýskalandi, liðið sem Ásgeir Sigurvinsson lék með til fjölda ára og bróðursonur hans, Sigurvin Ólafsson var á mála hjá í fjögur ár. Fyrri leikurinn var leikinn á Laugardalsvelli að viðstöddum 3000 áhorfendum, þar af miklum fjölda sem kom úr Eyjum. Leikurinn var góð skemmtun og Eyjastrákar gátu borið höfuðið hátt. Enginn gerði ráð fyrir að þeir myndu sigra eitt besta félagslið Evrópu. Mark ÍBV gerði Sigurvin Ólafsson. Ótrúlega mikil umgjörð var í kringum leikinn vegna sjónvarpsútsendinga til Þýskalands. Þetta mun hafa verið umfangsmesta sjónvarpsútsending frá knattspyrnuleik hér á landi. Seinni leikur liðanna var svo í Stuttgart og þar tapað ÍBV 1-2. Sigfús Gunnar Guðmundsson var einn þeirra sem fóru á síðari leik Stuttgart og ÍBV í Þýskalandi. Hann segir að um 40 stuðningsmenn ÍBV hafi farið á leikinn frá Íslandi. Einnig voru nokkrir Íslendingar, búsettir í Þýskalandi, á leiknum, auk 15-20 Þjóðverja sem hvöttu ÍBV óspart. Sigfús segir að leikurinn hafi verið mjög góður og skemmtilegur. „Stuttgart sótti reyndar meira," sagði Sigfús. „ÍBV spilaði skynsamlega og varðist vel“. Mark ÍBV skoraði Bjarnólfur Lárusson með gullfallegu langskoti. Þátttöku ÍBV í Evrópukeppninni var þar með lokið þetta árið.

Evrópukeppnin góð landkynning

„Um leið og fólk vissi að ég var frá Íslandi kom í ljós að allir þekktu Vestmannaeyjar. Það má þakka beinni útsendingu frá leik ÍBV og Stuttgart í Evrópukeppni bikarhafa," sagði Gunnar Gunnarsson í viðtali við Fréttir, en hann var eftirlitsdómari á leik Þýskalands og Spánar í undankeppni Evrópukeppni landsliða í handbolta sem fram fór í Hannover um síðustu helgi. „Þetta var alveg ótrúlegt hvað leikurinn hefur haft mikil áhrif. Auðvitað hefur fólk, sem ég hitti í sambandi við leikinn, áhuga á íþróttum en það hefur fyrst og fremst áhuga á handbolta. Það vissi samt að leikurinn hafði farið fram í Reykjavík en ekki Vestmannaeyjum. Ég er sannfærður um að útsendingin er ódýrasta og besta auglýsing sem Vestmannaeyjar hafa fengið í Þýskalandi. Ég gerði mér enga grein fyrir því hvað áhrifin voru mikil og leikurinn á örugglega eftir að örva ferðalög Þjóðverja til Vestmannaeyja," sagði Gunnar að lokum.

1-1 og leika þarf bikarúrslitaleikinn aftur

Bikarúrslitaleikurinn 1997 var milli ÍBV og Keflavíkur og að sjálfsögðu leikinn á Laugardalsvelli 31. ágúst. Eitt einkenni bikarúrslitaleikja er að leikmönnum er uppálagt að taka enga áhættu, hugsa fyrst og fremst um að halda hreinu og reyna að grípa gæsina í sókninni þegar færi gefst. Að spila varfærnislega og gleyma sér ekki í sókninni. Leikmenn Keflavíkur og Vestmannaeyja meðtóku fyrrnefnd skilaboð og fóru eftir þeim. Liðin léku sömu leikaðferð, með fjóra menn í öftustu vörn, fimm á miðjunni og einn frammi. Vinsælt kerfi, sem gefst gjarnan vel með varnarleik í huga, en erfitt útfærslu í sókninni. Mikið mæðir á kantmönnunum sem verða í raun að vera á nær stöðugum spretti allan tímann - fyrstir í vörn og fyrstir í sókn ef dæmið á að ganga upp í sókninni. Hugsi kantmennirnir frekar um varnarhlutverkið er miðherjinn ekki í öfundsverðu hlutverki einn frammi með litla von um aðstoð.

Eins og títt er um stóra leiki fá þeir mikla umfjöllun fjölmiðla og þessi leikur var þar engin undantekning. Morgunblaðið gerði leiknum góð skil og hér er birt umfjöllun blaðsins um hann: "Stuðningsmenn liðanna komu vel stemmdir til leiks og höfðu Eyjamenn vinninginn áður en flautað var til leiks en Haukur Ingi Guðnason hafði góð áhrif á Keflvíkinga þegar á 2. mínútu. Þá fékk hann sendingu inn fyrir vörn ÍBV, var í dauðafæri en skaut framhjá. Skömmu síðar skaut Guðni Rúnar Helgason yfir mark Keflvíkinga af stuttu færi og á 10. mínútu fékk Haukur Ingi annað tækifæri eftir varnarmistök en Zoran Miljkovic náði að bægja hættunni frá. Byrjunin lofaði góðu en ekki varð framhald á. Eyjamenn virtust vera mjög taugaóstyrkir, sendingar þeirra fóru hvað eftir annað til mótherja sem reyndu gagnsóknir í kjölfarið en Haukur Ingi mátti sín lítils einn frammi gegn margnum. Tölurnar í fyrri hálfleik tala sínu máli. Keflvíkingar áttu tvö skot að marki, Eyjamenn þrjú. Keflvíkingar fengu eina hornspyrnu, Eyjamenn tvær. Keflvíkingar voru einu sinni dæmdir rangstæðir, Eyjamenn aldrei. Eyjamenn sókndjarfari Aukinn þungi færðist í sóknarleik Eyjamanna eftir hlé. Bjarki Guðmundsson bjargaði með úthlaupi eftir að Tryggvi Guðmundsson var kominn á auðan sjó í kjölfar sendingar frá Hlyni Stefánssyni á 48. mínútu og skömmu síðar varði hann þrumuskot frá Sigurvini Ólafssyni. Ekki liðu nema tvær mínútur þar til Sigurvin átti skot í slá fékk boltann frá Bjarka, þakkaði fyrir sig og skaut af miðjum vallarhelmingi Keflvíkinga, sem sluppu með skrekkinn. Um miðjan hálfleikinn átti Gestur Gylfason hörkuskot á mark ÍBV eftir góða sókn en Gunnar Sigurðsson varði af öryggi. Tryggvi fékk gott marktækifæri rétt utan markteigs á 72. mínútu en skaut yfir markið rétt eins og í upphituninni. Meiri kraftur Eyjamanna sló Keflvíkinga ekki út af laginu og skömmu áður en venjulegum leiktíma lauk átti Haukur Ingi góðan skalla að marki eftir hornspyrnu Eysteins Haukssonar en boltinn fór utan stangar“. Mikil spenna og gífurleg barátta „Það er erfitt að halda einbeitingu í 90 mínútur og viðbúið að eitthvað láti undan þegar í framlengingu er komið en spurningin er síðan hvort menn nái að nýta sér mistök mótherjanna. Tryggvi gerði það vel á 99. mínútu en markið sem fylgdi í kjölfarið var umdeilt. Sá sem þetta skrifar er á því að brotið hafi verið óviljandi á Bjarka Guðmundssyni áður en Leifur Geir Hafsteinsson skoraði og því hafi átt að dæma aukaspyrnu en ekki mark. Dómarinn virtist ekki viss en dæmdi markið gilt eftir að hafa ráðfært sig við línuvörðinn. Skömmu síðar bjargaði Kristinn Hafliðason við hitt markið eftir skalla frá Hauki Inga en eftir það hugsuðu Eyjamenn fyrst og fremst um að halda fengnum hlut. Keflvíkingar settu að sjálfsögðu aukinn kraft í sóknina á kostnað varnarinnar en mínúturnar liðu og söngur stuðningsmanna Eyjamanna bar þess merki að bikarinn væri á leið til Eyja. Leikmennirnir virtust sama sinnis, þeir spörkuðu boltanum sem lengst fram til að vinna tíma og aðeins tveir voru í teignum þegar þeir fengu hornspyrnu á 119. mínútu. En Keflvíkingar gáfust ekki upp. Þeir sóttu hratt upp vinstri kantinn á síðustu mínútu og Gestur Gylfason jafnaði eftir röð af varnarmistökum. Eyjamenn byrjuðu á miðju og dómarinn flautaði til leiksloka. Sjö mínútum fyrr braut Gestur á Sigurvini og virtist eiga skilið að fá gult spjald sem hefði þýtt rautt þar sem hann var spjaldaður fyrr í leiknum, en dómarinn, sem var vel staðsettur, dæmdi aukaspyrnu og sleppti spjaldinu. Í leikslok fögnuðu Keflvíkingar eins og bikarinn væri í höfn en spennufallið var mikið hjá Eyjamönnum. En svona er knattspyrnan. Keflvíkingar héldu haus allt til loka en Eyjamenn gleymdu að viðureign er ekki lokið fyrr en hún hefur verið flautuð af. Sem fyrr segir var þetta dæmigerður bikarúrslitaleikur. Mikil barátta og gífurleg spenna komu í veg fyrir að menn næðu að spila eins og þeir best geta."

Jafntefli kallaði á þessum tíma á nýjan leik. Eyjamenn og Keflvíkingar þurftu því að leika annan bikarúrslitaleik. Áhorfendur á leiknum voru hvorki fleiri né færri en 6260

Bikardraumurinn að engu

Það var seigla í Keflvíkingum, það verður að viðurkennast eftir að þeir lögðu Eyjamenn í bikarúrslitaleik nr. 2 á Laugardalsvelli. „ Örlögin voru þau að Keflvíkingar áttu að vinna bikarinn vegna þess að (1) þeir jöfnuðu á síðustu mínútu framlengingar í fyrri leiknum, (2) sluppu með skrekkinn hvað eftir annað þegar Eyjamenn brenndu úr dauðafærum, (3) Eyjamenn brenndu af vítaspyrnu undir lok fyrri hálfleiks, (4) fyrirliði ÍBV var rekinn útaf undir lok venjulegs leiktíma þar sem dómarinn gerði afdrifarík mistök og (5) vítaspyrnukeppni var eina von Keflvíkinga til að vinna bikarinn og auðvitað fór það svo“. Þannig skrifuðu Fréttir um þennan síðari bikarúrslitaleik. „Þreyta sat í okkar mönnum eftir Stuttgartleikinn. Á því lék enginn vafi. Fyrri hálfleikur var bragðdaufur. Gunnar sýndi snilli sína í markinu og Ingi fékk góð færi áður en hann var felldur en Hlyni tókst að klúðra vítaspyrnunni. Tryggvi treysti sér ekki í verkefnið og fyrirliðinn tók af skarið. Í seinni hálfleik hresstist leikurinn og bæði lið fengu góð færi. Vendipunktur leiksins var þegar Skagamaðurinn, dómarinn Sæmundur „aðalveiki" Víglundsson, rak Hlyn út af. Þvílíkt hneyksli. Hvernig stóð á því að þessi dómari, sem fékk falleinkunn eftir fyrri bikarúrslitaleikinn, var látinn dæma aftur? Eru Skagamenn svona grænir af öfund að þeir máttu ekki una Eyjamönnum þess að vinna tvöfalt'? Keflvíkingum tókst að hanga á jafntefli út framlengingu, eins og maður hafði alltaf á tilfínningunni, að þeir myndu spila upp á vítaspyrnuheppni. Og það tókst þeim og Keflvíkingar dönsuðu stríðsdans í lokin. Þeir höfðu það Suðunesjamenn - á seiglunni. Fjölmargir stuðningsmenn ÍBV þurftu annað árið í röð að horfa upp á bikarinn renna úr höndum ÍBV. En þá er bara að spýta í lófana og taka fjárans dolluna næsta sumar.“

Íslandsmeistaratitill í höfn og messu flýtt

Eyjamenn eru einfaldlega langbestir í ár! Þeir sýndu það og sönnuðu á eftirminnilegan hátt með því að rótbursta Keflavík, 5-1, í 17. og næstsíðustu umferð SjóvárAlmennra deildarinnar, og tryggðu sér langþráðan Íslandsmeistaratitil. Átján ára bið á enda. Leikurinn var settur á kl. 14 eða nákvæmlega á messutíma Landakirkju. En í Landakirkju var fólk við stjórnvöl sem hafði góðan skilning á gildi íþrótta og ekki síður mikilvægi þessa leiks. Því var ákveðið að færa messutímann fram til kl. 13. Séra Bjarni Karlsson sagðist ábyrgjast að messunni yrði lokið kl. 13.45 þannig að enginn ætti að þurfa að missa af leiknum. Bjarni vildi hvetja sem flesta til að mæta í kirkju, „til að efla andann fyrir leikinn,". Fréttir gáfu út aukablað í tilefni Íslandsmeistaratitilsins og er hluti þess efnis birt hér:

Sannkölluð þjóðhátíðarstemmning var í Eyjum að leik loknum og mun hún halda áfram alla þessa viku. Skotið var út flugeldum, kveikt á blysum og Eyjalag Leifs Geirs, „Komdu fagnandi", sungið í gríð og erg. Næsta laugardag er svo ætlunin að halda mikla sigurhátíð í Eyjum. Eftir frekar rólega byrjun skoraði Sigurvin glæsilegt mark úr aukaspyrnu af 25 metra færi á 19. mín., í anda frænda síns, Ásgeirs. En Jóhann Guðmundsson jafnaði strax fyrir Keflavík tveimur mínútum síðar. Aftar róaðist leikurinn en Steingrímur braut ísinn á 41. mín. með laglegu marki eftir sendingu Tryggva. Við þetta komst Tryggvi í gang og hann skoraði þriðja markið í lok fyrri hálfleiks með því að vippa boltanum snyrtilega yfir markvörð Keflvíkinga. Strax í upphafi seinni hálfleiks skoraði Tryggvi beint úr aukaspyrnu. Steingrímur átti nokkur góð færi, skallaði m.a. í slána, áður en Tryggvi fullkomnaði þrennu sína (og 100.000 kr.) með því að pota inn þriðja markinu eftir fyrirgjöf Sverris. Þegar 10 mín. voru eftir af leiknum var Íslandsmeistarabikarinn borinn fram en eins og kom fram stóð til að afhenda hann eftir síðustu umferðina. En auðvitað yar ekki stætt á öðru en að afhenda Íslandsmeistarabikarinn fyrir framan stuðningsmenn ÍBV. Alls mættu 1500 manns á leikinn en þegar yfir lauk, hafa líklega verið rúmlega 2000 manns á vellinum því fjöldi fólks, sem horfði á leikinn í sjónvarpi, dreif sig á völlinn og vildi verða vitni að því þegar Eyjamenn fögnuðu titlinum. Hlynur Stefánsson, fyrirliði ÍBV, tók við titlinum úr hendi Eggerts Magnússonar, formanns KSI, en þarna er um að ræða glænýjan og stórglæsilegan bikar. ÍBV hlaut 40 stig í 18 leikjum, 12 sigrar, 4 jafntefli og 2 töp. ÍA varð í 2. sæti með 35 stig.

Bæjarstjórn bauð til veislu Bæjarstjórn Vestmannaeyja bauð nýbökuðum Íslandsmeisturum ÍBV, eiginkonum þeirra og unnustum og stjórn Knattspyrnudeildar til samsætis á Hertoganum á sunnudagskvöldið. Ólafur Lárusson, forseti bæjarstjórnar byrjaði á því að óska. strákunum til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn og það sama gerðu Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri. - Þór Vilhjálmsson, formaður ÍBV íþróttafélags, flutti liðinu, þjálfara og stjórn knattspyrnudeildar heillaóskir og kveðjur. Hjalti Kristjánsson, stjórnarmaður Íþróttabandalagsins flutti kveðjur stjórnar.

ÍBV hafði borist fjöldi heillaóskaskeyta sem Guðjón las upp. Meðal annars var skeyti frá fráfarandi Íslandsmeisturum, Skagamönnum, sem óskuðu Vestmannaeyingum til hamingju með titilinn og sögðu þá vel að honum komna. Aftur á móti lofuðu þeir Eyjamönnum því að þeir mættu eiga von á harðri mótspyrnu af þeirra hálfu næsta sumar.

Viltu giftast mér

Í hófi bæjarstjórnar upplýsti Bjarni Jóhannsson að hann hefði verið í ágætri sambúð með Ingigerði Sæmundsdóttur í níu ár. Afrakstur sambúðarinnar eru tvíburarnir Bryndís og Brynja en ennþá hafa Bjarni og Ingigerður ekki gefið sér tíma til að láta pússa sig saman. „Þetta hefur ft verið toil umræðu í fjölskyldunni en einhvern veginn höfum við ekki látið verða af því," sagði Bjarni í ræðu sinni. „Það var svo snemma í sumar að Inga fór að tala um þetta og nefndi dagsetningu, nánar tiltekið 6. júní en þá lauk einni túrneringunni sem Íslandsmótinu var skipt upp í. Ég var ekki alveg á því og sagði: - Við skulum gifta okkur þegar Íslandsmeistaratitillinn er í höfn." Bjarni hafði því enga afsökun lengur og dreif í að biðja Ingu sinnar á staðnum. Hún sagði strax já þannig að Bjarni hefur í nógu að snúast þegar tímabilinu lýkur.

Matarstellið reyndist vera Íslandsbikarinn

„Það er stórkostlegt að verða vitni að þessu hér í Vestmannaeyjum, þessari frábæru og stórskemmtilegu stemmningu og myndarlegu umgjörð. Það er virkilega gaman að fá að afhenda Íslandsbikarinn hér á heimavelli. Hér er mikill uppgangur í fótboltanum og atvinnulífinu og ég held að þetta sé bara byrjunin á einhverju meira. Þetta er sérstaklega gaman fyrir stjórnina, svo ég tali nú ekki um Jóhannes Ólafsson formann sem hefur starfað í þessu í tíu ár og lagt ómælda vinnu á sig. Eyjamenn eru að uppskera eins og til var sáð. Ég óska öllum Vestmannaeyingum innilega til hamingju með titilinn. Hann á ÍBV virkilega skilið," sagði Eggert Magnússon, formaður KSÍ. Fyrir leik ÍBV og Keflavíkur hafði það verið gefið út að Íslandsmeistaratitilinn yrði ekki afhentur fyrr en eftir 18. og síðustu umferðina. Eggert segir að ætlunin hafi alltaf verið að afhenda bikarinn í Eyjum ef mótið kláraðist en það hafi ekki mátt segja opinberlega þar sem það hefði truflandi áhrif á undirbúning ÍBV fyrir leikinn. Voru margir Eyjamenn ósáttir við þetta. „Ég var með óvenju mikinn farangur með mér til Eyja. Einn kassinn var merktur BROTHÆTT í bak og fyrir. Þegar ég var spurður að því hvað væri í kassanum sagði ég að þar væri matarstell fyrir nýgift hjón“. Sagði Eggert.

Tap í síðasta leik

ÍBV tapaði fyrir Leiftri, 1-3, á Ólafsfirði í 18. og síðustu umferð Sjóvá-Almennra deildarinnar. Eyjamenn hvíldu Zoran og Sigurvin því ef þeir hefðu fengið gult spjald hefðu þeir misst af bikarúrslitaleiknum.

816 áhorfendur á heimaleiki ÍBV

Alls komu 7.343 áhorfendur á heimaleiki Íslandsmeistara ÍBV í efstu deild í sumar. Alls dró ÍBV liðið að sér 13.502 áhorfendur í sumar ef útileikirnir eru taldir með en þá sóttu 6159. ÍBV er í þriðja sæti í áhorfendafjölda á eftir KR og ÍA. Að meðaltali sóttu 816 heimaleiki ÍBV og 684 útileikina.

Kvennaliðið í 5. sæti

Ekki tókst ÍBV stelpum ætlunarverk sitt, að krækja sér í 4. sætið í Stofndeildinni. Liðið tapaði fyrir Val 3-4 í Eyjum og hrepptu 5. sætið. Eyjastelpur gátu samt sem áður verið ágætlega ánægðar með sumarið. Árangur sumarsins er sá besti í sögu ÍBV en stelpurnar hafa nú haldið sér í efstu deild þrjú ár í röð. ÍBV hlaut 16 stig í ár á móti 10 í fyrra, markatalan hagstæð um eitt mark en óhagstæð í fyrra um 23 mörk! Framfarirnar eru því ótrúlega miklar á milli ára, sérstaklega ef haft er í huga að það fækkaði í leikmannahópnum á milli ára.

Bjarnólfur í atvinnumennsku

Bjarnólfur Lárusson varð næsti atvinnumaður Vestmannaeyinga. Hann skrifaði undir þriggja ára samning við skoska úrvalsdeildarfélagið Hibernians og gerði það á grundvelli svokallaðs Bosmansúrskurðar. Samningur Bjarnólfs við ÍBV var útrunninn 15. okt. sl. og þess vegna gat hann farið hvert sem hann vildi án þess að ÍBV gæti krafist greiðslu fyrir hann.

Eyjamenn áttu sviðið

Eyjamenn undirstrikuðu yfirburði sína í íslenskri knattspyrnu sumarið 1997, á lokahófi knattspyrnumanna á Hótel Íslandi. Íslandsmeistarar ÍBV sópuðu til sín öllum verðlaunum hjá körlunum og hefur annað eins ekki átt sér stað síðan farið var að veita verðlaunin snemma á níunda áratugnum. Þar að auki var þetta í fyrsta skipti sem Eyjamenn vinna til einstaklingsverðlauna á lokahófi knattspyrnumanna. Tryggvi Guðmundsson var valinn besti leikmaður ársins af félögum sínum í deildinni. Félagi Tryggva, Hermann Hreiðarsson, bar Tryggva á herðum sér upp á svið þegar úrslitin lágu fyrir en Tryggvi virtist ekki trúa eigin eyrum. Það kom engum á óvart að fyrirliði U-21 árs landsliðsins, Sigurvin Ólafsson, skyldi verða valinn efnilegasti leikmaður ársins. Sigurvin kom frá Stuttgart í vor og varð smám saman einn mikilvægasti maður ÍBV-liðsins og fór á kostum seinni part sumars. Ívar Bjarklind, sem átti hreint frábært sumar, var valinn prúðasti leikmaður Sjóvá-Almennra deildarinnar. ÍBV var svo valið prúðasta lið sumarsins og kom það ekki heldur á óvart. Þriðja árið í röð fékk ÍBV fæst spjöldin. Rúsínan í pylsuendanum var valið á liði ársins. ÍBV átti þar hvorki fleiri né færri en sex leikmenn, eða meira en helming liðsins. Þetta segir allt sem segja þarf um þetta stórkostlega sumar sem lengi verður í minnum haft. Ívar, Hermann, Hlynur, Sigurvin, Tryggvi og Sverrir voru valdir í lið ársins. (Frétt úr Fréttum)

Knattspyrnusumarið með augum Þorsteins Gunnarssonar

Íþróttafréttaritari Frétta gerir upp knattspyrnusumarið í blaðinu. Þar skrifar hann: Knattspyrnusumarið 1997 verður lengi í minnum haft, enda náði ÍBV besta árangri sínum í sögu félagsins. ÍBV byrjaði á því að vinna Val í úrslitaleik deildarbikarkeppninnar. ÍBV var langbesta liðið í Sjóvá-Almennradeildinni í sumar og vann deildina með glæsibrag. með samtals 40 stig, eða jafnmörg og Skaginn vann deildina með í fyrra. Árangur ÍBV í Evrópukeppni bikarhafa var glæsilegur. Liðið sýndi allar sínar bestu hliðar gegn einu öflugasta knattspyrnuliði Evrópu, Stuttgart frá Þýskalandi. Í bikarkeppninni þurfti ÍBV að lúta í gras í tveimur úrslitaleikjum gegn Keflavík, eftir tvær framlengingar og vítaspyrnukeppni. Naumara gat það ekki verið. Auðvitað sár vonbrigði en Eyjamenn geta samt litið stoltir yfir árangur sumarsins. ÍBV hefur heldur betur vakið athygli á Vestmannaeyjum á jákvæðan hátt. Liðið hefur vakið mikla athygli fyrir vasklega og prúðmannlega framkomu, enda fékk liðið fæst gulu spjöldin þriðja árið í röð, takk fyrir. Liðið skoraði flest mörkin og fékk fæst mörkin á sig. Nú hlýtur knattspyrnulið ÍBV að fá njóta sannmælis hjá bæjaryfirvöldum og að almennileg aðstaða verði byggð fyrir liðið. Í ljósi aðstæðna er kraftaverk hversu vel hefur gengið í sumar en þar hjálpast að kröftugt knattspyrnuráð, úrvals þjálfari og einstaklega samstillur og góður leikmannahópur.

Dómaraskandall?

Fyrstu leikur karlaliðs ÍBV í handboltanum þetta keppnistímbilið, var við hafnfirska Hauka og var leikið í Eyjum. Eftir mjög dramatískar lokamínútur sigruðu Haukar 29-28. En Eyjamenn voru afar ósáttir við dómgæsluna á lokamínútunum. Þorbergur Aðalsteinsson, þjálfari sagði í viðtali við Fréttir „Dómgæslan var léleg. Mér fannst halla verulega á okkur, sérstaklega hvað varðar jöfnunarmarkið í lokin. Dómararnir gerðu mistök með því að flauta of snemma og þar með hafa af okkur annað stigið." ÍBV tapaði öðrum heimaleik sínum röð með einu marki fyrir Aftureldingu úr Mosfellsbæ. 32-33, eftir að staðan í hálfleik var 16-15 fyrir ÍBV. Var það mál manna að annan leikinn í röð hafi dómararnir verið sér til skammar og höfðu þeir annað stigið af ÍBV, þó það hafi ekki verið með jafn afgerandi hætti og þegar ÍBV tapaði fyrir Haukum í 1. umferðinni.

Sigur á Víkingum

ÍBV lagði Víking á útivelli, 28-26, í 1. deild karla í Víkinni í 3. umferð Íslandsmótsins í handbolta. Leikurinn þótti ekki mikið fyrir augað en Eyjamenn sýndu að það er kraftur og seigla í liðinu. Að vinna lakari lið deildarinnar á útivelli gerist ekki af sjálfu sér og okkar menn, með sinn ekki allt of breiða hóp, innbyrtu sigurinn um leið og þeir fóru að taka á í vörninni.

Tap fyrir Haukum

Handboltalið kvenna ÍBV tapaði fyrir bikarmeisturum Hauka í Hafnarfirði í fyrsta leik sínum, 30-23. Haukum er spáð efsta sæti í deildinni en ÍBV því fimmta.

Fólksfækkun hefur áhrif hjá ÍBV

Nokkur fólkfækkun hefur orðið í Eyjum að undanförnu og hefur víða áhrif. Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari yngri flokka hjá ÍBV, benti Fréttum á að í aldurshópnum 8-12 ára hafi ÍBV misst eða sé að missa hvorki fleiri né færri en níu stráka sem allir séu mikið efni og lykilleikmenn í sínum flokki. Þetta er áhyggjuefni og sýnir að allt hangir þetta á sömu spýtunni í okkar bæjarfélagi, sagði Jón Ólafur.

Skeljungur styrkir handboltann

Í október var undirritaður samstarfssamningur milli Skeljungs og handknattleiksdeildar ÍBV sem felur í sér að Skeljungur verður aðalstyrktaraðili handboltans í Eyjum. Kristinn Björnsson forstjóri Skeljungs og Þór Í. Vilhjálmsson, formaður ÍBV undirrituðu samninginn.

Simmi fer hamförum

Karlalið ÍBV í handboltanum sigraði Íslandsmeistara KA 32 liða úrslitum bikarkeppni HSÍ, 36-28. Þar fór Sigmar Þröstur Óskarsson hamförum og varði alls 28 skot, og hefur greinlega engu gleymt, 36 ára maðurinn.

Þjálfarar ráðnir

Bjarni Jóhannsson sem stýrði knattspyrnuliði ÍBV beint á toppinn í Íslandsmótinu, verður áfram með liðið næsta sumar. Kristinn R. Jónsson, fyrrum leikmaður Fram og íslenska landsliðsins í knattspyrnu, hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari hans til næstu tveggja ára frá og með næstu áramótum. Auk þess mun hann sjá um þjálfun 2. og 4. flokks karla hjá félaginu. Kristinn hefur umsjón með vetraræfingum Íslandsmeistaranna í Eyjum frá áramótum.

Dyggir stuðningsmenn

ÍBV hefur átt því láni að fagna að eiga öflugustu stuðningsmennina á Reykjavíkursvæðinu og hefur Stuðningsmannafélagið náð þeim glæsta árangri að gera alla velli, nema Akranesvöll, að heimavöllum ÍBV með góðri mætingu. Auk þess hafa félagarnir staðið að fjársöfnunum og fékk knattspyrnudeildin afraksturinn af henni á lokahófinu. Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir, eða Beggó eins og flestir þekkja hana, afhenti hvorki meira né minna en 1,7 milljónir króna.

Lokhóf knattspyrnunnar

Lokahóf knattspyrnumanna ÍBV, meistaraflokka karla og kvenna var haldið í byrjun nóvember. Hæst bar að sjálfsögðu Íslandsmeistaratitil meistaraflokks karla sem auk þess fagnaði deildarbikarameistaratitlinum í vor og eins urðu þeir meistarar meistaranna í fyrrahaust. Þessi árangur strákanna er sá glæsilegasti sem ÍBV hefur náð frá upphafi og þó það kæmi ekki nógu vel fram á hófinu, þá höfðu stelpurnar líka ástæðu til að fagna því þær enduðu í fimmta sæti sem er besti árangur kvennaliðs ÍBV. Margt var til skemmtunar gert og veittar voru viðurkenningar fyrir árangur og frammistöðu einstakra leikmanna. Að þessu sinni kom það í hlut gullkorthafa í Stuðningsmannaklúbbi ÍBV að velja besta og efnilegasta leikmanninn í karlaflokki. Þeir völdu Hlyn Stefánsson sem besta leikmanninn 1997 og Sigurvin Ólafsson þann efnilegasta. Eins og allir vita var Tryggvi Guðmundsson markahæsti maður mótsins og fékk hann hann viðurkenningu frá ÍBV fyrir þann glæsta árangur. Hjá stelpunum var Erna Þorleifsdóttir vali besti leikmaðurinn, Elena Einisdóttir fékk verðlaun fyrir ástundun og framfarir og Íris Sæmundsdóttir var markahæst. Fréttabikarana fengu að þessu sinni Hjördís Halldórsdóttir og Jón Helgi Gíslason.

Byggt við Týsheimilið

Guðjón Hjörleifsson, bæjarstjóri, tilkynnti á lokahófinu að bæjarstjórn hefði ákveðið að veita 15 milljónum króna á fjárhagsáætlun 1998 í búningsaðstöðu við Hásteinsvöll. Jafnframt fellur niður 10 milljóna króna framlag á þessu ári. Er því í raun verið að hækka fjárveitingu þessa árs um 5 milljónir og á verkinu að vera lokið fyrir 15. maí á næsta ári. „Í þessari viðbyggingu við Týsheimilið verða búnings- og sturtuklefar auk snyrtiaðstöðu sem munu nýtast knattspyrnuliðum á Hásteinsvelli og íþróttasalnum. Einnig verður þar salernisaðstaða fyrir vallargesti og samkomugesti í Týsheimilinu," sagði Guðjón. Hafist verður handa við að ljúka teikningum og gerð kostnaðaráætlunar sem allra fyrst og á samstarfsnefnd ÍBV og bæjarins að hafa lokið störfum fyrir 30. nóvember nk. „Í framhaldi af því ræðst hvort ÍBV- íþróttafélag tekur að sér að ljúka verkinu fyrir ofangreinda upphæð eða Vestmannaeyjabær og tæknideild bæjarins bjóði verkið út með verklokum eigi síðar en 15. maí 1998," sagði Guðjón að lokum í viðtali við Fréttir.

Úttekt Viðskiptablaðsins á rekstri íþróttafélaga:

ÍBV best rekna félagið á landinu Knattspyrnu- og handknattleiksdeildir ÍBV eru þær best reknu innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. – Þetta er niðurstaða sem Viðskiptablaðið kemst að í úttekt sinni á áfangaskýrslu um fjármál íþróttahreyfingarinnar. Skýrslan er talin svört en þar kemur fram að íþróttahreyfingin í heild sé rekin með verulegu tapi ár eftir ár. Sérstaklega er peningaleg staða félaga í efstu deildum knattspyrnu, handknattleiks og körfuknattleik skelfileg, eða neikvæð upp á 340 milljónir króna og versnaði um rúmlega 45 milljónir á milli áranna 1995 og 1996. Að sögn Viðskiptablaðsins er ekki tekið tillit til mannvirkja félaganna eða deildanna né áhalda og tækja sem notuð eru í daglegum rekstri. Það er talið skynsamlegt þar sem slíkt gæfi tæpast neina raunhæfa vísbendingu um hina raunverulegu stöðu. Í skýrslunni er ekki sérstaklega fjallað um orsakir vandans. Hins vegar er bent á að víða stefni í óefni og niðurstöður ársins 1996 gefa síður en svo til kynna að staðan sé að batna. Áríðandi sé að finna leiðir tíl úrbóta. Hjá knattspyrnuliðunum nam aukning heildarskulda hjá knattspyrnuliðunum 29,2 milljónum króna 1996 og er það mun meiri skuldasöfnun en árið á undan þótt uppgjör vanti fyrir tvö félög. Hjá handknattleiksliðum hafði orðið sú ánægjulega þróun 1995 að heildarafkoman varð jákvæð um 8,9 milljónir. Samkvæmt úttektinni er ÍBV nánast eina félagið sem skilar einhverjum hagnaði að ráði á síðasta ári. Í útreikningum er miðað við peningalega stöðu knattspyrnu-, handknattleiks og körfuboltadeilda innan hvers félags. Handknattleiksdeild ÍBV skilar 560 þús. kr. hagnaði og knattspyrnan 1.3 millj. kr., samtals tæpar 2 millj. kr. Athygli vekur að stórveldin á höfuðborgarsvæðinu koma ákaflega illa út. Þetta verður að teljast mikil viðurkenning fyrir knattspyrnu- og handknattleiksdeildir ÍBV og nokkuð ljóst að staðan verður enn betri á þessu ári, sérstaklega hjá knattspyrnunni.

Karlaliðið í þunglyndispróf hjá Hjalta?

Hvar er leikgleðin, brosið, húmorinn, keppnisandinn og stoltið hjá ÍBV strákunum? Spyr íþróttafréttaritari Frétta. „Hvar er lipurleikinn sem einkenndi liðið í upphafi móts og vakti svo mikla athygli? Eru menn ekki í handbolta til þess að hafa gaman af því sem þeir eru að gera? Hvaða þunglyndi er að angra mannskapinn? Er kannski kominn tími til að senda ÍBV liðið í þunglyndispróf til Hjalta læknis? Þessar spurningar, og reyndar miklu fleiri, vakna eftir hörmulega frammistöðu ÍBV þegar liðið steinlá fyrir Fram, hér heima í Eyjum, 27-32. Þetta er annað stórtap ÍBV í röð í deildinni.“

Kraftaverkamenn í skilanefndinni

Fyrsti almenni fundurinn í ÍBV- íþróttafélagi var haldinn um miðjan nóvember. Þar kom m.a. fram að skilanefndin svokallaða, sem sett var á laggirnar til að hreinsa upp skuldir sem eftir voru vegna sameiningar Týs og Þórs svo nýja félagið gæti byrjað með hreint borð, væri komin vel áleiðis með ætlunarverk sitt. Óhætt er að segja að skilanefndin hafi unnið kraftaverk síðan hún tók til starfa fyrir ári. Skuldir voru alls yfir 90 milljónir. Skuldir sem stóðu út af borðinu eftir sameininguna og sölu eigna til bæjarins á 52 milljónir króna, munu hafa verið rúmar 40 milljónir króna. Skilanefndin samdi við lánastofnanir og tók svo persónulega ábyrgð á þeim skuldum sem eftir voru. Sér skilanefndin fyrir endann á vinnu sinni miðað við gefin loforð hjá ýmsum aðilum. Styrkir frá fyrirtækjunum til skilanefndar vegna fyrrnefndra skulda, koma ekki niður á styrkveitingum til ÍBV-íþróttafélags. Í skilanefndinni eru þeir Viktor Helgason, Bergvin Oddsson, Guðjón Rögnvaldsson, Jóhann Pétursson og Guðjón Hjörleifsson.

Sigur eftir slæmt gengi

Eftir brösugt gengi sýndu ÍBV stelpurnar sínar betri hliðar eftir afleitt gengi að undanförnu. ÍBV tók á móti Víkingi um miðjan nóvember. ÍBV vann 28-25 í hörkuleik. Víkingar byrjuðu leikinn af krafti og höfðu þriggja marka forystu í hálfleik, 11-14. En smátt og smátt saxaði ÍBV á forskotið og breytti svo stöðunni úr 19-21 í 22-19 sér í yil. ÍBV breytti varnarleiknum í seinni hálfleik, úr 6-0 í 5-1 með Andreu fyrir framan vörnina og henni tókst að trufla verulega sókn Víkings og stela boltanum nokkrum sinnum. Andrea átti góðan leik sem og Sandra Anulyte. Athygli vekur að aðeins fjórar stúlkur skoruðu öll 28 mörk ÍBV. Mörk ÍBV: Andrea 11/4, Sandra 9, Ingibjörg 4, Elísa 4. Varin skot: Egle Plétené 9.

Gunnar Heiðar í landslið

Gunnar Heiðar Þorvaldsson, hinn ungi og efnilegi knattspyrnumaður, hefur verið valinn í 18 manna hóp drengjalandsliðs Íslands, skipað leikmönnum 16 ára og yngri. Langt er síðan ÍBV hefur átt fulltrúa í drengjalandsliði.

Sigurmark á lokamínútunni

ÍBV sigraði HK á útivelli 20-21 eftir að staðan í hálfleik var 8-9, en Zoltan Belanýi skoraði sigurmarkið úr vítakasti á síðustu sekúndunum. Hetja ÍBV var hins vegar hinn efnilegi Sigurður Bragason sem reyndist bjargvættur liðsins á lokamínútunum. Þessi tvö lið voru að berjast um að komast í 8 liða úrslitakeppnina og sigurinn því mikilvægur.

Aðalsteinn verður framkvæmdastjóri ÍBV

Aðalsteinn Sigurjónsson, fyrrum útibússtjóri Íslandsbanka í Vestmannaeyjum, var ráðinn framkvæmdastjóri ÍBV-íþróttafélags í október. Hann tekur við af Guðmundi Þ.B. Ólafssyni sem hefur gegnt stöðunni til bráðabirgða.

Málþing um Þjóðhátíð

Vestmannaeyingar fjölmenntu á málþing um þjóðhátíð sem haldið var sunnudaginn 19. október í safnaðarheimili Landakirkju. Málþingið var haldið að frumkvæði safnaðarprestsins Jónu Hrannar Bolladóttur. Fréttir gerðu málþinginu góð skil og er sú umfjöllun notuð hér. Tillögur og hugmyndir þinggesta voru skráðar niður og er ætlunin að koma þeim til þjóðhátíðarnefndarinnar, ef þær gætu orðið nokkurt leiðarljós fyrir hana að starfa eftir. Jóna Hrönn segir fulla ástæðu til að Vestmannaeyingar fari að huga að næstu þjóðhátíð í tíma. Margar forsendur fyrir hátíðinni séu breyttar og ástæða til að spyrja hvernig þjóðhátíð Vestmannaeyingar vilji halda. Meðal þeirra forsendna sem breyst hafa er sameining íþróttafélaganna Týs og Þórs undir merki ÍBV, einnig að áhyggjuefni þyki hve hátíðin sé farin að færast mikið úr Herjólfsdal inn í bæinn sjálfan. Ofarlega í mönnum var og hverjir ættu að bera fjárhagsleg útlát vegna kostnaðar sem hlýst af löggæslu, heilsugæslu og eftirliti Eru það þeir sem að hátíðinni standa eða þeir sem að öðru jöfnu sjá um að halda uppi slíkri þjónustu í samfélaginu. Frummælendur á þinginu voru: Helga Hauksdóttir fulltrúi sýslumanns, Víðir Óskarsson fulltrúi Læknafélags Vestmannaeyja og Birgir Guðjónsson fulltrúi þjóðhátíðarnefndar. Frummælendur voru sammála um að gera ætti þjóðhátíðina að glæsilegri fjölskylduhátíð og að nauðsynlegt væri að gera hana að þeirri hátíð sem héldi uppi þeim gildum sem vera mættu til fyrirmyndar fyrir unglingana.

- Helga Hauksdóttir sagði að til þess að þessu yrði náð yrði að markaðssetja hana með það í huga og miða yrði við að leita í smiðju heimamanna eftir skemmtiatriðum. Hún velti einnig fyrir sér hvort hátíðin ætti að vera hátíð fyrir aðra en heimamenn og hversu mikið ætti að leggja í það að auglýsa hana í samkeppni við aðrar útihátíðir um Verslunarmannahelgi.

- Víðir Óskarsson varpaði fram spurningu um það hverjir það væra sem bæru ábyrgð á heilsugæslunni. Hann sagði það óásættanlegt að hafa slíkt ekki á hreinu og taldi að úr því hvorki mótshaldarar, né bæjaryfirvöld sæju sér fært að standa undir þeim kostnaði yrði að vera búið að koma því á hreint fyrir næstu þjóðhátíð. Hann sagði einn lækni á vakt á hátíðarsvæðinu allan tímann auk björgunarsveita og einn lækni á vakt á heilsugæslunni í bænum. Víðir sagði að brýnt væri að fá hjúkrunarfræðing til aðstoðar fyrir lækninn á heilsugæslunni. - Birgir Guðjónsson skoðaði málið frá sjónarhóli gamalla og góðra gilda. Og benti á að þjóðhátíð hefði alla tíð verið unnin í sjálfboðavinnu, hins vegar skildi hann vel að tímarnir væru breyttir. Það væri skylda við Eyjamenn og aðra, að halda þjóðhátíð.

- Að loknum framsögum, var orðið gefið laust. Birgir Stefánsson frá Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum vildi koma á framfæri sjónarmiðum unglinga á aldrinum 16-20 ára. Hann gaf stutt yfirlit yfir hvernig þjóðhátíðin hefði áhrif. Hún væri meira og minna í umræðunni allt árið. Hann vildi og meina að hátíðin væri orðin útiskemmtun fyrir unglinga af fastalandinu í stað þess að vera fjölskylduskemmtun heimamanna. Nanna Leifsdóttir var kölluð til og talaði sem móðir og húsmóðir. Hún vildi að hátíðin yrði markaðssett sem rómantísk fjölskylduskemmtun og að leggja yrði meiri áherslu á að gera eitthvað fyrir börnin. Hún stakk upp á því að komið yrði upp leiktækjum, Lagt yrði meira upp úr kappleikjum og þrautum og síðast en ekki síst að draga úr fylleríi og subbuskap sem væri allt of einkennandi fyrir hátíðina og vildi fá að vita hvað íþróttahreyfingin ætti að standa fyrir. Hún spurði hvort nauðsynlegt væri að fá endilega dýrustu hljómsveitirnar, sem trekktu einungis unglinga af fastalandinu. Nanna hafði einnig áhyggjur af því fólki sem væri farið að flýja Eyjar á meðan þjóðhátíð stæði yfir.

- Þorsteinn Gunnarsson sagðist vera mikill þjóðhátíðarmaður og alltaf unnið mikið í kringum hana. Hann lýsti því yfir að hin eina sanna þjóðhátíð væri sú sem færi fram í hústjöldunum. Hann hafði og áhyggjur af því sem foreldri hversu lítið væri gert fyrir börnin. Þorsteinn kom einnig inn á hátt verðlag á hátíðinni og sagði að markmiðið hjá mörgum sjoppum væri að plata fé út úr misölvuðu fólki og taldi það löst á hátíðinni. Hann hafði áhyggjur af „afætunum" sem hann kallaði svo og vildu fá sinn hluta af kökunni á kostnað íþróttahreyfingarinnar. Hann sagði þó Eyjamenn stolta af hátíðinni, en taldi þó fullorðna fólkið slæma fyrirmynd. „Hættum okrinu og tökum betur til eftir hátíðina," sagði Þorsteinn að lokum. Kristján Eggertsson vildi halda í heiðri þeirri rómantísku mynd sem flestir Eyjamenn ættu um þjóðhátíð. Hann vildi meina að „Undurfagra ævintýr..." ætti vel við ennþá sem vörumerki hátíðarinnar og að brekkusöngur og brenna ætti fullan rétt á sér, það þyrfti ekki að kaupa dýr utanaðkomandi skemmtiatriði. Hann sagði hið gamla og nýja ættu hins vegar að taka höndum saman.

- Sigurfinnur Sigurfinnsson steig í pontu og gerði kostnað við gæslu að umræðuefni. Hann spurði hvort nokkurt réttlæti væri í því að þjóðhátíðarnefnd væri að halda uppi löggæslu í bænum og bera kostnað þar af. Hann vildi einnig koma því á framfæri að mikil samkeppni væri milli veitingastaða í bænum og hátíðarinnar. Sigurfinnur vildi meina að spurning væri hvort rétt væri að loka þeim yfir þjóðhátíðina og reyna að halda fólki heldur í Dalnum, vegna þess að ráp um bæinn yki hættu á slysum og að sama skapi fylleríið. Bjartey Sigurðardóttir móðir og húsmóðir vildi efla þjóðhátíðina sem fjölskylduhátíð. Hún spurði hvort hátíðin í núverandi mynd væri fjölskylduvæn og vísaði þar í ótæpilega víndrykkju. Hún vildi að, ef vín væri haft um hönd þá yrði það eftir að börn væru farin heim. Börn og vín færa ekki saman. Hún gerði og að umtalsefni sóðaskapinn eftir hátíðina og vildi að allir Vestmanneyingar yrðu kallaðir til að lokinni hátíð til þess að hreinsa til eftir hana. Jóhann Jónsson frá Laufási hóf mál sitt á því að segja: „Bæ, bæ Vestmannaeyjar og halló Akureyri." Hann vísaði þar til samkeppninnar og þeirrar ónáttúru bæjarfélagsins að taka ekki þátt í kostnaði við löggæslu, læknisþjónustu og eftirliti. Hann sagði þessa liði vera að sliga íþróttahreyfinguna og spurning um að halda áfram á sömu braut. Jóhann tók til samanburðar að ÍBV hefði meiri tekjur af Shellmótinu heldur en þjóðhátíð og að hún myndi leggjast af innan þriggja ára með sama framhaldi. Jóhann lýsti eftir skýrri stefnu frá ÍBV í málefnum þjóðhátíðar og sagði það hámark vitleysunnar, þegar þjóðhátíð væri kennt um ófærð og gestir kæmust ekki til síns heima að henni lokinni. Stefán Jónasson harmaði það að blaðamaðurinn Þorsteinn Gunnarsson skyldi ekki tjá sig um þátt fjölmiðla í fréttum af þjóðhátíð. Stefáni þótti mjög hallað á þjóðhátíð í Eyjum á kostnað Halló Akureyri sem hann tók til samanburðar. Veifaði hann úrklippum úr DV og Morgunblaðinu um síðustu þjóðhátíð, þar sem hann sagði að DV virtist hafa sérstaklega illan bifur á þjóðhátíð.

Tryggvi til Tromsö

Tryggvi Guðmundsson, knattspyrnumaður úr ÍBV, gerði þriggja ára samning við norska liðið Tromsö. „Ég er mjög ánægður með að þetta er í höfn. Ég kem fyrst heim og fer síðan með landsliðinu til Sádi-Arabíu eftir helgina og þegar við komum úr þeirri ferð heldur maður náðug jól, fer síðan til Tromsö í byrjun árs og slær í gegn," sagði Tryggvi kampakátur í samtali við Morgunblaðið.

Skrautlegur kvennaleikur

ÍBV gerði jafntefli við Hauka í 1. deild kvenna, 20-20, í einhverjum ótrúlegasta leik sem sögur fara af hér á landi fyrr og síðar að sögn Frétta. Ingibjörg Jónsdóttir, fyrirliði ÍBV, jafnaði metin á síðustu sekúndunni en Eyjastelpur áttu svo sannarlega skilið annað stigið. En leiksins verður fyrst og fremst minnst vegna ótrúlegrar uppákomu dómaranna undir lok leiksins en gera þurfti hlé á leiknum vegna ósættis þeirra! Fréttir greina svo frá leiknum: Síðustu mínúturnar voru æsispennandi. Þegar 20 sekúndur voru til leiksloka og staðan 23-24 fyrir Hauka, braust ein stúlka Hauka í gegnum vörn ÍBV en var stöðvuð. Utidómarinn dæmdi umsvifalaust ruðning en innridómarinn dæmdi vítakast. innridómarinn sætti sig engan veginn við ákvörðun kollega síns og benti í sífellu á vítapunktinn til að ítreka dóm sinn. Upphófst nú mikil rekistefna og hnakkrifust dómararnir úti á miðjum leikvelli, fyrir framan leikmenn og áhorfendur sem trúðu ekki eigin augum. Innridómarinn hafði ekki sagt sitt síðasta og rauk að ritaraborðinu þar sem Óli Ólsen, eftirlitsdómari á karlaleik ÍBV og KA sem var strax á eftir þessum leik, sat í rólegheitum. Óli sagðist ekki skipta sér af þessu enda væri hann ekki starfsmaður leiksins. Enn þráttuðu dómararnir um sinn og lá við handalögmálum þangað til innridómarinn gaf sig og dómurinn um ruðning stóð. Þessi dómur hafði afgerandi áhrif á lokaniðurstöðu leiksins. Eyjastelpum var nefnilega dæmdur boltinn og þær brunuðu í sókn og jöfnuðu leikinn á síðustu sekúndu leiksins. Þar var að verki Ingibjörg Jónsdóttir fyrirliði. Eyjastelpur fögnuðu innilega en Haukastúlkur voru vægast sagt bálreiðar út í dómara leiksins, þá Guðmund Stefánsson og Tómas Sigurdórsson. Þeir héldu rifrildi sínu áfram að leik loknum alla leið inn í búningsklefa.

ÍBV missti takið

Íslandsmeistarar KA sigruðu ÍBV í Eyjum 25-31, í hörkuleik í Nissandeildinni. Eyjamenn höfðu haft tak á KA í gegnum árin en ekki dugði það að þessu sinni. Þetta var fyrsti sigur norðanmanna á ÍBV í fjögur ár, takk fyrir. Þrátt fyrir að tvo lykilmenn vantaði í KA voru þeir mun sprækari en fyrr í haust þegar þeir voru rassskelltir hér í bikarnum af ÍBV. Enda sagði þjálfari KA að leik loknum að hann hefði alveg verið til í að skipta á úrslitum leikjanna svo að sínir menn væru enn með í bikarnum! Mörk ÍBV: Zoltan Belánýi 9/2, Haraldur Hannesson 4, Hjörtur Hinriksson 3, Svavar Vignisson 3, Erlingur Richardsson 3, Guðfinnur Kristmannsson 2, Robertas Pauzuolis 1. Varin skot; Sigmar Þröstur 10.

ÍBV fékk Dragostyttuna

Á ársþingi Knattspyrnusambands Íslands var knattspyrnuliði ÍBV afhent Dragostyttan svonefnda en hún er afhent því liði sem hlaut fæst refsistigin á Íslandsmótinu í sumar og er þar af leiðandi prúðasta lið mótsins. Annað árið í röð kom styttan í hlut ÍBV.

Staðan um áramótin

Um áramótin var karlalið ÍBV í handboltanum í 8. sæti Íslandsmótsins með 8 stig og 8 mörk í mínus. Kvennalið ÍBV var í 5. sæti með 11 stig og 5 mörk í mínus. Að venju voru áramótin kvödd með brennu í gryfjunni við Hástein sem ÍBV íþróttafélag stóð fyrir.

Þannig leið fyrsta starfsár ÍBV íþróttafélags, með töpum og sigrum, stórum stundum og  öflugu starfi hinna fjölmörgu stuðningsmanna félagsins. - Strax á þessu fyrsta ári félagsins unnust Íslandsmeistaratitlar, en starfið var líka öflugt að öðru leyti. Við sameiningu félaganna heltust ýmsir góðir starfskraftar úr lestinni sem áður unnu fyrir Þór og Tý,  en aðrir komu líka í staðinn. Við sameininguna tókust á sterkar tilfinningar og skynsemi. Í dag eru sennilega flestir orðnir sammála um að sameining félaganna var skynsamleg, en hún þurfti bara sinn tíma.

1998 -

Þrettándinn með bravör

Þrettándinn var haldin með miklum bravör sem áður og mikill fjöldi fólks fylgdi jólasveinum og þeirra fylgifiskum um götur bæjarins og uppá malarvöllinn í Löngulág. Safnast var saman við Molda þar sem tilkomumikil flugeldasýning lýsti upp kletta og himinn og gladdi þann mikla fjölda fólks sem ætlaði að eiga þar stefnumót við tröll, jólasveina, álfa, púka og annað hyski heldur ófrýnilegt.

Íslandsmeistaratitill og bikarmeistaratitill segir Völvan

Völva Frétta, Matthildur Sveinsdóttir spáði fyrir íþróttum á nýbyrjuðu ári:

Handboltinn: „Handboltaliðinu gengur ágætlega en á í einhverju fjársvelti. Liðið fær ekki nægilegan stuðning og missir mjög trúlega einn leikmann. Liðið á eftir að koma á óvart tvisvar á árinu." Knattspyrnan „Það verða tveir menn mjög áberandi og liðið byrjar ekki vel. Það verður rótleysi í liðinu sem berja verður niður strax ef árangur á að nást. Þetta er ekki síst spurning um andlega uppbyggingu. Það verður að sameina strákana betur. Þegar þeir hafa unnið bug á rótleysinu á liðið góða möguleika á Íslandsmeistaratitlinum og bikarnum. Mér sýnist þeir muni halda Íslandsmeistaratitlinum og vinna bikarinn af Keflavík. Spilið þeirra fræga frá því í fyrra kemur að minnsta kosti upp og í betra samhengi."

 Jói fékk Fréttapíramídann

Fréttapíramídinn er viðurkenning, sem blaðið Fréttir veitir árlega þeim félögum eða einstaklingum sem þykja  hafa lagt mikið að mörkum til samfélagsins á hinum ýmsu sviðum. Að þessu sinni hlaut Jóhannes Ólafsson, formaður knattspyrnuráðs ÍBV,  Fréttapíramída fyrir framlag sitt til íþróttamála.

Leiktíminn ekki sniðugur

Meistaraflokkur kvenna mætti Val á útivelli í fyrsta leik ársins. Svo virtist sem jólin sæti  í ÍBV stelpunum. Úrslitin urðu 26 - 21 Valsstúlkum í hag og er ÍBV í áttunda sæti 1. deildar með 11 stig eftir 12 umferðir. „Það er mest lítið um leikinn að segja," sagði Jón Bragi Arnarsson þjálfari eftir leikinn í viðtali við Fréttir. „Þetta er ekki sniðugur leiktími, 3. janúar svona rétt eftir jólin. Tvær stúlknanna voru að koma beint að utan. Það er þó engin afsökun. Stelpumar náðu að skapa sér færi en nýttu þau ekki og það dugar ekki gegn markmanni sem ver 20 skot," sagði Jón Bragi ennfremur. Um leikinn er það að segja að Valsstúlkurnar voru seinar í gang. Brenndu m.a. af þremur vítum og komst ÍBV í 1 - 4. Eftir það fóru gestgjafarnir í gang og náðu að jafna 5 - 5. Náðu síðan forystunni sem þær héldu til loka. Undir lok seinni hálfleiks tókst Eyjastúlkunum að klóra aðeins í bakkann, komust í 20 - 17 en þrjú mörk Valsstúlkna í röð gerðu vonir um sigur að engu. Mörk ÍBV: Sandra Anuliet 6, Andrea Atladóttir 6/1, Ingibjörg Jónsdóttir 4/2, Sara Ólafsdóttir 2, Unnur Sigmarsdóttir 1, Guðbjörg Guðmannsdóttir 1 og María Rós Friðriksdóttir 1. Eglé Pletiené varði 10 skot þar af eitt vítakast.

 „Okkar tími er eftir áramót“

Fyrsti leikur karlaliðsins var hinsvegar gegn stjörnuprýddu liði Aftureldingar í 8 liða úrslitum bikarkeppninnar og var leikið að  Varmá í Mosfellsbæ. Í Fréttum segir að fyrirfram hafi menn ekki verið alltof bjartsýnir á þennan leik en eftir að Guðfinnur Kristmannsson hafi gefið tóninn fyrir ÍBV í byrjun leiks hafi aldrei verið vafi á því hverjir færu með sigur af hólmi. „Eyjapeyjar komu greinilega vel stemmdir til leiks og tóku leikinn strax í sínar hendur. Þetta kom kjúklingunum úr Mosfellsbæ í opna skjöldu og var greinilegt vanmat í herbúðum þeirra. Leikurinn var prúðmannlega leikinn og var það því sem köld vatnsgusa í andlit Eyjamanna þegar Svavar Vignisson, sem spilað hafði mjög vel í byrjun leiks, fékk rauða spjaldið fyrir mjög svo smávægilegt brot í byrjun leiks. En strákarnir létu þetta ekki á sig fá og léku af mikilli skynsemi allan leikinn og létu leikmenn Aftureldingar aldrei í friði. Afturelding náði aðeins einu sinni að jafna í 15-15 en í kjölfarið fylgdu 4 mörk IBV og héldu þeir forystunni út leikinn.“  Lokatölur urðu 24-29. Þorbergur Aðalsteinsson, þjálfari ÍBV, var að vonum kampakátur í  leikslok og stoltur af frammistöðu strákanna. „Okkar tími er alltaf eftir áramót. Þetta er bara svona og verður ekki breytt," sagði Þorbergur eftir leikinn. Mörk ÍBV: Zoltán Belánýi 8/2, Hjörtur Hinriksson 7, Guðfinnur Kristmannsson 3, Robertas Pauzuolis 3, Sigurður Bragason 3, Svavar Vignisson 2, Erlingur Richardsson 1. Sigmar Þröstur varði 9/2 skot.

Dapurt gengi í meistaraflokkanna í innanhússknattspyrnu

Íslandsmótið í innanhússknattspyrnu meistaraflokkanna fór fram í byrjun janúarmánaðar, bæði í karla og kvennaflokki. Í karlaflokki var ÍBV í riðli með ÍBK, ÍA og Leikni. Okkar mönnum gekk ekki vel, þeir  byrjuðu á því að tapa fyrir ÍBK 1-4 og ÍA 3-6 en náðu að halda sæti sínu í deildinni með því að sigra Leikni 6-5.

Kvennaliðið náði sér heldur ekki á strik. Úrslit leikja urðu: ÍBV-Reynir  3-0.   ÍBV-Breiðablik 0-3.  ÍBV-Valur 1-5.  ÍBV - ÍBA 3-1.  Stelpurnar lentu í 3. sæti í sínum riðli og komust ekki í úrslit.

..........en stelpurnar í 2. flokki stóðu sig frábærlega

Sömu helgina og meistaraflokkarnir kepptu  í innanhússknattspyrnu var einnig Íslandsmót í innanhússknattspyrnu yngri flokka og var keppt á Reykjavíkursvæðinu. 2. flokkur kvenna stóð sig frábærlega, vann sinn riðil og mun spila í úrslitakeppni sem fara á fram í febrúar. Einstök úrslit urðu þessi: ÍBV - Fylkir 4 – 2.  ÍBV-ÍR 10-0 ÍBV- Afturelding 3 – 2.  ÍBV - Haukar 3 – 3.  Þjálfari stelpnanna er Heimir Hallgrímsson.

Unglingaráð stofnað

Í janúarbyrjun var gengið frá stofnun unglingaráðs ÍBV í fótboltanum. Ráðið á að sjá um þriðja flokk og þar fyrir neðan. Ráðið skipaði Jón Óskar Þórhallsson, Friðrik Friðriksson (markmaður), Hlynur Sigmarsson, Sigurbergur Ármannsson og Ólafur Snorrason.

Baráttusigur

Meistaraflokkur kvenna í handbolta mætti Haukum í Hafnarfirði í 8 liða úrslitum bikarkeppninnar.  Og nú sátu jólin greinilega ekki í þeim. Þær sigruðu með glæsibrag eftir framlengdan leik, 22-23. Úrslitin voru nokkuð óvænt, sérstaklega í ljósi þess að bikarmeistarar Hauka voru með vænlega stöðu í hálfleik, 13 - 8. Það virtist fátt ætla að koma í veg fyrir öruggan Haukasigur en með mikilli baráttu og sterkri vörn náði ÍBV að snúa leiknum sér í hag og var mikil spenna allt til enda. Aðeins 1 - 2 mörk skildu liðin að á lokasprettinum en Eyjastúlkur ætluðu sér greinilega ekkert annað en sigur og uppskáru samkvæmt því.

Með sigrinum komst  ÍBV í undanúrslit bikarkeppninnar. Jón Bragi Arnarsson, þjálfari ÍBV var í sjöunda himni eftir leikinn. „Það verður að segjast alveg eins og er að útlitið var nú heldur svart í hálfleik en við neituðum að gefast upp og með skipulögðum varnarleik ásamt frábærri liðsheild þá tókst okkur að knýja fram sigur í lokin. Til marks um varnarleikinn þá fékk ÍBV aðeins á sig 4 mörk á 28 mínútum í seinni hálfleik. Stelpumar eru staðráðnar í að fara alla leið“, sagði Jón Bragi við viðtali við Fréttir.  Mörk ÍBV: Andrea Atladóttir 8, Ingibjörg Jónsdóttir 6, Sara M Ólafsdóttir 2, Guðbjörg Guðmannsdóttir 2, Sandra Anulyte 2, Stefanía Guðjónsdóttir I, María Rós Friðriksdóttir 1.

Bikardraumar fyrir bí

Það var rafmagnað andrúmsloft í Höllinni, þegar karlalið ÍBV mætti Val í undanúrslitum bikarkeppninnar í handbolta, hér í Eyjum 22. janúar. Stemmningin var frábær, með hljómsveitina Stallahú í broddi fylkingar. Eftirlitsdómari leiksins hafði einhverjar athugasemdir við spilamennsku hljómsveitarinnar og stoppaði leikinn tvisvar í byrjun leiks. Það virkaði sem vítamínsprauta á stuðningsmenn ÍBV sem studdu lið sitt dyggilega. Það dugði ekki til, því Valur vann 22 - 23.

Án Andreu Atladóttur áttu ÍBVstelpurnar aldrei möguleika á móti Stjörnunni í undanúrslitum bikarkeppni HSÍ. Leikurinn fór fram í Garðabæ og lauk með 25 mörkum Stjörnunnar gegn 17 mörkum ÍBV. Í hálfleik var staðan 12 - 8 Garðbæingum í vil.

Stórsigur gegn Víkingi

Eftir tapið gegn Val í bikarkeppninni sýndu ÍBV strákarnir sínar bestu hliðar þegar þeir mættu Víkingum í Nissandeildinni.  Leikurinn náði aldrei að yerða spennandi þar sem yfirburðir ÍBV voru miklir í leiknum. Fyrirfram var búist við jöfnum baráttuleik þar sem Víkingar eru næstneðstir með þrjú stig og eru að berjast fyrir tilveru sinni í deildinni. En það fór á annan veg,  ÍBV vann leikinn 31-22.

2. flokkur steinlá gegn Val

2. flokkur karla í handboltanum fékk Val í heimsókn í endaðan janúar. Liðið átti mjög á brattann að sækja allan leikinn og tapaði með 8 marka mun, 14 - 22. Eyjastrákar máttu sín lítils gegn sterkri vörn og góðum markmanni  Vals  og náðu ekki að skora fyrsta mark sitt fyrr en rúmlega 13 mínútur voru liðnar af leiknum. En í vörninni stóðu þeir sig vel ásamt góðri markvörslu Reynis og var staðan, 7-9 í hálfleik.  Í seinni hálfleik tóku Valsmenn leikinn í sínar hendur og juku forskot sitt jafnt og þétt. Sóknarleikur ÍBV var ekki nógu góður, boltinn gekk illa manna á milli og voru strákarnir að reyna að gera allt upp á eigin spýtur. Þó sáust einstaka góð tilþrif gegn góðu liði Valsmanna, sem hafa á að skipa einu besta liði landsins í þessum aldursflokki. En lokatölur, 14-22. Reynir Pálsson, markmaður stóð sig einna best Eyjastráka.

Ljóst er að í 2. flokki ÍBV er margir efnilegir leikmenn, sem eiga örugglega eftir að skila sér upp í meistaraflokk ef rétt er haldið á málum. Mörk ÍBV: Richard 4, Jón Helgi 3/2, Elías Ingi 2, Sigurður S. 1, Unnar 1, Þorsteinn 1, Sigurður E. 1 og Gunnar Bergur 1. Varin skot: Reynir 11/1, Davíð 2/1.

Slakt gengi í innanhússknattspyrnunni

Helgina 9.-11 .janúar fór fram Íslandsmótið í innanhússknattspyrnu yngri flokkanna. 4. flokks strákarnir voru mjög óheppnir og misstu leiki niður í jafntefli eða tap á síðustu sekúndunum. Úrslit leikja urðu þannig: ÍBV-ÞrótturVogum l-0.  ÍBV-ÍA 3-3. ÍBV-ÞrótturRvk. 2- 3.  ÍBV-Víðir Garði 1-1.  ÍBV - KFR 2 -1.  Því miður komust Eyjastrákar ekki í úrslit en marga ljósa punkta var að sjá í leik þeirra. Sigurlás Þorleifsson stjórnaði flokknum og Kristinn R. Jónsson, sem mun þjálfa flokkinn í sumar, var honum innan handar.

Fimmta flokki karla gekk mjög illa á Íslandsmótinu í innanhússknattspymu og vann aðeins 1 leik í sínum riðli. Sigurlás Þorleifsson, þjálfari, sagði að mikið hefði verið um forföll hjá sínum strákum og einnig hefði reynsluleysi verið áberandi. „Það var þétt spilað, aðeins 1 leikur á milli okkar leikja þannig að það var margt sem varð til þess að árangurinn varð ekki betri en raun bar vitni," sagði Sigurlás að lokum. En úrslit leikjanna fóru sem hér segir: ÍBV-ÍR 2- 8.  ÍBV - Fjölnir 0 – 3.  ÍBV-FH 1-1. ÍBV - Njarðvík 3 – 2.  ÍBV-Þróttur 0-7.

Haukastelpur náðu fram hefndum

Haukastelpurnar náðu fram hefndum gegn ÍBV í 17. umferð 1. deildarinnar í handbolta, eftir ófarirnar í bikarnum. Leikið var í Hafnarfirði og lauk honum með yfirburðasigri Hauka, 34-21, í hálfleik var staðan 17 -10. „Það er mest lítið um þennan leik að segja," sagði Jón Bragi Arnarsson, þjálfari eftir leikinn, í viðtali við Fréttir. „Við gerðum of mikið af mistökum, sendingar voru ónákvæmar og við vorum að klikka í dauðafærum. Á meðan allt gekk upp hjá þeim gekk ekkert upp hjá okkur." Stelpurnar eiga fimm leiki eftir í deildinni en þær eru í sjöunda og næstneðsta sæti deildarinnar með 13 stig. .

Sigmar Þröstur varði 26 skot og skoraði 2 mörk

Það gekk hinsvegar betur hjá karlaliðinu í handbolta þegar það mætti Haukum. „Við lékum okkar besta leik á vetrinum og það gekk allt upp af því sem við ætluðum okkur. En það kom okkur á óvart hvað Haukarnir gáfust fljótt upp," sagði Þorbergur Aðalsteinsson þjálfari eftir að ÍBV burstaði Hauka í útileik í janúar, 33 - 22. Staðan í hálfleik var 11-19 ÍBV í vil. Haukar áttu aldrei svar við ákveðnum Eyjamönnum og gáfust hreinlega upp þegar leið á leikinn. Á meðan lék ÍBV á als oddi og fór hamförum í leiknum eins og tölurnar bera með sér. Robertas var tekinn úr umferð en það kom Eyjamönnum ekki á óvart því það hafði verið sérstaklega æft fyrir leikinn. Sem dæmi um yfirburði ÍBV má nefna að Sigmar Þröstur náði að skora 2 mörk. Mörk ÍBV: Bello 8, Robertas 7, Sigurður Braga 3, Hjörtur 3, Guðfinnur 2, Erlingur 2, Svavar 2, Sigmar Þröstur 2 og Davíð 1. Sigmar Þröstur varði 26 skot.

Hlynur íþróttamaður Vestmannaeyja

Það kom engum á óvart á viðurkenningahátíð Íþróttabandalags Vestmannaeyja, að Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaðurinn knái var valinn Íþróttamaður Vestmannaeyja ársins 1997. Á viðurkenningahátíðinni rakti Þorsteinn Gunnarsson, formaður valnefndar Íþróttabandalagsins,  glæsilegan feril Hlyns á í knattspyrnu sem hann kórónaði sl. sumar með frábærri frammistöðu í Íslandsmeistaraliði ÍBV þar sem hann var fyrirliði liðsins. „Hlynur lék sinn fyrsta leik með ÍBV 1982 en stimplaði sig inn í fótboltann í sínum fyrsta alvöru leik, 1983, með því að skora þrennu. Hlynur lék með ÍBV í 2. deild 1984 og 1985 en hélt til Noregs 1986 og lék með 3. deildarliði í Þrándheimi. 1987 kom hann heim á ný til ÍBV en 1988 lék hann með Víkingi. Aftur sneri Hlynur heim 1989 og átti stóran þátt í því að koma ÍBV upp í 1. deild og var lykilmaður liðsins næstu þrjú árin. 1992 fór Hlynur í atvinnumennsku og lék með Örebro í Svíþjóð næstu þrjú árin við góðan orðstír. Með Örebro lék Hlynur 101 deildaleik í Allsvenskan og skoraði 11 mörk," sagði Þorsteinn.

Mikil sigling á karlaliðinu

Eyjamenn tóku á móti neðsta og lélegasta liði deildarinnar, Breiðablik, í Nissan deildinni um miðjan febrúar. Fyrir leikinn var aðeins spurning um hve stór sigur ÍBV yrði og þó svo að Eyjamenn spiluðu á hálfum hraða allan leikinn, þá var sigurinn mjög öruggur, 35 mörk gegn 23. Mörk ÍBV: Zoltán Belánýi 12/5, Hjörtur Hinriksson 7, Guðfinnur Kristmannsson 6, Svavar Vignisson 4, Erlingur Richardsson 3, Robertas Pauzuolis 2, Haraldur Hannesson 1. Varin skot: Sigmar Þröstur Óskarsson 18. Þeir héldu síðan í Hafnarfjörðinn nokkrum dögum síðar og mættu FH-ingum. ÍBV  þótti spila fantavel  vel í þessum leik og með Sigmar Þröst sem besta mann, sigruðu þeir sannfærandi, 24-26.

Kvennaliðinu gengur ekki eins vel

ÍBV stelpur mættu liði Gróttu/KR, hér heima, í tveimur leikjum í 1. deild kvenna í lok febrúar.. Sparnaðarráðstöfun réði því að báðir leikirnir fóru fram í Vestmannaeyjum. Því miður náðu Eyjastelpur ekki að nýta sér heimavöllinn og töpuðu báðum leikjunum, þeim fyrri 19 - 20 en seinni leikurinn endaði 15 -19. Fyrri leikur liðanna var jafn og skemmtilegur. Gestirnir höfðu reyndar undirtökin allan fyrri hálfleik og var staðan í leikhléi, 9-12. Eyjastelpur tóku sig síðan saman í andlitinu í síðari hálfleik og aðeins eitt mark skildi liðin að síðustu 15 mínútumar. Grótta/KR marði síðan sigur í lokin, 19-20.  Mörk ÍBV: Sandra Anulyte 7/2, Ingibjörg Jónsdóttir 4, Guðbjörg Guðmannsdóttir 4, Sara Ólafsdóttir 2, Unnur Sigmarsdóttir 1, Hind Hannesdóttir 1. Varin skot: Eglé Plétjiené 15/2.

ÍBV stelpur byrjuðu seinni leikinn af miklum krafti en náðu ekki að fylgja því eftir. Í stöðunni 4- 2 snéru gestirir blaðinu við og sigu rólega framúr. Staðan í hálfleik var 8 - 11. Eyjastelpur tóku síðan aftur kipp í byrjun síðari hálfleiks en það fjaraði fljótlega út og Grótta/KR sigraði leikinn örugglega, 15- 19. Mörk IBV: Sandra Anulyte 6/2, Ingibjörg Jónsdóttir 5/1, Stefanía Guðjónsdóttir 1, Guðbjörg Guðmannsdóttir 1, Sara Ólafsdóttir 1 og Eglé markmaður, 1 mark. Varin skot: Eglé Plétjiené 13/1

Í Fréttum segir að ÍBV hafi spilað nokkuð góða vörn í þessum leikjum og markvarslan var góð en aðalhöfuðverkur liðsins sé sóknarleikurinn, sem er mjög fálmkenndur og ómarkviss. Þess beri þó að geta að Andrea Atladóttir hafi ekki getað spilað á fullum krafti vegna veikinda og það munar um minna. Eglé stóð sig vel í markinu en hún er allt of bráð í að kasta boltanum fram. „Til að dæma leikina voru fengnir tveir svartklæddir fýlupúkar að sunnan og fá þeir eina hauskúpu hvor, fyrir frammistöðu sína í leikjunum“.

4. flokkur í 2. sæti

Helgina 13. til 15.febrúar fór fram hér í Eyjum, fjölliðarnót 4. flokks karla í handknattleik. ÍBV strákar spiluðu að þessu sinni í fyrstu deild og er óhætt að segja að þar er á ferð mjög samstilltur og efnilegur hópur. Eyjapeyjar gerðu sér lítið fyrir og lentu í 2. sæti og tryggðu sér þar með sæti í úrslitakeppninni, sem fram fer 21. mars n.k. Úrslit leikja ÍBV urðu sem hér segir: ÍBV-Valur 17-30.  ÍBV-Fram 18-17.  ÍBV-Stjarnan 19-15.  ÍBV-ÍR 19-19.

Duttu út í 8 liða úrslitum

8 liða úrslit 4. flokks kvenna í handknattleik fór fram í Eyjum síðustu helgina í febrúar. ÍBV stelpur mættu liði Stjörnunnar í Garðabæ og töpuðu  14 - 10 og eru þar með úr leik. Mörk ÍBV í leiknum skoraðu: Bjarný 3, Rakel 2, Hjördís 2, Elfa 1, Lilja 1 og Edda 1. Þjálfari stelpnanna er Stefanía Guðjónsdóttir.

Stjarnan hrapaði í Eyjum

25. febrúar mættust í Nissandeildinni, lið ÍBV og Stjörnunnar, hér í Eyjum. Fyrirfram var búist við miklum baráttuleik, þar sem bæði lið berjast fyrir sæti sínu í úrslitakeppninni. Það er ekki hægt að segja annað en að Eyjamenn hafi farið á kostum í þessum leik. Í Fréttum segir að Eyjapeyjar hafi skemmt stuðningsmönnum sínum með góðum varnarleik, frábærum sóknarleik og síðast en ekki síst skemmtilegum uppákomum. „Leikurinn var í járnum mestallan fyrri hálfleik en í þeim síðari valtaði ÍBV yfir andstæðinga sína og sigraði, 30-22. Hinn lipri hornamaður, Hjörtur Hinriksson, gaf ÍBV tóninn í upphafi leiks, með miklum tilþrifum. Annars var jafnræði með liðunum til að byrja með, liðin spiluðu skemmtilegan bolta og nokkuð mikill hraði var í leiknum. En vendipunktur leiksins var þegar um 5 mínútur voru til leikhlés, þá tóku Eyjamenn mikinn kipp og komust í 5 marka mun, 15-10 og þannig var staðan í hálfleik. Í seinni hálfleik var sannkölluð flugeldasýning af hálfu ÍBV. Eyjamenn lokuðu vörninni, hraðaupphlaupin komu á færibandi og sóknarleikur liðsins var sem vel smurð vél, og um miðjan síðari hálfleik var ÍBV komið í 13 marka forystu, 26-13. Þegar 10 mínútur voru til leiksloka var varamönnum ÍBV leyft að spreyta sig, þar á meðal var kornungur varamarkmaður, hinn 17 ára gamli Davíð Egilsson, sem stóð sig mjög vel. Í lokin tók Stjarnan sig aðeins saman í andlitinu og lokatölur urðu 30 - 22. Eyjamaðurinn, Arnar Pétursson, var einna skástur í annars slöku liði Stjörnunnar og skoraði 6 mörk.“

 Tap fyrir FH

Það gekk ekki eins vel hjá kvennaliðinu þegar ÍBV mætti FH í Hafnarfirði. Miklar sviptingar voru í leiknum, sem sést best á því að Eyjastúlkur höfðu yfir í hálfleik 10 -12, en töpuðu síðan leiknum með sjö marka mun, 25 - 18. ÍBV stelpur léku fyrri hálfleikinn af mikilli skynsemi og höfðu, sem fyrr segir, yfir í hálfleik, 10-12. Undir lok fyrri hálfleiks þurfti fyrirliði ÍBV, Ingibjörg Jónsdóttir, að yfirgefa völlinn eftir að hafa fengið skurð á höfuðið og spilaði hún ekki meira með í leiknum. Andrea Atladóttir var ennþá meidd og lék ekki með og eftir að hafa misst Ingibjörgu útaf, áttu Eyjastelpur á brattann að sækja í seinni hálfleik. Lokatölur leiksins, 25-18. ÍBV er nú í næstneðsta sæti deildarinnar og mun að öllum líkindum mæta liði Hauka í úrslitakeppninni. Mörk ÍBV: Sara Ólafsdóttir 5, Sandra Anulyte 4, Hind Hannesdóttir 3, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Stefanía Guðjónsdóttir 1, Guðbjörg Guðmannsdóttir 1, Eyrún Sigurjónsdóttir 1 og Eglé Plétjiené 1.

Auglýsingastríð í uppsiglingu

Fréttir segja frá því að Knattspyrnudeild ÍBV hafi farið fram á heimild til að setja upp auglýsingu á norðurgafli Íþróttamiðstöðvarinnar. Öll auglýsingamál á knattspyrnuvöllum bæjarins sem eru keppnisvellir liða knattspyrnudeildar eru alfarið á þeirra vegum en ekki annarra deilda. Hyggist knattspyrnudeild breyta því fyrirkomulagi mun íþrótta- og æskulýðráð skoða málið frekar. Þess ber að geta að handknattleiksdeild ÍBV er með auglýsingu á téðum gafli og menn hafa af því verulegar áhyggjur að einhverjar auglýsingaerjur muni blossa upp á milli deildanna.

Erfitt hjá 2. flokki

Annar flokkur karla í handknattleik spilaði einn leik í Íslandsmótinu, hér í Eyjum í byrjun mars.  ÍBV strákar mættu þá frísku liði ÍR-inga og máttu þola 11 marka tap, 23-34. Eyjastrákar voru yfirleitt skrefi á eftir gestunum í þessum leik en þó ber að geta þess að stór hluti 2. flokks ÍBV er skipað leikmönnum, sem spila með þriðja og jafnvel fjórða flokki, þannig að styrkleikamunurinn á þessum strákum er þó nokkur. ÍBV strákar gerðu sitt besta í þessum leik en það dugði skammt til. Staðan í hálfleik var 12 -18 . í seinni hálfleik misstu Eyjamenn ÍR-inga enn lengra fram úr sér og lokatölur, sem fyrr segir 23 - 34.

Bestu menn ÍBV í þessum leik voru Ríkharð Guðmundsson (3.flokki) og Óskar Jósúason. Mjög frískir og spilandi leikmenn.

Mörk ÍBV: Óskar 7, Ríkharð 7/2, Sigurður Ari 2, Gunnar B. 2, Unnar 2, Elías 12 og Þorsteinn 1. Varin skot: Davíð 4, Kristinn 1.

Framarar engin hindrun

„Eyjahraðlestin" mætti liði Framara í Nissandeildinni 1. mars. Fyrir þennan leik höfðu Framarar unnið 10 heimaleiki í röð og voru í 2. sæti deildarinnar. En það skipti engu máli fyrir fríska Eyjamenn, sem héldu uppteknum hætti frá síðustu leikjum, og þeir gerðu sér lítið fyrir og lögðu Fram að velli í spennandi leik, 23 - 24. Í hálfleik var staðan 14 -13 Fram í vil. Varnarleikur ÍBV-liðsins hefur verið skotheldur að undanförnu og á því varð engin breyting. Framarar komu mjög ferskir til leiks og höfðu undirtökin allan fyrri hálfleikinn en Eyjamenn misstu þá aldrei langt framúr sér og var munurinn aðeins 1 mark í hálfleik, 14 - 13. I seinni hálfleik setti ÍBV síðan í fluggír og munaði þar mest um markvörslu Sigmars Þrastar, sem hreinlega lokaði markinu í nokkrar mínútur og á því tímabili komst ÍBV í 5 marka forystu. Framarar áttu ekkert svar við leik Eyjamanna og þurftu að játa sig sigraða, 23 - 24. Eyjamenn áttu sannkallaðan toppleik á sunnudaginn var. Simmi var hreint út sagt frábær og varði 22 skot í leiknum, þar af 14 í seinni hálfleik. Vörnin gat ekki verið betri og sóknarleikurinn fjölbreyttur, með Robertas í broddi fylkingar. Mörk ÍBV: Robertas 8, Belánýi 6/6, Guðfinnur 4, Svavar 4, Hjörtur 1 og Sigurður 1. Varin skot: Sigmar Þröstur 22/1.

Sannkallað markaregn

7. mars áttust við í l.deild kvenna, lið Stjörnunnar og ÍBV. Fyrir þennan leik var ÍBV í næstneðsta sæti deildarinnar en Stjarnan í því efsta. Þetta var bráðskemmtilegur markaleikur en Stjörnustúlkur höfðu sigur, 32 - 29. ÍBV stelpur áttu ágætis leik gegn Stjörnunni og í hálfleik hafði Stjarnan aðeins l mark yfir, 15-14. Í seinni hálfleik fékk sóknarleikur beggja liða að njóta sín á kostnað varnarleiksins. Stjarnan hafði alltaf undirtökin og sigraði, sem fyrr segir, að lokum. 32-29. Sandra Anulyte átti frábæran leik fyrir Eyjastelpur og skoraði hún 12 mörk.

Mörk ÍBV: Sandra Anulyte 12, Ingibjörg Jónsdóttir 5, Guðbjörg Guðmannsdóttir 5, Stefanía Guð jónsdóttir 4, Anna Hallgrímsdóttir 2, Hind Hannesdóttir 1.

Tilraunaverkefni

Í mars stóð knattspyrnudeild ÍBV fyrir svokallaðri Hæfileikamótun ÍBV sem Landsbanki Íslands styrkti. Um athyglisvert tilraunaverkefni er að ræða þar sem reynt var að gera leikmenn í 2. og flokki, karla og kvenna, sjálfstæðari og agaðri til að takast á við verkefni framtíðarinnar á fótboltavellinum. Öllum leikmönnum ÍBV á eldra ári í 3. flokki karla og kvenna og í 2. flokki karla og kvenna (nema elsta árinu hjá strákunum) gafst kostur á því að taka þátt í verkefninu. Þorsteinn Gunnarsson, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar ÍBV, sagði í viðtali við Fréttir að  hæfileikamótunin byggist annars vegar á því að liðleiki og styrkleiki leikmanna er mældur og í framhaldi af því fá þeir einkaæfingaáætlanir sem þeim er ætlað að framfylgja sjálfir en íþróttakennari mun koma þeim af stað. „Hins vegar verður árinu skipt í þrjú tímabil en hvert tímabil hefst með fyrirlestrahelgi þar sem leikmenn eru fræddir um ýmsa hluti sem eiga að styrkja þá í sínum einkaæfingum og sem leikmenn framtíðarinnar.“

Þrjú töp í þremur leikum

Eyjamenn fengu hið skemmtilega lið ÍR í heimsókn 17. mars  og var þetta jafnframt síðasti leikur ÍBV í deildinni. ÍR-ingar komu ÍBV í opna skjöldu með góðum leik og frábærri baráttu. Línumaðurinn snjalli, Svavar Vignisson, lék ekki með, þar sem hann var veðurtepptur í Reykjavík og munaði um minna. Lið ÍR hafði undirtökin allan leikinn og uppskar sigur, 27-29.

Fyrsti leikur kvennaliðs ÍBV og Hauka í úrslitakeppninni fór fram á 18. mars í Hafnarfirði og steinlágu Eyjastelpur í þeim leik, 25-18. Annar leikur liðanna fór síðan fram hér í Eyjum, 20. mars. Sá leikur var æsispennandi og þurfti að framlengja hann, eftir að jafnt hafði verið í leikslok. 17-17. Haukar unnu svo í framlengingu 23-20. ÍBV stelpur voru þar með úr leik í úrslitakeppninni.

Greip í handlegg dómarans

Karlalið ÍBV komst í 8 liða úrslitin í handboltanum og fengu þar Fram til að kljást við en í liði Fram léku tveir Eyjamenn, þeir Magnús Arngrímsson og Gunnar Berg Viktorsson. Fyrsta leikinn sem leikinn var í Reykjavík, sigraði Fram 29-26. Annan leikinn sem fram fór í  Eyjum sigraði  ÍBV 28-26. Úrslitaviðureignin fór svo fram í Framhúsinu í Reykjavík. Morgunblaðið greinir þannig frá leiknum, sem Fram sigraði stórt, 28-18:  „Það hefði farið betur á því að létt væri í mönnum allan leikinn þótt mikið væri í húfi. Sumir leikmenn ÍBV virtust mjög æstir og þá sérstaklega í fyrri hálfleik þegar litlu munaði að upp úr syði á kafla. En það var fleirum heitt í hamsi því þegar tæpar 12 mínútur voru liðnar af leiknum varð að vísa einum áhorfanda úr húsinu. Þetta var miðaldra karlmaður, sem teygði sig inn fyrir auglýsingaskiltin og greip í handlegg annars dómarans.

Eyjamenn náðu tvívegis að jafna í leiknum, 1:1 og 2:2, en eftir það tókst þeim aðeins þrívegis að minnka muninn í eitt mark fyrir hlé en í leikhléi hafði Fram 12:9 yfir og jók forystuna í upphafi þess síðari og þegar hann var hálfnaður var staðan 15:10. Þannig var hún í heilar

sex mínútur og mikið var barist og vel tekið á. Fram náði að leysa hnútinn og þá var björninn unninn. „Sókn okkar var afskaplega döpur og í raun ekkert meira um það að segja," sagði Þorbergur Aðalsteinsson, þjálfari ÍBV, eftir tapið. „Þegar þrír af lykilmönnum okkar í sókninni bregðast allir í sama leiknum þá er ekki von á góðu," sagði þjálfarinn.

Í Fréttum sagði Sigurður Friðriksson, fyrrverandi handboltakappi: „Þetta var agalegt. Þetta er bara einn af þessum dögum, þar sem allt gengur upp hjá öðru liðinu, en ekkert hjá hinu. Þetta var erfiður leikur hjá strákunum og það fór einfaldlega of mikil orka í það að reyna að vinna upp forskot Framara. Varnarleikur liðsins og markvarslan gekk ekki upp í þessum leik og það munar um minna."

Zóphonías Bragi Belányi 

25. mars hélt handboltinn sitt árlega slútt með hófi í Höllinni. Þar voru veittar ýmsar viðurkenningar. Magnús Bragason er spurður í viðtali við Fréttir hvort hann væri sáttur með veturinn: „Ég held að ef að menn líta yfir farinn veg, þá geta þeir ekki verið annað en sáttir. Fyrir síðasta tímabil missum við 5 menn, en fáum tvo í staðinn. Okkur var spáð falli í deildinni, en við föllum út í 8-liða úrslitum fyrir Fram og komumst í undanúrslit í bikarnum gegn Val. Þetta held ég að sé alveg ásættanlegur árangur," sagði Magnús. ,,Einnig er vert að minnast þess góða samstarfs, sem karla- og kvennadeildirnar í handbolta hafa átt í vetur og einnig hafa engir meiriháttar árekstrar verið á milli handknattleiksdeildar og knattspyrnudeildar. Þess ber þó að geta að þetta er fyrsta árið sem nýja félagið er starfandi, þannig að það er ekkert skrýtið þó að einhverjir hagsmunaárekstrar séu, þar sem allir eru jú auðvitað að passa sitt. En ég er bjartsýnn á að þetta eigi eftir að verða betra og betra með tímanum."

Með Magnúsi í handboltaráði voru Eyþór Harðarson gjaldkeri, Jóhann Pétursson ritari, Viktor Ragnarsson, Kári Vigfússon og Sigurður Richardsson meðstjórnendur.

Bestu leikmenn 2. flokks voru valin Guðbjörg Guðmannsdóttir og Ríkharð Þ. Guðmundsson.

Bestu leikmenn meistaraflokkanna voru Ingibjörg Jónsdóttir og Sigmar Þröstur Óskarsson sem varði flest skot í deildinni í vetur.

Sigurður Bragason og Hind Hannesdóttir þóttu sýna mestar framfarir vetrarins.

Markahæstu leikmenn meistarflokks voru Sandra Anulyte og Zoltán Belányi sem varð íslenskur ríkisborgari á árinu. Hann tók sér nafnið Zóphanías Bragi Belánýi. Braganafnið tók hann til heiðurs Braga Steingrímssyni, guðföður sínum.

Hjónin Eygló Kristinsdóttir, og  Grímur Guðnason voru heiðruð, en þau voru að láta af störfum fyrir handboltann eftir 20 ára starf.

Unglingaráð lyft Grettistaki

Með sameiningu hins nýja félags, ÍBV-íþróttafélags, var ákveðið í samráði við meistaraflokksráð karla- og kvenna, að öll skipulagning og peningaleg stjórnun yngri flokkana, yrði undir einum og sama hattinum. Í framhaldi af því var stofnað unglingaráð, sem hefur breytt allri umgjörð yngri flokkana hér í Eyjum til betri vegar. Unglingaráðið skipa; Óla Heiða Elíasdóttir, Óskar Freyr Brynjarsson, Guðrún Ragnarsdóttir, Hlynur Sigmarsson og Ingibjörg Jónsdóttir.

Óla Heiða Elíasdóttir, ein af meðlimum unglingaráðsins, sagði í samtali við FRÉTTIR, að miðað við að þetta væri fyrsta árið sem ráðið væri starfandi þá hefði öll vinna gengið mjög vel, en alltaf mætti gera betur. „Starf ráðsins í grófum dráttum, er að ráða þjálfara fyrir alla yngri flokkana og þess má geta að unglingaráðið réðst í ráðningu Rússans, sem hefur störf hér 1. júlí næstkomandi. Við sjáum svo um að skipuleggja allar túrneringar, sem fara fram hér í Eyjum. Í keppnisferðum upp á land, sjáum við um allt uppihald krakkanna, en aðalstjórn ÍBV sér um að borga flug," sagði Óla Heiða. Óla Heiða sagði að störf ráðsins hefðu margt jákvætt í för með sér, þetta væri mikill peningalegur léttir fyrir foreldra, þar sem nú þyrftu foreldrar aðeins að borga eitt æfingagjald til félagsins, hvort sem krakkarnir þeirra væru bæði í handbolta og fótbolta. Krökkunum var síðan gefinn kostur á að kaupa safna eigin bolta og fengu þeir þá á kostnaðarverði. „ Margt annað væri hægt að tína til, en einna jákvæðast í þessu öllu saman er, að nú er samvinnan milli stelpu- og stráka flokkana orðin mun meiri en var, og það er góð þróun," sagði Óla Heiða að lokum.

Uppskeruhátíð yngri flokkanna

Starfið hjá yngri flokkum handboltans gekk vel í vetur og árangurinn hjá þeim var góður. Upp úr stendur glæsilegur árangur 6. flokks kvenna A liðs, sem lenti í 2. sæti í Íslandsmótinu eftir að hafa verið í 1. eða 2. sæti allan veturinn. B lið 6. flokks kvenna stóð sig einnig mjög vel þótt þær hafi ekki náð verðlaunasæti en þær komust í úrslitakeppnina og stóðu sig ágætlega. Þarna eru framtíðarstelpur, handboltans í Eyjum og nokkrar geta orðið framtíðar leikmenn í landsliðinu ef rétt er haldið á spilum. 4. flokkur karla stóð sig einnig vel og lenti í 5. sæti Íslandsmótsins og þar er á ferðinni hópur efnilegra stráka er eflaust eiga eftir að ná langt á komandi árum. 3. flokkar karla og kvenna stóðu sig einnig mjög vel og eru í hópi 8 bestu liða landsins og er þar margt um efnilegt handboltafólk sem getur gert góða hluti á komandi árum ef þau halda áhuganum og metnaði.

