Revision history of "Vilborg Brynjólfsdóttir (Gerði)"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • (cur | prev) 16:59, 8 January 2020Viglundur (talk | contribs). . (2,741 bytes) (+2,741). . (Ný síða: '''Vilborgu Ragnhildur Brynjólfsdóttir''' frá Dyrhólum í Mýrdal, húsfreyja í Gerði fæddist 27. desember 1930 á Suður-Götum í Mýrdal.<br> Foreldrar henn...)
(newest | oldest) View ( | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)