Revision history of "Fanney Guðmundsdóttir (Suðureyri)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • (cur | prev) 18:04, 2 April 2020Viglundur (talk | contribs). . (2,350 bytes) (+2,350). . (Ný síða: '''Fanney Guðmundsdóttir''' frá Suðureyri við Súgandafjörð, húsfreyja fæddist þar 30. nóvember 1931 og lést 31. ágúst 1998.<br> Foreldrar hennar voru Guðmundur Kr. Gu...)
(newest | oldest) View ( | older 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)