Eftirtalin hlutu verðlaun á uppskeruhátíð yngri flokkanna:

3. flokkur karla

Efnilegasti: Unnar Ólafsson.

Mestu framfarir: Davíð Egilsson.

Besti leikmaðurinn: Ríkharð Guðmundsson.

3. flokkur kvenna

Efnilegust: Hind Hannesdóttir.

Mestu framfarir: Anna Rós Hallgrímsdóttir

Besti leikmaðurinn: Guðbjörg Guðmannsdóttir

4. flokkur karla

Efnilegastur Sigurður Ari Stefánsson

Mestu framfarir: Kristinn Jónatansson

4. flokkur kvenna

Efnilegust: Lilja Arngrímsdóttir

Mestu framfarir: Dagný Hauksdóttir

5. flokkur karla

Besta ástundun: Kári Kristjánsson

Mestu framfarir: Ragnar Smári Ragnarsson

5. flokkur kvenna

Besta ástundun: Sara Sigurlásdóttir

Mestu framfarir: Aníta Ýr Eyþórsdóttir

6. flokkur karla eldri:

Besta ástundun: Baldvin Sigurbjörnsson

Mestu framfarir: Hilmar Björnsson

6. flokkur yngri:

Besta ástundun: Daði Ólafsson

Mestu framfarir: Bjarni Sighvatsson.

6. flokkur kvenna eldri:

Besta ástundun: Margrét Lára Viðarsdóttir

Mestu framfarir: Hanna Carla Jóhannsdóttir

6. flokkur kvenna yngri:

Besta ástundun: Sæunn Magnúsdóttir

Mestu framfarir: Ester Óskarsdóttir

Kvennaknattspyrnan útundan?

Á aðalfundi félagsins 21. apríl gagnrýndi Sólveig Adólfsdóttir knattspyrnudeild vegna kvennaknattspyrnunnar. Fannst henni lítil umfjöllun um hana. Sagðist hún hrædd um að ef ekki yrði fylgt eftir árangri þeirra og þeim ekki sýndur áhugi, þá myndi árangur þeirra detta niður. Jóhannes Ólafsson, formaður knattspyrnudeildar svaraði henni og sagði þetta alfarið stjórn félagsins að kenna. Sagði stjórn félagsins ekki hafa veitt kvennaknattspyrnunni fjáröflun og hann hefði ítrekað borið þetta upp á stjórnarfundum félagsins en málið ekki hafa verið leyst.  Sólveig vill skýrari svör frá knattspyrnuráði, hvort það styðji við bakið á meistaraflokki kvenna. Jóhannes svaraði og kvartaði yfir aðalstjórn og að það vanti fólk í knattspyrnuráð kvenna, stjórnin geri ekkert í  þeim málum og óskaði eftir fólki í ráðið. Áður hafði Jóhannes  á stjórnarfundi  18. mars óskað eftir auknum fjármunum frá aðalstjórn því of mikið fé færi í kvennaknattspyrnuna frá knattspyrnuráði karla.

Fylgiskjöl vantaði

Á aðalfundinum voru lagðir fram reikningar félagsins og samþykktir. Bókhald aðalstjórnar var í góðu lagi en samþykkja þurfti reikninga deildanna með fyrirvara, þar sem þeim var ábótavant, fylgiskjöl vantaði og skýringar ófullnægjandi.

Ný stjórn var kosin,  hana skipa: Þór Vilhjálmsson, formaður. Með honum, Birgir Guðjónsson, varaformaður; Ingibjörg Sigurjónsdóttir, gjaldkeri; Jón Óskar Þórhallsson, ritari og Eyþór Harðarson. Seinna á árinu sagði Jón Óskar sig úr stjórninni og tók Ómar Garðarsson þá við starfi ritarans.

Um 50 manns mættu á  aðalfundinn.

Konurnar í 5. sæti deildarbikarsins

Karlalið ÍBV í knattspyrnu féll út úr 8-liða úrslitum deildarbikarsins, þegar þeir mættu KR-ingum 2. maí. Leikið var á Tungubökkum í Mosfellsbæ, við sæmilegar aðstæður á grasi. KR-ingar byrjuðu betur og komust í 2-0, en Steingrímur Jóhannesson, breytti stöðunni í 2-2 á stuttum tíma, með góðum mörkum. KR skoraði síðan úr víti í seinni hálfleik, og lokatölur leiksins urðu, 3-2.

Kvennaliðið lék um 5. sætið í deildarbikarnum við Stjörnuna. og unnu þær nokkuð sannfærandi, 0-1. Það var hin unga og efnilega Bryndís Jóhannesdóttir, sem skoraði eina mark leiksins

Bjartsýnn á sumarið ef allir taka þátt með okkur

Árið 1998 var annað árið sem Bjarni Jóhannsson þjálfaði knattspyrnulið ÍBV. Miklar væntingar voru í bænum varðandi liðið að það nái að verja Íslandsmeistaratitilinn annað árið í röð. Bjarni var í viðtali við  Fréttir skömmu fyrir Íslandsmótið. Þar er hann m.a. spurður hvernig sumarið leggist í hann: „Sumarið leggst ágætlega í mig, að vísu höfum við ekki verið að spila nægilega vel í undanförnum leikjum en þar kemur margt til. Það sem er fyrir mestu, er að við náum að stilla saman strengi okkar fyrir fyrsta leik og halda því út mótið."

Miklar breytingar voru á liðinu frá síðasta ári. Segist Bjarni mjög sáttur við hópinn. „Við misstum marga í atvinnumennsku eftir síðasta tímabil og einhvern veginn verður að fylla í þau göt, sem þessir menn skilja eftir sig. Það er náttúrlega mjög erfitt að starfa við þannig aðstæður að þurfa að móta nánast alveg nýtt lið á hverju ári, en svona er gangurinn í þessu."

Þá var Bjarni spurður hvernig undirbúningi liðsins yrði háttað fyrir fyrsta leik sumarsins? „Þar sem þetta hefur verið svolítið tætingslegt að undanförnu, hópurinn tvískiptur og síðan voru 3 úr hópnum að koma til landsins í síðustu viku, þá höfum við ákveðið að fara á laugardaginn á Hvolsvöll. Þar ætlum við að taka æfingu á laugardag og sunnudag og virkilega þjappa okkur saman fyrir átök sumarsins. Við gerðum þetta einnig í fyrra og heppnaðist sú ferð alveg frábærlega. Allir þurfa að taka þátt í þessu með okkur, bæði stjórn og stuðningsmenn liðsins. Ef allur þessi pakki nær að vinna saman, sem ein heild, þá er ég bjartsýnn á góðan árangur í sumar. Við verðum að vera varkárir í sumar, því allir vilja vinna meistarana." 

Komnir og farnir

Íslandsmeistarar ÍBV misstu marga leikmenn úr sínum herbúðum frá árinu áður. Fyrstan skal nefna markaskorarann mikla, Tryggva Guðmundsson, sem fór til Tromsö í Noregi. Bjarnólfur Lárusson fór til Hibernian í Skotlandi. Guðni R. Helgason fór til Wattensheid í Þýskalandi. Sverrir Sverrisson gekk til liðs við Malmö í Svíþjóð. Bjöm Jakobsson fór í KR. Hermann Hreiðarsson fór til C.Palace á Englandi. Þeir sem komnir eru í staðinn; Ívar Ingimarsson úr Val, Steinar Guðgeirsson úr Fram, Kristinn Lárusson úr Stjörnunni, Kjartan Antonsson úr UBK, Jens Paeslack frá Þýskalandi og þeir Sindri Grétarsson og Kristján Georgsson frá Skallagrími. 

Steingrímur skoraði fyrsta mark Íslandsmótsins

ÍBV og Þróttur skildu jöfn, 3-3 í í opnunarleik Íslandsmótsins í knattspyrnu á Laugardalsvelli. Fyrsta mark Íslandsmótsins skoraði Steingrímur Jóhannesson. En þegar skammt var til leiksloka höfðu Þróttarar yfirhöndina, 3-2. Sigurvin Ólafsson jafnaði fyrir Eyjamenn á síðustu mínútu leiksins og verða að teljast heppnir að hafa náð einu stig út úr viðureigninni við nýliðana, var skrifað í Morgunblaðið að leik loknum. Í blaðinu er svo rætt við Bjarna Jóhannsson þjálfara ÍBV sem var ánægður með jafnteflið. „Það má segja að þetta glæsilega jöfnunarmark Sigurvins á lokamínútunni hafi bjargað andlitinu fyrir okkur. Þróttarar eiga heiður skilinn fyrir góða baráttu og frábæran sigurvilja. Þeir uppskáru eitt stig og áttu það skilið. Ég er mjög ánægður að vera búinn með þennan leik á móti Þrótti  í Laugardalnum. Þeir eru með stemmningslið og slík lið er erfitt að sækja heim. Það verða ekki mörg lið sem fara með sigur héðan í sumar." 

Þjóðverji í  víking hjá ÍBV

Íslenskir knattspyrnumenn hafa í ríkum mæli á undanförnum árum farið í víking til Þýskalands og leikið með þarlendum liðum. Það er fátíðara að þýskir knattspyrnumenn komi til Íslands en það gerði Jens Paecslack, sem leikur nú með Íslandsmeisturum ÍBV.  Jens Paecslack er 24 ára gamall sóknarmaður, stór og sterkur. Hann hefur vakið athygli með ÍBV í tveimur fyrstu umferðunum og skorað í þeim báðum. Eyjamenn eru ánægðir með framherjann og segjast hafa fengið þann leikmann sem þá vantaði. Hann leikur í sömu stöðu og Tryggvi Guðmundsson lék í fyrra - á vinstri kantinum. Jens segist ekki sjá eftir því að hafa komið til Eyja. Í viðtali við Morgunblaðið sagði Jens: „Þennan stutta tíma sem ég hef verið hér kemur mér mest á óvart hvað fólkið er vinalegt. Þegar ég kom hingað fyrst fór Jóhannes Ólafsson formaður með mig í skoðunarferð um bæinn og sagði mér sögu Eyjanna. Þegar við fórum upp á Helgafell sagði hann mér að við stæðum á eldfjalli og það hafi gosið síðast fyrir 25 árum og gæti alveg eins gert það aftur, þá varð mér órótt. Hann sagðist ekki hafa viljað segja mér frá eldgosinu fyrr vegna þess að þá hefði ég aldrei komið! Strákarnir í liðinu hafa tekið mér vel og spyrja sífellt hvernig mér líði og hvort þeir geti gert eitthvað til að aðstoða mig. Þetta er eins og ein stór fjölskylda, ólíkt því sem ég hef vanist í Þýskalandi þar sem samkeppnin er mjög hörð og óvægin. Umhverfið er því mjög afslappandi og hægt að einbeita sér betur að því sem skiptir máli - að leika vel fyrir liðið. Eldstöðvarnar trufla mig ekki því fólkið er svo yndislegt."

Komnar og farnar

Nokkrar breytingar urðu á  meistaraflokksliði kvenna. Komnar eru Karen Burke frá Everton og Hrefna H. Jóhannesdóttir og Olga Stefánsdóttir úr KR.  Farnar eru Guðbjörg Guðmannsdóttir sem er hætt, Joan Nilson farin til Svíþjóðar. Þá fór Petra Fanney  barneignarfríi. Seinna um sumarið yfirgaf Karen Burke Eyjarnar, ástæðuna sagði hún vera persónulega.

Ódýrt tap gegn Stjörnunni

Kvennalið ÍBV lék sinn fyrsta leik í Íslandsmótinu gegn Stjörnunni úr Garðabæ. Margir biðu spenntir eftir fyrsta leik stelpnanna, en úrslitin urðu því miður ekki eins og allir vonuðust eftir. Eyjastúlkur töpuðu nokkuð stórt, 5-1, eftir að staðan í leikhléi hafði verið 2-0. Íris Sæmundsdóttir skoraði eina mark ÍBV, með góðum skalla. Sigurlás Þorleifsson, þjálfari ÍBV, sagði í samtali við Fréttir eftir leikinn, að tölurnar gæfu ekki rétta mynd af leiknum. „Við spiluðum ekki vel og vorum í talsverðum erfiðleikum í fyrri hálfleik. En við vorum alls ekki lakara liðið í þessum leik, heldur voru það þrjú ódýr mörk, sem gerðu gæfumuninn.“ 

Sigur og tap

Eyjakarlar hafa ekki riðið feitum hesti frá viðureignum sínum við ÍBK á þeirra eigin heimavelli í gegnum tíðina, en þeir sneru heldur betur við blaðinu í 3. umferð Íslandsmótsins. Í Fréttum var sagt að leikurinn hafi farið  rólega af stað og liðin skipst  á að sækja. En framherjinn snöggi, Steingrímur Jóhannesson, kom ÍBV í vænlega stöðu snemma í fyrri hálfleik með tveimur mörkum. Fyrra markið skoraði hann eftir klaufaleg mistök varnarmanna Keflavíkurliðsins, en það seinna má segja að hann hafi skorað eftir sendingu frá sjálfum sér. Eyjamenn bættu síðan við þriðja markinu rétt fyrir lok fyrri hálfleiks, en þar var að verki Jens Paeslack, sem skoraði með þrumuskoti, rétt fyrir utan vítateig, eftir að Steingrímur hafði lagt boltann út á hann. Staðan því 0-3 í hálfleik, Eyjamönnum í vil.  Heimamenn reyndu að byrja seinni hálfleik af krafti og fengu oft á tíðum góð færi, en annaðhvort fór boltinn ekki nálægt markinu, eða að Gunnar markmaður sá við skotum Keflavíkur. Lítil spenna var í seinni hálfleik, þar sem ÍBV hafði nánast gert út um leikinn í fyrri hálfleik og fór svo að lokatölur leiksins urðu, 0-3.

Kannski vanmat

Það voru mikil vonbrigði og kannski vanmat þegar ÍBV mætti nýliðum ÍR í Landssímadeildinni, á annan í hvítasunnu. Leikið var í Mjóddinni, heimavelli ÍR.

ÍBV virtist vera komið á gott skrið, eftir mjög sannfærandi sigra í síðustu leikjum. En heimamenn komu mun ákveðnari til leiks og fór svo að þeir uppskáru sigur að lokum 1-0. Leikmenn ÍBV-liðsins fóru greinilega ekki með réttu hugarfari í þennan leik og alla baráttu virtist vanta í liðið.

Gerðu það sem þurfti

Morgunblaðið sagði í umsögn sinni um karlalið ÍBV og Fram í 4. umferð sem leikinn var á Valbjarnarvelli, að leikmenn ÍBV hafi gert það sem þurfti til að sigra leikinn 2-0. Þeir hafi hinsvegar verið mjög værukærir og tekið eina og eina rispu sem dugði þeim til sigurs gegn neðsta liðinu í deildinni.  

Rúlluðu gestunum upp

2. flokkur karla hóf sína knattspyrnuvertíð með sigri á Grindavík, hér heima. Eyjastrákar léku mjög sannfærandi í fyrri hálfleik, og hreinlega rúlluðu gestunum upp. Boltinn gekk manna á milli og var leikur þeirra mikil skemmtun fyrir áhorfendur. Staðan í hálfleik var 3-0. Í seinni hálfleik missti ÍBV dampinn og Grindavík komst betur inn í leikinn. Gestirnir náðu að minnka muninn í 3-2, en lengra komust þeir ekki.

Bestu menn ÍBV í leiknum voru Páll Almarsson, sterkur varnarmaður, Hjalti Jónsson og Bjarni G. Viðarsson, sem vora duglegir á miðjunni og Óskar Jósúason, sem gerði mikinn usla í vörn gestanna. Mörk ÍBV skoruðu: Óskar 2 og Hjalti 1. Lið ÍBV var þannig skipað: Gunnar-Elías, Páll, Jón H.-Unnar, Davíð. Hjalti, Bjarni, Birgir-Óskar, Magnús (Gunnar H.) 

2. flokkur kvenna

Fyrsti leikur 2. flokks kvenna var gegn KR hér í Eyjum. ÍBVstelpumar spiluðu vel í leiknum og áttu aldrei í vandræðum með gestina. ÍBV sigraði í leiknum með fjórum mörkum gegn einu og mörk Eyjastelpna í leiknum skoruðu þær; Bryndís Jóhannesdóttir tvö mörk, Lára D. Konráðsdóttir og Hrefna I. Jóhannesdóttir, eitt mark hvor. 

3. flokkur kvenna

3.  flokkur kvenna lék sinn fyrsta leik í Íslandsmótinu gegn Val að Hlíðarenda og voru ÍBVstelpur ekki í vandræðum með heimamenn. Þær sigruðu í leiknum, 1-3. Mörk ÍBV skoruðu þær Kristjana, Elva og Erna, eitt mark hver.

4. flokkur kvenna

Fjórði flokkur kvenna lék sinn fyrsta leik í Íslandsmótinu gegn liði Hauka í Hafnarfirði. A-liðið burstaði sinn leik, 0-8 og fór Margrét Lára á kostum í leiknum og skoraði 7 mörk, en Thelma skoraði það áttunda. B- liðið hafði einnig yfirburði í sínum leik, sigraði 0-5. Mörk ÍBV skoruðu þær; Erla Signý 2, Signý 2 og Anna Fríða 1.

2. flokkur karla

2. flokkur karla lék við Þrótt úr Reykjavík í sínum fyrsta útileik. Leikurinn fór nokkuð fjörlega af stað, en Eyjapeyjar náðu engan veginn tökum á leiknum, þar sem öll orkan hjá þeim fór í óþarfa tæklingar og brot. Það voru margir ungir og efnilegir strákar í þessum flokki, sem þurftu að einbeita sér betur að því að spila góðan og taktískan fótbolta, því að getan er fyrir hendi. Þróttarar skoruðu fyrsta mark leiksins um miðjan fyrri hálfleik, en Bjarni Geir Viðarsson jafnaði metin rétt fyrir hálfleik, með góðu skallamarki. Í seinni hálfleik var tveimur leikmönnum gestanna vikið af leikvelli, og eftirleikur ÍBV-liðsins var frekar auðveldur. Varnarjaxlinn, Páll Almarsson, tryggði sigur ÍBV með tveimur frábærum skallamörkum í seinni hálfleik, og lokatölur leiksins því, 3-1.

3. flokkur karla

Þriðji flokkur karla lék tvo leiki á Akureyri í lok maí. Þeir gerðu jafntefli við KA, 3-3, en töpuðu fyrir Þór, 5-0. Þá fengu þeir KR í heimsókn og léku við þá í  Eyjum og unnu, 7-2. Á sunnudaginn fór ÍBV liðið til Reykjavíkur og lék gegn Þrótti, og endaði leikurinn 3-1, fyrir ÍBV. Mörk ÍBV í þeim leik, skoruðu þeir; Gunnar H, Ívar og Olgeir, eitt mark hver. Ekki finnast gögn um markaskorun í hinum leikjunum.

Slæmt gengi kvennaliðsins

ÍBV stúlkur töpuðu fyrir Val 5:2 í efstu deild, Meistaradeildinni. Morgunblaðið segir svo frá leiknum:  „Það var samt grimmt lið ÍBV, sem byrjaði leikinn betur og það skilaði marki Bryndísar Jóhannesdóttur á 10. mínútu. En Eyjamenn voru ekki lengi í paradís því aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Bergþóra Laxdal fyrir Val þegar hún fylgdi eftir er Sigríður Kristmannsdóttir markvörður ÍBV varði aukaspyrnu Hjördísar Símonardóttur og boltinn datt fyrir markið. Laufey Ólafsdóttir kom Val í 2:1 skömmu síðar með þrumuskoti í slá og inn. Strax í upphafi síðari hálfleiks bætti Ása Ingibergsdóttir við marki fyrir Val en þá sögðu Eyjastúlkur hingað og ekki lengra. Sigríður Ása Friðriksdóttir skaut í þverslá Vals og skömmu síðar fór skot Fannýjar Yngvadóttir líka í slána en í þetta skiptið fór boltinn inn í markið og munurinn eitt mark, 3:2. En Valsstúlkur voru ekki búnar að segja sitt síðasta orð, Hjördís bætti við öðru marki sínu og rétt fyrir leikslok innsiglaði Bergþóra Laxdal sigur Vals.“ ÍBV liðið var án stiga og í neðsta sæti deildarinnar.

Steingrímur örfættur?

Eyjamenn tóku Valsmenn í bakaríið á Helgafellsvelli í Landssímadeildinni. Leikurinn endaði 6- 1 fyrir Eyjamenn og var sigurinn síst of mikill. Einkum var það í fyrri hálfleik sem okkar menn óðu í færum en þá náðu þeir aðeins að skora tvö mörk. Steingrímur Jóhannesson hefur svo sannarlega sprungið út í sumar og með þremur mörkum í þessum leik sýndi hann og sannaði að Guðjón Þórðarson, landsliðsþjálfari var ekki að kaupa köttinn í sekknum með því að velja Steingrím í landsleikinn á móti Suður-Afríku.

„Ég er að byrja þetta mót vel og er að smella meirihlutanum af þessum átta mörkum með vinstri," sagði Steingrímur. „Ég held að ég sé að átta mig á því eftir öll þessi ár að ég er vinstri fótar maður," bætti hann við og hló. „Menn lögðu sig fram í leiknum, vildu bæta fyrir ÍR-leikinn og það tókst. Nú erum við í efsta sæti og ætlum okkur að halda því,“ sagði  Steingrímur Jóhannesson í viðtali við Fréttir.

Flott pæjumót

Níunda Pæjumóts ÍBV verður lengi minnst fyrir veðurblíðunnar sem stúlkurnar nutu alla mótsdagana. Mótið hófst strax á fimmtudagsmorguninn þó mótssetningin væri ekki fyrr en um kvöldið. Þegar upp var staðið höfðu 1003 mörk verið skoruð af 295 leikmönnum í 328 leikjum. Vestmannaeyingar geta vel unað árangri sinna stúlkna í mótinu. Þær léku til úrslita í fjórum flokkum af átta og stóðu uppi sem Pæjumótsmeistarar í 4. flokki A og 6. flokki B. Þessi frábæri árangur staðfestir að ÍBV er að festa sig í sessi sem verðandi stórveldi í kvennaknattspyrnunni. Sól og blíða settu svo sannarlega mark sitt á Pæjumótið 1998. Skilaði það sér í betri knattspyrnu og öll framkvæmd mótsins varð svo miklu léttari og skemmtilegri og síðast en ekki síst fóru keppendur héðan með góðar minningar um sólbakaðar Vestmannaeyjar.

Keppendur voru hvorki fleiri né færri en 830, stelpur á aldrinum 6 til 15 ára. Alls tóku 15 félög þátt í mótinu með samtals 82 lið og var keppt í þriðja, fjórða, fimmta og sjötta aldursflokki. Eftir því sem leið á mótið jókst spennan en þegar nær dró lokum riðlakeppninnar sást að hverju stefndi, ÍBV og Breiðablik voru að ná bestum árangri. Þegar upp var staðið áttu þessi stórveldi kvennaknattspyrnunnar sín hver fjögur liðin í úrslitum. Breiðablik hafði svo betur, sat uppi með þrjá Pæjumótstitla en ÍBV tvo sem verður að teljast mjög góður árangur. Varð ÍBV meistari í 4. flokki A og 6. flokki B.

Í 2. sæti varð ÍBV í 5. flokki A og 3. flokki.

Árangur hjá öðrum liðum ÍBV var eftirfarandi: ÍBV varð í 3. sæti í 3. flokki A, í 6. sæti og 11. sæti 4. flokki B, í 5. sæti í 5. flokki B, í 3. sæti í 6. flokki A og í 3. og 4. sæti í 6. flokki B. Úrslitaleikirnir fóru fram á Þórsvellinum sem skipt var niður í þrjá velli og um tíma voru lið frá ÍBV að spila á þeim öllum. 

Margrét Lára ætlar að leika með ÍBV í framtíðinni

Margrét Lára Viðarsdóttir ÍBV varð Pæjumótsmeistari í 4. flokki A, og jafnframt varð hún markahæst í sama flokki, en hún skoraði hvorki meira né minna en 14 mörk á mótinu. Margrét Lára varð 12 ára á árinu og var þetta  fimmta Pæjumótið sem hún tók þátt í. En er þetta alltaf jafn skemmtilegt spurði blaðamaður Frétta? „Já, það finnst mér. Mótið í ár var sérstaklega skemmtilegt, vegna þess að veðrið var svo gott. Síðan var líka frábært að spila leikina og að standa uppi sem sigurvegarar," sagði Margrét Lára. Henni fannst einnig mjög gaman á kvöldvökunni, þar sem Greifarnir spiluðu og grillaðar voru pylsur og drukkið gos.

Uppáhaldsleikmaðurinn hennar er  Ronaldo.

Hér heima er ÍBV númer eitt og Ívar Ingimarsson í miklu uppáhaldi.

Margrét Lára sagðist ætla að leika með meistaraflokki kvenna ÍBV í framtíðinni, en hún ætlar einnig að læra að verða sjúkraþjálfari og íþróttaþjálfari. 

Ágætt gengi yngri flokkana

Fimmtudaginn 11. júní, spilaði 2. flokkur karla  gegn Breiðabliki á útivelli, og endaði leikurinn þar meðjafntefli, 0-0. Þriðjudaginn 16. júní fengu þeir síðan lið Fjölnis í heimsókn, og var sá leikur í bikarkeppninni. ÍBV hafði mikla yfirburði í leiknum, og sigraði 7-0. Mörk ÍBV skoruðu: Bjarni Geir 3, Óskar 1, Birgir 1 og Unnar 1. Mánudaginn eftir léku þeir gegn Fylki hér heima og töpuðu, 0-2.

Fjórði flokkur karla spilaði í A-deild, og áttu þeir töluvert á brattann að sækja.. Mánudaginn 15. júní fengu þeir KR-inga í heimsókn og urðu lokatölur leiksins, 1-5. Eina mark ÍBV í leiknum skoraði Karl. Viku síðar komu ÍRingar í heimsókn, og unnu gestirnir leikinn, 2-4. Mörk ÍBV skoruðu: Friðrik og Andri.

Þriðji flokkur karla var að gera góða hluti, og í þessum flokki voru margir ungir og efnilegir strákar að koma upp. Þeir heldu til  Siglufjarðar  um miðjan júní  og léku þar gegn KS. Eyjapeyjar höfðu mikla yfirburði í leiknum og unnu 1-7. Mörk ÍBV skoruðu: Gunnar Heiðar 2, Einar Hlöðver 1, Guðgeir 1, Bjarni 1, Atli 1 og Ívar 1.

Tveim dögum síðar mætti ÍBV síðan Keflavík í bikarnum og fóru með sigur af hólmi, 4-1. Mörk ÍBV skoruðu: Gunnar Heiðar 3 og Atli.

Annar flokkur kvenna var á miklum skriði. Þær fengu Hauka í heimsókn, og sigruðu örugglega, 5- 1. Mörk ÍBV skoruðu: Hrefna 2,  Jóna Heiða 2 og Hjördís 1.

Þriðji flokkur kvenna fékk Breiðablik í heimsókn  og voru gestirnir teknir í bakaríið. ÍBV vann 4-0 og mörkin skoruðu þær: Kristjana 2, Eva 1 og Silvía R. 1.

Misjafnt gengi

Kvennalið meistaraflokks ÍBV átti misjöfnu gengi að fagna í Meistaradeildinni. Þegar þær mættu ÍA voru þær enn án sigurs en ætluðu að selja sig dýrt gegn þeim Skagastúlkum.  Fyrri hálfleikur var þokkalega leikinn og var greinilegt að gestirnir ætluðu sér að pakka í vörn og beita skyndisóknum. Það bar árangur, því á 17. mínútu leiksins komust Skagastúlkur yfir, og var staðan í hálfleik, 0-1. ÍBV stelpur komu grimmar til síðari hálfleiks en ekkert gekk að koma boltanum inn fyrir marklínu andstæðinganna. Það var ekki fyrr en á 80. mínútu að Fanný Yngvadóttir náði að jafna metin fyrir ÍBV, og héldu nú flestir að fyrsta stigið væri í höfn. En Eyjastúlkur voru ekki hættar og fimm mínútum síðar, skoraði Bryndís Jóhannesdóttir, sigurmark ÍBV í leiknum.

Nokkrum dögum síðar mættu þær svo KR-ingum sem spáð var Íslandsmeistaratitli. Svo fór  að KR sigraði 4-0.  Sigurlás Þorleifsson, þjálfari Eyjastúlkna sagði eftir leikinn að liðið sitt hefði átt sinn besta leik en lukkudísirnar ekki verið þeim hliðhollar. 

Nýir búningar en það leikurinn sem skiptir máli

ÍBV hélt forystu sinni í Landssímadeildinni eftir 2- 0 sigur á Grindvíkingum í 7. umferð Landssímadeildarinnar.  Leikurinn fór að mestu fram á vallarhelmingi Grindvíkinga sem greinilega sættu sig við að ná einu stigi í Eyjum. Fyrir vikið var leikurinn frekar leiðinlegur því sóknarmenn þurftu að sækja fram gegn 11 manna vörn gestanna. Einkum setti þetta svip á fyrri hálfleik þegar Eyjamenn höfðu stífa austanátt í bakið. Fyrra mark ÍBV kom um miðjan síðari hálfleik og eftir það opnaðist leikurinn og varð skemmtilegri. Gestirnir sóttu meira en sigur Eyjamanna var aldrei í hættu og þegar fimm mínútur yoru til leiksloka koma seinna mark ÍBV.

ÍBV mætti í nýjum búningum í leikinn gegn Grindavík, mjög skrautlegum; hvítum treyjum með rauðum og svörtum ermum. Ívar Bjarklind sagði í viðtali við Fréttir að þeir hefðu verið minntir á það fyrir leikinn. „ Jóhannes formaður sagði fyrir leikinn að það væru ekki búningarnir heldur leikurinn sem skipti máli. Þetta var greinilega það sem mannskapurinn þurfti. Mér fannst við spila vel og voru allir á fullu allan tímann. Boltinn gekk vel og þó þeir legðust í vörn héldum við áfram að spila, Þetta kom svo í lokin eins og gerðist oft í fyrra. Við náum að hamra á liðunum þangað til þau fara að gefa sig. Ég er því mjög ánægður með leikinn," sagði Ívar. 

Fjölmennasta Shellmótið til þessa

Shellmótið, sem fram fór síðustu helgina í júní, var hið fjölmennasta til þessa. Yfir 1000 drengir úr 6. flokki, á aldrinum 8 -10 ára mættu til keppni í a, b, c og d flokkum. Annar eins fjöldi þjálfara, fararstjóra og foreldra mætti á svæðið, þannig að hér hafa verið um 2000 aðkomumanns vegna þessa móts. Mikill hluti gestanna, annarra en keppenda, gisti í Herjólfsdal og var yfir að líta svipað og á þjóðhátíð. Þetta mót fór frábærlega fram, þaulskipulagt frá A til Ö og ekki skemmdi fyrir að fádæma veðurblíða var alla mótsdagana. Sérstakt blað, Shellmótsfréttir, var gefið út á hverjum morgni og komu þar fram öll úrslit dagsins á undan, ásamt viðtölum og fleiru. Samtals voru skoruð 1660 mörk á mótinu, þar af flest hjá a-liðum eða 425, 409 hjá b-liðum, 399 hjá c-liðum og 278 hjá d-liðum. Sjálfsmörk voru 43.

Í Fréttum segir að miklar framfarir hafi orðið í knattspyrnunni hjá drengjunum í 6. flokki. Þarna hafi mátt sjá brasilíska sömbutakta, argentínskan tangó, danskan valstakt, þýska snerpu, ítalska lipurð og kerfisbundinn enskan bolta svo að fátt eitt sé nefnt Margir hraðir og skemmtilegir leikir sáust á mótinu og greinilegt að þjálfun og umgjörð margra liða á þessu móti er til fyrirmyndar.

„Ég er svekktur“

Topplið ÍBV sótti ekki gull í greipar Skagamanna í 7. umferð Íslandsmótsins. Töpuðu 1-0. „Það hefði verið gott að koma þeim langt frá okkur því það er gott að hafa eitthvert forskot upp á að hlaupa þegar kemur að svona auknu álagi," sagði Hlynur Stefánsson, fyrirliði Eyjamanna, eftir leikinn í viðtali í Morgunblaðinu. „Ég er svekktur yfir leiknum en það var eins og eitthvert andleysi hrjáði okkur. Við vorum alltof passasamir, ætluðum að fá þá framar á völlinn en þeir komu ekki þangað og það hentar okkur ekki að bíða - frekar að við eigum að sækja. Við spiluðum ágætlega fram að miðju en leikmenn virtust gera sér að góðu að halda aðeins boltanum. Það var lítið í gangi hjá þeim, markið var með ákveðnum heppnistimpli og þetta var eiginlega jafnteflisleikur með stöðubaráttu á miðjunni. Að öðru leyti var ekkert sem kom okkur á óvart í leik Akurnesinga“, sagði Hlynur.

Næsti leikur liðsins var svo við Leiftur á Ólafsfirði. Þar varð slæm brotlending. Fékk liðið hvorki fleiri né færri en 5 mörk á sig í þessum leik og náði ekki að skora nema eitt.

Nokkrum dögum síðar lék ÍBV liðið við Þór á Akureyri í 16 liða úrslitum bikarkeppninnar. Þórsarar höfðu átt erfitt uppdráttar í 1. deildinni það sem af var sumri, en það var ekki að sjá í þessum leik því aðeins eitt mark skildi liðin að í leiknum sem lauk með 1 - 2 sigri ÍBV.

Fjölnir engin fyrirstaða

Svo virtist sem kvennalið  ÍBV væri aðeins að rétta úr kútnum. Þær fengu Fjölni í heimsókn. Var leikið við mjög góðar aðstæður á Hásteinsvelli. ÍBV var í næst neðsta sæti  fyrir  þennan leik en Fjölnir var í því fimmta. 4-1 urðu leikslok fyrir ÍBV.                                                                       

Íris Sæmundsdóttir og Olga Stefánsdóttir skoruðu 2 mörk hvor.

ÍBV lagði KR í tvígang

Það er alltaf stórleikur í Eyjum þegar ÍBV og KR eigast við, en þessi lið mættust í 8-liða úrslitum Coca-Cola bikarsins í knattspyrnu 14. júlí. Liðin höfðu mæst í deildinni fimm dögum áður, og þá fóru Eyjamenn með sigur af hólmi, 3-1. Margir voru smeykir fyrir þessa viðureign, sérstaklega í ljósi þess að tölulegar staðreyndir voru ekki hliðhollar ÍBV fyrir þennan leik. En þegar sömu lið mætast tvisvar sinnum, með stuttu millibili, þá er mjög sjaldgæft að sama liðið vinni báða leikina. Þetta sálarstríð þurftu Eyjapeyjar að yfirstíga, og það gerðu þeir með miklum sóma.

Í Fréttum sagði að leikurinn hafi þróast svipað og í deildinni fimm dögum áður. „Eyjamenn héldu boltanum mun meira, en KR-ingar bökkuðu og reyndu að beita skyndisóknum. Bæði lið léku mjög varfærnislega og var ekki mikið um marktækifæri í fyrri hálfleik. Mun meiri kraftur var þó í ÍBV-liðinu, en heimamenn náðu ekki að skapa sér mörg hættuleg marktækifæri. Staðan í hálfleik var 0 - 0. Seinni hálfleikur var nánast spegilmynd af þeim fyrri, en KR-ingar voru heldur hættulegri í sínum sóknaraðgerðum. En hvorugu liðinu tókst að koma knettinum í netið að loknum venjulegum leiktíma, og því þurfti að grípa til framlengingar. Sigurmark leiksins kom þegar um 5 mínútur voru eftir af fyrri hálfleik framlengingarinnar. Þá fékk Kristinn Hafliðason boltann fyrir utan vítateig KR og lét hann skot vaða að marki. Boltinn fór í einn varnarmanna KR, breytti um stefnu og í netið fór hann. KR-ingar reyndu að sækja að krafti eftir þetta mark, en vörn ÍBV var föst fyrir og engin virkileg hætta skapaðis. Eyjamenn léku ágætlega í leiknum, þó svo að þeir hafi ekki náð að skapa sér hættuleg marktækifæri. Gunnar var öruggur í markinu, vörnin var þétt og sókndjörf, miðjan dreifði spilinu vel og Steingrímur var duglegur frammi.“ 

Bikardraumur úti

Rétt fyrir Þjóðhátíð fékk 2. flokkur karla lið Keflavíkur í heimsókn. Þetta var leikur í bikarkeppni KSÍ, og því að duga eða drepast. Þarna mættust tvö af betri liðum landsins og var mikið í húfi í þessum leik. Jafnræði var með liðunum fyrri hluta leiksins, en staðan í hálfleik var, 2-1. Fyrirliði ÍBV, Bjarni G. Viðarsson, var rekinn útaf í fyrri hálfleik, vegna tveggja gulra spjalda, sem og einn Keflvíkingur. Magnús Elíasson, skoraði bæði mörk ÍBV í fyrri hálfleik, fyrst eftir gott spil og seinna markið gerði hann eftir stungusendingu. En í byrjun seinni hálfleiks gerðu Keflvíkingar tvö mörk með stuttu millibili, og náðu undirtökunum í leiknum. Fjórða mark gestanna kom um miðjan seinni hálfleikinn, og með því marki fengu Eyjamenn rothöggið. Lokatölur leiksins urðu því, 2-4, og ÍBV þar með úr leik í bikarnum. Magnús Elíasson, átti bestan leik Eyjapeyja, en aðrir geta mun betur.

Ágætt gengi yngri flokkanna

Gengi yngri flokka ÍBV þetta sumarið hefur verið ágætt. Félagið tók þátt í Íslandsmóti allra yngri flokkanna. Síðustu dagana fyrir Þjóðhátíðina fór 2. flokkur kvenna í Garðabæinn og lék við Stjörnuna. Þeim leik lyktaði með jafntefli 1-1.  Mark ÍBV skoraði Hjördís Halldórsdóttir. Nokkrum dögum síðar stelpurnar FH í heimsókn, og endaði leikurinn með sigri ÍBV, 5- 0, eftir að staðan í hálfleik hafði verið 2-0. Hanna, Hjördís Halldórs., Hrefna, Íris og Hjördís Jóhannesar skoruðu mörk ÍBV.

Þriðji flokkur karla fékk KA frá Akureyri í heimsókn. Eyjamenn áttu ekki í vandræðum með gestina að norðan, og sigruðu örugglega, 6-0. Gunnar Heiðar skoraði fjögur mörk í leiknum, en þeir Atli og Bjarni Rúnar eitt mark hvor.

Strákarnir í fjórða flokki hafa staðið sig framar vonum í sumar. Nú síðast lögðu þeir lið Leiknis úr Reykjavík, með fjórum mörkum gegn einu. Víðir Róbertsson gerði þrennu í leiknum og Andri Ólafsson skoraði eitt mark.

Fimmti flokkur karla var heldur betur á skotskónum þessa síðustu daga júlímánaðar þegar liðið spilaði við Leikni úr Reykjavík. Hjá a-liðunum endaði leikurinn, 5-1 og skoruðu þeir Björgvin 3 og Grétar 2 mörk. B-liðið burstaði sinn leik, 15-0, og meðal markaskorara voru þeir; Einar K, Garðar Ó, Bjarni, Ragnar, Steingrímur, Hersir, Sævald og Þorgils O.

Tóku Stjörnuna í nefið

Meistaraflokkur kvenna fékk Stjörnuna úr Garðabæ í 8 liða úrslitum Coca-Cola bikarsins í knattspyrnu. Leikurinn fór fram á Hásteinsvelli, við mjög góðar aðstæður og lauk með 2 - 0 sigri ÍBV. Stjarnan kærði leikinn og taldi einn leikmann ÍBV ólöglegan. Svo fór að kæra Stjörnunnar var tekin gild og henni dæmdur sigur í leiknum.

Það var engu líkara en Eyjastelpur hefðu þetta á bak við eyrað þegar þær tóku Stjörnuna í nefið leik liðanna í Eyjum nokkrum dögum síðar. Úrslit leiksins urðu sex mörk gegn einu og þar með komst ÍBV upp að hlið Stjörnunnar með tíu stig. ÍBV-stelpurnar sýndu strax að þær ætluðu sér ekkert nema sigur og fyrsta markið kom strax á fjórðu mínútu þegar Bryndís Jóhannesdóttir skoraði glæsimark.

Íris Sæmundsdóttir bætti svo við öðru marki fyrir hálfleik. Fyrri hluti seinni hálfleiks var algjör einstefna að marki Stjörnunnar. Hjördís Halldórsdóttir fór fyrir Eyjastelpum og skoraði tvö fyrstu mörkin í hálfleiknum. Í Fréttum var sagt að eftir það hafi farið að bera á einbeitingarleysi hjá ÍBV og á 20. mínútu tókst Stjörnunni að skora sitt fyrsta og eina mark. „Þá tók Olga Stefánsdóttir málin í sínar hendur, skoraði tvö mörk og þar með varð niðurlæging Stjörnunnar algjör. Best í liði ÍBV var Anna Rentschler, stjórnaði vel á miðjunni og sótti óhikað í andstæðingana. Lið ÍBV: Petra 7 - Fanný 7, Erna 7, Sigríður Á 8, Kristín E. 6) - Elena 8, Anna 9, Hrefna 7 (Dögg L. 5), Hjördís 8 (Jóna Heiða 5)- Íris 8, Bryndís 7 (Olga 8).“ 

Steingrímur stefnir  á markakóngstitilinn

Eyjamenn fengu spútniklið Þróttar úr Reykjavík, í Landssímadeildinni í síðasta heimaleik fyrir Þjóðhátíð.  Leikið var í blíðskaparveðri á frábærum Hásteinsvelli. Leikurinn var frábær skemmtun og voru yfirburðir ÍBV þó nokkrir og lauk leiknum með sigri heimamanna 3-0 . Fyrirfram var búist við einvígi markahæstu manna deildarinnar, Steingríms Jóhannssonar hjá ÍBV og Tómasar Inga Tómassonar Eyjamannsins í liði Þróttara. Því einvígi lauk með yfirburðasigri Steingríms sem náði að skora þrennu í leiknum.

Þessir fyrrum félagar í ÍBV voru markahæstir í Landssímadeildinni fyrir þennan leik. Steingrímur hafði skorað 14 mörk í 11 leikjum og en markakóngsmetið var 18 mörk.  Tómas Ingi hafði  skorað níu mörk og til samans má geta þess að  þeir félagar höfðu skorað 23 mörk. ÍBV hafði skorað 26 mörk það sem af var Landssímadeildinni en næstu lið ekki nema 18 mörk.

Liðsauki í handboltanum

Í Fréttum var sagt frá því að 2 nýir leikmenn væru þegar komnir í lið ÍBV fyrir næsta vetur og skuli þar fyrstan nefna, Valgarð Thoroddsen, hornamanninn snjalla, sem lék með Val á síðustu leiktíð. Valgarð hefur alla tíð leikið með Val, hann á að baki 11 landsleiki, ásamt því að hafa spilað með yngri landsliðum Íslands. Valgarð mun vinna hjá Vinnslustöð Vestmannaeyja, en það starf hafði mikið að segja um ákvörðun hans að koma til Eyja. Valgarð gerði eins árs samning við ÍBV, en miklar líkur eru á því að hann muni spila lengur með liðinu. Hinn nýi leikmaðurinn er Giedrius Cerniauskas, litháísk stórskytta. Hann er margreyndur landsliðsmaður, sem spilar horn með landsliði sínu, en er skytta hjá félagsliði. Hann varð markahæstur í litháísku deildinni á síðustu leiktíð. Giedrius hefur einnig leikið í Tékklandi. Þá hafa Eyjamenn einnig endursamið við Robertas Pauzuolis, sem lék með ÍBV síðasta tímabil, við góðan orðstír. Einn galli er þó á gjöf Njarðar, því að félagslið Robertas í Litháen, Granitaz Kaunes, hefur farið fram á stjarnfræðilegar upphæðir fyrir Robertas. Eyjamenn em tilbúnir að greiða sanngjarnt verð fyrir hann, en það mun skýrast í vikunni hverjar málalyktir verða. Þá hefur Eyjamaðurinn sterki, Daði Pálsson, ákveðið að leika með ÍBV á ný, en hann lék með Haukum á síðustu leiktíð.

Lofað utanlandsferð

Á stjórnarfundi aðalstjórnar 9. júlí segir að ákveðið sé að setja reglur um ferðir yngri flokka félagsins erlendis, enda geti annað orðið mjög kostnaðarsamt fyrir börnin og foreldrana. Á fundinum var ítrekuð fyrri ákvörðun stjórnarinnar að 4. flokkur karla og kvenna í handknattleik færi út næsta sumar og knattspyrnulið þessara flokka árið 2000. Í bókun segir hinsvegar: „Staðan er hinsvegar þannig að unglingaráð knattspyrnunnar hafði lofað 3. flokki næsta árs utanlandsferð og hefur þegar hafið söfnun. Var sú ákvörðun tekin í góðri trú að sögn Jóns Óskars Þórhallssonar, formanns unglingráðs knattspyrnunnar, þar sem ekki var vitað um áform handknattleiksdeildar fyrr en um seinan. Voru málin rædd og voru sumir fundarmenn á þeirri skoðun að setja unglingaráði knattspyrnunnar þann eina kost að draga loforð sitt til baka gagnvart drengjunum.  Öðrum fundarmönnum fannst ótækt að drengirnir yrðu sviknir vegna þessa. Var ákveðið að senda bréf til unglingaráðanna þar sem þeim væri gerð grein fyrir fyrri ákvörðun aðalstjórnar félagsins, sem þó fannst ekki í fundargerðum hennar. (fundurinn gerir athugasemd við að ítrekaðar séu samþykktir frá fyrri stjórnum félagsins en finnast ekki fundargerðabókum þess.) Virtust fundarmenn þó á því að finna lausn á þessa sérstaka tilviki en var þó engum falið að fara í málið. 

2-0 tap í fyrri leik Evrópukeppninnar

Það er möguleiki í stöðunni, þó vissulega verði það erfitt og menn verða að leggja sig fullkomlega fram," sagði Bjarni Jóhannsson, þjálfari ÍBV í viðtali við  Morgunblaðið, eftir 2:0 tap fyrir FK Obilic í Belgrad 22. júlí, en leikurinn sem var í forkeppni Evrópumóts félagsliða var fyrri viðureign félaganna. Sá síðari verður í Vestmannaeyjum 29. júlí. „Nú vitum við fyrir víst að hverju við göngum og nú er bara að nýta sér veikleika þeirra. Heimavöllurinn hefur reynst okkur vel og engin ástæða til annars en svo verði áfram. Þetta verður síðasti leikur fyrir þjóðhátíð og ef það verður þjóðhátíðarstemmning utan vallar jafnt sem innan getur allt gerst," sagði Bjarni ennfremur. Leikmenn Obilic voru mun meira með knöttinn í leiknum  og Eyjamenn vörðust aftarlega og náðu sjaldan að sækja svo nokkur hætta skapaðist af uppi við mark heimamanna. Þá höfðu aðstæður mikið að segja en þrátt fyrir mikla veðurblíðu á sunnanverðu landinu síðustu vikur eru Eyjamenn ekki vanir því að leika knattspyrnu í 35 til 40 gráða hita og heiðskíru veðri líkt og var í Belgrad. Það dró mjög úr krafti leikmanna ÍBV, einkum er á leið. Heimamenn gerðu eitt mark í hvorum hálfleik og voru þau bæði í ódýrara lagi að mati Bjarna, en hann hafði lagt upp með að halda markalausu. „Með smáheppni hefði það tekist. Við áttum í vök að verjast allan leikinn og varnarleikurinn var nokkuð góður. Þeir fengu fá opin færi, að því leyti getum við verið ánægðir með varnarvinnuna. Sárast var að skora ekki því mörk á útivelli því þau vega svo þungt í keppninni, en við náðum aldrei að ógna verulega að marki þeirra og nýta veikleika þeirra í vörninni."

Úr leik í Evrópukeppninni

Seinni leikur Eyjamanna og júgóslavnesku meistararnir, FK Obilic fór fram á Hásteinsvelli  29. júlí. Það var því ljóst að IBV átti á brattann að sækja í þessum leik. Mikil eftirvænting og spenna ríkti meðal leikmanna og stuðningsmanna ÍBV fyrir þennan mikilvæga leik. Um 1600 manns lögðu leið sína á völlinn, til þess að leggja sitt af mörkum og koma Eyjamönnum áfram í Evrópukeppninni. Var sannkölluð Þjóðhátíðarstemmning á leiknum.

Fréttir segja frá því að Eyjamenn hafi komið einbeittir og grimmir til leiks. „Þeir náðu að þétta vörnina mjög vel og voru oft mjög nálægt því að opna vörn gestanna. Lið Obilic var mjög sterkt í þessum leik og sást því oft á tíðum skemmtilegur samleikur hjá báðum liðum. Mikil barátta var í byrjun leiks, en undir lok fyrri hálfleiks náðu Eyjamenn að komast yfir með marki, Kristins Hafliðasonar. Staðan var l-0 í leikhléi, og möguleikar ÍBV um að komast áfram, jukust til muna. Sama baráttan var í síðari hálfleik, og vantaði aðeins herslumuninn til að fá annað mark ÍBV í leiknum. En um miðjan síðari hálfleik var vonarneisti heimamanna slökktur, eftir mjög klaufalegt mark, sem verður að skrifast á Gunnar í markinu. Nú þurftu Eyjamenn að skora þrjú mörk til viðbótar til að komast áfram, og það var einfaldlega of mikið. Júgóslavamir bættu síðan við öðru marki undir lok leiksins, lokatölur því 1 - 2. Bestu menn ÍBV í leiknum voru þeir Ívar Bjarklind, Ívar Ingimarsson og Hlynur Stefánsson. 

Ósætti á stjórnarfundi

Á stjórnarfundi aðalstjórnar 9. júlí var tekið fyrir bréf frá handknattleiksdeild. Þar var drepið á nokkra hnökra sem hafa verið í skipulagningu félagsins á meðan  það slítur barnsskónum eins og sagði í bréfinu. Fannst handknattleiksdeild  að deildin hefði borið skarðan hlut frá borði. Var málinu frestað til stjórnarfundar 23. júlí. Á þeim fundi kom fram að Þorsteinn Gunnarsson frkvstj. Knattspyrnudeildar og Þór Vilhjálmsson, formaður félagsins hafi fundað með stjórn handknattleiksdeildar. Þeir samþykktu að deildin fengi greidda eina milljón króna, sem einskonar sáttagreiðslu. Jón Óskar Þórhallsson greiddi atkvæði gegn tillögunni og mótmælti því að greiddir yrðu út slíkir fjármunir án þess að lyft væri hendi í þágu félagsins.  Voru reyndar fleiri á því máli en greiddu þó atkvæði með tillögunni í þágu friðar. Undraðist Jón Óskar að ekki væri sýnt fram á fjárhagslegt tjón skv. bréfinu áður en upphæðin væri ákveðin. Kallaði hann greiðsluna brandara. Féllu þessi viðbrögð í grýttan jarðveg, enda taldi formaðurinn sig hafa verið að leita sátta.

Vel heppnuð þjóðhátíð, þrátt fyrir misjafnt veður.

Þjóðhátíðin 1998 var sett með formlegum hætti 31. júlí. Föstu liðirnir á þjóðhátíð, brennan á föstudagskvöldinu, flugeldasýningin á laugardagskvöldinu og brekkusöngurinn voru á sínum stað á þjóðhátíðinni. Brennan var af hefðbundinni stærð og naut sín ágætlega í góðu veðri. Ekki blés eins byrlega á laugardagskvöldið. Rigning og þoka. En þegar flugeldasýningin átti að byrja  var eins og rofaði til og naut flugeldasýningin sín mjög vel.

Að venju stjórnaði Árni Johnsen brekkusöngnum og sagði hann brekkukórinn þann stærsta til þessa. Stuðmenn komu enn eina ferðina og stálu senunni.  Einkum voru þeir öflugir síðustu nóttina en þá linntu þeir ekki látum fyrr en klukkan að ganga átta á mánudagsmorguninn.

Talið var að um 7500 gestir hefðu verið á þessari þjóðhátíð. Veðrið spilar alltaf stórt hlutverk á þjóðhátíð. Að þessu sinni voru ýmsar útgáfur af því. Á föstudeginum var gott veður og Herjólfsdalur skartaði sínu fegursta  og hélst svo fram að hádegi á laugardag. Þá tók að rigna og  þoka lagðist yfir Eyjarnar, nema meðan flugeldasýningin stóð yfir. Sunnudagurinn var blautur með þoku. Það var mál manna að þjóðhátíðin hefði heppnast ágætlega og lögreglan lýsti yfir nokkurri ánægju með gesti Þjóðhátíðar, sem langflestir voru til fyrirmyndar, þó séu alltaf svartir sauðir sem ekki kunna fótum sínum forráð.

Miðaverð í Dalinn var kr. 7.000 en kr. 6.500 í forsölu. Hústjöld í Dalnum voru 289.

Þjóðhátíðarlagið 1998 var eftir Geirmund Valtýsson og textinn eftir Guðjón Weihe og Geirmund og heitir; Við erum öll á Þjóðhátíð. 

Eyjamenn í bikarúrslit 3ja árið í röð

Það er alltaf sagt að við komum þungir til leiks eftir þjóðhátíð en við afsönnuðum það núna," sagði Ívar Bjarklind, markahrókur ÍBV í viðtali við Fréttir eftir bikarleikinn gegn Breiðabliki í undanúrslitum bikarkeppninnar. Leikurinn var á Hásteinsvelli og lauk með 2- 0 sigri ÍBV og skoraði Ívar bæði mörkin. Hann var færður fram í seinni hálfleik og gjörbreytti með því leik liðsins. „Mér finnst alltaf gaman að spila frammi eins og ég gerði hjá KA," bætti Ívar við.

Sigla hraðbyri

Meistaraflokkur karla í knattspyrnu var á mikilli siglingu í Landssímadeildinni og margir á þeirri skoðun að þeir verji Íslandsmeistaratitlinn. Liðið mætti Keflvíkingum á Hásteinsvelli og vann 3-1. Keflvíkingar unnu ÍBV í meistarakeppninni í vor, 3 - 1, en Eyjamenn náðu að sigra ÍBK fyrr í sumar nokkuð sannfærandi, 0-3. Þessi leikur sem var í 12. umferð  var sannkallaður 6 stiga leikur, því með sigri gestanna hefðu þeir náð að blanda sér í toppbaráttuna ásamt ÍBV, ÍA, KR  og Leiftri.

Því næst fengu ÍBV strákarnir ÍR í heimsókn.  Eyjamenn áttu heldur betur harma að hefna gegn gestunum úr Breiðholtinu því í fyrri leik liðanna sigruðu ÍR-ingar 1-0. En að þessu sinni fengu Breiðhyltingar að kynnast því hvar Davíð kaupir ölið, því ÍBV gjörsigraðu þá, 4-1.

Þvílík tímasóun, skrifaði íþróttafréttaritari Frétta um leik leik Vals og ÍBV sem leikinn var á Valsvelli í blíðskaparveðri og var leiknum sjónvarpað beint á SÝN. Stuðningsmannahópur ÍBV á fastalandinu fjölmennti á leikinn og fólk hér í Vestmannaeyjum sat fast við sjónvarpsskjáinn. En engin rós er án þyrna. Leikurinn endaði með markalausu jafntefli og sýndu Eyjamenn sinn allra lélegasta leik þetta sumarið.

Með samtakamætti hefst þetta allt

Starfsemi ÍBV íþróttafélags er ótrúlega margþætt og mikil. Án fjölmargra stuðningsmanna væri félagið ekki jafn öflugt og raun ber vitni. Það er því oft ástæða til að þakka fyrir það mikla starf. Eftir þjóðhátíð birtist í Eyjablöðunum þakkartilkynning frá leikmönnum og knattspyrnuráði:

„Óhætt er að segja að Íslandsmeistarar ÍBV karla hafi haft í nógu að snúast undanfarnar vikur. Hver stórviðburðurinn hefur rekið annan og framundan er bikarúrslitaleikur sunnudaginn 30. ágúst þar sem ÍBV verður þriðja árið í röð að berjast í þessum stærsta einstaka leik ársins. Það er stórafrek út af fyrir sig að komast í bikarúrslitaleik, því megum við ekki gleyma. Að undanförnu hefur stjórn knattspyrnudeildar þurft að leita til ýmissa aðila með aðstoð vegna ýmissa verkefna. Þar má nefna uppákomurnar í Skvísusundi fyrir bikarleikinn gegn KR og Evrópuleikinn gegn FK Obilic, sjónvarpsútsendingar vegna Evrópuleiksins, öryggisgæslu í kringum þann leik, Húkkaraballið, þjóðhátíðina o.fl. að ógleymdum leikjunum sjálfum. Stjórn knattspyrnudeildar ÍBV, framkvæmdastjóri og leikmenn liðsins vilja koma á framfæri kæru þakklæti til allra þeirra sem hafa aðstoðað  að undanförnu. Aðalstjórn Íþróttabandalagsins með formanninn Ásmund Friðriksson í fararbroddi hefur reynst okkur mjög vel. Herjólfur, Vestmannaeyjabær, Hótel Þórshamar, Hótel Bræðraborg, Íslandsflug, Einar Hallgrímsson rafvirki, Flugfélag Íslands, Hertoginn, Lanterna og Sigga í Skuld fá bestu þakkir fyrir stuðninginn í tengslum við Evrópuleikinn. Guðmundur Þ. B. Ólafsson, Guðjón bæjarstjóri og IV reyndust okkur sérlega vel. Sérstakar þakkir fá sjómennirnir 25 sem sáu um dyravörsluna á Húkkaraballinu, þið eruð frábærir og sannir stuðningsmenn. Þið eigið inni stóran greiða hjá okkur. Á Húkkaraballinu stóð Ásmundur formaður einnig fyrir sínu. Á þjóðhátíðinni var einvalalið sem aðstoðaði okkur í sölubúðunum með Sigurberg Ármannsson, Magnús Sigurðsson og Svein Þorsteinsson og fjölskyldu í fararbroddi. Stjórn ÍBV- íþróttafélags er sérstaklega þakkað fyrir sitt framlag við nýju búningsklefana við Týsheimilið sem hafa gjörbylt aðstöðu leikmanna ÍBV til hins betra. Stuðningsmannaklúbbur ÍBV í Eyjum er á mikilli uppleið og hefur skapað frábæra stemmningu í Skvísusundi. Ástar þakkir. Og stuðningsmenn ÍBV sem hafa mætt  svo frábærlega vel á bikarleikina, Evrópuleikinn og svo auðvitað deildarleikina; kærar þakkir fyrir frábæran stuðning og góða stemmningu. Fjörið er rétt að byrja og við treystum á að þið mætið sem flest á bikarúrslitaleikinn 30. ágúst nk. á Laugardalsvelli. Sjálfsagt gleymum við einhverjum en það er alls ekki viljandi. Hafið öll bestu þakkir fyrir. Með samtakamætti hefst þetta allt. Vonandi nær ÍBV-liðið að standa undir öllu þessu en með öflugum stuðningi stuðningsmanna og fyrirtækja er allt hægt.

Áfram ÍBV - Stjórn knattspyrnudeildar ÍBV - Leikmenn ÍBV

Sigrar og tap

Eyjastúlkur léku gegn efsta liði Vals í meistaradeild kvenna í knattspyrnu í lok ágúst. Stelpurnar fóru fullar sjálfs trausts í leikinn, þar sem þær höfðu verið að spila glimrandi bolta í undanförnum leikjum. Allt stefndi í sigur Eyjastúlkna en á síðustu mínútunni fengu þær á sig tvö mörk og töpuðu 2-1 .

Næstu helgi á eftir var haldið á Skipaskaga. ÍBV stúlkur höfðu fyrir þennan leik, aldrei farið með sigur af hólmi frá Skaganum, en þurftu nauðsynlega á sigri að halda til að halda sér nálægt toppnum. Heimamenn skoruðu fyrsta mark leiksins, en Eyjastelpur létu það ekkert á sig fá og svöruðu með þremur mörkum fyrir leikhlé. ÍA komst síðan í 2-3 en ÍBV ætlaði ekki að láta þau þrjú stig sem voru í boði, af hendi og bættu stelpurnar við fjórða markinu. Heimamenn áttu síðasta orðið í leiknum og urðu lokatölur leiksins því, 3-4.

Næstur var heimaleikur gegn Haukum. Leikið var á þungum Hásteinsvelli og áttu bæði lið erfitt uppdráttar í leiknum.  Leikurinn var ekki mjög skemmtilegur á að horfa enda var veðrið og völlurinn ekki uppá það besta. Haukastelpur vörðust mjög vel nánast engin færi sköpuðust í fyrri hálfleik, fyrir utan eitt sláarskot sem Haukarnir áttu. Seinni hálfleikur byrjaði aftur á móti fjörlega og á fyrstu mínútunum komst Bryndís Jóhannesdóttir ein innfyrir vörn gestanna, lék á markmanninn en skotið var of laust og bjargað var á marklínu. ÍBV sótti mun meira og Elena átti sláarskot þegar líða fór á leikinn. Allt virtist stefna í steindautt jafntefli, þegar Íris Sæmundsdóttir skoraði, á 85 mínútu, af stuttu færi eftir skot frá Olgu Stefánsdóttur. Aðeins tveimur mínútum seinna skoraði Bryndís Jóhannesdóttir annað mark ÍBV eftir skot af markteig. Það var síðan gamla kempan, Erna Þorleifsdóttir, sem skoraði þriðja og síðasta markið á 90 mínútu. Glæsilegt mark. Lokatölur leiksins urðu því 3-0 og nokkuð sanngjarn sigur þó svo að mörkin hafi öll komið á síðustu 5 mínútum leiksins. Eyjastelpur sýndu mikinn styrk í þessum leik, með því að halda áfram allt til enda án þess að hætta að sækja.

17 ár bið eftir bikarnum á enda

Lið ÍBV tryggði sér bikarmeistaratitilinn 30. ágúst þegar það sigraði Leiftur frá Ólafsfirði 2 - 0 í úrslitaleik keppninnar á Laugardalsvelli. Fögnuður Eyjamanna, bæði á leikvellinum og í stúkunni, var mikill í leikslok og margir stundu: Loksins, loksins. ÍBV lék nú til úrslita þriðja árið í röð en tvö síðustu árin hafa Eyjamenn orðið að sætta sig við tap. Það var því mikil gleði sem ríkti þegar flautað var til leiksloka, fólk féllst í faðma, hrópaði, klappaði og söng og mátti sjá tár blika á hvarmi hjá mörgum. Stuðningsmenn ÍBV byrjuðu upphitun fyrir leikinn á laugardagskvöld með stórdansleik á Broadway en síðan var haldið áfram að morgni sunnudags í Framheimilinu.

Stemmningin á leiknum var frábær og náði hámarki í leikslok þegar Hlynur fyrirliði hóf bikarinn á loft, enda ætlaði fagnaðarlátunum á Laugardalsvelli aldrei að ljúka.

ÍBV liðið sigldi til Eyja með Herjólfi eftir leikinn, með bikarinn í farteskinu, og var tekið á móti liðinu á glæsilegan hátt er það kom til hafnar í Eyjum. Þegar fánum prýddur Herjólfur sigldi inn á höfnina með leikmennina og bikarinn á brúarvængnum, var flugeldasýning á hafnargarðinum og í Friðarhöfn og lúðrar voru þeyttir. Mikill mannfjöldi var á Básaskersbryggjunni, bryggjan nánast full af fólki og bílum, og gífurleg gleði ríkjandi.

Forseti bæjarstjórnar óskaði liðinu til hamingju og leikmenn, þjálfarar og stjórn knattspyrnudeildar fengu afhent blóm frá bæjarstjórn og stjórn ÍBV um leið og mannfjöldinn hyllti þá ákaft.

Eftir móttökuna á Básaskersbryggju var boðið til fagnaðarhátíðar í veitingatjaldinu í Herjólfsdal þar sem fagnað var fram eftir nóttu.

Kaldur og rólegur Steingrímur

Fréttir gerðu þessum bikarleik góð skil með mikilli umfjöllun og viðtölum. Það efni sem hér er birt er tekið úr Fréttum:

Kristinn Jakobsson, dómari, flautaði til leiks og þar með var baráttan hafin inni á vellinum. Áhorfendur sem þanið höfðu raddböndin á annan klukkutíma í stúkunni fyrir leik gáfu ekkert eftir og bættu við snúningi þegar leikurinn hófst. Það fór þungur kliður um stúkuna þegar Leiftursmenn komust í opið færi strax á fyrstu mínútunum en Gunnar markvörður bjargaði glæsilega og þá létu Eyjamenn vel í sér heyra. Áfram ÍBV glumdi úr stúkunni. Leiftursmenn virkuðu ákveðnari á fyrstu mínútunum og það mátti greina óróleika hjá mörgum áhorfendum en ekkert var gefið eftir í hvatningunni. Eyjamenn náðu fljótlega tökum á leiknum og fóru að leika við hvurn sinn fingur. Leikurinn var opinn, hraður og skemmtilegur og áhorfendur kunnu vel að meta það. Sóknir ÍBV þyngdust smá saman og hættuleg færi sköpuðust svo oft var risið á fætur í stúkunni og á víxl heyrðust feginsstunur, þegar eitthvað gekk upp, eða vein yfir því þegar Eyjamenn kláruðu ekki færin sem fengust.  Og á milli var kallað:  Áfram ÍBV eða þá að ÍBV lagið var sungið.

Þegar Leiftursmaðurinn Páll Guðmundsson varði boltann með höndum á marklínu og Kristinn dómari dæmdi vítaspyrnu á Leiftur og gaf Páli rauða spjaldið var mikið fagnað í stúkunni. Steingrímur Jóhannesson gekk kaldur og rólegur að boltanum og stillti upp á vítapunktinn. Grafarþögn ríkti í stúkunni og margir hugsuðu eflaust til vítaspyrnunnar sem fór forgörðum á móti Keflavík í fyrra. Sumir földu andlitið í höndum sér og þorðu vart að horfa á spyrnuna og spenna var í hverju andliti. Taugarnar voru þandar. Steingrímur var öryggið uppmálað og renndi knettinum örugglega í netið, 1 - 0 fyrir ÍBV, og það brjálaðist allt í stúkunni. Það var klappað, dansað, sungið faðmað og kysst. Steingrímur hljóp að stúkunni og steytti hnefa framan í áhorfendur til merkis um að nú yrði kné látið fylgja kviði. „Bikarinn til Eyja, bikarinn til Eyja," sungu stuðningsmenn ÍBV og greinilegt var að mikil spenna losnaði við markið.

Þegar flautað var til leikhlés og leikmenn ÍBV gengu til búningsklefa stóðu áhorfendur í stúkunni upp og fögnuðu þeim vel. Fólk streymdi úr stúkunni til að létta á sér eða ná í kaffisopann.

Við „skálarnir" voru spekingslegar umræður um fyrri hálfleikinn og menn skiptust á skoðunum. Það var létt yfir Eyjamönnum og þeir farnir að eygja von um að nú hefðist þetta ef til vill loksins.

Hjalti tók af skarið

Seinni hálfleikur var ekki síðri en sá fyrri og ÍBV stjórnaði leiknum. Strákarnir léku eins og þeir sem valdið hafa og sköpuðu sér hvert færið á fætur öðru en inn vildi tuðran ekki. Það var því oft staðið upp og stunið í stúkunni. Það var ekki fyrr en Hjalti Jóhannesson tók af skarið, renndi sér í gegnum vörn Leifturs og lagði boltann í netið, með hægri fæti, og tuðran lá loks í marki Leiftursmanna. Það hreinlega truflaðist allt í stúkunni og leikmennirnir á vellinum fögnuðu ofsalega. Gunnar markvörður óð fram á miðju og veltist þar um í faðmlögum en aðrir leikmenn hrúguðust á Hjalta úti við hliðarlínu. "Bikarinn til Eyja, bikarinn til Eyja," glumdi nú í stúkunni milli þess sem ÍBV lagið var sungið. Stemmningin var ótrúleg.

„Hér er ég, Gunni Sig."

Mínúturnar tifuðu og Leiftursmenn fengu nokkur tækifæri en Gunnar Sigurðsson í markinu hirti þá bolta sem á rammann komu, oft með glæsibrag. Eftir eina frábæra markvörslu snéri Gunnar sér til stúkunnar og lét vita með látbragði sínu að hann væri þarna til að halda hreinu. „Hér er ég, Gunni Sig," gaf hann til kynna og sjálfstraustið geislaði af honum.

Loksins, loksins, var 17 ára bið á enda

Eftir því sem leiktíminn styttist efldust áhorfendur í stúkunni og þegar bikarinn var kominn á hliðarlínuna nokkrum mínútum fyrir leikslok var fjörið orðið ólýsanlegt. Þegar Kristinn dómari flautaði til leiksloka ætlaði allt um koll að keyra. Leikmenn, þjálfarar, knattspyrnudeildarmenn og áhorfendur fögnuðu ofsalega. Loksins, loksins var 17 ára bið á enda.

Eftir að búið var að fagna vel og lengi voru verðlaun afhent. Leiftursmenn fengu silfrið og tóku stuðningsmenn ÍBV í stúkunni þá undir með stuðningsmönnum Leifturs og hvöttu þá um leið og þeim var þakkað fyrir leikinn. Liðsmenn ÍBV stigu síðan á pallinn og fengu gullpeninga sína en síðan afhenti Davíð Oddsson,  Hlyni fyrirliða bikarinn góða og það var mögnuð stund þegar hann hóf bikarinn á loft. Markmiðinu var náð og fögnuðurinn og ánægjan voru ómæld enda féllu örugglega gleðitár hjá mörgum á þessari stund. Fagnaðarlátum ætlaði síðan aldrei að linna enda engin ástæða til annars en að njóta stundarinnar í botn.

Það voru glaðir og sælir stuðningsmenn og leikmenn ÍBV sem gengu léttir á spori af velli eftir að hafa fagnað vel og lengi.

Þú þekkir þá alla Davíð, er það ekki

Þegar Davíð Oddsson, forsætisráðherra, heilsaði upp á leikmenn fyrir leikinn kom hann fyrst að Hlyn fyrirliða og heilsaði upp á hann. Síðan er það venjan að fyrirliðinn gangi með heiðursgestinum og kynni leikmennina fyrir honum. Hlynur var meira með hugann við leikinn en formsatriðin fyrir leik og náði ekki að fylgja ráðherranum eftir sem var að flýta sér í skjól undan rigningunni. Hann kveikti svo á perunni þegar Davíð var hálfnaður að heilsa leikmönnunum og fór þá til hans og sagði. „Það þarf ekkert að kynna þá sérstaklega fyrir þér. Þú þekkir þá alla, er það ekki? Þetta eru sömu strákar og undanfarin tvö ár."

Þarf ekki endilega að vera stúkumaður

Á bikarleiknum vakti það athygli hversu lögregla gekk vasklega fram í því að hafa gætur á stuðningsmönnum liðanna sem voru við stemmningseflingu í stúkunni. Fylking lögreglumanna mændi í stúkuna og hafði gætur á því hvort stúkumenn væru að dreypa á ölföngum. Ef einhver fráneygur lögreglumaður kom auga á slíkt var hann í talstöðvarsambandi við "collega" sína í stúkunni, sem umsvifalaust þefuðu upp meintan öldrykkjumann og tóku af honum ölið. Var hinn félagslegi órói í stúkunni talinn stafa af umferð lögreglumanna í ölþefi, en ekki vegna spennu og upplifunar á leiknum. „Það er ástæða til að benda lögreglunni á að þótt að maður sitji í stúku á fótboltaleik þarf maður ekki nauðsynlega að vera stúkumaður þ.e. meðlimur í bindindisstúku.“ Sagði einn vallargestanna.

Margir lögðu hönd á plóg

Undirbúningur stuðningsmannafélaga ÍBV í Eyjum og Reykjavík var að vanda mikill og skapaði gríðarlega skemmtilega umgjörð um leikinn. Segja má að upphitun fyrir leikinn hafi byrjað í Eyjum á fimmtudagkvöld þegar stuðningsmannafélagið efndi til Bikarkvölds á Fjörunni þar sem stuðningsmenn komu saman ásamt þjálfara og fyrirliða ÍBV. Sátu þeir fyrir svörum og farið var yfir sumarið og leikinn framundan.

Stuðningsmannafélagið í Reykjavík var með sölubás í Kringlunni á föstudag og laugardag þar sem ýmiss ÍBV varningur var seldur. Búningar, húfur, treflar og jafnvel nærföt með ÍBV merki á runnu út og það var greinilegur hugur í stuðningsmönnum ÍBV. Á laugardagskvöld var ÍBV kvöld á Broadway   þar sem fyrsta alvöru upphitunin fyrir bikarleikinn fór fram. Að loknum kvöldverði var sungið og trallað við undirleik Eymannafélagsins. Dregnir voru upp ýmsir baráttusöngvar til ÍBV og þeir æfðir þar til hljómsveitin Skítamórall tók við og leiddi stuðið fram á nótt. Talið er að á þriðja þúsund manns hafi komið á ÍBV kvöldið á Broadway og það glumdi vel í þegar Ragnar Sigurjónsson, stjórnandi ÍBV kórsins í Reykjavík, steig á svið og lét gesti á Broadway æfa nýjasta stuðningshrópið: í - í - ÍBV.

Síðasta upphitun fyrir leik hófst í Framheimilinu við Safamýri fyrir hádegi á sunnudag. Þar komu stuðningsmenn ÍBV saman og fínstilltu strengina fyrir leikinn. Í Framheimilinu var boðið upp á reyktan lunda, öl og fleira góðgæti og stuðningslagið; Komum fagnandi, glumdi í hljóðkerfinu. Hljómsveitin Skítamórall flutti síðan nokkur lög áður en gengið var í skrúðgöngu við undirleik Lúðrasveitar Vestmannaeyja frá Framheimilinu á Laugardalsvöll. Ragnar Sigurjónsson stjórnaði æfingum á hrópum og köllum fyrir leik klæddur fagurbleikum blúndukjól og stemmningin magnaðist eftir því sem nær leik leið.

Umgjörð um leikinn og undirbúning hans var frábær og þeim sem að stóðu til mikils sóma. Undirbúningur þessi er enn ein rós í hnappagat stuðningsmannafélags ÍBV sem hefur í undirbúningi úrslitaleikja undanfarinna tveggja ára alltaf náð að skapa frábæra stemmningu og enn tókst þeim að toppa það sem áður var gert. Til hamingju stuðningsmenn ÍBV. 

2. Íslandsmeistaratitlar í yngri flokkunum

Yngri flokkar ÍBV í knattspyrnu létu heldur betur að sér kveða í sumar. Þeir náðu flestir frábærum árangri, reyndar þeim langbesta í mörg herrans ár. Þetta er virkilega jákvæð þróun og sýnir svo ekki verður um villst að sameining flokkanna er heldur betur að skila sér. Árangur sumarsins eru tveir Íslandsmeistaratitlar, allir stúlknaflokkar ÍBV komust í úrslitakeppni og allir drengjaflokkarnir stóðu sig framar vonum.

Í yngri flokkunum er keppt í Íslandsmóti í 2., 3., 4. og 5. flokki og reyndar í 6. flokki drengja. 2. flokkur ÍBV karla undir stjórn Kristins R. Jónssonar vann B-riðilinn með miklu öryggi. Liðið var með 28 stig, vann 9 leiki, gerði 1 jafntefli og tapaði 2. Þama eru margir efnilegir strákar en helmingur byrjunarliðsins gengur upp í meistaraflokk.

3. flokkur drengja undir stjórn Björns Elíassonar lenti í 2. sæti í B-riðli og komst því upp í A-riðil. ÍBV var með 30 stig, 12 stigum á eftir Þór Ak. sem var með fullt hús stiga.

4. flokkur drengja undir stjórn Kristins R. Jónssonar stóð sig vonum framar. Liðið lék í A-riðli og var búist við mjög erfiðum róðri, jafnvel að liðið myndi falla. En strákarnir stóðu sig mjög vel, lentu í 7. sæti af 11 liðum, unnu 4 leiki en töpuðu 6.

5. flokkur drengja undir stjórn Sigurlásar Þorleifssonar stóð sig með prýði. Þar er keppt í A og B og gildir sameiginlegur árangur beggja liða þar sem úrslit A vega þyngra.

5. flokkur lék í B-riðli og vantaði hársbreidd til að komast upp í A-riðil. Liðið komst hins vegar í úrslitakeppnina og stóð sig þar með prýði þótt ekki kæmist það í úrslitaleik.

6. flokkur drengja undir stjórn Jón Ólafs Daníelssonar varð í 2. sæti í Pollamótinu og komst ekki í úrslit. Flokknum óx ásmegin eftir því sem leið á sumarið.

2. flokkur Helgina 28. - 30. ágúst léku stelpurnar í 2. flokki í úrslitakeppninni, sem fram fór á Akranesi. Þar spiluðu þær tvo leiki og unnu þá með miklum yfirburðum sem tryggði þeim sæti í úrslitaleiknum. Þar mættu þær Val í æsispennandi leik. Á Akranesi unnu þær lið Fjölnis, 4 - 0 og skoraði Guðbjörg Guðmannsdóttir tvö mörk, Bryndís Jóhannesdóttir og Jóna Heiða Sigurlássdóttir eitt mark hvor. Í seinni leiknum voru Blikastúlkur teknar í kennslustund og endaði sá leikur einnig, 4 - 0. Bryndís Jóhannesdóttir og Hrefna Jóhannesdóttir gerðu tvö mörk hvor. Þessi úrslit þýddu það að ÍBV-stelpurnar voru komnar í úrslitaleikinn.

Mótherjar stelpnanna þar voru erkifjendurnir úr Val, en ÍBV hafði spilað tvisvar áður við Val um sumar og tapað í bæði skiptin. Úrslitaleikurinn fór síðan fram í byrjun september og var spilað á Haukavelli í Hafnarfirði. Fréttir segja frá því að  Valsstelpur hafi komið frekar sigurvissar til leiks en það komi ÍBV bara til góða. Eyjastúlkur gerðu fyrsta mark leiksins á 3. mínútu og var þar að verki Hjördís Halldórsdóttir. Valur jafnaði skömmu síðar, en Bryndís Jóhannesdóttir kom ÍBV í 2 - 1. Þannig var staðan í hálfleik.

Strax í byrjun síðari hálfleiks jöfnuðu Valsstelpur, en það var síðan Bryndís Jóhannesdóttir, sem tryggði ÍBV Íslandsmeistaratitilinn með glæsilegu marki úr aukaspyrnu undir lok leiksins. ÍBV-stelpurnar stóðu sig frábærlega í þessum leik en af öðrum ólöstuðum þá var Bryndís Jóhannesdóttir maður leiksins.

Stúlkunum var fagnað með blómum við heimkomuna og í hálfleik í leik ÍBV og Fram í Landssímadeildinni voru þær heiðraðar sérstaklega.

Heimir Hallgrímsson, þjálfari stelpnanna sagði í viðtali í Fréttum að árangurinn hafi ekki komið sér á óvart. „Ég get ekki sagt það. Ég vissi alltaf að ég væri með gott lið í höndunum. Valur var reyndar búinn að vinna alla sína leiki í sumar, en þegar fyrirkomulagið er með þeim hætti að spilaður er úrslitaleikur, þá er allt lagt undir og spurningin er bara sú hvort liðið kemur betur stemmt til leiks, og í ár voru það við“.

Hver var lykillinn að þessari velgengni ykkar, að þínu mati? ,Þetta eru allt duglegar og metnaðarfullar stelpur og síðan er enginn vafi á að Sigurlás Þorleifsson, þjálfari meistaraflokks kvenna, hefur skilað frábærri vinnu, þar sem stór hluti stelpnanna hefur tekið undirbúningstímabil hjá meistaraflokki og æft með honum. Nokkrar hafa verið að spila með meistaraflokki  í sumar og hefur það tvímælalaust skilað sér með reynslu inn í 2. flokkinn, og þá sérstaklega nú undir lok móts. Einnig fengum við sterkar stelpur úr 3. flokki til að styrkja hópinn og síðan byrjuðu nokkrar sterkar stelpur aftur, sem voru hættar. Ég vil svo þakka stelpunum fyrir frábært samstarf í sumar," sagði Heimir að lokum.

3. flokkur kvenna undir stjórn Heimis stóð sig einnig geysilega vel. ÍBV stelpurnar lentu í 2. sæti í sínum riðli og komust auðveldlega í úrslit. Í úrslitunum voru stelpumar óheppnar að komast ekki í úrslitaleik. Engu að síður stóðu þær sig mjög vel.

4. flokkur kvenna undir stjóm Írisar Sæmundsdóttur sló í gegn. A-lið ÍBV varð í 2. sæti í sínum riðli og komst í úrslit. Þar lenti ÍBV í 3. sæti og var hársbreidd frá því að komast úrslitaleik. B-liðið vann sinn riðil og gerði sér svo lítið fyrir og varð Íslandsmeistari á glæsilegan hátt. S

5. flokkur kvenna undir stjórn Olgu Stefánsdóttur stóð sig einnig mjög vel, bæði á Pæjumóti, hnátumóti og Gull og silfurmóti og unnu til verðlauna.

6. flokkur undir stjórn Ernu Þorleifsdóttur stóð sig einnig vel í sumar og vann til verðlauna á Pæjumóti og Gull- og silfurmótinu.  

Kvennaliðið í 4. sæti en karlaliðið með aðra hönd á Íslandsmeistaratitlinum

Meistaraflokkur kvenna fékk Íslandsmeistara KR í heimsókn í næstsíðasta leik sínum  og máttu sætta sig við ósigur gegn nýkrýndum Íslandsmeisturum. Þær gerðu aftur á móti góða ferð í Grafarvoginn nokkrum dögum síðar  þar sem þær unnu stórt. Þetta var síðasti leikur sumarsins og hafnaði ÍBV í 4. sæti.

Karlaliðið fékk hinsvegar Framara í heimsókn á Hásteinsvöllinn í 15. umferð. Leikið var í mildu haustveðri. Framarar höfðu  átt erfitt uppdráttar um sumarið  ÍBV hefur vermt toppsætið nánast allt frá byrjun móts. Lyktir leiksins urðu 2-0 fyrir ÍBV.

Grindavík og ÍBV áttust við í 16. umferð Landssímadeildarinnar. Leikið var í strekkingsvindi í Grindavík og var lítið um glæsileg tilþrif í leiknum, sérstaklega af hálfu Eyjamanna. Grindavík var að berjast fyrir lífi sínu í deildinni en ÍBV þurfti þrjú stig í baráttuna um Íslandsmeistaratitilinn. Grindavík hafði betur með marki á 8. mínútu en eftir sátu Íslandsmeistararnir með sárt ennið.

Síðasti heimaleikur ÍBV í Landssímadeildinni, fór fram á Hásteinsvelli 20. September. Það voru Leiftursmenn frá Ólafsfirði, sem komu í heimsókn og sóttu ekki gull í greipar heimamanna. Lið gestanna var hálf vængbrotið í þessum leik, þar sem í liðið vantaði um átta af fastamönnum liðsins. Mikið hafði verið talað um fyrir þessa viðureign að Leiftursmenn hafi ætlað að tapa leiknum til að auka möguleika sína á Evrópusæti, og til gamans má geta að leikur ÍBV og Leifturs var eini leikurinn í 16. umferð, sem ekki var á Lengjunni. Það fór svo að  ÍBV vann þennan  næstsíðasta leik sinn 2-0.  

Komu sáu og sigruðu KR – Íslandsmeistarar 2. árið í röð

Leikur KR og ÍBV í lokaumferð Landssímadeildarinnar verður lengi í minnum hafður, kannski ekki hjá KR-ingum,  heldur hjá Íslandsmeisturum ÍBV og Vestmannaeyingum öllum.

Í Morgunblaðinu segir svo um leikinn:

„Stemmningin var frábær í Frostaskjóli löngu fyrir leik. Þegar flautað var til leiks var greinilegt að dagsskipun KR-liðsins var að leika til sigurs. Strax var blásið til sóknar í herbúðum þeirra, þar sem aðeins sigur færði KR-ingum hinn langþráða Íslandsmeistaratitil, sem þeir unnu síðast fyrir þrjátíu árum, 1968.

Hugsunin um sókn var það sterk, að leikmenn KR-inga sofnuðu á verðinum og voru slegnir út af laginu eftir aðeins 4,50 mín. Þá vann Kristinn Hafliðason knöttinn, náði að rífa sig frá tveimur KR-ingum og senda glæsilega sendingu inn fyrir vörn KR, þar sem Ingi Sigurðsson var á réttum stað og sendi knöttinn í netið. Óvænt óskabyrjun Eyjamanna var þeim óneitanlega dýrmæt. Þeir voru með réttu komnir tveimur mörkum yfir, þannig að þrautin var KR-ingum þyngri. Eyjamenn náðu mjög góðum tökum á miðjunni, sem gerði það að róðurinn var afar þungur fyrir leikmenn KR, sem urðu á augabragði yfirspenntir og greinilegt var að þeir þoldu ekki hið mikla álag sem var á þeim. Skotinn David Winnie braut gróflega á Inga Sigurðssyni á 20. mín, á vallarhelmingi Eyjamannna, eftir að hafa misst knöttinn. Þar var Winnie heppinn að fá ekki að sjá rauða spjaldið. Einar Þór Daníelsson fékk að sjá gula spjaldið fyrir brot og einnig Andri Sigþórsson, fyrir hefndarbrot á Eyjamanni, sem hefði einnig getað orðið rautt spjald.

Að hafa flautuna djúpt í vasanum

KR-ingar gerðu harða hríð að marki Eyjamanna, án þess þó að skapa sér umtalsverð marktækifæri - lánleysi þeirra var algjört. Guðmundur Benediktsson nýtti ekki vítaspyrnu, sem KR-ingar fengu á 38 mín. - skaut hátt yfir mark Eyjamanna, knötturinn fór út fyrir völlinn. Það getur ekkert lið leyft sér að nýta ekki vítaspyrnu í eins þýðingarmiklum leik. KR-ingar vildu fá vítaspyrnu, þegar Zoran Miljkovic stökk upp og skallaði knöttinn um leið og hann hafnaði á baki Guðmundar Benediktssonar. Þar var ekki um vítaspyrnu að ræða, þar sem Guðmundur beygði sig undir Zoran, sem snerti Guðmund ekki með höndum.

Eyjamenn vildu fá vítaspyrnu, þegar David Winnie kippti Steingrími Jóhannessyni niður í vítateig. Þar var um greinilega vítaspyrnu að ræða. • Það var aftur á móti engin vítaspyrna, þegar Guðmundur Benediktsson og Zoran Miljkovic börðust um knöttinn - báðir féllu við, vítaspyrna var dæmd á Zoran. Þar var dómarinn of fljótur að flauta og fyrstu bendingar hans bentu til að Guðmundur hefði verið brotlegur. Það er oft sagt að dómarar eigi ekki að dæma leiki með flautuna uppi í sér, heldur að vega og meta aðstæður og láta knöttinn ganga áfram þegar barist er á svæðum, sem geta gefið mörk. Að hafa flautuna djúpt í vasanum á þeim stundum!

Þegar Eyjólfur Ólafsson, ágætur dómari leiksins, flautaði, var Hlynur Stefánsson, fyrirliði Eyjamanna, að senda knöttinn í eigið mark. Með því að flauta strax - var verið að taka mark af KR-ingum. Það er ljóst að þeir hefðu frekar viljað fá markið en vítaspyrnuna.

Takið hert

Eyjamenn  drógu sig til baka í byrjun seinni hálfleiksins, ákveðnir að lokka KR-inga fram og beita síðan skyndisóknum til að refsa þeim. Þeir voru komnir með yfirhöndina og þeir hertu takið jafnt og þétt á KR-ingum. Atli Eðvaldsson, þjálfari KR-liðsins, reyndi hvað hann gat til að skerpa á sókninni. Hann kallaði varnarmann af leikvelli á 66. mín., Indriða Sigurðsson, og setti sóknarleikmann inná, Stefán Gíslason. Á þessum tíma voru KR-ingar hreinlega búnir að missa trúna á að þeir gætu unnið. Eyjamenn hrelldu þá stöðugt. Hjalti Jóhannesson geystist fram í sókn, átti ónákvæmt skot að marki í upplögðu færi. Kristinn Hafliðason komst í dauðafæri, en skaut rétt fram hjá marki KR. Ívar Bjarklind átti skot sem hafnaði innanvert í stönginni hjá KR. Það var svo á 78. mín. sem Kristinn Lárusson gulltryggði sigur Eyjamanna - Íslandsmeistaratitillinn var þeirra.

KR-ingar voru búnir að játa sig sigraða.

Sterkt miðja er aðall liðsins

Aðall Eyjaliðsins er geysilega sterk miðja, en miðvallarleikmenn Eyjamanna unnu orrustuna um miðjuna á auðveldan hátt. Lið sem er með miðvallarleikmenn eins og Inga Sigurðsson, Ívar Bjarklind eftir að Ingi fór meiddur af velli, Steinar Guðgeirsson, Kristin Hafliðason, Ívar Ingimarsson og Kristin Lárusson, er ekki á flæðiskeri statt. Þessir leikmenn fóru á kostum í leiknum og voru stórhættulegir í aðferðum sínum. Það er ekki ónýtt fyrir hina sterku miðverði, Hlyn Stefánsson, sem var sem klettur við Heimaey, og Zoran Miljkovic, að leika fyrir aftan þessa fimm leikmenn. Zoran hafði góðar gætur á Andra í leiknum. Þegar Ingi meiddist fór ívar fram og hans stöðu tók Guðni Rúnar Helgason, sem hreinlega klippti fyrirliða KR, Einar Þór Daníelsson, út úr leiknum. Möguleikar KR-inga voru góðir að láta drauminn rætast. Það var greinilegt í byrjun leiksins að þeir ætluðu sér að hamra á Eyjamönnum, en þeir voru slegnir út af laginu strax í byrjun. Eftir það var á brattann að sækja og þegar KR-ingar náðu ekki að nýta sér vítaspyrnuna var sem allur vindur væri úr leikmönnum KR, sem hreinlega þoldu ekki pressuna og spennuna sem fylgir því að KR hefur ekki náð að verða íslandsmeistari í þrjátíu ár. Þrjátíu ára upprifjun er þungur baggi að bera. Leikmenn KR eru ekki öfundsverðir - þeir náðu sér aldrei á strik. Helsti veikleiki KR-liðsins er að liðið vantar óneitanlega foringja til að stjórna leik liðsins á miðjunni, öflugan og hugmyndaríkan leikmann. KR-liðið er ekki eitt á báti á þessu sviði, þar sem þetta er höfuðverkur nær allra liða hér á landi.

Það var fyrst og fremst árangur Eyjamanna á heimavelli, sem færði þeim Íslandsmeistaratitilinn  í ár. Þeir unnu alla níu heimaleiki sína, sem gáfu þeim 27 stig. Fyrir leikinn gegn KR var Eyjaliðið aðeins búið af fá 8 af 35 stigum á útivelli.

Sigursælasti þjálfari ÍBV til þessa

Bjarni Jóhannsson má vera stoltur af starfi sínu í Vestmannaeyjum. Hann tók við liðinu fyrir tímabilið í fyrra og Eyjamenn urðu Íslandsmeistarar og léku til úrslita í bikarkeppninni en í ár tóku þeir báða stóru titlana. „Þetta er mjög góður árangur," sagði Bjarni við Morgunblaðið. „Við fengum 40 stig í deildinni í fyrra og gerðum þá 44 mörk en fengum 17 mörk á okkur. Síðan misstum við Tryggva Guðmundsson, sem var með 19 mörk, og Sverri Sverrisson, sem gerði sjö mörk, og töldu margir að við næðum ekki aftur sambærilegum árangri. Annað kom á daginn; við fengum tveimur stigum minna og gerðum 40 mörk en fengum á okkur 15 mörk. í þessu sambandi skipti verulega miklu máli að Steingrímur Jóhannesson fór snemma á gott skrið og liðsheildin var sterk. Í því sambandi má nefna að við fengum aðeins þrjú mörk á okkur í seinni umferðinni." sagði Bjarni.

ÍBV er fjórða félagið sem verður tvöfaldur meistari. KR varð það 1961 og 1963, Valur 1976 og ÍA 1983, 1984, 1993 og 1996.

