Revision history of "Þorsteinn Jónsson (Steig)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • (cur | prev) 18:07, 3 April 2020Viglundur (talk | contribs). . (2,496 bytes) (+2,496). . (Ný síða: '''Þorsteinn Jónsson''' frá Steig í Mýrdal, lausamaður, sjúklingur fæddist 12. ágúst 1894 á Mið-Hvoli í Mýrdal og lést 4. maí 1980.<br> Foreldrar hans voru Jón Þorst...)
(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)