Revision history of "Anna Einarsdóttir (Háarima)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • (cur | prev) 14:17, 18 February 2020Viglundur (talk | contribs). . (2,626 bytes) (+2,626). . (Ný síða: '''Anna Einarsdóttir''' frá Háarima í Djúpárhreppi í Rang., húsfreyja fæddist þar 9. febrúar 1895 og lést 7. október 1953.<br> Foreldrar hennar voru Einar Árnason frá V...)
(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)