Verðlaunapeningur týndist en fannst aftur

Í fögnuðinum að lokinni verðlaunaafhendingunni á KR-vellinum slitnaði gullverðlaunapeningur Kristins Hafliðasonar af borðanum og er blaðamaður Morgunblaðsins hitti hann var hann einungis með borðann, en taldi sig nokkuð vissan um hvar peningurinn væri niðurkominn. Sendi hann því ung skyldmenni sín til þess að finna peninginn á meðan hann fór til myndatöku með liðinu. Að henni lokinni hafði peningurinn fundist rétt við verðlaunapallinn og Kristinn gat því fest hann við borðann og var að sjálfsögðu því feginn að peningurinn fannst.

Móttökurnar í Eyjum ógleymanlegar

Jóhannes Ólafsson, formaður knattspyrnudeildar var að vonum kátur eftir Íslandsmeistaratitlinum var náð. Í viðtali við Fréttir sagði hann: „Þetta er stærsta stund í íþróttum í Vestmannaeyjum að vinna tvöfalt í knattspyrnu sem er langvinsælasta íþróttin hér," sagði Jóhannes. „Vestmannaeyingar geta verið stoltir af sínum mönnum þó við höfum orðið að sækja menn annað. En þessi blanda hefur smollið saman og erum við að sjá árangurinn af því. Stuðningsmenn hér og uppi á landi hafa verið frábærir og eiga stóran hlut í árangrinum." Hann sagði að móttökurnar í Eyjum verði ógleymanlegar, bæði þegar þeir komu með Herjólfi og móttaka bæjarstjórnar á sunnudagskvöldið á Hertoganum. „Að sjá allan þann fjölda sem tók á móti okkur sýnir mikilvægi íþrótta fyrir Eyjamenn. Topplið eins og við erum með í dag þarf viðunandi aðstöðu og hef ég von um að farið verði að byggja stúku svo við getum leikið Evrópuleikina á Hásteinsvelli næsta sumar. Það hlýtur að vera næsta skref þegar búningsaðstaðan er loksins komin upp," sagði Jóhannes.

Steingrímur markakóngur

Á lokahófi KSÍ var Steingrími Jóhannessyni afhentur gullskórinn fyrir að vera markahæstur í Landssímadeildinni í sumar. Steingrímur skoraði 16 mörk. Þá var Steingrímur einnig valinn prúðasti leikmaður Landssímadeildarinnar en hann hefur ekki fengið gult spjald í leik í þrjú ár. Steingrímur var einnig valinn í lið ársins ásamt Hlyni Stefánssyni, fyrirliða ÍBV.

Þriðji titillinn í höfn

ÍBV og Leiftur léku í Meistarakeppni KSÍ 26. október. Leikurinn fór fram á Laugardalsvelli í blíðskaparveðri og var honum sjónvarpað beint. Mikið var um forföll í báðum liðum og í lið ÍBV vantaði fjóra fastamenn, þá; Inga Sigurðsson, Zoran Miljkovic, Ívar Ingimarsson og Hjalta Jóhannesson. Leikurinn var ágætlega leikinn og náðu bæði lið að skapa sér fullt af hættulegum marktækifærum. ÍBV landaði þarna þriðja titlinum þetta árið og sigraði 2-0. Mörk ÍBV skoruðu Ívar Bjarklind og Bjarni Geir Viðarsson.

Sigrar í fyrstu leikjunum

Fyrsti leikur meistaraflokks kvenna í 1. deild í handbolta á leiktíðinni, var gegn ÍR og var leikið í Seljaskóla. Eyjastúlkur voru ekki í vandræðum með ÍR stúlkur og var sigur þeirra aldrei í hættu. Lokatölur leiksins urðu, 18-26. Að sögn Stefaníu Guðjónsdóttur, leikmanns ÍBV í viðtali við Fréttir, sem á við meiðsli að stríða og gat þar af leiðandi ekki spilað, þá var ÍBV-liðið að spila þokkalega í þessum leik. „Vörnin var slök í leiknum en sóknin lofar góðu. Erlendu stelpurnar voru góðar og þá sérstaklega þær Amela og Marie, þjálfari," sagði Stefanía. Mörk ÍBV: Amela 6, Jennie 5, Ingibjörg 4, Elísa 3, Marie 3, Guðbjörg 2, Hind 1, Eyrún 1, Aníta 1. Varin skot: Lucy 14.

Fyrsti heimaleikurinn var gegn KA.  Ungt lið norðanstúlkna átti ekkert að gera í höndum Eyjastúlkur. ÍBV vann mjög sannfærandi sigur 29-21.  ÍBV byrjaði betur í leiknum og voru Eyjastelpur með leikinn í sínum höndum frá byrjun. Staðan í hálfleikvar 18-10. Í síðari hálfleik var það sama upp á teningnum. Fyrirliði ÍBV, Ingibjörg Jónsdóttir, átti stórleik og skoraði 12 mörk, þar af þrjú úr vítaskotum.  Mörk ÍBV: Ingibjörg 12/3, Marie 5, Guðbjörg 4, Elísa 2, Aníta 2, Anna R. 1, Katrín 1, Jennie 1, Hind 1.

Og svo kom jafntefli

Sannkallað glæsimark tryggði Eyjastúlkum annað stigið, þegar þær heimsóttu Seltjarnarnesið 22. október.  Heimastúlkur í Gróttu/KR voru með pálmann í höndunum í lokin, en það var Marie Axelsson, þjálfari ÍBV, sem jafnaði metin, 18-18, með glæsilegu skoti úr aukakasti þegar leiktíminn var liðinn.

„Spái jafnri og spennandi deild“

Karlalið ÍBV lék sinn fyrsta leik í Nissandeildinni 24. september.  Þá heimsóttu þeir lið Hauka í Hafnarfirði. Staðan var jöfn í hálfleik en lokatölur 25 - 24. Eyjamenn komu nokkuð sprækir til leiks, en mikill haustbragur var á leik beggja liða. Guðfinnur Kristmannsson var sterkur í fyrri hálfleik, ásamt Sigmari í markinu en aðrir leikmenn náðu ekki að sína sitt rétta andlit. Staðan í leikhléi var 10 - 10.

„Það má segja að við rennum svolítið blint í sjóinn til að byrja með enda höfum við lítið spilað að undanförnu. Hitt er svo annað mál að í þessum leik vorum við með yfirhöndina nær allan leikinn en missum hann niður í tap í lokin. Útlendingarnir voru taugatrekktir í byrjun en spiluðu síðan mjög vel í seinni hálfleik. Deildin fer engu að síður vel af stað og ég hef trú á að hún verði jöfn og spennandi," sagði Sigmar Þröstur Óskarsson,  maður ÍBV í viðtali við  Fréttir.  Mörk ÍBV: Slavisa 6, Giedrius 5/3, Guðfinnur 4, Daði 4, Valgarð 3, Svavar 2. Varin skot: Sigmar Þröstur 17/1.

Fyrsti heimaleikur ÍBV var gegn HK en leikir þessara liða höfðu oft boðið uppá góða skemmtun. Getumunur var hinsvegar talsverður í þessum leik og ÍBV sigraði stórt, 20-12.  

Lokahóf með glæsibrag

Lokahóf knattspyrnudeildar ÍBV-íþróttafélags fór fram með miklum glæsibrag í Kiwanishúsinu 31. október. Íþróttafólk og forráðamenn íþróttamála í Vestmannaeyjum hafa ekki í annan tíma haft ríkari ástæðu til að fagna góðum árangri því meistaraflokkur karla hampaði Bikar- og Íslandsmeistaratitli og er auk þess Meistari meistaranna. Stúlkurnar í meistaraflokki náðu sínum besta árangri í sumar þegar þær náðu 4. sæti í deildinni og voru hársbreidd frá því að komast í bikarúrslitaleikinn. Auk þess náði ÍBV tveimur Íslandsmeistaratitlum í yngri flokkunum í kvennaknattspyrnunni.

Fjöldi viðurkenninga var veittur á lokahófinu, bæði frá ÍBV og KSÍ.

Ásmundur Friðriksson formaður ÍBV-héraðssambands afhenti eftirtöldum silfurmerki ÍBV: Ólafur Friðriksson, Elías Björn Angantýsson, Sigurður Guðnason, Gunnar Guðnason, Ingibjörg B. Jóhannesdóttir (Beggó), Sigurlás Þorleifsson og Gunnar Svavarsson. Auk þess fékk Ingimar Georgsson silfurmerki ÍBV en hann var fjarstaddur.

Jóhann Ólafsson stjórnarmaður í KSÍ afhenti Guðmundi Þ.B. Ólafssyni, Tryggva Kr. Ólafssyni, Sigurjóni Birgissyni og Eggert Garðarssyni silfurmerki KSI.

Stjórn knattspyrnudeildar afhenti helstu styrktaraðilum fótboltans penna, pennastatíf og skrifblokk, allt úr silfri nema pappírinn í blokkinni, og var í sérsmíðuðum trékassa.

Guðjón Hjörleifsson, bæjarstjóri, Þór Vilhjálmsson formaður ÍBV-íþróttafélags og Ásmundur Friðriksson formaður ÍBV héraðssambands fluttu kveðjur og Beggó afhenti 500.000 krónur til byggingar stúku við Hásteinsvöll frá Stuðningsmannaklúbbi ÍBV í Reykjavík.

Það má ekki stilla krökkum upp við vegg

Um mitt sumar var ráðinn hingað til Vestmannaeyja, nýr yfirþjálfari yngri flokkanna í handknattleik. Maður að nafni, Mickail Akbashev, var fenginn til starfans. Hann er sonur hins þekkta Boris Akbashev, sem náði frábærum árangri sem þjálfari yngri flokka Vals á sínum tíma.

Mickail var í viðtali í Fréttum um mitt haust.  Þar segist ekkert á móti því að krakkar æfi bæði handbolta og fótbolta, en sér finnist að það verði að virða meira að yfir vetrartímann er handboltatímabil í gangi. „Ég vildi byrja að æfa af krafti í sumar, en þá var ég beðinn um að fækka æfingum, svo að þær myndu ekki stangast á við fótboltaæfingar. Mér finnst bara sanngjarnt að þetta snúist við yfir vetrartímann. Krakkarnir verða að fá að velja sjálf, hvaða íþrótt þau langar til að stunda. Það má ekki stilla þeim upp við vegg.“

Þá er hann spurður hvernig honum finnist börn og unglingar standa sig í samanburði við krakka erlendis:  „Það er mjög erfitt fyrir mig að bera þetta saman, þar sem ég hef aðeins þjálfað í Moskvu og hér á Íslandi. En það sem er áberandi er agamunur. Til dæmis hér á landi eru krakkar oft að gera sömu mistökin, aftur og aftur. En það má ekki skamma eða refsa, heldur má bara segja: „Kemur." Í Sovétríkjunum var það þannig að ef sami maður gerði sömu mistökin tvisvar í leik, þá var hann bara settur á bekkinn og næsti maður fékk að spreyta sig“. 

Sundurlyndi í handboltanum og síðan sættir

Á stjórnarfundi 19. október var skýrt frá sundurlyndi sem upp kom í röðum handknattleiksmanna, vegna auglýsinga í sal Íþróttamiðstöðvarinnar. Var málið rætt fram og til baka. Það var skoðun stjórnar að ekki væri heppilegt að stuðla að aðskilnaði handknattleiks kvenna og karla og þess vænst að handknattleiksdeild taki frekar skrefið framávið  og stefni að því að handknattleikurinn verði rekin undir einni stjórn handknattleiksdeildar, jafnvel þótt það þyki kostur að sérstakir einstaklingar einbeiti sér að hinum ýmsu flokkum innan deildarinnar. Samþykkt var að beina þeim tilmælum til deildarinnar að leysa þetta á farsælan hátt og var stjórnin reiðubúin að stuðla að því með þátttöku sinni.

Á stjórnarfundi 22. október var gerð grein fyrir fundi sem hluti aðalstjórnar átti með Þorvarði Þorvaldssyni hjá kvennahandboltanum, um samskipti karla- og kvennahandboltans, sem miða að því að koma öllum handboltanum undir eina stjórn. Átti síðan að kynna þessar hugmyndir fyrir karlahandboltanum. Hugmyndin féll í góðan jarðveg hjá þeim og voru deildirnar síðan sameinaðar. 

Forn frægð dugði til sigurs

Meðal þátttakenda í bikarkeppninni í handbolta var hið geðþekka b-lið ÍBV, - lið sem byggir á fornri frægð. Í 32 liða úrslitum fékk liðið íþróttafélagið Ögra í heimsókn til  Eyja. Mikil stemning var á leiknum og  margir gamlir jaxlar sem tóku fram skóna fyrir þennan leik. Mikill hugur var í b-liðsmönnum ÍBV fyrir leikinn og þeir sýndu það og sönnuðu í leiknum sjálfum, að þeir hafa engu gleymt, eða allavega ekki öllu. Þeir spiluðu hraðan og agaðan bolta og í vörninni var hvergi glufu að finna. Staðan í hálfleik var 15-8. Í seinni hálfleik fór úthaldið að segja til sín hjá heimamönnum, þrátt fyrir örar innáskiptingar. Gestirnir þjörmuðu vel að ÍBV í lokin en lokatölur leiksins urðu 25 - 24.

Markverðirnir, Steini pípari og Maggi Braga. áttu frábæran dag og voru að öðrum ólöstuðum, menn leiksins. Davíð Guðmundsson og Helgi Bragason sýndu einnig sjaldséða takta.

Eina áhyggjuefni b-liðs ÍBV fyrir komandi verkefni, var að línumennirnir; Jóhann Pétursson og Þór Valtýsson voru mjög hreyfanlegir og skapandi línumenn en þeirra aðalókostur var að þeir kunna ekki að skora mörk.

Þess má geta að til samans fengu þeir um 20 dauðafæri í leiknum en skoruðu aðeins 1 mark! Mörk ÍBV: Helgi Bragason. 6, Davíð Guðmundsson 6, Sigurður Friðriksson 4, Jóhann Benónýsson 4/1, Eyþór Harðarson 2, Jóhann Pétursson 1, Óskar F. Brynjarsson 1/1, Þorsteinn Viktorsson 1.

Öruggt hjá A-liðinu

A-lið ÍBV mætti hinsvegar liði Breiðabliks í 32-liða úrslitum bikarkeppni HSÍ. Þetta var leikur kattarins að músinni og var sigur ÍBV aldrei í hættu. Eyjamenn léku alveg þokkalega í leiknum en leikmenn áttu í erfiðleikum með að halda góðri einbeitingu gegn mjög svo slöku liði Breiðabliks. Staðan í hálfleik var, 8- 16. Í seinni hálfleik breikkaði bilið enn meira milli liðanna og endaði leikurinn með 12 marka sigri ÍBV, 19-31. Eyjamenn létu alla varamenn sína leika í lok leiksins. Sigmar Þröstur átti góðan leik fyrir ÍBV og þá var Daði Pálsson mjög frískur í leiknum. Mörk ÍBV: Valgarð 7, Giedrius 6, Daði 5. Rakanovic 2, Guðfinnur 2, Gunnar 2, Svavar 1, Davíð 1, Þorsteinn 1. Sigurður 1, Haraldur 1 og Emil 1. Varin skot: Sigmar Þröstur 20 og Ragnar 2.

Íslenskir leikmenn eða útlendir

Í blaðinu Sportlíf, sem var íþróttablað hér á landi og  Eyjamaðurinn, Jóhann Ingi Árnason ritstýrði, var birt viðtal við landsliðsþjálfara Íslands í handknattleik, Þorbjörn Jensson. Viðtalið vakti mikla athygli og fékk mikið umtal og þá sérstaklega sá þáttur viðtalsins, sem snýr að leikmannamálum íslenskra félagsliða. Þorbjörn tekur mjög djúpt í árinni í viðtalinu og segir að banna eigi erlenda leikmenn hér á Íslandi og þess í stað eigi að setja peningana í að byggja upp yngri flokka félaganna.

Þorbergur Aðalsteinsson, þjálfari ÍBV var á annarri skoðun: „Þetta viðtal er náttúrlega bull og vitleysa frá upphafi til enda, nema sá þáttur sem snýr að uppbyggingu yngri flokkanna, sem ég er alveg sammála um að þarf að gera. En einhvers staðar verður fyrirmyndin að vera. Það væri gaman að sjá hvar enski boltinn stæði í dag ef engir útlendingar væru í liðunum. Reyndin er bara sú að úti á landi getur oft verið erfitt að manna lið og þá þarf að leita út fyrir landsteinana að góðum leikmönnum, því að erlendu leikmennirnir eru mun ódýrari en þeir íslensku. Viðtalið við Þorbjörn ber þess greinileg merki að hann hefur aldrei þjálfað úti á landi og hann gerir sér heldur ekki grein fyrir að íslenskir leikmenn í dag eru rándýrir“. 

Það verður formsatriði að sigra Völsung

Þegar dregið var í 16 liða úrslit bikarkeppni HSÍ kom í ljós að Völsungur frá Húsavík drógst á móti b-liði ÍBV. Liðsmenn b-liðsins birtu þá í léttum dúr, opið bréf í Fréttum, svohljóðandi:

„Nú hefur verið dregið í 16-liða úrslit í bikarnum og urðu það Völsungar frá Húsavík sem mega bíta í það súra epli að tapa stórt gegn okkur í næsta leik. Það formsatriði fer væntanlega fram laugardaginn 5. desember nk. og verður auglýst nánar á Sky Sport og TV 1000. Völsungar eru þannig dottnir út úr keppninni en verða vonandi heppnari á næsta ári. Undirbúningur ÍBV-liðsins fyrir úrslitaleikinn í febrúar næstkomandi er hins vegar að fara að hefjast og er verið að semja við auglýsendur og sjónvarpsstöðvar. Þó eru nokkur atriði sem tengjast liðinu, ekki alveg á hreinu. Þar ber hæst að eftir frammistöðuna í síðasta leik tilkynnti Þór Valtýsson að hann væri hættur með old boys liðinu og hyggðist leggja skóna á hilluna. Þetta kom nú reyndar ekki eins og skrattinn úr sauðarleggnum fyrir aðra leikmenn og þá sem sáu síðasta leik og mætti Þór vissum skilningi vegna þessarar ákvörðunar sinnar. Hinsvegar þótti rétt að reyna að tala um fyrir stráknum þar sem hann hefur nú spilað með old boys liðinu án þess að missa úr leik síðastliðin 17 ár. Þessar viðræður standa nú yfir og eru á mjög viðkvæmu stigi. Þá er okkur enn nokkur vandi á höndum. Völsungar eru frá Húsavík og teljast því óumdeilanlega norðlenskt lið. Nokkur blæbrigðamunur er á tungumáli þeirra og okkar Eyjamanna. Venjulega ætti slíkt ekki að valda neinum vandræðum en þar sem sjálfskipaður fyrirliði ÍBV old boys hefur átt í nokkrum tungumálaerfiðleikum við fyrirliða annarra liða þá hefur verið ákveðið að sjálfskipaður fyrirliði okkar muni hafa með sér túlk þegar hann ræðir við norðlenska fyrirliðann. Eyjamenn af norðlensku bergi brotnu mega því búast við því að til þeirra verði leitað í þessu skyni en allt er þetta að sjálfsögðu hugsað til að koma í veg fyrir óþægindi og leiðindi fyrir sjálfskipaðan fyrirliða ÍBV. Stóru fréttirnar eru hins vegar þær að nokkrir nýir leikmenn eru á leiðinni í liðið og þ.á.m. hefur ákveðinn núverandi landsliðsmaður sóst mjög eftir því að komast í liðið. Er þar verið að tala um töluverðar greiðslur til liðsins ef af því verður.

Frekari fréttir um framvindu mála verða í næstu FRÉTTUM og mun þá skýrast hvort Magnús Bragason leikur áfram með liðinu en ákveðið hefur verið að standa fyrir skoðanakönnun um það mál og geta áhugasamir haft samband við FRÉTTIR og látið í ljós skoðun sína á þessu álitaefni. P.s. Áhorfendur á síðasta leik hafa án efa orðið varir við það þegar Sigurður hornamaður Friðriksson, tók vítakast í byrjun síðari hálfleiks og brenndi af, að mikil fagnaðarlæti brutust út meðal ÍBV-liðsins. Hið sanna er að Sigurður hafði um það mörg orð í hálfleik að hann væri vítaskytta liðsins og bauð öllu liðinu í ókeypis gos eftir leikinn og bætti síðan við að óhætt verði að leggja líka undir mat á Lanterna fyrir allt liðið ef hann myndi klikka. Eins og sannur Fagurlystarmaður var Sigurður öryggið uppmálað allt leikhléið eða alveg þangað til í byrjun síðari hálfleiks þegar hann stóð á vítapunktinum, brotnaði niður og þrumaði í markmanninn við mikinn fögnuð þyrstra og svangra leikmanna ÍBV.“ 

Voru slegnir út úr bikarnum

Ekki reyndist Völsungur sá happadráttur sem liðsmenn ÍBV-b höfðu talað um. Leikmenn ÍBV-b og flest allir Vestmannaeyingar, höfðu beðið eftir þessum leik með mikilli eftirvæntingu, sérstaklega í ljósi þess að sæti í 8-liða úrslitum var í húfi. Eyjamenn byrjuðu mjög illa í þessum leik, lentu strax fjórum mörkum undir, 1-5 og eftir það var á brattann að sækja. Vörnin var eins og gatasigti hjá heimamönnum og sóknin gekk engan veginn upp, meðan gestirnir héldu sínu striki. Staðan í hálfleik var, 12-15. Í síðari hálfleik fóru Eyjamenn aðeins að vakna til lífsins og þegar um 15 mínútur voru liðnar af hálfleiknum, náði ÍBV að jafna, 21 - 21. Áhorfendur fóru þá heldur að færast í aukana og héldu að nú væri þetta loksins komið. En eitthvað fór úthaldið að segja til sín hjá okkar mönnum, því að gestirnir settu í annan gír, en heimamenn sátu eftir. Það fór svo að lokum að Völsungur sigraði með þremur mörkum, 27-30, og b-lið ÍBV því úr leik að þessu sinni. Vörn ÍBV varð þeim að falli í þessum leik og líkamlegt ástand manna tók sinn toll í lokin. Óskar Freyr og Sigurður Ari voru bestu menn ÍBV í þessum leik og Birkir Kristinsson, landsliðsmaður Íslands í knattspyrnu, sýndi skemmtilega takta í markinu.

Þess má geta að í lið ÍBV vantaði marga góða menn, eins og Jóhann Benónýsson, Helga Bragason, Þorstein Viktorsson og Þór Valtýsson, og munaði um minna. „Ég verð að segja það að ég er mjög óánægður með stjórnina, þá Eyþór og Jóa. Það var mjög lítill undirbúningur fyrir þennan leik og sumir hérna voru látnir vita í morgun (laugardag) að þeir ættu að spila leikinn. En um leikinn sjálfan, þá voru þeir bara betri og byrjuðu betur. Við komumst aðeins inn í leikinn í síðari hálfleik, en líkamlega formið varð okkur að falli," sagði Óskar Freyr Brynjarsson í viðtali við Fréttir.

Mörk ÍBV: Óskar Freyr 7/4, Sigurður Ari 6, Sindri 3, Valdimar 3, Sigurður F. 3/1, Sigurður 1. 2, Þorvarður 1, Davíð 2/1. Varin skot: Birkir 7, Magnús 5,                  

Þjóðhátíðarborðið var rifið

20. desember skrifaði Sigurgeir Jónsson grein í Fréttir um  þjóðhátíðarborðið, sem stóð sunnan við veitingatjaldið. Við framkvæmdir í Dalnum um sumarið, var borðið fjarlægt. Nokkrar deilur spunnust vegna þessa og þótti sumum að þar hefði fornminjum verið fórnað. Fornminjanefnd ríkisins kærði málið til lögreglu.  Rannsóknin snérist um hvort hinu sögulega þjóðhátíðarborði hafi verið eytt og þá hvort umrætt borð hafi verið hið forna þjóðhátíðarborð, eða eitthvert annað borð.

Sigurgeir kemst hinsvegar að ákveðinni  niðurstöðu þessari grein. 

Það fór mjög fyrir brjóstið á ýmsum aðilum þegar hið margfræga „þjóðhátíðarborð" var numið á brott síðastliðið sumar. Töldu þeir að hér væri um fornminjar að ræða. Í gömlum frásögnum af þjóðhátíðarhaldi í Herjólfsdal er frá því greint að borð hafi verið í dalnum og veisluföng á því. Enginn virðist þó vita með vissu hvar það borð hefur verið staðsett. Þetta niðurrif borðsins er nú orðið að lögreglumáli. Var rannsóknarlögreglu ríkisins falið að kanna hvort friðunarlög hefðu verið brotin en lögreglan í Vestmannaeyjum hefur með málið að gera. Þeir sem eru þessum málum kunnugir, segja að borðið sem fauk í sumar sé seinni tíma smíð. Upphaf þess sé að hlaðið var undir vatnstankinn sem stóð við veitingatjaldið og var hafður smávegis skái á til að vatn næði að renna betur úr tankinum. Stuttu eftir gos var svo gengið betur frá pallinum og fengnir vanir hleðslumenn til verksins. Mun Einar Jónsson (faðir Hermanns) m.a. hafa unnið við það verk.

Á einhverri þjóðhátíð munu menn hafa viljað láta pallinn fá meira hlutverk og e.t.v. minna á gamla tíð því að upp var slegið heljarmikilli veislu þar sem m.a. var lundi á boðstólum. Var þessu slegið upp og frá því sagt að snætt hefði verið við gamla þjóðhátíðarborðið, rétt eins og 1874. Eins og áður er sagt er ekki vitað hvar hið upphaflega borð stóð (hafi þá einhvern tíma verið slíkt borð). Því miður eru þeir gengnir sem munað gætu það. En nokkrir úr hópi Vestmannaeyinga, sem komnir eru vel yfir miðjan aldur, kannast ekki við neitt borð, né heldur menjar slíks og hvað síst á þeim stað sem brúsapallurinn umræddi var reistur á.

Guðjón Magnússon, netagerðarmeistari og mikill þjóðhátíðarmaður á vegum Týs, segist ekki muna eftir neinu slíku á flötinni. Hann hafi og fyrir mörgum árum nokkrum sinnum leikið golf á þessum slóðum og ekkert hafi þá verið þar sem minnti á slíkt, ekki einu sinni pallurinn margumræddi enda hafi hann komið miklu síðar.

Magnús Grímsson, frá Felli, er maður margfróður og minnugur. „Ég byrjaði árið 1934 að vinna við þjóðhátíð fyrir Þór, við brennuna," sagði Magnús. „Og þá var ekkert borð þarna. Ég man líka þegar ég byrjaði í golfinu 1944 en þá var golfvöllurinn bara sex holur. Fjórða flötin var einmitt þar sem þetta borð átti að hafa staðið en um það voru engin merki. Svæðið var eggslétt og ekki nokkur ójafna þar. Ég er þess fullviss að hafi þetta borð einhvern tíma verið í dalnum þá var það ekki á þessum stað. Þarna lá vegur upp að Fjósakletti, upp í malarnámið sem þar var og grjóthóll rétt hjá honum. Það kom stundum fyrir að við slógum í hólinn þegar við vorum að reyna að komast inn á flötina og þá lentu menn í vandræðum," sagði Magnús. „Það getur verið að borðið hafi lent undir grjóthólnum eða veginum þegar hann var lagður á sínum tíma en þarna á flötinni hefur það ábyggilega ekki verið. Pallurinn, sem var rifinn í sumar, var settur upp til þæginda út af vatninu og mér finnst ekki mikil eftirsjá í honum. Ég sé ekki ástæðu til að fara að búa til fornminjar sem ekki eru neinar fornminjar. Það er verið að reyna að búa sem best í haginn í dalnum, bæði fyrir þjóðhátíð og þá sem vilja njóta þar útivistar og þetta er bara liður í því," sagði Magnús Grímsson.

Fleiri úr hópi eldri golfleikara, sem muna vel eftir gamla golfvellinum, taka í sama streng, aldrei hafi þarna verið neitt sem minnti á slíkt.

Samkvæmt tillögum að skipulagi í dalnum er gert ráð fyrir að borð verði hlaðið rétt norðvestan við litla danspallinn, öllu minna um sig en pallurinn sem rifinn var í sumar. Er vonandi að menn taki gleði sína á ný þegar það verður orðið að veruleika. Sjálfsagt kemur frekari lögreglurannsókn til með að leiða eitthvað frekar í ljós um þetta margfræga borð en ljóst er að upphafleg staðsetning fæst ekki á hreint nema efnt verði til miðilsfundar. Og það er líka nokkuð ljóst að forsvarsmenn þjóðhátíðarnefndar verða tæplega sóttir til saka fyrir að spilla fornminjum. Eigi að leita sökudólga í borðsmálinu verður að leita lengra aftur, í þjóðhátíðanefndir fyrr á öldinni, þá sem hófu malarnámið í dalnum nú eða upphafsmenn golfíþróttarinnar í Eyjum.

Allir þessir aðilar liggja undir grun um að hafa eytt borðinu góða. Gallinn er bara sá að halda þyrfti enn annan miðilsfund til að fá það allt á hreint.

Sigurgeir Jónsson 

Eyjamenn lögðu toppliðið

Eyjamenn fengu topplið Fram í heimsókn 3. desember. Fram og Afturelding höfðu verið hvað sterkust í Nissandeildinni í vetur og með sigri gegn ÍBV hefðu Framarar tryggt sér farseðilinn á Norðurlandamót félagsliða, sem nú hefur verið sett á laggirnar. Leikur Eyjamanna hefur aftur á móti verið mjög sveiflukenndur það sem af er og hefur ÍBV ekki unnið neinn útileik á tímabilinu, en á heimavelli hafa þeir verið mjög sterkir og ekki tapað stigi. Áhorfendur urðu ekki fyrir vonbrigðum með sína menn á fimmtudaginn, enda léku Eyjamenn við hvern sinn fingur og unnu. „ Þetta var mikill  baráttuleikur. Við spiluðum mjög skynsamlega og hleyptum þeim aldrei langt frá okkur. Mér fannst sóknin hjá okkur sannfærandi allan leikinn og vörnin var mjóg góð í seinni hálfleik. Þetta var ljúfur sigur og sérstaklega er það þægilegt að vera taplausir á heimavelli," sagði Guðfinnur Kristmannsson í viðtali við Fréttir, en hann átti stórleik og skoraði 11 mörk. Mörk ÍBV: Guðfinnur 11/5, Svavar 6, Sigurður 3, Valgarð 2, Davíð 1. Varin skot: Sigmar Þröstur 20/3.

Andleysi en sigur

ÍBV og ÍR mættust í 1. deild kvenna 3. desember. Leikið var í Eyjum og bjuggust flestir við öruggum sigri ÍBV á ÍR, sem voru nýliðar í deildinni. Enda varð sú raunin og urðu lokatölurnar 24 - 18 ÍBV í viI. Eyjastúlkur náðu ekki að hrista gestina af sér í byrjun og voru í töluverðum vandræðum allan fyrri hálfleikinn. Varnarleikurinn var lélegur og sóknin var mjög ósannfærandi. Mótstaða ÍR-inga setti ÍBV eitthvað út af laginu, en þrátt fyrir það höfðu Eyjastúlkur tveggja marka forystu í hálfleik, 13-11.

Í Fréttum er sagt ÍBV hafi byrjað seinni hálfleikinn af mun meiri krafti, hraðaupphlaupin gengu upp og með þeim náðu heimamenn að leggja grunn að sigrinum. Vörnin small saman og sóknarleikurinn var mun yfirvegaðri. Lokatölur leiksins urðu þvi, 27-23.

Eyjastelpur voru alls ekki að spila vel þessa dagana. Mikið andleysi ríkir í liðinu og samstaðan er í algjöru lágmarki, sem sýnir sig best að liðið lendir í vandræðum með afspyrnuslakt lið eins og nýliða ÍR.

Amela og Ingibjörg voru bestar í liði IBV og einnig náðu Elísa og Hind vel saman á vinstri vængnum. Mörk ÍBV: Ingibjörg 9/1, Amela 8/2, Elísa 4, Hind 3/1, Guðbjörg 2, Eyrún 1 Varin skot: Petra 8.

Margir leikir

Það er af nógu að taka á íþróttasviðinu hjá ÍBV íþróttafélagi. Yfir vetrartímann er gríðarlegur fjöldi handboltaleikja, karla og kvenna, meistaraflokkanna og yngri flokkanna. Í þeirri samantekt um starfsemi félagsins sem hér er tekin saman, er mörgu sleppt, annað væri nánast ógerlegt. Heimildir þær sem notast er við, eru íþróttafréttir sem birtast í dagblöðunum í höfuðborginni og svo eyjablaðið Fréttir, auk þess blöð sem ÍBV íþróttafélag hefur gefið út.

Helgina 27. - 29. nóvember fór fram fjölliðamót 3. flokks kvenna og var leikið í Reykjavík. Stelpurnar unnu einn og töpuðu einum fyrri daginn, en seinni daginn léku þær einum manni færri, einhverra hluta vegna, og töpuðu þá báðum sínum leikjum. Úrslit leikjanna urðu þannig: Valur-ÍBV 12-11 Mörk ÍBV: Hind 5, Edda 3, Anna Rós 2, Kolbrún 2 og Aníta 1.

ÍR-ÍBV 10-14 Mörk ÍBV: Hind 6, Anna Rós 2, Aníta 2, Elfa 2, Eyrún 2.

ÍBV-FH 10-16 Mörk ÍBV: Eyrún 4, Hind 2, Aníta 2, Anna Rós l, Elfa l.

ÍBV-Fylkir 15-17 Mörk ÍBV: Hind 5, Eyrún 4, Kolbrún 3, Elfa 2, Anna Rós 1.

Undir jólin er sagt frá því í Fréttum að  2. flokkur karla hafi fengið lið FH í heimsókn. „Leikið var í Eyjum og voru Eyjapeyjar alltaf skrefinu á undan gestunum. Staðan í hálfleik var 16 - 12. Seinni hálfleikur var svipaður þeim fyrri og sigruðu Eyjapeyjar örugglega í leiknum, 33 - 26. Margir sprækir strákar eru í þessum flokki og ber þar helst að nefna Sigurð Ara Stefánsson, sem er mikið efni, og Ríkharð B Guðmundsson, sem er mjög öflug hægri handar skytta. Mörk IBV: Sigurður Ari 10, Gottskálk 6, Birgir 5, Ríkharð 5, Jóhann 4, Unnar 2, Elías 1. Þjálfarar eru Mickail Akbashev og Helgi Bragason. Helgi stýrði sínum mönnum í þessum leik og er þar á ferðinni mjög skynsamur og röggsamur stjórnandi.

Þá lék meistaraflokkur kvenna við Haukastúlkur í 1. deildinni. Var leikið í Hafnarfirði. ÍBV var án þeirra Marie Axelson, þjálfara og Lúsí markmanns, en þær léku ekki vegna meiðsla. Máttu Eyjatúlkur þola tap 24 -18. Eyjastúlkur komu grimmar til leiks og börðust mun betur en í undanförnum leikjum. En Eyjatúlkur máttu engu að síður þóla tap 24 -18. Heimamenn sigruðu með 6 marka mun, 24 -18. Mörk ÍBV: Ingibjörg 6, Amela 6/5, Jennie 2, Hind 2 og Elísa 1.

6. flokkur í handboltanum

6. flokkur kvenna lék í fjölliðamóti þann 31.október og var leikið í Reykjavík.

Úrslit urðu sem hér segir: ÍBV - Fjölnir 19-2 ÍBV - Stjarnan 8 - 6 ÍBV - Haukar 7 - 5 Stelpurnar komust í milliriðil og urðu úrslit þannig: ÍBV-Grótta 2- 9 ÍBV - Valur 4 - 8 ÍBV-FH 8-10 Markahæstar voru þær; Ester Óskarsdóttir með 20 mörk, Svala Jónsdóttir 14, Sæunn Magnúsdóttir 11, Silja Guðjónsdóttir 2 og Hildur Bjarkardóttir með 1 mark.

Árangur liðsins verður að teljast góður, miðað við að önnur lið voru búin að spila fullt af æfingaleikjum. B-liðið spilaði einnig þrjá leiki: ÍBV-HK 4- 4 ÍBV - Grótta 3-11 ÍBV - Fram 2 – 8. Markahæstar voru þær; Anna Margrét Kristinsdóttir með 7 mörk og Sara Sigurðardóttir með 2 mörk.

Handboltinn um áramót

Fréttir fóru yfir stöðu mála hjá meistaraflokkum ÍBV um áramótin. Er sú úttekt birt hér:

ÍBV-karlar

Eyjamenn eru með nokkuð þægilega stöðu um miðbik deildarinnar. Eftir 13 leiki í deildinni eru Eyjamenn í 6. sæti deildarinnar með 14 stig. ÍBV hefur unnið sex leiki, tapað fímm og gert tvö jafntefli. ÍBV hefur verið ósigrandi á heimavelli í vetur og ekki tapað stigi. Á útivelli hafa þeir ekki átt eins miklu láni að fagna, og eru ennþá án sigurs þar. Nokkur stígandi hefur verið í ÍBV-liðinu í vetur og þegar þeir fara að standa sig betur á útivelli, þá verða þeir til alls líklegir. Hópurinn virðist vera mjög sterkur og samheldinn, sem sýnir sig best að maður kemur í manns stað þegar meiðsli koma upp, án þess að það bitni mikið á liðinu. Þeir; Daði Pálsson, Giedrius og Rakanovic, eru allir meiddir, en vonir standa til að þeir verði orðnir klárir eftir áramót. Sigmar Þröstur Óskarsson, hefur spilað hvern stórleikinn á fætur öðrum, og þá hefur Guðfinnur Kristmannsson, verið gífurlega sterkur  það sem af  er vetri. Litháinn, Giedrius Cemauskas, hefur staðið undir væntingum, en Júgóslavinn, Slavisa Rakanovic, valdið miklum vonbrigðum. En hvað hefur þjálfari IBV, Þorbergur Aðalsteinsson, að segja um erlendu leikmennina. „Litháinn hefur skilað sínu eins og við var að búast, en Valgarð hefur verið ein styrkasta stoð ÍBV-liðsins í vetur. Júgóslavinn hefur enn ekki náð að sýna sitt rétta andlit og hef ég enga skýringu á því. Við skulum samt athuga að Robertas, sem var hérna í fyrra, var lélegur fyrri hluta móts, en mjög góður eftir áramót. Hvað varðar þær kröfur sem á að gera til erlendra leikmanna, þá reynum við að sjálfsögðu að fá þá bestu sem völ er á. Við fórum seint af stað að leita að leikmönnum og framboð af góðum leikmönnum er ekki mikið, þar sem þeir bestu fara annaðhvort til Frakklands eða Þýskalands. Íslenskir leikmenn í dag eru rándýrir, þannig að við verðum að leita út fyrir landsteinana að góðum leikmönnum," sagði Þorbergur Aðalsteinsson, þjálfari ÍBV.

ÍBV stúlkur

Eyjastúlkur hafa verið í miklum vandræðum í vetur. Fjórir útlendingar voru fengnir til ÍBV fyrir tímabilið. En það er ekki hægt að segja annað en að liðið hafi valdið vonbrigðum. ÍBV er nú í þriðja neðsta sæti deildarinnar með 7 stig eftir 10 leiki. Þær hafa unnið þrjá leiki, tapað sex og gert eitt jafntefli. Þess má geta að ÍBV hefur aðeins unnið nýliða deildarinnar, KA og ÍR. Á pappírunum er hópurinn hjá ÍBV einn sá sterkasti á landinu. En því miður hefur ekki farið saman, styrkur hópsins og árangur í leikjunum.

Hverju er þar um að kenna er erfitt að segja, en útlendingarnir og heimamennirnir hafa engan veginn náð að skapa eina sterka liðsheild í vetur. Auðvitað þurfa lið sinn aðlögunartíma og vonandi mun leikur ÍBV-liðsins, þróast í rétta átt á nýju ári. Margar ungar og efnilegar stelpur eru að koma upp og að þeim þarf að hlúa. Ingibjörg Jónsdóttir, fyrirliði ÍBV, hefur átt ágætis leiki í vetur og sömu sögu er að segja um þær; Lúsí, Marie, Guðbjörgu og Amelu. Þær Jennie og Lúsí hafa átt við meiðsli að stríða að undanförnu, en verða klárar eftir áramót. Marie, þjálfari, sleit krossbönd fyrir nokkrum vikum og verður frá út tímabilið.

En hvað hafa útlendingarnir sýnt í vetur? Sænski þjálfarinn, Marie, er ágætis leikmaður en sem þjálfari, hefur hún engan veginn náð að skapa gott og samheldið lið. Landi hennar, Jennie, er miðlungsleikmaður, sem lítið hefur komið út úr. Hinar króatísku, Amela og Lúsí, eru mjög góðir leikmenn, sem vonandi eiga eftir að styrkjast á nýju ári. Margir spyrja kannski sjálfa sig: Er það þess virði að fá alla þessa útlendinga? Hvað kostar þetta? Liðið getur ekki fallið um deild, því ekki að byggja liðið upp frá grunni og þá eingöngu á Eyjastelpum?

Hvert er álit Þorvarðar Þorvaldssonar, hjá handknattleiksráði ÍBV kvenna, á þessu máli? „Ég verð að segja alveg eins og er að ég átti von á betra gengi. Væntingarnar voru kannski of miklar og ég hélt að þetta tæki styttri tíma að smella saman. Okkur vantaði markmann og það að fá þessa fjóra útlendinga, átti að vera einskonar lyftistöng fyrir kvennahandboltann hér í Eyjum. Við ætluðum að styrkja stöðu okkar í deildinni og fá fleiri til að æfa handknattleik. Það er mjög erfítt að halda úti mannskap hér í Eyjum, þar sem stelpur fara í skóla til Reykjavíkur og margar hverjar hætta í handbolta. Nú síðan er lokað fyrir leikmannaskipti l. nóvember, og ef leikmenn standa sig ekki hjá okkur, þá verður að tilkynna félagsskipti fyrir þann tíma. Aðkomumenn eru alltaf þó nokkurn tíma að aðlagast breyttum aðstæðum, þannig að þessi tímasetning er náttúrlega mjög óhagstæð okkur, " sagði Þorvarður Þorvaldsson, hjá handknattleiksráði ÍBV kvenna.

1999 -

JANÚAR:

Hlynur fær Fréttapýramídann

Hlynur Stefánsson hlaut Fréttapýramídann fyrir árið 1998.  Hlynur var fyrirliði meistaraflokks ÍBV sem náði glæsilegum árangri á knattspyrnuvellinum með því að vinna bæði Íslands- og bikarmeistaratitilinn 1998.  „Fyrir meistaraflokki fór Hlynur Stefánsson fyrirliði sem er einn glæsilegasti íþróttamaður sem Vestmannaeyjar hafa alið,“ segir í umfjöllun blaðsins Frétta.  Auk þess að leika með ÍBV lék Hlynur með Nydelfalken í Noregi, Víkingi Reykjavík og Örebro í Svíþjóð áður en hann sneri aftur til ÍBV 1996.  Hlynur lauk knattspyrnuferlinum svo í herbúðum KFS.  Þá lék Hlynur 25 landsleiki með A-landsliði Íslands.

Jólasteikin misvel í handboltafólkið

Karlalið ÍBV í handbolta byrjaði árið 1999 með sannfærandi sigri á KA 27:23 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 13:12.  Að vanda var Sigmar Þröstur Óskarsson markvörður vandanum vaxinn og varði 19 skot.

Kvennaliðinu gekk hins vegar ekki eins vel í sínum fyrsta leik en stelpurnar töpuðu fyrir Val 17:19. Augljóst var að liðið saknaði Ingibjargar Jónsdóttur, fyrirliða sem var erlendis þegar leikurinn fór fram.

Vallógengið ósigrandi

Á árum áður hélt knattspyrnudeild ÍBV firmakeppni milli jóla og nýárs og var mótið liður í fjáröflun deildarinnar.  Mótið var vinsælt enda lögðu fjölmargir áhorfendur leið sína í íþróttamiðstöðina.  Vallógengið svokallaða vann mótið fjórða árið í röð, Ófeigur VE endaði í öðru sæti og Glófaxi VE í því þriðja.  „Vallógengið vildi að lokum koma á framfæri kæru þakklæti til Helga Bragasonar, sem spilaði fyrir Ófeig Ve og sérstaklega til Hlyns Stefánssonar, sem spilaði fyrir Glófaxa Ve. Án þeirra hefði þetta ekki verið eins skemmtilegt,“ segir í umfjöllun Frétta.

Stelpurnar áfram en strákarnir úr leik

Kvennalið ÍBV komst áfram í undanúrslit bikarkeppninnar með því að leggja KA að velli í Eyjum 20:15.  Leikurinn var í járnum og staðan 9:8 en í seinni hálfleik tóku Eyjakonur leikinn í sínar hendur og unnu með fimm mörkum.  Markahæstar voru Amela Hegic með sex mörk, Elísa Sigurðardóttir með fimm og Guðbjörg Guðmannsdóttir með fjögur.

Karlaliðið mætti hins vegar Aftureldingu á útivelli og úr varð hörkurimma.  Enda fóru þrjú rauð spjöld á loft strax á fyrstu 23 mínútunum en Eyjamenn voru einu marki yfir hálfleik 11:12.  En í síðari hálfleik bitu heimamenn í skjaldarrendur í síðari hálfleik og náðu undirtökunum.  Mikil spenna var í lokin, heimamenn voru yfir 27:26 en Eyjamaðurinn Daði Pálsson jafnaði metin.  Dómarar dæmdu hins vegar markið ólöglegt og því fögnuðu Mosfellingar sigri.  Sigmar Þröstur Óskarsson varði 17 skot en Guðfinnur Kristmannsson skoraði sjö mörk og þeir Svavar Vignisson og Valgarð Thoroddsen sex hvor.

Komust ekki í úrslit

Fjórði og fimmti flokkur karla lék í Íslandsmótinu í innanhússknattspyrnu. Fjórði flokkur lék í B-riðli en enduðu í þriðja sæti og komust því ekki í úrslit.  Fimmti flokkur lék í A-riðli, enduðu í öðru til þriðja sæti en aðeins efsta liðið komst í úrslit.

Laufey og Þóra B. ekki í ÍBV

Það var greinilega hugur í forráðamönnum kvennaliðs ÍBV því samningaviðræður við tvær sterkar knattspyrnukonur voru langt komnar í janúar.  Um var að ræða miðjumanninn Laufeyju Ólafsdóttur og markvörðinn Þóru B. Helgadóttur en á endanum varð ekkert úr vistaskiptum leikmannanna.  Laufey átti reyndar eftir að leika með ÍBV síðar.

Fjórði flokkur 8-liða úrslit

Fjórði flokkur karla lagði eitt besta lið í sínum aldursflokki í handbolta að velli í 16-liða úrslitum bikarkeppninnar, og það á útivelli.  Strákarnir spiluðu mjög vel, Bjarni Einarsson skoraði átta mörk og Kristinn Jónatansson átti góðan leik í markinu.  Í liðinu mátti einnig finna þá Kára Kristján Kristjánsson, Davíð Þór Óskarsson, Sigþór Friðriksson og Sindra Haraldsson, sem allir léku síðan með meistaraflokki félagsins.

ÍBV liðin ekki í úrslit í innanhússboltanum

Meistaraflokkar ÍBV léku í Íslandsmótinu í innanhússknattspyrnu.  Stelpurnar unnu tvo leiki en töpuðu fyrir Stjörnunni og Breiðabliki.  Þjálfari liðsins Heimir Hallgrímsson sagðist nokkuð sáttur með spilamennsku liðsins. Karlarnir léku í 1. deild og voru í riðli með Keflavík, Selfossi og Val.  Strákarnir enduðu í þriðja sæti riðilsins og komust ekki í úrslit.

Eyjapeyjar kljást á enskri grundu

Eyjapeyjarnir Bjarnólfur Lárusson og Hermann Hreiðarsson mættust í bikarkeppni neðrideilda í Englandi.  Bjarnólfur lék með Walsall en Hermann með Brentford og á endanum var það Bjarnólfur sem hafði betur en saman léku þeir með ÍBV nokkrum misserum áður.

Eyjamenn óstöðvandi á heimavelli

Karlalið ÍBV lagði Val að velli 22:19 í Nissandeildinni í handbolta.  Eyjamenn höfðu fyrir leikinn ekki tapað á heimavelli og voru Valsmenn lítil hindrun.

Góður sigur í hörkuleik

Kvennalið ÍBV lagði Gróttu/KR í leik liða sem bæði voru í neðri hluta deildarinnar. ÍBV var sex mörkum yfir í hálfleik 13:7 en aðeins dró saman með liðunum í síðari hálfleik og lokatölur 23:21.

FEBRÚAR:

Áfram gott gengi á heimavelli

Karlalið ÍBV í handboltanum hélt áfram á sigurbraut á heimavelli en Eyjamenn lögðu nágranna sína í Selfossi 28:21.  Staðan í hálfleik var 18:10 og sigur Eyjamanna því nokkuð sannfærandi en Sigmar Þröstur varði hvorki meira né minna en 25 skot í leiknum.

Ekkert bikarævintýri hjá stelpunum

Kvennalið ÍBV í handbolta mætti Fram í undanúrslitum í Eyjum.  Leikurinn var jafn og spennandi en Fram reyndist sterkari á lokakaflanum og hafði betur 17:21.  Leikmenn ÍBV fóru oft illa að ráði sínu og klúðruðu t.d. fimm vítaskotum í leiknum.

Hvers á Haraldur að gjalda?

Stundum verður mönnum heitt í hamsi á og við leikvelli landsins, líka í Vestmannaeyjum. Í Fréttum er sagt frá því að í leik ÍBV og Selfoss hafi „hinum dagfarsprúða, Haraldi Óskarssyni,“ sem var á sínum vanalega stað í einu horni hússins, verið hent út úr húsi af dómurum leiksins.  Haraldur mun hafa verið með vinsamlegar athugasemdir við dómgæsluna, sem féll í grýttan jarðveg.  „Gæti þetta atvik haft það í för með sér að Haraldur yrði settur í heimaleikjabann út þetta tímabil,“ segir í fréttinni.

Sex efnilegar á landsliðsæfingu

Fjórði flokkur kvenna náði þokkalegum árangri þegar liðið lék í 2. deild en ÍBV vann tvo leiki en tapaði einum.  Þá tapaði liðið fyrir Stjörnunni í bikarkeppninni 12:15.  Sex leikmenn liðsins tóku þátt í landsliðsæfingu, þær Edda Svavarsdóttir, Hildur Ólafsdóttir, Kristjana Ingibergsdóttir, Aníta Eyþórsdóttir, Elfa Ólafsdóttir og Bjarný Þorvarðardóttir.

ÍBV býður hagstæða mánaðarsamninga

ÍBV-íþróttafélag býður forráðamönnum barna upp á hagstæða mánaðarsamninga.  Með samningnum gerist viðkomandi félagsmaður í ÍBV-íþróttafélagi og hefur rétt til að stunda æfingar.  Mánaðargjald er 1.500 kr. á mánuði eða 18.000 kr á ári.  Þeir sem ekki gera samning verða að borga 2.000 kr. á mánuði eða 24.000 kr. á ári.

Eyjamaðurinn sá um Eyjamenn

Karlalið ÍBV tapaði sínum fyrsta heimaleik í handboltanum þegar Stjarnan kom í heimsókn. Í liði Stjörnunnar voru einmitt tveir Eyjapeyjar, þeir Arnar Pétursson og Birkir Ívar Guðmundsson en Birkir Ívar reyndist sínum gömlu félögum erfiður ljár í þúfu.  Í hálfleik var staðan 10:11 en lokatölur urðu 21:22.  Birkir Ívar varði 25 skot í leiknum en hans lærimeistari, Sigmar Þröstur aðeins 11.

Þetta var ekki góð vika fyrir Eyjamenn því þeir töpuðu einnig fyrir FH á útivelli 25:19 en útivallagrýlan var að leika Eyjamenn grátt þennan veturinn.

10 milljónir

Í mars 2009 afhentu Krókódílarnir handknattleiksráði ÍBV styrk að upphæð 10 milljónir króna. Styrkurinn sem Krókódílarnir afhentu með formlegum hætti var það

sem safnast hafði með félagsgjöldunum undanfarin fjögur ár.

Krókódílar er óformlegur félagasskapur sem hefur það að markmiði að styðja við handboltann í Vestmannaeyjum. Mánaðarlega greiða þeir félagsgjald og innifalið í félagsgjaldinu er aðgangur að öllum deildarleikjum ÍBV í handboltanum.

En einnig hefur  félagsskapurinn að markmiði að hjálpa til með öðrum fjáröflunum.

Tveir tapleikir og draumurinn úti

Kvennalið ÍBV tapaði einnig tveimur leikjum í þessari sömu viku, fyrst heima gegn stórliði Stjörnunnar og síðan á útivelli gegn FH.  Þar með var útséð með að ÍBV myndi blanda sér í toppbaráttuna í deildinni.

Íslandsmeistarar innanhúss

Stelpurnar í fjórða flokki eru sannarlega efnilegar en þær hafa unnið nokkra titla og nú síðast urðu þær Íslandsmeistarar í innanhússknattspyrnu.  Stelpurnar unnu alla sína leiki, enduðu á að leggja Val að velli 3:2 í úrslitaleik en meðal markaskorara var Margrét Lára Viðarsdóttir. „Stelpurnar eru sannkallaðir gullmolar og voru bæði sjálfum sér og ÍBV til mikils sóma jafnt innan vallar sem utan,“ sagði Íris Sæmundsdóttir, þjálfari flokksins.

Miklar breytingar á kvennaliðinu

Unnið er hörðum höndum að því að styrkja kvennalið ÍBV í knattspyrnu fyrir átökin í sumar en Heimir Hallgrímsson, þjálfari liðsins segir í viðtali í Fréttum að m.a. verði fengnir leikmenn frá Bítlaborginni Liverpool í Englandi.  Alls munu sjö leikmenn, sem voru með liðinu í fyrra, ekki leika í ár en Heimir er bjartsýnn á að hægt verði að tefla fram sterku liði í sumar.

Strákarnir æfðu í USA

Íslands- og bikarmeistarar ÍBV í karlaknattspyrnunni héldu í æfingaferð til Florída í Bandaríkjunum.  Leiknir voru æfingaleikir, m.a. gegn bandarísku atvinnumannaliðinu Miami Fusions þar sem hinn hárfagri Mexíkói Carlos Valderrama leikur en ÍBV hafði betur í leiknum, 2:0.  Einnig var leikið gegn Washington Wizards en sá leikur tapaðist 0:2.  Margt var brallað í ferðinni, farið á NBA leik, Universal Studios og hluti hópsins fylgdist með geimskoti frá Kennedy Space Center.  Sannkölluð ævintýraferð.

MARS:

Hlynur íþróttamaður ársins 1998

Í marsbyrjun var Hlynur Stefánsson útnefndur íþróttamaður Vestmannaeyja ársins 1998 en afhendingin fór fram í Þórsheimilinu.  Sigurlás Þorleifsson, fyrrum knattspyrnumaður og -þjálfari var jafnframt heiðraður fyrir vel unnin störf.  Báðir eiga þeir Hlynur og Sigurlás glæsta ferla að baki í knattspyrnunni, bæði hérlendis og erlendis en Hlynur var fyrirliði ÍBV sem hampaði Íslands- og bikarmeistaratitli 1998.

Útivallagrýlan erfið

Karlalið ÍBV tapaði fyrir Gróttu/KR 27:26 á útivelli en með sigri hefði ÍBV tryggt sér sæti í úrslitakeppninni.  Kvennalið ÍBV tapaði einnig á útivelli, gegn Víkingi 19:17 en ÍBV er í þriðja neðsta sæti deildarinnar þegar tveir leikir eru eftir.

Hemmi auglýsir Eyjarnar

Knattspyrnukappinn Hermann Hreiðarsson, sem leikur með Brentford tók að sér að prófa legghlífar í enska tímaritinu Match of the Day.  Karatemaður var fenginn til að sparka í leggi Eyjamannsins og átti Hemmi að leggja mat á hvaða legghlífar væru bestar.  Hermann mætti til leiks í búningi Vallógengisins svokallaða, sem gerði góða hluti í innanhúsmóti sem haldið var ár hvert um árabil í Eyjum.  Á búningnum voru merki ýmissa fyrirtækja í Eyjum, sem líklega hafa aldrei fengið aðra eins auglýsingu.

ÍBV í úrslit

Handboltalið ÍBV tryggði sér sæti í úrslitum með góðum sigri á deildarmeisturum Aftureldingar í Eyjum.  Lokatölur urðu 28:25.  Kvennalið ÍBV komst einnig í úrslit eftir tvo góða sigra á lokaspretti deildarinnar. Fyrst lagði ÍBV bikarmeistara Fram að velli 26:21 og svo Hauka 24:20.  Liðið leikur svo gegn Fram í úrslitakeppninni.

Deiliskipulag Herjólfsdals

Á árinu réðist bæjarstjórn í deiliskipulag fyrir Herjólfsdal.  Eðlilega miðaðist vinnan að nokkru leyti við hátíðahöldin í byrjun ágúst ár hvert en í 11. tölublaði Frétta er farið yfir tillögurnar. Þar segir m.a. að byggja eigi varanlegt svið úr timbri og yrði hæð á danspalli um 1,8 metrar og heildarhæð hámark 8 metrar.  Þá er lagt til að varanleg brú sé byggð yfir tjörnina.

Ekki samstarf við Ölgerðina

Á stjórnarfundi aðalstjórnar 13. mars mætti Einar Friðþjófsson, starfsmaður Shell- og Pepsímótsins. Gerði hann grein fyrir vinnu sinni við undirbúning mótanna. Kom fram hjá honum, að ekki verður um áframhaldandi samstarf að ræða við Ölgerð Egils Skallagrímssonar. – Áður  hafði aðalstjórn óskað eftir hærri styrk vegna Pæjumótsins. Í svari Ölgerðarinnr við þessari ósk, segir að  ekki sé vilji til að hækka styrkinn, en Ölgerðin muni ekki standa í vegi fyrir samningi ÍBV við önnur fyrirtæki.

Sviptingar í úrslitakeppninni

Kvennalið ÍBV mætti Fram í úrslitakeppni Íslandsmótsins í handbolta.  Fram var með heimaleikjaréttinn og vann fyrsta leikinn örugglega 30:23 en ÍBV svaraði með sannfærandi sigri 32:22.  Liðin þurfa því að mætast í oddaleik.

Loksins útisigur

Karlalið ÍBV hefur ekki riðið feitum hesti frá útileikjum liðsins í Íslandsmótinu í handbolta. En leikmenn ÍBV sýndu góðan leik gegn Fram í síðustu umferð deildarkeppninnar og unnu á útivelli 20:21. Um leið tryggði liðið sér heimaleikjarétt í úrslitarimmu gegn Haukum.

Birkir Kristins til ÍBV

Landsliðsmarkvörðurinn Birkir Kristinsson skrifaði undir samning um að leika með knattspyrnuliði ÍBV um sumarið.

Malarvöllurinn ónýtur?

Knattspyrnumenn ÍBV sendu bæjarráði Vestmannaeyja bréf þar sem þeir benda á slæmt ástand malarvallarins við Löngulág.  Endurbætur á vellinum þóttu ekki vel heppnaðar og völlurinn í raun hættulegur. Benda þeir jafnframt á aðstöðumun milli ÍBV og liða á höfuðborgarsvæðinu og hversu dapurlegt það sé að Íslands- og bikarmeistarar skuli búa við slíka æfingaaðstöðu.

Draumurinn um undanúrslit að engu

Eyjamenn gerðu sér vonir um að komast í undanúrslit Íslandsmótsins en leikið var gegn Haukum í 8-liða úrslitum og var ÍBV með heimaleikjaréttinn.  Eyjamenn höfðu betur í fyrsta leiknum, 30:25 en Haukar svöruðu með stórsigri í Hafnarfirði 33:24.  Liðin mættust því í oddaleik í Eyjum. Leikurinn stóð hins vegar ekki undir væntingum, Haukar voru einfaldlega betri, voru 10:15 yfir í hálfleik og unnu að lokum 29:34.  Þar með féll ÍBV úr keppni en þetta var jafnframt eina tap ÍBV á heimavelli í Íslandsmótinu.

Slæm byrjun varð ÍBV að falli

Eyjakonur mættu Fram á útivelli í oddaleik í úrslitum Íslandsmótsins.  ÍBV byrjaði mjög illa og staðan í hálfleik var 12:3. En seinni hálfleikur var mun betri, þótt sigur Fram hefði aldrei verið í hættu.

Ellefu Eyjapeyjar með öðrum liðum

ÍBV stóð sig vel í Íslandsmótinu í handbolta og tefldi fram vel samkeppnishæfu liði veturinn 1998-1999 en liðið tapaði ekki leik í deildarkeppninni á heimavelli. Það er ekki síst merkilegt fyrir þá staðreynd að 11 leikmenn annarra liða í Íslandsmótinu, fengu sitt handboltauppeldi í Eyjum.  Samkvæmt Fréttum voru þetta þeir  Magnús Arnar Arngrímsson, Gunnar Berg Viktorsson og Sebastían Alexandersson sem léku allir með Fram, Arnar Pétursson og Birkir Ívar Guðmundsson léku með Stjörnunni, Hlynur Jóhannesson varði mark HK, Lárus Long lék með FH, Erlingur Richardsson með Val, Björgvin Þór Rúnarsson með Selfossi og þeir Zoltán Bragi Belanyi og Gylfi Bragason með  Gróttu/KR.

APRÍL:

Þorbergur hættir hjá ÍBV

Þorbergur Aðalsteinsson, sem þjálfað hefur karlalið ÍBV í handbolta síðustu fjögur ár, mun ekki halda áfram með liðið.  „Þorbergur hefur skilað góðu starfi og menn skilja sáttir,“ sagði Magnús Bragason, formaður handknattleiksráðs ÍBV í Fréttum en ekki var búið að ráða nýjan þjálfara.

Simmi hættir

Sigmar Þröstur Óskarsson, einn besti markvörður landsins, hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna eftir 23 ár í meistaraflokki.  Simmi hefur marga fjöruna sopið á þessum tíma en um vorið lauk hann námi við skipstjórnardeild FÍV og því á leið á sjóinn.  Simmi hóf ferilinn 15 ára gamall, árið 1976 með Þór og eftir að meistaraflokkarnir voru sameinaðir í ÍBV, stóð Simmi áfram í markinu.  Auk þess að spila með þessum tveimur félögum, lék hann með Stjörnunni og KA.  „Þetta er búið að vera mjög gaman en það sem mér þykir verst er að hafa ekki náð meistaratitli með ÍBV,“ sagði Simmi í viðtali í Fréttum.

Gunnar ósáttur og farinn

Gunnar Sigurðsson, sem varði mark knattspyrnuliðs ÍBV, hefur ákveðið að róa á önnur mið eftir að Birkir Kristinsson gekk í raðir liðsins.  Gunnar segir viðskilnaðinn ekki hafa verið í góðu en ber þó engan kala til félagsins, eins og fram kemur í viðtali í 15. tölublaði Frétta.  Gunnar var ekki lengi að finna sér nýtt lið en hann samdi við sænska 1. deildarliðið IK Brage.

Venni líka ósáttur

Sigurvin Ólafsson, ákvað einnig að róa á önnur mið en í aðsendri grein segir hann að viðskilnaðurinn hafi endað með leiðindum.  Sigurvin, eða Venni gekk í raðir Fram en hann hafði glímt við erfið meiðsli tímabilið á undan.

Guðfinnur og Guðbjörg best

Lokahóf handboltans fór fram í Kiwanis.  Hápunktur kvöldsins var þegar handknattleiksfólk ársins var tilkynnt en heiðurinn kom í hlut þeirra Guðfinns Kristmannssonar og Guðbjargar Guðmannsdóttur. Sigurður Ari Stefánsson og Hind Hannesdóttir fengu Fréttabikarana og þá voru þeir Sigmar Þröstur Óskarsson, Þorbergur Aðalsteinsson og Þorvarður Þorvaldsson allir heiðraðir fyrir vel unnin störf í þágu handboltans.

ÍBV Norður-Atlantshafsmeistari 1999

Íslandsmeistarar ÍBV í knattspyrnu og Færeyjameistarar í HB, mættust í meistarakeppni landanna tveggja á gervigrasvellinum í Færeyjum.  Um 1500 manns mættu á leikinn, sem var hinn fjörugasti. Leiknum lauk með sigri ÍBV eftir vítaspyrnukeppni en lokatölur eftir venjulegan leiktíma var 2:2.

MAÍ:

Fjórði flokkur bikarmeistari

Strákarnir í fjórða flokki í handboltanum stóðu sig vel.  Liðið tapaði naumlega í úrslitum Íslandsmótsins gegn KA en unnu bikarmeistaratitilinn eftir framlengdan leik gegn FH 21:17.

Simmi í liði ársins

Sigmar Þröstur Óskarsson, markvörður ÍBV í handbolta var valinn í lið ársins á lokahófi HSÍ.  Þá var kvennaliði ÍBV valið prúðasta lið Íslandsmótsins.

Misstu af úrslitaleiknum

Karlalið ÍBV tapaði fyrir ÍA í undanúrslitum deildarbikarsins en lokatölur urðu 1:2. Leikurinn fór fram á Helgafellsvelli.

Gunnari Berg margt til lista lagt

Handknattleiksmanninum Gunnari Berg Viktorssyni er margt til lista lagt en á dögunum fór hann holu í höggi á golfvellinum í Eyjum, á 17. braut.  „Ég hélt nú alveg rónni en það sama er ekki hægt að segja um meðspilarann, Sigurð Bragason, hann trompaðist alveg, faðmaði mig og kyssti, slíkur var fögnuðurinn,“ sagði Gunnar Berg í viðtali í Fréttum.

Steingrímur með fernu

Kvennalið ÍBV tapaði fyrsta leik sínum í Íslandsmótinu í fótbolta þegar liðið sótti geysisterkt lið KR heim.  Lokatölur urðu 3:1 fyrir KR.  Karlalið ÍBV byrjaði á stórsigri á heimavelli gegn Leiftri, 5:0 þar sem Steingrímur Jóhannesson gerði fjögur mörk.  Liðið gerði svo markalaust jafntefli gegn Val á útivelli í næsta leik.

Úr leik í deildarbikarnum

Íslands- og bikarmeistarar ÍBV urðu að sætta sig við tap gegn ákveðnum Skagamönnum í deildarbikar karla. Ljósi punkturinn við leikinn er að ÍBV var án nokkurra lykilmanna og var skarð þeirra fyllt með ungum og efnilegum leikmönnum. Bjarni Jóhannsson þjálfari notaði líka alla varamennina þannig að unglingamir í hópnum fengu tækifæri til að sýna hvað í þeim býr og fá um leið innistæðu í reynslubankann.

Heppnir að ná stigi

Leikur Vals og ÍBV á Hlíðarenda í Landssímadeildinni fór fram við ágætar aðstæður. Byrjunin var ansi fjörleg, ÍBV fékk kjörið tækifæri strax á annarri mínútu leiksins, þegar Ívar Ingimarsson átti skalla inn í vítateig Vals og Hlynur náði að pota í boltann en markmaður Vals varði. Fleiri urðu marktækifærin en mörkin létu ekki sjá sig og mátti ÍBV þakka fyrir að halda heim með annað stigið.

JÚNÍ:

Gámakaup og styrkir

Birgir Guðjónsson, formaður Þjóðhátíðarnefndar mætti  á stjórnarfund aðalstjórnar 10. júní. Gerði hann grein fyrir störfum nefndarinnar. Þá sagði hann að þjóðhátíðarnefnd hefði ákveðið að kaupa vörugáma til að byggja nýtt svið. Eldri  gámarnir væru orðnir lélegir.

Á sama fundi samþykkti aðalstjórn að veita 100 þúsund króna styrk til utanferða yngri flokka félagsins. Skuli sú upphæð skiptast jafnt milli karla og kvenna. Þá var samþykkt á næsta fundi að kostnaður við ferðir á önnur mót en Íslandsmót verði ekki greiddur af ÍBV íþróttafélagi.

Sorglegt

Liðsmenn ÍBV vilja sennilega gleyma leik sínum gegn Blikum í Kópavogi í Landssímadeildinni. Ástæðan  einföld, leikurinn var afspyrnuslakur af hálfu Eyjamanna. Leikurinn fór 1 - 0 fyrir heimamenn og var sigurinn síst of stór.

Sorglegt var að horfa upp á jafn gott lið og ÍBV spila jafn ömurlega og í þessum leik. Leikmenn virtust mjög þungir og spiluðu engan veginn sem eitt lið. Voru mjög óöruggir á boltann og þar af leiðandi náðu þeir aldrei að skapa sér góð marktækifæri með hröðum og góðum sóknarleik. Vonandi verður þessi leikur Eyjamönnum lokaaðvörun fyrir framhaldið. Því annars hlýtur spurningin að vera: Hvað er að strákar?

2. flokkur karla

Annar flokkur karla hóf Íslandsmótið í a-riðli með því að gera jafntefli gegn KR-ingum á heimavelli á mánudagskvöld. Strákarnir sýndu ágætis tilþrif en þegar á heildina er litið var jafntefli nokkuð sanngjörn úrslit. Mark ÍBV skoraði Gunnar Heiðar Þorvaldsson. Þess má geta að þrír leikmenn fengu að líta rauða spjaldið í leiknum, þar af tveir KR-ingar.

Stelpurnar öflugar

2. flokkur kvenna lék sinn fyrsta leik í Íslandsmótinu nú í vikunni. Eyjastúlkur mættu liði Stjörnunnar í hörkuleik og sigruðu sannfærandi, 3-2. Mörk ÍBV skoruðu; Kelly Shimmen tvö og Bryndís Jóhannesdóttir eitt.

Grátlegt hjá þriðja flokki

Þriðji flokkur karla lék gegn Keflvíkingum í  Eyjum í júníbyrjun og voru miklar sviptingar í leiknum. Eyjapeyjar rúlluðu gestunum upp í fyrri hálfleik og var staðan í leikhléi, 3-0. Í síðari hálfleik gekk allt á afturfótunum og máttu heimamenn þola tap í leiknum, 3-4. Mörk IBV skoruðu þeir; Bjarni Rúnar tvö og Haraldur eitt.

Hásteinsvöllur ólöglegur

Knattspyrnuvöllurinn við Hástein fullnægir ekki þeim skilyrðum sem sett eru um slík mannvirki að kröfum KSÍ. - Talsverðar endurbætur þarf að gera á áhorfendasvæði, aðgengi fyrir leikmenn og aðstöðu fyrir miðasölu. Sótt hefur verið um undanþágu til KSÍ vegna þessa. KSÍ hefur ítrekað krafist endurbóta og segir  að einungis sé heimilt að veita undanþágu ef staðfest framkvæmdaáætlun liggi fyrir um endurbætur. ÍBV fær frest fram til 15. júlí til að leggja fram staðfesta framkvæmdaáætlun um endurbætur. Ef sú áætlun liggur þá ekki fyrir  má eins búast við að ÍBV verði ekki leyft að leika sína heimaleiki á Hásteinsvelli.

Fjöldi viðurkenninga á lokahófi

Lokahóf yngri flokkanna í handbolta var haldið um mánaðarmótin maí/júní. Þau hlutu viðurkenningar að þessu sinni:

3. flokkur karla: Sigurður Ari Stefánsson hlaut FRÉTTABIKAR karla en önnur verðlaun voru ekki veitt í þessum flokki.

3. flokkur kvenna: Hind Hannesdóttir hlaut FRÉTTABIKAR kvenna. Besti leikmaður: Hind Hannesdóttir. Mestu framfarir: Aníta Ársælsdóttir.  Efnilegust: Anna Rós Hallgrímsd.

4. flokkur kvenna: Besta ástundun: Aníta Eyþórsdóttir. Mestu framfarir: Hildur Ólafsdóttir. Efnilegust: Bjarný Þorvarðardóttir.

4. flokkur karla: Mestu framfarir: Sigþór Friðriksson. Efnilegasti: Kristinn Jónatansson. Besti leikmaður: Einar Hlöðver Sigurðsson.

5.flokkur kvenna: Mestu framfarir: Erna Sævarsdóttir.  Besta ástundun: Kristín I Grímsdóttir. Prúðasti leikmaður:  Karítas  Þórarinsdóttir.

5. flokkur karla: Mestu framfarir: Jens Kristinn Elíasson.  Besta ástundun: Benedikt Ó. Steingrímsson.  Prúðasti leikmaður: Hilmar Á. Björnsson.

6. flokkur kvenna - eldri: Prúðasti leikmaður: Anna M. Kristinsdóttir.  Mestu framfarir: Karen Birgisdóttir. Besta ástundun: Hildur B. Bjarkadóttir, Sæunn Magnúsdóttir og Svala Jónsdóttir.

6. flokkur kvenna - yngri: Prúðasti leikmaður: Þórunn Sigurðardóttir. Mestu framfarir: Hekla Hannesdóttir. Besta ástundun: Ester Óskarsdóttir og Helena S. Magnúsdóttir.

6. flokkur karla - eldri: Prúðasti leikmaður: Gísli Stefánsson.  Mestu framfarir: Daði Ólafsson.  Besta ástundun: Daði Ólafsson, Eyþór Björgvinsson, Pálmi Harðarson og Grétar Stefánsson.

6. flokkur karla - yngri: Prúðasti leikmaður: Óttar Steingrímsson.  Mestu framfarir: Daði Magnússon og Egill Jóhannsson.  Besta ástundun: Sæþór Garðarsson.

Tap í frábærum leik

Það var ljóst strax á fyrstu mínútu leiks ÍBV og Stjörnunnar á Hásteinsvelli í meistaradeild kvenna að bæði liðin ætluðu sér ekkert nema sigur og að fyrir höndum var stórskemmtilegur leikur. Fyrri hálfleikur stóð fyllilega undir þeim væntingum en enginn átti von á eins stórkostlegum seinni hálfleik og raun varð á. I fyrri hálfleik var staðan 1- 0 heimakonum í vil en í seinni hálfleik urðu mörkin 8 og höfðu gestirnir betur en lokatölur urðu 4-5 . Er seinni hálfleikur einn sá skemmtilegasti sem sést hefur í kvennaknattspyrnu í Vestmannaeyjum og ekki hafa karlarnir gert betur það sem af er tímabilinu.

ESSO og IBV undirrita nýjan samstarfssaming til 2ja ára

Olíufélagið hf. ESSO og knattspyrnudeild ÍBV undirrituðu nýjan samstarfssamning sinn til tveggja ára. ESSO er stærsti styrktaraðili knattspyrnudeildar ÍBV eins og undanfarin 11 ár. Samningurinn var undirritaður við nýja bensínstöð ESSO í Ártúnshöfða í Reykjavík með pompi og pragt. Samstarf Olíufélagsins hf. ESSO og knattspyrnudeildar ÍBV hefur nú staðið yfir í 11 ár. í upphafi samstarfsins var ÍBV að berjast í bökkum í næstefstu deild en þrátt fyrir misjafnt gengi liðsins í gegnum tíðina hefur ESSO ávallt haldið tryggð við ÍBV enda Eyjamenn einstaklega atorkusamir við að koma sér í kastljós fjölmiðla. Á síðustu tveimur árum hefur samvinnan svo skilað sér í íslandsmeistaratitlum og bikarmeistaratitli ÍBV. Samvinna ESSO og IBV í gegnum tíðina hefur verið einstök. Eins og góðu hjónabandi sæmir styrkjast stoðirnar og samheldnin eftir því sem árunum fjölgar. Áfram skal haldið á sömu braut. Enn á ný hafa ESSO og ÍBV ákveðið að halda áfram farsælu samstarfi sínu. Olíufélagið hf. ESSO verður áfram stærsti styrktaraðili ÍBV og bera allir karlaflokkar, frá meistaraflokki og niður í 7. flokk, merki Olíufélagsins hf. ESSO á brjósti IBV búninga deildarinnar auk þess að vera áberandi á einn og annan hátt í starfi deildarinnar.

Ánægja með Pæjumótið

Forsvarsmenn KA-Pæjumótsins eru mjög ánægðir með hvernig mótið gekk fyrir sig. Þrátt fyrir þriggja daga rigningu og stífan vind tókst að ljúka mótinu á tilsettum tíma. Björn Elíasson, sem var í stjórn mótsins, segir mótið hafa gengið mjög vel fyrir sig, miðað við hvernig veðrið var. „Vegna bleytu á laugardeginum gripum við til varaáætlunar, færðum leikina aftar á daginn, styttum leiktímann og tókst að Ijúka Ieikjum dagsins um hálfníuleytið um kvöldið. Þetta tókst því eins vel og hægt var að búast við og á allt okkar starfsfólk mikið hrós skilið, ekki síður en þátttakendurnir sem sýndu bæði skilning og þolinmæði. Sérstaklega ber að þakka húsvörðum skólanna og svo fólki úti í bæ sem tók að sér að þurrka fatnað af liðunum. Auðvitað koma alltaf upp einhver mál þar sem ekki eru allir ánægðir en í móti með 850 þátttakendum væri nú bara óeðlilegt ef ekki kæmi slíkt upp á. Mér fannst aftur á móti ótrúlegt hve lítið fór úrskeiðis, miðað við hvernig veðrið var. Og núna erum við að fá inn á póstinn okkar á netinu hrós og þakkir, bæði frá þátttakendum og fararstjórum. Við getum því ekki verið annað en ánægð með hvernig til tókst," sagði Björn Elíasson.

Í Pæjumótinu lenti 3. flokkur A: ÍBV í 3. sæti og þar varð Elva Dögg Grímsdóttir í öðru sæti yfir markahæstu menn með 7 mörk.

3. flokkur B: ÍBV lenti þar í 4.sæti og Ásta Hrönn Guðmannsdóttir varð markahæst með 7 mörk.

4. flokkur A: ÍBV-liðið lék hreint út sagt frábærlega og sigraði mjög sannfærandi lið KR í úrslitaleik, 4-0. Margrét Lára Viðarsdóttir varð langmarkahæst með 22 mörk og Thelma Sigurðardóttir varð í öðru sæti með 15 mörk.

5. flokkur A: ÍBV sigraði Val í úrslitaleik, 4-3, eftir vítaspyrnukeppni.

5.flokkur B: ÍBV lenti í 5. sæti

6. flokkur A: ÍBV sigraði þar með glæsibrag

6. flokkur B: Þar voru Eyjastúlkur með tvö lið, ÍBV og ÍBV-2. ÍBV-2 sigraði og ÍBV varð í 3. sæti. Elísabet Þorvaldsdóttir varð markahæst með 12 mörk og þær Berglind Þorvaldsdóttir og Bylgja Haraldsdóttir voru jafnar í þriðja sætinu með 8 mörk skoruð.

Sigur í grófum leik

Eyjamenn mættu grimmir til leiks gegn Fram á Hásteinsvelli í Landssímadeildinni. Þessi grimmd entist þó aðeins fyrri hálfleikinn en sá tími hefði átt að nægja Eyjamönnum til að gera út um leikinn. En færin nýttust illa og var staðan í leikhléi 1 - 0 Eyjamönnum í vil. Seinni hálfleikur var jafnari en um leið var hann einn grófasti leikur ÍBV í langan tíma og var uppskeran 4 gul spjöld og eitt mark sem á einhvern óskiljanlegan hátt var dæmt af.

Bjarni Jóhannsson, þjálfari, gerði umtalsverðar breytingar á liði sínu fyrir leikinn gegn Fram. Hlynur Stefánsson fór úr vörn á miðjuna og Guðni Rúnar tók sæti hans í vörninni. Bjarni Geir Viðarsson kom nýr inn í byrjunarlið í stöðu hægri bakvarðar og Ívar Bjarklind var færður fram í stöðu framliggjandi miðjumanns.

Heppnin ekki með  Eyjastúlkum

ÍBV-stelpurnar urðu að sætta sig við tap þegar þær mættu Val. Lokatölur urðu 2- 1 en í hálfleik var staðan 1 - 1 . Fljótlega í upphafi fyrri hálfleiks fékk ÍBV á sig hálf klaufalegt mark og tók það liðið nokkum tíma að ná vindi í seglin á ný. Það tókst þó og með mikilli baráttu tókst Eyjastúlkum að jafna með marki Karenar Burke. Strax á fyrstu mínútum seinni hálfleiks tókst Valsstúlkum að skora mark sem tryggði þeim þrjú stig úr leiknum. Þrátt fyrir mótlætið gáfust ÍB V-stelpumar ekki upp. Þær náðu að skapa sér nokkur góð færi en því miður höfðu þær ekki heppnina með sér að þessu sinni.

Í kröppum dansi

Bikarmeistarar ÍBV komust í hann krappan þegar þeir mættu 3. deildarliði Leiknis á útivelli í fyrrakvöld í 32 liða úrslitum bikarkeppninnar. Jafnt var undir lok leiksins, 2 - 2, en á lokamínútunum tókst Eyjamönnum að skora tvö mörk og gera þannig út um leikinn.

Gullkorn

Gullkorn frá Jóa Pé. Þeir félagar í handknattleiksráði voru að ræða um verðandi andstæðinga Íslands í Evrópukeppninni í handknattleik og Jóhann Pétursson hræddist aðeins eitt lið og sagði: „Ég vona aðeins að Íslendingar dragist ekki á móti Kúbu í Evrópukeppninni!!"

Alltaf stórleikur þegar spilað er við KR

Sannkallaður stórslagur í Landssímadeildinni og þarf ekki að taka fram hvað leikurinn var mikilvægur fyrir bæði lið. Með sigri KR hefðu þeir stungið af í deildinni og skilið ÍBV eftir. Eyjamenn voru ekki á þeim buxunum að láta KR-ingum þetta eftir og höfðu sigur, 2 - 1, en staðan var jöfn í hálfleik, 1-1. Eyjamenn komu virkilega vel stemmdir til leiks og var ekki liðin nema um mínúta af leiknum þegar þeir fengu sitt fyrsta tækifæri. Vantaði Inga Sigurðsson ekki nema eina tommu upp á að pota boltanum í netið. Boltinn kom þvert fyrir mark KR-inga rétt utan marklínu en því miður náði Ingi ekki til boltans sem kominn var framhjá Kristjáni markmanni.

KR-liðið er mjög léttleikandi enda eru þeir með marga snjalla leikmenn innanborðs. Það var því strax ljóst að framundan var spennandi leikur. Eftir hrapalleg mistök í vörn Eyjamanna náðu strákarnir hans Atla að sýna klærnar og skora mark. Þá voru aðeins sex mínútur liðnar af leiknum. Markið sló heimamenn út af laginu en þeir náðu þó að berja frá sér og fengu fljótlega tvö mjög góð færi.

Jöfnunarmark ÍBV kom eftir hornspyrnu frá Baldri Bragasyni sem loksins er á ná sér á strik í nýju liði. Hlynur fyrirliði náði boltanum og stýrði honum í netið og jöfnunarmarkið var staðreynd. Staðan varl-1 í leikhléi.

ÍBV var ekki á sama máli og þegar níu mínútur voru eftir af leiknum, skoraði Ívar Ingimarsson, sigurmark ÍBV með glæsilegum skalla eftir hornspyrnu frá Baldri Bragasyni. Sigurinn á KR kostaði sitt, Ingi fékk rautt í lokin fyrir klaufalegt og óþarft brot og Hlynur fór meiddur af velli og verður frá í einhvern tíma.

Ójafn leikur

í Landssímadeild kvenna áttust við Fjölnir og ÍBV um miðjan júní.  Leikurinn var mjög ójafn frá upphafi til enda og hefði sigur ÍBV getað orðið miklu stærri. Kelly Schimmen skoraði tvö mörk fyrir ÍBV strax í upphafi leiks og var staðan, 0 - 2, í hálfleik. ÍBV-stelpur sóttu án afláts í síðari hálfleik, en náðu aðeins að bæta einu marki við og var þar að verki Fanný Yngvadóttir.

Mikilvægur sigur

Þriðji flokkur karla lék hér heima gegn Val seinnipart júní. Var leikurinn bráðskemmtilegur á að horfa. Lið Vals er talið eitt það sterkasta á landinu í dag, en Eyjapeyjar sýndu góða takta í leiknum og sigruðu að lokum, 4-3. Bjarni Einarsson átti stórleik í liði ÍBV og skoraði öll fjögur mörk ÍBV í leiknum.

Skellur hjá fjórða flokki

Fjórði flokkur karla fékk Breiðablik í heimsókn og fengu strákarnir stóran skell. A-liðið mátti sætta sig við sjö marka tap, 4-11 og b-liðið tapaði, 2-4.

Upprúllun

Fjórði flokkur kvenna lék tvo leiki í síðustu helgina í júní. A-liðið lék gegn Fram og sigraði, 21-2 og síðan léku stelpumar gegn Grindavík og vann a-liðið, 9-2 og b-liðið vann, 6-1.

Sigur gegn Víkingi

Í lok júní fékk meistaraflokkur ÍBV karla nýliða Víkings í Landssímadeildinni í heimsók á Hásteinsvöll. ráðnir að breyta því í þessum leik. ÍBV byrjaði betur, þeir héldu boltanum nokkuð vel og voru grimmari í návígum. Það var svo þvert gegn gangi leiksins að heimamenn skoruðu og var það fyrir klaufagang í vörn ÍB V. Ekki í fyrsta skipti og var þetta á 13. mínútu. Markið kom eins og köld vatnsgusa í andlit Eyjamanna, en þeir náðu þó að koma sér fljótlega inn í leikinn aftur með marki Guðna Rúnars Helgasonar, sem skoraði með innanfótarskoti eftir misskilning milli markmanns og varnarmanns Víkings.

Seint í síðari hálfleik bætti Guðni Rúnar svo við öðru marki og sigur ÍBV 2-1 í höfn.

Stórsigur í bikarkeppninni og fjör á eftir

Eyjastúlkur mættu Fjölni í Coca Cola bikar kvenna um í lok mánaðar.  ÍBV-liðið fór á kostum og sigraði stórt, 0 - 7. Kelly Schimmen gerði þrennu í leiknum, Karen Burke, Lára D. Konráðsdóttir og Lisa gerðu eitt mark hver og eitt mark var sjálfsmark. Staðan í leikhléi var, 0-3. Heimir Hallgrímsson, þjálfari IB V, var ánægður með sínar stelpur í leiknum. „Þetta var góður leikur af okkar hálfu og stelpumar gerðu bara það sem þær áttu að gera. Yfirburðir okkar voru miklir og Fjölnisstúlkur áttu aldrei neinn möguleika," sagði Heimir. Líf og fjör hjá stelpunum Eftir leikinn urðu stelpurnar eftir í höfuðborginni og var margt á döfinni. Á föstudagskvöldinu fóm þær út að borða saman á Pasta Basta og í framhaldi af því var kíkt á skemmtistaði borgarinnar. A laugardeginum var farið í LaserTag og keilu og síðan sigldu stelpurnar niður Hvítá. Á sunnudeginum var brunað til Grindavíkur og farið á hestaleigu og svo endað í Bláa lóninu. Já, þær kunna sko að skemmta sér þessar stelpur!

JÚLÍ:

Jafntefli gegn Breiðabliki

Eyjastúlkur fengu frískt lið Breiðabliks í heimsókn í Landssímadeildinni í byrjun júlí. Leikurinn var skemmtilegur á að horfa enda mjög léttleikandi lið þarna á ferðinni. Leikurinn endaði í jafntefli, 1-1.

Að éta það sem úti frýs!

Um miðjan júlí birtist lesendabréf í Eyjafréttum frá einum stuðningsmanni ÍBV:

„Ég rak upp stór augu þegar ég fletti á forsíðu íþróttablaðsins í Morgunblaðinu laugardaginn 17. júlí 1999, það gat ekki verið að ég væri vöknuð. „Geta bara étið það sem úti frýs" var fyrirsögnin á viðtali sem Björn Ingi Hrafnsson tók við Bjarna Jóhannsson þjálfara ÍBV, þar er Bjarni að tala til þeirra sem gagnrýna leikskipulag liðsins^ Ég varð hálf ill að sjá hvemig þjálfari liðsins míns talaði til okkar stuðningsmanna sinna. Ég hreinlega veit ekki hvað þessir menn halda að þeir séu orðnir. Ef ég, sem stuðningsmaður, má ekki orðið gagnrýna leik eða leikskipulag minna manna og hafa mína skoðun, þá held ég að það sé best fyrir alla unnendur þessa leiks að finna sér annað áhugamál, þetta er jú hluti af „programmet". ÍBV er það lið sem hefur nú síðustu ár getað státað sig af frábærum stuðningsmönnum, sem hafa getað gert nánast hvaða knattspyrnuvöll sem er að sínum heimavelli. Einhvern tíma hefði verið talið að sá árangur sem ÍBV hefur náð væri ekki hægt að ná nema með hjálp stuðningsmanna, en nú er greinilega komið annað hljóð í strokkinn. Þessir menn sem stjórna liðinu verða að gera sér

að hafa fyrir því að halda stuðningsmönnunum en ég er ekki viss um að þeir líði svona framkomu. Ég hef alltaf haft stórt ÍBV hjarta en nú eru tilfinningarnar í garð liðsins orðnar blendnar. Þetta hefur alltaf verið gaman en nú er gamanið búið. Er ekki nokkur maður að þessu lengur af því að hann hefur gaman að þessu, er þetta allt gert einungis fyrir aurana. Mér finnst mjög mikilvægt að stjórnarmenn og þjálfari ÍBV liðsins fari núna að hugsa sinn gang áður en þeir mála sig algjörlega út í horn. Ef þjálfarinn getur ekki tekið gagnrýni þá held ég að hann sé ekki á réttri hillu í lífinu, hann ætti að leita sér að nýrri vinnu.

Með íþróttakveðju, Þórunn Ragnarsdóttír Sörlaskjóli 5 107 Reykjavík“

Góður sigur hjá 2. flokki

Annar flokkur karla lék gegn ÍA á heimavelli. Eyjapeyjar voru sprækir í þessum leik og sigruðu gestina með tveimur mörkum gegn einu. Mörk ÍBV skoruðu þeir Gunnar Heiðar Þorvaldsson og Elías Ingi Björgvinsson.

5. flokkur

Fimmti flokkur karla fékk lið Grindavíkur í heimsókn. Úrslit urðu sem hér segir: A-lið: ÍBV-Grindavík 2-1.  Mörk ÍBV Einar  Kr. og Viðar. alt A-lið: ÍBV-Grindavík 3-4 Mörk ÍBV Egill 2, Hjálmar l. C-lið: ÍBV-Grindavík 1-2.  Mark ÍBV skoraði Daði.

2000 -

Kaffispjall á ný

Á fyrstu dögum nýs árs birtist auglýsing í bæjarblöðunum, frá ÍBV íþróttafélagi. Þar er tilkynnt að endurvekja eigi hina vikulega kaffifundi. Þeir verða framvegis í Týsheimilinu kl. 9.30 á fimmtudagsmorgnum.

Elías og Björgvin           

Síðastliðið haust var Kristinn R. Jónsson ráðinn þjálfari meistaraflokks karla í knattspyrnu og strax eftir áramótin var tilkynnt að Elías Friðriksson yrði aðstoðarmaður hans. Kristinn sem býr í Reykjavík mun ekki flytja til Eyja fyrr en næsta vor og því sjá um þjálfun þeirra leikmanna sem eru á Reykjavíkursvæðinu í vetur.  Elías mun hinsvegar sjá um æfingarnar í Eyjum fram á vor. Þá var tilkynnt að Björgvin Eyjólfsson Eyjólfsson hefði verið ráðinn til að sjá um meðhöndlun vegna meiðsla á leikmönnum ÍBV jafnframt því að sjá um fyrirbyggjandi aðgerðir og svo uppbyggingu á leikmönnum sem eru að stíga upp úr meiðslum. Björgvin hefur starfað með meistaraflokki karla ÍBV undanfarin 20 ár en reyndar með hléum.

Þrettándinn

Þrettándagleði ÍBV fór fram í frábæru veðri föstudagskvöldið 7. janúar en ekki gaf til hátíðahalda kvöldið áður á hinum eiginlega þrettánda. Gleðin var með hefðbundnum hætti og hófst með flugeldasýningu af Hánni þaðan sem jólasveinar héldu niður í bæ þar sem þeir sameinuðust Grýlu, Leppalúða, hyski þeirra og álfum og púkum. Álfabrennan var á malarvellinum þar sem fjöldi fólks fylgdist með.

Heppnaðist gleðin í alla staði mjög vel enda veður eins og best verður á kosið. Erfitt er að giska á hvað margir tóku þátt í skrúðgöngunni og voru samankomnir við malarvöllinn en þeir hafa örugglega ekki verið færri en 2000. Mátti þar sjá margan brottfluttan Eyjamanninn sem var mættur með börnin til að leyfa þeim að kynnast þrettándanum í Vestmannaeyjum.

Íslandsmót í innanhússknattspyrnu

Karlalið ÍBV spilaði lok janúar í Íslandsmótinu í innanhússknattspyrnu. ÍBV stillti upp sínu sterkasta liði og var uppskera laugardagsins góð, þrír öruggir sigrar, sæti í úrslitum tryggt og menn vongóðir um áframhaldið. Til að gera Ianga sögu stutta þá töpuðu Eyjamenn leik sínum í 8-liða úrslitum gegn Breiðabliki og ÍBV því úr leik. Breiðablik komst svo alla leið og varð Íslandsmeistari. Elías Friðriksson nýráðinn aðstoðarþjálfari ÍBV sagði í viðtali við  Fréttir að liðið hefði spilað mjög vel á laugardeginum. „Við fórum nokkuð auðveldlega í gegnum leikina á laugardeginum og unnum þá sannfærandi. Við vorum með 12 manna hóp sem skipti spilamennskunni nokkuð jafnt á milli sín. Á sunnudeginum lentum við strax undir 1 -0 á móti Breiðabliki og svo 2- 0, og við náðum hreinlega ekki að brjóta þá á bak aftur. Blikarnir lágu aftarlega og gáfu engin færi á sér og því fór sem fór."

Úrslit leikjanna voru þessi: ÍBV-Þróttur R. 5-2

ÍBV-Grindavík 4 - 0

ÍBV-Víðir 4 – 2

ÍBV-Breiðablik 2 – 5

Kvennalið ÍBV keppti sömuleiðis í Íslandsmótinu í innanhússknattspyrnu sömu helgina og karlarnir og náðu þær prýðisgóðum árangri. Stelpumar voru í frekar erfiðum riðli, en lentu í öðru sæti og náðu því í úrslit. Í undanúrslitum kepptu þær við Breiðablik og voru vægast sagt miklu betri aðilinn í leiknum. En heppnin var hreinlega ekki á bandi ÍBV og Breiðablik vann leikinn og varð svo Íslandsmeistari.

 „Ég er þokkalega sáttur við árangurinn. Við höfum aldrei náð svona langt áður en mér fannst við geta farið lengra. Það var slæmt að missa Petru sem meiddist, en þrátt fyrir það þá sóttum við nánast stanslaust á Blikastelpumar." sagði Heimir Hallgrímsson þjálfari ÍBV. Úrslit leikjanna voru þessi: ÍBV-Stjaman 5 -1 (Lind 2, íris, Elena, Hjördís)

ÍBV-KR 0 – 3

ÍBV-Fjölnir 7 - 1 Elena 2, Biddý, Fanný, Hjördís, Íris, Petra.

ÍBV - Sindri 10 - 1 Íris 3, Elena 2, Biddý, Hanna, Lind, Hjördís, Fanný.

ÍBV-Breiðablik 0-2            

Íris

Íris Sæmundsdóttir hlaut Fréttapíramídann árið 2000 fyrir framlag til íþróttamála í Eyjum. Ferill Írisar er glæsilegur sem leikmanns, bæði í handknattleik og knattspyrnu. Ef litið er á handknattleikinn fyrst, en þar lék hún sem vinstri hornamaður, er árangurinn þessi. 1990 var Íris valin efnilegust í 3. flokki ÍBV. 1991 fékk hún Fréttabikarinn, yarð Íslandsmeistari með 3. flokki ÍBV og lék með stúlknalandsliðinu. 1992 var hún valin besti leikmaður 2. flokks ÍBV. 1993 Íslandsmeistari með Víkingi, var í silfurliði Víkings í 2. flokki og var valin efnilegasti leikmaður 2. flokks Víkings. 1994 var hún í silfurliði ÍBV í bikarkeppni HSI

Ekki er ferillinn síðri í knattspyrnunni. 1990 besti leikmaður 2. flokks ÍBV, besti leikmaður mfl. ÍBV, þá aðeins 15 ára. 1991 besti leikmaður 2. flokks ÍBV, lék alla leikina fimm sem stúlknalandsliðið lék það árið og Íslandsmeistari með 2. flokki ÍBV. 1992 besti leikmaður 2. og mfl. ÍBV. 1993 meistari 2. deildar með Hetti á Egilsstöðum.

Sumarið 1999 var hún Íris  valin í A-landsliðið og kom inn á sem varamaður í sínum fyrsta leik. Er Íris fyrsta konan í ÍBV sem nær þessum áfanga.

Íris hefur leikið 68 leiki með mfl. ÍBV og skorað í þeim 31 mark. Hún leikur allar stöður á vellinum og hefur allan sinn feril í meistaraflokki verið markahæst þangað til sl.

Skellur í Hafnafirði

15. janúar lék meistaraflokkur kvenna í handbolta, sinn fyrsta á árinu, þegar þær heimsóttu FH í Hafnarfjörðinn. Leikurinn var jafn og spennandi framan af og í hálfleik var staðan 10 - 9 heimastúlkum í vil. En í seinni hálfleik hrundi leikur ÍBV bæði í sókn og í vörn. Stelpurnar skoruðu aðeins 5 mörk á 30 mínútum, en fengu á sig 16 og niðurstaðan því algjör skellur. „Þetta er náttúrulega algjörlega óafsakanlegt af okkar hálfu. Við áttum góðan fyrri hálfleik, áttum meira að segja að vera yfir í hálfleik en náðum ekki að nýta færin og vorum því einu marki undir í staðinn. í seinni hálfleik dettur svo Amela út vegna bakmeiðsla og þá hreinlega hrundi leikur liðsins." sagði Sigbjörn Óskarsson þjálfari stelpnanna í viðtali við Fréttir eftir leikinn.

Hlutafélag bakharl ÍBV?

Föstudaginn 21. janúar sl. var haldinn undirbúningsfundur á vegum IB V vegna stofnunar fyrirhugaðs fjárfestingahlutafélags. Að frumkvæði knattspyrnudeildar hefur verið unnið markvisst að þessum málum frá því í október síðastliðinn. Mikill áhugi er fyrir stofnun hlutafélags í tengslum við ÍBV, sem yrði væntanlega í því formi að hlutafélagið yrði sjálfstæður bakhjarl ÍBV. Verið er að skoða ýmsa fleti á þessu máli. í undirbúningsnefnd fyrir stofnun fjárfestingahlutafélagsins, sem gengur undir vinnuheitinu Eyjapeyjar, eru eftirtaldir: Ásgeir Sigurvinsson fyrrum leikmaður ÍBV og atvinnumaður í knattspyrnuu, Pálmi Sigmarsson hjá Spectra AB, Jóhannes Ólafsson fyrry. formaður knattspyrnudeildar ÍBV, Bjarki Brynjarsson forstöðumaður útibús Kaupþings í Vestmannaeyjum og Jón Valgeirsson lögfræðingur hjá Lögmönnum Vestmannaeyjum.

Ekkert varð af þessum áformum.

Ákærður fyrir tæklingu en sýknaður í héraðsdómi

Mál sem var rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness gegn leikmanni ÍBV í knattspyrnu getur átt eftir að hafa afgerandi áhrif á íþróttir almennt eða a.m.k. þar sem snertingar eru fyrir hendi. Tildrög ákærunnar er atvik í leik ÍBV og HK í Íslandsmótinu innanhússknattspyrnu í 2. flokki karla fyrir réttu ári þegar leikmaður HK fótbrotnaðj eftir samstuð við markvörð ÍBV. Dómarar leiksins litu svo á að brotið hefði verið á leikmanni HK og vísuðu markmanninum af leikvelli. Atvikið var kært til ríkissaksóknara sem gaf út ákæru um miðjan desember sl. þar sem leikmaður ÍBV er ákærður um mjög grófa líkamsárás. Einnig krefst leikmaður HK rúmlega einnar milljónar króna skaðabóta.

Í ákærunni segir að höfða skuli opinbert mál gegn Gunnari Bergi fyrir líkamsárás í knattspyrnuleik milli HK og ÍBV sem fram fór í íþróttahúsinu í Digranesi í Kópavogi hinn 30. janúar 1999. „Þar sem ákærði, markvörður ÍBV, hafi hlaupið sex til níu metra út frá markinu að Villý Þór Ólafssyni, leikmanni HK sem lék í átt að markinu, rennt sér harkalega í fætuma á honum og komið höggi á miðjan hægri sköflung hans, með þeim afleiðingum að fótleggurinn þverbrotnaði," segir í ákærunni. Telst þetta varða við 1. mgr. 218. gr. hegningarlaga, sem er ákvæði um meiri háttar líkamsárás og er þess krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar. Villý Þór fór auk þess fram á að ákærði greiði sér 1.099.944 krónur í skaðabætur með áskilnaði um að krefjast annarra og hærri bóta komi til varanlegrar örorku og eða miska. Krafan sundurliðast þannig: Beint tekjutap vegna fjarvista frá vinnu kr. 364,944, tekjutap vegna atvinnumissis 200.000 kr., miski kr. 500.000 og lögmannsþóknun 35.000 kr.

Gunnar Bergur Runólfsson var sýknaður af ákærunni.

Unnið 21 leik af 22

Stúlkurnar í 5. fl. kvenna ÍBV í handknattleik léku í lok janúar i í 3. umferð Íslandsmótsins og gerðu sér lítið fyrir og sigruðu alla andstæðinga sína og það nokkuð örugglega. Í riðlakeppninni fengu Eyjastúlkur litla sem enga mótspyrnu og þegar upp var staðið höfðu þær skorað 61 mark og aðeins fengið á sig 15. ÍBV hélt sínu flugi áfram og komust stúlkurnar auðveldlega í gegnum milliriðilinn og undanúrslitin með sigri á KA og Haukum. Þar með voru stúlkurnar komnar í úrslitaleik og andstæðingarnir að þessu sinni voru Stjarnan úr Garðabæ. Þar tóku Eyjastúlkur andstæðinga sína hreinlega í kennslustund og sá Stjarnan hreinlega aldrei til sólar. „Stelpumar léku stórvel og úrslitaleikurinn var hreint frábær þar sem liðsheildin naut sín með Karítas í markinu, en hún varði ótrúlega á köflum og átti fjöldann allan af löngum sendingum fram völlinn sem samherjar hennar nýttu sér auðvitað til fullnustu," sagði Stefanía Guðjónsdóttir þjálfari í viðtali við Fréttir.  Bjarki Sigurðsson, margreyndur landsliðsmaður í handknattleik, sá ÍBV liðið leika og hrósaði hann liðinu í hástert, sagðist sjaldan hafa séð eins skemmtilegan handbolta spilaðan hjá stúlkum á þessum aldri. Hvatti hann stúlkumar til að stunda æfingar af dugnaði því þær ættu svo sannarlega framtíðina fyrir sér. Stúlkurnar eru á góðri leið með að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í 5. flokki. Þær hafa nú sex stiga forskot á liðin í 2. - 3. sæti sem eru Stjarnan og Fram

ÍBV hefur nú unnið tvö mót og höfnuðu einu sinni í 2. sæti.

Íslandsmótið samanstendur af fimm mótum og telja fjögur bestu mótin hjá hverju liði um Íslandsmeistaratitilinn. Í hverju móti gefur efsta sætið 10 stig, 2. sætið 8 stig og 3. sætið 6 stig. Það má til gamans geta þess að stúlkurnar í ÍBV, sem eru nú flestar á fermingaraldrinum, hafa aldrei leikið í Íslandsmóti hér í Vestmannaeyjum frá því þær byrjuðu að stunda handknattleik. Ástæðan fyrir því er að íþróttahúsin hér eru of lítil fyrir Íslandsmót hjá yngstu flokkunum. Þannig fóru leikirnir hjá stelpunum.

Riðill:

ÍBV-HK 12 - 3

ÍBV-Fjölnir 19 - 5

ÍBV-Grótta 12-1

ÍBV-Valur 18-6

Millriðill:

ÍBV-KA 17-9

Undanúrslit:

ÍBV-Haukar 16-12

Úrslitaleikur:

ÍBV-Stjaman 16-9

Þjálfarar stúlknanna em Stefanía Guðjónsdóttir og Mikhail Akbashev.

Breyting á stjórn knattspyrnudeildar

Breytingar hafa orðið á stjórn knattspyrnudeildar ÍBV. Jóhannes Ólafsson formaður og Tryggvi Kr. Ólafsson hættu í stjórn knattspyrnudeildar sl. haust eftir 11 ára farsælt starf. Í stað  þeirra komu Stefán Erlendsson og Valgeir Kolbeinsson. Auk þess eru áfram þeir Eggert Garðarsson, Guðni Hjörleifsson, Sigurjón Birgisson og Sigursteinn Leifsson. Framkvæmdastjóri knattspyrnuudeildar er Þorsteinn Gunnarsson.

Eggið kenndi hænunni

ÍBV lék æfingaleik við lið Fylkis í knattspyrnuhöllinni í Keflavík. Þjálfari Fylkis er fyrrverandi þjálfari ÍBV Bjarni Jóhannesson  og fyrrv. aðstoðarmaður hans Kristinn R. Jónsson þjálfar lið ÍBV. Það fór svo í þetta sinn að eggið kenndi hænunni og leikmenn ÍBV sigruðu örugglega 3-1. Staðan í hálfleik var 2-1 fyrir ÍBV. Mörk ÍBV skoruðu þeir Ingi, Steingrímur og Gunnar Heiðar.

Einum færri og töpuðu

Þrátt fyrir að stúlkurnar í 2. flokki ÍBV hafi ekki náð að sýna sitt rétta andlit í undanförnum leikjum þá komu þær vel stemmdar til leiks gegn toppliðinu Val í lok janúar.  Eyjastúlkur byrjuðu leikinn betur og náðu strax þriggja marka forustu. Valsstúlkur hleyptu Eyjastúlkum þó aldrei langt frá sér þrátt fyrir að ÍBV hafi verið með forustuna nánast allt til loka leiksins. Þegar aðeins fjórar rnínútur voru eftir afleiknum var einum leikmanni ÍBV vísað af leikvelli og það áttu gestirnir eftir að nýta sér í vil. Einum leikmanni færri náðu Eyjastúlkur ekki að halda dampi, Valsstúlkur náðu að síga fram úr og sigruðu með aðeins einu marki, 23-22. Heppnin var hliðhollari gestunum í þessum leik en stúlkumar frá Hlíðarenda þurftu svo sannarlega að hafa fyrir því að leggja sprækar Eyjastúlkur af velli. Aðall Eyjaliðsins í þessum leik var varnarleikur og hraðaupphlaup sem oft nýttust vel. Heppnin var sem fyrr segir það sem skar úr um hvour megin sigurinn lenti. Valsstúlkur eru nú í efsta sæti með 10 stig en ÍBV er í 5. sæti með tvö stig.

Mikilvægur sigur

Meistaraflokksstelpur, léku svo við Fram hér í Eyjum nokkrum dögum síðar,  en leiknum hafði verið frestað  vegna ófærðar.  Eyjastelpur höfðu aðeins tapað einum heimaleik í Íslandsmótinu og voru staðráðnar í að hafa þá ekki fleiri. Leikurinn byrjaði vel fyrir þær, fyrsta markið var þeirra en svo svöruðu Framarar fyrir sig og komust í 3 - 4. Mest var forysta gestanna tvö mörk, 8 -10 en með mikilli baráttu, góðum varnarleik og frábærri markvörslu Vigdísar náði ÍBV að snúa leiknum sér í hag og ná tveggja marka forystu í hálfleik 14- 12. Stelpurnar héldu sínu striki og knúðu fram sigur, 28-25.

Besta lið deildarinnar, segir Sigbjörn

Mikil sigling var stelpunum í meistaraflokki ÍBV í janúar. Eftir að hafa tapað tveimur leikjum með einu marki hafa þær unnið þrjá leiki í röð og voru með því að tryggja sig í efsta hluta deildarinnar.  Unnu Víking 19-15 og Aftureldingu 30-16. Stelpurnar eiga þrjá leiki eftir í deildinni og stefna á eitt af fjórum efstu sætunum til að ná betri stöðu í úrslitunum. Sigbjörn Óskarsson, þjálfari stelpnanna, segir að þær séu loksins farnar að sýna sitt rétta andlit. „Eftir að hafa unnið þrjá leiki í röð erum við komin á rétt ról í deildinni. Við erum í 5. sæti með 21 stig en næst á undan okkur er Stjarnan með 22 stig eftir 18 leiki. Svo eru þrjú lið á toppnum með 25 stig, Grótta/KR eftir 18 leiki og Víkingur og FH eftir 17 leiki," sagði Sigbjörn í samtali við Fréttir. Sigbjörn segir að liðið sé á réttri leið en það sé helst sjálfstraustið sem vantar. Það hafi komið berlega í ljós í leikjunum gegn Gróttu/KR og Stjörnunni sem töpuðust með einu marki. „Næst unnum við Fram, Víking og Aftureldingu. Afturelding var ekki mikil fyrirstaða eins og var vitað fyrirfram en það var eins og þær væru hálf hissa á að vinna Fram og Víking. Þessir sigrar hafa ekki komið þér á óvart? „Nei, alls ekki. Þó við séum ekki með stóran hóp þá er ég sannfærður um að við erum með besta hópinn í deildinni í dag. Framan af stóðum við kannski ekki undir þessum væntingum en núna er liðið á uppleið og við erum að bæta okkur. Við eigum ennþá helling inni og getum unnið öll liðin á góðum degi. Til þess þurfum við líka að ná upp sjálfstraustinu“ sagði Sigbjörn Óskarsson, þjálfari ÍBV stúlkna.

Um miðjan febrúar var  enn fljúgandi fart á kvennaliði ÍBV. Þær gjörsigruðu ÍR, 31-18. Með sigrinum komst ÍBV í 4 . til 5. sæti ásamt Val.

Skuldlausir við HSÍ

„Við skuldum HSÍ ekki neitt," sagði Jóhann Pétursson í stjórn handknattleiksdeildar ÍBV-íþróttafélags í viðtali við Fréttir. Komið hafði fram í fréttum stóru fjölmiðlanna að nokkur lið eigi yfir höfði sér leikbann yegna skulda við sambandið en ÍBV er ekki í þeim hópi. „Í síðasta yfirliti áttum við smá inneign hjá HSÍ. Við myndum sjaldan skuld við þá vegna þess að kostnaður við að fá dómara hingað er mikill. Þann kostnað greiðum við og sendum síðan HSÍ reikninginn," sagði Jóhann.

2. flokkur

Bæði karla og kvennalið ÍBV léku við ÍR um miðjan febrúar. Þrátt fyrir að stúlkurnar í 2. flokki kvenna ÍBV hefðu sýnt það og sannað á dögunum í leik gegn Val að þær ættu erindi í þær bestu náðu þær ekki að fylgja því eftir gegn ÍR stúlkum. Þessi leikur var mikilvægur fyrir bæði lið og sérstaklega ÍBV, því með sigri hefðu Eyjastúlkur haft sætaskipti við IR sem er í 4. sæti. Mörk ÍBV: Hind Hannesdóttir 6, Guðbjörg Guðmannsdóttir 2, Eyrún Sigurjónsdóttir 1, Anna Rós Hallgrímsdóttir 1, Bjarný Þorvarðardóttir 2, Elva Grímsdóttir 1, Aníta Ey- þórsdóttir 1.

Ljóst var að strákarnir í ÍBV ættu erfiðan leik fyrir höndum þegar þeir mættu toppliðinu ÍR, í 2. flokki karla í handknattleik. Lið ÍR er skipað strákum sem leika stórt hlutverk í mfl. liði ÍR. Eyjapeyjar með ungt og efnilegt lið voru hins vegar tilbúnir að berjast fyrir sínu. Lið ÍBV er ungt að árum og m.a. léku tveir drengir úr 4. flokki lykilhlutverk í Eyjaliðinu, það voru þeir Karl Haraldsson, hornamaður og Kári Kristjánsson, skytta. Og uppskeran varð jafntefli, 25-25. Mörk ÍBV: Hannes Jón Jónsson 9, Sigurður Ari Stefánsson 8, Jóhann Halldórsson 4, Kári Kristjánsson 2, Sigþór Friðriksson 2.

Komu heim með bikarinn

Hið geysilega sterka lið okkar Eyjamanna í 3. flokki kvenna fór hamförum í úrslitakeppni í innanhússknattspyrnu sem haldin var nú um helgina. Liðið vann alla leiki sína utan einn, örugglega og vann meðal annars úrslitaleikinn 6-2. Sigurlás Þorleifsson þjálfari sagði að liðið hefði náð mjög vel saman. „Við lékum þannig að önnur lið áttu í miklum erfiðleikum að verjast okkur, enda eru stelpurnar mjög sterkar maður á móti manni. Við erum með margar stelpur á yngra ári þannig að ef allt gengur að óskum þá má búast við miklu af þessum flokki." Sagði Sigurlás við blaðamann Frétta.  Mörk IBV: Margrét Lára Viðarsdóttir 13, Ásta Hrönn Guðmannsdóttir 3, Sara Sigurlásdóttir, Thelma Sigurðardóttir, Karítas Þórarinsdóttir og Erna Sævarsdóttir allar með 1 mark.

Eyjafólk bikarmeistarar en komu ekki með bikarinn til  Eyja

ÍBV  komst ekki í bikarúrslitin í handboltanum í ár en engu að síður áttu Eyjamenn fulltrúa bæði í karla- og kvennaleikjunum. Sérstaklega var hlutur þeirra þeirra stór hjá körlunum þar sem Sebastian Alexandersson og Gunnar Berg Viktorsson voru bestir hjá bikarmeisturum Fram og Arnar Pétursson, Birkir Ívar Guð mundsson og Björgvin Rúnarsson léku stór hlutverk hjá Stjörnunni, sem voru mótherjar Fram. Auk þess lék Robertas með Fram en hann var gamall ÍBV-ari.  Hjá bikarmeisturum Vals var Eyjakonan Elísa Sigurðardóttir í leikmannahópnum.

Framkvæmdastjórinn olli skjálfta

Mikill skjálfti fór um Vestmannaeyjar vegna greinar sem Þorsteinn Gunnarsson framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar ÍBV setti á heimasíðu ÍBV og Morgunblaðið birti síðan 19. febrúar sl. ásamt spjalli við framkvæmdastjórann. Greinin fjallaði um framkvæmdaleysi bæjaryfirvalda í Vestmannaeyjum vegna stúkubyggingar við Hásteinsvöll og að þess vegna yrði ÍBV að leika á Laugardalsvellinum á komandi knattspyrnuleiktíð.

Þótti stjórn knattspyrnudeildar tekið fram fyrir hendur sínar og að framkvæmdastjórinn hefði ekki stöðu sinnar vegna heimild til að tjá sig um málið, enda ekki neinar hugmyndir uppi innan stjórnarinnar um að leika á Laugardalsvellinum.

Í framhaldi af yfirlýsingum Þorsteins á heimasíðu ÍBV og í Morgunblaðinu lét stjórn knattspyrnudeildar frá sér fara fréttatilkynningu þar sem segir að málefni stúkubyggingar við Hásteinsvöll séu til meðferðar hjá bæjaryfirvöldum og að stjórn knattspyrnudeildar treysti því að „bæjarsjóður ljúki málinu á þann hátt að sómi verði að fyrir alla aðila."

Segir og í tilkynningunni að framkvæmdastjórinn hafi farið „nokkuð fram úr sjálfum sér og án þess að hafa um það samband við stjórn knattspyrnudeildar." að setja inn á heimasíðuna að leikir ÍBV fari fram á Laugardalsvelli í Reykjavík. Harmar síðan stjórnin að þessi mál hafi farið á þennan hátt í umræðuna og sé málstaðnum ekki til framdráttar.

Þorsteinn skrifað grein í Fréttir  þar sem hann útskýrir sitt mál. Segir þar meðal annars: „Biður undirritaður alla hlutaðeigandi afsökunar á þessum ummælum og skal viðurkennt að hér fór undirritaður allverulega fram úr sjálfum sér í þeirri viðleitni að berjast með kjafti og klóm fyrir framgangi knattspyrnunnar í Vestmannaeyjum." Segir hann einnig að Morgunblaðsgreinin hafi ekki verið í þeim anda samstöðu sem nauðsynlegur væri og íþróttahreyfingunni ekki til framdráttar.

Óla Heiða

Ólöf Aðalheiður Elíasdóttir sem Vestmannaeyingar þekkja kannski betur sem Ólu Heiðu hefur verið öflugur talsmaður íþrótta í Eyjum jafnt keppnisíþrótta og íþrótta sem sýningaatriði. Einnig hefur Óla Heiða þjálfað og keppt í handbolta, og þjálfað í frjálsum íþróttum, að ógleymdum hinum ýmsu ábyrgðar og stjórnunarstörfum sem henni hafa verið falin. Óla Heiða  var heiðruð af Íþróttabandalagi Vestmannaeyja á viðurkenningahátíð þess, fyrir óeigingjörn störf sín og frumkvæðis í þágu íþrótta í Vestmannaeyjum. Óla Heiða hefur einnig í störfum sínum eflt áhuga almennings á íþróttum og vakið áhuga á heilsusamlegu gildi þeirra burt séð frá þeim þætti sem snýr að keppni eingöngu, auk þess sem hún kenndi leikfimi fyrir fatlaða og stofnaði íþróttafélag þeirra, Ægi.

Birkir Íþróttamaður ársins

Það kom fáum á óvart að Birkir Kristinsson skyldi verða valinn Íþróttamaður Vestmannaeyja 1999 á viðurkenningahátíð Íþróttabandalagsins sem sem haldin var skömmu eftir áramót. Birkir stóð í marki meistaraflokks ÍBV í fótbolta síðasta sumar með frábærum árangri. Auk þess er hann aðalmarkvörður íslenska landsliðsins sem náði mjög athyglisverðum árangri á árinu. „Birkir, sem er 35 ára, er fæddur og uppalinn í Eyjum og lék alla yngri flokkana í fótbolta með ÍBV. Hann náði aldrei að leika með meistaraflokki ÍBV á sínum yngri árum en eftir 15 ár er hann loks kominn „heim", sagði Þór Vilhjálmsson, formaður Íþróttabandalagsins þegar hann kynnti valið.

Flottur endasprettur

Þriðjudagskvöldið 28. febrúar var síðasta umferð í Nissandeild kvenna. Í Eyjum áttust þá við ÍBV og nýkrýndir bikarmeistarar Vals og var búist yið hörkuviðureign. Með sigri gat ÍBV náð þriðja sæti sem væri besti árangur liðsins frá upphafi, en Valsstúlkur gátu náð fimmta sæti með sigri. Gestirnir höfðu yfirhöndina í fyrri hálfleik 14 -17 en góður kafli í  upphafi seinni hálfleiks tryggði ÍBV sigur 26 - 25. Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir IBV. Gestirnir skoruðu fyrstu tvö mörkin og náðu þannig forskoti sem þær létu ekki af hendi út hálfleikinn. Amela var tekin úr umferð og fyrir vikið varð sóknarleikur ÍBV stelpnanna ansi stirður. Mestur varð munurinn fjögur mörk í fyrri hálfleik, en með smábaráttu náði ÍBV að minnka muninn niður í þrjú mörk fyrir leikhlé. Staðan var hins vegar afleit, liðið hafði fengið á sig hvorki meira né minna en 17 mörk í einum hálfleik sem segir meira en mörg orð um varnarleik liðsins. Það var stelpunum til happs að Valur spilaði líka lélegan varnarleik og því varð munurinn ekki meiri.

Ekki er vitað hvað Sigbjörn þjálfari sagði við stelpurnar í leikhléi, en það virtist svo sannarlega virka því að þegar aðeins fimm mínútur vora liðnar af seinni hálfleik hafði ÍBV skorað þrjú mörk gegn engu marki gestanna og jafnað leikinn.  Eftir það var leikurinn í járnumog liðin skiptust á að skora eða allt þar til að Andrea Atladóttir tók til sinna mála og kom liðinu í tveggja marka forskot 25-23 og um sex mínútur til leiksloka. Elísa Sigurðardóttir, Eyjamaðurinn í liði Vals, hélt þeim inni í leiknum með því að skora tvö mikilvæg mörk fyrir liðið á meðan ÍBV skoraði eitt. Staðan var því orðin 26-25 og rúmlega 3 mínútur eftir af leiknum og líklega einhverjar lengstu þrjár mínútur sem undirritaður hefur þurft að þola, segir Júlíus Ingason íþróttablaðamaður Frétta í umfjöllun um leikinn.  Valsstúlkur fengu tvisvar sinnum tækifæri á að jafna, en þær klúðruðu vítakasti og svo varði Vigdís úr dauðafæri á síðustu andartökunum og sigurinn Eyjastúlkna 26-25.

Bestar í liði ÍBV voru þær Andrea Atladóttir og Vigdís Sigurðardóttir sem hreinlega fóru á kostum í leiknum, en einnig var Ingibjörg dugleg í vörn.

Mörk ÍBV: Andrea 8, Amela 7/5, Ingibjörg 3, Anita 3, Mette 2, Guðbjörg 1, Hind 1, Anna Rós 1. Varin skot: Vigdís 17, Lúsí 2.

Með sigrinum komst ÍBV í þriðja sæti Nissandeildarinnar með 27 stig, jafnmörg stig og FH sem er í öðru sæti en með betra markahlutfall.

ÍBV mætir svo Fram í 8-liða úrslitum og hefur ÍBV heimaleikjaréttinn ef til þess kemur. Sigbjöm Óskarsson var ekki ánægður í leikslok. „Þetta var allt of erfitt. Við vorum bara alls ekki tilbúin og lékum okkar lélegasta leik í lengri tíma í kvöld. Ég er hundsvekktur með frammistöðu liðsins en get hins vegar ekki neitað því að ég er ánægður með sigurinn og að ná þriðja sætinu sem er mjög gott." Það hlýtur að vera erfitt að fá á sig 17 mörk í fyrri hálfleik, hvað sagðirðu við stelpurnar í hálfleik? „ Já, já, ég var alveg brjálaður og sagði þeim til syndanna. Við ákváðum hins vegar bara að laga hlutina í okkar leik í staðinn fyrir að breyta einhverju og það gekk upp,“ sagði Sigbjörn í viðtali við Fréttir. 

Ágætt hjá 4. flokki

Fjórði flokkur karla keppti í endaðan febrúar í úrslitakeppni Íslandsmótsins í knattspyrnu innanhúss. ÍBV hafði unnið sinn riðil örugglega og því vora væntingar gerðar til liðsins. Keppt var í tveimur riðlum og lenti ÍBV í A- riðli ásamt Gróttu, Fylki og BÍ. Skemmst er frá því að segja að liðið vann einn leik, gerði eitt jafntefli og tapaði einum. Liðið hafnaði í öðru sæti riðilsins og komst í undanúrslit þar sem liðið tapaði gegn Skagamönnum. Strákarnir sýndu svo góðan leik þegar liðið mætti Völsungi í leik um þriðja sætið og tryggði sér sigur 2-0. Úrslit leikja urðu þessi,

ÍBV-Grótta 5-0,

ÍBV-Fylkir 2-6,

ÍBV-BÍ 2-2,

ÍBV- ÍA 2-5 í undanúrslitum og ÍBV-Völsungur 2-0 í leik um þriðja sætið.

Mörk ÍBV: Björgvin Már 5, Óli Berry 3, Bergvin 3, Einar Kristinn 1 Andri l.

Erlingur og svo Magnús

Á fundi aðalstjórnar ÍBV íþróttafélags rétt fyrir áramótin 1999-2000 lá fyrir bréf frá Erlingi Richardssyni, þar sem hann setti fram hugmynd að nýju skipuriti um skiptingu deilda og framkvæmd þeirra. Einnig skiptingu æfingatíma milli knattspyrnu og handbolta. Hugmyndin gerjaðist og það var svo í stjórnarfundi í febrúar að ræða við Erling um þessar hugmyndir hans og síðar var samþykkt að ganga til samninga við Erling um að hann yrði íþróttafulltrúi félagsins, sem myndi stjórna unglingastarfinu hjá félaginu. Á stjórnarfundi 24. apríl var komið bakslag í  þessa ráðningu, hik á Erlingi. Hann benti hinsvegar á Magnús Sigurðsson sem heppilegan starfsmann í þetta verkefni. Það er svo í lok ágúst að Magnús er ráðinn til starfa. Í bókun segir að laun hans skiptist á milli deilda félagsins og aðalstjórnar.

Slakt gengi á útivöllum

Gengi handboltaliðs karla ÍBV á útivelli hafði ekki verið upp á marga fiska hin síðustu ár. Það sem af var vetri voru útistigin aðeins orðin tvö. Einu stigi bættu þeir í safnið þegar liðið náði jafntefli gegn KA  fyrir norðan, 24-24.  Nokkrum dögum síðar léku þeir við ÍR og þar sigraði ÍBV 26-21.  

Nýr formaður knattspyrnuráðs

Í byrjun mars var tilkynnt um nýjan formann knattspyrnuráðs ÍBV íþróttafélags, Ásmund Friðriksson. Tekur hann við af' Jóhannesi Ólafssyni sem verið hefur formaður deildarinnar í um áratug. Ásmundur segir í Fréttum að haft hafi verið samband við sig vegna þessa og eftir nokkrar pælingar hafi hann ákveðið að láta slag standa. „Það verða einhverjar breytingar, nýir siðir koma með nýjum mönnum og öðruvísi áherslur, Ekki nein bylting, það yerður stigið eitt skref í einu, Ég kvíði þessu ekki, það eru góðir menn og vanir með mér í þessu. Það sem hæst ber núna er stúkumálið og við verðum að leysa það.“ 

Æfingaferð til Kýpur

Í endaðan febrúar fór  karlalið ÍBV í fótboltanum í æfingaferð til Kýpur.  Fréttir leituðu til Elíasar Friðrikssonar, aðstoðarþjálfara liðsins, til að fá nánari upplýsingar um ferðina. „Þetta var í einu orði sagt alveg hundrað prósent ferð. Við gistum á mjög góðu hóteli þar sem öll aðstaða var til fyrirmyndar og ekki var hægt að kvarta undan matnum. Vellirnir voru frábærir og það þarf nú ekki að segja það hversu gott var að komast á grasæfingu í enda febrúarmánaðar. Við æfðum vel, eða tvisvar á dag og vel tekið á þannig að æfingalega var þessi ferð vel heppnuð. Svo spiluðum við tvo leiki, gegn rússneska 1. deildarliðinu Metallurg, sá leikur var ekki nógu góður af okkar hálfu en seinni leikurinn gegn hinu gríðarsterka liði Kocise var töluvert betri. Steingrímur og Ingi hvíldu reyndar í þeim leik, þeir meiddust smávægilega í fyrri leiknum en þess má geta að allir komu heilir úr þessari ferð, sem gerist ekki á hverjum degi," sagði Elías.

Komnar í undanúrslit

Kvennalið ÍBV var að gera það gott í Íslandsmótinu. Þær gerðu sér lítið fyrir og slógu lið Fram úr keppni í tveimur leikjum í 8 liða úrslitunum. Sigruðu 25-24 í jöfnun og spennandi leik. Lokatölur í seinni leiknum urðu 25 - 29 fyrir ÍBV og liðið því komið í undanúrslit. Ingibjörg Jónsdóttir fyrirliði ÍBV sagðist hafa átt von á erfiðari leikjum. „Ég bjóst við fleiri áhorfendum og þeim grimmari. Við vorum dálítið stressaðar í byrjun, vörnin var hræðileg, en þegar hrollurinn var farinn úr okkur náðum við að fylla upp í götin á vörninni og fengum hraðaupphlaup sem við nýttum ágætlega, var þetta eiginlega engin spurning.“

Sigur í fyrsta leik

Þrátt fyrir mörg mistök sökum spennu lögðu Eyjastúlkur aldrei árar í bát og uppskáru að lokum 24:23 sigur á FH, þegar liðin mættust í fyrri leik í undanúrslitum efstu deildar kvenna í Kaplakrika. Hafnfirðingar hófu leikinn með sterkri framliggjandi vörn, svo að sóknarleikur gestanna var ekki burðugur en þó munaði aðeins einu marki um miðjan fyrri hálfleik. Eyjastúlkur sýndu á fyrstu mínútu síðari hálfleiks að þær hefðu hrist af sér slenið í búningsherbergjum í leikhléinu og eftir tíu mínútna leik ná þær að jafna 14:14 þegar flatur varnarleikur fór loks að bera árangur en á sama tíma fór FH heldur illa með sín færi. Taflið hafði snúist við forysta ÍBV varð mest 4 mörk.

„Við sýndum ekki okkar rétt andlit fyrr en í síðari hálfleik þegar við náðum að róa okkur niður, sagði Vigdís Sigurðardóttir, markvörður ÍBV í viðtali við Morgunblaðið, eftir leikinn. „Við komum til Reykjavíkur um hádegi í dag en erum ekki vanar að koma svona snemma svo að það var mikil spenna að bíða eftir leiknum eins og sýndi sig framan af. Það má því segja að við höfum komið of snemma. Það verður gaman í næsta leik í Eyjum, við erum með sterka stuðningsmenn þar, sem er okkar áttundi leikmaður og við munum gera okkar besta en ég lofa engu." 

Tap í 2. leik

Leikur númer tvö í viðureign ÍBV og FH í undanúrslitum Nissandeildar kvenna var í Eyjum. Með sigri gátu Eyjastúlkur tryggt sér farseðil í úrslitaleikinn gegn Gróttu/KR og því var mikil spenna í loftinu. Leikurinn var þar af leiðandi spennandi í meira lagi og þurfti framlengingu til að fá úrslit sem urðu þau að gestirnir sigruðu 23-22, en eftir venjulegan leiktíma var staðan 19-19. Það sást strax frá fyrstu mínútu leiksins að taugar leikmanna voru þandar til hins ýtrasta. Mikið var um mistök, spilaðar voru stuttar sóknir og tekin ótímabær og erfið skot í sókninni. ÍBV var þó alltaf skrefi á undan og rúmlega það því þegar fyrri hálfleikur var hálfnaður voru Eyjastelpur þremur mörkum yfir, 6-3.

Eyjastelpur spýttu í lófana og hvattar áfram af troðfullri Höllinni. Var mál manna  sennilega hafi ekki fleiri mætt á kvennaleik í Eyjum. Staðan var 19-17 þegar aðeins um fjórar mínútur voru eftir og margir farnir að hugsa um leikina við Gróttu/KR.  Í Fréttum segir að FH-ingar hafi ekkert gefist upp  „og jöfnuðu þegar 30 sekúndur voru eftir. ÍBV geystist þá í sókn og Andrea skoraði að því er virtist fullkomlega löglegt mark, en slakt dómarapar leiksins virtist vera ákveðið í því að fá framlengingu og meiri spennu í leikinn og dæmdu því markið ólöglegt fyrir eitthvað sem enginn veit. Leiktíminn rann út og grípa varð til framlengingar þar sem FH tók öll völd á vellinum á meðan leikmenn ÍBV gerðu sig seka um hræðileg mistök og fljótfærni þegar mest á reyndi. Alls fékk liðið fjögur tækifæri á að jafna leikinn í seinni hálfleik framlengingarinnar, en allt kom fyrir ekki og FH fagnaði sigri að lokum“.

Leika til  úrslita

ÍBV-stelpurnar í meistaraflokki gerðu sér lítið fyrir og tryggðu sér sæti í úrslitum Íslandsmótsins í handbolta með sigri sínum á FH í oddaleik í Hafnarfirði. ÍBVstúlkur höfðu frumkvæði allan leikinn og sýndu að þær höfðu að fullu náð sér eftir skellinn í síðasta leik.  Staðan var 9 - 14 í hálfleik en lokatölur urðu 20- 24 ÍBV í vil. Og leika því til úrslita við  Gróttu/ KR. Sigbjörn Óskarsson, þjálfari stúlknanna, var að vonum ánægður með árangur stúlknanna enda er þetta besti árangur Eyjamanna í handbolta til þessa. „Liðið var frábært bæði í vörn og sókn, stelpurnar sýndu að þær voru fyllilega búnar að ná sér eftir áfallið úti í Eyjum þar sem þær steinlágu fyrir framan sitt fólk í Eyjum," sagði Sigbjörn.

Næstum komnir í úrslitakeppnina

Hann var frekar leiðinlegur handboltaleikurinn sem boðið var upp á  þegar ÍBV tók á móti í HK í 20. umferð Nissandeildar karla. ÍBV var lengi í gang og framan af fyrri hálfleik voru gestirnir ávallt skrefi á undan. Leikurinn endaði þó með sigri ÍBV 29-25 og er ÍBV því orðið nokkuð öruggt um sæti í úrslitakeppni Nissandeildarinnar í ár. Eru Eyjamenn í 6. sæti með 22 stig ásamt þremur öðrum liðum.

Beiðni um styrk

Það  dylst engum að það kostar mikla vinnu og mikla peninga að  halda úti meistaraflokksliðum ekki hvað síst í efstu deildum. Undir lok handboltavertíðarinnar hjá kvennahandboltanum, var fjárhagur deildarinnar orðinn ansi þungur. Stjórn deildarinnar leitaði því til hins almenna Eyjamanns um stuðning. Var þessi fréttatilkynning birt í  Fréttum.

Kæri bæjarbúi.

Nú er langt liðið  á keppnistímabilið og vilja leikmenn og handknattleiksráð þakka bæjarbúum fyrir frábæran stuðning því án ykkar væri liðið ekki komið eins langt. Meistaraflokkurinn er nú í annað skiptið komið í 4ra liða úrslitin um Íslandsmeistaratitilinn og eigum við raunhæfa möguleika á að ná lengra þ.e. að komast í sjálfan úrslitaleikinn. Það er mjög dýrt að halda úti eins öflugu kvennahandboltaliði eins og okkar'. Margar okkar stelpna fara í framhaldsnám til Reykjavíkur og eru því mun örari breytingar á okkar liði en öðrum.

Síðustu keppnistímabil höfum við þurft að fá erlenda leikmenn til þess eins að geta haldið úti liði, Þessi vetur er búinn að vera okkur dýr. en á móti kemurr að árangurinn er búinn að vera góður.

Okkur í kvennahandbolta ÍBV langar að fara þess á leit við þig. hvort þú sért tilbúin(n) til að  styðja okkur fjárhagslega með því að greiða viðkomandi innborgunarseðil að upphæö kr. 700 sem samsvarar aðgangseyri að einum leik.

Sjáumst vonandi í Höllinni á komandi leikjum.

Áfram ÍBV.

Handknattleiksráð ÍBV

5. flokkur Íslandsmeistari

Í byrjun apríl gerðu stelpurnar í  5. flokki ÍBV í handbolta sér litið fyrir og urðu Íslandsmeistarar í sínum flokki. Mikil viðhöfn var á flugvellinum, þegar stelpurnar komu með bikarinn. Forráðamenn ÍBV færðu þeim blóm og Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri tók á móti þeim ásamt stelpum í meistaraflokki ÍBV í  handboltanum.

Sigur á Íslands- og bikarmeisturum

Óhætt er að segja að Íslands- og bikarmeistarar Aftureldingar úr Mosfellsbæ hafi beðið skipbrot í Eyjum þar sem þeir réðu ekki við öfluga vörn heimamanna, sem fögnuðu sigri 23:19. Ljóst var að heimamenn komu mun ákveðnari til leiks og ætluðu sér ekkert annað en sigur og þrjú mikilvæg stig í þessum leik. Eyjamenn voru án síns besta manns, Miro Bavisic, sem tók út leikbann í þessum leik. Það virtist ekki há liðinu á neinn hátt, því liðið var að leika sem ein heild. Þessi „vondi kafli  sem virðist hrjá svo mörg lið í deildinni leit aldrei dagsins ljós í leik heimamanna, og var ÍBV örugglega að leika sínar bestu 60 mínútur á þessari leiktíð. Að sama skapi voru brotalamir í leik Aftureldingar, bæði í vörn og sókn.

Strax í seinni hálfleik bættu Eyjamenn við forystuna og voru komnir með 8 marka forystu þegar stundarfjórðungur var að baki. Staðan 15:9. Á þessum kafla var Gísli Guðmundsson, markmaður ÍBV, að verja ágætlega. Einnig gekk 3-2-1 vörn heimamanna upp og voru Mosfellingar bæði hugmyndasnauðir og þungir í sóknarleik sínum og virtust engin svör hafa við sprækum Eyjamönnum. Undir lok leiksins brugðu Mosfellingar á það ráð að leika maður á mann vörn en allt kom fyrir ekki og Eyjamenn lönduðu enn einum heimasigrinum. Lokatölur leiksins, 23:19

Í hálfleik í viðureign ÍBV og UMFA, tóku Eyjamenn leikhlé sem væri ekki í frásögur færandi ef formaður handknattleiksdeildar UMFA, Jóhann Guðjónsson, hefði ekki rokið inn á miðjan völlinn og átti eitthvað vantalað við dómara leiksins, Einar Sveinsson og Rögnvald Erlingsson. Formaðurinn var fljótlega leiddur af velli og róaður niður.

Meðalaldur leikmanna ÍBV í leiknum 22 ár. Þar af voru fjórir leikmenn sem leika í 3. flokki ÍBV. Leikmennirnir fjórir sem um er að ræða heita Kristinn Jónatansson, Sindri Ólafsson, Sigurður Ari Stefánsson og Sigþór Friðriksson. Aldursforseti liðsins er Guðfinnur Kristmannsson, 29 ára.

Knattspyrnuráð tekur fram fyrir hendur aðalstjórnar

Á heimasíðu knattspyrnudeildar ÍBV í febrúar er sagt frá því að knattspyrnudeild ÍBV hafi rætt við rætt við vallaryfirvöld í Laugardal um að fá afnot af Laugardalsvellinum fyrir heimaleiki liðsins í úrvalsdeildinni í sumar.

Í viðtali sem Morgunblaðið átti við Þorstein Gunnarsson, framkvæmdastjóra knattspyrnudeildarinnar sagði hann: „Það er ekki gert ráð fyrir því á þriggja ára áætlun bæjarstjórnar að byggð verði stúka eða skipulögð áhorfendasvæði við Hásteinsvöll. Sex ára aðlögunartími sem KSI gaf okkur rann út síðasta sumar en þá fékk félagið frest þar til Vestmannaeyjabær skilaði inn framkvæmdaáætlun til KSÍ. Við höfum óskað eftir skýrum svörum frá KSI um hvort félagið muni að óbreyttu lenda f heimaleikjabanni næsta sumar, eins og reikna má með".

Á fundi aðalstjórnar 20. febrúar er þetta mál tekið fyrir. Í bókun fundarins segir að aðalstjórn átelji knattspyrnuráð fyrir þessi vinnubrögð og ítrekaði að aðalstjórn fari alfarið með þessi mál. Samþykkti knattspyrnuráðið að draga bréf sitt til baka.

Karlaliðið í 5. sæti

Karlalið ÍBV sigraði tvo síðustu leiki sína í Nissandeildinni  í handbolta. Liðið vann Fram á útivelli 18-15 og Stjörnuna 28-22. ÍBV endaði tímabilið þar með í fimmta sæti með jafnmörg stig og Haukar sem enduðu í því fjórða en með lakari markatölu. Haukar og ÍBV munu því mætast í 8 liða úrslitum. 

Samgöngur trufla

Lokaumferð 1. deildar karla þurfti að fresta í tvígang.  Frestað var vegna þess að ófært var með flugi til Vestmannaeyja og einnig um tíma til Akureyrar og komust liðin sem þangað áttu að fara ekki á áfangastað. Ekki var brugðið á það ráð að senda Stjörnuliðið til Vestmannaeyja með Herjólfi og Valsmenn landleiðina til Akureyrar, þar sem ekki er hægt að skylda liðin til að fara aðra leið sé flugleiðin ófær.

„Við getum ekkert gert nema hafa skýrar reglur til að vinna eftir og það er í höndum félaganna að setja þessar reglur þar sem þau hafa atkvæða- og tillögurétt á ársþingum HSÍ. Til þess að koma í veg fyrir að leikjum og umferðum sé margoft frestað verða félögin að taka af skarið og setja skýrar reglur um hvað gera skal," sagði Einar Þorvarðarson í viðtali við Morgunblaðið.

„Það sem við þurfum fyrst og fremst að glíma við er veðráttan og þá einkum hversu erfitt það getur verið að komst til Eyja vegna hennar," segir Einar ennfremur. Hann segir það lýsa ástandinu betur en mörg orð að fresta hafi þurft leikjum í 1. deild karla í Vestmannaeyjum a.m.k. fimmtán sinnum í vetur og væru þá ótaldar aðrar frestanir vegna leikja þar eða vegna þess að Eyjamenn komust ekki upp á land.

Fært var með Herjólfi til Vestmannaeyja þessa helgi og því hefði verið möguleiki á að senda handknattleikslið Stjörnunnar þá leiðina til Eyja og Valsmenn landleiðina til Akureyrar  og leika lokaumferðina á réttum tíma. Í veðurspá var gert ráð fyrir að ekki viðraði vel til innanlandsflugs næstu daga og því átti veðrið ekki að koma á óvart Til þess að hægt sé að skikka félögin til að ferðast með öðrum hætti en flugi þarf þó að breyta reglugerð hjá HSÍ og er það þá félaganna að gera breytingar, hafi þau á annað borð áhuga á því.

Fresta varð leik FH og ÍBV í undanúrslitum í handknattleik kvenna, en leikurinn átti að fara fram í Kaplakrika. Það var gert þrátt fyrir að flogið væri á milli lands og Eyja.  Ástæðan var sú að ÍBV átti pantað flug með Flugfélagi íslands sem ekki flaug til Eyja í gær. Hins vegar fóru vélar Íslandsflugs á milli lands og Eyja og með Íslandsflugi komust Stjörnumenn til þess að leika við ÍBV í 1. deild karla í gærkvöld. Hins vegar var allt uppbókað með Íslandsflugi frá Eyjum og því komst ÍBV-liðið ekki til Reykjavíkur þótt það hefði viljað skipta um flugfélag.  

Meiri agi og hugur við verkefnið

Boris Bjarni Akbasev þjálfari meistaraflokks ÍBV í handbolta var í viðtali við Fréttir í marslok. Um dvölina í Eyjum sagði hann:  „Það er öðru vísi að búa hér en annars staðar þar sem ég hef verið. Vestmannaeyjar eru lítill staður og fólk fylgist mjög náið með því sem er að gerast í kringum sig. Ekki svo að skilja að það sé slæmt að búa hérna, alls ekki, ég er bara vanur að búa á stærri stöðum. Fyrstu mánuðina kom mér varla dúr á auga vegna þess hvað ÍBV gekk illa og ég var ekki ánægður með það. Í 40 ár hef ég unnið sem þjálfari og í 25 ár þjálfaði ég sama liðið í Sovétríkjunum og svo var ég í eitt ár í Ísrael, þannig að ég hef ekki svo mikinn samanburð fyrir utan Ísland.  Ég vil taka mér tíma til að gera félagið gott fyrir framtíðina og ég tel það mjög mikilvægt. Fyrir mér eru allir leikmenn mikilvægir fyrir félagið. í byrjun var erfitt að koma inn á æfingu og ætla að fá aga, en þetta eru góðir strákar og ef maður er fylginn sér þá kemur virðing fyrir þjálfaranum og það gerir verk hans auðveldara," sagði þessi smávaxni Rússlandsættaði Íslendingur.

Það fyrsta sem Boris gerði þegar hann tók við ÍBV liðinu var að gera róttækar breytingar á varnarleiknum sem skilaði sér í að vörnin var aðall Eyjamanna.           

„Það lið sem býr yfir meiri aga og er með hugann við verkefnið sigrar, svo einfalt er það. En auðvitað er erfitt að búa til gott lið á nokkrum mánuðum enda er ÍBV með nánast nýtt lið frá því  í fyrra. Þá kemur margt sem þarf að huga að, eins og mórallinn í hópnum og annað  þess háttar“, sagði Boris.

ÍBV úr leik í úrslitakeppninni

Eftir að hafa verið taplausir í síðustu átta leikjum í röð skall karlalið ÍBV harkalega til jarðar í fyrsta leik sínum gegn Haukum í Hafnarfirði í átta liða úrslitum Íslandsmótsins. Liðið átti sér ekki viðreisnar von í leiknum, sérstaklega í seinni hálfleik þar sem liðið lenti mest níu mörkum undir. Haukarnir sigruðu með sex mörkum 27-21 sem verður að teljast vel sloppið úr því sem komið var.

Seinni leikur ÍBV og Hauka í átta liða úrslitum Íslandsmótsins í handbolta  verður lengi í minnum hafður því hann bauð upp á allt sem einn leikur getur boðið upp á. Jafnt var á öllum tölum allan leikinn og þurfti tvær framlengingar til að knýja fram úrslit og því miður komu þau í hlut Hauka sem sigruðu með einu marki, 36 - 37. ÍBV var þar með úr leik í úrslitakeppninni.        

ÍBV og Haukar eru eins ólík lið og tvö lið geta orðið, Eyjamenn léttleikandi og spila skemmtilegan handbolta en Hafnfirðingarnir eru þungir og spila heldur leiðinlegan bolta. Það bæta þeir sér upp með mikilli reynslu og það var hún sem fyrst og fremst skóp þeim sigurinn.

„Ég er þokkalega sáttur við tímabilið. Veturinn er skref fram á við og ef okkur tekst að halda sama mannskap en framtíðin björt. Þetta var jafn og spennandi leikur og við getum sjálfum okkur um kennt hvernig fór," sagði Erlingur Richardsson, fyrirliði ÍBV í viðtali við Fréttir, eftir leikinn.

Stolt Vestmannaeyja - Íslandsmeistarar

Stolt  Vestmannaeyja um þessar mundir, kvennalið ÍBV í handboltanum heldur áfram að gera það gott í úrslitakeppninni. Í fyrsta leiknum sigruðu þær GróttuKR með 30 mörkum gegn 25. Mikil stemning var í Eyjum fyrir þessum leik, húsfyllir og fólk byrjaði að streyma að klukkutíma fyrir leik. Leikurinn var einnig mikil skemmtun þar sem hraður handbolti og mikil barátta voru í fyrirrúmi, sem að vísu kom niður á gæðunum en hver tók eftir því? ÍBV tók völdin á vellinum frá fyrstu mínútu og var varnarleikur liðsins nánast óaðfinnanlegur fyrsta fjórðung leiksins, enda skoraði Grótta/KR aðeins þrjú mörk á þessum kafla. Stelpurnar tóku áhættu með því að keyra á hraðaupphlaupum, sú áhætta skilaði sér í fimm marka forystu 7-2, en staðan í leikhléi var 14-11 ÍBV í vil.

Aftur sigur

Í öðrum leik liðanna sem fór fram á heimavelli Gróttu/KR leit framan af ekki út fyrir að ÍBV myndi sigra. ÍBV-stelpurnar byrjuðu reyndar leikinn eins og þær enduðu þann fyrsta. Fyrstu tvö mörkin voru þeirra og tóku þær Öllu Gorgorian úr umferð í varnarleiknum. Heimamenn svöruðu með þremur mörkum og komust svo fljótlega í þriggja marka forystu. En með mikilli baráttu náðu stelpurnar að saxa á forskot Gróttu/KR fyrir hlé og í hálfleik var staðan 13-12. ÍBV byrjaði leikinn heldur illa í seinni hálfleik og lentu stelpurnar fljótlega fjórum mörkum undir 16-12. Brugðið var á það ráð að taka tvo af sóknarmönnum Gróttu/KR úr umferð, en það herbragð virkaði engan veginn enda erfitt að verjast aðeins fjórar. Það var ekki fyrr en að Ingibjörgu Jónsdóttur var vikið af velli í tvær mínútur þegar vel var liðið á seinni hálfleik að hlutirnir fóru að ganga. Ekki svo að skilja að Ingibjörg hafi verið liðinu Akkilesarhæll, þvert á móti en liðið varð hins vegar að breyta varnarleiknum í kjölfarið og eftir það var spiluð 6-0 vörn út leikinn með prýðisgóðum árangri. Stelpumar sýndu það sem eftir lifði leiks að þær geta ráðið við hvaða manneskju og hvaða lið sem er þegar þær spila eðlilegan varnarleik. Fljótlega var munurinn aðeins orð inn tvö mörk og aðeins sex mínútur til stefnu. Þrátt fyrir að hafa skotið tvisvar í stöng á þessum lokakafla leiksins, og reyndar sex sinnum í seinni hálfleik, náði ÍBV liðið að jafna leikinn og fékk tækifæri á að gera út um hann á síðustu andartökum leiksins en tíminn reyndist of naumur. Lokatölur urðu 21-21 og því varð að framlengja. Í framlengingunni var ÍBV mun sterkari aðilinn. Þrátt fyrir að staðan væri jöfn eftir fyrri hálfleik, þá héldu stelpurnar sínu striki og skoruðu fjögur mörk á síðustu fimm mín- útunum og tryggðu sér mikilvægan sigur í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn, 25-27.

Íslandsmeistarar

Kvennalið ÍBV mætti Gróttu/KR í þriðja leik úrslitaviðureignar liðanna um Íslandsmeistaratitilinn í Eyjum.  Reyndar var ekki útlit fyrir flug um morguninn, en Gunnar Gunnarsson þjálfari Gróttu/KR dreif sínar stelpur í Herjólf þar sem liðið fékk að kynnast því að það er ekki svo auðvelt að taka Herjólf. En engu að síður þakkarvert framtak Gróttu/KR. Leikurinn hófst því á réttum tíma, korter yfir átta fyrir sjónvarpið en seinni hálfleikur var sýndur í beinni. Íþróttamiðstöðin var þá löngu orðin yfirfull. Fyrri hálfleikur var í járnum að flestu leyti, liðin leiddu bæði um tíma en þegar á leið komst Grótta/KR tveimur mörkum yfír 8-10 og liðið leiddi í hálfleik 9-11. Amela Hegic byrjaði leikinn af krafti og skoraði fjögur af fyrstu fimm mörkum ÍBV ásamt því að leggja upp það fimmta. Vigdís var einnig fljót að finna sig í markinu, varði alls níu skot í fyrri hálfleik og átti eftir að láta mikið til sín taka seinna í leiknum.

Seinni hálfleikur byrjaði vel og ÍBV skoraði fyrsta markið úr sinni fyrstu sókn. En stelpurnar náðu ekki að fylgja eftir góðri byrjun, því að Grótta/KR skoraði þrjú mörk í röð og IBV lenti fjórum mörkum undir þegar hálfleikurinn var rétt hálfnaður. Þá tóku við einar skemmtilegustu fimmtán mínútur sem boðið hefur verið upp á í íþróttahöllinni. Sigbjöm tók leikhlé og barði bar- áttuandann í stelpurnar. Liðið tók leikinn í sínar hendur upp frá því og varnarleikur liðsins var ógurlegur og bak við múrinn stóð Vigdís sem varði eins og berserkur.

Það tók ÍBV aðeins rúmlega tvær mínútur að jafna leikinn, 15-15 og aðrar tvær mínútur að ná tveggja marka forystu. ÍBV hafði þar með breytt nánast töpuðum leik í opinn og skemmtilegan leik þar sem ÍBV hafði undirtökin.

Stelpumar höfðu skorað hvorki meira né minna en sex mörk í röð í sex sóknum. Leikur gestanna hreinlega hrundi, mest vegna sterks varnarleiks ÍBV og Grótta/KR náði aðeins að skora úr tveimur sóknum af síðustu tólf.

Mikil spenna var síðustu mínútur leiksins eftir að skyttan sterka úr Gróttu/KR Alla Gorgorian hafði minnkað muninn niður í eitt mark 18- 17. En leikmenn ÍBV voru með allt á hreinu og Anita Andreasen skoraði sigurmarkið úr frábæru gegnumbroti.

Vigdís toppaði svo frammistöðu sína og liðsins með því að verja síðasta skot gestanna í leiknum og ÍBV sigraði 19-17 í vægast sagt frábærum handboltaleik.

Mikil fagnaðarlæti brutust út í leikslok meðal hinna rúmlega átta hundruð áhorfenda leiksins enda í fyrsta skipti sem Íslandsmeistaratitill meistaraflokks kvenna kemur til Vestmannaeyja.

Mörk ÍBV: Anita 6, Amela 4/2, Ingibjörg 3, Mette 2, Guðbjörg 2, Andrea Atladóttir 2. Varin skot: Vigdís 21.

Vigdís markvörður

„Ég átti alls ekki von á að við myndum vinna úrslitakeppnina þrjú núll," sagði Vigdís markmaður eftir leikinn, við Fréttir. „Eftir leikinn á mánudaginn var maður hálfhræddur því við vissum að þær myndu koma alveg geðveikar til leiks, sem þær gerðu. Leikurinn var frekar erfiður framan af en þegar við jöfnuðum 15-15 þá var þetta komið. Maður leit bara á pallana og sá stemninguna og þá vissi ég að við myndum hafa þetta. Þetta var náttúrlega bara stress í fyrri hálfleik, en svo gat maður bara ekki verið stressaður í seinni hálfleik."

Ingibjörg línumaður

„Innst inni þá trúði ég því að við gætum þetta," sagði Ingibjörg Jónsdóttir fyrirliði eftir leikinn, við Fréttir. „Þetta er alveg æðislegt. Frábært að vinna Íslandsmeistaratitilinn fyrir fullu húsi hér í Vestmannaeyjum. Ég á bara ekki til orð yfir þetta. Þetta er toppurinn," og þar með hvarf fyrirliðinn í kossaflóðið.“ 

Sigbjörn þjálfari

„Ég átti alveg eins von á þessu," sagði Sigbjörn þjálfari þegar Fréttir ræddu við hann eftir leikinn. „Við höfum verið að spila virkilega vel að undanförnu og við förum í alla leiki til þess að vinna. Mér fannst við vera með betra lið og af hverju  áttum við þá ekki að vinna? Sjálfur vissi ég að við gátum klárað þetta í þremur leikjum, eins og við gerðum“. Sigbjörn sagði að þrjár fjölskyldur hafi borið uppi kvennahandboltann og átti hann þar við Björgvin Eyjólfsson og Ólöfu Heiðu Elíasdóttur, Þorvarð Þorvaldsson og Guðrúnu Ragnarsdóttur og Grím Guðnason og Eygló Kristinsdóttur. „Þau hafa haldið kvennahandboltanum gangandi hérna undanfarin ár og þau eiga mikið í þessu í kvöld, þetta er titillinn þeirra. Það er svo sannarlega sætt að vera þjálfari ÍBV og vinna þetta fyrir þau, það finnst mér aðalatriðið." Sigbjörn sagði um leikinn að það hafi hjálpað mikið að hafa sigrað á útivelli í leik númer tvö. „Við höfðum trú á því að við gætum það og gerðum það, en eins og ég segi þá er liðið í toppformi og mér finnst ÍBV vera besta liðið í ár."

Gott samstarf

Í úrslitaleikjum kvennaliðs ÍBV hafa margir lagt hönd á plóginn. Áberandi var hversu gott samstarf var á milli handknatteiksráðs kvenna og karla, þar sem þeir síðarnefndu hafa starfað við ýmis störf á leikjum kvenfólksins, bæði í gæslu sem og í skemmtiatriðum. Er óhætt að segja að þetta komi dálítið spánskt fyrir sjónir þar sem í annarri af helstu keppnisíþróttum bæjarfélagsins var samstarf karla- og kvennadeildar ekki eins áberandi, ef eitthvað var.

Markaskorari fundinn?

Eyjamenn virðast hafa fundið nýjan markaskorara í knattspyrnunni. Bjarni Geir Viðarsson, tvítugur piltur sem hafði að mestu vermt varamannabekkinn hjá ÍBV undanfarin tvö ár, skoraði 7 mörk fyrir liðið í tveimur leikjum í deildarbikarnum í Reykjaneshöll í endaðan mars. Fyrst gerði hann tvö mörk í 4:2 sigri á Leikni úr Reykjavík og síðan skoraði Bjarni 5 mörk í stórsigri, 11:1, á Bruna frá Akranesi.

Gott gengi

Gengi karlaliðs ÍBV í knattspyrnu hefur átt góðu gengi að fagna í deildarbikarkeppninni. Það lagði  að velli 1. deildarlið ÍR. Ingi Sigurðsson skoraði mark leiksins í fyrri hálfleik eftir fyrirgjöf. Kristinn Jónsson sagði í samtali við Fréttir að ÍBV hefði verið betri aðilinn í leiknum. „Þetta var reyndar dálítið köflótt hjá okkur. Fyrri hálfleikur var okkar eign frá upphafi til enda, en í seinni hálfleik gáfum við aðeins eftir án þess þó að missa stjórn á leiknum.“ ÍBV hafði  spilað þrjá leiki í deildarbikarnum og unnið þá alla.

Fjáraflanir

Á fundi aðalstjórnar 25. apríl  lá fyrir ósk frá knattspyrnuráði karla um að fá að skipta út skilti með Týsmerkinu á handriði Týsheimilisins og setja þar í staðinn merki ÍBV. Á þessu skilti áttu svo auk þess að vera auglýsingar. Stjórnin samþykkti þessa ósk en vildi að kvennaknattspyrnan fengi rétt á setja auglýsingar á handriðið til jafns við karlaknattspyrnuna. Ekki reyndust allir hrifnir af þessari breytingu, að Týsmerkið hyrfi fyrir ÍBV merkinu.

Á sama fundi var rætt um fjáraflanir. Ákveðið var að gossala á Þjóðhátíð verði í höndum kvennaknattspyrnunnar. Knattspyrnuráð karla og kvenna sjái um sjómanndagsball og skipta ágóða á milli sín. Húkkaraballið á Þjóðhátíðinni sjái karla og kvennaráðið  um og ágóðinn skiptist þannig að karlaknattspyrnan fái 60% og kvennaknattspyrnan 40%.

Kostnaður við Þjóðhátíð of mikill

Þjóðhátíðarnefndin mætti á fund aðalstjórnar. 25. apríl, en Þjóðhátíðarnefndina  skipa, Birgir Guðjónsson, Ólafur Týr Guðjónsson, Sigurfinnur Sigurfinnsson, Friðberg Sigurðsson, Tryggvi Már Sæmundsson, Sigurður Þórarinsson og Stefán Agnarsson. Var rætt um síðustu þjóðhátíð og hvernig til tókst. Voru menn sammála  um að lækka þurfi kostnað við Þjóðhátíðarhaldið og var rætt hvernig það megi gerast. Þá viðraði Ólafur Týr þá hugmynd að setja girðingu á golfvöllinn yfir þjóðhátíðina  til stýra betur aðgangi gesta að henni. Var samþykkt að ræða við golfklúbbinn um það. Einnig var samþykkt að þjóðhátíðarnefndin fengi leyfi aðalstjórnar til að kaupa  ódýran pallbíl til nota við undirbúning Þjóðhátíðarinnar. 

Vöruval til liðs við ÍBV

Stúlknamót ÍBV-íþróttafélags í knattspyrnu verður framvegis  Vöruvalsmótið. Skrifað var undir samning þess eðlis í byrjun apríl.  Vöruval er aðalstyrktaraðili mótsins og sagðist Ingimar Georgsson, kaupmaður  í viðtali við Fréttir, vera mjög ánægður með að vera kominn í samstarf við íþróttahreyfinguna. „Mótið hefur verið að vaxa um leið og kvennaknattspyrnan í landinu og er gaman að fá að taka þátt í því," sagði Ingimar.

Nýtt íþróttahús

Húsasmiðjan og Húsey Vestmannaeyjum voru með hagstæðasta tilboðið í nýtt íþróttahús, sem rísa á rétt við gamla íþróttahúsið. Er það  framleitt af finnsku verksmiðjunni Rannila en reist af Íslendingum. Ólafur Ólafsson, bæjartæknifræðingur sagði í viðtali við Fréttir  að samkvæmt sinni bestu vitund séu  samningar mjög langt komnir um fjármögnum hússins og ef allt gengur samkvæmt áætlun verður húsið tilbúið næsta vor.  Auk þess verða byggðir fjórir búningsklefar ásamt salernum og fundarherbergjum sem tengjast núverandi anddyri íþróttamiðstöðvarinnar.

4. flokkur datt út

Fjórði flokkur kvenna ÍBV í handbolta tapaði í undanúrslitum bikarkeppninnar á mánudaginn gegn hinu sterka liði FH, en leikið var í Hafnarfirði. Stelpurnar lentu 5-0 undir og hélst sá munur nánast út leikinn en lokatölur urðu 21-17. Staðan í hálfleik var 2-7 FH í vil. Þrátt fyrir tapið var Hannes Jón, þjálfari stelpnanna, nokkuð sáttur við tímabilið. „Við erum með yngra lið en FH þar sem flestar okkar stelpur eru annaðhvort á yngra ári, eða ennþá í fimmta flokki. En þrátt fyrir að vinna enga titla er ég ánægður með hversu stelpurnar hafa bætt sig og þróað sinn leik. Það er ljóst að á næsta ári verður fjórði flokkurinn mjög öflugur hjá ÍBV." 

Fámennt í 3. flokki

Þriðji flokkur kvenna ÍBV lék einnig í bikarkeppninni en á föstudaginn léku þær gegn Fram. Flokkurinn hætti við keppni í Íslandsmótinu þar sem ekki var mannskapur til að halda úti liði en þess í stað sá fjórði flokkur um að klára bikarkeppnina fyrir þær. Mikill líkamlegur munur er á stelpum í fjórða flokki og þriðja flokki, hvað þá þegar hluti liðsins kemur úr fimmta flokki, en þrátt fyrir það þá leiddu stelpumar leikinn í hálfleik með einu marki 8- 9. Leikurinn tapaðist reyndar 21-18, sem er ágætis árangur hjá þessu unga liði ÍB V. Mörk ÍBV skoraðu Margrét Lára 7, Anita 3, Halla 2, Þórsteina 2, Ema 2 og Bjarný 2.

Ágætis árangur 2. flokks

Annar flokkur kvenna lauk handboltatímabilinu um miðjan apríl.. Liðið vann Víking í tveimur leikjum og héldu síðan  á Seltjarnarnesið  og kepptu gegn Gróttu/KR.  - ÍBV tapaði leiknum 20-19 en hann var spennandi eins og lokatölurnar bera með sér.

Markahæstar í leiknum voru þær Guðbjörg 7, Hind og Anita 4.

Þá léku þær  tvo leiki gegn Víkingi hér í Eyjum. Fyrri leikurinn endaði með sigri ÍBV 23-19 en mörk ÍBV skoruðu þær Guðbjörg 8, Anna Rós 5, Anita 5, Erna 3, Þorsteina 2 og Bjarný 1. Seinni leiknum, sem háður var klukkutíma eftir fyrri leikinn, lauk einnig með sigri ÍBV. Lokatölur í þeim leik urðu 25-19 og mörkin skoruðu þær Guðbjörg 8, Anita 8, Anna Rós 3, Halla 2, Bjarný 2, Elva 2.

Í 2. flokki er teflt fram mjög ungu liði, alveg niður í 4. flokk en þær hafa verið að standa sig mjög vel og eiga eftir að búa að þeirri reynslu sem þær fengu í vetur.

Lokahóf með bravör

Lokahóf  ÍBV í handboltanum fór fram í Týsheimilinu og var að venju hið glæsilegasta. Hæst bar að sjálfsögðu árangur stelpnanna í meistaraflokki sem stóðu uppi sem Íslandsmeistarar. En fleira var að minnast frá nýliðnum vetri og var það gert með tilþrifum, bæði í gamni og alvöru. Helsta afreksfólkið var heiðrað fyrir árangur vetrarins og stjórnarfólk var heiðrað fyrir frábær störf í þágu handboltans í Vestmannaeyjum í gegnum tíðina.

Lokahóf handboltans hafa alla tíð verið með skemmtilegri samkomum sem í boði eru hér í bæ. Skemmtiatriði voru heimatilbúin og þó sum þeirra ættu kannski frekar heima í heimateitum er ekki annað hægt en að hrífast með orkunni og gleðinni sem kemur fram þegar handboltafólk bregður á leik. Herlegheitunum stjórnaði Jóhann Pétursson af sinni alkunnu lagni. Fór hann á kostum í lýsingum sínum í myndasýningu kvöldsins. Af skemmtiatriðunum bar hæst kvikmyndasýningu sem Daði Pálsson og Sigurður Bragason áttu heiðurinn af. Síðan tók við hvert skemmtiatriðið af öðru í bland við ávörp og heiðranir.

Bestu leikmenn í meistaraflokki voru valin Amela Hegic og Erlingur Richardsson. Markahæst voru Amela Hegic og Miro Barisic. Mestu framfarir sýndu Hind Hannesdóttir og Gísli Guðmundsson. Besti varnarmaðurinn var Ingibjörg Jónsdóttir. Bestur í 2. flokki karla var Hannes Jónsson. (Birt úr Fréttum) 

Kristinn Rúnar

Síðastliðið haust tók nýr þjálfari karlaliðs ÍBV í knattspyrnu við stjórnartaumunum af Bjarna Jóhannssyni. Nýi skipstjórinn í brúnni heitir Kristinn Rúnar Jónsson og hefur starfað í kringum ÍBV liðið síðan 1998. Hver er Kristinn Rúnar Jónsson?  Fréttir ræddu við Kristinn rétt fyrir Íslandsmótið: „Ég fæddist fyrir um það bil 35 árum í Reykjavík, þar sem ég hef alið manninn stóran hluta ævinnar. Ég lék með Fram nánast alla mína tíð sem leikmaður, þar af um 320 leiki með meistaraflokki og vann þar nokkra titla, Íslands- og bikarmeistaratitla. Einnig lék ég með yngri landsliðum Íslandsog 12 A-landsleiki á sínum tíma. Ég er kvæntur Svövu Margréti Ingvarsdóttur og eigum við þrjár dætur. Ég vann hjá Bæjarleiðum við bókhalds- og fjármálastörf en það hef ég gert undanfarin 10 ár. Ég er þjálfari meistaraflokks karla ÍBV og hef menntað mig nokkuð sem þjálfari, m.a. tekið flest þau stig sem KSÍ býður upp á og einnig setið fjölmarga fyrirlestra um þjálfun og knattspyrnu."

Aðspurður um formið á liðinu segir það í ágætu standi.  „Það hefur verið ágætis stígandi í leik okkar fram að þessu og ég vona að við höldum áfram á þeirri braut. Formið verður líklega ekki vandamál í sumar þar sem við höfum hlaupið og lyft meira en áður á kostnað fótboltans. Ástæðan er harður vetur og aðstöðuleysi. Hópurinn er tvískiptur eins og undanfarin ár. Í Reykjavík er erfitt að komast að á völlunum og í húsum. Höfuðborgarliðin láta auðvitað sín lið ganga fyrir og einu tímarnir sem við fáum á gervigrasi eru kannski rétt fyrir miðnætti“.

Þá sagði Kristinn að  ástandið í  Eyjum sé lítið skárra. „Veðurfarið afar óhagstætt og malarvöllurinn var nánast ónothæfur. Því miður geta Eyjamenn ekki verið í samstarfi við önnur bæjarfélög um hluti eins og knattspyrnuhús. Þau lið sem hafa slík hús hafa ákveðið forskot.“

Aðspurður um markmið sumarsins sagði Kristinn: „Við hljótum náttúrulega alltaf að stefna hátt. Menn sem hafa unnið titla þyrstir auðvitað í meira og þeir vita hvað þarf til að ná árangri. Hins vegar ætla ég ekki að vera að lofa neinu nema því að ég mun gera mitt allra besta til þess að ná árangri með liðið, meiru get ég ekki lofað." sagði Kristinn að lokum.

Lokin hjá 6. flokki

Handknattleikstímabilinu lauk formlega um mánaðamótin apríl-maí hjá stúlkunum í 6. fl. þegar um 180 stúlkur tóku þátt í Sparisjóðsmóti Vestmannaeyja. Þetta var fimmta og síðasta mótið á tímabilinu 1999- 2000 en hvert mót fyrir sig gaf stig til Íslandsmeistaratitils og því var til mikils að vinna fyrir sum liðin. Leikið var í A-,B- og C- liðum og fyrir mótið var hörð keppni um Íslandsmeistaratitilinn og þá sér í lagi um 1. og 2. sætið í b-liðum þar sem Grótta var með 34 stig fyrir Sparísjóðsmótið, HK 32 og svo rétt á eftir kom Fram með 25 stig. Eyjastúlkur áttu ekki möguleika fyrir þetta mót þar sem þær höfðu aðeins tekið þátt í tveimur mótum áður en komið var að Sparisjóðsmótinu. Þó svo mótin hafi verið fimm í vetur þá eru reglurnar þannig að aðeins fjögur bestu mótin hjá hverju liði telja til Íslandsmeistaratitils og því var hvergi hægt að slaka á.

Eins og fyrr segir var þetta síðasta mótið sem gaf stig til Íslandsmeistaratitils og þegar úrslit lágu fyrir í Sparisjóðsmótinu þá var einnig ljóst hvaða lið stæðu uppi sem Islandsmeistarar í 6. fl. kvenna í a-,b- og c-liðumtímabilið 1999-2000. Aðeins þrjú félög sópuðu til sín öllum verðlaununum á Íslandsmótinu af þeim níu verðlaunasætum sem voru í boði, það voru Grótta, Fram og HK.

Lok í deildarbikarnum

Síðasti deildarbikarleikur karlaliðs ÍBV í knattspyrnu var við Fylki á malarvelli þeirra í Árbænum.  Þarna mættust Kristinn R. Jónsson þjálfari IBV og Bjarni Jóhannsson þjálfari í fyrsta skipti og hafði Bjarni betur í þeim slag. Skemmst er frá því að segja að ÍBV náði sér engan veginn á strik í leiknum og tapaðist leikurinn 2-0, eftir að staðan í hálfleik hafði verið 1 -0. Sóknarleikur ÍBV þótti bitlaus og hugmyndasnauður í leiknum, en liðið lék án þeirra Inga, sem var í banni og Steingríms sem var veikur. Hlynur Stefánsson sagði að ef líta ætti á björtu hliðar málsins þá væri ágætt að fá spark í rassinn áður en deildin hefst.

Kvennalið ÍBV spilaði einnig sinn síðasta leik í deildarbikarnum þegar liðið mætti Stjörnunni. ÍBV tapaði leiknum 4-0 og komst þar með ekki áfram í keppninni. Heimir Hallgrímsson, þjálfari liðsins, sagði að þótt leikurinn hafi ekki skipt neinu máli um hvaða lið kæmust áfram þá hefði verið ástæðulaust að tapa honum. „Við vorum ekki að spila nógu vel á móti þeim og því fór sem fór. Stjarnan stillti upp sínu sterkasta liði á meðan okkur vantaði nokkra leikmenn, en það á ekki að skipta máli."

Sibbi þjálfari ársins

Lokahóf handknattleiksfólks fór fram á Broadway fystu helgina í maí. Og að sjálfsögðu fékk Eyjafólk sinn skerf af tilnefningum til verðlauna, þótt verðlaunin hefðu sjálfsagt átt að vera fleiri. Sigbjörn Óskarsson var valinn þjálfari ársins í 1. Nissandeild kvenna og kom valið fáum á óvart enda hefur hann náð ótrúlega góðum árangri þann stutta tíma sem hann hefur verið sem þjálfari meistaraflokksliða ÍBV.

Ingibjörg Jónsdóttir var valin besti varnarmaður 1. Nissandeildar kvenna. Ingibjörg var einnig tilnefnd sem besti leikmaðurinn og sem sá prúðasti en það sýnir kannski best hversu góður íþróttamaður Ingibjörg er. Þó að hún sé besti varnarmaðurinn þá er hún ekki grófur leikmaður, enda tilnefnd fyrir prúðmennsku. 

Vilja bæta samskipti við stuðningsmenn

Í upphafi knattspyrnutímabilsins boðaði knattspyrnuráð ÍBV íþróttafélags til kynningarfundar. Vilji knattspyrnuráðs er að auka vægi stuðningsmanna í kringum leiki meistaraflokks karla. Til dæmis sú hugmynd að flagga ÍBV fánum á flaggstöngum um bæinn á leikdegi og gera leikdag að sannkölluðum hátíðisdegi fjölskyldunnar. Einnig að gefa úr leikskrá fyrir hvern leik í sumar sem verður dreift í öll hús kvöldið fyrir leik. Undantekningin á þessu eru fyrstu tveir leikirnir, enda er mjög stutt á milli þeirra og því gefin út aðeins ein leikskrá fyrir þessa tvo leiki. Lukkudýr verður á leikjum ÍBV um sumarið en Lúlli Lundi er sameiginlegt lukkudýr handboltans og fótboltans í Vestmannaeyjum og mun Lúlli mæta tímanlega fyrir leik og rífa upp stemmninguna. Stuðningsmannaklúbbur ÍBV mun áfram starfa en sú nýbreytni verður tekin upp að sjómönnum mun verða gert kleift að taka upptökur af leikjum ÍBV með sér á sjó þar sem þeir eiga ekki heimangengt á leiki liðsins. Blaðamannafundir verða eftir leiki þar sem leikmenn, þjálfarar og jafnvel dómarar koma og svara spurningum en stuðningsmönnum ÍBV verður gert kleift að fylgjast með og spyrja spurninga. Fundunum verður útvarpað á ÍBV útvarpinu FM 104,7 sem Tryggvi Már Sæmundsson sér um, en útvarpið verður starfrækt í kringum leiki ÍBV og m.a. verður útileikjum lýst.

Þá kom fram að  Þorsteinn Gunnarsson, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar hefði sagt upp störfum og væri að fara að starfa sem íþróttfréttamaður Stöðvar 2.

ÍBV spáð þriðja sætinu

Þjálfarar og fyrirliðar liðanna í Nissandeildinni spáðu KR sigri í deildinni og fengu þeir 280 stig. Skagamenn voru settir í annað sæti með 265 stig og ÍBV í það þriðja með 243 stig og skera þessi þrjú lið sig nokkuð úr. Fram hlaut 174 stig, Grindavík 152 stig, Fylkir 146 stig, Keflavík 129 stig, Leiftur - 115 stig, Breiðablik 92 stig og Stjarnan 51 stig.

Breytingar á liðinu

Nokkar breytingar urðu liðinu frá síðasta sumri: Komnir eru Páll Guðmundsson, Momir Mileta og Magnús Sigurðsson. Farnir: Ívar Ingimarsson, Ívar Bjarklind, Kristinn Hafliðason, Zoran Miljkovic, Sindri Grétarsson.

4 stig í fyrstu tveimur leikjunum

Karlalið ÍBV spilaði sinn fyrsta leik í Landssímadeildinni 18. maí við Fylki og var leikið í Eyjum.  Leikurinn einkenndist af því að ÍBV sótti látlaust en Fylkir lá aftarlega og beitti hættulegum skyndisóknum. Nokkur vorbragur var á leik liðanna, en Hásteinsvöllur kom frekar illa undan vetri og átti það sinn þátt í að gæði leiksins urðu ekki mikil. En úrslitin urðu Eyjamönnum frekar óhagstæð, jafntefli 2-2 gegn nýliðum Fylkis. Fréttir segja í umsögn um leikinn að ljóst sé að ÍBV verði að skerpa leik sinn nokkuð ef liðið ætlar sér í toppbaráttuna í sumar.

Nokkrum dögum síðar kom Stjarnan í heimsókn. Allar aðstæður til knattspyrnu voru afar erfiðar, austan strekkingur, gekk á með skúrum og hrollkalt ásamt því að Hásteinsvöllur á töluvert í land með að verða leikfær. En engu að síður tókst ÍBV að spila boltanum ágætlega megnið af leiknum og tryggja sér svo þrjú dýrmæt stig með 2-0 sigri.

Meistaraflokkur kvenna

Þjálfarar meistaraflokks kvenna sumarið 2000 voru þau Heimir Hallgrímsson og Stefanía Guðjónsdóttir. Þrír leikmenn höfðu horfið á brott frá síðasta sumri,  þær Hrefna Jóhannesdóttir, Íris Sigurðardóttir og Jóna Sigurlásdóttir. En nýir leikmenn voru:  Samantha, Lisa Sandys og Laufey Jóna Sveinsdóttir.

Tap í fyrsta leik

Kvennalið ÍBV spilaði sinn fyrsta leik í Landsímadeildinni gegn KR á útivelli. Lauk leiknum með 3 - 1 sigri gestgjafanna. Heppnin var þó ekki með ÍBV í þetta skiptið, liðið fékk á sig frekar ódýr mörk og náði aðeins að skora eitt eftir laglega sókn ÍBV. Heimir Hallgrímsson var þrátt fyrir tapið nokkuð sáttur við leik liðsins: ,.Þetta var frábær leikur fyrir áhorfendur. Það er kannski ljótt að segja það en ég er bara nokkuð ánægður með stelpurnar enda voru allar að spila mjög vel, sérstaklega fannst mér ungu stelpurnar eins og Biddý, Elfa Asdís og Elva Dögg koma sterkar til leiks. En maður er náttúrlega aldrei ánægður með tap, fótboltinn er bara stundum þannig að betra liðið sigrar ekki og það átti svo sannarlega við um þennan leik." 

 Yfirburðirnir nægðu ekki

Fyrsti útileikur karlaliðsins var gegn Fram þar sem fyrrum ÍBV-arinn Sigurvin Ólafsson leikur þetta sumarið. Fyrir leikinn höfðu Frammarar ekki skorað mark og voru án stiga þannig að búist var við þeim dýróðum. Raunin varð reyndar sú að ÍBV sótti nánast linnulaust allan leikinn, en eins og í fyrstu tveimur leikjunum tekst liðinu illa að skapa sér afgerandi færi og skoraði ÍBV aðeins eitt mark. Þar var að verki Goran Aleksic sem var allt í öllu í leik ÍBV.

Kristinn Rúnar Jónsson, þjálfari IBV þjálfari ÍBV, var að vonum frekar súr í bragði eftir jafnteflið. Í viðtali við Fréttir sagði hann: „Maður er náttúrulega aldrei sáttur við nema 3 stig. Við áttum náttúrulega að klára þetta. Fyrri hálfleikur var góður hjá okkur og við áttum hreinlega leikinn. f seinni hálfleik duttum við aðeins niður en mér fannst samt aldrei nein hætta vera á ferðum. Við fengum ágætis færi, sérstaklega í seinni hálfleik og við vorum náttúmlega bara aular að klára þetta ekki. Markið sem við fengum á okkur var algjört slys og ég veit ekki hvort menn hafa haldið að þetta hafi verið búið, enda komið fram á nítugustu mínútu."

 Valsstúlkur steinlágu

Ef einhverjir hafa haldið að ÍBVstelpurnar hafi verið sáttar við að tapa fyrir KR með  tveimur mörkum á útivelli í fyrstu umferðinni, þá áttu þeir hinir sömu eftir að reka upp stór augu eftir leik ÍBV og Vals sem fór fram á Hlíðarenda 26. maí. ÍBV gerði sér lítið fyrir og sigraði af öryggi með tveggja marka mun 0-2 og skoraði Bryndís Jóhannesdóttir bæði mörkin. ÍBV  landaði þar með einum glæsilegasta sigri sínum í seinni tíð, enda enduðu Valsstúlkur í öðru sæti í Íslandsmótinu í fyrra og voru taldar meðal þriggja bestu liðanna  þetta sumarið.

Vantar stöðugleika

Í 5. umferð Landsímadeildarinnar mætti karlaliðið ÍA uppi á Akranesi. Leikurinn átti að fara fram á mánudegi, en vegna veðurs var honum frestað um einn dag. Leikmenn og forráðamenn ÍBV voru allt annað en ánægðir með vinnubrögð KSÍ, enda var vitað um hádegisbil að ekki væri hægt að leika knattspyrnu uppi á Skaga. En leikurinn fór hins vegar fram á þriðjudagskvöld og endaði með markalausu jafntefli. Í Fréttum sagði að ÍBV hafi sjaldan sótt gull í greipar Skagamanna uppi á Skaga og ekki varð breyting þar á. „Fyrri hálfleikur var illa leikinn af báðum liðum og ótrúlegt að sjá hversu mikill munur var á leik ÍBV frá því í síðasta leik gegn Keflavík. Liðin skiptust á að sækja, en heldur voru Skagamenn beittari framan af. Á 13. mínútu dæmdi slakur dómari leiksins vítaspyrnu á lið ÍBV og var erfitt að sjá af hverju, en Birkir Kristinsson varði vítaspyrnuna glæsilega og réttlætinu þar með fullnægt. Momir Mileta átti hinsvegar hættulegt skot að marki úr aukaspyrnu rétt fyrir leikhlé en boltinn strauk slána. ÍBV byrjaði með látum í seinni hálfleik og fóru fjölmargir áhorfendur á bandi ÍBV að sjá fyrir sér fyrsta mark ÍBV í leiknum. Þrátt fyrir mikla yfrrburði tókst ÍB V ekki að skapa sér almennileg færi, ekki fyrr en þremur mínútum fyrir leikslok að Jóhann Möller, sem var nýkominn inn á sem varamaður fékk boltann á vítateig og var allt í einu einn á móti markmanni. En hann var of lengi að átta sig á tækifærinu og markvörður Skagamanna hirti boltann af tánum á honum. Leikurinn endaði því með 0-0 jafntefli sem verða líklega að teljast nokkuð sanngjörn úrslit. Ingi Sigurðsson sagði eftir leikinn að IBV þyrfti að einbeita sér að því að leika vel tvo leiki í röð. „Þetta var lélegt hjá okkur, sérstaklega í fyrri hálfleik en aðeins skárra í þeim seinni. Mér fannst liðið bara ekki berjast nógu mikið og hálfgert andleysi í þessu en við verðum hinsvegar að læra það að spila vel tvo leiki í röð. En ég er mjög ósáttur við að fara héðan ofan af Skaganum með aðeins eitt stig, mér fannst við eiga að fara með þau öll."

2001

Flottur þrettándi

Þrettándinn var haldinn hátíðlegur að venju í Vestmannaeyjum og segja lögreglumenn þau hátíðahöld hafa verið til mikillar fyrirmyndar. Er það ekki síst þakkað því hve veður var gott á þrettándanum. Sjaldan eða aldrei hafa fleiri fylgst með hátíðahöldunum enda langt síðan Grýla og Leppalúði hafa fengið annað eins blíðviðri. Þeir dansleikir, sem haldnir voru í tengslum við þrettándann, fóru einnig vel fram.

Fréttapíramídi til handboltans

Handboltinn hlaut Fréttapíramída Frétta fyrir árið 2000 á hófi sem haldið var í byrjun janúar. Var það  fyrir framlag til íþrótta en meistaraflokkur kvenna ÍBV í handbolta varð Íslandsmeistari á árinu 2000.  Mikill hluti liðsins var mættur við þessa afhendingu, auk þjálfara, stjórnenda handknattleiksdeildar og stuðningsmanna.

Dapurt gengi í innanhússknattspyrnunni

Árangur meistaraflokka ÍBV í Íslandsmótinu í innanhúsknattspyrnu í ár var heldur slakur, hvorugt liðið komst upp úr sínum riðli en bæði lið spiluðu reyndar með Íslandsmeisturunum í riðli. Karlaliðið lék í riðli með Þór Akureyri, Víkingi og Fylki en fyrirfram var búist við að baráttan um efsta sæti riðilsins yrði milli ÍBV og Fylkis. En annað kom á daginn, liðin mættust í síðasta leik riðilsins og voru þá bæði búin að tapa báðum leikjum sínum og leikurinn því hreinn úrslitaleikur um hvort liðið félli í 2. deild en Fylkir átti möguleika á átta liða úrslitum. ÍBV sigraði 5 - 1 sem varð til þess að Fylkir féll. Var það snilldarmarkvarsla Hlyns Stefánssonar í lokin en hann sýndi ótrúlega færni í nýrri stöðu.

Kvennaliðið var hins vegar í riðli með KR, Val, RKV og Sindra og var búist við þriggja liða baráttu um tvö laus sæti í undanúrslitum. Því miður var það ÍBV sem sat eftir en liðið tapaði fyrir KR og Val en sigraði hin tvö liðin. 

Unnu sálfræðistríðið

ÍBV tók á móti Stjörnunni í Nissandeild kvenna í fyrsta handboltaleik ársins en þessi lið mætast einmitt í undanúrslitum bikarkeppninnar eftir þrjár vikur og má því segja að sálfræðistríðið sé þegar hafið. Leikmenn ÍBV sýndu hins vegar styrk sinn í leiknum og unnu reynslumikið lið Stjörnunnar með sjö mörkum, 28 - 21.

Boltinn á fullu

Það var í nógu að snúast hjá  ÍBV um mánaðamótin janúar/febrúar en þá fóru fram tvö fjölliðamót á vegum félagsins. Annars vegar var Íslandsmótið í knattspyrnu í þriðja flokki karla og hins vegar var fjölliðamót fjórða flokks í handknattleik kvenna. Óhætt er að áætla að hér hafi verið í kringum 150 manns en öll liðin gistu í Hamarskóla. Í handboltanum fór mest fyrir heimaliðinu og er óhætt að segja að ÍBV sé nánast óstöðvandi í vetur en þetta var þriðja fjölliðamót liðsins sem hefur alltaf skipað efstu sætin. Um helgina vann liðið alla sína leiki örugglega en úrslit leikjanna voru þessi: ÍBV-ÍR 17-11, ÍBV-Fram 13- 7, ÍBV-Grótta 10-7, ÍBV-Fjólnir 14-10. Markahæstar voru þær Margrét Lára með 16 mörk, María með 15 og Halla Björk með 10 en Karítas stóð í markinu og stóð sig vel.

Í einskonar upphitun fyrir fjölliðamótið spilaði meistaraflokkur ÍBV við  ÍR í 16-liða úrslitum bikarkeppninnar. ÍBV sýndi mótherjum sínum enga miskunn og sigraði í leiknum með fjögurra markamun, 17-13.

Í fótboltanum gekk töluvert mikið á en riðillinn var jafn og spennandi og því hart barist. Baráttan stóð á milli Reykjavíkurfélaganna Leiknis og Víkings og náði dramatíkin hámarki í leik liðanna sem Víkingar unnu. Það dugði þeim þó ekki til sigurs í riðlinum þar sem HK sigraði Víking í síðasta leik riðilsins og Leiknismenn komust þar með í úrslit. ÍBV stóð sig ágætlega í mótinu, vann tvo leiki og tapaði tveimur og endaði í þriðja sæti af fimm liðum. Úrslit leikja ÍBV voru þessi: ÍBV-Víkingur 2-4, ÍBV Leiknir 4-6, ÍBV-Stjarnan 2-1 og ÍBV-HK5-2.

Á fljúgandi ferð

Meistaraflokkur kvenna í handknattleik er á góðri leið með að endurtaka ævintýrið frá því í fyrra en liðið fór þá á kostum eftir áramót og stóð uppi sem Íslandsmeistari eins og flestir vita. Í ár hefur liðið spilað fjóra leiki og sigrað í þeim öllum og ÍBV þokast upp töfluna.

Í byrjun febrúar lék liðið tvo leiki, fyrst gegn FH í Kaplakrika og svo tók liðið á móti KA/Þór á heimavelli.

FH leikurinn átti reyndar að fara fram á laugardegi en var frestað fimm daga í röð þannig að leikmenn beggja liða voru líklega orðnir óþreyjufullir að spila leikinn. Fyrir leikinn gegn FH hafði ÍBV unnið tvo leiki, báða á heimavelli þannig að segja má að: leikurinn hafi verið prófsteinn á getu liðsins. ÍBV byrjaði leikinn mun betur en heimastúlkur og náði fljótlega fjögurra marka forystu en með mikilli baráttu náðu FH-ingar að hanga í ÍBV allt þar til undir lok hálfleiksins. Í hálfleik munaði þremur mörkum á liðunum, ÍBV leiddi 12-15 eftir ágætan endasprett. Í upphafi seinni hálfleiks tóku stelpurnar öll völd á vellinum og náðu mest fimm marka forystu. En heimamenn neituðu að gefast upp og undir lok leiksins var munurinn aðeins eitt mark, 25-26 en Edda Garðarsdóttir skoraði síðasta markið og tryggði ÍBV tveggja marka sigur.

Mörk ÍBV: Tamara Mandichz 7/3, Edda B. Garðarsdóttir 5, Anita Andreassen 5, Amela Hegic 4/2, Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir 4, Aníta Ýr Eyþórsdóttir 1 og Bjarný Þorvarðar 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 19/2.

ÍBV átti ekki að eiga í neinum vandræðum með mótherja sína í næsta leik þegar liðið mætti KA/Þór á heimavelli. Sú varð einnig raunin að Eyjastúlkur hreinlega keyrðu norðanliðið í kaf en leikur ÍBV byggðist mest á sterkri vörn og markvörslu, en einnig var keyrt grimmt á hraðaupphlaupum.

Alls fékk ÍBV á þriðja tug hraðaupphlaupa og alls urðu mörkin fjórtán úr slíkum færum en augljóslega mun ÍBV ekki fá jafn mörg tækifæri til leiftursóknar gegn sterkari liðum deildarinnar. Engu að síður var liðið vaxandi í leiknum en undir lokin var þreytan farin að segja til sín en þá fengu varamennirnir að spreyta sig. Leikurinn sjálfur var í raun mjög ójafn ef frá eru taldar upphafsmínúturnar en þegar fimm mínútur voru liðnar náði ÍBV undirtökunum og jókst munurinn jafnt og þétt út allan leikinn. Mestur varð munurinn undir lokin þegar ÍBV komst þrettán mörkum yfir og sá munur hélst á liðunum þar til flautað var til leiksloka. ÍBV sigraði 31 -18 og er í 2-4 sæti með átján stig en efst tróna Haukar með 24 stig. Mörk ÍBV: Anita Andreassen 9, Gunnleyg Berg 7, Ingibjörg Yr Jóhannsdóttir 5, Tamara Mandichz 3, Íris Sigurðardóttir 3, Amela Hegic 2/1, Bjarný Þorvarðardóttir 1, Edda B. Eggertsdóttir 1 . Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 19/1, Arún Guðgeirsdóttir 1.

Í fimmta leik Íslandsmótsins léku ÍBV stúlkur við Fram á útvelli og sigruðu 21-20. Dómarapar leiksins fékk ekki háa einkunn hjá íþróttafréttarita Frétta, fyrir sína frammistöðu, segir í blaðinu að leikmenn ÍBV hafi verið átján mínútur í kælingu á meðan heimaliðið var aðeins átta mínútur í kælingu.

24-23 sigur á Stjörnunni í undanúrslitum

6. febrúar var sannkallaður stórleikur í íþróttahöllinni þegar meistaraflokkur kvenna ÍBV tók á móti Stjörnunni í undanúrslitum bikarkeppninnar. Liðin höfðu tvisvar mæst í deildinni, fyrst sigraði Stjarnan í Garðabænum en ÍBV sigraði í Eyjum fyrir tæplega mánuði. Þá höfðu Stjörnustúlkur á orði að slíkt myndi ekki endurtaka sig en þær þurftu að éta þau orð ofan í sig því ÍBV sigraði í leiknum 24 - 23 eftir mjög dramatískan leik. Fyrir leikinn var bryddað upp á skemmtilegri nýbreytni en þegar ÍBV liðið var kynnt voru ljósin í salnum slökkt og boðið var upp á kynningu eins og tíðkast í NBA með tilheyrandi ljósasýningu.

Mörk ÍBV: Tamara Mandichz 10/3, Amela Hegic 6/5, Anita Andreassen 4, Bjarný Þorvarðardóttir 3, Gunnleyg Berg l. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 16/1

Peningamál til umræðu

Á stjórnarfundi aðalstjórnar 21. febrúar var skýrt frá því að kostnaður  við móttöku á Íslands- og bikarmeisturum félagsins hafi hingað til lent á ÍBV íþróttafélagi. Nú hafi hinsvegar verið ákveðið að félagið borgi 50% af blómakostnaði á móti Íþróttabandalaginu og  flugeldakostnaður verði greiddur af  Vestmannaeyjabæ.

Á sama stjórnarfundi var samþykkt að kvennaknattspyrnan fái 50% af innkomu af sunnudagsinnrukkun á Þjóðhátíð á móti karlaknattspyrnunni.

Vængbrotið lið mætti  til leiks

Meistaraflokkur karla ÍBV tók á móti Valsmönnum í fyrsta leik síðan í nóvember en mikið hefur gengið á hjá liðinu síðan þá og ljóst að erfiður tími fer í hönd í karlaboltanum. Úrslitin urðu í samræmi við það. Valur hafði betur, 19 - 25 og hálfleik var staðan 6-14 gestunum í vil. Fjórir lykilleikmenn voru ekki með í leiknum, Aurimas leikur ekki meira með liðinu vegna meiðsla, Jón Andri er einnig meiddur og óvíst hvenær hann verður til í slaginn, Eymar Kruger og Daði Pálsson eru að öllum líkindum hættir með liðinu. Auk þeirra er Sigurður Sigurðsson varamarkvörður farinn frá liðinu og Sigþór Friðriksson er meiddur. Leikurinn gegn Val var leikur kattarins að músinni, ÍBV tapaði með sex mörkum en mestur varð munurinn tíu mörk í seinni hálfleik.

Mörk ÍBV: Guðfinnur Kristmannson 8/5, Mindaugas Andriuska 4/1, Svavar Vignisson 2, Sigurður Ari Stefánsson 1, Sindri Ólafsson 1, Davíð Þór Óskarsson 1, Kári Kristjánsson 1, Erlingur Richardsson 1. Varin skot: Gísli Guðmundsson 22/3.

Vigdís sett í lás

Það tók ÍBV rúmar 45 mínútur að hrista af sér bikarleikinn þegar liðið tók á móti Víkingum aðeins tveimur dögum eftir sigurinn gegn Stjörnunni í undanúrslitum bikarkeppninnar. Leikurinn var lengst af í járnum en undir lokin hristu stelpurnar, gestina af sér og sigruðu örugglega, 30-22. Byrjunin á leiknum lofaði heldur betur góðu og Eyjastúlkur höfðu undirtökin frá fyrstu mínútu. ÍBV leiddi leikinn með einu til tveimur mörkum, allt þar til hálfleikurinn var hálfnaður en þá brugðu gestirnir á það ráð að taka Tamöru og Amelu úr umferð. Við þetta riðlaðist sóknarleikur ÍBV töluvert og Víkingar komust tveimur mörkum yfir. En með mikilli baráttu og góðri vörn tókst stelpunum að ná eins marks forystu áður en flautað var til leikhlés. Staðan í hálfleik var 11-10.

Víkingar, með Eyjastúlkuna Guðbjörgu Guðmannsdóttur í broddi fylkingar, voru ákveðnari í upphafi seinni hálfleiks og náðu aftur tveggja marka forystu, 13-15. Tamara og Amela voru sem fyrr í strangri gæslu en sú fyrrnefnda var dugleg við að koma sér inn í leikinn enda skoraði hún átta mörk og átti auk þess fjölmargar stoðsendingar. ÍBV skoraði fjögur mörk í röð og lagði þar með grunninn að sigrinum. Jafnræði var með liðunum allt þar til tæpur stundarfjórðungur var eftir af leiknum en þá setti Vigdís Sigurðardóttir í lás og slá og varði nánast allt sem á markið kom. Víkingar komust lítið áleiðis gegn sterkri Eyjavörn, ÍBV nýtti tækifærin og skoraði fjögur mörk úr hraðaupphlaupum á stuttum tíma. Gestirnir gáfust nánast upp við mótlætið og eftirleikurinn varð auðveldur. ÍBV sigraði með átta mörkum, 30-22 og situr því eitt liða í öðru sæti.

Mörk ÍBV: Tamara Mandichz 8/3, Anita Andreassen 8, Ingibjörg Jóhannsdóttir 6, Amela Hegic 4, Edda B. Eggertsdóttir 2, Bjarný Þorvarðardóttir 1, Eyrún Sigurjónsdóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 20/1.

Þung staða í fjármálum

Á fundi aðalstjórnar 1. apríl var upplýst að félagið sé komið með yfirdrátt uppá 2 milljónir króna og lausaskuldir félagsins séu um 1 milljón króna. Ljóst sé að næstu tveir mánuðir,  verðir þungir í rekstrinum. 

Þjóðhátíðin nálgast

Á fundi aðalstjórnar 11. apríl mætti Þjóðhátíðarnefnd, til að fara yfir næstu Þjóðhátíð. Á fundinum kom fram vilji aðalstjórnar að fá bókhald Þjóðhátíðar inní félagið og einnig að koma af stað beiðnakerfi við undirbúning hennar og að engum verði heimilt að skrifa á félagið nema gegn beiðni. Samþykkt var að athuga hvort hægt verði að fá vinnuskólann eða hreinsunarnefnd bæjarins til að aðstoða við hreinsun Herjólfsdals eftir Þjóðhátíð. Einnig að tryggja að einhver frá barnaverndarnefnd, sálfræðingur og aðili frá áhaldahúsinu o.fl. séu til reiðu meðan á Þjóðhátíð stendur, en oft þarf að leita til þessara aðila. Rætt var um neyðaráætlun fyrir farþega sem ekki komast frá Eyjum eftir Þjóðhátíð vegna veðurs. Þá var upplýst að öll rafmagnstæki úr Dalnum væru ónýt eftir brunann í Ísfélaginu. Taka þarf stefnu í  rafmagnsmálum Dalsins.

Unnu alla leikina

Annar flokkur kvenna lék helgina 2. til 4. febrúar í A-riðli Íslandsmótsins í innanhússknattspyrnu. Þær gerðu sér lítið fyrir og unnu alla leiki sína og tryggðu sér þar með sæti í úrslitakeppninni. Sindri Grétarsson, nýráðinn þjálfari liðsins, sagði að liðið hefði verið að leika ágætlega. Úrslit leikjanna urðu þessi: ÍBV Stjarnan 5-1, ÍBV-Fram 3-1, ÍBV-Þróttur R. 4-1, ÍBV-Afturelding/Fjólnir2-l. Mörk IBV skoruðu þær Margrét Lára (10 mörk), Erna Dögg (4 mörk) og Elva Dögg (1 mark). 

Drógu 2. flokk úr keppni

Ákveðið hefur verið að 2. flokkur karla í handknattleik hætti keppni í Íslandsmótinu. Þessi ákvörðun er tekin vegna mikils álags sem yrði á leikmönnum flokksins ef ekkert yrði gert en flokkurinn er aðallega skipaður strákum úr þriðja flokki og eru aðeins einn til tveir gjaldgengir í 2.flokk.

Íslandsmeistarar

2. flokkur kvenna gerði góða ferð til Reykjavíkur um helgina en þá tók liðið þátt í úrslitum Íslandsmótsins í innanhúsknattspyrnu en áður hafði liðið unnið sinn riðil áður nokkuð sannfærandi. Alls voru sex lið í úrslitakeppninni og var leikið í þremur riðlum. ÍBV byrjaði ekki glæsilega og tap í fyrsta leik gegn Val setti liðið í vanda. Seinni leikur liðsins var gegn KS og endaði hann með 3-3 jafntefli en ÍBV komst áfram í undanúrslit þar sem Valur sigraði KS með einu marki meira en ÍBV. Í undanúrslitum mætti ÍBV KR í hörkuleik. ÍBV sigraði að lokum með einu marki, 1-0. Í sjálfum úrslitaleiknum mætti liðið svo erkifjendunum úr Breiðabliki og úr varð sannkallaður markaleikur. Sindri Grétarsson, þjálfari liðsins sagði í samtali við Fréttir að þrátt fyrir að hafa byrjað illa þá hafi liðið bætt sig í hverjum leik. „Við byrjuðum á móti KS, komumst í 3-0 en þær jöfnuðu á aðeins einni mínútu. Ég var viss um að við kæmumst áfram þrátt fyrir þetta enda var Valur með betra lið en KS. Í undanúrslitum spiluðum við mjög vel, skoruðum fljótlega og einbeittum okkur svo að varnarleiknum. Þær fengu varla færi í leiknum og við hefðum átt að vinna leikinn með tveimur til þremur mörkum. Úrslitaleikurinn var svo í járnum nánast allan tímann en við náðum góðum leikkafla í seinni hálfleik og tryggðum okkur titilinn." Þess má til gamans geta að þetta er fyrsta mót Sindra sem þjálfari og er óhætt að segja að byrjunin lofi góðu.

Liðið var þannig skipað: Margrét Lára Viðarsdóttir, Rakel Rut Stefánsdóttir, Erna Dögg Sigurjónsdóttir, Elva Dögg Grímsdóttir, Sara Sigurlásdóttir, Eva Ómarsdóttir, Hanna Guðný Guðmundsdóttir og Berglind Þórðardóttir og Bjartey Gylfadóttur.

Bikarinn til Eyja

Bikarúrslitaleikurinn milli ÍBV og Hauka í kvennaliðunum verður lengi í minnum hafður. Ekki verður hans minnst fyrir góðan handknattleik heldur fyrst og fremst vegna þess að hann var mikil skemmtun þar sem dramatíkin og spennan voru allsráðandi allt til loka. Það þarf varla að taka það fram að ÍBV sigraði í leiknum eftir mikla baráttu og framlengdan leik, 21 -19.

Strax í upphafi leiks var ljóst að taugar beggja liða voru þandar til hins ýtrasta. ÍBV byrjaði leikinn betur og fyrstu tvö skotin rötuðu rétta leið hjá leikmönnum liðsins. ÍBV komst í 2-0 en Haukar svöruðu með þremur mörkum og leiddu nánast allan hálfleikinn með tveimur til þremur mörkum. Í hálfleik var staðan 6- 8 fyrir Hauka, lítið skorað enda var sóknarleikur liðanna slakur en varnarleikur að sama skapi góður. Seinni hálfleikur var keimlíkur þeim fyrri, Haukar leiddu nánast allan leikinn og ÍBV hélt sér inni í leiknum. ÍBV komst reyndar yfir um miðjan hálfleikinn þegar Edda B. Eggertsdóttir kom ÍBV í 14-13 en aftur náðu Haukar að svara fyrir sig með 2 mörkum og komust þar með yfir. Mikil taugaspenna var í liðunum í byrjun leiks en ekki minnkaði hún þegar á leið og var t.d. ekki skorað mark á níu mínútna kafla undir lok leiksins. Haukar skoraðu sitt sautjánda mark þegar aðeins tvær mínútur voru eftir til leiksloka og Eyjastúlkur héldu í sókn. Haukastúlkur spiluðu mjög ákveðna vörn, komu vel út á móti skyttunum og náðu að koma í veg fyrir að þær kæmust í gott skotfæri. Haukar unnu boltann svo þegar fimmtán sekúndur voru eftir en Tamara Mandichz virtist ná að vinna boltann aftur en slakir dómarar leiksins dæmdu hana brotlega. Haukar tóku sér leikhlé til að ráða ráðum sínum. Eyjastúlkur spiluðu vörnina hins vegar mjög skynsamlega undir lok venjulegs leiktíma, hleyptu hornamanni Hauka í gegn og treystu á að Vigdís myndi verja. Fyrirliðinn klikkaði ekki og það sem meira er þá skaust boltinn beint í hendur Ingibjargar sem kastaði boltanum fram á völlinn. Þar missti Gunnleyg af boltanum en Tamara stóð af sér skriðtæklingu Haukastúlkna og fiskaði á ótrúlegan hátt víti þegar klukkan í Laugardalshöll sýndi að aðeins 20 sekúndur voru eftir af leiknum. Ótrúleg dramatík. Tamara sýndi svo hversu reyndur leikmaður hún er og skoraði sjálf örugglega úr vítinu og tryggði ÍBV framlengingu.

Í fyrri hálfleik framlengingarinnar skoruðu Haukar fyrsta markið í sinni fyrstu sókn en Ingibjörg Ýr náði að jafna áður en hálfleikurinn var úti. ÍBV byrjaði svo seinni hálfleikinn einum leikmanni fleiri og nýttu þær sér liðsmuninn vel, skoruðu þrjú mörk í röð og tryggðu sér sigurinn áður en hálfleikurinn var hálfnaður. Haukar skorðu reyndar síðasta mark leiksins en það kom ekki að sök og sætur sigur ÍBV því staðreynd.

ÍBV lék ekki vel í leiknum gegn Haukum, sérstaklega var sóknarleikur liðsins slakur en þegar tekið er með í reikninginn hversu mikið er í húfi er það vel skiljanlegt. Varnarleikur liðsins var ágætur og Vigdís varði mjög vel og hélt liðinu inni í leiknum þegar mest á reyndi. Vigdís varði m.a. þrjú vítaskot og var án efa maður leiksins. Tamara, Amela og Anita voru áberandi í sóknarleiknum en Ingibjörg Ýr og Edda skoraðu mjög mikilvæg mörk þegar á reyndi. Sigurvilji og þrautseigja var það sem skildi liðin að. Eyjastúlkur gáfust ekki upp þrátt fyrir að eiga á brattann að sækja nánast allan leikinn og þegar tækifæri gafst tryggðu þær sér sigurinn og eiga því bikarmeistaratitilinn fyllilega skilið.

Mörk ÍBV: Tamara Mandichz 5/4, Anita Andreassen 4, Edda B. Eggertsdóttir 4, Ingibjörg Ýr Jóhannsdóttir 3, Amela Hegic 2, Gunnleyg Berg 2, Bjarný Þorvarðardóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 21/3.

Furðuskrif forseta ÍSÍ

Ellert B. Schram forseti ÍSÍ skrifaði sérkennilega grein á heimasíðu Hauka þar sem hann niðurlægir nýkrýnda bikarmeistara ÍBV og gerir lítið úr þeim sem Íslandsmeisturum.  Eftir mikil viðbrögð  við þessari grein hefur Ellert sent frá sér afsökunarbeiðni sem íþróttaforystan ætlar að taka góða og gilda en menn eru engu að síður mjög undrandi á þessu framtaki forsetans. Í heild er pistill Ellerts eftirfarandi:

„Kæru Haukadömur. Sú var tíðin, þegar spilaður var handbolti í Hálogalandi, að strákarnir á áhorfendapöllunum höfðu mestan áhuga á að kíkja á stelpurnar í sturtunni, enda hæg heimatökin í hriplekum og gisnum bragganum og strákar og stelpur þurftu að skiptast á um böðin. Í sturtunni var margt til sýnis og raunar miklu meira en á vellinum sjálfum, vegna þess að leikurinn var ekki beint í hæsta gæðaflokki og það var helst hún Sigga í Ármanni, sem gat skotið af eigin vallarhelmingi eða Gerða í KR og nokkrar stelpur í Þrótti, sem „gátu gripið." Nú getur enginn gripið ef maður tekur mark á Viggó og þó eru þær fleiri stelpurnar sem stunda handbolta en nokkru sinni fyrr og mér sýnist ekkert annað hægt að gera en horfa á þær leika, eftir að bannaður er allur aðgangur í sturtuböðin (nema fyrir þá sem eru að fara í sturtu)! Næst kom Sigga Sigurðar í Val, sem fór fremst meðal jafningja og svo kom Gurrý dóttir hennar og nú er ég að bíða eftir þriðju kynslóðinni, til að horfa á og dást að. Á meðan á þeirri bið stendur, fara reykvísku félögin halloka fyrir valkyrjum utan höfuðborgarinnar, ef ekki utan landsteinanna og var það ekki þannig lið útlendinga og nýbúa, sem vann Íslandsmótið í fyrra? Haukastúlkur rúlla yfir andstæðinga sína í hverjum leiknum á fætur öðrum og ef liðsskipanin er sú að hér eigist við hafnfirskar blómarósir gegn útlensku innrásarliði, þá neyðist forseti ÍSÍ til að halda með þeim hafnfirsku, þó ekki væri nema af þjóðernisástæðum. Haukadömur eru líka búnar að koma sér upp heimasíðu og mikið hefði ég viljað að stelpurnar í mínu ungdæmi hefðu boðið upp á svoleiðis aðgang að sér, enda hefði maður þá ekki þurft að skoða þær í sturtunum. Annars má ég ekki tala svona, nú er nefnilega verið að rannsaka kynferðislegt áreiti í íþróttum og kannski getur svona ábyrgðarlaust tal, talist áreiti af því taginu, ef það er misskilið og eru ekki allir að misskilja allt sem sagt er? Var ekki Viggó misskilinn, þegar hann hélt því fram að handboltastelpur „kynnu ekki að grípa?" Var hún ekki líka misskilin, stelpan í Val, sem hélt því fram að Valsliðið hefði fengið raðfullnægingu?! Ég mæti að sjálfsögðu í Höllina á laugardaginn og bíð spenntur að sjá hver kann að grípa og hver getur skorað og hver beri sigur úr býtum. Og segi eins og litli strákurinn minn: Pabbi, ég held ekki alltaf með KR. Ég held með þeim sem vinnur.

Með bestu þökk fyrir að fá að senda ykkur kveðju, með bestu óskum um gott gengi í úrslitaleiknum, have fun.

Til þess er jú leikurinn gerður. Ellert."

Þess skal getið að í 14 manna hóp ÍBV vora níu stúlkur fæddar og uppaldar í Eyjum en hjá Haukunum voru ekki nema þrjár sem hægt er að segja að séu uppaldar í Haukum.

Í afsökunarbeiðninni segir Ellert. „Að gefnu tilefni vil ég biðja handknattleiksdeild ÍBV, stúlkurnar í liðinu og Eyjamenn alla mikillar og einlægrar afsökunar á fljótfærnislegum skrifum mínum á heimasíðu Haukakvenna í vikunni sem leið. Eins og pistillinn ber með sér var um að ræða græskulaust grín af minni hálfu, þar sem reynt er að sjá skoplegu hliðina á samskiptum stráka og stúlkna í handbolta í gegnum árin, gert gys að ummælum Viggós Sigurðssonar og því umtali, sem hefur verið um að erlent íþróttafólk beri uppi íþróttaliðin hér heima. Þessi aulafyndni hefur því miður verið tekin alvarlega. Mér þykir leitt að hafa sært tilfinningar þeirra sem taka þetta til sín, enda er það fjarri mér að vera rasisti eða gera lítið úr frammistöðu þeirra kappliða sem koma frá Eyjum. Ég horfði á leikinn á laugardaginn og dáðist að frammistöðu Eyjastúlkna og óska þeim innilega til hamingju með glæsilegan sigur. Með iðrunarkveðju Ellert B Schram."

Spennufall eftir Haukaslag

Kvennalið IBV hefur verið á mikilli siglingu eftir áramót og hefur enn sem komið er ekki tapað leik. Góðu gengi fylgir oft mikið álag og fylgifiskur þess er oft einbeitningarleysi þegar andstæðingarnir eru af slakara taginu. Líklega hefur það verið reyndin þegar stelpurnar mættu Val á Hlíðarenda en Valur er í neðri hluta deildarinnar og liðið ekki líklegt til afreka í vetur. ÍBV sigraði þó í leiknum með tveimur mörkum 21-23 en tæpara mátti það ekki vera.  

Tap í Austurbergi

Karlalið ÍBV lék þessa sömu helgi en þeir náðu ekki að fylgja eftir góðum sigri sínum á Stjörnunni þegar liðið mætti ÍR á heimavelli þeirra í Austurbergi.  Eyjapeyjar töpuðu leiknum stórt, 20-31 urðu lokatölur og við tapið komust ÍR-ingar upp fyrir ÍBV í deildinni. ÍBV er eins og er í níunda sæti með fjórtán stig þegar fimm umferðir eru eftir. stórt, 20-31 urðu lokatölur og við tapið komust ÍR-ingar upp fyrir ÍBV í deildinni. ÍBV er eins og er í níunda sæti með fjórtán stig þegar fimm umferðir eru eftir.

Höfnuðu í 2. sæti

ÍBV tók á móti Gróttu/KR í síðustu umferð deildarkeppninnar í handknattleik kvenna, en sigur var nauðsynlegur fyrir ÍBV til að tryggja annað sætið. Leikurinn var ágætis skemmtun og spennandi á tímabili en stelpurnar brugðust ekki í þetta skiptið, frekar en í ellefu síðustu leikjum og sjö marka sigur vannst. Lokatölur urðu 26-19 og endaði ÍBV því deildarkeppnina í öðru sæti.

Lausir við falldrauginn?

Karlalið ÍBV tók á móti silfurhöfum bikarkeppninnar þegar HK kom í heimsókn í átjándu umferð Nissandeildarinnar. Deildarkeppnin hefur verið afleit hjá HK og er liðið næstneðst með aðeins átta stig en að undanförnu hefur liðið verið að sækja í sig veðrið og unnu þeir m.a. Hauka í síðustu umferð. Gengi ÍBV hefur hins vegar verið upp og ofan eftir áramót, góður útisigur á Stjörnunni yljaði stuðningsmönnum en þar fyrir utan hefur verið fátt um fína drætti. ÍBV vann viðureignina gegn HK hins vegar nokkuð örugglega, 26-22 en óhagstæð úrslit úr öðrum leikjum þar sem m.a. ÍR sigraði Hauka gerði það að völdum að ÍBV er enn í níunda sæti deildarinnar. Leikmenn og forráðamenn ÍBV geta hins vegar andað léttar í bili því með sigrinum hefur ÍBV líklega losað sig við falldrauginn, átta stig eru nú á milli ÍBV og HK þegar fjórar umferðir eru eftir en ólíklegt er að HK vinni alla þá leiki sem eftir eru.

Það var sýnilegt á leik liðanna að þarna voru mætt til leiks lið úr neðri hluta deildarinnar. Leikurinn var æði skrautlegur og mikið um mistök. ÍBV mætti sóknarmönnum HK mjög framarlega á vellinum, framar en venjulega og útkoman var ágæt þar sem gestirnir skoruðu aðeins ellefu mörk í fyrri hálfleik en ÍBV fjórtán eftir að jafnt hafði verið nánast allan fyrri hálfleik.

Í upphafi seinni hálfleiks breytti ÍBV hins vegar um varnaraðferð en þá gerðu gestirnir sér lítið fyrir og jöfnuðu 15-15. En Eyjapeyjar náðu fljótlega aftur undirtökunum og lönduðu mikilvægum sigri.

Bestir hjá ÍBV voru þeir Gísli Guðmundsson, Mindaugas Andriuska og Svavar Vignisson sem fiskaði fjögur víti auk þess að skora fimm mörk. Mikið munar einnig um að Jón Andri Finnsson, Erlingur Richardsson og Daði Pálsson séu aftur komnir á fullt með liðinu. Erlingur Richardsson sem spilaði á ný með ÍBV eftir meiðsli sagði að ÍBV hefði lagt áherslu á baráttuna í leiknum. „Við erum búnir að reyna að spila handbolta að undanförnu en það sem hefur kannski vantað er baráttan og kannski smá slagsmál. Við lögðum því upp með það fyrir leikinn að berjast og ég tel að það hafi skilað okkur stigunum í kvöld. Með þessum sigri losnum við líka við falldrauginn í bili en við stefnum ótrauðir áfram í átta liða úrslit. Við eigum erfiða leiki eftir og gerum okkur grein fyrir því að við verðum að bæta okkar leik ef við ætlum í úrslit," sagði Erlingur.

Mörk ÍBV: Mindaugas Andriuska, 10/3, Svavar Vignisson 5, Guðfinnur Kristmannsson 4, Daði Pálsspn 3, Jón Andri Finnsson 2/1, Sigurður Ari Stefánsson 2. Varin skot: Gísli Guðmundsson 19/1.

Þriggja marka sigur

ÍBV tók á móti Aftureldingu í nítjándu umferð Nissandeildarinnar en þetta var jafnframt næstsíðasti leikur liðsins á heimavelli. Mosfellingar hafa verið á góðu skriði að undanförnu, sigruðu m.a. Hauka í síðustu umferð á meðan gengi ÍBV hefur verið frekar dapurt það sem af er vetri. Inn á milli hefur liðið hins vegar sýnt ágætis leik og þegar það gerist er það illviðráðanlegt. Það var einmitt uppi á teningnum þetta skiptið enda fór það svo að ÍBV sigraði í leiknum með þremur mörkum, 28-25. ÍBV byrjaði leikinn mjög vel og náði strax undirtökunum. Þriggja marka forysta ÍBV var þó fljót að fara í súginn því gestirnir náðu sér ágætlega á strik undir lok fyrri hálfleiks og voru tveimur mörkum yfir í hálfleik, 12-14. En Eyjapeyjar voru mjög ákveðnir í seinni hálfleik og það tók liðið aðeins tæpar fimm mínútur að ná aftur forustunni og eftir það varð ekki aftur snúið. ÍBV hafði undirtökin það sem eftir lifði leiks og náði mest fimm marka forystu. Gestirnir náðu að laga stöðuna aðeins áður en yfir lauk og þriggja marka sigur ÍBV því staðreynd.

Óstöðvandi stelpur

Það hefur oft einkennt Eyjaliðin að þegar nær dregur seinni hluta keppnistímabilsins verða þau illviðráðanleg. Þannig tryggði kvennalið ÍBV sér Íslandsmeistaratitilinn í fyrra þegar enginn átti von á að liðið kæmist úr átta liða úrslitum en annað kom á daginn og liðið tapaði aðeins einum leik í úrslitakeppninni. Sagan virðist vera að endurtaka sig núna því ÍBV hefur ekki tapað leik eftir áramót og tryggðu stelpurnar sér sæti í undanúrslitum Íslandsmótsins með tveimur sigrum á Gróttu/KR.

Í fyrri leiknum, sem fór fram hér í Eyjum fór ÍBV hreint á kostum í fyrri hálfleik. Varnarleikur liðsins var sem ókleift bjarg og sem dæmi um það má nefna að Grótta/KR hafði aðeins skorað tvö mörk eftir rúmlega tuttugu mínútna leik. En það er oft erfitt að halda slíkri einbeitingu út heilan leik, sérstaklega þegar leikurinn var nánast unninn í hálfleik en staðan þá var 13-5. Gestirnir náðu aðeins að rétta sinn hlut í seinni hálfleik, minnkuðu m.a. muninn niður í fimm mörk en þá tóku Eyjastúlkur aftur við sér, náðu aftur átta marka forystu og tryggðu sér góðan sigur. Lokatölur urðu 27-19 en til gamans má geta að þegar liðin mættust í deildarkeppninni á dögunum urðu lokatölur 26-19.

Tveimur dögum síðar mættust liðin svo á Seltjarnarnesinu og ljóst að róðurinn yrði ÍBV ekki jafn auðveldur og í síðasta leik. Enda fór það svo að leikurinn var jafn og spennandi en ÍBV var þó alltaf skrefi á undan á upphafsmínútunum. Um miðjan fyrri hálfleik kom svo slæmur leikkafli sem leikmenn Gróttu/KR nýttu sér vel og komust þremur mörkum yfir, 14-11. En með mikilli baráttu tókst Eyjastúlkum að skora tvö síðustu mörk  hálfleiksins og minnka þar með muninn niður í eitt mark fyrir leikhlé.

ÍBV byrjaði seinni hálfleikinn af miklum krafti, skoruðu fyrstu þrjú mörkin og leiddu framanaf með tveimur til þremur mörkum. ÍBV var svo fjórum mörkum yfir þegar rúmlega fjórar mínútur voru til leiksloka en þá hrökk allt í baklás og Grótta/KR jafnaði leikinn. En Tamara Mandichz hefur reynst gulls ígildi þegar á henni þarf að halda og tryggði hún ÍBV sigurinn með marki beint úr aukakasti þegar aðeins ein sekúnda var til leiksloka. Lokatölur leiksins urðu 24- 25 og er ÍBV því komið í undanúrslit Íslandsmótsins hvar liðið mætir Fram á heimavelli í fyrsta leik.

Komnar í úrslitaleikinn

Í undanúrslitum Íslandsmótsins í handknattleik kvenna tók ÍBV á móti Fram og fór fyrsti leikurinn fram í Eyjum. Leiknum hafði áður verið frestað frá deginum áður þar sem ekki gaf til flugs og því varð leikurinn að fara fram klukkan 18.00. Þrátt fyrir það mætti fjöldi manns í Höllina að styðja stelpurnar og sjá þær sigra Fram í hörkuspennandi leik. Lokatölur leiksins urðu 27-25 og því þarf ÍBV aðeins að sigra Fram einu sinni enn til að komast í úrslit Íslandsmótsins. Það fór þó á annan veg því Fram sigraði leik nr. 2 með 21 marki gegn 19.

Þriðji leikurinn fór fram í Eyjum og þar réðst það hvort liðið færi í úrslitin og léki þar við Haukastúlkur.  Eftir jafnar upphafsmínútur náði ÍBV undirtökum sem liðið lét aldrei af hendi í leiknum. Framarar náðu reyndar nokkrum sinnum að narta í hælana á liðinu en þegar á reyndi var ÍBV sterkara liðið og því réttilega komið í úrslit Íslandsmótsins. Lokatölur leiksins urðu 26-22 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 13-12.

Of langt til Eyja

Nú fer senn að líða að því að handboltavertíðinni fari að ljúka. Unglingaflokkur lék gegn Fram. Fyrir leikinn var Fram í efsta sæti deildarinnar á meðan ÍBV sat í því neðsta. Fyrri leikur liðanna fór fram  strax á eftir meistaraflokksleiknum en það kom ekki að sök því jafntefli varð í leiknum, 23-23. Seinni leikurinn fór svo fram daginn eftir og endaði hann með fjögurra marka sigri Framstúlkna, 17-21. Markahæstar í leikjunum tveimur voru þær Halla Björk 10, Aníta Eyþórs 10 og Margrét Lára 7.

Þriðji flokkur karla átti svo að leika gegn ÍR. Í Fréttum var sagt að eins og svo margir halda virðist leiðin frá Reykjavík til Eyja vera mun lengri en frá Eyjum til Reykjavíkur. ÍR-ingar sáu sér ekki fært að halda í slíka langferð, alla leið frá Breiðholti, niður á flugvöll og svo í flugvél alla leið til Eyja og því sigraði ÍBV í annað sinn í vetur á því að lið mæta ekki til leiks.

10. sætið varð hlutskipti ÍBV

Eyjamenn áttu fyrir næstsíðustu umferðina í Nissandeild karla, veika von um að komast í átta liða úrslit Íslandsmótsins með sigri á Gróttu/KR, en svo fór að tap varð þeirra hlutskipti, 20-28.

ÍBV tók á móti hinu stjörnum prýdda liði Hauka í síðasta leik sínum í vetur. Það var ljóst fyrir leikinn að hann var þýðingalítill fyrir bæði lið þar sem ÍBV átti ekki lengur möguleika á sæti í úrslitum og þriðja sæti var hlutskipti Hauka. Þrátt fyrir það var mikil barátta í leiknum sem var jafn og spennandi en Haukarnir tryggðu sér sigurinn á lokasprettinum, 23-25.

Konurnar ekki Íslandsmeistarar

ÍBV mætti Haukum í fyrsta leik í úrslitum Íslandsmótsins en eini leikur liðanna í vetur sem fór fram á heimavelli Hauka endaði með sextán marka stórsigri heimastúlkna, 28-12. Svo virðist sem fortíðardraugurinn hafi verið að hrella leikmenn ÍBV því Haukar kaffærðu hið geysisterka lið ÍBV og lokatölur leiksins urðu 30-16. Allt frá fyrstu mínútu var ljóst að á brattann yrði að sækja hjá IBV. Haukar hafa verið á góðri siglingu að undanförnu og lítur út fyrir að liðið sé að toppa á réttum tíma. ÍBV lenti fljótlega undir í leiknum og staðan í hálfleik var 15-11 fyrir Hauka. Eyjastúlkur byrjuðu svo seinni hálfleikinn afar illa, skoruðu aðeins eitt mark í rúmar tíu mínútur og staðan var allt í einu orðin 21-12 fyrir Hauka og eftirleikurinn auðveldur fyrir þær.

Í öðrum leik liðanna sem fram fór í  Eyjum sigruðu Haukastúlkur 23-19. Sigbjörn Óskarsson þjálfari ÍBV var samt ekkert á því að gefast upp. Í viðtali við Morgunblaðið sagði hann: „Staðan er tvö núll en þessi rimma er upp í þrjú þannig að þetta er ekki búið ennþá. Þetta verður virkilega erfitt fyrir okkur en við erum ekkert búnar að gefast upp ennþá, en að fara 2:0 undir í Hafnarfjörðinn á laugardag er ekki öfundsvert. Við spiluðum ágætlega í fyrri hálfleik en vorum svolítið óheppnar með stangarskot. Í síðari hálfleik kom upp einhver þreyta í stelpunum og þær sýndu ekki sitt rétta andlit. Ég er virkilega ósáttur við mitt lið hvað leikinn í kvöld varðar en það þýðir ekkert að hengja haus.“

Í þriðja leiknum sigruðu Haukastúlkur með  6 marka mun, 28-22. Það er ljóst að tapið er mikil vonbrigði fyrir Eyjamenn því liðið hefur leikið best allra liða eftir áramót og í raun sorglegt að liðið skuli lenda í lægð þegar mest á reynir. Þrátt fyrir það þá geta leikmenn og forráðamenn liðsins borið höfuðið hátt í lok leiktímabilsins, liðið er bæði bikarmeistari og meistari meistaranna og þrátt fyrir að hafa tapað einvíginu 3 - 0 þá eru ÍBV og Haukar án efa tvö bestu lið landsins.

Haukar með breiðari hóp

Andrea Atladóttir kom inn í hópinn hjá ÍBV á síðustu stundu og stóð sig mjög vel þrátt fyrir að hafa ekki spilað handbolta í tæpt ár. Andrea sagði að breiddin hjá Haukunum hafi haft mikið að segja í úrslitunum. „Þær eru með mjög breiðan hóp, þó að við séum með betra byrjunarlið en þær gátu dreift álaginu í bæði undanúrslitum og átta liða úrslitum og svo spiluðu þær einum leik færra en við í undanúrslitum. Við gátum leyft okkur að fara erfiðu leiðina með fámennan hóp í fyrra en Haukarnir eru með miklu betra lið en Grótta/KR var með þá enda hefur nánast annar hver leikmaður í kvennahandboltanum farið til þeirra. Það er mjög slæmt fyrir deildina ef eitt lið er með þær fáu íslensku stelpur sem hafa verið að spila hvað best í gegnum árin en við ætlum að sjálfsögðu að koma í veg fyrir að Haukar einoki næsta tímabil. Ég er ekki endilega að segja að ég ætli að spila með liðinu á næsta tímabili, það er einfaldlega of mikið að gera hjá mér til að koma handboltanum að en ef það væri hægt að hliðra eitthvað til þá er aldrei að vita hvað maður gerir.“

Fjármálakrísa hjá knattspyrnuráði

Á stjórnarfundi aðalstjórnar 11. apríl lá fyrir bréf frá þeim Friðriki Friðrikssyni og Ívari Atlasyni knattspyrnuráðsmönnum, þar sem þeir tilkynna um mjög slæma fjárhagsstöðu knattspyrnudeildar karla. Þeir óska eftir því að mynduð verði ný nefnd sem komi til með að starfa með þeim til þess að vinna í gömlum skuldum. Ákveðið að ræða við Ásmund Friðriksson formann ráðsins um að fá bankalán fyrir skuldunum með UFEA peninga sem deildin á inni, um 5 milljónir króna, sem tryggingu. Sú upphæð ásamt vallarstyrk sem Vestmannaeyjabær greiðir mánaðarlega, um 400 þúsund krónur, gangi einnig upp í það lán

Svavar og Vigdís best

20. apríl  var uppskeruhátíð handboltans hjá IBV sem fyrir löngu hefur unnið sér sess sem ein af helstu skemmtunum Eyjamanna á hverju ári. Hæst bar að sjálfsögðu árangur meistaraflokks kvenna sem lenti í 2. sæti í Íslandsmótinu, hampaði bikarmeistaratitlinum árið 2001 og varð meistari meistaranna.

Uppskeruhátíð handboltans, sem fram fór í Týsheimilinu, var eins og svo oft áður undir stjórn Jóhanns Péturssonar lögmanns. Jón Ingi og Steinunn á Prófastinum sáu um mat og drykk sem hvort tveggja rann ljúflega niður. Sjálf skemmtunin hófst með myndasýningu þar sem farið var yfir síðustu leiktíð með skírskotun í eldri afrek og afreksmenn í handboltanum í Vestmannaeyjum. Þarna fór Jóhann Pétursson á kostum. Á eftir fylgdu ræður Leifs Gunnarssonar, stjórnarmanns hjá ÍBV-héraðssambandi og Ingibjargar Ýr Jónsdóttur, leikmanns meistaraflokks. Ingibjörg Ýr, sem gekk í raðir ÍBV í haust, þakkaði fyrir tímabilið sem hún sagði sitt skemmtilegasta á ferlinum. Það væri ekki síst að þakka frábærum hópi leikmanna og að öll umgjörð var til fyrirmyndar. „Og móttökurnar þegar við komum til Eyja með bikarinn er eitthvað sem engin okkar kemur til með að gleyma," sagði Ingibjörg. Þá voru veittar viðurkenningar fyrir frammistöðu vetrarins. Vigdís Sigurðardóttir og Svavar Vignisson fengu viðurkenninguna sem bestu leikmenn ÍBV 2000-2001. Mestu markaskorarar voru Minduagas Andriuskas og Tamara Mandsic, besti varnarmaður kvennaliðsins var Amela Hadsic, mestu framfarir þóttu sýna Edda Eggertsdóttir og Sigurður Ari Stefánsson, sem einnig var efnilegastur í 2. flokki.

Fréttabikarana, sem veittir eru efnilegasta handboltafólki ársins, hlutu Sindri Ólafsson og Bjarný Þorvarðardóttir.

Báðir meistaraflokkarnir duttu út í deildarbikarnum

ÍBV lék í vikunni gegn Grindavík í átta liða úrslitum deildarbikars karla og fór leikurinn fram í Reykjaneshöllinni. ÍBV komst tveimur mörkum yfir með mörkum Alexander Ilic en Grindvíkingar neituðu að gefast upp og jöfnuðu leikinn stuttu fyrir leikslok þegar dæmd var á ÍBV vafasöm vítaspyrna, þannig að grípa varð til framlengingar. Í framlengingunni komust Grindvíkingar einu marki yfir en eins og svo oft áður var það fyrirliðinn sem virtist ætla koma sínum mönnum til bjargar þegar hann jafnaði leikinn í 3-3. Það dugði hins vegar skammt því Grindvíkingar áttu síðasta orðið, skoruðu sigurmarkið þegar lítið var eftir af framlengingunni og þar við sat. Þar með er ÍBV úr leik í deildarbikarnum og ljóst að liðið missir þar með af kærkomnum æfingaleikjum fyrir komandi átök í sumar.

Undanfarin ár hafa leikir ÍBV og Stjörnunnar í kvennaboltanum einkennst af því að Eyjastúlkur eru betri aðilinn en yfirleitt hefur Stjarnan unnið leikina. Sú varð einmitt raunin þegar liðin mættust í deildarbikarnum. ÍBV var mun betri aðilinn en fékk á sig tvö ódýr mörk og staðan í hálfleik var 2-0. ÍBV jafnaði leikinn en Stjarnan skoraði síðasta mark leiksins og sigraði því 3-2. Mörk ÍBV skoruðu þær Íris Sæmundsdóttir og Svetlana Balinskaya.

Óheppnar

4. flokkur kvenna í handknattleik náði þeim stórgóða árangri að komast alla leið í bikarúrslit í vetur. Úrslitaleikurinn var svo leikinn um síðustu helgi og var leikið gegn Stjörnunni. Allt gekk hins vegar stelpunum í mót í leiknum enda voru þær einstaklega óheppnar. Staðan í hálfleik var 4-7 en leikurinn endaði með þriggja marka sigri Stjörnunnar, 15-12.

Framhaldsaðalfundur, ný stjórn

Framhaldsaðalfundur ÍBV íþróttafélags fyrir árið 1999, var haldinn 10. maí. Jóhann Jónsson var kjörinn fundarstjóri og Stefanía Guðjónsdóttir fundarritari.

Ný stjórn var kosin, hana skipa: Þór Í . Vilhjálmsson formaður, Birgir Guðjónsson varaformaður, Stefanía Guðjónsdóttir ritari, Tryggvi Már Sæmundsson og Ómar Garðarsson. Til vara, Aðalsteinn Sigurjónsson og Björn Þorgrímsson.

Skoðunarmenn voru kjörnir Gísli Valtýsson og Kristján Eggertsson. Til vara Ingi Sigurðsson. 

Efniviðurinn spennandi

Njáll  Eiðsson var ráðinn þjálfari meistaraflokks karla í knattspyrnu sumarið 2001. Hann var í viðtali í Fréttum í upphafi tímabilsins. Í viðtalinu segir Njáll  að efniviðurinn í Eyjum sé mjög spennandi. „Mér líst mjög vel á efniviðinn. Þetta eru auðvitað mjög ungir strákar en við höfum nýtt þá mikið í vetur. Það sem við horfum aftur á móti upp á er gífurleg breyting á liðinu milli ára, ÍBV sér nú á eftir einum átta leikmönnum sem tóku þátt í mótinu í fyrra, þar af eru fimm til sex fastamenn. Við höfum líka verið dálítið óheppnir með meiðsli á undirbúningstímabilinu, Hjalti Jónsson er að stíga upp úr fótbroti, Gunnar Heiðar hefur nánast ekkert spilað með okkur undanfarnar vikur. Hjalti Jóhannesson og Ingi Sigurðsson hafa líka átt við meiðsli að stríða þannig að við höfum kannski aldrei getað stillt upp okkar sterkasta liði í þessum leikjum okkar í vetur. Svo eigum við enn eftir að fá leikmenn til liðs við hópinn en auðvitað er efniviðurinn fyrir hendi hér í Eyjum. Það þarf bara tíma til að vinna með þá, það er nefnilega eitt að vera efnilegur og annað að vera góður. Þessir strákar hafa staðið sig mjög vel og þeir hafa verið að bæta sig milli leikja en þeim var kannski hent óvænt út í djúpu laugina núna í vetur enda eru þeir að spila sína fyrstu meistaraflokksleiki. Þeir virðast hins vegar ráða ágætlega við pressuna þó það reyni kannski ekki á þá fyrir alvöru fyrr en í sumar."

Aðalfundur fyrir árið 2000

Aðalfundurinn var haldinn 10. maí. Formenn handknattleiksráða karla og kvenna og knattspyrnuráða karla og kvenna fluttu skýrslur sínar. Samkvæmt þeim hafði starfið í þeim gengið vel. Helst var að fjárhagsstaða knattspyrnudeildar karla var þeim fjötur um fót. Í fyrirspurn til Ásmundar Friðrikssonar formanns deildarinnar um hvers vegna staða deildarinnar væri svona slæm, sagði Ásmundur að tekjur sem deildin vann sér inn árið 1998 en fengið 1999 voru allar færðar árið 1999. Menn töldu sig eiga um 15 milljónir króna en þeim hafði þá verið eytt árinu áður. Inga Sigurðssyni fannst undarlegt hvernig staða deildarinnar var og vildi meina að tekjurnar sem hafi lækkað mikið, eigi að geta verið mun meiri. Deildin  hafi náð góðri festu í tekjum og það sé synd hvernig búið sé að glata þeirri stöðu. Þá var upplýst að Þorsteinn  Gunnarsson, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar hefði sagt upp störfum.

Stefán Jónasson lýsti undrun sinni á að 5 ára gamalt félag, sem hefur landað mörgum góðum titlum skuli þurfa að sýna taptölur. Þá spurðu Stefán um launakostnað Þjóðhátíðarnefndar. Stefán Agnarsson, nefndarmaður sagði nefndina fá styrk vegna vinnutaps sem væri um 665 þúsund krónur í heildina, fyrir utan að ráðinn var launaður framkvæmdastjóri.

Ný stjórn var kosin, hana skipa; Þór Í Vilhjálmsson formaður, Óskar Freyr Brynjarsson, varaformaður; Stefanía Guðjónsdóttir ritari; Tryggvi Már Sæmundsson og Egill Arngrímsson. Til vara þeir Erlingur  Richardsson og Huginn Helgason. Skoðunarmenn voru kjörnir Kristján Eggertsson og Gísli Valtýsson og til vara Ingi  Sigurðsson.

Lokahóf HSÍ – Vigdís og  Sigbjörn

Lokahóf handknattleiksmanna fór fram á Broadway í byrjun maí og var mikið um dýrðir eins og vanalega. Eins og ávallt ber hæst þegar tilkynnt er um val á leikmönnum ársins sem leikmenn sjálfir kjósa. Það kom líklega fáum á óvart að fyrirliði kvennaliðs ÍBV, Vigdís Sigurðardóttir var valin leikmaður ársins í kvennaboltanum enda hefur hún farið fyrir liði sínu sem náði besta árangri sínum frá upphafi í vetur. Einnig var kraftaverkamaðurinn, Sigbjörn Óskarsson, valinn þjálfari ársins í kvennaboltanum enda ekki á hverra færi að púsla saman meistaraliði ár eftir ár. „Ég átti ekkert frekar von á að vera valinn besti þjálfarinn en ég hlaut auðvitað að koma til greina," sagði Sigbjörn um það að hafa verið valinn besti þjálfari kvennahandboltans í vetur.

Sibbi og Erlingur

Á vordögum var  tilkynnt að Sigbjörn Óskarsson yrði næsti þjálfari karlaliðs ÍBV í  handbolta og Erlingur Richardsson tæki við kvennaliðinu.

1-0 tap gegn Breiðabliki

Eyjamenn hafa síðustu ár aldrei riðið feitum hesti frá viðureignum sínum gegn Breiðabliki þegar leikið er í Kópavoginum og engin breyting varð þar á þegar liðin mættust í fyrstu umferð Íslandsmótsins í knattspyrnu karla. Leikurinn þótti tilþrifalítill og mikill vorbragur var á leik liðanna og hefði sigurinn getað lent hvoru megin sem var. Heimamenn sigruðu í leiknum með einu marki gegn engu og sat ÍBV því í næstneðsta sæti deildarinnar eftir fyrstu umferð en það var huggun harmi gegn að neðstir sátu KRingar.  

10 Eyjapeyjar í byrjunarliðinu

Eyjamenn tóku á móti frískum FH-ingum í sínum fyrsta heimaleik í ár. Síðustu ár hefur ÍBV verið ósigrandi á heimavelli, ef frá er talinn síðasti heimaleikur síðasta árs, og engin breyting varð þar á. Jafntefli, 0-0 varð niðurstaðan eftir frekar kaflaskiptan leik þar sem ÍBV var mun betri aðilinn í fyrri hálfleik en gestirnir voru frískari í þeim síðari. Það er í frásögur færandi að í þessum leik voru tíu leikmenn í byrjunarliði ÍBV sem eru uppaldir hjá félaginu. Eru ár og dagar síðan það hefur gerst.          

Það leynist hins vegar engum að nú er uppbyggingartímabil í karlaboltanum og ánægjulegt að

sjá að fjórtán af sextán leikmönnum ÍBV voru Eyjapeyjar í húð og hár en Njáll Eiðsson er óhræddur við að láta ungu strákana axla ábyrgðina strax og þannig öðlast þeir dýrmæta reynslu.

Markaregn í austan  roki

Kvennalið ÍBV lék  sinn fyrsta heimaleik í endaðan maí og var leikið gegn FH í fyrstu umferð Símadeildarinnar. Nokkrar breytingar hafa orðið á hópi ÍBV frá því síðasta sumar, nú eru hjá liðinu þrír skoskir landsliðsmenn í stað þeirra ensku sem voru í fyrrasumar og virðast þær skosku falla nokkuð vel að leikstíl liðsins. Eyjastúlkur voru mun betri í leiknum sem endaði með átta marka sigri, 9 -1 og hefði getað verið enn stærri. 

Jafntefli gegn Val

Í öðrum leik ÍBV stúlkna í Íslandsmótinu léku þær gegn Val og fór leikurinn fram að Hlíðarenda. Valsliðið er af mörgum talið vera með hvað mestu breiddina í leikmannahópnum sem þykir einnig mjög sterkur og hefur liðinu verið spáð einu af efstu sætum deildarinnar. Eyjastúlkur sýndu þeim hins vegar litla virðingu og niðurstaðan varð því 2-2 jafntefli. 

3. flokkur byrjar vel

3. flokkur kvenna lék sinn fyrsta leik í sumar þegar liðið tók á móti Stjörnunni í Íslandsmótinu. 3. flokkur ÍBV hefur á að skipa mörgum mjög góðum knattspyrnumönnum framtíðarinnar og eru væntingar til flokksins nokkrar. Leikurinn gegn Stjörnunni var jafn og spennandi. Gestirnir komust yfir í upphafi leiks en með mikilli baráttu náðu stelpumar að snúa leiknum sér í hag og sigruðu með tveimur mörkum gegn einu eftir að hafa skorað sigurmarkið örfáum sekúndum áður en leikurinn var úti.

Sigur á Fram og Bjarni Geir fótbrotinn

Karlalið ÍBV sótti Fram heim í 3ju umferð Símadeildarinnar og fór leikurinn fram á Valbjarnarvellinum sem er vægast sagt í slöku ásigkomulagi eins og reyndar flestir knattspyrnuvellir fastalandsins. Vallarskilyrðin settu svip sinn á leikinn en þrátt fyrir það brá fyrir ágætis leikfléttum hjá Eyjamönnum. Framarar voru mun frískari í fyrri hálfleik en Eyjamenn tóku sig saman í andlitinu í þeim síðari. Tómas Ingi Tómasson skoraði í sínum fyrsta leik með ÍBV í sumar eftir glæsilegt samspil hans, Bjarnólfs og Alexander Ilic og er það ennfremur fyrsta mark sumarsins hjá ÍBV og nægði til sigurs.

Bjarni Geir Viðarsson, leikmaður ÍBV, meiddist illa á ökkla í upphafi síðari hálfleiksins. Hann lenti illa eftir viðskipti við leikmann og lá óvígur eftir í vellinum. Hann var fluttur sárþjáður í sjúkrabíl á slysadeild og við skoðun hjá lækni þar kom í ljós sprunga í beini í ökklanum. Þetta þýðir að Bjarni Geir verður frá knattspyrnuiðkun í allt að sex til átta vikur.  

Yngri flokkarnir

2.  flokkur karla lék tvo fyrstu leiki sína í A-deild Íslandsmótsins. Mótherjarnir í fyrsta leik voru Víkingar úr Reykjavík og áttu flestir von á örggum sigri Eyjapeyja. En annað kom á daginn, Víkingar spiluðu skynsamlega á meðan leikmenn ÍBV náðu sér ekki á strik og svo fór að eina mark leiksins skoruðu gestirnir og fóru því með stigin þrjú í farteskinu.

Seinni leikurinn var svo gegn FH  og var leikið í Hafnarfirði. Byrjunin lofaði ekki góðu í leiknum og í hálfleik var staðan 1-0 fyrir heimamenn. En Eyjapeyjar náðu að hrista sig í gang í seinni hálfleik og Gunnar Heiðar, markakóngur Íslandsmótsins í fyrra, skoraði tvö mörk og tryggði ÍBV sinn fyrsta sigur í sumar og FH-ingar töpuðu jafnframt sínum fyrsta.

3. flokkur karla lék einnig sinn fyrsta leik en þá tók liðið á móti Gróttu. Flokkurinn féll um deild í fyrra og í ár leikur liðið í B-deild. Strákarnir gerðu sér lítið fyrir og tóku Seltirninga í kennslustund, sigruðu með ellefu marka mun, 13-2 en þetta mun vera fyrsti heimasigur þriðja flokks í Íslandsmótinu í tvö ár. Liðið lék svo gegn Þrótti Reykjavík og fór leikurinn fram í höfuðborginni. Lokatölur leiksins urðu 2 - 0 fyrir heimamenn. Þá lék liðið gegn Fylki og fór sá leikur einnig fram í Reykjavík. Fylkismenn nýttu heimavöllinn sér til fullnustu og unnu leikinn með fjórum mörkum gegn engu.

Fóru illa að ráði sínu

Litið var á annan heimaleik kvennaliðs ÍBV, þegar stelpurnar fengu Íslands- og bikarmeistara Breiðabliks í heimsókn, sem prófstein á getu liðsins fyrir sumarið. Bæði lið tefla fram nokkuð breyttum liðum í ár en hafa samt sem áður haldið áþekkum styrkleika. Leikir liðanna hafa undanfarin ár verið jafnir og spennandi enda varð engin breyting þar á í þetta skiptið. Blikagrýlan er hins vegar enn á lífi enda sigruðu gestirnir með þremur mörkum gegn tveimur mörkum ÍBV.

Heimir Hallgrímsson þjálfari liðsins sagði í viðtali við Fréttir eftir leikinn að það virtist ekki henta liðinu að komast yfir í leikjum „Við fórum einfaldlega illa að ráði okkar. Við vorum mun betri í byrjun, allt þangað til við skoruðum fyrra markið. Þá var eins og við þyrðum ekki að sækja lengur. Við lentum í sendingavandræðum og vorum í bullandi vandræðum mestan hluta seinni hálfleiks. Það er eins og ÍBV geti hreinlega ekki verið yfir í leikjum. Við virðumst alltaf þurfa að vinna upp eitthvað til að spila vel. Svo var þetta dýr mínúta þegar Breiðablik skoraði tvö mörk. En við verðum bara að líta í eigin barm eftir þetta enda spiluðum við illa í dag."  

Skeljungur styrkir ÍBV

Í byrjun júní efndi Skeljungur til samsætis á Hertoganum matsölustað þar sem viðskiptavinum félagsins var boðið að þiggja veitingar. Við það tækifæri var bikarmeisturum ÍBV í handknattleik kvenna afhent viðurkenning frá Skeljungi, sem var aðalstyrktaraðili liðsins á síðasta ári. Kom það í hlut Ingibjargar Jónsdóttur og Hlyns Sigmarssonar að taka við 500 þúsund krónum úr hendi fulltrúa Skeljungs. Við sama tækifæri var skrifað undir samstarfssamning milli Skeljungs og  ÍBV-íþróttafélags, til þriggja ára vegna Shellmótsins sem Skeljungur hefur styrkt til margra ára.

Sætur  sigur á Íslandsmeisturum

ÍBV tók á móti Íslandsmeisturum KR  og var sannkölluð hátíðarstemmning á Hásteinsvellinum, enda sjómannadagshelgi og fjölmennt á leiknum. Stuðningurinn skilaði sér heldur betur inn á völlinn enda vann ÍBV leikinn með einu marki gegn engu sem gerði helgina enn skemmtilegri en ella. Þrátt fyrir að ÍBV væri á heimavelli voru það KR-ingar sem voru meira með boltann og sóttu nánast látlaust allan leikinn. Eyjamenn vörðust hins vegar vel, Hlynur og Kjartan voru sem klettar í hjarta varnarinnar og Birkir greip vel inn í þegar á þurfti. Oft á tíðum voru varnarmenn ÍBV hins vegar orðnir tíu og þegar boltinn vannst aftarlega á vellinum vantaði einhvern til að senda á framar á vellinum. Það varð til þess að KR fékk boltann nánast alltaf á sínum vallarhelmingi og hóf sókn á nýjan leik. En vörnin var þétt og í hálfleik var staðan jöfn, 0-0.

Njáll Eiðsson sagði í lok leiksins að hann hefði ekki haft áhyggjur af KR-ingum. „Ég reyni að einbeita mér að mínu liði þegar það er að spila, þannig að ég hef lítið um KR liðið að segja.  Við gerðum það sem við þurftum og unnum, það er það sem gildir í fótbolta. Auðvitað getum við spilað miklu betur en við gerðum í þessum leik en við unnum, þannig að er ekki óhætt að segja að við höfum verið betra liðið? Við urðum að vinna þennan leik til að missa toppliðin ekki of langt frá okkur. Það er margt í okkar leik sem við verðum að lagfæra, við vitum það sjálfir en það er líka margt jákvætt hjá okkur. Við fáum ekki á okkur mörg mörk og í dag skoruðum við eitt þannig að á meðan það gengur eftir þá er þetta í lagi. En við viljum auðvitað sjá léttari sóknarleik þar sem boltinn fær að flæða betur í gegnum liðið."

Misjafnt gengi hjá 2. flokki

2. flokkur karla hefur nú leikið þrjá leiki í A-deiId Íslandsmótsins og hefur valdið nokkrum vonbrigðum. Einn sigur, eitt jafntefli og eitt tap er uppskeran en sigurleikurinn kom á útivelli. Reyndar er mikið álag á lykilmenn liðsins sem eru að æfa með meistaraflokki og spila með meistaraflokki og gæti skýrt gengið. En mikið býr í liðinu og ljóst að Sigurlás Þorleifsson er rétti maðurinn til að stýra liðinu á rétta braut. Um helgina lék liðið gegn Fram á heimavelli og eftir að hafa komist yfir á upphafsmínútunum, jöfnuðu gestirnir gegn gangi leiksins. Þrátt fyrir ágætis tilraunir tókst ÍBV ekki að skora og því situr liðið í fimmta sæti í átta liða deild með fjögur stig. Mark ÍBV skoraði Gunnar Heiðar Þorvaldsson.

Annar flokkur kvenna gerði góða ferð á höfuðborgarsvæðið þegar hann mætti Breiðabliki en eins og undanfarin ár munu þessi tvö lið líklega verða í toppbaráttunni. Eyjastúlkur gerðu sér hins vegar lítið fyrir og sigruðu Blikana 2-4, en staðan í hálfleik var 0-3.  Mörk ÍBV í leiknum skoruðu Margrét Lára 2 og Elva Dögg og Erna Dögg sitt markið hvor.

Daginn eftir mætti liðið svo FH í Hafnarfirði og urðu heimasætur lítil fyrirstaða Eyjastúlkna. ÍBV tók FH í kennslustund í knattspyrnu og sigraði með fimm mörkum gegn engu. Mörk ÍBV í leiknum skoruðu Margrét Lára 2, Sara 2 og Elva Ásdís.

4.  og 5. flokkur karla tók þátt í Reebook-mótinu um helgina en það fór fram í Mosfellsbæ. A-, B- og D-lið 5. flokks varð í öðru sæti en C-Iiðið vann sinn riðil.

4. flokkur endaði einnig í öðru sæti.

Þá tók 6. flokkur ÍBV þátt í Lego-mótinu sem fór fram í Hafnarfirði. Gengi flokksins var misjafnt, A-liðið endaði í neðsta sæti en B-, C-, og D-liðin enduðu í öðru sæti. Þjálfari flokkanna þriggja er Jón Ólafur Daníelsson. 

Sigur á Grindavík og Ásthildur til liðs við ÍBV

ÍBV tók á móti efsta liði Símadeildar kvenna, Grindavík,  ÍBV var fyrir leikinn í fimmta sæti. Það var ljóst frá fyrstu mínútu að leikmenn ÍBV þyrsti í sigur eftir frekar slakan leik gegn Breiðabliki í síðustu umferð en þá tapaði liðið fyrir þeim á heimavelli. ÍBV réði leiknum frá fyrstu mínútu til þeirrar síðustu og 7-1 sigur síst of stór.

Ásthildur Helgadóttir, landsliðskona hefur gengið til liðs við ÍBV, en hún hafði ekki fengið leikheimild í leiknum gegn Grindavík. Samningur Ásthildar við ÍBV gildir út tímabilið.

Vilja setja upp skilti

ÍBV íþróttafélag sendi skipulags- og bygginganefnd beiðni um að koma fyrir nokkrum auglýsinga- og tilkynningaskiltum. Einu þeirra verði komið fyrir vinstra megin vegar þegar ekið er í bæinn frá Flugstöðinni. Hinum verði komið fyrir við fánaborg Íþróttamiðstöðvar, á horni Illugagötu og Hlíðarvegar, á horni Strandvegar og Heiðarvegar. Á horni Heiðarvegar og Kirkjuvegar og á horni Skólavegar og Vesturvegar. Skipulags- og bygginganefnd frestaði að afgreiða erindið.

Yngri flokkarnir á fullri ferð

Knattspyrnuvertíðin í yngri flokkunum er á fullri ferð  og næstu tvær helgar verða tvö stærstu knattspyrnumót landsins, Vöruvalsmótið og Shellmótið haldin hér í Eyjum. En flestir flokkar ÍBV hafa hafið leik í Íslandsmótinu og gengi þeirra er misjafnt eins og gefur að skilja.

3. flokkur karla spilar í B-deild þar sem flokkurinn féll síðasta sumar úr A-deild eftir hetjulega baráttu. Strákarnir byrjuðu tímabilið vel, sigruðu Gróttu 11-2 en töpuðu svo tveimur leikjum í röð og voru því í neðri hluta deildarinnar fyrir leikinn.

3. flokkur kvenna þykir vera mjög efnilegur í ár en áframhaldandi velgengni í yngri flokkum kvennaboltans virðist engan endi ætla að taka. Liðið spilaði tvo leiki um helgina, fyrst gegn Breiðabliki og svo gegn Val en leikirnir fóru báðir fram uppi á landi. Leikurinn gegn Breiðabliki byrjaði vel, stelpurnar komust í 1-2 en þá fuku tveir leikmenn ÍBV út af með rautt spjald og eftirleikurinn því auðveldari fyrir heimastúlkur. Leikurinn endaði með tveggja marka sigri Breiðabliks, 5-3. Mörk ÍBV skoraði Margrét Lára. Seinni leikurinn fór svo fram á laugardaginn og var leikið gegn Val. Þrátt fyrir hálfvængbrotið lið ÍBV þá léku stelpurnar mjög vel gegn sterku liði Vals og sigruðu 2-1. Mörk ÍBV skoruðu Margrét Lára og Ester.

4.  flokkur karla lék gegn Fjölni en leikurinn fór fram í austan roki og rigningu og voru strákarnir ekki öfundsverðir að spila í þessu veðri. Leikurinn var jafn og spennandi, ÍBV komst yfir en Fjölnismenn jöfnuðu úr víti. Jafnt var allt þar til um fimm mínútur voru til leiksloka að gestirnir tryggðu sér sigurinn með heppnismarki. Mark ÍBV skoraði Birkir.

4.  flokkur kvenna lék tvo leiki á fastalandinu um helgina. Fyrst var leikið gegn FH og spiluðu bæði A- og B-lið. A-liðið sigraði 2-0 með mörkum Heklu og Esterar en B-liðið tapaði 5-3. Mörk B-liðsins skoruðu Svava (2) og Olga. Seinni leikurinn var svo gegn Skagastúlkum en þá spilaði aðeins A-liðið. ÍBV sigraði eftir hörkuleik, 0-1 og skoraði Tanja sigurmarkið.

Sendur heim

Á heimasíðu ÍBV var sagt frá því að Dejan Djokic, júgóslavneski framherjinn verði sendur heim á næstu dögum Djokic var lengi á leiðinni til ÍBV en forráðamenn ÍBV höfðu varann á og réðu hann til reynslu um tíma. Nú hefur leikmaðurinn fengið á þriðju viku til að sanna sig en það hefur ekki tekist hjá honum og því verður hann sendur heim. Segir á heimasíðunni að leitað hafi verið til leikmannsins þegar ÍBV átti í hvað mestum framherjavandræðum en með tilkomu Tómasar Inga Tómassonar hafi skarðið verið fyllt og því ástæðulaust að bæta enn einum kostnaðarliðnum í bókhaldið.

Ásthildur stimplar sig inn

ÍBV sótti Stjörnuna heim um miðjan júní en undanfarin ár hafa ekki gefið Eyjaliðinu mikið í aðra hönd þegar Stjarnan er annars vegar. ÍBV liðið er hins vegar sterkara í ár en nokkru sinni fyrr og ekki síst með  tilkomu landsliðsfyrirliðans, Ásthildar Helgadóttur sem spilaði þarna sinn fyrsta leik með liðinu. Ásthildur átti eftir að stimpla sig inn í leiknum því hún skoraði eina mark leiksins í upphafi síðari hálfleiks og tryggði ÍBV þar með dýrmætan sigur í toppbaráttunni. Er þetta fyrsti sigur Eyjastúlkna á Stjörnunni frá 1998.

Öruggt

Meistaraflokkur ÍBV lék gegn ungmennaliði Víkings  í 32ja liða úrslitum bikarkeppninnar og fór leikurinn fram á gamla heimavelli Njáls Eiðssonar, ÍR-vellinum. Njáll kann greinilega vel við sig á vellinum því ÍBV sigraði í leiknum 1-2 en úrslitin gefa kannski ekki rétta mynd af gangi leiksins. Njáll tók engan séns og stillti upp sínu sterkasta liði. Reyndar var Ingi Sigurðsson hvíldur en hann er að ná sér af meiðslum sem hann varð fyrir í KR-leiknum. Ungmennaliðin þykja ávallt nokkuð erfið viðureignar enda eru þau skipuð ungum og efnilegum knattspyrnumönnum sem eru gjarnan að sanna sig. Páll Almarsson kom ÍBV yfir á 15. mínútu og Atli Jóhannsson bætti öðru marki við eftir rúmlega hálftíma leik.

ÍBV sótti töluvert meira í leiknum og hafði ávallt undirtökin en þegar skammt var til leiksloka minnkuðu Víkingar muninn í 2-1 en lengra komust þeir ekki og því er ÍBV komið áfram í 16-liða úrslit.

Páll Hjarðar sagði í samtali við Fréttir að tölurnar gefi ekki rétta mynd af leiknum. „Mér fannst þetta vera öruggt hjá okkur allan tímann. Við vorum miklu meira með boltann og sóttum nánast stanslaust. Ég held að þeir hafi ekki einu sinni fengið horn í leiknum. Það var ánægjulegt að ná að setja eitt en þrátt fyrir að hafa verið bakvörður var ég skæðasti sóknarmaður liðsins. Ég átti m.a. að fá víti en maður líður oft fyrir það að vera stór og sterkur enda trúa menn því oft ekki að það sé hægt að fella mann." sagði Páll og hló við.

12. Pæjumótið/Vöruvalsmótið

Þriðju helgina í júní  fór fram í Eyjum hið árlega pæjumót sem síðustu ár hefur verið kallað Vöruvalsmót. Þetta mun hafa verið í tólfta sinn sem mótið fer fram og eftir sífellt fækkandi þátttakendum undanfarin ár, bregður nú svo við að stelpunum fjölgaði frá því í fyrra og er það líklega einna mest að þakka breyttum áherslum í dagskrá félaganna.

Mótið heppnaðist í alla staði mjög vel, Eyjastelpurnar stóðu svo sannarlega fyrir sínu og sluppu keppendur núna við jarðhræringar sem settu mark sitt á mótið í fyrra. Gísli Guðmundsson og Magnús Sigurðsson sáu að mestu um skipulagningu mótsins en þeir sáu sér leik á borði og breyttu dagskrá liðanna. Í stað þess að senda öll lið í sömu dagskrána, ár eftir ár var ákveðið að hver flokkur fyrir sig fengi ákveðinn dagskrárlið þannig að stelpurnar sem ganga upp um flokk kynnist einhverju nýju þegar þær koma að ári. Þannig fór sjötti flokkur í svokallaða ævintýraferð þar sem m.a. var boðið upp á stuttan útreiðartúr, fimmti flokkur fór í golfkennslu og sá fjórði fór í bátsferðina sígildu.

Veðrið hefur ávallt haft mikið að segja um hvernig til tekst og í ár var ágætis veður á meðan mótinu stóð þrátt fyrir slæma spá dagana fyrir það. Önnur nýbreytni var sú að öll liðin borðuðu í Höllinni hjá þeim Sigmari og Grími og var salurinn eins og hannaður fyrir mótið. Á sunnudeginum borðuðu stelpurnar svo í Höllinni og strax að matnum loknum fór fram verðlaunaafhending með öllu tilheyrandi.

Árangur ÍBV liðanna var með ágætum. ÍBV liðin fengu eitt silfur og eitt brons. A-liðin í 5. og 6. flokki fengu svo gull.

Misjafnt gengi á Suðurnesjum

Miðvikudaginn 20. júní mætti ÍBV Grindvíkingum á hinum nýja og glæsilega heimavelli þeirra í Grindavík. ÍBV hefur aldrei gengið vel gegn Grindavík á þeirra heimavelli og virðist enn ætla að verða bið á því að sú grýla leggi upp laupana. Með sigri hefði ÍBV komist á meðal efstu liða en þrátt fyrir ágætis byrjun þá voru það heimamenn sem unnu leikinn með þremur mörkum gegn einu.

ÍBV tók á móti Keflavík 24. júní en undanfarin ár hafa leikir liðanna á Hásteinsvelli iðulega verið miklir markaleikir þar sem ÍBV hefur séð um að skora mörkin. Í ár hefur Eyjamönnum hins vegar gengið illa að skora mörk, reyndar ekkert afleitlega en liðinu hefur tekist að skora fjórum sinnum, jafnoft og KR-ingar og Valsmenn en bæði lið hafa fengið einu mikið meira á sig. En fjögur mörk í sex leikjum er eitthvað sem stuðningsmenn IBV eru ekki vanir eftir velgengni undanfarinna ára. Tómas Ingi skoraði sigurmarkið stuttu fyrir leikhlé og tryggði ÍBV mikilvægan 1-0 sigur.

Misjafnt gengi yngri flokkanna

2. flokkur karla lék gegn Keflavík og fór leikurinn fram hér í Eyjum. Liðið náði ekki að sýna sitt rétta andlit í leiknum og tapaði 0-2 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 0-1. ÍBV situr því í fimmta sæti með sjö stig eftir fimm leiki en deildin er jöfn og aðeins fjögur stig í annað sætið. 3. flokkur karla lék gegn nágrönnum sínum frá Selfossi og fór leikurinn fram þar. Þrátt fyrir að leika á útivelli voru strákarnir hvergi bangnir og unnu í miklum markaleik 3-5. Staðan í hálfleik var 2-4, Selfyssingar minnkuðu muninn í eitt mark en Eyjapeyjar tryggðu sér sigurinn með marki á lokamínútunum. Mörk ÍBV skoruðu þeir Andri Ólafs, Andri Eyvinds, Björgvin og Ágúst.

3. flokkur kvenna lék gegn Fjölni  en Fjölnisstúlkur eru rísandi veldi í kvennaknattspyrnunni. Þrátt fyrir það eiga þær enn langt í land með að ná ÍBV enda sigruðu ÍBV-stelpur.

4. flokkur karla lék tvo leiki um helgina og fóru báðir leikirnir fram á fastalandinu. Fyrst var leikið gegn Njarðvík og gerðu strákarnir sér lítið fyrir og sigruðu 1-2. Mörk ÍBV skoraði Einar Kristinn. Seinni leikurinn var svo gegn Selfossi en aðeins eitt mark var skorað í þeim leik. Birkir Ágústsson skoraði það og tryggði ÍBV þar með sigurinn.

5. flokkur karla lék gegn Val en í þetta sinn var aðeins keppt í A- og B-liðum. Bæði liðin töpuðu sínum leikjum, A-liðið tapaði 5-7 en B-liðið 0-5. Mörk A-liðsins skoruðu þeir Þórarinn (2), Gauti (2) og Hafsteinn.

Loksins

ÍBV tók á móti KR í toppslag Símadeildar kvenna um  mánaðamótin júní/júlí en fyrir leikinn hafði ÍBV aldrei náð að leggja vesturbæjarveldið af velli. Voru stuðningsmenn orðnir langeygir eftir að jarða KR-grýluna. ÍBV-liðið er gríðarlega sterkt í sumar og ekki skemmir fyrir að leikmenn virðast ná mjög vel saman inni á vellinum, sem er nokkuð sem hefur kannski vantað í gegnum árin. ÍBV vann leikinn nokkuð örugglega 3 - 1 og kom sér því fyrir í öðru sæti deildarinnar, þremur stigum á eftir Breiðabliki.

14 milljón króna lán

Rætt var um greiðslutilhögun á láni sem aðalstjórn tók á fundi hennar 3. júlí. Láninu er ætlað að greiða niður skuldir knattspyrnudeildar. Mun Íslandsbanki taka hluta af innkomu á Þjóðhátíð til tryggingar á láninu en einnig hluta af rekstrarstyrk Vestmannaeyjabæjar til félagsins. Lánið er til  8 ára og hljóðar uppá 14 milljónir. Þá var samþykkt að ef knattspyrnudeildin fái óvæntar tekjur af sölu leikmanna þá muni hluti af þeirri upphæð renna uppí lánið, einnig ef liðið kemst í Evrópukeppni.

SS styrkir ÍBV

Á stjórnarfundi aðalstjórnar 3. júlí var kynntur samningur SS-kjötvinnslu við ÍBV íþróttafélag. Mun SS styrkja félagið um 600 þúsund krónur. Skiptist greiðslan þannig, að knattspyrnudeild karla fær 200 þúsund, knattspyrnudeild kvenna 50 þúsund, handknattleiksdeild karla 200 þúsund og handknattleiksdeild kvenna 150 þúsund.

Glæsilegt Shellmót

Árlegt Shellmót fór fram síðustu helgina í  júní.  Mótið, sem er það átjánda í röðinni, var vel heppnað í alla staði. Veðrið reyndi þó að gera mönnum erfitt fyrir en reynslan er slík að fátt getur komið mönnum úr jafnvægi. Mótshaldið fór t.d. ekki mikið úr skorðum þrátt fyrir að ekki gaf til flugs miðvikudag og fimmtudag og síðustu liðin komu ekki fyrr en með Herjólfi á fimmtudeginum. Alls voru þátttakendur á mótinu um 1150 að meðtöldum þjálfurum og forráðamönnum liðanna en óhætt er að áætla að 2000 til 2500 manns hafi heimsótt Eyjarnar um helgina í tengslum við mótið. Annars var ekki hægt að kvarta undan veðrinu og strákarnir fengu ekta knattspyrnuveður, þurrt, logn og hitastigið mátulegt en á sunnudeginum fór lognið þó heldur hratt yfir.

Mótinu var svo slitið á lokahófi í íþróttahöllinni á sunnudagskvöldið þar sem hin ýmsu verðlaun voru afhent og ekki annað að sjá en að þreyttir en ánægðir strákar hafi yfirgefið mótsstað með bros á vör.

Annað árið í röð varð að fresta setningu mótsins frá miðvikudegi fram á fimmtudagskvöld en setningin var glæsileg að vanda og flugeldasýningin gladdi bæði augu og eyru peyjanna. Skrúðgangan var lengri en nokkru sinni fyrr og gaman að sjá hversu prúðir strákarnir voru. Leikirnir hófust svo á réttum tíma á fimmtudaginn og mótið gekk eins og vel smurð vél. Ekki var að heyra annað en að vel hafi farið um mótsgesti í skólum bæjarins sem ekki nægðu og kom það í hlut Fylkismanna að gista í Félagsheimilinu. Þór Akureyri sigraði í úrslitaleik A-liða 1-0 en þar mætti liðið ÍA. Leikur liðanna var bráðfjörugur þrátt fyrir erfið skilyrði í austan strekkingi. Að vanda voru fjölmargir áhorfendur á leiknum.

Eyjaliðin stóðu sig þokkalega, A-liðið tapaði aðeins tveimur leikjum en endaði þrátt fyrir það í nítjánda sæti. B-liðið endaði í fjórtánda sæti en bestum árangri náði C-liðið sem spilaði um þriðja sætið en tapaði þar fyrir sterku liði Fylkismanna. D-liðið komst í átta liða úrslit en endaði mótið í 7. til 8. sæti og E-liðið endaði í 11. til 12. sæti en C-, D- og E-liðin eru að mestu skipuð strákum á yngra ári 6. flokks.

 Komnar í efsta sætið

ÍBV lék  gegn sameiginlegu liði Þórs/KA/KS og fór leikurinn fram fyrir norðan. ÍBV átti möguleika á að komast í efsta sæti deildarinnar en það hefur í gegnum tíðina ekki verið á hverjum degi sem slíkt gerist. En ætlunarverkið tókst fullkomlega, ÍBV sigraði í leiknum 0-6 og sat því í efsta sætinu fram yfir helgi.

Njáll kátur

Í 8. umferð Símadeildarinnar mætti karlalið ÍBV liði Vals. Var leikið á Hásteinsvelli í austan roki. Þrátt fyrir það var leikurinn ágætlega leikinn af báðum liðum. Innkoma þeirra Stokemanna, Marc Goodfeliow og Lewis Neal í ÍBV liðið virkaði sem vítamínsprauta. ÍBV sigraði 2-0 en leikurinn var jafn og spennandi allan tímann. Í hálfleik var staðan 0-0. Mörk ÍBV skoruðu Lewis Neal og Gunnar Heiðar.

Njáll Eiðsson, þjálfari ÍBV, var kátur í leikslok enda sætt að sigra sína gömlu félaga. „Það er gleðiefni að fá tvö mörk en ég er að sjálfsögðu fyrst og fremst ánægður með sigurinn. Það er alltaf erfitt að rífa sig upp eftir stórt tap en ég held að þetta hafi verið sanngjarn sigur.“

Erlendir leikmenn eða Eyjamenn

Nokkur umræða var í bænum um kaup knattspyrnudeildar á erlendum leikmönnum. Mörgum hefur verið tíðrætt um þau langtímamarkmið sem talað var um fyrir tímabilið, þ.e.a.s. byggja upp öflugt lið þar sem uppistaðan væru Eyjamenn, fari fyrir ofan garð og neðan í ljósi leikmannakaupa ÍBV undanfarnar vikur.

Jóhann Ingi Árnason, nýráðinn framkvæmadastjóri knattspyrnudeildar karla sagðist í viðtali við Fréttir vissulega hafa áhyggjur af neikvæðri umræðu sem hefur verið í gangi undanfarið. „Fyrir tímabilið var lagt upp með það að taka inn þessa ungu og efnilegu stráka sem hafa verið að gera það gott með öðrum flokki félagsins. Í mörgum þessara leikja í sumar hafa Eyjamenn í byrjunarliðinu verið tíu og svo Kjartan Antonsson sem hefur verið lengi í herbúðum ÍBV þannig að mér finnst við vera að halda okkur við þau markmið sem voru sett. Undanfarið höfum við svo lent í því að margir af okkar sterkustu mönnum hafa verið að meiðast og á síðustu æfingu sátu fimm leikmenn, sem allir hafa verið í byrjunarliðinu, við hliðarlínuna og hvíldu vegna meiðsla. Það hljóta því allir að sjá það að við höfum þurft að styrkja leikmannahópinn til þess að lenda hreinlega ekki í fallbaráttu. Fyrir tímabilið var líka búið að ákveða að taka inn tvo júgóslavneska leikmenn og þá Goodfellow og Neal frá Stoke. Við sendum annan Júgóslavann heim og því er ekkert óeðlilegt að leita á önnur mið varðandi annan útlending," sagði Jóhann Ingi. 

Blikarnir malaðir

ÍBV spilaði einn sinn besta leik í sumar þegar strákarnir mættu Breiðabliki í sextán liða úrslitum bikarkeppninnar. Jafnræði var með liðunum fyrstu mínúturnar en eftir glæsilegt mark Goodfellow héldu ÍBV engin bönd. Allir leikmenn ÍBV voru að spila vel og steig liðið varla feilspor í leiknum. Lokatölur urðu 3-1 fyrir ÍBV, Breiðablik skoraði reyndar mark á síðustu andartökum leiksins sem hefði mátt koma í veg fyrir en það voru líka einu mistök ÍBV í leiknum.

Brokkgengur 2. flokkur

Það virðist vera annað hvort í ökkla eða eyra hjá 2. flokki karla um þessar mundir. Fyrir rúmri viku síðan lék liðið gegn KR á útivelli og gerðu sér lítið fyrir og sigruðu á KR-vellinum með einu marki gegn engu marki heimamanna. Sæþór Jóhannesson (bróðir Steingríms og Hjalta) skoraði sigurmarkið í seinni hálfleik. Nokkrum dögum síðar mætti liðið svo Skagamönnum og fór leikurinn fram á Hásteinsvellinum. Leikurinn fór heldur illa fyrir Eyjamenn, strákarnir töpuðu 0-5 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 0-2. Liðið er sem fyrr um miðja deild með tíu stig en með sigri hefði ÍBV komist í fyrsta sætið ásamt FH.

Geta borið höfuðið hátt

Fyrstu helgina í júlí fór fram hið árlega Esso-mót sem er haldið á Akureyri og er fyrir knattspyrnustráka í 5. flokki. Esso-mótið er með svipuðu sniði og Shellmótið en umfangið er

þó mun minna utan vallar. ÍBV hefur yfirleitt verið meðal keppenda á mótinu og svo var einnig í ár. Þjálfarar flokksins eru þeir Dragan Manojlovic og Jón Ólafur Daníelsson.

Fréttir náðu í Jón Óla við komuna til Eyja og hann sagðist vera þokkalega sáttur við gengi flokksins. „Þetta var fínt í heildina hjá okkur, ég hefði reyndar vilja sjá A-liðið komast í átta liða úrslit og það vantaði reyndar ekki mikið upp á það. Við töpuðum fyrsta leiknum en það er oft erfitt að byrja mótið þar sem fyrstu leikirnir fara fram sama dag og við komum á staðinn eftir langt ferðalag. Strákamir voru samt að bæta sig með hverjum leik og geta borið höfuðið hátt eftir það. Mótið sjálft er líkt og Shellmótið, reyndar er ekkert innimót og dagskráin utan vallar er ekki eins góð og á Shellmótinu enda eru strákarnir eldri og hafa kannski ekki eins gaman af því."

Staða ÍBV í mótinu var þessi: A-lið 9. sæti, B-lið 10. sæti, C-lið 11. sæti ogD-lið 12. sæti.

Heilladísir með ÍBV

Meistaraflokkur ÍBV karla mætti Skagamönnum í níundu umferð Símadeildarinnar og fór leikurinn fram uppá Skipaskaga. Leikir liðanna uppi á Skaga hafa verið jafnir og spennandi hin síðari ár en síðustu þrír leikir liðanna hafa endað með jafntefli.  Lokatölur urðu 0-0 jafntefli sem hljóta að teljast góð úrslit fyrir Eyjamenn miðað við gengi liðsins á útivelli í ár.

Þokkalegur árangur  yngri flokkanna

2. flokkur karla lék gegn Víkingi í Reykjavík um miðjan júlí, en liðin mættust í fyrstu umferð A-deildar hvar Víkingar báru sigur úr býtum hér í Eyjum. Gengi liðsins hefur verið upp og ofan í sumar en nú síðast tapaði liðið stórt fyrir Skagamönnum á heimavelli, 0-5.

2.  flokkur kvenna lék tvo leiki.  Fyrst var leikið gegn Val á Hlíðarenda en fyrir leikinn munaði aðeins einu stigi á liðunum. Daginn eftir lék liðið svo gegn Fjölni en báðir leikirnir fóru fram í Reykjavík.

3.  flokkur karla gerði góða ferð á Seltjarnarnesið þegar liðið mætti heimamönnum í Gróttu. Fyrri leikur liðanna, sem fór fram hér í Eyjum endaði með stórsigri ÍBV 11-2 og því ekki búist við að róðurinn yrði erfiður. Strákarnir voru líka ekki í vandræðum með heimamenn, sigruðu með sex mörkum gegn engu og Björgvin Þór skoraði hvorki fleiri né færri en fjögur mörk. Mörk ÍBV: Björgvin Már Þorvaldsson (4) og Ólafur Þór Berry (2)

3.  flokkur kvenna  lék gegn Fjölni. ÍBV átti ekki í vandræðum með lið gestanna og sigraði 5-1. Margrét Lára skoraði þrjú mörk, Hekla eitt en eitt markið var sjálfsmark gestanna. Tveim dögum síðar mætti liðið svo Val en þessi lið ásamt Breiðabliki hafa í gegnum tíðina verið áberandi best í yngri flokkum kvennaboltans. Þrátt fyrir að komast í 2-0 þá náðu gestirnir að svara í þrígang og tryggja sér þar með sigurinn. Mörk IBV skoruðu þær Margrét Lára og Erla Signý.

4. flokkur kvenna lék  gegn erkifjendunum úr KR. Leikið var í bæði A- og B-liðum og töpuðu stelpurnar báðum leikjunum. A-liðið tapaði með þremur mörkum gegn engu en B-liðið tapaði 2-0. Næsti keppinautur var svo lið Fjölnis.  Þar tapaði A-liðið 3-1 og skoraði Hekla eina mark ÍBV. B-liðið sigraði hins vegar 0-3 og markaskorarar voru þær Birgitta með tvö mörk og Ásthildur eitt.

5.  flokkur kvenna tók þátt í Hnátumóti KSÍ.  Flokkurinn er fjölmennur og því var hópnum skipt í tvennt þar sem annar hópurinn tekur þátt núna og hinn hópurinn eftir tvær vikur þegar mótið verður endurtekið. Engin verðlaun eru í boði en markmiðið er að sjálfsögðu að allir spili og hafi gaman af fótbolta. A-lið ÍBV vann einn leik, gerði eitt jafntefli og tapaði tveimur en B-liðið vann tvo og gerði eitt jafntefli.

7. flokkur karla tók þátt í hinu árlega Lotto-móti sem fram fer á Akranesi. 7. flokkur er yngsti flokkurinn hjá flestum félögum og því oft skemmtileg tilþrif sem sjást á vellinum. Mótið hófst á föstudegi og stóð fram á sunnudag. Jón Ólafur Daníelsson er þjálfari flokksins og hann sagði í samtali við Fréttir að D-liðið hefði náð bestum árangri. ,.D-liðið spilaði til úrslita hjá okkur en tapaði naumlega fyrir Breiðabliki 1-0 í aðalmótinu en í hraðamótinu enduðu þeir í þriðja sæti. A-liðið endaði í fimmta sæti í aðalmótinu en áttunda í hraðmótinu, B í því sjötta en fjórða í hraðamótinu og C-liðið endaði í sjöunda í aðalmótinu en þriðja í hraðamótinu."

Harðsóttur sigur

ÍBV tók á móti Breiðabliki í annað sinn á rétt rúmri viku, en liðin mættust í sextán liða úrslitum bikarkeppninnar þar sem ÍBV sigraði örugglega 3-1. Í þetta skiptið mættu Blikarnir hins vegar mun skipulegri til leiks og höfðu greinilega legið yfir leikjum ÍBV til að finna veikleika á liðinu. T.d. voru þeir Goodfellow og Neal varla komnir með boltann þegar þrír varnarmenn umkringdu þá. En þrátt fyrir að hafa oft sýnt betri leik sigraði ÍBV 1-0 og heldur sér þar með í toppbaráttunni um sinn.

Jafntefli gegn FH

Kvennalið ÍBV hefur heldur betur verið að sækja í sig veðrið að undanförnu og sat m.a. á toppi deildarinnar fyrir leikinn gegn FH. Heimir Hallgrímsson þjálfari liðsins hafði sagt það að markmið liðsins í fyrri umferðinni væri að halda liðinu við toppinn þannig að árangur liðsins til þessa hefur gefið ástæðu til bjartsýni. En reynslan og hefðin er ekki á bandi ÍBV enda brotlenti liðið á föstudaginn gegn FH. Eftir að hafa lent undir í fyrri hálfleik náðu Eyjastúlkur að jafna og urðu lokatölur leiksins 1-1.

Úr leik í bikarnum

Þátttöku kvennaliðs ÍBV lauk í átta liða úrslitum í ár þegar liðið tapaði gegn Breiðabliki á útivelli. Lokatölur leiksins urðu 5-0 en staðan í hálfleik var 2-0. ÍBV átti aldrei möguleika í leiknum gegn Íslandsog bikarmeisturunum en hvorki Ásthildur Helgadóttir né Elfa Ásdís Ólafsdóttir léku með liðinu vegna meiðsla.

Veitingasala í Týsheimilinu

Að þessu sinni verður veitingasala í tengslum við þjóðhátíð ekki aðeins í veitingatjaldinu heldur einnig í Týsheimilinu. Það er ÍBV íþróttafélag sem mun sjá um veitingasöluna, bæði í tjaldinu og Týsheimilinu. Magnús Sigurðsson, framkvæmdastjóri ÍBV,  segir að veitingasalan í Týsheimilinu verði opin frá kl. 10 til 20 alla þjóðhátíðardagana. Þar verða á boðstólum svipaðar veitingar og er að hafa í þjóðhátíðartjaldinu, hamborgarar, samlokur, pizzur og fleira í þeim dúr en þessi veitingasala er rekin í samráði við Pizza 67. Magnús segir ekkert launungarmál að með þessu sé verið að reyna að auka tekjur félagsins til að mæta þeim kostnaði sem hlýst af þátttöku félagsins í löggæslu yfir þjóðhátíðina. „Okkur er gert að greiða fyrir löggæsluna, ekki inni í Dal, heldur í bænum yfir þessa daga. Veitingamenn og sjoppueigendur eru auðvitað ekkert mjög sáttir við þennan veitingarekstur en flestir þeirra segjast þó skilja okkar afstöðu. Við buðum þeim að taka þátt í greiðslu á þessum löggæslukostnaði gegn því að við hættum við veitingasölu í Týsheimilinu en þeir voru ekki reiðubúnir til þess. Við verðum einhvern veginn að reyna að ná inn fé fyrir þessum aukakostnaði sem er dengt á okkur vegna löggæslunnar og það varð úr að reyna þetta," segir Magnús.

(Fréttir greindu frá)

Viljum ekki vera blórabögglar

„Ég hef átt gott samstarf við þjóðhátíðarnefnd undanfarin ár og því kemur mér þessi uppsetning málsins verulega á óvart," segir Karl Gauti Hjaltason sýslumaður vegna þeirrar ástæðu ÍBV að selja veitingar í Týsheimilinu yfir þjóðhátíðina. Þar verður seldur bjór, pizzur og aðrar veitingar. Rök ÍBV-íþróttafélags er að þetta sé nauðsynlegt til að hafa upp í löggæslukostnað. Hefur ákvörðunin m.a. vakið hörð viðbrögð veitingamanna og sjoppueigenda. „Menn geta fundið sér ástæður fyrir öllum hlutum en það er nokkuð langsótt af framkvæmdastjóra ÍBV að kenna því um að löggæslukostnaður þvingi íþróttafélagið út í rekstur veitingastaðar utan þjóðhátíðarsvæðisins. Staðreyndin er sú að öll árin fyrir 1999 greiddi íþróttafélagið fullan löggæslukostnað vegna þjóðhátíðar og þurfti ekki að leita annarra fjáröflunarleiða til þess," segir Karl Gauti. Það gerðist fyrst árið 1999 að stofnaður er sérstakur fjárlagaliður til þess að mæta þessum kostnaði og hefur sýslumannsembættið í Eyjum fengið löggæslukostnaðinn endurgreiddan af þeim lið á árunum 1999 og 2000, fyrst 2.4 millj. og síðan 2.8 millj. Á árinu 1998, sem var síðasta árið þar sem samkomuhaldari greiddi þennan kostnað var hann 2.2 millj. „Það sem breyttist núna er það að sett var þak á greiðslur út af þessum fjárlagalið, 1.5 milljónir, og verður samkomuhaldari að greiða það sem umfram er, á þessu ári hér í Eyjum á bilinu 1.5-2 millj. Eðlilega eru menn ósáttir við það, en að líkja þessu við eitthvert meiri háttar áfall er fráleitt, því samkomuhaldarar hafa alltaf greitt þennan kostnað að fullu að undanskildum síðustu tveimur árum og reyndar greiða þeir ekki kostnaðinn nú, nema það sem er umfram 1.5 millj. Lögreglan telur alla jafna ekki eftir sér að vera blórabögglar fyrir allra handa hluti, en ég get fullvissað menn um það að lögreglan hefur ekki átt neinn þátt í opnun þessa veitingastaðar“ sagði Karl Gauti.

(Fréttir greindu frá) 

Duttu úr bikarnum

Eyjamenn duttu út úr Coca Cola bikarnum, er þeir töpuðu 1-0 fyrir FH í Hafnarfirði. Í Fréttum sagði að leikurinn hafi verið  leiðinlegur á að horfa, Hafnfirðingar skoruðu strax á 20. mínútu og eftir það lögðust þeir í vörn. Eyjamenn sóttu talsvert eftir markið en tókst ekki að skapa sér nein verulega hættuleg færi, skyndisóknir FH reyndust hættulegar og varði Birkir nokkrum sinnum glæsilega. Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði reyndar mark þegar um 10 mínútur voru eftir en það var dæmt af réttilega vegna rangstöðu. En þrátt fyrir þunga sókn á lokamínútunum með Hlyn Stefánsson fyrirliða sem fremsta mann tókst Eyjamönnum ekki að jafna og því er bikardraumurinn úti þetta árið. Um leið urðu Eyjamenn að sætta sig við enn eitt tapið á útivelli. Liðið: Birkir, Páll, Hlynur, Kjartan, Hjalti Joh., Marc Goodfellow (Jón Helgi), Lewis Neal, Tommy Schram, Bjarnólfur (Hjalti Jóns), Gunnar, Atli.

Náðu fram hefndum

Eyjamenn voru að vonum vonsviknir með tapið gegn FH í átta liða úrslitum bikarkeppninnar á dögunum enda í fyrsta sinn síðan 1995 sem liðið er ekki í það minnsta í undanúrslitum. Leikmenn voru því á þeim buxunum að koma fram hefndum og jafnframt sýna beittari leik en áður. Það gekk eftir, leikurinn var bráðfjörugur á köflum og Eyjamenn töluvert hættulegri upp við mark andstæðingsins. Það var samt sem áður aðeins eitt mark sem skildi liðin að í leikslok, Gunnar Heiðar Þorvaldsson skoraði það og skaut vonandi útileikjagrýluna þar með á bólakaf, 1-0 fyrir ÍBV.

Of langt í toppinn

Í strekkingsvindi á Hásteinsvelli lyktaði leik ÍBV og Vals með jafntefli 1-1. Eftir þessi úrslit er ljóst að baráttan um titilinn er ÍBV nánast töpuð, liðið á 4 stig í Blika á toppi deildarinnar og eins og Heimir Hallgrímsson, þjálfari ÍBV, orðaði það: „Blikar eru bara með allt of gott lið til að tapa þessu niður."

Minnkandi áhorfendafjöldi

Í gegnum tíðina hefur góðu gengi á knattspyrnuvellinum ávallt fylgt góð aðsókn á völlinn. Í ár hefur hinsvegar aðsókn á heimaleiki ÍBV karla verið lakari en oft áður þrátt fyrir að liðið hafi nánast allan tímann verið í toppbaráttunni. Áhorfendafjöldi á leikjum ÍBV í sumar hefur verið að meðaltali, samkvæmt talningu KSÍ, 546 manns og er þetta minnsti fjöldi áhorfenda í Símadeildinni. 

Yngri flokkarnir

2.  flokkur kvenna lék þrjá leiki rétt fyrir Þjóðhátíð.  Fyrst mætti liðið Val í Reykjavík og tapaðist sá leikur 3-0 en þessi tvö lið munu líklega berjast um Íslandsmeistaratitilinn. Staðan í hálfleik var 0-0 en tvö  mörk heimastúlkna gerðu út um leikinn. Næst lékk  ÍBV og KR og gerðu stelpurnar sér lítið fyrir og unnu leikinn með fimm mörkum gegn engu gestanna. Mörkin skoruðu þær Margrét Lára (2), Sara (2) og Telma. Þriðji leikurinn var svo gegn Breiðabliki og tapaðist.

3. flokkur karla mætti KA í tveimur leikjum en leikirnir fóru fram á Akranesi til að spara félögunum ferðakostnað. Fyrri leikurinn var heimaleikur ÍBV. Strákarnir nýttu sér heimavöllinn og unnu örugglega 4-2. Mörkin skoruðu þeir Andri Ólafs., Adólf, Björgvin og Ólafur. Seinni leikurinn var jafnari en sá fyrri enda endaði hann með jafntefli, 2-2. Mörk ÍBV í þeim leik skoruðu Andri Eyvinds. og Grétar.

3.  flokkur kvenna lék gegn ÍA og fór leikurinn fram hér í Eyjum. Liðið hefur ekki alveg náð að sýna sitt rétta andlit í öllum leikjum sumarsins og fyrir leikinn var ÍBV í fjórða sæti A-riðils, ellefu stigum á eftir efsta liðinu en átti tvo leiki inni.

5.  flokkur karla lék um helgina gegn ÍR og Njarðvík. Leikið var gegn IR  og var  teflt fram A-,B-,C- og D-liðum. A-liðið sigraði 0-3 og skoruðu Gauti (2) og Þórarinn mörkin. B-liðið vann eftir spennandi leik 1-2 og skoruðu þeir Hafsteinn og Orri mörkin. C- og D-liðin töpuðu bæði, C-liðið 5-2 þar sem Ólafur og Guðmundur skoruðu og D-liðið 4-1 þar sem Theodór skoraði mark ÍBV.

Þá var leikið gegn Njarðvík og spiluðu bara A- og B-liðin. Bæði liðin unnu sína leiki, A-liðið 1-3 og B-liðið 0-8. Fyrir A-liðið skoruðu þeir Guðjón, Arnór og Þórarinn en B-liðið þeir Kristinn (2), Friðrik, Þorsteinn, Vignir, Hafsteinn (2), Ingólfur.

5.  flokkur kvenna tók þátt í seinni hluta Hnátumótsins en Erna Þorleifsdóttir þjálfari flokksins ákvað að eldri stelpumar færu fyrst og yngri stelpurnar núna. Stelpurnar stóðu sig mjög vel enda voru þær að keppa á móti eldri stelpum annarra liða. A-liðið tapaði einum leik og gerði tvö jafntefli. B-liðið vann einn, tapaði einum og gerði eitt jafntefli.

6.  flokkur karla tók þátt í Pollamóti KSÍ  en eins og hjá stelpunum þá er mótið tvískipt. Nú voru aðeins send A- og B-lið enda eru margar fjölskyldur í fríi á þessum árstíma. Árangurinn var þokkalegur, A-liðið tapaði tveimur leikjum en vann einn en B-liðið vann einn og tapaði tveimur. Jón Ólafur Daníelsson er þjálfari flokksins.

Veðurblíða einkenndi Þjóðhátíðina

Það sem einkenndi þjóðhátíðina 2001 var einmuna veðurblíða alla þjóðhátíðardagana.

Föstudagur í þjóðhátíð heilsaði bjartur og fagur og setti það skemmtilegan svip á setningu þjóðhátíðar sem var óvenjulega vel sótt. Heimafólk mætti prúðbúið til setningar eins og verið hefur undanfarnar hátíðir.  Setningin var hefðbundin með lúðrablæstri, kórsöng og hugvekju Kristjáns Björnssonar sóknarprests. Þór Vilhjálmsson, formaður ÍBV- íþróttafélags, setti hátíðina og Gunnlaugur Ástgeirsson flutti hátíðarræðuna. Gunnlaugur, sem er borinn og barnfæddur í Eyjum, sonur Asa í Bæ, hældi bæði sjálfum sér og öðrum Eyjamönnum sem skara fram úr öðrum á flestum sviðum. Eitthvað sem Vestmannaeyingum leiðist ekki að heyra. Þessu stjórnaði Árni Johnsen eins og ekkert hefði í skorist, en hann  hafði fyrr á árinu orðið uppvís að misgjörðum í starfi sínum sem formaður nefndar um lagfæringar á Þjóðleikhúsinu og í framhaldi af því sagt af sér þingmennsku.

Annars var þjóðhátíðin í hefðbundnu fari. Árni sá svo um brekkusönginn að venju og fékk  þar hlýjar móttökur.

Lífið er yndislegt var Þjóðhátíðarlagið 2001, eftir Hreim Heimisson.

Í viðtali sem Fréttir  áttu við Karl Gauta Hjaltason sýslumann sagði hann  að langflestir gestirnir hefðu verið til fyrirmyndar og greinilegt að betri helmingur af útihátíðargestum hafi verið í Eyjum um helgina. Karl Gauti segir umræðuna í fjölmiðlum eftir þessa helgi vera einhæfa, greinilegt sé að enginn áhugi sé á að ræða um þjóðhátíð þegar hún heppnast eins vel og í ár. „Það væri hægt að halda langar ræður um hversu vel hátíðin heppnaðist en fjölmiðlar hafa engan áhuga á þeim fréttum og eins vil ég vísa því til föðurhúsanna að nauðgunarbrot komi ekki upp á yfirborðið hér í Eyjum vegna þess að við gerum ekkert í því."

Ármann Höskuldsson var ábyrgur fyrir gæslumálum í dalnum, hann sagði við Fréttir, að  þetta væri með allra rólegustu þjóðhátíð sem menn hafi kynnst og það hafi í raun ekkert verið að gera fyrir þá 140 gæslumenn sem voru til staðar.

Gestir Þjóðhátíðarinnar voru um 6.600 talsins. Miðaverðið í Dalinn kostaði kr. 7.000 og kr. 6.500 í forsölu.

Það sem öðrum liðum hefur mistekist

Það voru ekki margir sem voru þeirrar skoðunar að næstneðsta lið Símadeildarinnar, Fram,  gæti gert það sem flestum öðrum íslenskum liðum hefur mistekist, það er að segja að leggja ÍBV að velli á Hásteinsvellinum. Það gerðu Framarar hinsvegar með stæl, nýttu þau fáu færi sem þeir fengu og uppskáru tveggja marka sigur á ÍBV 1-3.

Langt ferðalag

3.  flokkur kvenna lék tvo leiki rétt eftir Þjóðhátíð og fóru þeir báðir fram hér í Eyjum. Fyrst var tekið á móti Fylkisstúlkum og endaði leikurinn með tíu marka sigri ÍBV, 11-1. Mörk ÍBV skoruðu þær Margrét Lára (5), Berglind (3), María (2) Inga Ósk. Í hinum leiknum  komu svo erkifjendurnir úr Breiðabliki í heimsókn. Leikurinn var jafn og spennandi en Eyjastúlkur unnu leikinn með þremur mörkum gegn tveimur. Það er því enn veik von um að ÍBV vinni titilinn en þá þurfa Blikastúlkur að tapa þeim leikjum sem eftir eru og ÍBV að vinna rest.

4.  flokkur karla fór alla leið til Ísafjarðar  þar sem þeir mættu BÍ. Strákarnir töpuðu sex þrjú. komust reyndar yfir eftir aðeins eina mínútu en heimamenn svöruðu með fjórum mörkum. Í upphafi seinni hálfleiks skoruðu strákarnir en komust ekki nær Ísfirðingum og töpuðu eins og áður sagði með þremur mörkum. Mörk ÍBV skoruðu þeir Birkir (2) og Einar Kristinn 1. 

9-0

ÍBV-stelpurnar í meistaraflokki í knattspyrnu léku gegn nýliðum Grindvíkinga 14. ágúst  í Grindavík, - en  Suðurnesjastelpur  komu mjög á óvart í upphafi móts, síðan hefur leiðin legið niður á við hjá þeim. Ekki er hægt að segja að heimastúlkur hafi riðið feitum hesti frá viðureigninni, því Íris Sæmundsdóttir og Bryndís Jóhannesdóttir voru í miklum markaham og skoruðu 89 % marka ÍBV í 0-9 stórsigri.

Og svo kom jafntefli

Fyrri leikur ÍBV var gegn Breiðabliki og fór leikurinn fram í Kópavogi. Ekki er hægt að segja að tölfræðin hafi verið Eyjastúlkum hagstæð en ÍBV hafði fyrir leikinn aldrei náð stigi af Íslandsmeisturunum og síðasti leikur liðanna í Kópavogi endaði heldur illa, eða 6-0. Þrátt fyrir það voru Eyjastelpur ákveðnar í að vinna leikinn og hleypa spennu í baráttuna um Íslandsmeistaratitilinn en allt kom fyrir ekki og endaði leikurinn með markalausu jafntefli.

Palli með rautt

ÍBV lagði KR að velli í Frostskjólinu 2-0 þanng 12. ágúst og situr liðið þægilega í þriðja sætin. KR hinsvegar í botnbaráttunni.   Páll Almarsson fékk að líta rauða spjaldið hjá dómaranum á 75. mínútu fyrir brot og léku Eyjamenn því 10 það sem eftir lifði leiks. Njáll Eiðsson, þjálfari ÍBV sagði í viðtali við Morgunblaðið:  „Það er meiri breidd í liðinu en við kannski héldum. Tómas Ingi Tómasson getur nánast spilað heilan leik núna svo það er gott. Ungu strákarnir spiluðu mjög vel, eins og til dæmis Atli Jóhannsson. Auðvitað var slæmt að missa Pál Almarsson út af með rautt spjald en sem betur fer var ekki mikið eftir af leiknum og við héldum þetta út. Það er hins vegar slæmt að missa hann í næsta leik,“ 

2. flokkur í fallbaráttu

2.  flokkur karla er nú kominn í harða fallbaráttu eftir síðasta leik liðsins sem var  gegn Fram.  Fyrir leikinn var ÍBV í þriðja neðsta sæti efstu deildar með tíu stig en Framarar í fallsæti með sex. Framarar unnu hins vegar leikinn 3-1 og er ÍBV því aðeins einu stigi frá fallsæti. Sú staðreynd er mörgum mikil vonbrigði enda endaði flokkurinn í öðru sæti í deildinni í fyrra og þótti liðið vera líklegt til afreka í ár. En Gunnar Heiðar og Atli hafa haft í nógu að snúast með meistaraflokki og hafa því ekki spilað neitt með 2. flokki sem veikir liðið að sjálfsögðu. Árangur liðsins á heimavelli er hins vegar hræðilegur, enginn sigur, eitt jafntefli og fjögur töp er ekki vænlegt til árangurs.

3.  flokkur kvenna lék tvo leiki fyrir skömmu og fóru þeir báðir fram hér í Eyjum. Fyrst var tekið á móti Fylkisstúlkum og endaði leikurinn með tíu marka sigri ÍBV, 11-1. Mörk ÍBV skoruðu þær Margrét Lára (5), Berglind (3), María (2) og Inga Ósk.

4.  flokkur kvenna skrapp í Kópavoginn og lék gegn heimastúlkum. Þessi lið hafa í gegnum tíðina verið erkifjendur í kvennaknattspyrnunni enda bæði félög mjög framarlega þar. En í þetta skiptið tóku Blikastúlkur leikmenn ÍBV í kennslustund og gjörsigruðu bæði í A- og B-liðum. A-liðið tapaði 9-0 en B-liðið tapaði 10-1 þar sem Svava Kristín skoraði eina mark ÍBV. 5. flokkur karla lék gegn Haukum og var leikið í A-, B-, C- og D-liðum. Eyjapeyjar voru ekki í vandræðum með Haukana, sigruðu í þremur leikjum en í einum leik var jafntefli. Úrslitin voru annars þessi, A-liðið vann 11-1, B liðið vann 12-0, C gerði 3-3 jafntefli og D vann 7-1.

Enn í toppslagnum

Karlalið ÍBV tók á móti Grindavík í fjórtándu umferð Símadeildarinnar. Eyjamenn hafa löngum verið í vandræðum með Grindvíkinga en í þetta sinn var strákunum suður með sjó ekki sýnd nein miskunn og ÍBV sigraði örugglega með þremur mörkum gegn engu. Eyjamenn voru í  2. sæti deildarinnar þegar fjórar umferðir eru eftir og verða því í toppbaráttunni á lokasprettinum.

Jón Bragi til bjargar

Í sumar hefur handknattleiksráð karla leitað logandi ljósi að markverði til að verja mark ÍBV í handbolta í vetur en þrátt fyrir þrotlausa leit gekk lítið. En á meðan leitað var á fastalandinu var lausnin við bæjardyrnar. Hinn síungi íþróttakappi Jón Bragi Arnarson hefur ákveðið að draga fram handboltaskóna að nýju en síðast lék hann með liðinu fyrir ljórum árum. Jón Bragi hefur hin síðari ár verið betur þekktur sem knattspyrnukappi en þrátt fyrir árin séu að nálgast fjórða tuginn, hefur hann aldei  verið í betra formi og æfir nú af fullum krafti með liðinu. Forráðamenn ÍBV gera ráð fyrir frekari liðsstyrk og samkvæmt heimildum Frétta eiga þeir í viðræðum við litháenska, rétthenta skyttu sem er með einhverja landsleiki að baki.

2. flokkur kvenna í bikarúrslit

ÍBV lék gegn  KR í undanúrslitum bikarkeppninnar. Leikurinn fór fram á Týsvellinum. Veðrið var leiðinlegt en stelpurnar létu það ekki skemma fyrir sér og léku ágætis knattspyrnu. María Guðjónsdóttir kom ÍBV yfir í fyrri hálfleik með sannkölluðu þrumuskoti eftir laglegan undirbúning Margrétar Láru. Í seinni hálfleik bættu stelpumar við tveimur mörkum, fyrst Elva Dögg Grímsdóttir og svo var það Margrét Lára Viðarsdóttir sem innsiglaði þriggja marka sigur á KR. Þar með eru stelpurnar komnar í úrslitaleikinn en flokkurinn varð bikarmeistari fyrir tveimur árum. Þjálfari flokksins er Sindri Grétarsson.

Litháísk skýtta í handboltann

ÍBV handknattleiksráð karla hefur samið við Litháann Vytautas Ziura og mun hann leika með ÍBV á komandi tímabili. Vytautas er 21 ára, hægri handar skytta og á að baki m. a. 15 A-landsliðsleiki með Litháen. Að sögn Jóhanns Péturssonar stjórnarmanns hjá handknattleikráði karla þá líst mönnum vel á leikmanninn. „Við sáum leik með honum á móti ungverska landsliðinu þar sem hann stóð sig mjög vei. Til viðbótar hefur hann góð meðmæli sem sterkur leikmaður." Vytautas mun þó ekki koma til ÍBV fyrr en rétt fyrir Íslandsmót þar sem liðið hans í Litháen, Lusies Kaunas, vill ekki sleppa honum fyrr en eftir fyrstu umferð í Evrópumóti bikarhafa sem þeir taka þátt í. Fyrir í herbúðum ÍBV er sterk vinstrihandar skytta frá Litháen, Mindaugas Andriuska ásamt því sem Arnar Pétursson kom frá Stjörnunni þannig að ljóst er að ÍBV mætir sterkt til leiks á komandi keppnistímabili.

3. flokkur Íslandsmeistari

3. flokkur kvenna lék helgina 25. og 26. ágúst í úrslitum Íslandsmótsins en þau fóru þannig fram að fyrst voru undanúrslit og sigurvegararnir úr þeim leikjum léku svo til úrslita. ÍBV lék gegn Þór Akureyri en í hinum leiknum mættust KR og Breiðablik. Í Fréttum sagði að Eyjastelpur hafi byrjað leikinn eins og þær eiga að sér og voru 3-0 yfir í hálfleik. En Þórsarar jöfnuðu leikinn í seinni hálfleik þannig að grípa varð til framlengingar. Í framlengingunni var hins vegar aldrei spurning hvort liðið myndi sigra en ÍBV skoraði tvö mörk gegn engu marki norðanstúlkna og sigraði því 5-3. Í úrslitaleiknum mættust svo erkifjendurnir ÍBV og Breiðablik og fór leikurinn fram á Valsvelli. Jafnræði var með liðunum í upphafi en ÍBV komst yfir með ágætu marki. Undir lok fyrri hálfleiks fengu stelpumar svo dæmt á sig heldur klaufalegt víti sem Blikarnir skoruðu úr og staðan í hálfleik því 1-1. Í seinni hálfleik mættu stelpurnar mun ákveðnari og uppskáru tvö mörk á meðan Breiðablik skoraði ekkert og Íslandsmeistaratitillinn í höfn.

Stefanía Guðjónsdóttir og Erna Þorleifsdóttir eru þjálfarar flokksins og sagði Stefí að stelpurnar hefðu staðið sig frábærlega um helgina. „Við vorum að spila ágætlega og seinni hálfleikurinn í úrslitaleiknum  var mjög góður. Leikurinn var skemmtilegur á að horfa, bæði lið fengu sín færi en við vorum ákveðnari í seinni hálfleik. Stelpurnar eiga þetta svo sannarlega skilið en þær vilja meina að Rósa frænka, sem gaf þeim tattú á innanvert lærið fyrir úrslitaleikinn, hafí haft mikið að segja." Mörk ÍBV í úrslitaleiknum skoruðu þær Ester, Inga Ósk og Erla Signý.

Mikilvægur sigur

ÍBV spilaði einn af mikilvægustu leikjum sumarsins þegar liðið mætti Keflvíkingum í bítlabænum um mánaðamótin ágúst/september.  Með sigri gat ÍBV komist upp að hlið Skagamanna sem trónuðu á toppi deildarinnar en áttu þó leik til góða. Það tók Eyjamenn ekki nema fimmtán mínútur að gera út um leikinn, fyrst skoraði Tómas Ingi á elleftu mínútu og fjórum mínútum síðar bætti félagi hans í framlínunni, Gunnar Heiðar við öðru marki og þar við sat.

Konurnar í  góðum málum

ÍBV tók á móti Stjörnunni á Hásteinsvellinum. Fyrir leikinn var ÍBV þremur stigum á eftir KR sem er í öðru sæti Símadeildarinnar en Stjarnan gat með sigri og hagstæðum úrslitum í síðustu tveimur umferðum, náð öðru sætinu. Eyjastúlkur voru hins vegar mun grimmari í fyrri hálfleik en þrátt fyrir fjölmörg færi skoraði liðið aðeins eitt mark og það gerði Pauline Hamill eftir að hafa átt tvö skot í slána. Seinni hálfleikurinn vara jafnari en leikmenn ÍBV samt alltaf með undirtökin. Eftir fimmtán mínútna leik tók Nicky Grant sig til, óð upp allan völlinn og sendi á Bryndísi Jóhannesdóttur sem gat ekki annað en skorað og kom ÍBV tveimur mörkum yfir. Eftir það slakaði IBV aðeins á og augnabliks kæruleysi varð til þess að Stjarnan minnkaði muninn tuttugu mínútum fyrir leikslok. Það sem eftir lifði leiks reyndu gestirnir allt hvað þær gátu til að jafna en höfðu ekki erindi sem erfiði og lauk leiknum því með 2 mörkum gegn 1.

Lið ÍBV: Petra Bragadóttir, Elfa Ásdís Ólafsdóttir, Michelle Barr, Sigríður Ása Friðriksdóttir, Berglind Þórðardóttir, Nicky Grant, Lind Hrafnsdóttir, Elena Einisdóttir, Pauline Hamill, íris Sæmundsdóttir, Bryndís Jóhannesdóttir. Varamenn: Sigríður Inga Kristmannsdóttir, Ema D. Sigurjónsdóttir, Elva D. Grímsdóttir (kom inn á 80. mín), Rakel Rut Stefánsdóttir, Svetlana Balinskaya. Mörkin: Pauline Hamill og Bryndís Jóhannesdóttir.

3. sætið

Síðasti leikur  meistaraflokks ÍBV kvenna var gegn Þór/KA/KS og var leikið á Hásteinsvelli. Lokatölur urðu 8-1 fyrir ÍBV. Liðið hafnaði í 3ja sæti Íslandsmótsins. Er þetta besti árangur liðsins frá upphafi, það komst líka í undanúrslit bikarkeppninnar. Heimir Hallgrímsson þjálfari liðsins er ákveðinn í að hætta eftir þriggja ára starf.  „Já alveg harðákveðinn og í sjálfu sér er það engin frétt þar sem það hefur alltaf staðið til." Sagði Heimir við Fréttir.

Lokaleikir 2. flokks kvenna

2.  flokkur kvenna lék tvo síðustu leiki sína í Íslandsmótinu þegar liðið mætti KR og Fjölni í Reykjavík. Úrslit Íslandsmótsins voru þegar ráðin en Valsstúlkur tryggðu sér Íslandsmeistaratitilinn með því að sigra áður ÍBV 5-0. Stelpurnar stóðu sig hins vegar betur í þessum tveimur leikjum,  því í fyrri leiknum sigruðu þær KR 0-4 og skoruðu þær Margrét Lára (2), Erna Dögg og Elva Dögg mörkin. Seinni leikurinn var á léttu nótunum, enda ekkert í húfi fyrir liðin en stelpumar voru samt sem áður með einbeitinguna í lagi og sigruðu 2-6 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 0-3. Mörk ÍBV skoruðu þær Berglind (2), Margrét Lára (2), Elva Ásdís og Telma.

Eyjastelpur gera það gott með landsliðunum

Elfa Ásdís Ólafsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir léku með U-19 ára landsliði Íslands í knattspyrnu í undanriðli Evrópukeppninnar en leikið var í Búlgaríu. Íslenska landsliðið stóð sig frábærlega, vann alla leikina sína og spiluðu Margrét og Elfa alla leiki liðsins. Stelpurnar gerðu gott betur en að spila leikina, þær stóðu sig einstaklega vel og skoruðu m.a. fimm af þrettán mörkum liðsins, Margrét gerði fjögur og Elfa Ásdís eitt. Þar með komst liðið í milliriðil sem fram fer í Rússlandi í október þannig að það er mikið ævintýri framundan hjá stelpunum.

Þá var Íris Sæmundsdóttir að vanda í liði Íslands, sem vann einn sinn besta sigur frá upphafi þegar liðið lagði Ítalíu að velli, 2-1. Íris stóð sig vel og átti ekki í vandræðum með að stoppa hina léttleikandi Ítali.

Stuðningsmannsklúbburinn lætur undan

Í Reykjavík hefur  verið starfandi mjög öflugur stuðningsmannaklúbbur ÍBV sem hefur reyndar verið svo öflugur að aðrir slíkir klúbbar hafa fetað í fótspor hans. Uppákomur fyrir stórleiki ÍBV hafa alltaf verið veglegar og vakið að jafnaði mikla athygli, eins og fyrir bikarúrslitaleikina undanfarin ár en nú bregður svo við að þátttakan hefur farið minnkandi. Ólafur Friðrik Guðjónsson var í forsvari fyrir klúbbinn. Fréttir leituðu til  hans um skýringu á þessari fækkun.  „Það hefur svo sem ekki verið mikið á döfinni hjá okkur í sumar en fyrir KR-leikinn var ákveðið að hittast á Glaumbar fyrir leik. Þar mætti aðeins einn þannig að við höfum ekki hug á því að leika þann leik eftir aftur. Ég veit ekki hvað veldur þessu áhugaleysi, hvort það var markaleysið eða slæmir skellir á útivelli í upphafi móts. Reyndar hefur ekki vantað fólk á leikina en mér finnst einhver deyfð yfir þessu sem sést kannski best í sölu á ÍBV varningi en hún hefur verið lítil í sumar.“  

Misjafnar aðstæður til knattspyrnu

ÍBV tók á móti Fylkismönnum í byrjun september og fór leikurinn fram við frábærar aðstæður, veðrið var gott og völlurinn enn betri. Enda létu áhorfendur ekki á sér standa og mættu sem aldrei fyrr og langt síðan jafn góð stemmning hefur verið á pöllunum. ÍBV sigraði örugglega með þremur mörkum gegn einu marki gestanna, þrátt fyrir að í liðið vantaði bæði Kjartan Antonsson sem var meiddur og Inga Sigurðsson sem var í leikbanni.

Næsti leikur og sá næstsíðasti í deildinni var gegn Val. Í Morgunblaðinu segir um þann leik að „það væri synd að segja að stórbrotinn sóknarleikur hafi fært Eyjamönnum sigur gegn Val á Hlíðarenda í vatnsveðrinu á sunnudaginn. Þeir innbyrtu sinn fimmta sigur í röð fyrst og fremst á seiglunni og yfirveguðum varnarleik, og höfðu líka heppnina með sér á réttum augnablikum. Meistaraheppnina kunna sumir að kjósa að kalla það – alltént er ljóst að ÍBV á nú gullið tækifæri til að tryggja sér meistaratitilinn í hreinum úrslitaleik gegn ÍA á eigin heimavelli næsta laugardag.“ 

Mikil vonbrigði

Það var mikil stemmning á Hásteinsvelli þegar leikmenn ÍBV tóku á móti Skagamönnum í hreinum úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn. Líklega hafa aldrei verið fleiri áhorfendur á Hásteinsvellinum, fjórtán hundruð miðar voru seldir fyrir leikinn en ef flugfært hefði verið bæði á laugardag og leikdegi má ætla að áhorfendafjöldinn hefði farið yfir tvö þúsund. En þeir sem komust á milli fengu góða skemmtun með opnum og skemmtilegum leik, nokkuð sem fæstir áttu von á. Það er yfirleitt í úrslitaleikjum sem þessum að lið leika varfærnislega og fyrir vikið verður leikurinn lokaður og ekki eins skemmtilegur á að horfa. En því var ekki til að dreifa í þessum leik, fjölmörg færi litu dagsins ljós og jafn skemmtilegur knattspyrnuleikur hefur hreinlega ekki sést í háa herrans tíð hér á landi.

Í Fréttum sagði að Skagamenn hafi byrjað leikinn vel og augljóst að þeir voru tilbúnir í slaginn frá fyrstu mínútu. Eftir aðeins sautján mínútur var staðan orðin 0- 2 gestunum í vil og útlitið allt annað en bjart. En hin eina sanna Eyjabarátta kom bersýnilega í ljós það sem eftir lifði leiks, því Eyjamenn voru með undirtökin allt þar til yfir lauk. Staðan í hálfleik var I - 2 eftir að Tómas Ingi hafði skorað gullfallegt mark eftir sendingu Bjarnólfs Lárussonar en undir lok hálfleiksins átti Gunnar Heiðar Þorvaldsson þrumuskot að marki gestanna sem markvörður þeirra varði hreint út sagt frábærlega. Seinni hálfleikur byrjaði á rólegu nótunum en smám saman þyngdist sóknarþungi ÍBV. Eftir tæplega fjórtán mínútna leik hafði Tómas Ingi bætt við öðru glæsimarkinu nú eftir langa sendingu Hjalta Jóhannessonar.

ÍBV lagði allt í sölumar síðustu tuttugu mínútumar og hefðu með smá heppni og réttlátri dómgæslu, segja sumir, náð að setja þriðja markið en allt kom fyrir ekki og jafntefli því niðurstaðan í þessum frábæra knattspyrnuleik.

Hlynur Stefánsson fyrirliði í viðtali við Fréttir eftir  leikinn að hann væri fyrst og fremst stoltur af strákunum. „Það reyndi mikið á liðið að lenda tveimur mörkum undir. Við höfum reyndar lent áður í því í sumar að lenda undir, bæði á móti Fylki og Val þannig að við vissum hvað þyrfti að gera. En í svona mikilvægum leik, þar sem taugarnar eru þandar til hins ýtrasta, þarf kannski lítið til að slá menn út af laginu en við sýndum mikinn karakter að jafna. Við spiluðum vel í sjötíu mínútur en maður var að vona að boltinn dytti á réttan haus undir lokin þegar við vorum að dæla boltunum inn í teiginn hjá Skagamönnum en það gerðist ekki í dag. Ég er bara stoltur af ungu peyjunum, þeir eru að ná toppárangri og fá mikla reynslu út úr því að spila svona leik. Við vissum að það yrði á brattann að sækja í upphafi móts en sýndum framfarir eftir því sem leið á sumarið sem skilaði okkur góðum árangri þegar upp var staðið." Aðspurður um hvort leikurinn gegn ÍA hafi verið síðasti leikur hans með ÍBV sagðist hann ekki vera búinn að taka ákvörðun um það ennþá. „Ég vil ekkert gefa út með það strax, ég er ekki búinn að ákveða það en það eru allar líkur á því," sagði Hlynur að lokum.

Lokahóf knattspyrnufólksins

Knattspyrnufólk var ekki að tvínóna við hlutina og blés til lokahófs strax eftir leik ÍBV og ÍA sem lauk eins og allir vita með jafntefli og þar með sigri gestanna sem héldu héðan með Íslandsmeistaratitilinn upp á arminn. Fjölmenni var á lokahófinu en að því stóðu bæði karla- og kvennafótboltinn og svo KFS sem leikur í 3. deild. Að venju voru þeim sem þóttu skara fram úr veittar viðurkenningar. Hjá körlunum er farin sú leið að láta meðlimi í Stuðningsmannaklúbbi félagsins í Eyjum kjósa hvern þeir álíta besta og líka efnilegasta leikmanninn. Það kom fram að kosningin hafi verið mjög jöfn í báðum tilfellum en hlutskarpastir urðu Hlynur Stefánsson fyrirliði sem var kosinn besti leikmaðurinn sumarið 2001 og efnilegastur var Atli Jóhannsson. Kom hvorugt á óvart en örugglega hafa leikmenn eins og Birkir Kristinsson, Tómas Ingi Tómasson og Kjartan Antonsson verið skammt undan og Gunnar Heiðar Þorvaldsson, Páll Almar og Unnar Hólm verða líka að teljast til efnilegra leikmanna.

Hjá stelpunum var Íris Sæmundsdóttir, sem hefur leikið frábærlega í sumar og hefur tryggt sér fast sæti í A-landsliðinu, valin best og átti hún það fyllilega skilið. Berglind Þórðardóttir var valin efnilegust og Elfa Ásdís Ólafsdóttir fékk Marteinsbikarinn sem veitt er þeirri knattspyrnukonu sem hefur lagt mest af mörkum, bæði utan og innan vallar. Markahæstar voru Bryndís Jóhannesdóttir og Pauline Hamill. Í yngri flokkunum varð Margrét Lára Viðarsdóttir markahæst.

Að venju voru Fréttabikararnir afhentir leikmönnum sem Fréttir telja efnilegasta í karla- og kvennaknattspyrnunni á lokahófi fótboltans. Þau sem urðu fyrir valinu að þessu sinni voru Berglind Þórðardóttir og Einar Hlöðver Sigurðsson.

Elísabet tekur við af Heimi

Elísabet Gunnarsdóttir hefur yerið ráðin þjálfari kvennaliðs ÍBV  fyrir næsta sumar og tekur við af Heimi Hallgrímssyni sem þjálfað hefur liðið síðustu þrjú ár. Elísabet hefur þjálfað yngri flokka Vals síðustu níu ár með góðum árangri. Á síðasta ári vann 2. flokkur Vals bæði Íslands og bikarmeistaratitil undir hennar stjórn. Guðmundur I. Jóhannesson, formaður knattspyrnuráðs, segist mjög sáttur við þessa ráðningu og býst við miklu af Elísabetu. Leikmannamál ÍBV eru í nokkuð góðum farvegi, aðeins tveir leikmenn eru með lausa samninga og eins er unnið að því að styrkja hópinn fyrir komandi átök.

Áhorfendum fækkar

Í skýrslu KSÍ um áhorfendafjölda á leikjum Símadeildarinnar í sumar, kemur fram að næstfæstir áhorfendur á heimaleikjum liðanna. voru á leikjum karlaliðs ÍBV. Aðeins Keflavík var með færri áhorfendur. Að meðaltali voru 685 áhorfendur á heimaleik ÍBV, á móti 707 í fyrra. Flestir áhorfendur voru á leik ÍBV og ÍA eða 1708 talsins. Fæstir á leiknum við Grindavík eða 373. Samtals mættu 6166 áhorfendur á leiki IBV í Símadeildinni í sumar á móti 6365 í fyrra.

Uppskeruhátíð yngri flokkanna

Mikið var um dýrðir á uppskeruhátíð yngri flokkanna.  Friðrik Friðriksson stjórnarmaður knattspyrnudeildar afhenti viðurkenningarnar sem komu í hlut þeirra í hverjum flokki sem höfðu besta ástundun og sýnt mestar framfarir og einnig var valinn í hverjum flokki besti leikmaðurinn og leikmaður ársins. Á eftir var boðið upp á veitingar.

Karlaflokkar

3. flokkur

Besta ástundun Adolf Sigurjónsson

Mestu framfarir Ágúst Halldórsson

Besti leikmaður Andri Ólafsson

4. flokkur

Besta ástundun Einar Kristinn Kárason

Mestu framfarir  Elvar Björnsson

Besti leikmaður Birkir Ágústsson

Leikmaður ársins Aron  Brynjólfsson

5.flokkur eldri

Besta ástundun Þórarinn Valdimarsson

Mestu framfarir Kolbeinn Aron Ingibjargarson

Prúðasti leikmaður William Möller

5. flokkur yngri

Besta ástundun Björgvin Hallgrímsson

Mestu framfarir Bjarki Ómarsson

Besti leikmaðurinn Bragi Magnússon

6. flokkur eldri

Besta ástundun  Einar Gauti Ólafsson

Mestu framfarir Magnús Karl Ásmundsson

Prúðasti leikmaðurinn Kristján Ágústsson

6. flokkur yngri

Besta ástundun Theódór Sigurbjörnsson

Mestu framfarir Kjartan Guðjónsson

Prúðasti leikmaðurinn Anton Björnsson

7. flokkur eldri

Besta ástundun Guðni Sigurðsson

Mestu framfarir Hannes Jóhannsson

Prúðasti leikmaðurinn Bjarni Kristjánsson

7. flokkur yngri

Besta ástundun Daníel Jónsson

Mestu framfarir Alexander Karlsson

Prúðasti leikmaðurinn Sæþór Hallgrímsson

Kvennaflokkar

3. flokkur

Besta ástundun Thelma Sigurðardóttir

Mestu framfarir Berglind Stefánsdóttir

Besti leikmaður Margrét Lára  Viðarsdóttir

4. flokkur

Besta ástundun Ester  Óskarsdóttir

Mestu framfarir Sara  Sigurðardóttir

Besti leikmaður Lilja Dröfn Kristinsdóttir

5. flokkur eldri

Besta ástundun Svava Kristín Grétarsdóttir, Fanndís  Friðriksdóttir, Sædís Magnúsdóttir

Mestu framfarir Hólmfríður Hartmannsdóttir

Prúðasti leikmaður Hafdís Guðnadóttir

5. flokkur yngri

Besta ástundun Elísa  Viðarsdóttir

Mestu framfarir Aníta Elíasdóttir

Prúðasti leikmaður Fjóla Ríkharðsdóttir

6. flokkur eldri

Besta ástundun Berglind Þorvaldsdóttir

Mestu framfarir Erna Dögg Hjaltadóttir

Prúðasti leikmaður Elín Sólborg Eyjólfsdóttir

6. flokkur yngri

Besta ástundun Silvía Dögg Sigurðardóttir

Mestu framfarir Kristjana Sigurðardóttir

Prúðasti leikmaður Guðný Ósk Ómarsdóttir, Kataryna Hlynsdóttir

7. flokkur

Besta ástundun Fanndís Ómarsdóttir, Bjartey Helgadóttir

Mestu framfarir Svava Tara Ólafsdóttir

Prúðasti leikmaður Sísí Garðarsdóttir 

Fyrsti handboltaleikurinn

Það er aldrei stopp hjá ÍBV íþróttafélagi. Og nú þegar fótboltanum í keppnum er að ljúka, halda æfingar áfram hjá yngri flokkunum og handboltinn tekur flugið.  Fyrsti leikurinn hjá meistaraflokki karla í handboltanum, undir stjórn Sigbjörn Óskarssonar var gegn KA á Eyjum. Leiknum lauk með sigri  ÍBV 30-29. Sigbjörn sagði í viðtali við Fréttir „Við lögðum upp með það fyrir mótið að klára alla leikina hérna heima og við vissum að við eigum góða möguleika í þeim leikjum. Við misstum markmanninn okkar út fyrir leikinn þannig að það kom í hlut tveggja manna sem lítið hafa spilað undanfarin ár, að verja markið sem þeir gerðu ágætlega. Svo vorum við að fá síðasta leikmanninn til okkar fyrir þremur dögum þannig að við eigum eftir að bæta okkur og þróa okkar leik.“ 

Tap gegn Haukum

Það gekk ekki eins vel í öðrum leik liðsins þegar liðið mætti Íslandsmeisturum og bikarmeisturum Hauka á heimavelli meistaranna. Haukar eru án efa með sterkasta leikmannahópinn í vetur enda hafa þeir haldið nánast öllum sínum leikmönnum frá því í fyrra. Eyjamenn tefla hins vegar fram nokkuð breyttu liði enda sáust þess greinileg merki í leik liðanna, þar sem Haukar sigruðu með 36 mörkum gegn 27 mörkum Eyjamanna.  

Héldu ekki meistaratitlinum

Bikarmeistarar ÍBV kvenna í handbolta mættu Íslandsmeisturum Hauka í meistarakeppninni að Ásvöllum í Hafnarfirði. ÍBV átti titil að verja en þrátt fyrir góða byrjun Eyjastúlkna þá töpuðu þær 24:19.

Eyjamaður vann leikinn fyrir Stjörnuna

ÍBV tók á móti Stjörnunni í þriðju umferð Nissandeildarinnar. Í liði gestanna var Eyjamaður, sem átti heldur betur eftir að koma við sögu í leiknum. Sá heitir Birkir Ívar og er Guðmundsson og verður hér með kenndur við Heimaklett, því það var eins og fuglinn fljúgandi væri það eina sem kæmist framhjá honum. Skot Eyjamanna enduðu flest hver á honum enda fór svo að gestirnir sigruðu með tveimur mörkum 25 - 27.

Tap og  sigur og sigur

ÍBV mætti Gróttu/KR í Nissandeild kvenna í fyrsta leik liðsins í Íslandsmótinu. Áður  hafði leik við FH verið frestað vegna samgönguerfiðleika. Leikmenn ÍBV spilaði illa í leiknum, nema þá helst Vigdís Sigurðardóttir sem varði 17 skot í, þar af tvö víti og hélt ÍBV á floti lengst af. Leiknum lauk með sigri Amelu Hegic og félaga, 17-20 en þetta var í fyrsta sinn sem Amela leikur gegn ÍBV.

Nokkrum dögum síðar var svo frestaði leikurinn gegn FH leikinn í Hafnarfirði. Eyjastúlkur áttu ekki í vandræðum með heimamenn, sigruðu með níu marka mun, 23-14 en mestur varð munurinn þrettán mörk í leiknum.

Þá var haldið norður til Akureyrar þar sem ÍBV lék gegn hina unga og efnilega liði Þór/KA en fyrir leikinn höfðu heimastúlkur tapað báðum leikjum sínum í upphafi mótsins. ÍBV hélt hins vegar áfram á sigurbraut eftir útileikinn gegn FH og sigraði með þremur mörkum 16-19, eftir að staðan í hálfleik hafði verið 8-9.

Slæmur fyrri hálfleikur varð liðinu að falli

ÍBV spilaði gegn ÍR í efstu deild karla um miðjan október og fór leikurinn fram í Austurbergi. ÍR-ingar sem mæta B-liði ÍBV í 16-liða úrslitum bikarkeppninnar, hafa verið á miklu skriði að undanförnu og byrjuðu leikinn af miklum krafti á meðan Eyjapeyjar voru engan veginn klárir í slaginn. Staðan í hálfleik var 21-9 fyrir heimamönnum en leikurinn endaði með átta marka sigri þeirra, 30-22. Arnar Pétursson fyrirliði liðsins sagði að leikmenn ÍBV hefðu einfaldlega ekki verið tilbúnir í slaginn. "Þetta var vægast sagt mjög dapurt hjá okkur. Við vorum bara að spila illa og mér fannst við ekki vera rétt stemmdir fyrir leikinn en á meðan voru þeir á tánum frá fyrstu mínútu. Þeir voru að gera mjög auðveld mörk, enda vorum við ekki að spila neina vörn á þá. Við reyndum öll varnarafbrigði en það lak allt í gegn í fyrri hálfleik. Í ofanálag þá vorum við líka að spila sóknarleikinn illa, vorum að slútta þeim of fljótt og spiluðum of stuttar sóknir. Við settumst niður í hálfleik, róuðum okkur aðeins og sáum að leiðin hlyti að liggja upp á við eftir þetta enda var seinni hálfleikur allt annar og við náðum aðeins að laga stöðuna." Mörk ÍBV: Arnar Pétursson 8, Petras Raupanas 4, Sigurður Ari Stefánsson 3, Mindaugas Andriuska 3, Svavar Vignisson 2, Sindri Ólafsson 2. Varin skot: Jón Bragi Arnarson 13/1, Gunnar Geir Gústafsson 1.

Suðurlandsslagur

Það fór fram sannkallaður Suðurlandsslagur þegar ÍBV tók á móti nágrönnum sínum frá Selfossi í fimmtu umferð 1. deildar karla í handbolta. Gengi liðanna hefur verið upp og ofan í vetur og voru þau bæði í neðri hluta deildarinnar en Selfyssingar höfðu þó tveimur stigum meira en ÍBV. Það var því mikilvægt fyrir ÍBV að sigra til að missa ekki toppliðin of langt frá sér en strákarnir stóðust prófið og sigruðu með tveggja marka mun, 29-27. 

Nú lágu Haukar í því

Kvennalið ÍBV tók á móti Íslandsmeisturum Hauka en þar mættust meistarar síðustu ára því Eyjastúlkur eru ríkjandi bikarmeistarar. Liðin mættust einmitt í meistarakeppninni fyrir tímabilið þar sem Haukar fóru létt með ÍBV en nú var allt annað uppi á teningnum. ÍBV sýndi svo sannarlega styrk sinn í varnarleiknum, því Íslandsmeistararnir skoruðu aðeins fjórtán mörk í öllum leiknum og ÍBV vann leikinn með því að skora átján.

Bæði liðin slegin út úr bikarnum

Karlalið ÍBV fékk verðugt verkefni í sextán liða úrslitum bikarkeppninnar þegar liðið þurfti að leika gegn HK og fór leikurinn fram á heimavelli þeirra síðarnefndu. Þrátt fyrir að leikurinn hafi verið í jafnræði til að byrja með þá voru það heimamenn sem sigu framúr í seinni hálfleik og sigruðu með tíu mörkum 23-33. Eyjamenn verða því að bíða í eitt ár í viðbót eftir bikarævintýrinu sem hefur látið á sér standa síðustu tíu árin.

Það var hinsvegar mikið um dýrðir þegar B-lið ÍBV mætti 1. deildarliði ÍR í sextán liða úrslitum bikarkeppninnar. Fyrirfram var búist við erfiðum róðri Eyjamanna en þeir fylgdu eftir glæsilegri innkomu fyrir leikinn, leiddu fyrstu tuttugu mínúturnar og náðu m.a. tveggja marka forystu um tíma. Dómaraparið, sem lengi hefur verið eitt það lélegasta í Evrópu, gerði í því að dæma með lélegra liðinu og létu Eyjamenn það fara í taugarnar á sér. Þar fór því svo  að B-lið ÍBV mátti þola tap, lokatölur 19-32.

 Sigurinn lenti röngu megin

Á Íslandsmótinu lék ÍBV gegn Aftureldingu á heimavelli þeirra í Mosfellsbænum en leikir liðanna hafa yfirleitt verið jafnir og spennandi. Sú varð einmitt raunin í þetta skiptið, aðeins munaði einu marki í lok leiksins en það lenti röngu megin og því tapaði ÍBV sínum fjórða útileik í röð á þessu tímabili. Lokatölur urðu 27 - 26. 

Varnarleikurinn tryggði sigurinn

Kvennalið ÍBV gerði góða ferð í Safamýrina þegar liðið lék gegn Fram í fimmtu umferð 1. deildar kvenna. Liðið er að spila frábæra vörn um þessar mundir en varnarleikurinn tryggði liðinu án efa stigin tvö á laugardaginn. ÍBV sigraði í leiknum 18-28 en sigurinn hefði getað orðið mun stærri.

Mörk ÍBV: Ana Perez 10, Andrea Atladóttir 9, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Milana Mileusnec 2, Elísa Sigurðardóttir 2, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 1, Isabel Ortiz 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 14.

En nú dugði varnarleikurinn ekki

ÍBV mætti Víkingum í 1. deild kvenna  og fór leikurinn fram í Víkinni. Fyrirfram var frekar búist við sigri ÍBV enda eru Víkingar í neðri hluta deildarinnar. En Guðbjörg Guð- mannsdóttir, sem lét reyndar fara lítið fyrir sér í leiknum, og félagar hennar í Víkingi voru á öðru máli og voru yfir í hálfleik. Leikurinn endaði með tveggja marka sigri heimastúlkna, 17- 15.

Og svo small liðið saman

ÍBV tók á móti efsta liði 1. deildar kvenna, Stjörnunni, en Stjarnan hafði fyrir leikinn ekki tapað leik í deildarkeppninni. Það var því mikilvægt fyrir ÍBV að vinna leikinn til að missa Garðbæinga ekki of langt frá sér í toppbaráttunni sem framundan er. Það gekk eftir og sannfærandi sigur á efsta liði deildarinnar hlýtur að gefa liðinu byr undir báða vængi eftir brotlendinguna gegn Víkingi í síðustu viku. Lokatölur urðu 26 - 24 en í hálfleik var staðan 13-12 fyrir ÍBV. 

Bingó

Með reglulegu millibili voru haldin bingó í Þórsheimilinu til styrktar unglingastarfi ÍBV íþróttafélags. 22. nóvember eru þessir munir í vinninga: Vídeo frá Geisla - Peningapottur -Fondu pottur og koníakssett frá Gullbúðinni. - Kertastjaki og skál frá Eyjablóm.- Gjafabréf frá Vöruval og Bifreiðaverkstæði Harðar og Matta. - Lampi og hilla frá Reynistað.

Styrkið unglingastarf ÍBV með því að mæta á reyklaus Bingó. 

Skeljungur endurnýjar samning við ÍBV

ÍBV-íþróttafélag og Skeljungur hf. endurnýjuðu samning um samstarf næstu tvö árin. Með samningnum heldur Skeljungur áfram myndarlegum stuðningi við íþróttahreyfinguna Vestmannaeyjum og verður aðal styrktaraðili meistaraflokks karla og yngri flokka karla í handboltanum, segir í frétt frá ÍBV. Skeljungur er jafnframt aðalstyrktaraðili Shellmótsins sem haldið er árlega í Vestmannaeyjum fyrir 6. flokk karla í knattspyrnu. Samstarfið í handboltanum hófst árið 1997 og hefur verið mjög farsælt. Um leið og Jóhann Pétursson í stjórn handboltans, þakkaði myndarlegan stuðning sagði hann að samstarfið hefði verið betra en besta hjónaband. Friðrik Stefánsson hjá Skeljungi sagði að samstarfíð við ÍBV hefði verið mjög farsælt og ánægjulegt. Vestmannaeyingar hefðu gert sér far um að standa við gerða samninga og yfirleitt gert gott betur.

Á réttri leið

24. nóvember ÍBV tók á móti Gróttu/KR í Eyjum í Essodeildinni eins og efsta deildin heitir þennan veturinn. ÍBV hefur gengið herfilega það sem af er vetrar og fengið mikið af mörkum á sig. Koma Harðar Flóka Ólafssonar til liðs við liðið hefur virkað sem vítamínsprauta á varnarleik liðsins. Nú hefur hann leikið tvo leiki og niðurstaðan er jafntefli á útivelli gegn FH og svo sigur á heimavelli gegn Gróttu/KR. Lokatölur í leiknum urðu 29-27 eftir að ÍBV hafði yfir í hálfleik, 14-10. Það virðist sem Sigbjörn Óskarsson sé á réttri leið með ÍBV. Það er hins vegar ekki Hörður Flóki sem vinnur leikina einn og sér. Ungir leikmenn skera úr um hverjir eru bestir.  Ungir leikmenn hafa verið að koma inn í liðið, Sigurður Ari og Sindri Ólafsson hafa skipt með sér hægra horninu en Sigurður er framtíðarskytta liðsins. 

Heimavöllurinn farinn að skila sér

ÍBV tók á móti næstefsta liði Essodeildarinnar í byrjun desember. Valsmönnum höfðu fyrir leikinn ekki tapað leik í deildinni. Leikir liðanna í gegnum tíðina hafa iðulega verið jafnir og skemmtilegir, þar sem baráttan hefur jafnvel náð út fyrir völlinn. Leikurinn yljaði þeim sem hugsa með hlýhug til gömlu góðu daganna þegar ÍBV náði hvað bestum árangri en liðið varð bikarmeistari 1991. ÍBV sigraði í leiknum, nokkuð sannfærandi með fimm mörkum, 34- 29 en náði mest sjö marka forystu.

Arnar Pétursson sagði eftir leikinn að heimavöllurinn væri loksins farinn að skila hagstæðum úrslitum.

Björn fær viðurkenningu

Á  aðalfundi Knattspyrnuþjálfarafélags Íslands fékk Björn Elíasson ÍBV viðurkenningu fyrir vel unnin störf við þjálfun yngri flokka félags síns. Hann hefur  lagt mikinn metnað í þjálfunina og verið knattspyrnu- þjálfarastéttinni til sóma við störf sín segir í frétt frá KÞÍ.

Markverðirnir vörðu yfir 50 skot

ÍBV tók á móti Val í Esso-deild kvenna en þessi lið mættust einmitt í síðasta leik ÍBV sem var í átta liða úrslitum bikarkeppninnar. Þá átti ÍBV ekki í vandræðum með gestina en í þetta sinn var leikurinn ekki jafn auðveldur. Valsstúlkur byrjuðu leikinn mjög vel og markvörður þeirra var leikmönnum ÍBV heldur betur erfiður. Vigdís Sigurðardóttir lét hins vegar ekki sitt eftir liggja og alls vörðu markverðirnir yfir fimmtíu skot í leiknum. ÍBV hafði þrátt fyrir það nokkuð öruggan þriggja marka sigur, 20-17 og kom sér þar með á topp deildarinnar ásamt Haukum og Stjörnunni.

Þetta var síðasti handboltaleikur ÍBV á þessu ári.

Samskip styrkja ÍBV

Rétt fyrir hátíðirnar var undirritaður samningur á milli Samskips og handknattleikshreyfingarinnar í Vestmannaeyjum. Um er að ræða samning við bæði karla- og kvennadeild ÍBV og gildir hann til þriggja ára. Fulltrúar handknattleiksdeildanna lýstu yfir mikilli ánægju með samninginn sem og Björgvin Arnaldsson, forstöðumaður Samskipa í Eyjum. Samningurinn felur í sér beina peningastyrki að upphæð 1,8 milljónir króna sem dreifist á milli deildanna næstu þrjú árin. Eins hljóðar samningurinn upp á ferðir með Herjólfi að upphæð 200.000 krónur á ári, miðað við einingarverð. Í staðinn fær Samskip auglýsingu á gólfi íþróttasalarins, fánar fyrirtækisins og merki verða áberandi á heimaleikjum ÍBV og Samskip verður kynnt sem einn af aðalstyrktaraðilum ÍBV.

Nýtt íþróttahús

Nýtt og glæsilegt íþróttahús var vígt í endaðan desember og lætur nærri að tæplega 1000 manns hafi mætt á vígsluhátíðina. Með þessu húsi eru Eyjamenn komnir í fremstu röð varðandi aðstöðu fyrir íþróttamenn og með þessu húsi ættu æfingatímar ungra íþróttamanna að færast til og er stefnt að því að allir æfingatímar verði búnir klukkan 21.30. Aðstaða fyrir áhorfendur tekur einnig stakkaskiptum og ættu að vera hvati fyrir Eyjamenn að fjölmenna á kappleiki í framtíðinni. Helst má segja að hljómburður í húsinu sé eitthvað sem má laga, en fólk kvartaði undan því að heyra ekki skilmerkilega ræður sumra ræðumanna.

Það voru margir sem tóku til máls við vígslu íþróttahússins, en fyrstur steig í pontu, eftir að Lúðrasveit Vestmannaeyja lauk sér af, var Ársæll Sveinsson framkvæmdastjóri Steina og Olla sem byggðu húsið. Ársæll  lýsti húsinu frá sjónarhóli verktakanna. Í máli hans kom fram að í janúar 2000 hafi verið ákveðið að ráðast í þessa framkvæmd og varð stálgrindahús frá Finnlandi fyrir valinu. Fyrsta skóflustungan var tekin 17. júní og 15. júlí hófst uppgröftur. Að

jafnaði voru 15-20 manns við störf í húsinu en allt upp í fjörutíu manns þegar mest var. Ársæll taldi upp helstu aðila sem komu að verkinu og hvað húsið býður upp á, en þar er einn keppnisvöllur, tveir löglegir handboltavellir, sex minni handbolta- og knattspyrnuvellir, tíu badmintonvellir, þrír blakvellir, tveir körfuboltavellir og fjórir búningsklefar. Sæti og bekkir

eru fyrir 800 manns og húsið er í heild 3100 fermetrar. Síðan afhenti Ársæll Guðjóni Hjörleifssyni bæjarstjóra lyklana að húsinu.

Guðjón sagði að húsið hefði verið á áætlun sem hljóðaði upp á 310 milljónir auk verðbóta. Aukaverk voru 7 milljónir. Guðjón lauk sínu máli með því að kalla fram Andreu Atladóttur formann íþróttaráðs og afhenda henni lyklana.

Björn Bjarnason menntamálaráðherra klippti svo á borðann og tók húsið formlega til notkunar.

Fleiri komu við í pontu og lýstu yfir ánægju sinni með nýja íþróttahúsið, þeirra á meðal voru

Ellert B. Schram formaður ÍSÍ, Ólafur Elísson sparisjóðsstjóri, Birgir Sveinsson formaður ÍBV og Árni Þór Árnason formaður Fimleikasambands Íslands, en hann var eini formaður

sérsambands innan ÍSÍ sem sá sér fært að mæta en Gunnar Gunnarsson mætti fyrir hönd HSÍ.

Eftir ræðuhöldin tók við glæsileg fimleikasýning ungra félaga úr fimleikafélaginu Rán. Eftir sýninguna tók við afhending verðlauna fyrir framúrskarandi árangur í hinum ýmsu

íþróttagreinum og eins var íþróttamaður Vestmannaeyja krýndur, og varð Íris Sæmundsdóttir knattspyrnukona fyrir valinu.

Það var vel við hæfi að stelpurnar í handknattleiksliði ÍBV skyldu leika vígsluleikinn í nýja húsinu, enda hafa þær staðið sig frábærlega undanfarin ár og ekki voru andstæðingarnir af

verri endanum, landslið Íslands. Leikurinn var bráðskemmtilegur allan tímann og skemmtu fjölmargir áhorfendur sér vel, en ÍBV vann leikinn með einu marki og skoraði Dagný Skúladóttir sigurmarkið rétt fyrir leikslok. Því má með sanni segja að byrjunin lofi góðu í nýju húsi.

Æfingar á kristilegum tíma

Magnús Bragason, formaður handknattleiksdeildar karla, segir að nýja íþróttahúsið breyti miklu fyrir allt íþróttastarf í Vestmannaeyjum. „Þetta skiptir miklu máli fyrir handboltann,

sérstaklega fyrir yngri flokkana því við getum haldið fjölliðamót aftur í Eyjum. Æfingatímar allra flokka verða á kristilegum tíma og auðveldara að fá húsið til afnota fyrir æfingaleiki. Síðast en ekki síst er aðstaðan fyrir áhorfendur miklu betri. Nú eru 800 sæti fyrir áhorfendur á móti 120 áður. Nú hefur fólk enga afsökun fyrir því að koma ekki á leiki. Fyrsti leikurinn hjá okkur verður 5. febrúar á móti Haukum."

Magnús segir að með tilkomu hússins verði möguleikar á fjölliðamótum og æfingaleikum miklu meiri. „Mót hefur verið sett á, í fimmta flokki karla, sem við hefðum ekki fengið ef nýja aðstaðan væri ekki fyrir hendi. Við erum þegar búnir með tvo æfingaleiki við Víking og tvö önnur lið hafa haft samband og vilja spila æfingaleiki í janúar. Þetta hefur ekki komið upp áður og við orðið að biðja menn að koma hingað. Funda- og stjórnaraðstaða, sem við höfðum ekki áður, skiptir miklu máli. Nú geta strákarnir haldið myndbandafundi þar sem hvort tveggja er fyrir hendi, sjónvarp og myndbandstæki. Við höfum bestu aðstæður sem

hugsast getur, möguleikarnir miklir og sóknarfæri mörg. Við vonum að fólk hjálpi okkur að gera þetta að sömu ljónagryfju og hinn salurinn var,"

Gamla árið kvatt

Árið 2001 var  svo kvatt með mikilli brennu í Hásteinsgryfjunni, sem ÍBV íþróttafélag stóð að.

2002

Janúar  

Samskip semur við ÍBV

Rétt fyrir hátíðirnar var undirritaður samningur á milli Samskips og handknattleikshreyfingarinnar í Vestmannaeyjum. Um er að ræða samning við bæði karla- og kvennadeild IBV og gildir hann næstu þrjú árin. Fulltrúar handknatteiksdeildanna lýstu yfir mikilli ánægju með samninginn sem og Björgvin Arnaldsson, forstöðumaður Samskipa í Eyjum. Samningurinn felur í sér beina peningastyrki að upphæð 1,8 milljónir króna sem dreifist á milli deildanna næstu þrjú árin. Eins hljóðar samningurinn upp á ferðir með Herjólfi að upphæð 200.000 krónur á ári, miðað við einingarverð. Í staðinn fær Samskip auglýsingu á gólfi íþróttasalarins, fánar fyrirtækisins og merki verða áberandi á heimaleikjum ÍBV og Samskip verður kynnt sem einn af aðalstyrktaraðilum ÍBV. 

Víkingarnir koma

Fyrsti æfingaleikur karlanna í nýja salnum var áætlaður á upphafsdögum nýs árs. Þorbergur Aðalsteinsson, handknattleiksþjálfari, mætti til Eyja með sína menn, en hann þjálfarVíkinga. Spilaðir voru tveir leikir á tveimur dögum en úrslit leikjanna voru ekki gerð kunn.  

Auglýst eftir gripum frá ÍBV

Í 2. Tölublaði Eyjafrétta árið 2002 var auglýst eftir hvort einstaklingar hefðu gripi undir höndum sér frá ÍBV „Stjórn Iþróttabandalags Vestmannaeyja leitar nú ýmissa gagna, sem tilheyra héraðssambandinu og gætu leynst víða í bænum. Hugmyndin er að koma þeim á einn stað, til framtíðarvarðveislu og gera þau aðgengileg. Þetta gætu verið fundargerðarbækur, myndir, bréf, gamlir búningar, verðlaunagripir eða annað það sem tilheyrt gæti ÍBV. Það eru vinsamleg tilmæli til þeirra, sem hugsanlega gætu haft slík gögn í fórum sínum, að koma þeim annaðhvort í Tvistinn til Birgis Sveinssonar eða á ritstjórn Frétta," segir í auglýsingunni.  

Veðrið hefði mátt vera betra

Þrettándagleðin fór fram með hefðbundnu sniði. Flugeldasýning hleypti fjörinu af stað um kvöldið og gengið var frá Hánni, þar sem jólasveinarnir komu niður, upp á Malarvöllinn við Löngulág þar sem hefðbundin hátíðahöld fóru fram. Veðrið hefði gjarnan mátt vera betra en það kom þó ekki í veg fyrir góða mætingu fólks. Glæsileg flugeldasýning var svo hápunktur kvöldsins en þetta kemur fram í tölublaði Frétta. 

Stelpurnar á toppinn

Handboltastelpurnar skutust á úrvalsdeildarinnar í Handbolta ásamt Haukum í janúar eftir að hafa sigrað Gróttu/KR 21-22. ÍBV átti harma að hefna en Amela

Hegic og félagar hennar í Gróttu/KR sigruðu IBV hér í Eyjum í upphafi íslandsmótsins. Leikurinn var í járnum nánast allan tímann en í hálfleik var staðan 11-10 fyrir heimastúlkur sem voru ávallt skrefinu á undan.

Baráttan hélt áfram í seinni hálfleik, heimastúlkur voru yfirleitt fyrri til að skora en undir lokin náði IBV agætum spretti en sigurmarkið skoraði Ana Perez örskömmu fyrir leikslok og tryggði ÍBV þennan mikilvæga sigur. Þetta var fyrsti leikur ÍBV árið 2002 en deildarkeppni hafði nánst legið niðri frá því í enda nóvember en liðin léku svo eina umferð um miðjan desember. Það má því að nokkru leyti segja að Islandsmótið, sem hefur til þessa verið barátta fjögurra liða, hafi alla möguleika á því að taka mjög svo óvænta stefnu en með sigrinu á Gróttu/KR stigu stelpumar stórt skref í átt að toppsætinu.

Erlingur Richardsson, þjálfari IBV, sagði eftir leikinn í samtali við Fréttir að leikurinn hefði verið mjög jafn. „Við vorum í hálfgerðum eltingaleik allan leikinn en náðum tvisvar sinnum að komast yfir og í annað sinn var það rétt áður en leikurinn var búinn. Eg er auðvitað alltaf ánægður með sigur en við sýndum engan glansleik í kvöld og vorum að gera of mikið af einföldum mistökum sem við verðum að laga fyrir föstudaginn þegar við tökum á móti FH. En það er gott að halda sér við toppinn. Með sigrinum náum við Haukum að stigum en skiljum Gróttu/KR dálítið eftir en það er enn mikið eftir af mótinu og maður verður ekki rólegur fyrren síðasti leikurinn er búinn." Stelpunum gekk þó ekki nógu vel gegn FH en leiknum lauk með jafntefli 21-21. Miðað við gengi liðina hefðu stelpurnar ekki átt að vera í neinum vandræðum með lið FH.  

Hjalti áfram hjá ÍBV

Frá því var greint á heimasíðu ÍBV, að náðst hafi samkomulag við Hjalta Jóhannesson, leikmann ÍBV, að hann leiki áfram með liðinu næstu 3 árin. Bakvörðurinn fótknái hefur undanfarin ár leikið með IBV  og verið ein af styrkustu stoðum liðsins. Það er því mikill léttir fyrir Eyjamenn að hann leiki áfram undir merkjum IBV.  

Enn reynir HSÍ að bregða fæti fyrir ÍBV

Það vakti nokkra athygli og furðu að leiktímanum í leik ÍBV og Hauka skyldi vera breytt aðeins tæpum sólarhring fyrir leik en það var fyrst og fremst krafa Hauka sem varð til þess að HSÍ breytti leiktímanum, án þess að ráðfæra sig við forráðamenn ÍBV, en þetta kemur fram í Fréttum. Samkvæmt heimildum Frétta barst tilkynning frá HSÍ um breyttan leiktíma á föstudagskvöldið, tæpum hálfum sólarhring fyrir leik og með ólíkindum að næststærsta sérsamband ISÍ getir leyft sér önnur eins vinnubrögð. En handknattleiksráðið brást skjótt við og flestir ef ekki allir mættu á réttum tíma á leikinn. 

HK vann Sparisjóðsmótið

Karlalið ÍBV hélt um helgina Sparisjóðsmót í handbolta þar sem meistaraflokkur ÍBV lék auk HK og íslenska landsliðsins, skipuðu leikmönnum 19 ára og yngri. A föstudaginn lék IBV gegn ungmennunum og sigraði naumlega en hvorki Mindaugas né Petras léku með liðinu þar sem þeir eru báðir í Litháen við landsliðsæfingar. HK sigraði svo ungmennalandsliðið lfka og því varð síðasti leikurinn í mótinu, milli ÍBV og HK hreinn úrslitaleikur. Fyrri hálfleikur var afburðaslakur hjá IBV en gestirnir úr Kópavoginum sigruðu svo örugglega í leiknum og unnu þar með mótið. I lok mótsins var svo slegið upp grillveislu sem þótti hin besta skemmtun. 

Ágætir æfingaleikir

Karlalið ÍBV í knattspyrnu lék tvo æfingaleiki í Reykjaneshöllinni í lok janúar. Þeir voru hluti af litlu æfingamóti þar sem auk ÍBV tóku þátt ásamt Keflavík, Þór frá Akureyri og FH. ÍBV byrjaði á því að spila gegn FH og var sá leikur mjög opinn og skemmtilegur. Njáll Eiðsson, þjálfari ÍBV sagði við Fréttir að leikurinn hefði, þrátt fyrir tapið, verið ágætlega leikinn af ÍBV. „Við vorum mun betri í fyrri hálfleik og vorum í raun klaufar að vera ekki búnir að klára leikinn þá. Það vantaði nokkra sterka leikmenn. Kjartan, Ingi, Hjalti Jóns., og Atli eru allir meiddir og Birkir og Unnar Hólm spiluðu bara annan leikinn. Í leiknum gegn Þór óðum við hreinlega í færum en gekk illa að nýta þau. Sigurður Ragnar Eyjólfsson nýtti þó eitt færanna og þrátt fyrir yfirburði okkar þá var jafntefli niðurstaðan." Mörkin gegn FH skoruðu þeir Gunnar Heiðar Þorvaldsson 2 og Bjarni Geir Viðarsson 1. 

Bikarmeistararnir lögðu Íslandsmeistarana

Bikarmeistarar ÍBV tók á móti Íslandsmeisturum Haukum í undanúrslitum bikarkeppninar í Eyjum í lok janúar. Fyrirfram var búist við hörkuleik en þessi lið börðust um sigur bæði í Islandsmótinu og bikarkeppninni í fyrra en í bikarnum vann ÍBV einmitt eftir æsispennandi Ieik þar sem sigur vannst í framlengdum leik. Haukastúlkur voru minnugar leiksins frá því í fyrra og virtust vera ákveðnari til að byrja með. En sú frábæra stemmning sem var í húsinu varð til þess að Islandsmeistararnir fóru á taugum á meðan leikmenn IBV gengu á lagið og unnu leikinn nokkuð örugglega 21-19 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 12-9. Það var sannkölluð hátíðarstemmning í nýja íþróttahúsinu þar sem rúmlega sjö hundruð manns voru mætt. Einhverjir höfðu áhyggjur af því að sú stemmning sem náðist oft í gamla húsinu næðist ekki í því nýja en þær voru ástæðulausar. Sjaldan hefur annar eins hávaði heyrst á handboltaleik í Vestmannaeyjum. Stelpurnar mæta Gróttu/KR í úrslitlaleiknum sem fer fram í Laugardalshöllinni þann 16. Febrúar. Mörk ÍBV: Dagný Skúladóttir 6, Ana Pérez 5/2, Theodora Visokaite 4, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Andrea Atladóttir 2, Isabel Ortis I. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 18/1.

Í tölublaði Frétta eftir leikinn voru birt viðtöl við Vigdísi Sigurðardóttur markmann ÍBV og Erling Richardsson þjálfara. „Þetta era mjög jöfn lið þannig að það mátti lítið út af bregða. Ég hélt að þetta væri komið hjá okkur í stöðunni 20-16, en það var það alls ekki. Mér fannst við ekki mjög skynsamar undir lokin. Spiluðum of stuttar sóknir en við höfðum það sem betur fer," sagði Vigdís Sigurðardóttir markmaðurinn knái. „Stemmningin var alveg meiriháttar en ég var sú eina í liðinu sem vildi spila í gamla salnum. Ég hef heldur betur skipt um skoðun núna. Þessi stuðningur er mjög mikilvægur fyrir okkur stelpurnar því við erum að sjá andlit sem við hófum aldrei séð áður á leikjum hjá okkur og að fá svona marga á leikinn sýnir okkur að við eigum besta heimavöllinn á landinu," sagði Vigdís Sigurðardóttir markvörður liðsins.

Erlingur Richardsson er að komast í fyrsta sinn í bikarúrslitaleik sem þjálfari meistaraflokks. „Ég var dálítið stressaður um miðjan fyrri hálfleikinn því mér fannst við vera komnar með of mikið forskot, eins kjánalega og það hljómar nú. Hættan er að þá verði leikmenn værukærir, haldi að sigurinn sé í höfn. Það gerðist ekki og við vorum yfirleitt þremur til fjórum mörkum yfir og leikurinn spilaðist nánast eins og við lögðum upp með. Þær spiluðu 6-0 vörn sem við reiknuðum með og vorum búin að vinna í og vörnin stóð fyrir sínu, þannig hefst þetta. Sóknarleikurinn var mjög kaflaskiptur hjá okkur, við vorum að gera ágæta hluti en inn á milli kom einstaklingsframtak sem gengur ekki upp á móti jafn sterku liði og

Haukarnir eru. Það var auðvitað frábært að sjá rúmlega sjö hundruð manns á leiknum þegar bæjarfélagið er ekki stærra en þetta. Ég held að það séu ekki margir bæir á landinu sem gætu leikið þetta eftir en við óskum núna bara eftir áframhaldandi stuðningi í nýja húsinu." 

Nóg um að vera hjá yngri flokkunum

Þriðji flokkur kvenna lék í lok janúar á Islandsmótinu í innanhússboltanum en flokkurinn hefur verið einn af þeim bestu á landinu í áraraðir. En nú tapaði liðið hins vegar öllum sínum leikjum í riðlakeppninni og komst því ekki áfram.

Urslit leikjanna voru þessi: IBV-Umf. Bessastaðarhrepps 0-2, ÍBV-Fjólnir 0-5, ÍBV -Haukar 1-7.

Fjórði flokkur karla lék í Þorlákshöfn í Suðurlandsriðli. Liðið rúllaði yfir andstæðinga sína og sigraði í riðlinum. ÍBV-Ægir 7-2, ÍBV-Hamar 4-1, ÍBV-Selfoss 3-1, ÍBV-KFR 6-2.

Fjórði flokkur kvenna lék einnig á sunnudaginn og spilaði liðið í Fylkishöllinni. Liðið stóð sig ágætlega og endaði í öðru sæti.

Úrslit: ÍBV-Fylkir 2-1, ÍBV-Ægir l-l,ÍBV-HK0-5,ÍBV-Víðir5-2.

Þá spilaði fimmti flokkur karla í Framhúsinu sl. laugardag en strákarnir enduðu í fimmta og næstneðsta sæti riðilsins. Úrslitin voru þessi: Umf. Bessast. 1-3, ÍBV Keflavík 2-1, ÍBV-Fram 2-12, ÍBV-Ægir 1-5, ÍBV- Grótta 1-1.

Bikarfjör í yngri flokkum

Annar flokkur karla komust um miðjan janúar í undanúrslit í bikarkeppni aldursflokksins. Liðið lék gegn hinu sterka liði FH-inga og fór leikurinn fram hér í Eyjum. Liðið leikur ekki í íslandsmótinu og því er árangurinn enn betri enda er liðið að spila mun færri leiki en mótherjar þeirra. Leikurinn var æsispennandi en aðeins munaði einu marki í hálfleik þar sem FH leiddi, 14-15. Í síðari hálfleik höfðu strákamir betur en sigurmarkið kom þegar venjulegum leiktíma lauk, 29-28. Sigurður Ari Stefánsson skoraði það og kom ÍBV þar með í undanúrslit keppninnar.

Mörk ÍBV: Kári 11, Sigurður Ari 8, Davíð 4, Karl 3, Sigþór 2 og Sindri 1.

Strákarnir mætti svo Val í undanúrslitum þar sem gestirnir höfðu betur 29-34. Sigbjörn Óskarsson, þjálfari sagði í samtali við Fréttir að strákarnir hefðu barist hetjulegri baráttu. „Við vorum inni í leiknum allan tímann og í hálfleik munaði bara einu marki. En við misstum dampinn í seinni hálfleik og þar kom bersýnilega í ljós munurinn á leikæfingu liðanna. Það er grátlegt að geta ekki boðið strákunum upp á þáttöku í íslandsmótinu en HSÍ skipulagði mótið þannig að það væru þrettán leikir í Reykjavík og ferðakostnaðurinn við það er einfaldlega allt of hár."

Unglingaflokkur kvenna ÍBV lék einnig í bikarkeppninni en stelpumar fóru til Akureyrar og léku gegn KA. Heimastúlkur höfðu undirtökinnánast allan leikinn en undir lokin hrundi hins vegar leikur IBV og KA stúlkur sigmðu með 24-18. Markahæstar voru þær Aníta Ýr 8, Bjarný 3, María 3 og Þórsteina 2.

Þriðji fiokkur karla tók á móti Val í bikarkeppninni þar sem liðið tapaði naumlega 19-20 en leikurinn var í sextán liða úrslitum keppninnar.

Strákarnir léku einnig gegn ÍR í Íslandsmótinu sömu helgi og bikarleikurinn fór fram en báðir leikirnir voru spilaðir í Eyjum.  ÍBV var betra liðið framan af en undir lokin tóku gestirnir atkvæðamestu leikmenn IBV úr umferð og við það riðlaðist leikur liðsins. Gestirnir gengu á lagið og náðu að jafna 26-26 áður en yfir lauk. Þrátt fyrir jafnteflið er ljóst að mikið býr í liðinu. 

Tvær í kvennalandsliðið

ÍBV á tvo fulltrúa í íslenska landsliðinu en það eru þær Dagný Skúladóttir og Vigdís Sigurðardóttir. Þær voru valdar til að fara með liðinu í æfingabúðir á Laugarvatni þar sem æft verður og leikinn einn æfingaleikur. Vigdís hefur ekki verið í náðinni hjá þjálfaranum en eftir að hún nánast lokaði markinu í seinni hálfleik í leik ÍBV og Íslands þá sannfærðist hann og valdi hana. 

Nýr maður í knattspyrnuráð

Ákveðnar mannabreytingar hafa farið fram í knattspymuráði karla en Sigurjón Kristinsson hefur ákveðið að snúa sér að öðmm verkefnum. Nú er búið að finna eftirmann Jonna en það er Ástþór Jónsson, verslunarstjóri 11-11. 

Gunnar Berg með landsliðinu

Gunnar Berg Viktorsson var valinn í landsliðshópinn sem fór á Evrópumeistaramótið í handknattleik í Svíþjóð. Gunnar Berg hefur lengi verið viðloðandi íslenska landsliðið í handknattleik en þetta mun vera í fyrsta sinn sem hann spilar með liðinu á stórmóti eftir að hafa fengið smjörþefínn aðeins nítján ára gamall. Tæplega sjö ára undirbúningi er vonandi þar með lokið enda hefur hann verið að spila mjög vel í þau fáu skipti sem hann fær tækifæri. Í viðtali sem tekið var við Gunar Berg í Fréttum á meðan hann var staddur úti segir hann að draumurinn um að leika með íslenska landsliðinu í stórmóti sé nú loksins að rætast eftir að hafa verið með rétt utan viðleikmannahópinn undanfarin sex ár. „Það má kannski segja að ég hafí verið orðinn atvinnumaður í bekksetu með landsliðinu. En þetta er allt á réttri leið, ég er að spila eitthvað í flestum leikjunum og það er reyndar áberandi með Guðmund Guðmundsson að flestir eru að spila eitthvað í þessum leikjum. Fyrir vikið er miklu betri mórall í liðinu núna og minni pressa á einstaka leikmenn að standa sig í hverjum einasta leik. Leikimir á móti Þjóðverjum á undirbúningstímabilinu komu mér hingað og nú fæ ég tækifæri á að mæta þeim aftur. Mér fannst ég spila vel á móti þeim heima og vona að ég fái aftur tækifæri í byrjunarliðinu þegar við spilum gegn þeim," sagði Gunnar Berg meðal annars í ítarlegu viðtali þar sem hann ræddi um landsliðið og lífið úti í Frakkalandi þar sem hann lék með Paris St. Germain.  

FEBRÚAR: 

Sigur í æfingaleikjum

Í byrjun febrúar lék meistaraflokkur karla í knattspyrnu tvo leiki en leikirnir fóru báðir fram í Reykjavík. Lið ÍBV var að mestu leyti skipað þeim leikmönnum sem voru í eða við hópinn síðastliðið sumar að tveimur undantekningum, Sigurður Ragnar Eyjólfsson lék sinn annan leik með ÍBV en það sem vakti mesta athygli var að Magnús Steindórsson, leikmaður KFS spilaði báða leikina með ÍBV og skoraði hvorki fleiri né færri en fjögur mörk í leikjunum tveimur. Fyrst var leikið gegn Fjölni og sigraði ÍBV þann leik nokkuð auðveldlega 4-1 en mörk ÍBV skoruðu þeir Magnús 2, Óskar Jósúa og Bjarni Rúnar sitt markið hvor en Bjarni er að stíga sín fyrstu spor með liðinu. Seinni leikurinn var svo gegn fyrrum lærisveinum Njáls Eiðssonar og áttu Eyjamenn ekki í vandræðum með þá og sigruðu í þetta sinn 3-1. Magnús skoraði tvö og hefur greinilega verið á skotskónum. Pétur Runólfsson skoraði svo þriðja mark ÍBV. 

Strákarnir aftur af stað

Handboltinn hjá strákunum fór aftur að rúlla eftir pásu vegna Evrópumeistaramóts í handboltanum. Sigurbjörn Óskarsson, þjálfari ÍBV sagði í samtali við Fréttir að pásan hefði nýst þeim ágætlega ,,Reyndar vorum við að fá Litháana aftur til okkar í þessari viku og Minde er meiddur og allt útlit fyrir að hann verði ekki klár næstu tvær vikurnar jafnvel. Hléið hefur hins vegar verið skuggalega langt og við náðum ekki að spila nógu marga æfingaleiki en náðum samt sem áður nokkrum ágætis leikjum. Ég kvíði engu um framhaldið, við vorum á góðri siglingu fyrir hléið og unnum síðustu fimm leikina. Stjarnan stal hins vegar af okkur tveimur stigum í haust þannig að við eigum harma að hefna og ætlum okkur sigur. Við höfum sett okkur markmið og það er að ná 75-80 prósent árangri úr þeim leikjum sem eftir eru. Þá yrðum við væntanlega í einu af fjórum efstu sætunum. Við ætlum okkur í úrslitaleikina og ekkert annað," sagði Sigbjörn. Fyrsti leikurinn var gegn Stjörnuni á heimavelli þeirra en honum lauk með jafntefli 21-21 eftir að IBV hafði farið illa að ráði sínu síðustu mínúturnar.

Stjarnan byrjaði leikinn betur og náðu fljót þriggja marka forystu. ÍBV skoraði næstu fimm mörk og breyttu stöðunni úr 5-2 í 5-7. Jafnræði var með liðinum það sem eftir lifði leiks og var ÍBV með tveggja marka forskot þegar flautað var til hálfleiks, 11-13.

Strákarnir mættu ekki til leiks í byrjun síðari hálfleiks og Stjarnan náði þriggja marka forskoti. En góður leikkafli síðasta stundarfjórðunginn gerði það að verkum að ÍBV var með pálmann í höndunum undir lokin. En í þrígang mistókst Eyjamönnum að auka muninn í tvö mörk og undir lokin munaði minnstu að heimamenn næðu að stela sigrinum en Hörður Flóki Ólafsson, besti maður vallarins, varði vel og tryggði þar með ÍBV stigið.

Nú situr IBV í áttunda sæti, með jafnmörg stig og KA en lakara markahlutfall. ÍBV hefur ekki tapað í sex leikjum í röð, gert þrjú jafntefli og unnið þrjá leiki sem hefur skilað liðinu níu af þeim þrettán stigum sem liðið hefur nú.

Mörk ÍBV: Petras Raupenas 6, Mindaugas Andriuska 5/5, Arnar Pétursson 4, Sigurður Bragason 2, Sigþór Friðriksson 1, Jón Andri Finnsson 1, Kári Kristjánsson 1, Sigurður Ari Stefánsson 1. Varin skot: Hörður Flóki Ólafsson 21/2 

Veldur vandræðum

Í byrjun febrúar var flugvöllurinn í Eyjum aðeins opinn til klukkan sjö á kvöldin þar sem flugumferðarstjórar áttu í kjarabaráttu og höfðu teflt fram því vopni að banna alla yfirvinnu hjá flugumferðarstjórum. Það að ekki skuli vera flug innanlands á kvöldin setur íþróttahreyfinguna á annan endann, enda fara flestir leikir fram á kvöldin og oft í miðri viku. Karladeildin verður þétt leikin næsta tvo og hálfan mánuðin og lítið svigrúm til breytinga en kvennadeildin er ekki leikin jafn þétt og líklega verða áhrif verkfallsins í lágmarki hjá þeim. Magnús Bragason, formaður handknattleiksráðs karla, sagði í samtali við Fréttir að málið væri komið á mjög alvarlegt stig. „Við eigum leik núna á sunnudaginn gegn ÍR en leikurinn á að fara fram klukkan átta um kvöldið og því erum við í sömu vandræðum og ef leikurinn færi fram í miðri viku. Þetta er auðvitað rosalega slæmt mál eins og hefur nú þegar sýnt sig hjá kvennaboltanum þegar leik ÍBV og KA/Þórs var frestað oftar en einu sinni vegna verkfallsins. Þetta er ekki síst slæmt núna því það væri mjög mikilvægt fyrir handboltann hér heima að fara af stað með stæl eftir gott gengi landsliðsins á Evrópumótinu til að auka vegsemd íþróttarinnar að nýju."

Þorvarður Þorvaldsson hjá handknattleiksdeild kvenna tók í sama streng og Magnús. „Mér fannst ástandið vera orðið mjög slæmt hér í byrjun mótsins þegar samgöngumar voru komnar í þennan farveg sem þær eru í núna en svo bætist þetta við í ofanálag og ég sé ekki alveg lausnina á vandamálinu. Við í kvennaboltanum erum reyndar í ágætismálum þar sem það eru fáir leikir eftir fram að úrslitakeppni og nægt svigrúm til að spila um helgar. Við verðum hinsvegar bara að vona að þessi kjarabarátta flugumferðarstjóra leysist sem fyrst því auðvitað setur þetta handboltanum í landinu stól fyrir dymar." 

Sex í úrtaksæfingar

Hafnar eru úrtaksæfingar hjá yngri landsliðum Íslands í knattspyrnu þrátt fyrir að rúmir fjórír mánuðir  séu í að knattspyrnuvertíðin hefjist fyrir alvöru. Úrtaksæfingar fyrir u-17 og u-19 ára landsliðin fóru fram í febrúar, bæði í kvenna- og karla knattspyrnu þar sem ÍBV átti sex fulltrúa. Hjá drengjunum eru það þeir Ólafur Þ. Berry og Björgvin M. Þorvaldsson sem voru valdir til æfinga hjá U-17 ára landsliðinu en enginn frá ÍBV er á meðal þeirra knattspymumanna sem munu mæta á æfingu hjá U-19 ára landsliðinu. Hjá stúlkunum eigum við hins vegar fulltrúa í báðum landsliðum . Hjá U-17 ára landsliðinu sjá þær Karitas Þórarinsdóttir og Sara Sigurlásdóttir um að halda uppi heiðri Eyjamanna. Á U-19 ára æfingunum eru hins vegar þær Elva D. Grímsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir en sú síðarnefnda var fastamaður í liðinu á síðasta ári. 

Samstarfssamningur milli ÍBV íþróttafélags og Íslandsbanka

ÍBV íþróttafélag og Íslandsbanki undirrituðu samstarfssamning sín á milli til næstu þriggja ára. Íslandsbanki er þar með orðinn einn aðalstyrktaraðilinn hjá ÍBV íþróttafélagi. Íslandsbanki verður með auglýsingu á baki æfingagalla m.fl.karla og kvenna í handbolta og fótbolta. Þá mun Íslandsbanki verða sýnilegur í öllum auglýsingum sem og leikskrám og blöðum sem félagið gefur út. Fána Íslandsbanka verður flaggað á öllum heimaleikjum hjá ÍBV og auglýsingaskilti á völlum félagsins. „Samningurinn er mjög mikilvægur fyrir það mikla starf sem er unnið innan félagsins. Fyrir meistaraflokka félagsins og unglingastarfið er þetta gríðarlega mikilvægt að hafa fyrirtæki eins og íslandsbanka innan sinna vébanda. Við þökkum þeim kærlega fyrir og vonum að samstarfið eigi eftir að vera árangursríkt eins og undanfarin," sagði Magnús Sigurðsson framkvæmdastjórí ÍBV í samtali við Fréttir. 

Spennan magnast

Bikarúrslitaleikurinn í handbolta milli ÍBV og Gróttu/KR verður spilaður 16. febrúar en spennan fyrir leiknum er gríðarleg enda getur ÍBV varið titilinn. Fréttir slógu á þráðinn til fyrirliða liðanna til að forvitnast um undirbúningin en það eru þær Ingibjörg Jónsdóttir og Ágústa Edda Björnsdóttir.

„Ég er búin að segja stelpunum að ég ætla að lyfta bikarnum í fyrsta sinn en ég var ekki með í fyrra," segir Ingibjörg. „Það var agalegt að standa við hliðarlínuna og geta ekkert gert þegar mest lá við en það verður allt annað að vera inni á vellinum og í baráttunni. Annars á ég von á mjög jöfnum leik og þess vegna verður mikilvægt fyrir okkur að halda einbeitingunni allan leikinn. Þær þyrstir orðið í titil en þær töpuðu í bikarúrslitum fyrir tveimur árum og töpuðu þá Iíka fyrir okkur um Islandsmeistaratitilinn þannig að þær eiga harma að hefna." Hvernig er undirbúningnum háttað? „Ég býst við að við eigum eftir að leggja áherslu á tæknileg atriði í okkar leik. Við munum að sjálfsögðu skoða leik Gróttu/KR á myndbandi en við munum einbeita okkur að okkar leik . Ef við spilum af eðlilegri getu þá óttast ég ekkert. Breiddin er meiri nú en í  að fyrra þannig að ef einhver í liðinu á slæman dag þá bætir annar það upp. En ég vil bara hvetja sem flesta til að koma með okkur og mæta í Laugardalshöllina á laugardaginn, það munar um stuðninginn." „Ég met þetta þannig að þessi tvö lið séu mjög áþekk að styrkleika," segir Ágústa Edda Bjömsdóttir. „ Þau hafa spilað tvo leiki og unnið sinn hvort sem segir sitt. Reyndar var kannski lítið að marka fyrri leikinn enda var mótið svo til nýbyrjað en seinni leikurinn úti í Eyjum var í járnum allan tímann og sigurinn hefði getað endað hvorum megin sem var. Eg á þess vegna von á því að leikurinn verði jafn og spennandi allan tímann og eiginlega vona það því það er alltaf skemmtilegra að vinna svoleiðis leiki." Nú fáið þið styttri tíma til að undirbúa ykkur fyrir leikinn en hvernig munuð þið nýta tímann? „Það er rétt við spiluðum á þriðjudaginn í deildinni en ég held að undirbúningurinn verði ekki frábrugðinn. Við komum að sjálfsögðu til með að skoða upptökur af ÍBV og svo munum við vinna okkar varnarvinnu út frá því. Við erum að mestu leyti heilar fyrir utan línumanninn okkar sem meiddist og verður ekki með. Svo hefur markvörðurinn hjá okkur verið tæpur í allan vetur en líklega lætur hún sig hafa það. 

Uppgjör toppliðanna

Haukar tóku á móti ÍBV í Essodeild kvenna í toppslag  deildarinnar. Í síðustu tvö skipti sem þessi lið mættust hafði ÍBV betur en báðir leikirnir voru spilaðir í Eyjum en ÍBV hafði ekki tekist að leggja Hauka af velli á Ásvöllum og þar varð engin breyting á. Leikurinn endaði með fjögurra marka sigri heimastúlkna, 24 - 20, en leikur ÍBV hrundi nánast til grunna í leikhléi en þá var staðan 10-12 ÍBV í vil. ÍBV byrjaði betur í leiknum og leiddi nánast frá upphafi. Mest náði ÍBV fjögurra marka forystu 6-10 en kæruleysi í leik ÍBV undir lok fyrri hálfleiks varð til þess að Haukarnir náðu að laga stöðuna í stað þess að ÍBV bætti við forystuna. Staðan í hálfleik var engu að síður vænleg, tveggja marka forskot 12-10 gegn Haukum á útivelli er vel ásættanlegt. En það var eins og leikmenn ÍBV hefðu verið of sigurvissir því það tók heimastúlkur ekki nema tæpar tíu mínútur að brjóta mótspyrnuna á bak aftur. IBV skoraði fyrsta mark seinni hálfleiks en næsta mark kom ekki fyrr en eftir fjórtán mínútna leik en þá höfðu Haukarnir skorað átta mörk og voru því komnar með þægilega, fjögurra marka forystu. Sóknarleikur ÍBV hrundi gjörsamlega við það að Haukarnir breyttu um varnaraðferð en slíkt ætti ekki að koma jafn leikreyndu liði og ÍBV úr skorðum eins og raunin varð. Islandsmeistararnir þurftu ekki að sýna neinn glansleik til að innbyrða sigurinn sem var öruggur eftir að þær náðu forystunni.

Mörk ÍBV: Theodora Visokaite 5/1, Andrea Atladóttir 4, Ana Perez 4, Dagný Skúladóttir 3, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Elísa Sigurðardóttir 2. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 16/1. 

Eyjamenn voru áberandi

Helgina 8.-10. febrúar fór fram ársþing KSÍ en þar áttu Eyjamenn að sjálfsögðu sína fulltrúa frá bæði ÍBV og KFS. Af þeim tíu tillögum til breytinga á lögum og reglum KSÍ áttu Eyjamenn þrjár. KFS kom með tillögu að breyttu keppnisfyrirkomulagi í neðstu tveimur deildunum og að U-23 ára liðum yrði meinuð þáttaka í bikarkeppni meistaraflokks. Ljóst var að stuðningur risanna við seinni tillögunni yrði lítill enda var tillagan felld. Tillagan um breytt keppnisfyrirkomulag í annarri og þriðju deild var forvitnileg enda samdóma álit þeirra sem eru með lið í þriðju deild að núverandi fyrirkomulag er mjög ósanngjamt. Þrátt fyrir þetta þá var tillagan felld. ÍBV bar fram tillögu um jöfnunarsjóð í deildarbikarnum þar sem ferðakostnaður yrði jafnaður út með sameiginlegum sjóði. Tillögunni var vísað til mótanefndar. Þá voru endurkjörnir í stjórn KSI þeir Einar Friðþjófsson og Jóhannes Ólafsson. 

Birkir Ívar til Spánar

Birkir Ívar Guðmundsson, Eyjapeyinn sem varið hefur mark Stjörnunnar undanfarið, hefur nú fetað í fótspor fyrrum félaga sinna hjá IBV, þeirra Gunnars Bergs Viktorssonar og Guðfinns Kristmannssonar og haldið út í hinn harða heim atvinnumennskunnar í handknattleik. Nú eigum við Eyjamenn fulltrúa í þremur löndum. Birkir hélt til Spánar en Stjörnumenn lánuðu hann til 2. Deildarliðsins Balonamo Torrevieja.

Birkir Ívar hefur þegar leikið einn leik með liðinu, sem leikur í B-deildinni þar í landi þar sem honum gekk vel. 

Bikarinn áfram í Eyjum

ÍBV varði bikarmeistaratitilinn þegar liðið sigraði Gróttu/KR örugglega 22-16 þar sem öflugur varnarleikur skók sigurinn. Fyrsta markið kom frá Gróttu/ KR eftir rúma mínútu en næstu tólf sóknir fóru í súginn á meðan Eyjastúlkur skoruðu sex mörk þó að átta sóknir þeirra færu forgörðum. Staðan var því 6:1 sem var alveg í takt við leikinn því vörn Vestmannaeyinga var mjög hreyfanleg og skyttur Gróttu/ KR fengu varla færi á skoti eða línuspili enda virtust Eyjastúlkur lesa sóknartilburði þeirra eins og opna bók. Fyrir vikið voru skotin sem sluppu í gegn oft úr erfiðum færum auk þess að Vigdís Sigurðardóttir í marki ÍBV var í miklum ham. Þegar staðan var 8:2 eftir um 20 mínútna leik var sem Gróttu/ KR-stúlkur tækju sig saman í andlitinu því þeim tókst að minnka muninn úr sex mörkum niður í 5 fyrir leikhlé. Síðari hálfleikur byrjaði svipað og sá fyrri og ÍBV náði 14:6 forystu. Þá sá þjálfari Gróttu/KR að svo mætti ekki við búið standa, breytti í framliggjandi vörn, sem sló Eyjastúlkur útaf laginu um tíma uns aðeins munaði fjórum mörkum, 16:12. Grótta/KR fékk færi til að minnka muninn niður í þrjú mörk en vopnin snerust í höndum þeirra og ÍBV náði yfirhöndinni á ný. Sigurinn var í höfn og í stöðunni 22:14 þegar nokkrar mínútur voru til leiksloka var flestum af varamannabekk ÍBV skipt inná. Eyjastúlkur unnu fyrir þessum sigri, sem byggðist að langmestu leyti á sterkri vörn er hélt allan leikinn. Það eru engin ný sannindi að slíkt er oftast lykill að sigri og þegar svo sóknarleikurinn var ágætur ásamt góðri markvörslu var fátt sem gat komið í veg fyrir sigur því sama var ekki uppi á teningnum hjá hinu liðinu. Einnig munaði um að leikmenn voru greinilega vel undirbúnir og í góðu líkamlegu formi enda þarf úthald til að halda uppi góðri vörn í 60 mínútur. Allir leikmenn stóðu fyrir sínu í vörninni en í sókninni var Theodora Visokaite afar ákveðin og braust áfram og Ana Perez og Andrea Atladóttir áttu mörg góð skot. Það neyddi varnarmenn mótherjanna til að koma aðeins út og þá losnaði um Ingibjörgu Jónsdóttur á línunni og Dagnýju Skúladóttur í horninu. Gróttu/KR-stúlkur mættu ákveðnar til leiks en voru slegnar útaf laginu í sókninni og fundu sig því ekki sem skyldi í vörninni þó að hún væri oft með ágætum. Liðið var lengi að bregðast við vandanum, ekki fyrr en það þurfti að vinna upp nokkurra marka mun, sem var því ofviða.

Þó að leikurinn hafi aldrei komist á spennustigið vegna yfirburða ÍBV var hann aldrei leiðinlegur og tefla Eyjamenn fram einu skemmtilegasta kvennaliði sem sést hefur til hér á landi. Oft er taugatitringur í liðum fyrir þessa leiki en það var eins og ÍBV liðið hafí ekki haft neinar áhyggjur af því. Leikmennirnir spiluðu allir mjög vel, varnarleikurinn skipti miklu og á bak við varnarmúrinn er besti markvörður landsins. Sóknarleikurinn gekk líka mjög vel fyrir sig og erfitt að taka einhvern einn leikmann út en frammistaða Theodoru Visokaite, sem kom inn í byrjunarliðið var eftirtektarverð án þess að hallað sé á liðsheildina.

Mörk IBV: Theodora Visokaite 6, Ana Peréz 6/3, Dagný Skúladóttir 5, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Andrea Atladóttir 2.

Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 14, Iris Sigurðardóttir 1.

-Lítil mótstaða kom á óvart

„Þetta kom okkur mjög á óvart hversu litla mótspyrnu við fengum," sagði Andrea Atladóttir í samtli við Fréttir eftir leikinn. „Ég held að það sem skildi liðin fyrst og

fremst að var það hversu vel undirbúnar við vorum. Það var engin taugaveiklun í liðinu, við vorum með kollinn í lagi og þá gengur allt upp. Þær virtust vera stressaðar og það er mjög erfitt. Við unnum þetta hins vegar fyrst og fremst á sterkri vörn, þær komust hvorki lönd né strönd gegn okkur í fyrri hálfleik en svo var maður alltaf að bíða eftir slæma kaflanum. Við töluðum um það í hálfleik að það væri kannski bara ágætt að sleppa honum í þetta skiptið og það gerðum við," sagði Andrea.

-Þær áttu aldrei möguleika

Dagný Skúladóttir var að fagna sínum fyrsta titli í meistaraflokki um helgina og hún sagði í samtali við Fréttir að Grótta/KR hefði í raun aldrei átt möguleika í leiknum. „Við náðum tökum á þeim strax frá fyrstu mínútu. Varnarleikurinn var sterkur og okkur gekk mjóg vel í sókninni. Við komum vel undirbúnar og kerfin voru að virka hjá okkur. Andlega hliðin var líka í lagi, við komum mjög ákveðnar til leiks en ætluðum samt sem áður fyrst og fremst að njóta þess að spila úrslitaleik. Þetta var mun auðveldara en við áttum von á, þær komu bara alls ekki tilbúnar til leiks og við nýttum okkur það," sagði Dagný.

- Bjóst við þeim grimmari

„VIÐ lögðum grunninn að þessum sigri fyrsta korterið því eitt mark hjá þeim eftir það er ekki mikið,“ sagði Eyjastúlkan Ingibjörg Jónsdóttir, fyrirliði ÍBV í samtali við Morgunblaðið en Ingibjörg stóð fyrir sínu í vörninni og vann vel fyrir sóknina hinum megin. „Vörnin small saman og við fengum hraðaupphlaup enda lögðum við upp með að loka vörninni og ná að spila hratt. Það gekk eftir en ég bjóst við þeim miklu grimmari.“  Ég var bara smeyk um tíma þegar þær breyttu í framliggjandi vörn og við þurftum nokkrar mín- útur til að ná tökum á því en svo var sigurinn aldrei í hættu. Þær reyndu þá að taka tvo úr umferð en við erum með góða einstaklinga svo það gekk ekki upp,“ bætti Ingibjörg við og var ánægð með undirbúning liðsins. „Þjálfarinn sagði að við hefðum meiri reynslu en hann í svona leikjum og það værum við sem yrðum inni á vellinum. Það hefur ekki verið neitt stress í kringum þennan leik, við komum með Herjólfi daginn fyrir leik. Við erum búin að vinna okkar heimavinnu og Erlingur hefur undirbúið þennan leik vel.“ Ingibjörg fékk einnig verðlaunapening fyrir bikarsigurinn í fyrra en var þó ekki að spila, heldur til aðstoðar á bekknum, komin átta mánuði á leið. „ Það var erfiðara að vera á bekknum en að spila núna en samt var skemmtilegra að spila og mér finnst ég eiga meira í þessum bikar,“ sagði Ingibjörg og hampaði bikarnum.

-Vissi að við gætum haldið út hraðan leik

„Ég var aldrei örugg með sigurinn, sama hvernig staðan var, því þegar við vorum fimm mörkum yfir var ég viss um nú færi allt að klikka – það þurfti því að hafa varann á og við misstum aldrei tökin á leiknum,“ sagði Vigdís Sigurðardóttir, markvörður Eyjastúlkna, í samtali við Morgunblaðið eftir leikinn. „Við ætluðum að spila harðan leik og hratt því við erum snöggar og í góðu líkamsformi og vissum að við gætum haldið út leikinn þannig. Svo ætluðu útlendingarnir okkar svo sannarlega að vinna titil á Íslandi og það kom sér mjög vel.“ Vigdís sagði leikmenn jafnvel of rólega fyrir leikinn. „Leikurinn var mun erfiðari andlega en líkamlega því stressið var mikið og þá helst yfir því hvað við vorum lítið stressaðar en við hlökkuðum mikið til og leikgleðin var mikil, sem skilaði okkur langt. Í raun vorum við fáar sem lékum í fyrra en aftur á móti höfum við flestar reynslu úr erfiðum leikjum og eins er með útlendingana okkar. Nú er kominn einn sigur sem við vorum búnar að lofa stuðningsmönnum okkar en það er ekki nóg og við stefnum nú að því að vinna tvöfalt.“

-Við höfum gaman að þessu

Ég bjóst ekki við jafnari leik og þetta var sannfærandi allan tímann,“ sagði Erlingur Richardsson, þjálfari Eyjastúlkna, í samtali við Morgunblaðið eftir sigurinn. „Ég var reyndar farinn að örvænta yfir því að við værum komin með alltof mikið forskot í byrjun því oft byrja lið vel en síðan kemur bakslag – maður veit að í svona leik gefast hinir aldrei upp því það er ekki neinn leikur daginn eftir sem hægt er að vinna tapið upp. Og eins og Íslendingar gera svo oft biðum við eftir þessum „slæma“ kafla en það er greinilega minna um það í dag, hvort sem var í leiknum hjá okkur eða hjá landsliðinu á Evrópumótinu. Við höfðum ekki hugsað okkur að reyna að stinga þær af í byrjun en héldum okkar dampi allann leikinn og það gerði útslagið að varnarleikurinn var góður allan tímann. Ég átti von á að Grótta/KR færi fyrr í 3–2–1-vörn, til dæmis eftir leikhlé, en þjálfari þeirra vildi líklega sjá hvort sama vörn myndi skila sér.“ Erlingur hefur ekki áður unnið bikarúrslitaleik en sagði að reynsla Eyjastúlkna í því hefði dugað. „Ég gat því ekki miðlað bikarreynslu til þeirra, frekar að þær segðu mér til. Ég vissi þó hvernig átti að stilla upp í leiknum og hef leitað upplýsinga víða, margir hafa hjálpað mér og sent mér punkta og ég er þeim þakklátur. Það er greinilega allt annað skipulag hjá okkur núna, við fórum yfir það og fannst ekki nógu gott. Í dag má sjá að þetta er að koma því þó að varnarleikurinn hafi áður verið í lagi var sóknarleikurinn það ekki. Svo skiptir heppni alltaf einhverju máli. Við settum okkur það markmið að ná í titil, hvaðan sem hann kæmi. Nú er einn kominn og pressan því farin af okkur og við höfum gaman af þessu,“ bætti þjálfarinn við.  

Fagnað sem hetjum

Mikill mannfjöldi tók á móli nýkrýndum bikarmeisturum ÍBV í kvennahandboltanum þegar liðið kom með Herjólfi á laugardagskvöldið eftir frækilegan sigur á Gróttu/KR í Laugardalshöllinni. Skotið var upp flugeldum þegar Herjólfur lagðist að bryggju. Erfitt er að gera sér grein fyrir þvf hvað margir vom á bryggjunni þegar Herjólfur kom en hópurinn var myndarlegur og fagnaði hann stúlkunum innilega bæði með bílflautum og lófaklappi. Fyrst vom þær leiddar upp á pall framan við afgreiðslu Herjólfs. Þegar skipið kom inn höfnina var kveikt á blysum á Skansinum en flugeldum var skotið upp á Friðarhafnarbryggjunni þegar skipið lagðist að bryggju. Formenn ÍBV-íþróttafélags Þór Vilhjálmsson, IBV-héraðssambands Birgir Sveinsson og Guðjón Hjörleifsson bæjarstjóri ávörpuðu stelpumar, þjálfara og stjórn og afhentu þeim blóm. Sérstaka athygli vakti myndarlegur blómvöndur frá Haukum en karlalið þeirra varði bikarmeistaratitil sinn þegar það burstaði Fram. Einnig sagði Þorvarður Þorvaldsson nokkur orð og þakkaði hann frábæran stuðning Eyjamanna. Eyjamenn sýndu leikmönnum, þjálfara og stjóm kvennahandboltans mikinn sóma með því að taka þátt í móttökuathöfninni. Er það að verðleikum því fátt ber betur hróður Eyjanna út á við en góður árangur í íþróttum. 

Takk fyrir okkur, Eyjamenn

Stuðningurinn í Laugadalshöllinni og þegar við komum með bikarinn til Eyja með Herjólfi var ólýsanleg. Að sjá allt fólkið sem var saman komið þrátt fyrir smá kulda var yndislegt og yljaði okkur um hjartarætumar. Við sýndum hvers við Eyjamenn eru megnugir er við leggjumst öll á árarnar, þá getur enginn stöðvað okkur. Laugardagurinn 16. febrúarsl. líður okkur seint úr minni og viljum þakka öllum Eyjmönnum fyrir frábæran stuðning. Fyrirtæki, einstaklingar og Vestmannaeyjabær sem lögðu sitt til að gera þennan dag mögulegan.

Baráttan heldur baráttan áfram, er við fáum næst Fram í heimsókn. Við þurfum á kröftum ykkar að njóta þá. Okkur þætti vænt um, ef Eyjamenn myndu fjölmenna í ljónagryfjuna okkar og sýna stuðning sinn enn frekar í verki. Full Höll segir allt sem þarf. Fyllum því Höllina og fögnum saman bikamum sem við öll eigum. Við erum ekki södd, við eigum góða möguleika á einum bikar í viðbót en til að svo verði þurfum við ykkar stuðning eins og áður. Við vonum að Eyjamenn séu ekki sadder frekar en við og mæti á næstu leiki og leggi okkur lið að landa Íslandsmeistaratitlinum til Eyja, þar sem hann á heima. Munið nk. föstudag kl. 20 ÍBV - Fram, komið og sýnið í verki stuðning ykkar.

Handboltastelpur ÍBV, Bikarmeistarar 2002, Bikarmeistarar 2001, Meistarar meistaranna 2000, Íslandsmeistarar 200

Góður árangur hjá þeim ungu

Um helgina fóru fram úrslit í Íslandsmótinu í innanhússknattspyrnu hjá yngri flokkunum og átti IBV þrjú lið á meðal þeirra bestu. Annar flokkur karla náði bestum árangri og endaði í þriðja sæti en annar flokkur kvenna endaði í því fjórða og fjórði flokkur karla endaði í því sjötta. Annar flokkur endaði undanriðilinn í öðru sæti og spilaði því gegnSkagamönnum í undanúrslitum. Þar voru strákarnir meira en lítið óheppnir að vinna ekki en leikurinn endaði með sigri IA, 3-2 og því varð IBV að spila um bronsið. Þar spiluðu strákarnir mjög vel og þrátt fyrir að vera einum færri nánast hálfan leikinn þá sigruðu þeir Breiðablik 5-3.

2. flokkur kvenna náði einnig mjög góðum árangri en liðið endaði í fjórða sæti. I undanriðlinum endaði liðið í öðru sæti á eftir Valstúlkum. Í undanúrslitum spilaði liðið gegn KR en ÍBV steinlá 6-1. í leik um þriðja sætið mætti ÍBV Val í annað sinn og tópuðu Eyjastelpur fyrir þeim á ný 6-1.

Fjórði flokkur karla endaði í þriðja sæti í undanriðlinum og spilaði því strax um fímmta sætið í íslandsmótinu. Þar töpuðu strákarnir fyrir KR7-1. 

Fótboltinn farinn að rúlla

Karlalið ÍBV spilaði um síðustu helgi tvo fyrstu leiki sína í deildarbikarnum en þá lék liðið gegn Keflavík og KA en báðir leikirnir fórufram í Reykjaneshöllinni.

Keflvíkingar höfðu fyrir leikinn verið nánast ósigrandi í þeim æfíngaleikjum sem þeir höfðu leikið fram að þessu en lokatölur leiksins urðu 1-1. ÍBV stillti upp sínu sterkasta liði en mark IBV skoraði gamli jaxlinn Ingi Sigurðsson. Í síðari leiknum fengu þeir sem ekki byrjuðu leikinn gegn Keflavík tækifæri á að sýna sig. Norðanmenn komust þremur mörkum yfir fyrir leikhlé en í seinni hálfleik náði Ingi að klóra í bakkann og lokatölur urðu 1 -3 fyrir KA.

Kvennalið IBV er einnig komið á fulla ferð í undirbúningi sínum og lék liðið æfingaleik gegn Stjörnunni. ÍBV vann leikinn 2-0 en áður hafði liðið leikið gegn Fjölni og Haukum og unnið þá sannfærandi. 

Glæsilegur sigur á bikarmeisturunum

Karlalið ÍBV í handbolta tók á móti nýkrýndum bikarmeisturum Hauka en þeir eru einnig ríkjandi Íslandsmeistarar. Gengi Haukanna hefur verið ótrúlegt í vetur, liðið hafði fyrir leikinn unnið alla leiki sína, bæði í deild og bikar og því ekki árennilegt verkefni fyrir ÍBV. Leikmenn IBV voru svekktir eftir tapið gegn IR í síðasta leik og með það í huga fóru þeir hreinlega á kostum gegn stjörnum prýddu liði gestanna. Sigur IBV var þó minni á horfðist eða 34 - 30 því aðeins fjögur mörk skildu liðin að í lokin en mestur varð munurinn tólf mörk. Leikurinn var jafn framan af allt þar til í stöðunni 6 - 6 að ÍBV skoraði fjögur mörk í röð mörk í röð og náði þannig þægilegu forskoti. I sókninni réðu Haukarnir ekkert við ÍBV í fyrri hálfleik og voru í ofanálag í hinu mesta basli með að brjóta varnarmúr ÍBV á bak aftur.

Bak við vörnina stóð svo Hörður Flóki Ólafsson sem varði alls 25 skot í leiknum. Í fyrri hálfleik bar mest á Svavari Vignissyni sem lék vamarmenn Hauka hvað eftir annað grátt, fískaði tvö vítakóst og skoraði sex mörk sjálfur. Staðan í hálfleik var 17-1 l og fátt sem benti til annars en sigur ÍB V.

Það að skora 17 mörk gegn Haukum í einum hálfleik er afrek út af fyrir sig en fylgja því eftir í þeim síðari sýnir hversu sterkt lið ÍB V er á góðum degi. I byrjun fyrri hálfleiks léku strákamir á alls oddi og náðu upp í tólf marka forskoti en þá brugðu gestirnir á það ráð að taka tvo leikmenn IBV úr umferð og við það riðlaðist sóknarleikur IBV töluvert. Haukamir fengu nokkur hraðaupphlaup og allt í einu var munurinn kominn niður í aðeins fjögur mörk þegar rúmlega fjórar mínútur vom eftir. En hungrið í sigur skilaði IBV fjórum mörkum áður en yfir lauk og lokatölur 34-30 sigur á liði sem hafði ekki tapað nema tveimur stigum í deildinni þennan veturinn.

Svavar Vignisson sagði í samtali við Fréttir eftir leikinn að rétta stemmningin hefði verið til staðar núna. „Þetta er einfaldlega spuming um hvernig við komum stemmdir til leiks. Það vantaði alla stemmningu þegar við spiluðum gegn ÍR og við vorum andlausir bæði fyrir leik og í honum sjálfum. Það voru ekki bara við leikmennirnir sem klikkuðum heldur allir í kringum liðið. Við unnum okkur út úr þessum vandræðum eins og sást best í þessum leik. Ef rétta stemmningin næst ekki upp gegn Haukum þá er eitthvað mikið að. Við ákváðum allir sem að liðinu koma að sýna þeim hvað við erum með sterkt lið. Við reyndar misstum forskotið niður og ég neita því ekki að það hefði verið skemmtilegra að senda þá heim með tíu marka tap á bakinu en við sættum okkur alveg við sigurinn. Núna verðum við bara að halda áfram á sömu braut og vinna okkur upp töfluna."  

Aldrei spurning hjá bikarmeisturunum

Kvennalið ÍBV tók á móti Fram í fyrsta leik sínum í Íslandsmótinu eftir að hafa sigrað í úrslitaleik bikarkeppninnar helgina áður en leikur liðanna fór fram. Leikir sem þessi eru oft erfiðir því erfitt getur verið að ná upp stemmningu innan liðs sem er nýkomið úr stórleik og einnig átti ÍBV að öllu eðlilegu að sigra Fram. Stelpurnar stóðust þessa pressu með glans og lokatölur leiksins urðu 33 - 20.

ÍBV byrjaði leikinn af krafti og augljóst að stelpumar ætluðu ekki að lenda í neinum vandræðum með Ieikinn. Heimastúlkur skoruðu hvorki fleiri né færri en átta fyrstu mörk leiksins áður en Framarar náðu að svara fyrir sig á tólftu mínútu leiksins.

Eftir það var leikurinn í jafnvægi út fyrri hálfleik og í leikhléi var staðan 17-11 fyrir ÍBV. Þessi munur hélst svo í upphafi síðari hálfleiks en þá fóm varamennimir að týnast inn á og þeir áttu heldur betur eftir að bæta forskotið. Mestur varð munurinn fimmtán mörk en undir lokin náðu Framara að minnka muninn aftur niður í þrettán mörk, 33-20. ÍBV er sem stendur í þriðja sæti deildarinnar með átján stig, fjórum stigum á eftir toppliði Hauka en stelpurnar eiga einn leik inni.

Mörk ÍBV: Andrea Atladóttir 7, Ana Perez 6/3, Þórsteina Sigurbjömsdóttir 6, Ingibjörg Jónsdótfir 5, Bjamý Þorvarðardóttir 3, Aníta Ýr Eyþórsdóttir 2/1, Theodora Visokaite 2, Isabel Ortiz 1, Hildur Sigurðardóttir 1.

Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 16, Íris Sigurðardóttir 1/1.

MARS: 

Kjartan í Brasilíu

Kjartan Antonsson, miðvörðurinn sterki í liði IBV, í Brasilíu með íslenska landsliðinu þar sem liðið leikur gegn heimamönnum. Kjartan hefur ekki verið fastamaður í íslenska landsliðshópnum og hann á aðeins einn landsleik að baki þó svo að margir

hefðu vilja sjá hann oftar í hópnum. Íslenska landsliðið er að mestu skipað leikmönnum sem spila hérlendis en þess má geta að Eyjapeyinn Sigurvin Ólafsson, sem nú spilar með KR, er einnig í landsliðshópnum. Ferðalagið er töluvert fyrir strákana, alls voru þeir tæpa átján klukkutíma í flugvél á leiðinni út og annað eins bíður þeirra þegar haldið verður heim á leið. Ísland hefur einu sinni áður mætt

Brasilíu, þá einnig ytra og tapaðist sá leikur 3-0 en þá var Hlynur Stefánsson í íslenska liðinu og fór létt með Ronaldo að eigin sögn.

Kjartan meiddist á nára í Brasilíu en Venni kom inn á tæpum hálftíma fyrir leikslok.

Óvænt tap á heimavelli

ÍBV tók á móti Víkingum á heimavelli í byrjun mars mánaðar. Fyrir leikinn var

ÍBV í þriðja sæti deildarinnar en Víkingar í því sjötta, níu stigum á eftir ÍBV. Áttu því flestir von á frekar fyrirhafnarlitlum sigri heimaliðsins. En gestimir voru með annað í huga og eftir að liðin höfðu skiptst á að skora í upphafi leiks tóku Víkingar sig til og

náðu fimm marka forystu áður en flautað var til leikhlés, 9-14. Í seinni hálfleik náði ÍBV að klóra í bakkann og allt leit út fyrir að heimastúlkur væru að ná yfirhöndinni en þá misstu þær flugið aftur og þegar þrjár mínútur voru eftir voru Víkingar þremur mörkum yfir. En með mikilli baráttu náðu Eyjastúlkur að minnka muninn niður í eitt mark og fengu svo tækifæri á að jafna þegar tuttugu sekúndur voru eftir en afar óagaður leikur hjá þeim varð til þess að það tókst ekki og Víkingar sigruðu því

með 23 mörkum gegn 22. IBV lék mjög illa í þessum leik, sérstaklega í fyrri hálfleik þegar hvorki geta né áhugi virtist vera til staðar hjá leikmönnum. Varnarleikur

liðsins hefur aldrei verið verri og markvarslan var engin. Sóknarleikur liðsins var hugmyndasnauður allan leikinn og á meðan varnarleikurinn og markvarslan skánaði þegar leið á leikinn var sóknarleikurinn akkillesarhæll liðsins. Erlingur Richardsson í sagði í samtali við Fréttir eftir leikin að ekki væri mikið hægt að segja um leikinn.

„Við vomm að spila mjög illa, sérstaklega í fyrri hálfleik en eins og ég sagði við stelpurnar þá erum við ekki enn búin að ná því að vera gott lið. Svona leikir eru ekki einkenni góðra liða. Það koma oft svona leikir eftir bikarúrslitaleik. Haukar töpuðu öðrum leik sínum eftir úrslitaleikinn í karlaboltanum og við gerum það líka en það var einfaldlega engin stemmning í hópnum og margir leikmenn ekki tilbúnir í leikinn. Mér er í raun alveg sama hvar ég enda í deildinni svo lengi sem ég fæ liðið til að spila vel í hverjum leik en á meðan það tekst ekki er nauðsynlegt fyrir okkur að ná

öðru sætinu." Mörk ÍBV: Ana Peréz 13/3, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Andrea Atladóttir 3, Theodora Visocaite 3. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 8, Íris Sigurðardóttir 2.

Lítið gekk í mars

Í mar lék karlalið ÍBV fimm leiki í Esso deildinni en af þessum fimm leikjum sigraði liðið aðeins einn. Fyrsti leikur marsmánaðr var gegn Fram í Framheimilinu með hagstæðum úrslitum þar hefði liðið komist í fjórða sæti deildarinnar en sú varð rauninn ekki. ÍBV lék illa í fyrri hálfeik, fékk mikið af mörkum á sig og þurfti að elta andstæðinginn uppi í seinni hálfleik.  Lokakaflinn í leiknum var svo æsispennandi þar sem Framarar voru alltaf á undan að skora en IBV jafnaði jafnharðan. Framarar skoraðu sigurmarkið hálfri mínútu fyrir leikslok en voru

reyndar stálheppnir að sigra því undir lokin átti Mindaugas þrumuskot sem small í þverslánni og þar með var leikurinn úti, lokatölur 27-26. Þrátt fyrir tap héldu strákarnir fimmta sætinu.

Þann 6. mars tóku strákarnir á móti Aftureldingu en gestirnir voru sæti ofar en Eyjamenn, mikið var því undir í leiknum. Strákunum tókst að landa sigri eftir jafnan leik en ÍBV seig fram úr á lokakaflanum og nældu sér í mikilvæg stig. Lokatölur urðu 32-28 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 15-15. Arnar Pétursson, fyrirliði ÍBV sagði í samtali við Fréttir að þrátt fyrir sigurinn þá megi enn gera betur. „Það er ekki nógu gott hjá okkur hvað við erum að fá á okkur mikið af mörkum en þetta hefur þokast í rétta átt að undanförnu. Við reyndar skorum mikið á meðan en þetta er eitthvað sem við þurfum að koma í veg fyrir. Þetta var hörkuleikur enda era þeir með hörkulið og við þurftum virkilega að hafa fyrir þessu. Þetta voru mjög mikilvæg stig sem við fengum því þetta var spuming um fímmta eða níunda sætið. Þetta er orðið svo jafnt þarna um miðja deild að einn ósigurgeturjafnvel sent okkur út úr úrslitakeppninni."

Leikjadagskráin var þétt þremur dögum eftir sigur á Aftureldingu lá leiðin norður. Leiknum var síðar frestað um einn dag. Strákarnir voru rasskelltir fyrir norðan en þeir náðu aldrei takti í leiknum, lentu strax undir og áttu í raun aldrei möguleika gegn frískum Þórsurum. Þór sigraði í Viku síðar komu FH-ingar í heimsókn. Leikurinn var jafn framan af en undir lok fyrri hálfleiks náði ÍBV góðum leikkafla og var tveimur mörkum yfir í hálfleik. Allt leit svo þokkalega út í upphafi þess síðari, IBV komst mest fjórum mörkum yfir en um miðjan hálfleikinn breyttist staðan úr 20-17 í 20-22 og leikmenn IBV enn að klóra sér í hausnum. Eftirleikurinn var gestunum auðveldur, þeir spiluðu skynsamlega á lokakaflanum þegar ÍBV gerði harða hríð að þeim og því voru það FHingar sem sigruðu sanngjamt með tveimur mörkum 27-29. Fjórði tapleikurinn á heimavelli staðreynd.

Þann 23. mars heimsóttu Eyjamenn Gróttu/KR í mikilvægum leik. Leikurinn var jafn allan tímann en ÍBV hafði ávallt undirtökin í fyrri hálfleik. Liðið náði m.a.s. þriggja marka forystu 4 - 7 en heimamenn náðu að jafna í 8-8. Aftur náði ÍBV góðum spretti og staðan í hálfleik var vænleg, 11-13 fyrirÍBV. I seinni hálfleik náði IBV að halda forystunni til að byrja með en um miðjan hálfleikin jöfnuðu heimamenn og komust svo í kjölfarið þremur mörkum yfir 21-18. Lokamínúturnar voru svo æsispennandi, ÍBV náði að jafna leikinn og fékk í næstu sókn víti og gat komist yfir en vítið fór forgörðum eins og öll fimm víti IBV í leiknum. Heimamenn skoruðu svo sigurmarkið þegar skammt var til leiksloka, lokatölur 23-22. Strákarnir eru enn í 10. Sæti deildarinnar, tveimur stigum á eftir Þór sem vermir 8 sætið.

Sigur og tap hjá strákunum

Meistaraflokkur karla í knattspymu lék tvo leiki fyrstu helgina í mars í deildarbikarkeppninni og fóm báðir leikimir fram í Reykjaneshöll. Fyrri leikurinn var gegn Grindvíkingum en þar situr Bjarni Jó- hannsson, fyrrverandi þjálfari ÍBV, við stjórnvölinn. Grindvíkingar áttu ekki í vandræðum með IBV og sigmðu 3-1 eftir að hafa komist í 3-0. Mark ÍBV: Gunnar Heiðar Þorvaldsson. Seinni leikurinn fór svo fram á sunnudeginum og þá var leikið gegn 1. deildarliði Dalvíkinga. Alls voru skoruð átta mörk í þeim leik, Dalvíkingar skoruðu þrjú en IBV fimm og nældu Eyjapeyjar því sér í sín fyrstu stig í keppninni. Staðan í hálfleik var 5-0. IBV er sem stendur í sjöunda og næst neðsta sæti B-riðils með þrjú stig eftir fjóra leiki en fjögur lið komast áfram úr riðlinum. Mörk ÍBV: Gunnar Heiðar 3, Atli Jóhannsson 2.

Glæsilegur árangur 6. flokks

Helgina 9-10 mars náðu stúlkurnar í sjötta flokki ÍB V glæsilegum árangri á turneringu í Reykjavík. Komu bæði a og b-lið taplaus til baka með tvo bikara meðferðis. A-liðið keppti fjóra leiki, sigraði þá alla með nokkrum mun. B-Iiðið keppti sex leiki, sigraði fimm og gerði eitt jafntefli, gegn ÍR. Árangur stúlknanna var glæsilegur og er þetta önnur turneringin í röð sem liðið kemur taplaust til baka. Það er línumaðurinn sterki í IBV Svavar Vignisson sem þjálfar stúlkurnar.

Dapurt gengi

Þriðji flokkur karla lék tvo leiki aðra helgina í mars og fóru þeir báðir fram á Reykjavíkursvæðinu. Fyrst mættu þeir Aftureldingu og töpuðu 33-18 en markahæstir í þeim leik voru þeir Magnús með fimm mörk og Jens, Benedikt og Sindri með þrjú. Seinni leikurinn var svo gegn Gróttu/KR og þar töpuðu strákamir einnig og nú með níu mörkum 29-20. Jens var langmarkahæstur í liði ÍBV með tíu mörk.

Unglingaflokkur lék einn leik þessa helgi en stelpumar töpuðu fyrir FramB 22-16.

Annað sætið innan seilingar

ÍBV mætti Stjörnunni nánast í hreinum úrslitaleik um annað sætið í deildinni. Þó bæði lið eigi enn möguleika á efsta sætinu verður að teljast ólíklegt að Haukarnir misstígi sig. Leikurinn var jafn til að byrja með en eftir tíu mínútna leik átti ÍBV góðan leikkafla og í sundur dró með liðunum. Munurinn í hálfleik var þrjú mörk, 10-13 fyrir ÍBV. Eyjastúlkur gerðu svo út um leikinn í upphafi síðari hálfleiks og breyttu stöðunni úr 10-13 í 20-13. Stjörnustúlkur náðu aðeins að klóra í bakkann undir lokin en lokatölur urðu 20-26 fyrir ÍBV. Ingibjörg Jónsdóttir sagði í samtali við Fréttar að í raun hefði lítil mótspyma Stjömunnar komið sér á óvart. „Við vorum í raun ekki að sýna neinn toppleik en mér fannst þær einfaldlega vera þungar. Við erum með meira léttleikandi lið á meðan þær treysta á reynsluna. Við keyrðum einfaldlega yfir þær á hraðanum. Ég hafði eiginlega aldrei áhyggjur af því að tapa þessum leik því á meðan varnarleikurinn og markvarslan er í lagi hjá okkur þá eiga liðin í deildinni ekki möguleika á móti okkur. Núna eigum við tvo leiki eftir, útileik gegn Val og svo heimaleik gegn KA/Þór og við verðum einfaldlega að vinna þessa leiki ef við ætlum okkur annað sætið. Það er í okkar höndum og við ætlum okkur heimaleikjaréttinn í úrslitunum."

Mörk ÍBV: Theodora Visokaite 8, Dagný Skúladóttir 6, Ana Perez 4, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Andrea Atladóttir 2, Anita Eyþórsdóttir 1, Isabel Ortiz 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 16. 

Jöfnunarsjóður samþykktur

Helgina 9-10 mars fór fram ársþing HSÍ en fátt markvert gerðist á því þingi. Það sem helsl vakti athygli var að ákveðið hefur verið að koma á jöfnunarsjóði til styrktar liðum á landsbyggðinni. Reyndar var tillagan samþykkt með töluverðum breytingum þannig að nú greiðir hvert lið í efstu deild heilar 50

Vorfagnaður ÍBV í Reykjavík

Föstudaginn 22. mars munu leikmenn meistaraílokks karla í knattspyrnu halda árlegan vorfagnað í Sameign iðnaðarmanna, Skipholti 70 Reykjavík. Að þessu sinni mun skemmtunin verða með breyttu sniði þar sem báðum kynjum er heimilaður aðgangur, enda kominn tími til að blása lífí í skemmtunina. Veislustjóri verður alþingismaðurinn Lúðvík Bergvinsson og húsið opnað kl. 19.00. Boðið verður upp á fjölbreytta dagskrá, meðal annars skemmtiatriði að hætti leikmanna IBV, ræðumann kvöldsins úr þingheiminum, stórglæsilegt sjávaréttahlaðborð og alvöru Eyjastemmningu.

Handknattleiksdeild kvenna með verslun á Netinu

Handknattleiksdeild kvenna hefur keypt netverslun þar sem seldar verða vörur frá Pharmanex og Nu Skin og Big Planet. Bjami G. Samúelsson er umboðsmaður fyrir þessar vörur en handknattleiksdeildin fær 33% í sölulaun af netverslunni. í upplýsingabæklingi frá Pharmanex segir að fyrirtækið sérhæft sig í framleiðslu á vítamínum, fæðubótarefnum og náttúrulyfjum sem byggja á 1000 til 3000 ára gamalli hefð og nútíma vestrænum vísindum. Pharmanex framleiðir vömr eins og Life Pak, Tegreen 97 og Cordy Max. Nu skin eru snyrtivörur fyrir húð og hár. Má nefna hreinsivörur, rakakrem, maska og gel fyrir andlit ásamt vörum fyrir líkamann eins og húðmjólk og komakrem. Einnig eru hársnyrtivörur í miklu úrvali.

Tveir tapleikir

Helgina 15-17 mars fóru fram tveir leikir hjá unglingaflokki kvenna en þær fengu Fylki í heimsókn. Fyrri leikurinn fór fram á laugardaginn og þar unnu Fylkisstúlkur nokkuð sannfærandi 15-21. Seinni leikurinn fór svo fram daginn eftir og enn voru það gestirnir sem báru sigur úr býtum, nú 21-26.

Öruggt gegn FH

ÍBV spilaði gegn hálfgerðu B-liði FH-inga þann 16. mars en leikur liðanna fór fram á gervigrasinu í Kaplakrika. Eyjamenn sigruðu nokkuð ömgglega, 4-0 þar sem Gunnar Heiðar skoraði tvö, Jón Helgi eitt en ekki er vitað hver skoraði fjórða mark ÍBV.

Gunnar Berg góður

Um helgina fór fram fjögurra landa mót í handknattleik karla í Danmörku. I íslenska landsliðinu var Eyjamaðurinn Gunnar Berg Viktorsson, en hann spilar sem kunnugt er með franska stórliðinu Paris St. Germain. Gunnar stóð fyrir sínu með liðinu, var m.a. markahæstur í tveimur síðustu leikjum liðsins, gegn Póllandi og Danmörku og hefur þar með vakið á sér athygli.

Fjórir á úrtaksæfingu

Fernt var við úrtaksæfingar með íslensku unglingalandsliðunum sem haldnar voru um miðjan mars. Í U-19 ára liðinu var Elva Dögg Grímsdóttir og með U-17 ára landsliðinu voru bæði Karitas Þórarinsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir, sem reyndar spilaði með U-19 ára liðinu á síðasta árí. Þá var Ólafur Þór Berry einnig við æfingar en hann var með U-17 ára landsliðinu en riðill Íslands í undankeppni EM fer fram hér á landi í lok september.

Íris ekki með í sumar

Kvennalið ÍBV hefur orðið fyrir mikilli blóðtöku fyrir komandi átök í sumar en Íris Sæmundsdóttir, ein albesta knattspyrnukona landsins hefur tilkynnt að hún muni ekki spila með ÍBV í sumar. Ástæðan fyrir því er að hún á von á barni í haust og getur eðlilega ekki spilað knattspyrnu á meðan. Íris sagði í samtali við Fréttir að hún stefndi að sjálfsögðu á það að spila með ÍBV sumarið 2003 þegar hún kemur úr barneignarfríi.

Andri á úrtaksæfingum

Hinn ungi og efnilegi knattspyrnumaður ÍBV, Andri Ólafsson, var valinn á úrtaksæfingar í lok mars með U-17 ára landsliði Íslands. Liðið tekur þátt í æfingamóti á Spáni um miðjan apríl þannig að það er eftir miklu að slægjast.

ÍBV á Spáni

Kvennalið ÍBV hélt í æfingaferð suður til Spánar, nánar tiltekið til Riokanella, sem er á landamærum Portúgals og Spánar. Um 15 manna hópur fór út og er ætlunin að dvelja þar í rúma viku. Liðið mun líklega spila 2-3 æfingaieiki en á svæðinu munu vera fjögur önnur íslensk knattspyrnulið.

Annað sætið staðreynd

Í lok mars átti kvennalið ÍBV eftir tvo leiki, gegn KA/Þór og Val. Leikurinn gegn KA/Þór hafði verið frestað margoft og náðist loksins að spila hann. ÍBV sigraði leikinn nokkuð sannfærandi með sjö mörkum, 25-18 og héldu þar með enn í vonina um að næla sér í annað sætið. ÍBV sýndi enga meistaratakta gegn auðveldu fórnarlambi sínu en norðanstúlkur enduðu tímabilið í níunda og neðsta sæti deildarinnar. Stelpurnar í þriðja sæti deildarinnar og einu stigi á eftir Stjörnunni sem er í öðru sæti, ekkert annað en sigur á Val kom til greina ef ÍBV ætlaði sér annað sætið. Leikurinn var jafn og spennandi allan tímann en þrátt fyrir það var IBV ávallt með undirtökin. Eyjastúlkur voru fyrri til að skora og voru yfir í hálfleik. I seinni hálfleik leit allt þokkalega út þar til mjög slæmur leikkafli kom hjá ÍBV og allt í einu var staðan orðin 18-15 Valsstúlkum í vil. En stelpurnar náðu að rífa sig upp úr lægðinni, skoruðu fimm mörk í röð og komust þar með tveimur mörkum yfír, 18-20. Síðustu andartökin voru svo mjög spennandi en ÍBV hélt boltanum þar til leiktíminn rann út og tryggði sér þar með annað sætið í deildinni. Þar með er öruggt að ÍBV hefur heimaleikjarétt í fyrstu tveimur umferðum úrslitanna og vonandi að stelpurnar nái að nýta sér hina nýju úrslitakeppninni sem hefst 4. apríl. Stelpurnar taka þá á móti Gróttu/KR.

APRÍL:

ÍBV Ieitar að framherja

Á heimasíðu ÍBV kom fram á upphafsdögum aprílmánaðar að liði leitaði að framherja. Ekki verða miklar breytingar á leikmannahópi ÍBV fyrir sumarið en við leitum samt að framherja og koma nokkrir til greina þar en þau mál munu skýrast á næstu vikum. Einnig erum við opnir fyrir að styrkja miðjuna þar sem margir af okkar sterkari póstum hafa meiðst að undanförnu og nægir þar að nefna Bjarna Geir, Hjalta Jóns og Unnar Hólm. Mikil umræða hefur átt sér stað víða um hvernig leikmannamál ÍBV standa. Staðan er í raun að menn eru að skoða ýmsa möguleika en stjórn knattspyrnudeildar ÍBV ætlar ekki að fara út í eitthvað sem þeir ráða ekki við fjárhagslega. En eins og áður segir skýrast þessi mál á allra næstu vikum. Nokkrum dögum síðar kom svo fram á heimasíðu ÍBV að Bjarni Geir og Unnar Hólm ættu að vera klárir í fyrsta leik eftir rúmar sex vikur.  

11-11 gefur miða

Eftirfarandi auglýsing birtist í bæjarblaðinu Fréttum fyrir stórleik ÍBV og Gróttur/KR.

Mættu í 11-11 í dag, verslaðu í matinn og þú færð frían miða í kaupbæti.

ÆTLAR ÞÚ AÐ STYÐJA STELPURNAR OKKAR TIL SIGURS?

Við ætlum að bjóða þér frítt á leikinn, allir sem versla fyrir kr. 2.000 eða meira í 11-11 í dag á milli kl.16 -18 fá gefins miða á leikinn. Nú er komið að því að styðja stelpurnar okkar til sigurs og sýna hversu megnug við erum þegar við stöndum saman.

Umgjörð leiksins verður Ijósum prýdd og margt gert fólki til gamans, ungum sem öldnum. Engar trommur verða á leiknum og reynt verður að skapa sannkallaða Eyjastemmingu. 

Bönnum trommur

Hlynur Sigmarsson úr framvarðasveit handknattleiks kvenna í Vestmannaeyjum,

sagði í samtali við Fréttir að handknattleiksráðið væri á fullu að undirbúa leikinn. „Við ætlum að tjalda öllu til í þessari úrslitakeppni þannig að þegar fólk mætir á heimaleiki IBV fær það ekki bara besta handboltann á landinu heldur líka góða skemmtun og frábæra umgjörð. Við hófum ákveðið að banna trommur á okkar leikjum, fólk hefur verið að kvarta dálítið undan þeim og við treystum á raddbönd áhorfenda. Þá ætlum við líka að beina krökkunum sem koma ekki í fylgd með fullorðnum á afmarkað svæði þannig að aðrir geti notið þess að horfa á leikinn og með þessu viljum við minnka hlaupin á krökkunum. En umfram allt viljum við fá sem flesta á leikina sem framundan eru. Stelpurnar treysta á stuðning ykkar og við vitum að Eyjamenn bregðast þeim ekki." 

Úrslitakeppninn úr sögunni

Áframhaldandi lægð var á strákunum í handboltanum í apríl. Strákarnir töpuðu gegn Fram á heimavelli 19-25 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 10-11 í hálfleik. Eftir tapið var allt útlit fyrir að ÍBV myndi ekki komast í úrslit Íslandsmótsins, það fékkst svo endanlegastaðfest þegar strákarnir töpuðu gegn botnliði Víkings en þeir höfðu ekki unnið leik á mótinu og voru með þrjú stig. Fyrirfram var búist við auðveldum leik en Víkingar voru á öðru máli og eftir að hafa lent sex mörkum undir tókst þeim að snúa leiknum sér í hag í seinni hálfleik og vinna fjögurra marka sigur, 23-27.

Í viðtali við Fréttir eftir leikinn segir Sigurbjörn, þjálfari ÍBV að liðið hafi lent í vondum málum og búið að tapa sex leikjum í röð. „Þetta er vitanlega jöfn deild en sjálfstraustið hefur minnkað með hverjum leik og við hreinlega klúðrum tímabilinu. Við eigum auðvitað eftir einn leik og ætlum að klára hann. Svo býst ég við að menn setjist niður og fari ytir þetta tímabil. Þetta tímabil er ekki eintómt klúður, við höfum verið að koma ungu strákunum inn í og þeir hafa verið að bæta sig með hverjum leik." 

Ágætis páskamót

Páskafríið var ágætlega notað af knattspyrnumönnum Eyjanna en þá fór fram þriggja liða páskamót á hinum „stórglæsilega" malarvelli við Löngulág. Hér á árum áður komu gjarnan hingað lið ofan af landi til að taka þátt í þessu móti en vallarskilyrði hér eru slæm og lið því ekki mjög áköf í að taka þátt í mótinu. Þrátt fyrir það þá tóku þrjú lið frá Eyjum þátt í mótinu, meistaraflokkur og 2. Flokkur ÍBV og KFS. Meistaraflokkur stóð uppi sem sigurvegari eftir að hafa sigrað KFS 6 - 1 og gert jafntefli við 2. flokk. Leikur KFS og 2. f lokks fór svo 4- 1 fyrir ÍBV og enduðu strákarnir því í öðru sæti mótsins.  

Landsliðsæfingar

Margrét Lára Viðarsdóttir og Karitas Þórarinsdóttir taka þátt í síðustu úrtaksæfingum íslenska U- 17 ára landsliðsins helgina 5-7 apríl. Liðið keppir á Norðurlandamóti sem verður hér á landi í júní. Þá fara Andri Ólafsson og Ólafur Berry einnig á úrtaksæfingar hjá U-17 ára karlaliðinu, reyndar í sitt hvoru lagi, annars vegar er það U-17 ára lið sem tekur þátt í Spánarmót í byrjun apríl, þar er Andri, en í hinu eru leikmenn sem eru ári yngri og hugsaðir til framtíðar. 

Andri út með U-17

Andri Ólafsson, knattspyrnumaðurinn efnilegi, var valinn í landsliðshóp Íslands, leikmanna 17 ára og yngri en liðið hélt til Spánar snemma í apríl. Þar mun Island leika í æfingamóti ásamt sjö öðrum þjóðum, sem flest eru að undirbúa sig fyrir lokakeppni Evrópumótsins í enda mánaðarins. 

Steindautt jafntefli

ÍBV spilaði í B-riðli efri deildar deildarbikarkeppninnar  þann 7. apríl en þá lék liðið gegn Fram. Leikurinn fór fram á gervigrasinu í Laugardal við frekar leiðinlegar aðstæður, rok og rigningu sem hafði nokkur áhrif á leikinn. Hvorugu liði tókst að finna réttu leiðina í netmöskvana og skildu þau því jöfn, 0-0. Þar með minnka vonir ÍBV um að komast áfram upp úr riðlinum verulega en þó er engin ástæða til að örvænta fyrir sumarið.

Vel heppnað fjölliðamót

Fyrstu helgina í apríl var haldið fyrsta fjölliðamótið í Eyjum en þá komu um 350 strákar í heimsókn frá 15 félögum en þeir eru allir í fimmta flokki karla. Magnús Sigurðsson, framkvæmdastjóri ÍBV-íþróttafélags, sagði að forráðamenn þeirra liða sem hingað komu hafi verið mjög ánægðir með framkvæmdina í samtali við Fréttir.

„Þetta var mjög stór „tumering" með um 350 peyja sem komu hingað og leikimir hafa örugglega verið hátt í eitt hundrað. Við reyndum að gera svolítið úr þessari turneringu þar sem hún er sú síðasta í íslandsmótinu þannig að úrslitaleikurinn var mjög flottur, ljósasýning og liðin voru kynnt fyrir leik. Núna eigum við möguleika á að fá fleiri mót hingað næsta vetur, reyndar erum við með sjötta flokk kvenna eftir tvær vikur þannig að það eru breyttir tímar með þessu glæsilega hús."

Árangur ÍBV í mótinu var ágætur en A-, B- og C-lið tóku þátt í því. 

Grótta/KR sló ÍBV óvænt út

Lið ÍBV og Gróttur/KR mættust í 8-liða úrslitum um Íslandsmeistaratitillinn þann 4. Apríl í Eyjum. Leikur liðanna var nánast eftir bókinni ef undan eru skildar síðustu tíu mínútur leiksins. IBV náði strax tökum á leiknum og smám saman jókst forysta ÍBV sem mest varð níu mörk. En það var einmitt í stöðunni 24-15 sem leikur ÍBV datt niður og lokatölur leiksins urðu 26-22.

Liðin mættust svo í öðrum leik liðanna á Seltjarnarnesi tveimur dögum síðar.     

Gróttu/KR-stúlkur komu gríðarlega einbeittar til leiks í Eyjum í gær og með frábærri liðsheild náðu þær einum óvæntustu úrslitum vetrarins í handboltanum, sigruðu ÍBV verðskuldað, 25:24, og voru yfir allan leikinn. Gestirnir gerðu fyrstu þrjú mörkin og komu heimamönnum algjörlega í opna skjöldu með frábærum varnarleik og sóknarmenn Eyjamanna vissu vart hvaðan á sig stóð veðrið og í leikhléi var staðan 10:13. Gestirnir héldu uppteknum hætti í síðari hálfleik og spiluðu hreint frábæra vörn. Þeir náðu mest fimm marka forystu og gekk hreinlega allt upp hjá þeim. En heimamenn, studdir vel af rúmlega fjögur hundruð manns, neituðu að gefast upp og náðu að minnka muninn í eitt mark, 18:19, um miðjan síðari hálfleik. Í þeirri stöðu fengu Eyjastelpur fjöldann allan af tækifærum til að jafna sem þær náðu ekki að nýta sér, voru ótrúlega óheppnar auk þess sem öll vafaatriði féllu gestunum í vil. Þær nýttu sér það til hins ýtrasta, skoruðu tvö mörk í röð og þá var leikurinn nánast búinn. Liðin þurftu því að mætast á ný í Eyjum í oddaleik.

Í þriðja og síðasta leik liðanna átti ÍBV ekki mikla möguleika. Gestirnir náðu strax þriggja marka forystu og héldu henni allan leikinn. Sigur þeirra var fyllilega sanngjarn og má segja að IBV haft í raun aldrei náð að sýna sitt rétta andlit í viðureignum liðanna. Lokatölur leiksins urðu 24 - 25, eftir að IBV hafði skorað þrjú síðustu mörk leiksins. 

Andri stóð sig vel

Andri Ólafsson lék  með íslenska landsliðinu skipað leikmönnum 17 ára og yngri en liðið tók þátt í æfingamóti á Spáni. Íslenska liðið spilaði þrjá leiki, tvo í riðlakeppninni sem töpuðust báðir en sigraði svo Moldavíu í leik um sjöunda sætið. Andri byrjaði alla leiki liðsins og ljóst að þessi efnilegi knattspymumaður hefur alla burði til að ná langt í framtíðinni. 

ÍBV vann alla sína leiki á æfingamóti

Milli jóla og nýárs fór fram æfingamót milli liða í Essodeild kvenna en þátttökuliðin voru þrjú, ÍBV, Haukar og Víkingur. Leikin var tvöföld umferð og fóru Eyjastelpur í gegnum mótið án þess að tapa leik. Úrslit leikjanna urðu þau að gegn Víkingum endaði fyrri leikurinn 26 - 21 og seinni leikurinn 28-21. Fyrri leikurinn gegn Haukum endaði með jafntefli 30 -30 en seinni leikurinn endaði með sigri ÍBV.25-21. Unnur Sigmarsdóttir, þjálfari IBV sagði í samtali við Fréttir að ferðin hefði fyrst og fremst verið hugsuð til þess að hrista saman mannskapinn. „Við höfum auðvitað verið dreifðar um allan heim, þrjár fóru út til sinna heimalanda og austurrísku stelpurnar komu t.d. í hálfleik í fyrsta leiknum. Það var stígandi í þessu hjá okkur, í fyrsta leiknum vorum við dálítið ryðgaðar en svo náðum við tökum á þessu og lékum ágætlega það sem eftir var.

2003 -

JANÚAR

Þrettándinn tókst vel

Að venju var mikið um að vera á þrettándanum í Vestmannaeyjum á árlegu grímuballi Eyverja fyrir unga fólkið og um kvöldið var þrettándagleði ÍBV sem sjaldan eða aldrei hefur verið íburðarmeiri. Þrettándagleðin hófst klukkan sjö þegar jólasveinarnir þrettán örkuðu af Hánni niður á jafnsléttu þar sem Grýla og Leppalúði og allt þeirra pakk beið ásamt fjölda fólks á öllum aldri. Hersingin hélt upp á malarvöll þar sem dansað var af krafti í kringum varðeld. Mikil fjöldi fólks fylgdist með sýningunni sem sjaldan eða aldrei hefur verið tilkomumeiri.

Stelpurnar styrkja stöðu sína

ÍBV tók á móti Val í Essodeild kvenna en sex vikur eru frá því að ÍBV liðið lék síðasta leik í deildinni en leikur liðsins bar þess ekki merki. Liðið átti ekki í teljandi vandræðum með gestina og sigraði örugglega með fjórtán marka mun, 27 -13. Eftir að hafa komist í 5 - 0 jafnaðist leikurinn aðeins og staðan í hálfleik var 13-6. Seinni hálfleikur var á svipuðum nótum og sá fyrri, ÍBV gaf í þegar á þurfti og endaði leikinn með því að auka forystu sína um helming. Mörk ÍBV: Ingibjörg Jónsdóttir 5/1, Alla Gorkorian 4/1, Ana Perez 4, Sylvia Strass 3/2, Birgit Engl 3, Elísa Sigurðardóttir 2, Edda Eggertsdóttir 2, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 2, Anna Yakova 2. Varið: Vigdís Sigurðardóttir 24/4.

Annar flokkur úr leik í bikarnum

Annar flokkur karla lék í sextán liða úrslitum í bikarkeppninni en í fyrra komst liðið alla leið í undanúrslit. Það ríkti því nokkur eftirvænting hvernig strákunum gengi í ár en nú leikur liðið mun fleiri leiki enda tekur það þátt í Íslandsmótinu. Andstæðingarnir voru úr Mosfellsbænum en Afturelding er í efri hluta deildarinnar. Leikurinn var hins vegar jafn og spennandi og gat sigurinn endaði hvoru megin sem var. Staðan í hálfleik var 12 -12 en heppnin var á bandi gestanna í lokin sem sigruðu með tveimur mörkum, 24 - 26 og er ÍBV því fallið úr leik í bikarnum. Mörk ÍBV: Kári Kristjánsson 3, Davíð Þór Óskarsson 8, Sindri Haraldsson 3, Sigurður Ari Stefánsson 6, Sindri Ólafsson 2, Sigþór Friðriksson 2 auk þess varði Eyjólfur Hannesson mjög vel í markinu.

Karlaliðið í æfingaferð

Karlalið ÍBV í handknattleik mun leggja land undir fót og ferðast alla leið suður til Kanaríeyja þar sem liðið mun dveljast í æfingabúðum. Forsaga málsins er að upphaflega var ákveðið að liðið myndi fara saman til Portúgals í janúarmánuði til þess að fylgjast með Heimsmeistaramótinu sem fer fram þar. En ferðin reyndist hins vegar vera mjög dýr og því var ákveðið að fara til Kanaríeyja í staðinn. Þar mun liðið leika gegn liðum sem eru staðsett þar og eru það nokkuð sterk lið. ÍBV mun dvelja ytra í viku.

Slæmt jafntefli hjá stelpunum

Unglingaflokkur kvenna lék gegn Val en flokkurinn er sem stendur í harðri toppbaráttu í B-riðli íslandsmótsins. Leikurinn gegn Val fór fram hér í Eyjum og þrátt fyrir að Valur sé við botn riðilsins þá gerðu þær sér lítið fyrir og stálu stigi af ÍBV en lokatölur urðu 21-21 eftir að staðan hafði verið 5-9 gestunum í hag í hálfleik. Mestur varð munurinn sex mörk en stelpurnar gerðu vel í að jafna leikinn áður en hann kláraðist en niðurstaðan engu að síður slæm. Mikil meiðsli herja nú á liðið og ljóst að róðurinn gæti orðið erfiður það sem eftir lifir vetrar. Mörk ÍBV: Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 6, Ester Óskarsdóttir 6, Aníta Ýr Eyþórsdóttir 4, Hildur Dögg 2, Sæunn Magnúsdóttir 1, Hekla Hannesdóttir 1.

Annar flokkur tapar

Annar flokkur karla lék gegn Haukum og fór leikurinn fram í Hafnarfirði. ÍBV hefur valdið nokkrum vonbrigðum í vetur. Liðið sem komst alla leið í undanúrslit í bikarnum í fyrra er vel mannað en reyndar eru strákarnir á fullu með meistaraflokki líka og er álagið töluvert. En þrátt fyrir að vera aðeins þremur mörkum undir í hálfleik, 18-15 þá töpuðu strákarnir með tíu mörkum, 35-25.

 Einn Eyjamaður í landsliðshópnum

Guðmundur Guðmundsson skar landsliðshóp sinn niður um miðjan janúar en liðið leikur við Svía á næstunni. Fækkað var í hópnum um tvo leikmenn sem missa því af heimsmeistarakeppninni sem senn fer í hönd. Eyjamaðurinn Birkir Ívar Guðmundsson hlaut ekki náð fyrir augum Guðmundar en Gunnar Berg Viktorsson kemst til Portúgals.

Sigur í báðum leikjum

ÍBV og Gróttu/KR áttust við í Essodeild kvenna á Seltjarnarnesi. Leikmenn Gróttu/KR tóku fast á móti ÍBV og oft á tíðum dönsuðu þær eftir þeirri hárfínu línu að vera grófar en slakir dómarar leiksins voru allt annað en vandanum vaxnir. En með mikilli baráttu í seinni hluta fyrri hálfleiks tókst stelpunum að jafna leikinn og staðan í hálfleik 9-9. Seinni hálfleikur fór vel af stað, Grótta/KR skoraði reyndar fyrsta markið en í kjölfarið kom góður leikkafli hjá ÍBV. Hann byggðist fyrst og fremst á mjög góðri vörn og glæsilegum hraðaupphlaupum þar sem hin eldsnögga Sylvia Strass greip alla bolta og skilaði þeim í þokkabót í netið. ÍBV náði þægilegri forystu sem stelpumar héldu til leiksloka en undir lokin klóruðu heimasætur aðeins í bakkann og lokatölur urðu 21-24. Mörk ÍBV: Ingibjórg Jónsdóttir 7, Alla Gorkorian 7, Sylvia Strass 4, Ana Perez 3, Edda Eggertsd. 1, Anna Rós Hallgrímsd. 1 og Birgit Engl 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 10.

Eftir leikinn brunuðu stelpurnar beint norður og gistu þar en þær áttu leik við KA/Þór daginn eftir. Leikurinn fór fjörlega af stað hjá ÍBV en góð vörn og frábær markvarsla Vigdísar Sigurðardóttur urðu til þess að liðið fékk fjölmörg færi úr hraðaupphlaupum. ÍBV héldu engin bönd og í hálfleik var ÍBV komið með níu marka forystu 8-17. Seinni hálfleikur var aðeins rólegri enda fengu varamenn liðsins að spreyta sig en það kom ekki að sök og endaði leikurinn með 13 marka sigri ÍBV, 19-32. Mörk ÍBV: Ingibjörg Jónsdóttir 6, Anna Yakova 5, Alla Gorkorian 5, Anna Rós Hallgrímsdóttir 3, Birgit Engl 3, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 2, Ana Perez 2, Helle Hansen 2, Sylvia Strass 2, Edda Eggertsdóttir 1, Björg Ólöf Helgadóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 24/3

Heldur slakt gengi

Íslandsmót yngri flokka í innanhússknattspyrnu héldu áfram í seinni hluta janúar en þá léku þrír flokkar ÍBV, annar flokkur karla og kvenna og þriðji flokkur karla. Annar flokkur karla lék á sunnudaginn og fór riðill ÍBV fram í Austurbergi. ÍBV lék í F riðli með Fram, IR og Víkingum. ÍBV gerði jafntefli gegn IR og Fram en tapaði gegn Víkingum og enduðu þeir þar með í neðsta sæti riðilsins og komust ekki í úrslit. Annar flokkur karla gerði tvö jafntefli, eitt tap. Annar flokkur kvenna lék sömuleiðis og lék liðið í D-riðli ásamt Ægi, Stjörnunni, Fjölni og ÍR. Óvæntustu úrslitin urðu án efa þegar liðið tapaði gegn Ægi en leikið var í Þorlákshöfn og spurning hvort heimavöllurinn hafi haft eitthvað að segja. Annars tapaði ÍBV einnig gegn Stjörnunni en sigraði hins vegar bæði Fjölni og ÍR en það dugði ekki til og ÍBV komst því ekki í úrslit. Þriðji flokkur karla lék í D-riðli ásamt Hamri, KFR, Njarðvík, Selfossi og Ægi. Eyjapeyjar áttu ekki í teljandi vandræðum með andstæðinga sína úr Suðurkjördæmi, unnu alla leikina fyrir utan einn en gegn KFR gerðu strákarnir jafntefli. Það dugði hins vegar til að ná efsta sætinu í riðlinum sem fleytir liðinu í úrslit sem verða síðar í vetur.

Knattspyrnuvertíðin að hefjast

Knattspyrnuvertíðin hjá karlaliðinu hófst af alvöru í lok janúar þegar liðið lék sína fyrstu æfingaleiki á nýju ári en liðið tók þá þátt í fjögurra liða móti í Reykjanesbæ. Liðin sem tóku þátt voru auk ÍBV, Keflavík, FH og ÍA. ÍBV lék gegn tveimur liðanna, fyrst gegn Keflavík en sá leikur endaði með eins marks sigri strákanna úr bítlabænum en lokatölur urðu 2-1 og skoraði Bjarni Rúnar Einarsson mark ÍBV. Seinni leikurinn fór svo fram á sunnudaginn og var hann gegn ÍA. Skagamenn nýttu sín færi betur í leiknum og sigruðu 3-1 en ÍBV misnotaði m.a. vítaspyrnu í leiknum. I lið ÍBV vantaði nokkra af fastamönnum liðsins, svo sem Birki Kristinsson, Hjalta Jóhannesson, Gunnar Heiðar Þorvaldsson en yngri leikmenn fengu tækifæri í staðinn.

Vigdís íþróttamaður Vestmannaeyja

Föstudagskvöldið 17.janúar fór fram í Þórsheimilinu glæsilest hóf þar sem ÍBV-héraðssamband afhenti íþróttamanni ársins 2002 sína viðurkenningu. Auk þess valdi hvert aðildarfélag fyrir sig, íþróttamann ársins úr sínum röðum. Íþróttamaður ársins 2002 var að þessu sinni valin Vigdís Sigurðardóttir, markvörður handknattleiksliðs ÍBV. Þór Vilhjálmsson, formaður héraðssambands ÍBV afhenti Vigdísi veglegan bikar og rakti við það tækifæri feril Vigdísar. „Vigdís hóf ung að iðka handknattleik og lék með yngri flokkum Knattspyrnufélagsins Týs og ÍBV. Hún fór til náms til Reykjavíkur og gekk þá til liðs við Hauka í Hafnarfirði og varð Íslandsmeistari með þeim árið 1996 og svo aftur 1997 og einnig bikarmeistari það ár. Þá flutti hún aftur heim til Eyja að námi loknu og tók sér frí frá íþróttaiðkun vegna barneigna í eitt ár. En tók svo fram skóna að nýju og hóf að leika með ÍBV. Vigdís varð íslandsmeistari og meistari meistaranna með ÍBV árið 2000, bikarmeistari 2001, bikarmeistari og meistari meistaranna 2002. Þá var hún kosin besti leikmaður íslandsmótsins árið 2002 á lokahófi HSÍ. Hún lék um tíma með íslenska kvennalandsliðinu en hefur ekki gefið kost á sér í seinni tíð þótt til hennar hafi verið leitað. Vigdís er góð fyrirmynd yngri leikmanna, jákvæð, reglusöm og metnaðargjörn og er enn að bæta sig í sinni íþrótt. Þetta gerir hún samtímis því að reka heimili og sinna krefjandi vinnu. Vigdís er glæsilegur fulltrúi íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum," sagði Þór. Formaður íþróttafélagsins, Óskar Freyr Brynjarsson reið á vaðið og gerði grein fyrir hvernig valið færi fram.

Knattspyrnukona ársins var valin Michelle Barr. „Michelle er skoskur landsliðsmaður, hún hefur spilað með ÍBV síðustu tvö ár í vörn liðsins. Michelle var fyrirliði liðsins áríð 2002 og einn af máttarstólpum þess og góður leiðtogi jafnt innan vallar sem utan," sagði Óskar Freyr. Knattspyrnumaður ársins var valinn Birkir Kristinsson. „Birkir er margreyndur landsliðsmaður og verðugur fulltrúi íþróttahreyfingarinnar hvernig sem á málið er litið. Hann er sá leikmaður sem leggur sig mest fram við æfingar, er til fyrirmyndar á leikvelli og utan hans og þó að Birkir verði fertugur á næsta ári vitum við að hann verður besti markvörður Íslandsmótsins í sumar."

Handknattleikskona ársins 2002 var valin Vigdís Sigurðardóttir, sem hlaut einnig þann titil fyrir áríð 2001. „Vigdís og hennar félagar í ÍBV hafa náð frábærum árangri síðustu ár. Á árinu 2002 urðu þær bikarmeistarar og meistarar meistaranna. Vigdís, sem er landsliðsmaður er mikil keppnismanneskja og leggur sig alla fram við það sem hún tekur sér fyrir hendur og er ávallt stutt í brosið hjá henni. Það segir mikið til um Vigdísi að þar sem hún spilar er ávallt góður árangur."

Handknattleiksmaður ÍBV árið 2002 er Svavar Vignisson, einnig annað árið í röð. „Svavar var yfirburðaleikmaður hjá ÍBV á síðasta tímabili en Svavar leggur sig alltaf hundrað prósent fram við æfingar, sem og í leikjum. Hann er harður nagli sem gefur ekkert eftir."

Unglingaflokkur tapaði heima

Um miðjan janúar fór fram uppgjör milli toppliðanna í A-riðli í íslandsmótinu í handknattleik í Unglingaflokki en þá tókt ÍBV á móti Fram 2. ÍBV hefur gengið vel það sem af er vetri og hafði fyrir leikinn ekki tapað leik en það átti eftir að breytast. Meiðsli hafa sett strik í reikninginn hjá liðinu. Leikurinn fór illa af stað fyrir ÍBV og var staðan í hálfleik 8-12 fyrir Fram 2. Munurinn jókst svo upp í sjö mörk en stelpurnar klóruðu í bakkann undir lokin og lokatölur leiksins urðu 18-20. Mörk ÍBV: Aníta Ýr Eyþórsdóttir var með 6, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 5, Ester Óskarsdóttir 3, Sæunn Magnúsdóttir 2, Hildur Dögg Jónsdóttir, Björg Ólöf Helgadóttir 1.

Góð æfingaferð

Karlalið ÍBV var í síðustu viku í æfingarferð en liðið dvaldi á Kanaríeyjum í vikutíma. Liðið lék þrjá leiki, fyrst var leikið gegn spænsku 2. deildarliði en eins og allir vita tilheyra Kanaríeyjar Spáni og þar eru nokkur handboltalið sem taka þátt í Spánarmótinu. ÍBV vann fyrsta leikinn nokkuð örugglega 35 - 19 en næsti leikur, gegn 1. deildarliði tapaðist naumlega. Þriðji og síðasti leikurinn var svo gegn úrvalsdeildarliði eyjanna, Galdar, en það er um miðja spænsku deild og er að sjálfsögðu eingöngu skipað atvinnumönnum. ÍBV náði að sýna ágæta takta gegn atvinnumönnunum en í þeirra herbúðum eru m.a. norskur, danskur og júgóslavneskur landsliðsmenn. Lokatölur í þessum leik urðu 31-27 Spánverjunum í vil.

 3. flokkur áfram

Riðill þriðja flokks kvenna í Íslandsmótinu í innanhússknattspyrnu fór fram hér í Eyjum eina helgi í janúar. Hingað komu fjögur lið ofan af landi. ÍBV vann þrjá leiki og gerði eitt jafntefli og komst þar með í úrslit íslandsmótsins sem verður síðar. Úrslit hjá ÍBV voru annars þessi: ÍBV-Ægir 3-0, ÍBV-Hamar 6-0, ÍBV-Selfoss 0-0, ÍBV-Þróttur Vogum 8-0.

Fyrsta tapið staðreynd

Kvennalið ÍBV átti fyrir höndum mjög erfiðan útileik þegar stelpurnar mættu Haukum sem ásamt Stjörnunni er helsti keppinautur ÍBV um sigur í deildinni. ÍBV hafði til þessa ekki tapað leik. ÍBV byrjaði mun betur í leiknum og komst m.a. í 1-5 og 4-10 en Haukar náðu að minnka muninn niður í eitt mark fyrir leikhlé og var staðan þegar liðin gengu til búningsherbergja 14 - 15. Haukaliðið mætti svo ákveðnara til leiks í síðari hálfleik, Haukar komust svo yfir og virtust vera stinga af í stöðunni 21 -19 en ÍBV náði að hrista af sér slenið og jafna 24-24. Haukar höfðu svo betur á lokakaflanum og unnu 27-25. Dómarapar leiksins hafði mikið að segja um gang leiksins, eins og svo oft áður enda virðast störf þeirra í fæstum tilvikum fylgja gæðum leikja. Ekki aðeins var dómgæslan léleg á leiknum því einnig var öll umgjörð leiksins mjög óvinveitt Eyjamönnum. Unnur Sigmarsdóttir, þjálfari ÍBV, var rekin út af þegar 40 sekúndur voru liðnar af leiknum. Yfirsjónin var ekki stór, hún steig inn á til að hlúa að einum sinna leikmanna, áður en hún fékk til þess leyfi frá dómara. Þeir sáu ekki brotið en því var komið til skila þannig að þeim var nauðugur einn kostur að sýna Unni rauða spjaldið. Mörk ÍBV: Anna Yakova 8, Alla Gorkorian 5/3, Ingibjórg Jónsdóttir 4, Elísa Sigurðardóttir 3, Sylvia Strass 2, Birgit Engl 1, Ana Perez 1, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 18.

Þrír tapleikir

Annar flokkur karla lék þrjá leiki á einni helgi en leikirnir fóru fram á höfuðborgarsvæðinu. Fyrsta var leikið gegn Val og var um hörkuleik að ræða. Staðan í hálfleik var 14-14 en Valsarar höfðu betur á lokakaflanum og sigruðu 27-26. Mörk ÍBV: Davíð Þór Óskarsson 12, Sigþór Friðriksson 4, Kári Kristjánsson 4, Sigurður Ari Stefánsson 2, Sindri Ólafsson 2, Sindri Haraldsson 1, Jens Elíasson 1.

Daginn eftir var svo komið að Víkingum en í Víkinni voru heimamenn sterkari og eftir að staðan í hálfleik hafði verið 13-10, sigruðu Víkingar með níu mörkum, 30-21. Mörk ÍBV: Kári Kristjánsson 4, Sigurður Ari Stefánsson 4, Sigþór Friðriksson 3, Davíð Þór Óskarsson 3, Jens Elíasson 2, Grétar Eyþórsson 2, Magnús Sigurðsson 1, Benedikt Steingrímsson 1, Sindri Haraldsson 1. Síðasti leikurinn var gegn FH í Hafnarfirði og sigruðu heimamenn með sex mörkum 31- 25. Mörk ÍBV: Davíð Þór Óskarsson 5, Sigurður Ari Stefánsson 4, Kári Kristjánsson 4, Sigþór Friðriksson 3, Sindri Haraldsson 3, Baldvin Sigurbjörnsson 2, Sindri Ólafsson 1, Grétar Eyþórsson 1, Eyjólfur Hannesson 1.

Baráttusigur

ÍBV tók á móti Víkingum en eftir að hafa tapað sínum fyrsta leik gegn Haukum á útivelli áttu flestir von á því að Víkingar fengju að fínna til tevatnsins en annað kom á daginn. Gestirnir voru sprækari lengst af í leiknum en ÍBV komst yfir á réttum tíma í leiknum og sigraði með þremur mörkum, 25 – 22. ÍBV lenti strax undir í fyrri hálfleik og komust Víkingar mest þremur mörkum yfir en leikmenn ÍBV náðu að snúa við blaðinu og voru yfir í leikhléi, 13-12. Strax í fyrri hálfleik fór á sömu leið og í þeim fyrri, ÍBV lenti undir og var mest þremur mörkum undir en eins og í fyrri hálfleik náðu stelpurnar að snúa leiknum sér í hag og sigra með þremur mörkum, 25 - 22. Mörk ÍBV: Ingibjörg Jónsdóttir 9, Sylvia Strass 5, Alla Gorkorian 3/2, Anna Yakova 3,EIísa Sigurðardóttir 2, Ana Perez 2, Birgit Engl 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 23

Birgir ráðinn framkvæmdastjóri

Birgir Stefánsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri knattspyrnudeilda karla og kvenna. Birgir er fæddur og uppalinn Eyjapeyi og þekkir því vel til en auk þess er hann lærður viðskiptafræðingur og ætti sú menntun að koma að góðum notum í þeirri baráttu sem framundan er.

Margrét Lára æfir með þremur landsliðum

Í janúar fóru fram úrtaksæfingar hjá yngri kvennalandsliðum Íslands í knattspyrnu auk þess sem A-landslið Íslands æfir fyrir æfingaleik liðsins gegn Bandaríkjunum. Margrét Lára Viðarsdóttir hefur lengi haft það orð á sér að vera eitt mesta efni í kvennaknattspyrnunni í dag. Staðfesting á þessu er að hún hefur verið valin til æfinga með öllum kvennalandsliðum Íslands, utan U-21 árs liðsins enda æfir það ekki um þessar mundir. Æfir Margrét með U-17 ára, U-19 ára og A-landsliði Íslands um þessar mundir. Eyjamenn eiga fleiri fulltrúa á þessum æfingum, í U-17 ára liðinu æfir Thelma Sigurðardóttir og Olga Færseth er að sjálfsögðu með A-liðinu.

Keppnisleyfi Hásteinsvallar afturkallað enn og aftur

Enn og aftur er aðstaðan á Hásteinsvelli komin inn á borð bæjarstjórnar. Síðastliðið sumar var keppnisleyfi vallarins afturkallað af KSI þar sem ekki hafði verið staðið við gerð stúku við völlinn. Því var kippt í liðinn með þeim formerkjum að völlurinn hefði því leyfi til næstu fimm ára. Á fundi íþrótta- og æskulýðsráðs þann 3. janúar sl. gerði íþróttafulltrúi grein fyrir fundi sem hann átti með fulltrúum KSÍ og íþróttahreyfingarinnar í Eyjum ásamt bæjarstjóra vegna reglugerða sem snúa að keppnisleyfum fyrir knattspyrnuvelli þar sem leikið er í efstu deild. Fram kom á fundinum að útgefið leyfi til næstu fimm ára er ekki lengur í gildi en undanþágu er hægt að veita svo fremi sem lögð er fram áætlun og samþykktir sem taka mið af því að girða svæðið af. Eins er stúkan nýreista ekki lengur nægilega góð, því nú er talað um yfirbyggða stúku. Er þetta vegna reglugerðar Knattspyrnusambands Evrópu. ÍBV-íþróttafélag þarf að sækja um undanþágu í byrjun mars og verður þá áætlunin að vera tilbúin. Íþrótta- og æskulýðsráð lagði á það áherslu að sem fyrst liggi fyrir ákvörðun um málefni Hásteinsvallar svo þau skilyrði verði uppfyllt, sem þarf til að undanþága verði gefin út. Á fundi bæjarstjórnar á fimmtudag kom fram tillaga frá bæjarfulltrúum Vestmannaeyjalistans varðandi málið: „Bæjarstjórn samþykkir að óska eftir skriflegum skýringum frá KSI, varðandi það hvað hefur breyst frá því snemma í sumar þegar lofað var að framkvæmdir þær sem þá voru gerðar myndu duga til að halda keppnisleyfi næstu 5 ár." Var það samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.

FEBRÚAR

Fjörugt karlakvöld

Í byrjun febrúar hélt handknattleiksdeild karla, ÍBV árlegt karlakvöld um borð í Herjólfi. Þar var margt til skemmtunar fyrir bæði hug og maga. Byrjað var með vínkynningu þar sem gestir fengu að kynnast dásemdum vína frá Chile og Ástralíu, bæði rauðum og hvítum. Kári Vigfússon og hans fólk sá um um matinn og þar sannaðist enn og aftur að Kári er snilldarkokkur. Undir borðum lék Gísli Brynjólfsson á nikkuna. Ræðumaður kvöldsins var séra Hjálmar Jónsson, nú dómkirkjuprestur en áður þingmaður. Hjálmar fór á kostum með vísuna að vopni. Var það blandað mátulegum skammti af nettum skotum á náungann sem Jóhann lögfræðingur hafði komið í hendur klerki. Allt var innan velsæmismarka og enginn steig sár upp frá borðum. Allt var þetta undir öruggri stjórn séra Kristjáns Landakirkjuklerks sem sýndi að þar er fagmaður á ferð þegar veislustjórn er annars vegar.

Jafntefli í Garðabæ

ÍBV sótti Stjörnuna heim í byrjun febrúar en liðin voru í harðri toppbaráttu ásamt Haukum. ÍBV var mun betra liðið framan af, komust Eyjastúlkur m.a. sjö mörkum yfir en misstu muninn niður og staðan í hálfleik var 7-9 fyrir ÍBV. ÍBV hélt forystunni áfram í upphafi síðari hálfleik en um hann miðjan virtist leikur liðsins nánast hrynja. Þegar rúm mínúta var eftir var útlitið svart, Stjarnan var þá þremur mörkum yfir 20-17. En með mikilli baráttu og villtum varnarleik náðu stelpurnar að skora tvö mörk og unnu svo boltann þegar nokkrar sekúndur voru eftir. Þegar leiktíminn rann út var brotið á Birgit Engl, ÍBV fékk aukakast og um leið rann leiktíminn út. Fæstir áttu því von á að ÍBV ætti eftir að jafna leikinn en Anna Yakova gerði sér lítið fyrir og þrumaði boltanum í netið og tryggði því ÍBV mikilvægt stig, lokatölur 20-20. Mörk ÍBV: Anna Yakova 7, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Edda Eggertsdóttir 3, Alla Gorkorian 3/1, Sylvia Strass 2, Ana Perez 1, Björg Ólöf Helgadóttirl. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttír 14.

Sigur hjá öðrum flokki

Annar flokkur karla lék  gegn ÍR og fór leikurinn fram  í Eyjum. Leikurinn var hraður og skemmtilegur og alls skoruð sjötíu mörk í honum. Eyjamenn höfðu betur, skoruðu tveimur mörkum meira og unnu því 36- 34 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 18-19 fyrir ÍR. Mörk ÍBV: Davíð Þór Óskarsson 9, Kári Kristjánsson 9, Sigurður Ari Stefánsson 8, Sindri Haraldsson 4, Sindri Ólafsson 4, Sigþór Friðriksson 2.

Sigur og tap í karlafótbolta

Karlalið IB V í knattspyrnu lék tvo æfingarleiki en báðir fóru þeir fram í Reykjavík. Fyrst var leikið í Egilshöllinni og var andstæðingurinn Afturelding, sem leikur í 1. deild. Strákarnir voru ekki í teljandi vandræðum með 1. deildarliðið og sigruðu með þremur mörkum gegn einu. Mörk ÍBV skoruðu þeir Bjarni Geir, Bjarni Rúnar og Páll Hjarðar. I síðari leiknum var leikið gegn FH en þrátt fyrir ágætan leik ÍBV voru það FH-ingar sem skoruðu mörkin, fjögur urðu þau talsins og komu þau öll í síðari hálfleik.

Í úrslit þriðja árið í röð

ÍBV tók á móti Stjörnunni í undanúrslitum bikarkeppninnar. Fór leikurinn fram fyrir fyrir fullu húsi áhorfenda í íþróttamiðstöðinni. Leikurinn endaði með átta marka sigri ÍBV, 26 - 18 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 11-5. Leikurinn sjálfur varð hins aldrei spennandi, voru yfirburðir ÍBV liðsins það miklir í leiknum og í raun fáránlegt til þess að hugsa til þess að þetta sama lið hafi verið heppið að ná jafntefli gegn Stjörnunni í tveimur síðustu leikjum. Lykillinn að sigrinum var án efa sterkur varnarleikur liðsins og skoraði aðeins einn leikmaður yfir tvö mörk hjá Stjörnunni, það var Jóna Ragnarsdóttir sem skoraði sjö mörk, þar af fimm úr vítum. Mikil stemmning var á pöllunum, sem reyndar keyrði fram úr hófi á köflum þegar stuðningsmönnum liðanna lenti saman en allt endaði það á friðsamlegum nótum. Mörk ÍBV: Anna Yakova 6, Alla Gorkorian 6/1, Sylvia Strass 5, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Edda Eggertsdóttir 2, Ana Perez 2, Björg Ó. Helgadóttir. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 15/2.

Sigur og tap hjá strákunum

Karlalið ÍBV lék gegn Stjörnunni í fyrsta leik sínum að loknu HM-hléi á karlaboltanum. Leikurinn var jafn og spennandi allan tímann, Eyjamenn voru betri í fyrri hálfleik og leiddu með 1 - 2 mörkum en lentu í vandræðum undir lok fyrri hálfleiksins og voru undir 17 -18 í leikhléi. Í síðari hálfleik leit allt út fyrir að gestunum væri að takast að næla sér í bæði stigin enda var komið að þeim að vera yfir en Eyjamenn neituðu að gefast upp. Undir forystu fyrirliða síns, Sigurðar Bragasonar, tókst leikmönnum ÍBV að snúa leiknum sér í hag og á lokakaflanum dró í sundur með liðunum. ÍBV sigraði svo í þessum mikla markaleik, 35-31. Mörk ÍBV: Sigurður Bragason 10, Davíð Þór Óskarsson 8/5, Robert Bognar 5, Erlingur Richardsson 4, Kári Kristjánsson 4, Sigurður Ari Stefánsson 3, Sigþór Friðriksson 1. Varin skot: Eyjólfur Hannesson 9, Viktor Gigovl 10/1.

ÍBV mætti HK tveimur dögum síðar á útvelli. Leikmenn ÍBV mættu vel stemmdir til leiks og voru lengst af yfir í fyrri hálfleik, þó aldrei meira en tveimur mörkum en undir lok hálfleiksins náðu leikmenn HK að ná undirtökunum og í hálfleik var staðan 15-13. Eyjamenn byrjuðu seinni hálfleikinn ágætlega og eftir fimm mínútur var staðan orðin jöfn, 16-16. En þá fór að síga á ógæfuhliðina, heimamenn skoruðu þá þrjú mörk í röð og náðu svo mest fimm marka forystu, 28-23. Leikmenn ÍBV náðu þó aðeins að klóra í bakkann undir lokin og leikurinn endaði með þriggja marka sigri HK, 30-27. Mörk ÍBV: Róbert Bognar 7, Davíð Þór Óskarsson 6/3, Michael Lauritzen 3, Sigurður Ari Stefánsson 3, Erlingur Richardsson 3, Sigþór Friðriksson 3, Sigurður Bragason 2. Varin skot: Eyjólfur Hannesson 9, Viktor Gigov 2.

Gestirnir sáu aldrei til sólar

ÍBV mætti einu af slökustu liðum Essodeildar kvenna í byrjun febrúar. Þá kom í heimsókn sameiginlegt lið Fylkis og ÍR. Eftir að hafa skorað fyrsta mark leiksins sáu gestirnir aldrei til sólar og endaði leikurinn með 22 marka sigri ÍBV, 37-15. Þrátt fyrir augljósa yfirburði lék ÍBV liðið ágætan handbolta og notaði leikinn til að koma varamönnunum í leikform. ÍBV keyrði stíft á hraðaupphlaup og fengu leikmenn góða æfingu í að útfæra hraðaupphlaup sem gekk vel í flestum tilvikum. Mörk ÍBV: Alla Gorkorian 9/3, Sylvia Strass 7, Birgit Engl 7/1, Ingibjörg Jónsdóttir 4, Ana Perez 4, Edda Eggertsdóttir 3, Anna Rós Hallgrímsdóttir3. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 11, Íris Sigurðardóttir 2.

Góð ferð Eyjamanna á KSÍ-þingið

KSÍ þingið fór fram laugardaginn 8. febrúar á Hótel Loftleiðum og var að venju fjölmennt. ÍBV bar upp tvær tillögur, annars vegar að KSÍ geri breytingu á bikarkeppninni en keppninni var breytt þannig á síðasta þingi að undanúrslit fari fram á Laugardalsvelli. ÍBV lagði til að liðin sem dregin væru á undan úr hattinum fengju heimavallarrétt í undanúrslitum, eins og áður var og var sú tillaga samþykkt. Þannig að á næsta þingi mun stjórn KSÍ leggja fram breytinguna og er það þá undir þingheimi komið að samþykkja breytinguna endanlega. Hin tillagan sem ÍBV lagði fram var ekki síður merkileg en þar var lagt til að KSÍ stofni jöfnunarsjóð vegna ferðakostnaðar í þremur efstu karladeildunum og efstu deild kvenna. Þar áttu félögin, sem taka þátt í áðurnefndum deildum, að greiða upphæð í sjóð sem KSÍ myndi síðan deila út með tilliti til ferðakostnaðar. Tillagan var samþykkt með þeirri breytingu að greiðslan komi úr ríkissjóði en ekki frá félögunum sjálfum þannig að boltinn er nú hjá Alþingi. Þá var tillaga stjórnar KSÍ um breytt fyrirkomulag í aðalkeppni bikarkeppninnar felld en þar átti að koma átta efstu liðunum inn í keppnina í 16 liða úrslitum í stað 32ja liða úrslitum eins og er nú. Þá var Einar Friðþjófsson kosinn landshlutafulltrúi Suðurlands en hann tekur þar við af Jóhanni Ólafssyni sem hafði gegnt þeirri stöðu í 27 ár eða frá árinu 1975.

Sigur hjá 3ja flokki

Laugardaginn 8.febrúar lék þriðji flokkur karla gegn FH. Leikurinn var jafn og spennandi en Eyjapeyjar höfðu þó alltaf undirtökin og staðan í hálfleik var 13-12 fyrir ÍBV. Í seinni hálfleik voru strákarnir ávallt skrefi á undan þar til undir lokin að þeir náðu að hrista Hafnfirðinga af sér og sigra með fjórum mörkum  24-20. Mörk ÍBV: Grétar Eyþórsson 7, Jens K. Elíasson 5, Vignir Svavarsson 5, Baldvin Sigurbjörnsson 4, Hilmar Björnsson, Leifur Jóhannesson og Magnús Sigurðsson 1. Fjórði flokkur kvenna lék einnig helgina 8. til 9. febrúar en þá var leikin ein umferð í riðli stelpnanna. ÍBV lék þrjá leiki, þær unnu KA 15 - 13 og Völsung 12 - 8 en töpuðu fyrirFH14-17.

Margrét Lára ekki í hópnum

Margrét Lára Viðarsdóttir var ekki valin í 17 manna hóp íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu sem mætir því bandaríska. Margrét þarf reyndar ekki að örvænta um verkefnaskort því hún er enn gjaldgeng í U-17 ára landsliðið. Nýjasti leikmaður kvennaliðsins ÍBV, Olga Færseth, er hins vegar í hópnum og mun væntanlega spila í fremstu víglínu liðsins.

ÍBV Íslandsmeistari

Fjórði flokkur kvenna lék í úrslitum í Íslandsmótinu í innanhússknattspyrnu sem fór fram í Austurbergi. Á fyrsta keppnisdegi fóru fram undanriðlar en þar var leikið í tveimur þriggja liða riðlum og tvö efstu liðin komust í undanúrslit. ÍBV var í riðli með Einherja og Víkingi Reykjavík og unnu stelpumar báða leikina nokkuð örugglega. Í undanúrslitum mætti ÍBV Haukum og urðu lokatölur þar 2- 1 fyrir ÍBV en mörk ÍBV skoruðu þær Svava Kristín Grétarsdóttir og Kolbrún Inga Stefánsdóttir. í úrslitaleiknum sjálfum mætti ÍBV Grindavík. Leikurinn var æsispennandi og komst ÍBV yfir 1-0 . Grindvíkingar svöruðu með tveimur mörkum en Eyjastúlkur börðust vel og skoruðu síðustu tvö mörk leiksins, sigruðu því 3-2 og eru Íslandsmeistarar í innanhússknattspyrnu 2003. , Mörk ÍBV í úrslitaleiknum skoruðu þær Þórhildur Ólafsdóttir, Fanndís Friðriksdóttir og Kolbrún Inga Stefánsdóttir.

Jafntefli gegn HK

Karlalið ÍBV lék einn æfingaleik um miðjan febrúar en þá lék liðið gegn HK. Úrslit leiksins urðu 1-1 en mark ÍBV skoraði Bjarnólfur Lárusson eftir að HK hafði komist yfir en ÍBV stillti aðeins upp þeim leikmönnum sem æfa með liðinu í Reykjavík þar sem ekki var fært milli lands og Eyja. ÍBV leikur svo sinn fyrsta leik í deildarbikarnum  í lok febrúar þegar liðið mætir Grindavík og fer leikurinn einnig fram í Fífunni.

Andri á úrtaksæfingu

Andri Ólafsson, knattspyrnumaðurinn efnilegi hefur verið valinn til þess að taka þátt í úrtaksæfingu U- 19 ára landsliðsins. Einnig fara fram úrtaksæfingar hjá U-17 ára landsliðinu en ÍBV á engan fulltrúa þar.

5. sæti hjá þriðja flokki

Þriðji flokkur karla tók þátt í innanhússmótinu en þar voru tveir fjögurra liða riðlar til að byrja með. ÍBV endaði í þriðja sæti í sínum riðli eftir að hafa unnið einn leik og tapað tveimur. ÍBV spilaði því um fimmta sætið gegn Þrótti Neskaupstað og sigraðu Eyjapeyjar 3-0.

Ágætis árangur hjá stelpunum

Unglingaflokkur lék tvo leiki um miðjan febrúar gegn FH og Víking/ HK. ÍBV tapaði fyrri leiknum gegn FH 25-16 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 12-6 fyrir FH. Mörk ÍBV: Aníta Ýr Eyþórsdóttir 6, Ester Óskarsdóttir 5, Björg Ólöf Helgadóttir 2, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 2, Sæunn Magnúsdóttir. 1. Gegn Víking/ HK gekk ÍBV hins vegar aðeins betur en þess má geta að í ferðinni voru aðeins sjö leikmenn þannig að enginn skiptimaður var með í för. Leikurinn gegn Víking/HK endaði með jafntefli, 18-18 en staðan í hálfleik var 9-10. Mörk ÍBV: Þórsteina 4, Ester 4, Björg 4, Hildur Jónsdóttir 3, Aníta 2, Sæunn 1.

Góður sigur

ÍBV lék gegn FH  laugardaginn 22. febrúar. ÍBV hafði yfirhöndina nánast allan tímann og sigraði með 22 -29. ÍBV byrjaði betur í leiknum og náðu stelpurnar fljótlega þægilegri forystu án þess þó að ná að hrista Hafnfirðinga alveg af sér. Staðan í hálfleik var 11-15 fyrir ÍBV og Hafnfirðingar ennþá inni í myndinni. Seinni hálfleikur var á svipuðum nótum og sá fyrri, ÍBV byrjaði reyndar af meiri krafti en í þeim fyrri og náði átta marka forystu. Anna Yakova og Sylvia Strass voru allt í öllu og skoruðu samtals 22 mörk af  29 sem eru tæp 76 % af mörkum liðsins. Mörk ÍBV: Anna Yakova 12, Sylvia Strass 10, Anna Rós Hallgrímsdóttir 2, Ana Perez 2/1, Birgit Engl 1, Alla Gorkorian 1/1, Helie Hansen 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 14/2.

Klaufalegt hjá ÍBV

ÍBV tók á móti Þór frá Akureyri í síðari hluta febrúar mánaðar. Þórsarar byrjuðu betur í leiknum og fljótlega náðu þeir undirtökunum. Eyjamenn létu hins vegar ekki slá sig út af laginu og sneru leiknum sér í hag og náðu mest fjögurra marka forystu í fyrri hálfleik. Staðan í leikhléi var 16 -13 en lokatölur voru 31-32 gestunum í hag. Seinni hálfleikur fór einnig ágætlega af stað, IBV var með 3-4 marka forystu framan af en um miðjan hálfleikinn hrundi sóknarleikur liðsins eins og spilaborg. Tveimur leikmönnum fleiri, í stöðunni 26-26 tókst Eyjamönnum ekki að skora en í staðinn skoruðu gestirnir tvo mörk og voru komnir með pálmann í hendurnar. Undir lokin gat sigurinn endað hvorum megin sem var og allt leit út fyrir að liðin myndu skilja jöfn eftir að Sindri Ólafsson hafði jafnað metin þegar aðeins tíu sekúndur vora eftir. En einum leikmanni færri tókst ÍBV ekki að koma í veg fyrir að gestirnir skoruðu sigurmarkið og nældu Akureyringar sér því í dýrmæt stig. Með örlítilli heppni og meiri einbeitingu þá hefði ÍB V án efa tryggt sér sigurinn. Mörk ÍBV: Sigþór Friðriksson 7, Davíð Þór Óskarsson 6/2, Robert Bognar 5, Erlingur Richardsson 3, Sigurður Bragason 3, Sigurður Ari Stefánsson 3, Kári Kristjánsson 2, Sindri Ólafsson 1, Michael Lauritsen 1. Varin skot: Viktor Gigov 13.

Of mörg mistök í lokin

Úrlistaleikur ÍBV og Hauka í bikarnum á laugardaginn var hin mesta skemmtun. Fyrir leikinn var búist við sannkölluðum draumaleik þessara bestu liða landsins í dag og þó að handboltinn hafi ekki verið á- ferðarfallegur var spennan mikil og réðust úrslitin ekki fyrr en á lokasekúndunum. Haukar sigruðu í leiknum með einu marki, 22 - 23 og stöðvuðu þar með sigurgöngu ÍBV í bikarkeppninni sem hafði staðið frá árinu 2000. Leikurinn var jafn og spennandi allan tímann en staðan í hálfleik var 11 - 10 fyrir ÍBV. Seinni hálfleikur einkenndist svo af klaufaskap ÍBV, á upphafsmínútunni fékk liðið gott tækifæri til að auka muninn en tveimur leikmönnum færri tókst Haukum að jafna metin. Haukar náðu svo undirtökunum en í síðasta fjórðungi leiksins áttu liðin í mestum vandræðum með að skora. Elísa Sigurðardóttir jafnaði metin, 20 - 20 þegar tæpar fimmtán mínútur voru eftir en Haukar svöruðu með tveimur mörkum. ÍBV misnotaði átta sóknir í röð og á tíu mínútna kafla skoraði liðið ekki mark. Það gekk hreinlega allt á móti ÍBV, leikmenn misstu boltann klaufalega frá sér, skutu í stöng, létu verja víti og það var svo ekki fyrr en þegar tæpar tvær mínútur voru eftir að Sylviu Strass tókst loks að finna réttu leiðina í gegnum vörn Hauka. Síðustu sekúndur leiksins minntu óneitanlega mikið á úrslitaleik liðanna 2001 þegar ÍBV jafnaði á síðustu sekúndunum úr víti. Það virtist allt stefna í að ÍBV fengi tækifæri á að jafna því þegar aðeins fimmtán sekúndur voru eftir fékk liðið boltann í stöðunni 22-23. En vitlaus skipting undir lokin gerði það að verkum að boltinn var dæmdur af ÍBV og Haukar héldu honum út leiktímann. Mörk ÍBV: Alla Gorkorian 7/3, Sylvia Strass 7, Anna Yakova 5, Elísa Sigurðardóttir 2, Birgit Engl 1. Varin skot: Vigdfs Sigurðardóttir 14/2.

Sá erfiðasti sem ég hef spilað

Ingibjörg Jónsdóttir var í strangri gæslu allan tímann og náði ekki að skora mark enda lögðu Haukar allt kapp á að loka á það. Hún sagði í samtali við Fréttir að þessi leikur væri án efa sá erfiðasti sem hún hefði spilað. „Þetta var ótrúlega erfitt. Það munaði nánast aldrei meira en 1 til 2 mörkum á liðunum og við náðum aldrei að nýta þau tækifæri sem við fengum til að auka muninn. Ég er á því að spennustigið hjá okkur hafi einfaldlega verið of hátt, við gerðum okkur grein fyrir því að það gæti gerst en við náðum aldrei að vinna okkur út úr því. Nú þurfum við bara að koma þessum leik frá okkur, baráttan í deildinni heldur áfram og þar er titill í boði."

 Haukarnir hungraðri

Eins og áður hefur komið fram gekk ekki lítið á undir lok leiksins. Unnur Sigmarsdóttir fór ekki varhluta af því en þegar hún reyndi að stöðva Birgit Engl fór puttinn úr liði og Birgit slapp inn á völlinn. Unnur sagði í samtali við Fréttir að Haukaliðið hefði einfaldlega verið hungraðra í titilinn. „Mér fannst undirbúningurinn fyrir leikinn vera góður, svipaður og þegar við lékum gegn Stjörnunni í undanúrslitum. En spennustigið var of hátt og stressið virtist bara aukast eftir því sem leið á leikinn. Ég sagði í hálfleik að við hlytum að vera búnar með mistökin enda gerðum við mikið af þeim í fyrri hálfleik en þau urðu líklega helmingi fleiri í seinni hálfleik. Við þurfum núna að leggja áherslu á að koma þessum leik frá okkur. Það er margt framundan og við verðum að standa saman. Við eyddum laugardagskvöldinu saman enda er þetta eins og ein stór fjölskylda og mikilvægt að vinna saman úr þessu. Svo var líka mikilvægt að fá svona góðar móttökur því það sýndi okkur að fólk stendur við bakið á liðinu í blíðu og stríðu."

Áttu ekki að missa boltann -Eða hvað?

Fróðir aðilar um reglur handboltans hafa eftir bikarúrslitaleikinn verið að velta því fyrir sér hvort ÍBV hefði í raun átt að missa boltann í lok leiksins. Reglurnar segja að ef um ólöglega skiptingu sé að ræða meðan leikur sé í gangi þá beri að vísa leikmanni þess liðs út af í tvær mínútur og liðið missir boltann. En ef leiktíminn er stóðvaður og ólögleg skipting á sér stað, þá er leikmanni vísað út af í tvær mínútur en liðið heldur boltanum.

Bragðdauft í Kaplakrika

Karlalið ÍBV lék gegn FH og fór leikurinn fram í Hafnarfirði. Úrslitin voru nánast ráðin um miðjan síðari hálfleik en lokatölur urðu 27 - 23. ÍBV byrjaði ágætlega og fyrri hálfleikur var jafn framan af. Liðin skiptust á að skora en um miðjan hálfleikinn sigu FH-ingar fram úr og náðu mest sex marka forystu en staðan í hálfleik var 14 - 9. Seinni hálfleikur fór svo illa af stað hjá ÍBV, Hafnfirðingar skoruðu fjögur mörk gegn einu marki ÍBV og náðu þar með átta marka forystu, 18 - 10. Undir lokin náðu Eyjapeyjar aðeins að klóra í bakkann og náðu muninum niður í fjögur mörk. En lengra komust þeir ekki og leikurinn endaði með fjögurra marka sigri Hafnfirðinga. Mörk ÍBV: Robert Bognar 9/5, Michael Lauritzen 3, Sindri Ólafsson 3, Erlingur Richardsson 2, Sigurður Bragason 2, Sigurður Ari Stefánsson 2, Kári Kristjánsson 1, Davíð Þór Óskarsson 1/1. Varin skot: Viktor Gigov 12/1

Heldur klaufalegt hjá Eyjamönnum

Karlalið ÍBV lék sinn fyrsta leik í deildarbikarnum í undir lok febrúar en liðið mætti Grindavík og fór leikurinn fram í Fífunni í Kópavogi. Bjarni Jóhannsson og lærisveinar hans í Grindavík eru taldir líklegir til árangurs í sumar. Gat Bjarni stillt upp sínu sterkasta liði sem Eyjamenn gátu hins vegar ekki, vantaði m.a. Bjarnólf Lárusson og Hjalta Jóhannesson sem veikti liðið óneitanlega. Þrátt fyrir það náðu strákarnir að standa í Suðurnesjaliðinu, sérstaklega í síðari hálfleik þegar liðið náði beittari sóknaraðgerðum. Grindvíkingar skoruðu hins vegar mörkin í leiknum og þau urðu tvö, sitt í hvorum hálfleiknum og endaði leikurinn því 0-2 fyrir Grindavík.

Góður sigur hjá 2. flokki

Eyjapeyjar áttu ekki í teljandi vandræðum með andstæðinga sína í ÍR að þessu sinni og sigruðu með átta mörkum, 24 - 32 eftir að staðan í hálfleik hafði verið 11-18. Mörk ÍBV: Davíð Þór Óskarsson 7, Kárí Kristjánsson 7, Sindri Ólafsson 5, Sindri Haraldsson 4, Sigurður Ari Stefánsson 4, Sigþór Friðriksson 3, Grétar Eyþórsson 1, Sævald Hallgrímsson 1.

Kvennaliðið komið af stað

Það hefur farið frekar lítið fyrir kvennaliði ÍBV í knattspyrnu eftir síðasta sumar enda gekk mikið á þá. Nú er liðið hins vegar komið aftur af stað eftir vetrarfrí og spilaði liðið sína fyrstu æfingaleiki í lok febrúar. Fyrst var leikið í Fífunni gegn Breiðablik og sigraði ÍBV 5 - 4 og skoraði Olga Færseth þar sitt fyrsta ÍBV-mark. Seinni leikurinn var svo leikinn á Ásvöllum, gegn FH og þar sigraði ÍBV l-0.

MARS:

Ferðakostnaður að sliga íþróttahreyfinguna

Í upphafi mars birtist ítarleg grein um ferðakostnað íþróttahreyfingunar. En hreyfinginn hefur samgöngurnar við Eyjarnar á sjó voru ekki góðar og því þurfti ÍBV að mestu að treysta á flug. Eins og staðan er er ekki kvöldflug hjá Íslandsflugi þannig að flug með áætlunarflugi er ekki inni í myndinni. Flugfélag Vestmannaeyja hefur að mestu ferjað handboltalið til og frá Eyjum í vetur, bæði á Bakka og Selfoss auk þess sem lið hafa þurft að ferðast með Herjólfi. Magnús Bragason, formaður handknattleiksdeildar karla, sagði að ferðakostnaður hefði aukist undanfarin ár. „Ég hef verið í handknattleiksráði síðustu sjö ár og höfum við prófað ýmsar útgáfur til að komast í leiki á þeim árum. Fyrstu þrjú árin versluðum við eingöngu við Flugfélag Vestmannaeyja og borguðum við þá 4900 krónur á mann til Reykjavíkur. Árið eftir sömdum við svo við Flugfélag Íslands um að borga 5400 á mann en sá ferðamáti var þægilegri enda flogið með allan hópinn í einu á Fokker-vél. I fyrra snerum við svo aftur til Flugfélags Vestmannaeyja og verðið var svipað og áður en í vetur hefur flugmiðinn hækkað mikið. Núna er flug til Reykjavíkur með Flugfélagi Íslands í raun ekki valkostur þannig að við fljúgum til Selfoss og tökum rútu til Reykjavíkur. Slíkt ferðalag kostar um 10 þúsund fyrir manninn. Af þessu má sjá að ferðakostnaður hefur á skömmum tíma næstum tvöfaldast en það er rosalega stór biti fyrir deild sem er ekki með meiri veltu en við erum með." sagði Magnús. „Ég talaði við HSI fyrir veturinn og varaði þá við en þeir hlustuðu ekki. Núna bregður hins vegar Reykjavíkurfélögunum þegar þau um að borga 150 þúsund eða meira fyrir flugið hingað en flest lið eru líka með annan flokk þannig að kostnaðurinn er orðinn umtalsverður fyrir þau. Ég var á formannafundi á og þar var afgreidd áskorun til menningamálanefndar ríkisins varðandi þingsályktunartillöguna sem fjallar um ferðakostnað íþróttafélaga. Formenn annarra félaga tóku mjög vel í þetta og virðast núna vera að opna augun fyrir þessu vandamáli. Ef við eigum að leysa þetta á einhvern hátt sjálfir þá verður HSI að skipuleggja næsta Íslandsmót í samráði við okkur og Flugfélagið þannig að árekstrar verði sem minnstir."

Deildarbikarinn í augsýn

ÍBV mætti Val á Hlíðarenda en búist var við erfiðum leik hjá Eyjastelpum enda var þetta fyrsti leikur liðsins eftir bikarúrslitaleikinn. Hann sat í þeim til að byrja með en svo náðu þær að komast á strik og unnu Val sannfærandi, 16-23. Fyrri hálfleikur var jafn nánast allan tímann, ÍBV reyndar með undirtökin en liðin skiptust á að skora og staðan í hálfleik var jöfn, 9-9. Unnur Sigmarsdóttir hafði greinilega hitt naglann á höfuðið í hálfleiksmessu sinni því leikmenn ÍBV tóku öll völd á vellinum. Varnarleikur liðsins snarlagaðist, markvarslan fylgdi í kjölfarið og liðið náði hraðaupphlaupum. Jafnt og þétt jókst munurinn á liðunum og svo fór að ÍBV sigraði með sjö mörkum, 16-23. Mörk ÍBV: Alla Gorkorian 6/4, Anna Yakova 6, Sylvia Strass 4, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Birgit Engl 2/1, Elísa Sigurðardóttir 1, Aníta Ýr Eyþórsdóttir 1, Anna Rós Hallgrímsdóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 17/3

ÍBV lék annan leik sinn á tæpum sólarhring þegar stelpurnar tóku á móti botnliði Fram. ÍBV átti ekki í vandræðum með Fram og sirguðu með þrettán marka mun, 34-19. Deildarmeistaratitillinn virðist nú vera innan seilingar. Mörk ÍBV: Anna Yakova 7/1(8/1), Birgit Engl 6(9/1)), Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 5/1(6/1), Aníta Ýr Eyþórsdóttir 4(5), Alla Gorkorian 4/1(6/1), Ingibjörg Jónsdóttir 4(6), Björg Ó. Helgadóttir 1(2), Helle Hansen 1(5/1), Anna R. Hallgrímsdóttir (2). Varin skot: Vigdís 20/3

Fyrsti sigur ÍBV í deildarbikarnum

ÍBV mætti Víkingum í deildarbikar karla í knattspyrnu en leikurinn fór fram í Egilshöll. Liðin leika saman í B riðli en Víkingar höfðu sigrað í fyrsta leik sínum þegar þeir lögðu Valsmenn að velli. Eftir frekar jafnar fyrstu mínútur varð ÍBV fyrir áfalli. Þegar rétt um hálftími var búinn af leiknum fékk Hafþór Atli Rúnarsson að líta rauða spjaldið. Þrátt fyrir það hélst leikurinn í jafnvægi og staðan í hálfleik var 0-0. Um miðjan seinni hálfleikinn fór Bjarnólfur Lárusson einnig sömu leið og Hafþór og því voru Eyjamenn tveimur leikmönnum færri. En þrátt fyrir það skoruðu þeir sigurmarkið skömmu eftir það og var þar að verki Bjarni Rúnar Einarsson, sem lék í framlínunni með Gunnari Heiðari.

Jói og Maggi hætta

Einar styrkustu stoðir handknattleiksráðs karla undanfarin ár, þeir félagarnir Magnús Bragason og Jóhann Pétursson hafa ákveðið að draga sig í hlé eftir tímabilið. Jóhann sagði í samtali við Fréttir að þeir félagar væru búnir að standa lengi í þessum slag. „Við komum líklega ekki til með að hætta alveg afskiptum okkar af handboltanum og erum alveg tilbúnir að vera í bakvarðarsveit með nýju ráði. Þessi vinna hefur gefið manni mikið en eftir sjö ára samfellt starf þá er komin ákveðin þreyta í mann og við viljum í það minnsta minnka við okkur. Ég tel okkur vera að skila góðu búi enda hefur deildin verið rekin réttu megin við núllið allan tímann."

Langþráður útisigur

Karlalið ÍBV sótti Aftureldingu heim, en bæði lið voru í neðri hluta deildarinnar. Leikurinn fór frekar rólega af stað en um miðjan fyrri hálfleikinn fengu Eyjamenn að finna fyrir refsivendi dómaraparsins og voru lengst af leikmanni færri. Þetta nýttu heimamenn sér og náðu mest fjögurra marka forystu en leikmenn ÍBV náðu að minnka muninn niður í tvö mörk fyrir hlé. Eyjamenn mættu svo mjög ákveðnir til síðari hálfleiks og fljótlega náðu þeir góðum tökum á leiknum. Liðið spilaði fínan vamarleik á þessum kafla og þar fyrir aftan varði Viktor Gigov vel. ÍBV náði mest sex marka forystu en heimamenn náðu að klóra í bakkann undir lokin. Mörk ÍBV: Robert Bognar 7, Sigurður Ari Stefánsson 6, Michael Lauritzen 5, Davíð Þór Óskarsson 5/3, Sigurður Bragason 3, Kári Kristjánsson 2, Sigþór Friðriksson 1, Sindri Ólafsson 1. Varin skot: Viktor Gigov 19.

Góð ferð hjá öðrum flokki

Annar flokkur lék tvo leiki aðra helgina í mars, fyrst gegn HK og svo gegn Aftureldingu. ÍBV er í harðri baráttu um laust sæti í úrslitum og þurfti nauðsynlega á stigum að halda. Fyrri leikurinn var gegn HK og leiddi lið ÍBV með fimm mörkum í leikhléi voru svo ekki í vandræðum með að klára leikinn og sigurinn var nokkuð öruggur. Lokatölur urðu 20 - 26. Mörk ÍBV: Davíð Óskarsson 8/2, Sigurður Ari Stefánsson 7, Kári Kristjánsson 6, Sindri Haraldsson 2, Sindri Ólafsson 1, Sigþór Friðriksson 1, Jens Elíasson 1. Leikurinn gegn Aftureldingu á sunnudeginum var öllu meira spennandi en Mosfellingar eru í efri hluta deilarinnar. Ekki er hægt að segja að varnarleikur hafi verið í hávegum hafður í fyrri hálfleik því alls voru skoruð 35 mörk fyrir hlé og skoraði Afturelding l8en ÍBV 17. Seinni hálfleikur var svo öllu rólegri í markaskorun þó að spennan hafi haldist áfram. Svo fór að liðin skildu jöfn, 30-30 og er ÍBV því enn í baráttunni um laust sæti í úrslitum. Mörk ÍBV: Sigurður Ari Stefánsson 9, Davíð Þór Oskarsson 7/6, Sigþór Friðriksson 5, Sindri Haraldsson 4, Kári Kristjánsson 3, Sindri Ólafsson 2. Knattspyrna, deildarbikarinn: Fylkir 1 - ÍBV 0

Stóðu í bikarmeisturunum

Knattspyrnulið ÍBV lék í deildarbikarnum föstudaginn 7.mars gegn Fylki. Eyjamenn gátu ekki stillt upp sínu sterkasta liði en þrátt fyrir það var leikurinn í járnum. Lokatölur urðu 1-0 fyrir bikarmeistarana og er ÍBV því í næstneðsta sæti B-riðils með þrjú stig. Þá lék liðið einnig æfingaleik gegn Þrótti Reykjavík og fór sá leikur fram á laugardeginum. Bæði lið stilltu upp hálfgerðum varaliðum. ÍBV sigraði Þrótt með fjórum mörkum gegn einu og skoruðu þeir Gunnar Heiðar Þorvaldsson og Pétur Runólfsson tvö mörk hvor.

Tryggðu sér deildarbikarinn

Kvennalið ÍBV lék tvo leiki aðra helgina í mars og fóru þeir báðir fram á heimavelli. Til þess að tryggja sér sigur í deildinni þurfti ÍBV á fjórum stigum að halda. ÍBV vann báða leikina og tryggði sér þar með deildarmeistaratitilinn, þrátt fyrir að tvær umferðir séu eftir. Leikurinn gegn Gróttu/KR byrjaði ekki vel en smám saman náðu stelpurnar tökum á leiknum og staðan í hálfleik var 15 - 11. Munurinn hélt áfram að aukast eftir leikhlé, mestur varð hann m'u mörk, 27-18 en gestimir náðu aðeins að laga stöðuna í síðari hálfleik og lokatölur urðu 29-23. Mörk ÍBV: Anna Yakova 11/1, Alla Gorkorian 4/1, Sylvia Strass 4, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Ana Perez 3, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 3, Elísa Sigurðardóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 15/1.

Leikur ÍBV gegn FH kom flestum á óvart enda var mótspyrna gestanna mun meiri en flestir áttu von á. Svo fór að þrátt fyrir að ÍBV hefði undirtókin lengst af þá voru Hafnfirðingar aldrei langt undan og lokamínúturnar voru nokkuð spennandi. Sigur hafðist þó að lokum og þar með náðu Eyjastúlkur langþráðu takmarki að tryggja sér deildarmeistaratitilinn. Mörk ÍBV: Ingibjörg Jónsdóttir 9/1, Sylvia Strass 7, Alla Gorkorian 7, Anna Yakova 4, Ana Perez 1, Birgit Engll.

Fjölnismenn lagðir að velli

Þriðji flokkur karla gerði góða ferð í Grafarvoginn þegar liðið mætti Fjölnismönnum. Eyjapeyjar gerðu sér lítið fyrir og sigruðu með þremur mörkum en liðin sitja í sjötta og sjöunda sæti B riðils. Lokatölur urðu 23-26. Mörk ÍBV: Magnús Sigurðsson 6, Baldvin Sigurbjörnsson 4, Hilmar Björnsson 4, Benedikt Steingrímsson 4,Jens Elíasson 4, Sævald Hallgrímsson 4, Leifur Jóhannesson 4, Grétar Eyþórsson 4, Ingibjörn Jónsson 1, Guðni Ingvarsson 1.

Þrjár í U-21 árs landsliðinu

U-21 árs landsliðið leikur vináttuleik gegn Svíþjóð en ÍBV á þar þrjá fulltrúa. Þær Margrét Lára Viðarsdóttir, Lind Hrafnsdóttir og Rakel Rut Stefánsdóttir hafa allar verið valdar í átján manna hóp íslenska liðsins

Góðir sigrar hjá 2. flokki

Annar flokkur karla lék tvo leiki helgina 14- 16 mars gegn FH og Stjörnunni. Leikurinn gegn FH þótti nokkuð góður og hraður en ÍBV hafði þrátt fyrir það ávallt undirtökin. í hálfleik var staðan 18-14 fyrir ÍBV en leiknum lauk 31-27. Mörk ÍBV: Davíð Þór Óskarsson 10, Sigurður Ari Stefánsson 7, Sindri Ólafsson 5, Sindri Haraldsson 3, Kári Kristjánsson 3, Sigþór Friðriksson 1, Sævald Páll Hallgrímsson 1 og Eyjólfur Hannesson 1. Í seinni leiknum var aldrei spuming um hvort liðið færi með sigur af hólmi, ÍBV var mun sterkara liðið í leiknum og endaði hann með fimmtán marka sigri ÍBV, 40-25. Mörk ÍBV: Davíð Þór 10 Óskarsson, Sindri Ólafsson 8, Sigþór Friðriksson 7, Sindri Haraldsson 7, Jens Kristinn Elíasson 2, Sævald Páll Hallgrímsson 2, Baldvin Þór Sigurbjörnsson 1, Benedikt Óskar Steingrímsson 1, Magnús Sigurðsson 1, Sigurður Ari Stefánsson 1.

Handboltamessa

Handaboltafólk í kvenna- og karlaflokkum ÍBV fjölmennir til messu í Landakirkju sunnudaginn 23. mars og koma deildarmeistararnir okkar með bikarinn með sér til kirkju. Það eru bæði leikmenn og aðrir sem að handboltanum standa sem koma til kirkju. Tilgangurinn er að þakka allt það sem áunnist hefur og eiga saman góða stund í sóknarkirkjunni. Prestarnir hvetja því alla að koma fagnandi til kirkju og efla andann.

Naumt tap hjá 3ja flokki

Þriðji flokkur karla lék tók á móti Stjörnunni um miðjan mars. Þrátt fyrir að hafa verið yfir í hálfleik, 15- 14 töpuðu strákarnir með einu marki, 28-29. Þriðji flokkur er í sjötta sæti B-riðils en á inni nokkra leiki á hin liðin og gætu strákarnir fært sig upp töfluna með hagstæðari úrslitum. Mörk ÍBV: Vignir Svafarsson 7 mörk, Jens Kristinn Elíasson 5, Benedikt Óskar Steingrímsson 4, Baldvin Þór Sigurbjörnsson 3, Magnús Sigurðsson 3, Hilmar Bjönisson 2, Sævald Páll Hallgrímsson 2, Grétar Þór Eyþórsson, Leifur Jóhannessson 1.

ÍBV eignast bíla

Gengið hefur verið frá saminingum um að ÍBV fái full afnot af bifreiðum sem staðsettar verða á Bakka og Þorlákshöfn. Um er að ræða tvær 17 manna Ford Transit bifreiðar en það eru Vinnslustöðin og Ísfélagið sem hafa milligöngu um komu bifreiðanna.

Stóðu i bikarmeisturunum 20-24

ÍBV mætti í Víkina í leik sem ekki var að neinu að keppa. Fyrri hálfleikur var ekki vel leikinn af hálfu ÍBV, stelpurnar virtust ekki vera með hugann við verkefnið og lentu strax fjórum mörkum undir. Um miðjan hálfleikinn kom hins vegar ágætur leikkafli þar sem munurinn var komst niður í eitt mark, 9-8 en staðan í hálfleik var 11 -9 fyrir Víkinga. Fljótlega í seinni hálfleik fór ÍBV að ná sínum eðlilega leik fram. Eyjastúlkur skoruðu fyrstu þrjú mörk hálfleiksins og komust þar með yfir. Forystuna lét liðið svo ekki af hendi það sem eftir lifði leiks og sigraði með fjórum mörkum 20-24. Mörk ÍBV: Ana Perez 6/2, Anna Yakova 6, Alla Gorkorian 6, Sylvia Strass 2, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Birgit Engl I, Anna Rós Hallgrímsdóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 16.

Tap gegn ÍR

ÍBV tók á móti ÍR þann 14. Mars í lítið spennandi leik. Það tók ÍBV tíu mínútur að komast í gegnum varnarmúr ÍR-inga en það varð liðinu til happs að strákarnir vörðust vel þannig að gestirnir höfðu aðeins skorað fjögur mörk. Hægt og rólega minnkaði svo munurinn og fékk ÍBV kjörið tækifæri á að jafna stöðuna í 8-8 en fór illa með gott færi. Í staðinn skoruðu ÍR-ingar tvö mörk og voru yfir í hálfleik 7-9. Seinni hálfleikur byrjaði á svipuðum nótum og sá fyrri endaði, liðin skiptust á að skora en ÍR-ingar voru ávallt yfir. Um miðjan hálfleikinn fór leikmönnum að fækka ískyggilega en dómaraparið var duglegt að senda Eyjamenn í kælingu. Þetta fór í taugarnar á leikmönnum sem fengu í ofanálag réttar tveggja mínútna brottvísanir fyrir pirringinn og samtals voru leikmenn í tuttugu mínútur utan vallar en gestirnir aðeins í sex. ÍR-ingar nýttu sér þetta og áttu ekki í vandræðum með að tryggja sér sigurinn á lokamínútunum, 19-29. Mörk ÍB V: Davíð Þór Óskarsson 5/2, Sindri Ólafsson 3, Sigurður Bragason 3, Sigurður Ari Stefánsson 3, Erlingur Richardsson 2, Michael Lauritzen 2, Kári Kristjánsson 1. Varin skot: Viktor Gigov 12.

Hrópleg mismun un á löggæslukostnaði

ÍBV-íþróttafélag hefur sent dómsmálaráðherra bréf þar sem farið er fram á sem gleggstar upplýsingar um löggæslukostnað og annað sem snýr að þjóðhátíð. „Við hjá ÍBV-íþróttafélagi erum mjög óánægðir með það ójafnrétti sem á sér stað varðandi löggæslukostnað á útihátíðum um verslunarmannahelgi. Þannig þurfa stórar hátíðir eins og Kántríhátíðin á Skagaströnd, Neistaflug á Neskaukstað og Síldarævintýrið á Siglufirði ekki að greiða löggæslukostnað en eru í beinni samkeppni við Þjóðhátíð Vestmannaeyja sem þarf að greiða milljónir ár hvert. Þá er ógetið stórra hátíða eins og Menningarnætur í Reykjavík og Landsmóts hestamanna sem greiða engan löggæslukostnað," segir í bréfinu. Gerð er sú krafa að þjóðhátíðin sitji við sama borð og aðrar útihátíðir hvað varðar löggæslukostnað. „Við óskum eftir skýrum svörum við því hvernig búast megi við að löggæslukostnaður verði innheimtur á næstu þjóðhátíð og hvað megi búast við mikilli endurgreiðslu frá hinu opinbera vegna sjóðs sem hefur að hluta greitt löggæslukostnað síðustu tvö ár," eru lokaorð bréfsins sem Páll Scheving, framkvæmdastjóri ÍBV-íþróttafélags skrifar undir.

Tryggvi loks í náðinni

Tryggvi Guðmundsson, knattspyrnumaður hjá Stabæk, var í lok mars óvænt valinn í landsliðshóp Íslands sem leikur gegn Skotum ytra um helgina. Tryggvi hefur ekki verið inni í myndinni hjá Atla Eðvaldssyni, þjálfara að undanförnu og var t.d. ekki valinn fyrir leikinn gegn Skotlandi á síðasta ári þrátt fyrir góða frammistöðu með liði sínu. Tryggvi kemur inn í hópinn fyrir Heiðar Helguson sem meiddist en í samtali við Fréttir sagðist Tryggvi gera sér grein fyrir stöðu sinni í hópnum. „Það er auðvitað alltaf gaman að vera valinn í íslenska landsliðið þó svo að ég hefði viljað vera í upprunalega hópnum. Maður leggur auðvitað saman tvo og tvo þannig að ég á frekar von á því að ég fái að njóta leiksins frá hliðarlínunni. Ég hef ekkert ennþá heyrt í Atla enda hringir hann ekki út í leikmenn þegar þeir eru valdir en ég held samt sem áður að staðan sé þessi."

Sigur gegn bikarmeisturunum

ÍBV og Haukar mættust í leik sem skipti engu máli. Þrátt fyrir það kom ekkert annað en sigur til greina hjá ÍBV enda höfðu Haukar unnið síðustu tvo leiki. Leikurinn fór reyndar ekki vel af stað fyrir ÍBV, gestirnir náðu strax þriggja marka forystu en innkoma Öllu Gorkorian, sem var á bekknum í byrjun, virkaði sem vítamínsprauta. Fljótlega komust heimastúlkur yfir og létu ekki af forystunni eftir það og staðan í hálfleik var 15-13. Seinni hálfleikur var kaflaskiptur til að byrja með, Haukar byrjuðu á að jafna en ÍBV náði aftur þriggja marka forystu en Haukar minnkuðu muninn niður í eitt mark 20-19. Það reyndist báðum liðum erfiður þröskuld að skora næsta mark, bæði fóru illa með góð færi og skoruðu ekki mark í rúmar fjórar mínútur. Sylvia Strass fékk svo tvöfalda tveggja mínútna brottvísun en þrátt fyrir það voru það leikmenn ÍBV sem fóru á kostum, skoruðu sjö mörk gegn aðeins tveimur mörkum gestanna undir lokin og sigruðu því 27 - 21. Ingibjörg Jónsdóttir, fyrirliði liðsins tók svo við deildarmeistarabikarnum í lok leiksins. Mörk ÍBV: Anna Yakova 9, Alla Gorkorian 8, Sylvia Strass 4, Ana Perez 1/1, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir I, Elísa Sigurðardóttir 1, Aníta Yr Eyþórsdóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 6.

2. flokkur sigraði Víking

Annar flokkur karla lék í lok mars gegn Víkingum og fór leikurinn fram í Eyjum. Strákarnir voru ekki í vandræðum með gestina framan af og höfðu góð tök á leiknum í fyrri hálfleik. Eftir að hafa náð góðri forystu fyrir leikhlé, 22 - 14 slökuðu strákarnir fullmikið á og þegar rétt um tíu mínútur voru til leiksloka var munurinn kominn niður í tvö mörk. En þá settu strákarnir aftur í gír og sigruðu með fimm mörkum, 34 - 29. Mörk ÍBV: Sigurður Ari Stefánsson 10, Davíð Þór Óskarsson 9, Sindri Haraldsson 5, Sindri Ólafsson 4, Kári Kristjánsson 3, Sigþór Friðriksson 3, Sævald Hallgrímsson 2. Þriðji flokkur lék sömuleiðis gegn Víkingum en í þeim leik voru gestirnir sterkari. Reyndar vantaði nokkra leikmenn í lið ÍBV vegna veikinda en þeir sem eftir voru sýndu þó ágæta baráttu. Fyrri hálfleikur var í jafnvægi framan af en staðan í hálfleik var 12 - 16. I seinni hálfleik sigu svo gestirnir lengra framúr ÍBV og endaði leikurinn með tólf marka sigri Víkinga, 22-34. Mörk ÍBV: Sævald Hallgrímsson 11, Vignir Svafarsson 4, Jens Elíasson 2, Magnús Sigurðsson 2, Baldvin Sigurbjörnsson 1, Benedikt Steingrímsson 1, Ingibjörn Jónsson 1.

Stelpurnar töpuðu

Kvennalið ÍBV í fótboltanum lék í deildarbikarnum í lok mars en þær léku gegn Val og fór leikurinn fram í Reykjaneshöll. Alls voru skoruð sjö mörk í leiknum, þrjú þeirra skoraði ÍBV en Valsstúlkur fjögur og töldust þar með sigurvegarar. Nokkrir leikmenn ÍBV urðu fyrir meiðslum í leiknum og því varð að blása fyrirhugaðan æfingaleik af en hann átti að fara fram daginn eftir. Mörk ÍBV skoruðu þær Olga Færseth með tvö mörk og Margrét Lára Viðarsdóttir.

Skoskur landsliðsmaður til ÍBV

Kvennalið ÍBV er um þessar mundir að skoða skoskan leikmann að nafni Mhairi Gilmour. Sú mun eiga nokkra leiki með skoska landsliðinu að baki en Michelle Barr, núverandi leikmaður ÍBV spilar sömuleiðis með skoska liðinu en hún og Sigríður Ása Friðriksdóttir eru báðar komnar aftur í herbúðir ÍBV. Gilmour, sem er 23 ára, spilar úti á kanti eða í framlínunni og hefur verið að spila með Kilmamock í skosku deildinni. Hún mun væntanlega hitta ÍBV þegar liðið verður í Portúgal í æfingaferð í byrjun apríl.

Sigur á Val í deildarbikarnum

Karlalið ÍBV mætti Val í deildarbikarnum en leikurinn fór fram í Egilshöll. Þrátt fyrir frekar slakan fyrri hálfleik þá skoraði ÍBV undir lok fyrri hálfleiks og var þar að verki Gunnar Heiðar Þorvaldsson. Seinni hálfleikur var betri hjá leikmönnum ÍBV en fleiri urðu mörkin ekki og því sigraði ÍBV 1-0. Með sigrinum skaust liðið upp í fjórða sæti B-riðils efri deildar.

Draumurinn úti þetta árið

ÍBV lék sinn síðasta leik í vetur þegar liðið sótti KA heim. Eyjamenn héldu aðeins í KA framan af og skiptust liðin á að skora. Í sundur dró með þeim um miðjan fyrri hálfleikinn og náðu heimamenn fjögurra marka forystu áður en flautað var til leikhlés. Seinni hálfleikur var svo í svipuðum takti og sá fyrri endaði, heimamenn juku forystuna hægt og rólega og endaði leikurinn með átta marka sigri KA, 33-25. ÍBV lauk þar með tímabilinu, endaði í tíunda sæti, með jafn mörg stig og Stjarnan en hafði betur úr innbyrðis viðureignum og endaði því sæti ofar. Mörk ÍBV: Davíð Þór Óskarsson 7/2, Robert Bognar 6, Michael Lauritzen 4, Sigurður Bragason 4, Sigurður Ari Stefánsson 4. Varin skot: Viktor Gigov 16/1, Eyjólfur Hannesson 2.

Steingrímur snýr heim

Knattspyrnumaðurinn Steingrímur Jóhannesson skrifaði undir þriggja ára samning við ÍBV eftir að hafa dvalið hjá Fylki síðustu tvö tímabil.

Réttu megin við núllið

Reksturinn á handknattleiksliði hefur ávallt verið erfiður og hefur ástand samgangna við Eyjar ekki bætt úr skák fyrir þá sem koma að rekstri deildarinnar. Þeir hafa hins vegar haft það að leiðarljósi að skila deildinni réttu megin við núllið og hafa gert það undanfarin ár. I ár var farin sú leið að byggja upp á þeim strákum sem eru að koma upp úr öðrum flokki og fengu þeir mikla reynslu út úr vetrinum. Strákarnir ætla flestir að leika með liðinu næsta vetur þannig að reynslunni ríkari og með smá liðsstyrk ætti sól ÍBV að rísa á ný.

Stelpurnar komnar í undanúrslit

Kvennalið ÍBV er komið í undanúrslit Íslandsmótsins eftir að hafa lagt Fylki/IR nokkuð auðveldlega í tveimur leikjum en tvo sigurleiki þurfti til að komast áfram. Fyrri leikurinn var spilaður í Eyjum en gestirnir komu nokkuð á óvart á fyrstu mínútunum, tóku bæði Önnu Yakovu og Sylviu Strass úr umferð og fyrir vikið tók það leikmenn ÍBV smátíma að ná tókum á breyttum aðstæðum. Varnarleikur og markvarsla ÍBV var mjög slök í leiknum, sérstaklega í fyrri hálfleik. Engu að síður var ÍBV betra liðið og staðan í hálfleik var 13- 8. Í seinni hálfleik tóku leikmenn sig á, varnaleikurinn lagaðist og markvarslan í kjölfarið. ÍBV jók muninn örugglega og þegar upp var staðið munaði tólf mörkum á liðunum og lokatölur urðu 32-20. Mörk ÍBV: Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 7, Alla Gorkorian 7/4, Anna Yakova 6, Sylvia Strass 5/1, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Elísa Sigurðardóttir 1, Björg Ó. Kelgadóttir 1, Edda Eggertsdóttir 1, Aníta Ýr Eyþórsdóttir 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 12/1.

Seinni leikur liðanna varð aldrei eins auðveldur og flestir áttu von á. ÍBV var í vandræðum í fyrri hálfleik, heimaliðið hélt áfram að taka tvo leikmenn ÍBV úr umferð. ÍBV lenti m.a. þremur mörkum undir í fyrri hálfleik, 10 - 7 en náði að snúa við taflinu fyrir leikhlé og var tveimur mörkum yfir í hálfleik, 11-13. Í seinni hálfleik jókst munurinn hins vegar og lyktaði leiknum með fimm marka sigri ÍBV, 28-23. Mörk ÍBV: Mörk ÍBV: Anna Yakova 9/1, Sylvia Strass 5/1, Birgit Engl 4, Edda Helgadóttir 2, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Edda Eggertsdóttir 2/1, Alla Gorkorian 2, Anna Hallgrímsdóttir 1, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 1. Varin skot. Vigdís Sigurðardóttir 15/1.

Verðum að styrkja liðið

Viktor Ragnarsson hefur tekið við formennsku handknattleiksráðs karla. Viktor staðfesti það í samtali við Fréttir að Erlingur Richardsson yrði áfram með liðið. „Við höfum rætt við Erling og hann er til. Þá höfum við líka rætt við Robert Bognar og hann verður mjög líklega með okkur á næsta ári en Viktor Gigov ekki. Sindri Ólafsson ætlar í skóla næsta vetur og óvíst er með Michael Lauritsen. Þar með vantar okkur örvhentan hornamann og ljóst að við verðum að styrkja leikmannahópinn eitthvað fyrir næsta tímabil. Við erum bara að þreifa fyrir okkur með þau mál en eins og staðan er núna er ekkert fast í hendi."

Skotarnir einfaldlega betri

Atli Jóhannsson og Gunnar Heiðar Þorvaldsson voru báðir í íslenska U- 21 landsliðinu sem lék á föstudagskvöldið gegn Skotum. Leikurinn endaði með eins marks sigri Skotanna en Gunnar Heiðar sagði í samtali við Fréttir að Skotarnir hefðu verið miklu betri. „Þetta var nánast bara eltingaleikur hjá okkur, Skotarnir tefla fram mjög öflugu liði með menn sem eru hjá liðum eins og Manchester United og Newcastle og hafa verið að spila á fullu í allan vetur. Við erum hins vegar flestir rétt að komast í form og fengum góða úthaldsæfmgu í að hlaupa á eftir þeim."

ÆI A-leiknum voru tveir Eyjamenn í hópnum en bæði Tryggvi Guðmundsson og Birkir Kristinsson byrjuðu á bekknum. Tryggvi fékk svo tækifæri þegar fímm mínútur voru eftir, skipti þá við Eið Smára.

Stórsigur

ÍBV lék gegn Haukum í deildarbikarnum þann 23. mars. Eyjapeyjar sýndu Hafnfirðingum enga miskunn, með Steingrím Jóhannesson í byrjunarliðinu en hann skoraði fímm mörk í leiknum. Lokatölur 5-0.

Fyrstir að sigra KA

Í lok mars mættu strákarnir í öðrum flokki karla KA á útivelli en norðanmenn hafa undanfarin ár verið með eitt sterkasta liðið í þessum aldursflokki og höfðu fyrir leikinn ekki tapað leik í vetur og sátu efstir í deildinni. Eyjapeyjar létu það ekki slá sig út af laginu og sigruðu nokkuð óvænt með einu marki 27-28 eftir að hafa verið undir í hálfleik 14-13. Þar með hefur ÍBV tryggt sér sæti í átta liða úrslitum, liðið situr eins og er í sjötta sæti og á enn möguleika á fjórða sætinu. Mörk ÍBV: Davíð Þór Óskarsson 11, Sigurður Ari Stefánsson 10, Jens Elíasson 3, Sindri Haraldsson 2, Sigþór Friðriksson 2.

Sigur gegn Stjörnunni

Kvennalið ÍBV lék gegn Stjörnunni í deildarbikarnum í lok mars og fór leikurinn fram í Fífunni. ÍBV byrjaði vel í leiknum því eftir aðeins ellefu mínútna leik var staðan orðin 2 - 0 fyrir ÍBV. Ekki voru skoruð fleiri mörk í fyrri hálfleik en Garðbæingar virtust ætla að endurtaka leik ÍBV í upphafi síðari hálfleiks því strax á fyrstu mínútu minnkuðu þær muninn. Lengra komust þær hins vegar ekki og Eyjastúlkur innsigluðu sigur sinn skömmu fyrir leikslok og lokatölur því 3-l. Mörk ÍBV skoruðu þær Margrét Lára Viðarsdóttir 2 og Sara Sigurlásdóttir.

APRÍL:

Aðalfundur ÍBV

Á aðalfundi ÍBV sem fram haldin var 9. apríl kom fram að skuldir félagsins lækkuðu verulega á síðasta ári. Fjallað var um málefni Félagsheimilis og samræmingu á barnastarfi í Eyjum. Páll Scheving, framkvæmdastjóri, segir lækkun skulda fyrst og fremst helgast af góðri afkomu á þjóðhátfð, fjáröflunum félagsins og aðhaldssemi í rekstri. Töluverð umræða var á fundinum um yfirtöku félagsins á starfsemi Félagsheimilisins við Heiðarveg en samningur þess efnis var gerður fyrir tæpu ári. Ljóst er að ágreiningur er um hvort rekstur Félagsheimilisins og ÍBV fer saman. Málinu var vísað til aðalstjórnar til frekari umfjöllunar. „Menn ræddu samninga og stuðning fyrirtækja við einstakar deildir ÍBV og samræmingu á barnastarfi í Vestmannaeyjum. Þar er átt við að starfsemi ÍBV skarist ekki við æfingar hjá öðrum íþróttafélögum, kirkjunni, skólunum og öðru æskulýðsstarfi," sagði Páll. Stjórn ÍBV var endurkjörin á fundinum en hana skipa: Óskar Freyr Brynjarsson, formaður, Stefanía Guðjónsdóttir, Smári Jökull Jónsson og Tryggvi Sæmundsson.

Voru 28 tíma a leiðinni

Karla og kvennalið ÍBV í knattspyrnu héldu í æfingaferðir í byrjun apríl, karlaliðið til Spánar og kvennaliðið til Portúgals. Ekki er hins vegar langt á milli liðanna sem eru stutt frá landamærunum og karlaliðið mun leika gegn íslenskum félagsliðum sem eru á sama stað og kvennaliðið og tekur aðeins nokkrar mínútur að keyra á milli landanna. Byrjunin var hins vegar ekki gæfuleg en öll liðin og íslenskir dómarar sem sjá um dómgæslu í Canela Cup voru komin um borð í þotuna en þá vildi ekki betur til en að vélin var biluð. Máttu liðin sitja í þrjá tíma í vélinni áður en þeim var hleypt aftur inn í flugstöðina. Þar dvöldu þau í tæpa tíu tíma og var þá komið í aðrar vélar og komust þau loksins út rúmum hálfum sólarhring á eftir áætlun. Í stað þess að fljúga á fyrirhugaðan áætlunarstað var flogið með hópinn til Lissabon og keyrt þaðan með rútu yfir landamærin sem tók eina átta tíma og var því ferðalagið góður sólarhringur. Magnús Gylfason, þjálfari ÍBV, sagði í samtali við Fréttir að það hefði verið slæmt að tapa þessum tíma í jafn stuttri ferð. „Jú, vissulega setur þetta allt á annan endann í skipulagningu og ferðin missir að nokkru leyti marks. Það var ekki bara að við þyrftum að bíða eftir vélinni á Íslandi heldur tók við rútuferð þegar við komum út og við vorum ekki komnir á hótel fyrr en um hádegi á sunnudeginum eftir 28 tfma ferðalag. Enda bar leikurinn gegn Fylki þess merki, menn voru þreyttir, eins og reyndar Fylkismenn líka en ég varð einfaldlega að skipta öllum út af. Annars eru aðstæður hérna frábærar, veðrið gott og vellirnir líka."  Næst lék ÍBV gegn Aftureldingu. ÍBV var ekki í teljandi vandræðum með Mosfellinga og urðu lokatölur 3-0. Mörk ÍBV skoruðu þeir Pétur Runólfsson, Gunnar Heiðar Þorvaldsson og Bjarni Rúnar Einarsson. Þá var ljóst að ÍBV myndi leika um fimmta sætið í mótinu og þar mætti ÍBV FH. Leikurinn var jafn og spennandi en Steingrímur Jóhannesson tryggði ÍBV sigurinn þegar hann skoraði eina mark leiksins. ÍBV tapaði þar með aðeins einum leik í mótinu, gegn Fylki þannig að liðið virðist vera á réttri leið fyrir átökin í sumar.

Kvennalið ÍBV er í Portúgal en það er aðeins um fimmtán mínútna keyrsla til Canela þar sem karlaliðið dvelur. ÍBV lék þrjá æfingaleiki, tvo gegn FH og svo gegn spænsku liði í Sevilla. A-lið ÍBV sigraði FH 7-1 og þar skoruðu Olga Færseth 3, Margrét Lára Viðarsdóttir 2 og nýjasti leikmaður liðsins, Skotinn Mhairi Gilmour 2 mörk. Næst lék B-lið ÍBV við FH og tapaðist sá leikur 2-3 en mörk ÍBV skoruðu þær Thelma Sigurðardóttir og Erla S. Sigurðardóttir. Síðasti leikur liðsins var svo gegn spænska úrvalsdeildarliðinu Deportivo Hispalis og vann ÍBV þann leik 6-1. Þar skoruðu Gilmour 2, Margrét Lára 2, Thelma og Sara Sigurlásdóttir eitt hvor. Heimir Hallgrímsson sagði að hann væri þokkalega sáttur við æfingaferðina. „Ég er alveg þokkalega sáttur við þessa ferð og kannski það eina sem mætti finna að henni var að ég hefði viljað mæta sterkari andstæðingum en við gerðum, leikirnir voru kannski aðeins of auðveldir fyrir A liðið."

Tapaði tveimur leikjum

Þriðji flokkur karla lék laugardaginn 5. apríl tvo leiki. Fyrst var leikið gegn Aftureldingu og svo gegn Stjörnunni og töpuðust báðir leikirnir. Fyrri leikurinn gegn Aftureldingu fór vel af stað fyrir ÍBV þar sem Afturelding hafði aðeins tapað einum leik fram að því. Staðan í hálfleik var 13 - 13 og allt útlit fyrir spennandi leik. Þorgils Jónsson var að verja vel í marki ÍBV en hann kom ekki í veg fyrir að ÍBV tapaði leiknum og urðu lokatölur 34 - 25 fyrir heimaliðið. Mörk ÍBV: Vignir Svafarsson 7, Benedikt Steingrímsson 5, Jens Elíasson 3, Leifur Jóhannesson 3, Grétar Eyþórsson 3, Baldvin Þór Sigurbjömsson 2, Magnús Sigurðsson 1 og Hilmar Bjömsson 1. Leikurinn gegn Stjömunni var á svipuðum nótum og fyrri leikurinn. Fyrri hálfleikur var jafn og staðan þegar liðin gengu til búningsherbergja í hálfleik, 12- 11. Seinni hálfleikur var svo ekki eins góður hjá ÍBV og urðu lokatölur leiksins 35 -25. Mörk ÍBV: Jens Elíasson 6, Grétar Eyþórsson 5, Magnús Sigurðsson 4, Baldvin Sigurbjömsson 3, Sævald Páll Hallgrímsson 2, Benedikt Steingrímsson 2, Leifur Jóhannesson 2, Einar Páll Pálsson 1.

Létt hjá unglingaflokki

Unglingaflokkur í handbolta lék gegn Aftureldingu en gestirnir era neðstir í B-riðli með ekkert stig á meðan ÍBV er í efsta sæti. Styrkleikamunurinn á liðunum er mikill og kom hann skýrt fram í leiknum þar sem í hálfleik var staðan orðin 20 - 5 fyrir ÍBV. Seinni hálfleikur var svo svipaður og þeim fyrri og endaði leikurinn með 26 marka sigri ÍBV, 38-12. ÍBV er í öðru sæti B-riðils með átján stig og komst þar með í úrslit íslandsmótsins. Mörk ÍBV: Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 11, Hildur D. Jónsdóttir 6, Ester Óskarsdóttir 6, Aníta Ýr Eyþórsdóttir 5, Björg Ó. Helgadóttir 4, Sæunn Magnúsdóttir 3, Viktoría Guðmundsdóttir 1, Hildur Bjarkardóttir 1, Þórunn Sigurðardóttir l.

Andri í U-19 ára landsliðið

Andri Ólafsson, knattspymumaðurinn efnilegi úr ÍBV, hefur verið valinn í U-19 ára landsliðið sem mun leika tvo æfingaleiki gegn Skotum, í Skotlandi dagana 22. og 24 apríl. Andri, sem er á átjánda ári, hefur spilað með U-17 ára liðinu að undanfömu en þetta er í fyrsta sinn sem hann er valinn í U-19 ára landsliðið.

ÍBV í úrslitin

ÍBV lék í undanúrslitum gegn Val en tvo sigra þurfti til þess að komast í sjálfa úrslitaleikina. Fyrri leikur liðanna fór framí Eyjum en hann var nokkuð jafn til að byrja með en smám saman tókst leikmönnum ÍBV að ná undirtökunum og í hálfleik var staðan ll:8 fyrir ÍBV. Í seinni hálfleik var sett í annan gír og ÍBV hreinlega valtaði yfir andstæðinga sína. Lokatölur leiksins urðu 27-17 og af leiknum að dæma var erfitt að sjá að Valur ætti möguleika gegn ÍBV. Mörk ÍBV: Alla Gorkorian 11/1, Anna Yakova 9/1, Birgit Engl 2, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Edda Eggertsdóttir 1, Björg 0. Helgadóttir 1, Sylvia Strass 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 18/1

Seinni leikurinn þróaðist á svipaðan hátt og sá fyrri, jafnt til að byrja með en svo seig ÍBV fram úr. Staðan í hálfleik var 15-8 fyrir ÍBV og úrslitin nánast ráðin. Engu að síður héldu stelpurnar áfram og náðu mest tíu marka forystu. En undir lokin var kæruleysi komið upp hjá leikmönnum ÍBV enda úrslitin ráðin. Valsstúlkur náðu að minnka muninn niður í fimm mörk og lokatölur urðu 27-22. Þar með er ÍBV komið í úrslit íslandsmótsins eftir að hafa komist í gegnum úrslitakeppnina án þess að tapa leik. Mörk ÍBV: Ingibjörg Jónsdóttir 6, Sylvia Strass 6, Alla Gorkorian 5, Anna Yakova 4, Þórsteina Sigurbjörnsdóttir 2, Birgit Engl 2, Anna Rós Hallgrímsdóttir 1, Björg Olöf Helgadóttir 1. Varin skot: Vigdís 17/2.

Sigur á KR

Kvennalið ÍBV lék gegn KR í deildarbikarkeppninni. Leikur liðanna fór fram í Reykjaneshöll og var mjög spennandi. Olga Færseth kom ÍBV í 1-0 í fyrri hálfleik og var það hálfleiksstaðan. KR-ingar jöfnuðu svo fljótlega í síðari hálfleik en Margrét Lára Viðarsdóttir kom ÍBV aftur yfir. ÍBV fékk svo vítaspyrnu sem nýttist ekki en KR-ingar misstu leikmann útaf þegar vítið var dæmt og lék ÍBV því einum leikmanni fleiri. Leikmönnum ÍBV tókst að halda forystunni og sigruðu því 2-1.

Enn gengur Atli framhjá Tryggva

Atli Eðvaldsson, landsliðsþjálfari valdi leikmannahóp íslenska landsliðsins sem mun leika vináttuleik gegn Finnum í Finnlandi 30. apríl. Birkir Kristinsson er á sínum stað og Hermann Hreiðarsson kemur aftur inn í hópinn eftir meiðsli en enn á ný gengur landsliðsþjálfarinn framhjá Tryggva Guðmundssyni. Tryggvi var kallaður óvænt inn í hópinn fyrir leikinn gegn Skotlandi á dögunum og spilaði síðustu fimm mínútur leiksins en hefur nú á ný misst sæti sitt.

Fjórði flokkur átti misjöfnu gengi að fagna

Fjórði flokkur kvenna í knattspyrnu lék í Faxaflóamótinu um miðjan apríl. Fyrst var leikið gegn Haukum og léku bæði A- og B-lið. Bæði lið töpuðu, A-liðið 0-4 og B 2-4. Síðar sama dag lék liðið svo gegn HK þar gerði A-liðið 4-4 jafntefli en B-liðið vann 9-0. Daginn eftir lék ÍBV svo gegn ÍA og fóru leikurinn fram á Skaganum. A-liðið tapaði 3-0, B-liðið vann sinn leik 2-10 og C-liðið vann einnig 2-5.

Frans á úrtaksæfingar

Frans Friðriksson hefur verið valinn til þess að taka þátt í úrtaksæfingum U-15 ára landsliðs íslands. Æfingarnar fara fram dagana 26. til 27. apríl í Reykjaneshöll og í Fífunni en í hópnum eru 32 leikmenn.

Gekk vel

Þórsteina Sigurbjörnsdóttir, handknattsleikskona úr ÍBV var með U-20 ára landsliði íslands í handknattleik í Júgóslavíu en þar lék liðið í undankeppni HM. Íslenska liðið tapaði öllum leikjunum en Þórsteina var í byrjunarliðinu í fyrstu tveimur leikjunum. „Mér gekk ágætlega, þrátt fyrir að við töpuðum leikjunum. Þetta var spennandi ferðalag, keppnishallirnar voru mjög fínar en umhverfið jaðraði við að vera sóðalegt." sagði Þórsteina.

Fékk keppnisleyfí

Nú hefur KSÍ gengið frá leyfisveitingum fyrir þau lið sem leika í úrvalsdeildinni í sumar. Öll liðin fengu keppnisleyfi en samkvæmt nýjum og hertari reglum dugir liðum ekki að vinna sér inn rétt til keppni í efstu deild heldur þarf rekstrargrundvöllur og umgjörð félaganna að vera í lagi.

Í byrjunarliðinu

U-19 ára landslið íslands lék þann 22.apríl gegn jafnöldrum sínum í Skotlandi en leikurinn fór fram ytra. Andri Ólafsson, leikmaður ÍBV var í byrjunarliðiði íslenska liðsins sem fór með sigur, 2-1 en markalaust var í hálfleik.

Margrét Lára á úrtaksæfingar

Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona úr ÍBV, hefur verið valin til þess að taka þátt í úrtaksæfingum U-17 ára landsliðs Íslands en æfingarnar fara fram um fyrstu helgina í maí.

Stórsigur í furðulegum leik

Karlalið ÍBV í knattspyrnu lék gegn FH í deildarbikarnum en þjálfarar beggja liða höfðu komið sér saman um að fresta leiknum þar sem bæði lið voru að koma úr erfiðri æfingaferð. KSÍ samþykkti það hins vegar ekki en þar sem búið var að gefa meistaraflokksleikmönnum liðanna frí var ákveðið að tefla fram öðrum flokki. Magnúsi Gylfasyni, þjálfara ÍBV gekk hins vegar illa að ná í lið þar sem ófært var milli lands og Eyja og því urðu nokkrir meistaraflokksleikmenn í liðinu. Eftir hálftíma leik var staðan orðin 4 - 0 fyrir ÍBV en leiknum lyktaði svo með sjö marka sigri ÍBV 7-0. Magnús hefur greinilega notað tækifærið til þess að skoða ýmsa möguleika, þannig setti hann Birki Kristinsson í fremstu víglínu síðustu mínúturnar auk þess sem Sveinn Sveinsson, aðstoðarþjálfari liðsins, spilaði einnig í síðari hálfleik. FH-ingar voru ekki ánægðir með þetta, töldu að ÍBV hefði ekki staðið við sitt að mæta með 2. flokk í leikinn að því er kemur fram í Morgunblaðinu.

Töpuðu gegn Þrótti

ÍBV lék síðasta leik sinn í riðlakeppni deildarbikarsins en þá mætti liðið Þrótti og fór leikurinn fram á gervigrasinu í Laugardal. ÍBV hafði þegar tryggt sér sæti í átta liða úrslitum en Þróttarar þurftu nauðsynlega á sigri að halda. Heimamenn voru mun sterkari aðilinn í leiknum og sóttu meira í fyrri hálfleik. Staðan í hálfleik var 1-0 fyrir Þrótt en þeir bættu einu marki við fyrir leikslok og sigruðu því 2-0.

Magnaðar lokasekúndur

ÍBV og Haukar léku sinn fyrsta leik á laugardaginn 26.apríl í úrslitum Íslandsmótsins í handbolta, en þrjá sigurleiki þarf til að tryggja sér titilinn. Leikurinn fór fram á heimavelli ÍBV þar sem liðið hafði tryggt sér heimaleikjaréttinn eftir deildarkeppnina. Leikurinn var vægast sagt mjög spennandi og mikil stemmning var á meðal sjö hundruð áhorfenda sem fylltu íþróttahöllina. Leikurinn fór ekki vel af stað fyrir ÍBV, liðið lenti fljótlega þremur mörkum undir, 1 -4 en stelpumar bitu í skjaldarrendur og náðu að jafna leikinn í 5-5. Eftir það skiptust liðin á að skora, Íslandsmeistarar Hauka höfðu samt sem áður undirtökin en Eyjaliðið var aldrei langt undan. Þegar skammt var eftir af fyrri hálfleik var staðan 11-13 fyrir gestina en ÍBV skoraði tvö síðustu mörkin fyrir leikhlé og staðan í hálfleik var 13-13. Seinni hálfleikur var svo í járnum framan af, ÍBV skoraði fyrsta markið en aftur náðu gestirnir undirtökunum og voru fyrri til að skora. En í stóðunni 19-20 hrökk lið ÍBV í gang og skoraði næstu fjögur mörk og lagði þar með grunninn að sigri sínum. Haukar reyndu að taka tvo leikmenn úr umferð undir lok leiksins en höfðu ekki erindi sem erfiði og ÍBV sigraði því með sex marka mun, 29-23. Mörk ÍBV: Alla Gorkorian 8/2, Anna Yakova 8, Þórsteina Sigurbjömsdóttir 4, Ana Perez 3/3, Sylvia Strass 3, Birgit Engl 2, Ingibjörg Jónsdóttir I. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 13.

Liðin mættust aftur nokkrum dögum síðar á Ásvöllum í æsispennandi leik. Fyrri hálfleikur var Eyjaliðinu erfiður, á tímabili var munurinn fjögur mörk, Haukum í vil en með mikilli baráttu tókst stelpunum að jafna fyrir leikhlé, 12-12. Seinni hálfleikur var betri af hálfu ÍBV og náðu þær forystunni en heimaliðið neitaði að gefast upp. ÍBV var með tveggja marka forystu undir lokin en Haukar jöfnuðu í 25-25 og svo 26-26 þegar aðeins 23 sekúndur voru eftir af leiktímanum. Unnur Sigmarsdóttir tók þá leikhlé og leikmenn réðu ráðum sínum. Síðasta sókn ÍBV gekk brösuglega enda leikmanni færri og þegar aðeins rúmar tvær sekúndur voru eftir fékk ÍBV aukakast. Leikmenn stilltu upp fyrir Öllu Gorkorian sem skoraði sigurmarkið um leið og leiktíminn rann út og lokatölur 26-27 fyrir ÍBV. Þar með er ÍBV komið með aðra höndina á Islandsmeistaratitilinn. Mörk ÍBV: Anna Yakova 8, Sylvia Strass 7, Alla Gorkorian 5, Ana Perez 3, Ingibjörg Jónsdóttir 2, Edda Eggertsdóttir I, Birgit Engl I. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 15/2.

Fjölmennt og vel heppnað mót

Síðustu helgina í apríl fór fram í Eyjum síðasta fjölliðamót Íslandsmótsins í sjötta flokki karla í handbolta. Alls komu hingað um 600 manns í tengslum við mótið en auk þess fylgdi góður hópur af foreldrum þannig að þetta handboltamót er svipað að stærðargráðu og Vöruvalsmótið í fótbolta. Alls voru 49 lið skráð til leiks, frá 14 félögum og voru leiknir 128 leikir á þremur dögum. Páll Scheving, framkvæmdastjóri ÍBV, bar hitann og þungann af skipulagningu helgarinnar og hann sagði í samtali við Fréttir að allt hefði gengið eins og vel smurð vél. „Ég held að þetta hafi hreinlega gengið eins vel og mögulegt var og ég hef ekki heyrt annað en að allir séu ánægðir. Þetta er annað árið í röð sem við höldum svona fjölmenn mót, í fyrra vorum við með tvö en aðeins eitt í ár. Við reynum líka að gera þetta svolítið sérstakt, höfum sérstaka umgjörð í kringum úrslitaleikina þar sem allir leikmenn eru kynntir með öllu tilheyrandi. Svoleiðist þekkist ekki hjá öðrum félögum sem halda svona mót enda eru strákarnir með stjömur í augunum á meðan þessu stendur." En hvernig gekk að koma þessu heim og saman á aðeins þremur sólarhringum? „Við Eyjamenn erum auðvitað orðnir ótrúlega sjóaðir í svona mótahaldi og héma er mikil reynsla og þekking þegar kemur að svona vinnu. Við búum líka við það að hér býr duglegt fólk sem er tilbúið að hjálpa til. HSÍ hefur gefið það út að leyfilegt sé að vera aðeins með einn dómara á leik en við settum okkur það markmið að vera með tvo á hverjum einasta leik og það tókst. Við eram líka með frábæra aðstöðu héma í Eyjum, þrjá löglega handboltavelli í sama húsinu þannig að það eru ekki mörg félög í landinu sem geta haldið svona glæsileg mót."

Hjá A-liðum varð Afturelding íslandsmeistari en samanlagður árangur úr öllum fjölliðamótum vetrarins skar úr um það. Í B- og C-liðum urðu hins vegar Haukar Islandsmeistarar. ÍBV var að sjálfsögðu með þrjú lið í mótinu en þau unnu ekki til verðlauna að þessu sinni.

Tveir góðir sigrar hjá stelpunum

Kvennalið ÍBV í knattspyrnu lék tvo leiki í deildarbikamum í lok apríl. Fyrst lék liðið gegn Breiðabliki á laguardag en ÍBV hafði til þessa aldrei unnið Breiðablik í opinberu móti. Sú grýla var hins vegar kveðin í kútinn því ÍBV sigraði 5-3 eftir að hafa komist í 5- 1. Mörk ÍBV: Margrét Lára Viðarsdóttir 2, Olga Færseth, Íris Sæmundsdóttir og Mhairi Gilmour. Síðari leikurinn fór svo fram daginn eftir og þá var leikið gegn Þór/KA/KS. ÍBV var óvænt undir í hálfleik, 1 -2 en leikmönnuin liðsins tókst að snúa leiknum sér í hag í þeim síðari og ÍBV vann 4-2. Mörk ÍBV: Olga Færseth, Mhairi Gilmour, Thelma Sigurðardóttir og Svetlana Balinskaya. TværfráÍBV Það var ekki eintóm hamingja í herbúðum kvennaliðs ÍBV í knattspyrnu því þrátt fyrir tvo góða sigra í deilarbikarnum þá varð liðið fyrir áfalli um helgina. Pálína Bragadóttir, sem gekk í raðir ÍBV fyrr í vetur, meiddist í æfingaferð liðsins í Portúgal og um helgina kom í ljós að hún er með slitin krossbönd í hné og kemur þar af leiðandi ekki til með að leika með liðinu í sumar. Þá mun Elva D. Grímsdóuir ekki heldur leika með liðinu þar sem hún fylgir unnusta sínum, Birki Pálssyni, austur á land þar sem hann mun leika með Hugin í sumar en bæði Elva og Pálína hafa verið að leika vel á undirbúningstímabilinu

MAÍ:

Góður samningur við Ölgerðina

ÍBV náði á dögunum mjög góðum samningi við Olgerð Egils Skallagrímssonar og Óskar Freyr Brynjarsson sagði í samtali við Fréttir að þrátt fyrir góðan samning félagsins við Vífilfell komi nýi samningurinn til með að hjálpa mikið í rekstrinum. „Við náðum mjög góðum samningi við Ölgerðina sem kemur að öllu okkar starfi, Þjóðhátíð, Shell- og Vöruvalsmóti, knattspyrnu og handbolta og starfi yngri flokkana. Samningurinn við Vífilfell rennur út í sumar en við höfum átt mjög gott samstarf við þá. En við verðum að hafa í huga hvað þetta er viðamikill rekstur, fyrir utan þjóðhátíð, Shell- og Vöruvalsmót sendum við 25 flokka í íslandsmót í handbolta og fótbolta."

Yfirlýsing frá ÍBV- íþróttafélagi

Ágætu Eyjamenn og stuðningsmenn ÍBV. Árlega heldur ÍBV- íþróttafélag þjóðhátíð í Herjólfsdal. Gríðarlegur kostnaður er samfara þeim hátíðahöldum. Einn er sá kostnaðarliður sem við hjá ÍBV teljum mjög ósanngjarnan en það er kostnaður við löggæslu. Það skal tekið skýrt fram að ÍBV sér um gæslu á þjóðhátíð sem Björgunarfélag Vestmannaeyja hefur forgöngu um en löggæslan er því til viðbótar. Ekki er ólíklegt að löggæslukostnaður á Þjóðhátíð 2003 gæti verið um kr. 4.000.000.- Eins og staðan er í dag gæti ÍBV þurft að greiða þennan kostnað. Við hjá ÍBV höfum óskað eftir því frá stjórnmálaflokkum sem bjóða fram til alþingiskosninga 2003 að þeir standi með okkur í því baráttumáli að löggæslukostnaður falli ekki á ÍBV vegna þjóðhátíðar líkt og er t.d. með Menningarnótt Reykjavíkur, 17. júní skemmtun í Reykjavík, Neistaflug í Neskaupstað, Sfldarævintýri á Siglufirði o.fl. ÍBV hefur afhent stjórnmálafokkum yfirlýsingu þessa og óskað eftir skriflegu samþykki þeirra fyrir þessu sanngjarna baráttumáli ÍBV sem skiptir félagið gríðalega miklu máli. ÍBV mun fylgja þessu máli vel eftir og gera grein fyrir því opinberlega hvernig stjórnmálaflokkarnir taka á þessu sanngirnismáli nú fyrir kosningar og biðjum við ykkur ágætu Eyjamenn sem stuðningsmenn ÍBV að standa þétt við bakið á félaginu okkar

F.h. ÍBV-íþróttafélags: Að þessari yfírlýsingu standa allar deildir ÍBV-íþróttafélags ásamt aðalstjórn.

Besti árangur ÍBV frá upphafi

ÍBV tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn þegar liðið mætti Haukum í þriðja leik liðanna um Íslandsmeistaratitilinn. Sterkur varnarleikur einkenndi fyrstu mínútur leiksins og fyrsta markið kom ekki fyrr en eftir fimm mínútur og voru það gestirnir sem skoruðu. Haukar, líkt og í fyrstu viðureign liðanna í Eyjum, héldu forystunni framan af og virtust vera meira tilbúnar í slaginn en heimaliðið. Munurinn varð þó aldrei meira en tvö mörk og þegar flautað var til leikhlés höfðu Haukar betur með einu marki, 10:11. Sama var upp á teningnum í upphafi síðari hálfleiks og náðu gestirnir þriggja marka forystu í upphafi seinni hálfleiks. Þá kom Alla Gorkorian aftur til leiks en hún var tekin út af um miðjan fyrri hálfleik og var greinilega ekki sátt við það. Hún sýndi hversu mikilvæg hún er Eyjaliðinuá þessum kafla, átti glæsilegar sendingar þvert yfir völlinn í hraðaupphlaupum ÍBV, stal boltanum af Haukum og skoraði glæsileg mörk. Áður en hennar kafli var búinn var ÍBV komið yfir 16:15 og gríðarleg stemmning í húsinu. Nú tók við mikill darraðardans þar sem liðin skiptust á að ná forystu. Haukar komust tveimur mörkum yfir þegar fimm mínútur voru til leiksloka 18:20 og virtust hafa þetta í hendi sér. Eyjakonur skoruðu næstu tvö mörk leiksins og staðan var jöfn. Aftur fengu Haukar tækifæri á að komast yfir þegar rúmar tvær mínútur voru eftir. Þær náðu að galopna vörn ÍBV en Nína K. Björnsdóttir skaut í gólfið og hátt yfir úr dauðafæri. ÍBV-liðið brunaði fram og af miklu harðfylgi skoraði Birgit Engl tuttugasta og fyrsta mark ÍBV. Og allt ætlaði um koll að keyra á áhorfendabekkjunum í Eyjum. Haukaliðið hafði því einn möguleika enn og nú að knýja fram framlengingu en hrikaleg sending Nínu hafnaði beint í höndunum á Öllu Gorkorian sem brunaði fram ásamt samherjum sínum og skoraði svo sjálf tuttugasta og annað mark ÍBV sem jafnframt var lokamark Íslandsmótsin sþetta tímabilið. Gríðarleg fagnaðarlæti brutust út í húsinu.Það var enginn vafi hver var maður leiksins. Vigdís Sigurðardóttir átti sannkallaðan stórleik og er það ekki í fyrsta skiptið sem hún dregur vagninn þegar ÍBV er annars vegar, þrjú vítaköst varði hún og samtals 25 skot í leiknum. Mörk ÍBV: Alla Gorkorian 8/2, Ingibjörg Jónsdóttir 3, Birgit Engl 3, Sylvia Strass 3, Anna Yakova 3, Edda Eggertsdóttir 1, Ana Perez 1. Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 25/3

Mikil seigla

Unnur Sigmarssdóttir, þjálfari ÍBV, var að stýra liðinu í fyrsta sinn á þessum vetri og landaði hún tveimur titlum, þeim stóra og deildarmeistaratitlinum – hún var sátt í samtali við Morgunblaðið þegar stóri bikarinn var kominn í höfn. „Já, ég er mjög sátt við það, ég er með frábært lið í höndunum, við sýndum mikinn karakter og snerum leiknum algjörlega okkur í vil á réttum tímapunkti og kláruðum þetta bara.“ Unnur bætti því við að leikurinn hefði boðið upp á allt það sem góður handknattleiksleikur getur boðið upp á. „Þetta var mjög spennandi, hreinlega alveg frábær leikur og það er ekki hægt að bjóða fólki upp á meiri skemmtun en þetta, það er alveg á hreinu.“

Ingibjörg, Vigdís og Varði kveðja

I lok leiksins gáfu þær Ingibjörg Jónsdóttir og Vigdís Sigurðardóttir það út að þær hyggist báðar leggja skóna á hilluna. Það verður vissulega sjónarsviptir að þeim Ingibjörgu og Vigdísi enda hafa þær verið andlit ÍBV út á við, Ingibjörg sem fyrirliði liðsins og Vigdís leysti Ingibjörgu af í því hlutverki fyrir tveimur árum. Þá hefur Þorvarður Þorvaldsson, formaður deilarinnar, ákveðið að draga sig í hlé og gefa öðrum tækifæri á að spreyta sig á starfinu.

Leikið í deildarbikarnum

Karlalið ÍBV lék  gegn ÍA í átta liða úrslitum í deildarbikarnum. Skagamenn vom öllu beittari í leiknum og komust yfir strax á níundu mínútu þegar þeir skomðu úr víti. Það var svo ekki fyrr en þegar rúmur stundarfjórðungur var eftir að Skagamenn bættu við öðru markinu. Eftir mikinn klaufagang við mark ÍBV náðu þeir að pota boltanum inn eftir að ÍBV hafði mistekist nokkrum sinnum að hreinsa frá marki.    

Kvennalið ÍBV lék í undanúrslitum en liðið mætti Breiðabliki og fór leikurinn fram í Fífunni. Byrjunin á leiknum var vægast sagt afleit hjá ÍBV, eftir fimmtán mínútna leik var staðan orðin 3-0 Blikum í vil. Ekki voru skoruð fleiri mörk í fyrri hálfleik en í þeim síðari komust Blikar í 4-0 áður en ÍBV minnkaði muninn. Lokatölur urðu 4-2 og skoruðu Olga Færseth og Mhairi Gilmour.

Yngri flokkarnir

Bæði annar og þriðji flokkur léku gegn HK og sigruðu báðir flokkar leikina. Annar flokkur karla sigraði með tuttugu marka mun, 35-15 eftir að staðan hafði verið 14-9 í hálfleik. Mörk ÍBV: Sigþór Friðriksson 8, Davíð Óskarsson 7, Kári Kristjánsson 6, Sigurður Ari Stefánsson 5, Guðni Ingvarsson 4, Sindri Haraldsson 3, Leifur Jóhannesson 3. Þriðji flokkur lék einnig gegn HK og sigruðu þeir sinn leik með einu marki, 22-21.

Sylvia og Birgit áfram

Í hófi sem bæjarstjórn Vestmannaeyja hélt til heiðurs Íslandsmeistumm ÍBV var greint frá því að austurrísku leikmennirnir í liðinu, þær Sylvia Strass og Birgit Engl, hafi ákveðið að leika með liðinu aftur á næsta ári. Þær stöllur skrifuðu báðar undir eins árs samning en fyrir höfðu forráðamenn ÍBV tryggt áframhaldandi þjónustu þeirra ÖIlu Gorkorian og Önnu Yakovu.

Karen Burke aftur í ÍBV

Enski landsliðsmaðurinn Karen Burke hefur ákveðið að leika aftur með ÍBV en hún kom fyrst til liðs við liðið árið 1998 en lék lítið með liðinu þá. Karen lék hins vegar bæði árið 1999 og árið 2000 en hefur ekki leikið með ÍBV síðan. Hún er 32 ára, sókndjarfur miðjumaður og hefur skorað 16 mörk í 21 leik með ÍBV.

Ensku strákarnir með ÍBV í sumar

Ensku Ieikmennimir sem ÍBV hefur verið að skoða undanfarna dag munu leika með ÍBV í sumar. Um er að ræða varnarmanninn Tom Betts og svo sókndjarfan miðjumann að nafni Ian Jeffs en báðir koma þeir frá enska 2. deildarliðinu Crewe Alexandra en liðið vann sér sæti í 1. deild á næstu leiktíð. Báðir eru leikmennirnir 21 árs.

Kári í landsliðshópinn

Kári Kristjánsson, handboltakappi úr ÍBV, hefur verið valinn í íslenska ungmennalandsliðið skipað leikmönnum fæddum 1984 og síðar.

Erum tilbúnir í slaginn

Eyjamenn réðu til sín nýjan þjálfara fyrir komandi átök en sá heitir Magnús Gylfason. Magnús segir í samtali við Fréttir að þrátt fyrir erfiðar aðstæður þá sé hann nokkuð sáttur við undirbúning liðsins? „Ég er mjög sáttur við undirbúninginn og tel að liðið sé á réttu róli fyrir fyrsta leik. Við höfum verið að fá menn inn í hópinn sem ég hef mikla trú á auk þess að vera með sterka einstaklinga fyrir í hópnum. Annars hefur þetta gengið vel og þótt við höfum verið í tveimur hópum, sem er nýtt fyrir mér, þá held ég að æfingaferðin til Spánar hafi hjálpað okkur mikið. Við spiluðum mikið í deildarbikamum eftir áramót þannig að þá fékk ég tækifæri á að kynnast Ieikmönnum og þeir mér." Er liðið klárt fyrir fyrsta leik? „Ég mundi segja að við séum að verða klárir í slaginn. Meiðsli hafa auðvitað sett eitthvert strik í reikninginn en það má búast við slíku þegar álagið eykst þannig að við erum bara á góðu róli." Nú hafa menn verið að spá um gengi ÍBV og flestir eru á því að liðið muni verða í neðri hluta deildarinnar, eigum við von á erfiðu sumri? „Ég held við getum verið sammála um að liðið sé ungt að árum og liðið lenti í basli á síðustu leiktíð. En ég vona að við séum búnir að styrkja hópinn nægilega til að við getum staðið okkur."

Ingibjörg og Bognar best

Það var mikið um dýrðir í Höllinni föstudagskvöldið 9. maí þegar ÍBV- íþróttafélag efndi til mikillar samkomu þar sem saman voru komnir forráðamenn félagsins, leikmenn, bæði handboltafólk og knattspyrnumenn auk fjölda stuðningsmanna, í allt um 250 manns. Hápunktur kvöldsins var svo uppgjör vetrarins í handboltanum þar sem stelpurnar í meistaraflokki stálu senunni með sína þrjá titla eftir veturinn. Þær eru meistar meistaranna 2002, deildarmeistarar 2003 og loks Íslandsmeistarar ársins 2003. Kvöldið var í alla staði hið glæsilegasta og umgjörðin eins og hún getur best orðið og á borðum voru dýrindis réttir. Mikið var um ræðuhöid þar sem mikið lof var borið á félagið, stjórnendur þess og ekki síst það mikla starf sem bæði keppendur og sjálfboðaliðar eru tilbúnir að leggja á sig. Unnur Sigmarsdóttir, þjálfari Kvennaliðs ÍBV, stiklaði á stóru í árangrí vetrarins. Þar kom fram að leikjafjöldi liðsins var í vetur 55; æfíngaleikir, bikarleikir, deildarleikir og úrslitakeppni. Þrír leikir töpuðust, tveir urðu jafntefli og 50 unnust, „og geri aðrir betur," sagði Unnur. Þá kom einnig fram að liðið hefði verið 318 klst. við æfíngar og 230 klst. hefðu farið í ferðalög, eða samtals 3,5 mánuðir miðað við átta stunda vinnudag. Ingibjörg Jónsdóttir var kjörin besti leikmaður íslandsmeistaranna, Robert Bognar var bestur hjá körlunum og Alla Gorgorian var markahæst. Eyjólfur Hannesson og Hildur Sólveig Sigurðardóttir voru valin efnilegustu leikmennirnir. Davíð Þór Óskarsson og Þórsteina Sigurbjörnsdóttir hlutu Fréttabikaranna.  

ÍBV í viðræðum við Eradze

Forráðamenn handknattleiksliðs karla eru komnir á fullt við undirbúning næsta tímabils en þegar hefur ráðið tryggt að leikstjórnandinn og Ungverjinn, Robert Bognar verði áfram með á næstu leiktíð. Þá mun landi hans vera í skoðun og miklar líkur á því að hann gangi til liðs við ÍBV. Þar er á ferð sterkur órvhentur leikmaður sem getur leikið bæði í homi og í skyttuhlutverki. Þá er ÍBV einnig í viðræðum við landsliðsmarkvörðinn Roland Eradze, sem lék með Valsmönnum í vetur. ÍBV var einnig í viðræðum við markverðina Jóhann Guðmundsson og Hörð Flóka Ólafsson.

Stórsigur hjá ÍBV

ÍBV og KFS áttust við í bryjun maí á Helgafellsvelli. Leikurinn var jafn framan af og mátti varla á milli liðanna sjá. En smám saman náðu leikmenn ÍBV undirtökunum og staðan í hálfleik var 2-l. Í seinni hálfleik kom hins vegar góður leikkafli hjá ÍBV sem skoraði fjögur mörk á stuttum tíma og botninn datt úr leiknum. Lokatölur urðu svo 6-1 fyrir ÍBV, ágætis æfíng fyrir komandi átök. Mörk ÍBV: Bjarni Rúnar Einarsson 4, Bjami Geir Viðarsson 1 og Pétur Runólfsson 1. Mark KFS: Magnús Steindórsson.

Stefnum á sigur í deild

Heimir Hallgrímsson, þjálfari kvennaliðs ÍBV er með liðið í fjórða sinn á síðustu fimm árum. Blaðamaður Frétta hitti á Heimi stuttu fyrir fyrsta leik liðsins í árlegu spjalli blaðsins við þjálfara liðanna. Hvernig kom það til að þú ákvaðst að taka þetta að þér? „Staðan var mjög erfið hjá stelpunum eftir síðasta sumar, það var búið að leita mikið að þjálfara en enginn fékkst. Ég tók svo að mér að stýra liðinu í innanhúsmótinu og eftir það settumst við niður og ákváðum að ég héldi áfram. Liðið var komið í ákveðna kreppu og mér þykir einfaldlega of vænt um það til þess að sjá það fara niður í einhverja meðalmennsku." Varðandí undirbúningsvinnu fyrir tímabilið þá er ekki komið að tómum kofanum hjá Heimi enda hefur hann ávallt gert meira með kvennaliðinu en bara þjálfa, m.a. leitað að leikmönnum. Hvemig gekk þessi vinna í vetur? „Það gekk mjög vel. Ég hef staðið í þessum sporum áður og vissi nokkurn veginn hvað væri best að leggja áherslu á í vetur. Við kláruðum þau mál fyrst og höfum haft fyrir vikið flesta okkar leikmenn hér í Eyjum frá áramótum. Ég held að mér sé óhætt að fullyrða að aldrei áður hafi ég haft alla mína leikmenn hér heima fyrir fyrsta leik, hvað þá nánast allt undirbúningstímabilið. Við líðum hins vegar fyrir aðstöðuleysið og skort á peningum í vetur og spilum helmingi færri leiki en önnur lið á undirbúningstímabilinu fyrir vikið." Heimir heldur áfram og segir að um áramót hafi ÍBV staðið öðrum liðum langt að baki í undirbúningi. „Ég var í raun ekki ráðinn fyrr en í desember þannig að liðið var þjálfaralaust frá mótslokum í fyrra og fram að því. Við vorum langt á eftir en vonandi höfum við dregið á önnur lið í líkamlegu formi og leikæfíngu. Aðstæður eru líka þannig hérna að það er erfitt að ná fram á æfingu því sem þú ætlar þér því malarvöllurinn er einfaldlega ónýtur. En hver er stefnan fyrir sumarið? „Við ætlum okkur að ná langt í sumar og höfum sett stefnuna á sigur í deildinni. Við höfum fengið góðan liðsstyrk og möguleikarnir eru fyrir hendi. Hefðin er hins vegar ekki með okkur í þessu en einhvern tíma þarf að stíga fyrsta skrefið. Eg hef